0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Giỏo trỡnh kế toỏn tài chớnh

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KẾ TOÁN THUẾ TÀI CHÍNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KẾ TOÁN THUẾ TÀI CHÍNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY

Một số vấn đề về kế toỏn thuờ tài chớnh trong cỏc doanh nghiệp hiện nayMột số vấn đề về kế toỏn thuờ tài chớnh trong cỏc doanh nghiệp hiện nayMột số vấn đề về kế toỏn thuờ tài chớnh trong cỏc doanh nghiệp hiện nayMột số vấn đề về kế toỏn thuờ tài chớnh trong cỏc doanh nghiệp hiện nayMột số vấn đề về kế toỏn thuờ tài chớnh trong cỏc doanh nghiệp hiện nayMột số vấn đề về kế toỏn thuờ tài chớnh trong cỏc doanh nghiệp hiện nayMột số vấn đề về kế toỏn thuờ tài chớnh trong cỏc doanh nghiệp hiện nayMột số vấn đề về kế toỏn thuờ tài chớnh trong cỏc doanh nghiệp hiện nayMột số vấn đề về kế toỏn thuờ tài chớnh trong cỏc doanh nghiệp hiện nayMột số vấn đề về kế toỏn thuờ tài chớnh trong cỏc doanh nghiệp hiện nayMột số vấn đề về kế toỏn thuờ tài chớnh trong cỏc doanh nghiệp hiện nayMột số vấn đề về kế toỏn thuờ tài chớnh trong cỏc doanh nghiệp hiện nayMột số vấn đề về kế toỏn thuờ tài chớnh trong cỏc doanh nghiệp hiện nay
 • 25
BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG THANH HOÁ

BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG THANH HOÁ

Bộ phận kế toỏn của Cụng ty tuy mỗi người cú một nhiệm vụ khỏc nhau, nhưng vẫn cú mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Điều này đó giỳp cụng việc được thụng suốt, chớnh xỏc và kịp thời. Phương thức tổ chức bộ mỏy kế toỏn của Cụng ty cú đặc trưng là mọi nhõn viờn kế toỏn được điều hành trực tiếp từ một người lónh đạo đú là Kế toỏn trưởng, núi cỏch khỏc phương thức tổ chức hạch toỏn kế toỏn của Cụng ty là phương thức trực tuyến. Đồng thời giữa kế toỏn trưởng và cỏc kế toỏn viờn cú mối quan hệ tham mưu lẫn nhau. Giữa kế toỏn trưởng và kế toỏn viờn cú mối quan hệ thống nhất tương hỗ cho nhau trong quỏ trỡnh hạch toỏn kế toỏn. Cỏc kế toỏn viờn đảm nhiệm từng phần hành kế toỏn theo sụ chỉ đạo của kế toỏn trưởng, kế toỏn trưởng cú nhiệm vụ kiểm tra và tổng hợp để lờn bỏo cỏo tài chớnh của cụng ty. Nhờ cú sự tổ chức thống nhất, tập trung cú sự phõn cụng húa cụng việc nờn cỏc nghiệp vụ kinh tế được phản ỏnh kịp thời. Từ đú giỳp giỏm đốc cụng ty đưa ra được cỏc quyết định kinh tế đỳng đắn, cú chiến lược kinh doanh phự hợp với thực tế, nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao.
 • 43
THỰC TRẠNG MỘT SỐ PHẦN HÀNH KẾ TOÁN CHỦ YẾU TẠI CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 198

THỰC TRẠNG MỘT SỐ PHẦN HÀNH KẾ TOÁN CHỦ YẾU TẠI CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 198

2.3 Nhận xột và kiến nghị về tổ chức quản lý và cụng tỏc kế toỏn tại Cụng ty CP tư vấn đầu tư xõy dựng 198. 2.3.1 Nhận xột về tổ chức quản lý tại Cụng ty Hiện nay cựng với sự phỏt triển của đất nước trong nền kinh tế thị trường ,do ảnh hưởng cua cơ cấu sản xuất từ thời bao cấp doanh nghiệp cú những khú khăn lớn về tổ chức nhõn sự. trươc tỡnh hỡnh đú doanh nghiệp khụng ngừng nõng cao hiệu quả kinh doanh để đạy những vị trớ vững chắc trờn thương trường và đảm bỏ kinh doanh cú lói đúng gúp đầy đủ cho ngõn sỏch nhà nước, đảm bảo mức lương ổn định cho CBCNV, đồng thời đảm bảo đầu tư mở rộng kinh doanh ngày một hiệu quả hơn. Những thành quả mà doanh nghiệp đạt được là tổng hợp nỗ lực của toàn thể CBCNV .Trong hệ thống quản lý núi chung và bộ phận kế toỏn núi riờng đó khụng ngừng phấn đấu nỗ lực đẻ đỏp ứng nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp
 • 94
CTN - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

CTN - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

2. Tăng cường cụng tỏc quản trị tài chớnh thụng qua kiểm soỏt mức dư nợ ngõn hàng., kiểm soỏt chặt chẽ cụng nợ phải thu, phải trả hàng thỏng, xõy dựng kế hoạch và sử dụng vốn cú hiệu quả, cõn đối trong từng lĩnh vực hoạt động cụ thể. Mở rộng, thiết lập mối quan hệ tốt với cỏc tổ chức tớn dụng. 3. Chỉ đạo, yờu cầu Ban điều hành cần tập trung cụng tỏc quản lý chi phớ hiệu quả, chớ phớ tài
 • 18
BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LITI

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LITI

Kết thỳc mỗi quý, kế toỏn cỏc phần hành tiến hành tổng hợp, đối chiếu và tớnh ra số dư cuối kỳ cỏc tài khoản, chuyển cho kế toỏn tổng hợp tiến hành lập bỏo cỏo tài chớnh, gồm: Sổ quỹ tiề[r]
 • 57
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN T¬ VẤN VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN T¬ VẤN VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN

Ghi chộp, phản ỏnh chớnh xỏc, trung thực, kịp thời và cú hệ thống sự diễn biến cỏc nguồn vốn của Nhà nước, vốn vay Ngõn hàng và cỏc nguồn khỏc, tỡnh hỡnh luõn chuyển và giải quyết cỏc loại vốn, phục vụ cho việc huy động đầu tư mỏy múc thiết bị, nguyờn nhiờn vật liệu trong sản xuất kinh doanh của Cụng ty; hướng dẫn cho toàn bộ cỏn bộ cụng nhõn viờn trong Cụng ty về việc tuõn thủ cỏc nguyờn tắc, chế độ kế toỏn và thủ tục kế toỏn thống kờ của Nhà nước. Phải chịu trỏch nhiệm về tớnh chớnh xỏc, trung thực của tài liệu đú;
 • 29
TÌM HIỂU, NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ, PHÂN TÍCH CHU TRÌNH DOANH THU TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN

TÌM HIỂU, NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ, PHÂN TÍCH CHU TRÌNH DOANH THU TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN

THANH TOỎN VỚI KHỎCH HÀNG VÀ GHI SỔ KẾ TOỎN THANH TOỎN VỚI KHỎCH HÀNG 5.1 KHỎCH HÀNG PHŨNG TÀI CHỚNH KẾ TOỎN TỆP HÚA ĐƠN BỎN GHI SỔ CHI TIẾT 5.2 GHI SỔ CỎI 5.3 PHŨNG KINH DOANH T.TIN, QĐ[r]
 • 30
CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CHI NHÁNH NHÀ MÁY NƯỚC KHOÁNG AVA – CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN

CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CHI NHÁNH NHÀ MÁY NƯỚC KHOÁNG AVA – CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN

Nhà mỏy đó ỏp dụng cỏc chế độ kế toỏn cụ thể như sau: - Chế độ kế toỏn ỏp dụng: QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chớnh - Niờn độ kế toỏn: Từ ngày 01/01/N đến ngày 3[r]
 • 115
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYẤN VẬT LIỆU TẠI TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYẤN VẬT LIỆU TẠI TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Phũng quản lý thanh toỏn III: là đơn vị được Giám đốc trung tâm DVKH uỷ quyền để tiếp xúc, giao dịch với khách hàng sử dụng dịch vụ Bưu điện thuộc khối cơ quan và công ty TNHH thuộc Đảng, Nhà nước, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân người nước ngoài đảm bảo mục tiêu thu nhanh thu đúng, thu đủ. Phũng được phép xử lý cỏc trường hợp chậm thanh toán cước phí Bưu điện đối với các khách hàng thuộc khối cơ quan và công ty TNHH vi phạm hợp đồng sử dụng dịch vụ Bưu điện theo quy định của Bưu điện thành phố Hà Nội. Được quyền trực tiếp làm việc với các đơn vị liên quan trong việc thanh toán cước phí.
 • 47
56 TÌM HIỂU CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI SẢN CỐ ĐỊNH Ở CÔNG TY XE MÁY - XE ĐẠP THỐNG NHẤT

56 TÌM HIỂU CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI SẢN CỐ ĐỊNH Ở CÔNG TY XE MÁY - XE ĐẠP THỐNG NHẤT

Ngoài cỏc bỏo cỏo tài chớnh theo quy định bảng cõn đối kế toỏn B01 - DN, bỏo cỏo kết quả hoạt động kinh doanh B02 - DN, thuyết minh bỏo cỏo tài chớnh B09 - DN, bỏo cỏo lưu chuyển tiền tệ[r]
 • 24
NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

Mối quan hệ kinh tế phỏp lý Thứ ba : Cỏc mqh thuần tuý về nghĩa vụ của đơn vị trước xó hội trong việc sử dụng của cải xó hội như: trỏch nhiệm bảo vệ mụi trường thiờn nhiờn, bảo vệ tài nguyờn và cơ sở vật chất của xó hội, trỏch nhiệm trong việc sử dụng lao động xó hội.
 • 44
ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY XE MÁY – XE ĐẠP THỐNG NHẤT

ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY XE MÁY – XE ĐẠP THỐNG NHẤT

Cụng ty xe mỏy - xe đạp Thống Nhất ỏp dụng hệ thống tài khoản kế toỏn doanh nghiệp theo quyết định 1141 - TC/QĐ/CĐKT ban hành ngày 1/11/1995 của bộ tài chớnh. Ngoài cỏc bỏo cỏo tài chớnh theo quy định (bảng cõn đối kế toỏn B01 - DN, bỏo cỏo kết quả hoạt động kinh doanh B02 - DN, thuyết minh bỏo cỏo tài chớnh B09 - DN, bỏo cỏo lưu chuyển tiền tệ B03 - DN), cụng ty cũn lập bỏo cỏo quản trị như bảng kờ khai nộp thuế, bỏo cỏo tỡnh hỡnh sản suất…
 • 24
 ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ CÔNG TY XE MÁY XE ĐẠP THỐNG NHẤT 1

ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ CÔNG TY XE MÁY XE ĐẠP THỐNG NHẤT 1

Ngoài cỏc bỏo cỏo tài chớnh theo quy định bảng cõn đối kế toỏn B01 - DN, bỏo cỏo kết quả hoạt động kinh doanh B02 - DN, thuyết minh bỏo cỏo tài chớnh B09 - DN, bỏo cỏo lưu chuyển tiền tệ[r]
 • 24
83 CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY XE ĐẠP - XE MÁY THỐNG NHẤT

83 CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY XE ĐẠP - XE MÁY THỐNG NHẤT

Ngoài cỏc bỏo cỏo tài chớnh theo quy định bảng cõn đối kế toỏn B01 - DN, bỏo cỏo kết quả hoạt động kinh doanh B02 - DN, thuyết minh bỏo cỏo tài chớnh B09 - DN, bỏo cỏo lưu chuyển tiền tệ[r]
 • 24
ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY XE MÁY – XE ĐẠP THỐNG NHẤT.

ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY XE MÁY – XE ĐẠP THỐNG NHẤT.

Ngoài cỏc bỏo cỏo tài chớnh theo quy định bảng cõn đối kế toỏn B01 - DN, bỏo cỏo kết quả hoạt động kinh doanh B02 - DN, thuyết minh bỏo cỏo tài chớnh B09 - DN, bỏo cỏo lưu chuyển tiền tệ[r]
 • 24
CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 08 THÔNG TIN TÀI CHÍNH VỀ NHỮNG KHOẢN VỐN GÓP LIÊN DOANH PPSX

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 08 THÔNG TIN TÀI CHÍNH VỀ NHỮNG KHOẢN VỐN GÓP LIÊN DOANH PPSX

2.3.1. Nguyờn tắc chung a) Trường hợp bờn gúp vốn liờn doanh cú ớt nhất một cụng ty con thỡ bờn liờn doanh phải lập bỏo cỏo tài chớnh hợp nhất. Trong bỏo cỏo tài chớnh hợp nhất khoản vốn gúp liờn doanh vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soỏt phải được kế toỏn theo phương phỏp vốn chủ sở hữu (ngoại trừ cỏc trường hợp được qui định tại đoạn 27 và đoạn 28 của chuẩn mực số 08 “Thụng tin tài chớnh về những khoản vốn gúp liờn doanh”. Khi lập bỏo cỏo tài chớnh hợp nhất bờn gúp vốn liờn doanh phải điều chỉnh giỏ trị ghi sổ của khoản vốn gúp liờn doanh tương ứng với phần lợi nhuận (hoặc lỗ) sau thuế TNDN thuộc lợi ớch của bờn gúp vốn trong kết quả hoạt động kinh doanh của cơ sở đồng kiểm soỏt. Nguyờn tắc xỏc định và phương phỏp ghi nhận phần lợi nhuận (hoặc lỗ) trong cơ sở kinh doanh đồng kiểm soỏt và cỏc khoản điều chỉnh khỏc theo phương phỏp vốn chủ sở hữu được thực hiện tương tự như qui định khi lập bỏo cỏo tài chớnh hợp nhất đối với khoản đầu tư vào cụng ty liờn kết.
 • 37
Công tác KT tại cty Xe đạp - Xe máy Thống Nhất

Công tác KT tại cty Xe đạp - Xe máy Thống Nhất

Ngoài cỏc bỏo cỏo tài chớnh theo quy định bảng cõn đối kế toỏn B01 - DN, bỏo cỏo kết quả hoạt động kinh doanh B02 - DN, thuyết minh bỏo cỏo tài chớnh B09 - DN, bỏo cỏo lưu chuyển tiền tệ[r]
 • 24
CÔNG TÁC KT TẠI CTY XE ĐẠP - XE MÁY THỐNG NHẤT

CÔNG TÁC KT TẠI CTY XE ĐẠP - XE MÁY THỐNG NHẤT

Ngoài cỏc bỏo cỏo tài chớnh theo quy định bảng cõn đối kế toỏn B01 - DN, bỏo cỏo kết quả hoạt động kinh doanh B02 - DN, thuyết minh bỏo cỏo tài chớnh B09 - DN, bỏo cỏo lưu chuyển tiền tệ[r]
 • 24
CHƯƠNG 9: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH, DOANH THU TÀI CHÍNH, CHI PHÍ TÀI CHÍNH VÀ HOẠT ĐỘNG KHÁ DOC

CHƯƠNG 9: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH, DOANH THU TÀI CHÍNH, CHI PHÍ TÀI CHÍNH VÀ HOẠT ĐỘNG KHÁ DOC

- Nếu giỏ đỏnh giỏ lại của vật tư, hàng húa thấp hơn giỏ trị ghi trờn sổ kế toỏn ở thời điểm gúp vốn, thỡ khoản chờnh lệch này được ghi nhận vào chi phớ khỏc. (3). Trường hợp gúp vốn liờn doanh bằng tài sản cố định: - Nếu giỏ đỏnh giỏ lại của TSCĐ cao hơn giỏ trị ghi trờn sổ kế toỏn ở thời điểm gúp vốn, thỡ khoản chờnh lệch này được ghi nhận vào thu nhập khỏc. Phần thu nhập khỏc do chờnh lệch đỏnh giỏ lại TSCĐ tương ứng với phần vốn gúp của bờn gúp vốn liờn doanh phải được hoón lại và ghi nhận là doanh thu chưa thực hiện. Hàng năm, khoản doanh thu chưa thực hiện này (lói do đỏnh giỏ lại TSCĐ đưa đi gúp vốn liờn doanh) được phõn bổ dần vào thu nhập khỏc theo thời gian sử dụng hữu ớch dự kiến của tài sản cố định đem đi gúp vốn liờn doanh.
 • 41
TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH QUẾ VÕ - CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC HÀ BẮC.

TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH QUẾ VÕ - CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC HÀ BẮC.

1.2 Nhiệm vụ và Quy trỡnh sản xuất sản phẩm chớnh tại Chi nhỏnh Quế Vừ - Cụng ty Cổ phần Lương thực Hà Bắc. 1.2.1 Nhiệm vụ tại Chi nhỏnh Quế Vừ - Cụng ty Cổ phần Lương thực Hà Bắc Nhiệm vụ chủ yếu của Chi nhỏnh Quế Vừ - Cụng ty Cổ phần Lương thực Hà Bắc là chế biến thức ăn chăn nuụi gia sỳc và kinh doanh, dự trữ lưu thụng Lương thực theo kế hoạch của tổng Cụng ty. Mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhỏnh Quế Vừ - Cụng ty Cổ phần Lương thực Hà Bắc thực hiện đỳng theo chớnh sỏch và luật phỏp của Nhà nước. Chi nhỏnh Quế Vừ - Cụng ty Cổ phần Lương thực Hà Bắc cũn thực hiện cỏc hợp đồng với khỏch hàng nhõn danh tổng Cụng ty và được tổng Cụng ty ủy quyền. Trong quỏ trỡnh sản xuất kinh doanh mua bỏn hàng húa, Chi nhỏnh Quế Vừ - Cụng ty Cổ phần Lương thực Hà Bắc phải tỡm hiểu thị trường, tham khảo, xỏc định giỏ mua, giỏ bỏn, chủng loại hàng, số lượng, chất lượng, lựa chọn thị trường để hoạt động sản xuất kinh doanh, trừ những sản phẩm, dịch vụ thực thi theo quyết định của tổng Cụng ty.
 • 20
KINH DOANH VÀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG KHÔNG AIRIMEX

KINH DOANH VÀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG KHÔNG AIRIMEX

vấn đề do trỡnh độ kỹ thuật chuyờn ngành của cơ quan được uỷ thỏc kộm, nhiều trường hợp hàng hoỏ cung cấp khụng đỳng chủng loại yờu cõự. Mặt khỏc, mọi sự thay đổi đều khụng thể liờn hệ trực tiếp với bờn nước ngoài mà phải thụng qua Machino-Import, gõy ra nhiều bất lợi, cản trở tiến trỡnh hoạt động của ngành, việc uỷ thỏc xuất nhập cho cụng ty khụng cú nhiều kinh nghiệm dẫn đến hàng hoỏ cung cấp thường là với giỏ đắt, dịch vụ kốm theo thường là khụng cú hoặc khụng hợp lệ.
 • 21
ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG TIẾN LỰC

ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG TIẾN LỰC

Giỏm đốc cụng ty Kế toỏn trưởng -Trưởng phũng tài chớnh Thủ quỹ kiờm kế toỏn lương Kế toỏn đơn vị thành viờn Nhõn viờn kế toỏn TRANG 12 _BỎO CỎO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP_ Dưới kế toỏn trưởng [r]
 • 27
207 TÌM HIỂU MỘT SỐ PHẦN MỀM KẾ TOÁN ĐANG ĐƯỢC SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM

207 TÌM HIỂU MỘT SỐ PHẦN MỀM KẾ TOÁN ĐANG ĐƯỢC SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM

a NHỮNG ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA PHẦN MỀM QUẢN TRỊ - TÀI CHỚNH - KẾ TOỎN BRAVO Cụng nghệ tiờn tiến : hệ thống chương trỡnh được thiết kế và xõy dựng dựa trờn cụng nghệ tiờn tiến về lập trỡnh[r]
 • 39
TÌM HIỂU MỘT SỐ PHẦN MỀM KẾ TOÁN ĐANG ĐƯỢC SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM DOC

TÌM HIỂU MỘT SỐ PHẦN MỀM KẾ TOÁN ĐANG ĐƯỢC SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM DOC

a Những đặc điểm nổi bật của Phần mềm Quản trị - Tài chớnh - Kế toỏn BRAVO Cụng nghệ tiờn tiến : hệ thống chương trỡnh được thiết kế và xõy dựng dựa trờn cụng nghệ tiờn tiến về lập trỡnh[r]
 • 40
LUẬN VĂN: BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ TÌNH HÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ở NƯỚC TA HIỆN NAY PDF

LUẬN VĂN: BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ TÌNH HÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ở NƯỚC TA HIỆN NAY PDF

“Overvaluation”, cỏc doanh nghiệp cần cú ý thức cung cấp thụng tin đầy đủ và minh bạch cho nhà đầu tư. Bờn cạnh đú, cỏc nhà đầu tư cũng cần tỉnh tỏo để khụng đẩy mọi việc đi quỏ xa vượt tầm kiểm soỏt. Tuy nhiờn, nhiều khi lợi ớch ngắn hạn của “Overvaluation” quỏ hấp dẫn khiến cỏc doanh nghiệp khú cú thể cưỡng lại được. Theo như nhận xột của Giỏo sư M.C Jensen, Giỏm đốc cụng ty Tư vấn Quản trị doanh nghiệp Monitor Group: “Overvaluation cũng giống như một loại heroin. Nú mang cho ta cảm giỏc lõng lõng lỳc ban đầu, nhưng khụng lõu sau đú sẽ là những nối đau khụng cựng
 • 43
Bài giảng kế toán hành chính sự nghiệp  GV nguyễn thị bích diệp

Bài giảng kế toán hành chính sự nghiệp GV nguyễn thị bích diệp

TRANG 1 KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP Số tiết: 45 TRANG 2 TÀI LIỆU THAM KHẢO -- Giỏo trỡnh kế toỏn HCSN cỏc trường Giỏo trỡnh kế toỏn HCSN cỏc trường ĐH khối ngành kinh tế ĐH khối ngành k[r]
 • 119
Đánh giá khái quát về công tác hạch toán kế toán kế toán tại công ty cổ phần liên doanh GALATEX việt nam

Đánh giá khái quát về công tác hạch toán kế toán kế toán tại công ty cổ phần liên doanh GALATEX việt nam

xuyờn, kịp thời và chớnh xỏc đó tạo điều kiện cho ban lónh đạo Cụng ty đề ra được cỏc phương ỏn điều chỉnh hoạt động sản xuất xõy dựng ngày càng hoàn thiện hơn. Thực hiện tiến trỡnh hội nhập kinh tế quốc tế, hệ thống Kế toỏn nước ta trong những năm qua đó cú nhiều đổi mới sõu sắc. Luật Kế toỏn được quốc hội thụng qua, Bộ tài chớnh ban hành gồm 26 chuẩn mực Kế toỏn (VAS) và cỏc thụng tin hướng dẫn, văn
 • 70
GIƠÍ THIỆU KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HT

GIƠÍ THIỆU KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HT

Quan hệ cung cấp thụng tin *Bộ phận kế toỏn tổng hợp : Phụ trách kế toán tổng hợp, thu thập tổng hợp các tài liệu, kiểm tra đối chiếu các nội dung kinh tế để phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, xác định chi phí và tính giá thành từng công trỡnh, lập bỏo cỏo tài chớnh thỏng, quý, năm nộp cấp trên và cỏc cấp cú liờn quan.
 • 37
Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán tài sản thuê hoạt động theo nội dung quy định của chuẩn mực 06 - Thuê tài sản

Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán tài sản thuê hoạt động theo nội dung quy định của chuẩn mực 06 - Thuê tài sản

4. So sỏnh giữa CMKT Việt Nam (VAS 6) và CMKT quốc tế (IAS 17) về thuờ tài chớnh Do Việt Nam vẫn đang tiếp tục chuyển mỡnh tiến tới nền kinh tế thị trường nờn hệ thống kế toỏn Việt Nam vẫn đang tiếp tục thay đổi và điều chỉnh cho phự hợp với tỡnh hỡnh mới. Những thụng tin tài chớnh chớnh xỏc và toàn diện cú ý nghĩa quan trọng trong việc giỳp cho cỏc nhà đầu tư đưa ra quyết định đỳng đắn, gúp phần thu hỳt vốn đầu tư nước ngoài, đõy là vấn đề rất cần thiết. Tiến gần tới chuẩn mực kế toỏn Quốc tế, Việt Nam sẽ tiến những bước xa hơn trờn con đường hiện đại hoỏ nền kinh tế mang tớnh thị trường theo sự chỉ đạo của nhà nước. Chớnh vỡ vậy Hệ thống chuẩn mực kế toỏn Việt Nam (VAS) được sửa đổi bổ sung và xõy dựng dựa trờn Hệ thống chuẩn mực kế toỏn Quốc tế (IAS) phự hợp với nền kinh tế Việt Nam. Trong định hướng chung thỡ thuờ tài sản trong VAS 6 và IAS17 được hạch toỏn tương đối giống nhau. Cả hai chuẩn mực đều trỡnh bày cỏch hạch toỏn kế toỏn cho bờn thuờ và bờn cho thuờ và đều thống nhất về những điểm sau: * Bờn thuờ tớnh khấu hao khoản thuờ tài chớnh, giỏ trị tài sản thuờ tài chớnh được ghi nhận theo giỏ trị hợp lý của tài sản thuờ thấp hơn giỏ trị ghi nhận tại thời điểm khởi đầu thuờ tài sản và theo giỏ trị hiện tại của khoản thanh toỏn tiền thuờ tối thiểu.
 • 32
ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CỔ PHẦN KHÁNH AN

ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CỔ PHẦN KHÁNH AN

Công ty sử dụng hình thức kế toán Nhật ký chung áp dụng phần mềm kế toán chuyên dùng là Weekend Accounting. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều đợc ghi nhận và phản ánh trên phần mềm kế toán chuyên dùng. WEEKEND có tính bảo mật cao, đợc thiết kế theo hệ thống mở cho phép ngời dùng lựa chọn, khai báo tham số phù hợp điều kiện đặc thù của từng doanh nghiệp, hệ thống sổ sách báo cáo kế toán phong phú, đa dạng, lập các báo cáo và tính toán các chỉ tiêu quản lý nhanh chóng và thuận tiện.
 • 99
TIỂU LUẬN BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH KHÁCH SẠN HERITAGE HÀ NỘI POT

TIỂU LUẬN BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH KHÁCH SẠN HERITAGE HÀ NỘI POT

 Trực tiếp tổ chức và điều hành hoạt động bộ mỏy kế toỏn, thu chi tài chớnh, kiểm giỏ và khoỏn kinh doanh cho cỏc bộ phận( tổ chức mạng lưới kế toỏn kiểm giỏ, phõn cụng cụng việc kiểm tra giỏm sỏt tỡnh hỡnh tài chớnh, thực hiện cỏc chế độ bỏo cỏo định kỳ, quản lý việc mua sắm và xuất nhập tồn vật tư hàng hoỏ, đào tạo và đỏnh giỏ nhõn viờn), thực hiện cỏc bỏo cỏo định kỳ theo yờu cầu của Bộ Tài chớnh và Tổng Cục thuế.
 • 40
BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY AASC

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY AASC

Chức năng nhiệm vụ của cụng ty_ Chức năng nhiệm vụ chớnh của cụng ty là cung cấp cỏc dịch vụ tư vấn tài chớnh, kế toỏn và kiểm toỏn, dịch vụ thẩm định gi ỏ, dịch vụ đào tạo và hỗ trợ tuy[r]
 • 38
THỰC TRẠNG KIỂM TOỎN HTK TRONG KIỂM TOỎN BCTC TẠI CỤNG TY KIỂM TOỎN VÀ TƯ VẤN TÀI CHỚNH KẾ TOỎN SÀI GŨN

THỰC TRẠNG KIỂM TOỎN HTK TRONG KIỂM TOỎN BCTC TẠI CỤNG TY KIỂM TOỎN VÀ TƯ VẤN TÀI CHỚNH KẾ TOỎN SÀI GŨN

 Công ty TT Công ty TT là khách hàng thờng xuyên của AFC Sài Gòn do đó khi bắt đầu kiểm toán, các thông tin chung của Công ty sẽ đợc KTV tìm hiểu trong hồ sơ kiểm toán chung; Công ty TT là Công ty liên doanh đợc thành lập theo giấy phép đầu t số 1767/ GP ngày 31/ 08/ 1996, Công ty chính thức đi vào hoạt động từ tháng 01/ 1998. Tổng số vốn đầu t của Công ty là 20.480.000 USD, tổng số vốn pháp định là 9.345.000 USD, trong đó phía Việt Nam là Công ty A góp 30%, phía nớc ngoài là Công ty B góp 30%, Công ty C góp 40%. Phạm vi hoạt động trong cả nớc với thời gian hoạt động là 40 năm kể từ ngày đợc cấp giấy phép đầu t. Trụ sở chính của Công ty đợc đặt tài thành phố Hải Dơng.
 • 39
MUA HÀNG VÀ CÔNG NỢ PHẢI TRẢ

MUA HÀNG VÀ CÔNG NỢ PHẢI TRẢ

ĐẶC ĐIỂM BỘ MỎY KẾ TOỎN_ _SƠ ĐỒ 1.3: TỔ CHỨC BỘ MỎY KẾ TOỎN TẠI DNTN KD TỔNG HỢP HOÀNG AN_ _ Nguồn: Phũng Tài chớnh- Kế toỏn_ _Chỳ giải:_ Quan hệ phụ thuộc Xuất phỏt từ loại hỡnh doanh n[r]
 • 62
BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

Giới thiệu sơ lược cỏc bộ phận kế toỏn trong bộ mỏy:_ TRANG 17 KẾ TOỎN TRƯỞNG: đồng thời là trưởng phũng kế toỏn tài chớnh cú nhiệm vụ tổ chức chỉ đạo cụng tỏc hạch toỏn tại cụng ty, chị[r]
 • 64
BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI TRUNG TÂM GIÁM SÁT GIAO THÔNG

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI TRUNG TÂM GIÁM SÁT GIAO THÔNG

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TỪNG BỘ PHẬN: KẾ TOỎN TRƯỞNG: Thực hiện cỏc quy định của phỏp luật về kế toỏn - tài chớnh trong trung tâm, tổ chức điều hành bộ mỏy kế toỏn,giỳp Giỏm đốc giỏm sỏt[r]
 • 20
THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH

THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH

lý cú hiệu quả, đảm bảo quản lý chặt chẽ quỏ trỡnh kinh doanh, cụng ty đó thiết lập một bộ mỏy quản lý kinh doanh gọn nhẹ phự hợp với yờu cấu của chớnh cụng ty. Việc quản lý cụng ty được giỏm đốc cụng ty trực tiếp điều hành cỏc phũng ban. Bộ mỏy quản lý sản xuất kinh doanh được thể hiện qua sơ đồ:
 • 48
KỂ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

KỂ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

Tờn gọi đầy đủ : Phũng tài chớnh - kế toỏn Hiện nay phũng kế toỏn của cụng ty gồm : 1 kế toỏn trưởng , 3 kế toỏn viờn phần hành và 1 thủ quỹ được tổ chức : PHỤ LỤC 4 TRANG 16 2.1.2 CHỨC [r]
 • 42
HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHOẺ TRUNG ƯƠNG

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHOẺ TRUNG ƯƠNG

_VỀ HỆ THỐNG KẾ TOỎN _ Bộ phận kế toỏn đơn vị chủ yếu mới thực hiện được một phần chức năng thụng tin kế toỏn, tập hợp chứng từ kế toỏn để ghi sổ và lập bỏo cỏo tài chớnh theo chế độ quy[r]
 • 17
TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TRONG CÁC CƠ SỞ Y TẾ VỚI VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH NGÀNH Y TẾ VIỆT NAM

TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TRONG CÁC CƠ SỞ Y TẾ VỚI VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH NGÀNH Y TẾ VIỆT NAM

Xuất phỏt từ quỏ trỡnh tỡm hiểu về ủề tài nghiờn cứu, Luận ỏn sẽ tập trung vào cỏc vấn ủề chớnh như vai trũ, ý nghĩa của tổ chức hạch toỏn kế toỏn ủối với cỏc ủơn vị sự nghiệp, những ngu[r]
 • 197

Xem thêm

Từ khóa: một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành xây lắp tại công ty xây dựng hùng sơnkế toán chi phí xây lắp và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng và thương mai hoàng sơncơ sở lý luân kế toán chi phí xây lắp và tính giá thành sản phẩm xây lắpcác kết luận và đề xuất về kế toán chi phí xây lắp và tính giá thành công trình trong công ty cổ phần xây dựng và thương mại diên hồngcơ sở lý luận về kế toán chi phí xây lắp và tính giá thành công trình trong các doanh nghiệp xây lắpđặc điểm yêu cầu quản lý nhiệm vụ của kế toán chi phí xây lắp và tính giá thành trong các doanh nghiệp xây lắpBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngBT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ