0
 1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Công nghệ thông tin >

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

BÀI TẬP LỚN MÔN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỀ TÀI : Phân tích và thiết kế hệ thống lập thời khóa biểu cho trường đại học

BÀI TẬP LỚN MÔN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỀ TÀI : Phân tíchthiết kế hệ thống lập thời khóa biểu cho trường đại học

ĐỀ TÀI : Phân tích và thiết kế hệ thống lập thời khóa biểu cho trường đại học,ĐỀ TÀI : Phân tích và thiết kế hệ thống lập thời khóa biểu cho trường đại học,ĐỀ TÀI : Phân tích và thiết kế hệ thống lập thời khóa biểu cho trường đại học,ĐỀ TÀI : Phân tích và thiết kế hệ thống lập thời khóa biểu cho trường đại học,ĐỀ TÀI : Phân tích và thiết kế hệ thống lập thời khóa biểu cho trường đại học
 • 31
ĐỒ ÁN: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHÁCH SẠN DOC

ĐỒ ÁN: PHÂN TÍCHTHIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHÁCH SẠN DOC

Chúng em chân thành cảm ơn Thầy trong thời gian qua đã cung cấp cho chúng em những kiến thức về lĩnh vực phân tích thiết kế hệ thống thông tin , và hướng dẫn chúng em có thể hoàn thành đề tài này một cách tốt nhất. Tuy nhiên , do sự hiểu biết của chúng em về lĩnh vực này còn hạn chế , đề tài còn nhiều thiếu sót , chúng em kính mong Thầy thông cảm và góp ý thêm.
 • 68
Phân tích thiết kế hệ thống quản lý gia phả

Phân tích thiết kế hệ thống quản lý gia phả

Ở mức 0 : Thì tác nhân người sử dụng có hai yêu cầu chính như đã phân tích ở trên là Tra Cứu và Quản Lý. Người sử dụng đưa ra yêu cầu tra cứu (hay xem thông tin ) Gia Phả. Phần mềm này xe có sự phản hồi lại và đưa ra thông tin cần tra cứu cho người yêu cầu. Mặt khác người Tra Cứu này cũng có thể quản lý một cuốn Gia Phả thật sự hoặc rành riêng cho mình bằng cách yêu cầu thông tin về quản lý Gia Phả, và người dùng lại co sự trả lời phản hồi từ phần mềm trên. Những thông tin phản hồi có thể là sự hướng dẫn về Quản Lý, đưa ra thông tin: nhập, xoá, sửa và từng bước hướng dẫn người Quản Lý thao tác trên Giao Diện phần mềm được tốt hơn, linh hoạt hơn, đầy đủ ý và không rườm rà.
 • 26
HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ - KHẢO SÁT, PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG

HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ - KHẢO SÁT, PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG

món hàng từ hồ sơ giá (Master Price List), và kiễm tra mức tín dụng của khách hàng trong hồ sơ tín dụng (Credit Rating File). Các phiếu đặt hàng được chấp nhận sẽ lưu trong hồ sơ đặt hàng được chấp nhận (Accepted Orders File), các phiếu đặt hàng bị từ chối được lưu trong hồ sơ đặt hàng bị từ chối (Rejected Orders File). Hệ thống kho được kiễm tra để xem số lượng hàng có đủ cho các phiếu đặt hàng được chấp nhận không. Nếu đủ, phiếu đặt hàng được phê duyệt và gửi đến trung tâm giao hàng. Nếu không đủ, phiếu sẽ bị từ chối và đưa vào hồ sơ đặt hàng bị từ chối. Hồ sơ đặt hàng bị từ chối được dùng để phát sinh báo cáo phiếu đặt hàng bị từ chối cho giám đốc của WWC. Hãy vẽ lược đồ ngữ cảnh và DFD level 0 cho hệ thống.
 • 92
Phân tích TKHTTT Xây dựng Website thương mại điện tử

Phân tích TKHTTT Xây dựng Website thương mại điện tử

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin xây dựng website thương mại điện tử bán các sản phẩm nhạc cụ. Công nghệ thông tin Đại Học Bách Khoa Hà Nội.Báo cáo bài tập lớn môn phân tích thiết kế Hệ Thống Thông Tin
 • 45
       PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÔNG  TY VẬN TẢI SỬA CHỮA CỨU HỘ THIÊN TUẤN

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÔNG TY VẬN TẢI SỬA CHỮA CỨU HỘ THIÊN TUẤN

TRANG 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM KHOA TOÁN – TIN HỌC _ Học phần :_ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN _Đồ án :_ _ _ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÔNG TY VẬN TẢI,[r]
 • 42
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÔNG TY VẬN TẢI, SỬA CHỮA, CỨU HỘ THIÊN TUẤN

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÔNG TY VẬN TẢI, SỬA CHỮA, CỨU HỘ THIÊN TUẤN

TRANG 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM KHOA TOÁN – TIN HỌC _ Học phần :_ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN _Đồ án :_ _ _ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÔNG TY VẬN TẢI,[r]
 • 42
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÔNG TY VẬN TẢI, SỬA CHỮA, CỨU HỘ THIÊN TUẤN

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÔNG TY VẬN TẢI, SỬA CHỮA, CỨU HỘ THIÊN TUẤN

TRANG 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM KHOA TOÁN – TIN HỌC _ Học phần :_ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN _Đồ án :_ _ _ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÔNG TY VẬN TẢI,[r]
 • 42
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

PHÂN TÍCHTHIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý
 • 128
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ CHO HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÔNG CHỨC - TIỀN LƯƠNG

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ CHO HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÔNG CHỨC - TIỀN LƯƠNG

Phân tích thiết kế cho hệ thống quản lý công chức - tiền lương
 • 67
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ MỘT HỆ THỐNG QUẢN LÝ NỘI DUNG (CMS).DOC

PHÂN TÍCHTHIẾT KẾ MỘT HỆ THỐNG QUẢN LÝ NỘI DUNG (CMS).DOC

phân tích và thiết kế một hệ thống quản lý nội dung
 • 83
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG.DOC

PHÂN TÍCHTHIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG.DOC

Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý tiền lương
 • 57
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN BẰNG UML

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN BẰNG UML

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin bằng UML
 • 142
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG.DOC

PHÂN TÍCHTHIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG.DOC

Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý tiền lương.
 • 57
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THẦY KHÁNH

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THẦY KHÁNH

Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống Thầy Khánh
 • 170
BÀI GIẢNG PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

BÀI GIẢNG PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Bài giảng phân tích thiết kế hệ thống Thầy Bình
 • 184
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ KHO

PHÂN TÍCHTHIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ KHO

Hỡnh 2.1 Mụ hỡnh thỏc nước vũng đời phỏt triển của phần mềm. 2.2 Cỏc phương phỏp thiết kế phần mềm a. Khỏi niệm module hoỏ : Module là một khỏi niệm quan trọng trong lập trỡnh co cấu trỳc.Mỗi module được coi là một chương trỡnh độc lập cú thể gắn kết lại với nhau.Người ta dựng phương phỏp module hoỏ để phõn chia bài toỏn lớn thành cỏc bài toỏn nhỏ hơn,đơn giản hơn theo cấu trỳc hỡnh cõy.
 • 42
0411043 0411060       PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÔNG  TY VẬN TẢI, SỬA CHỮA,CỨU HỘ THIÊN TUẤN

0411043 0411060 PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÔNG TY VẬN TẢI, SỬA CHỮA,CỨU HỘ THIÊN TUẤN

Khi khảo sát thực trạng của công ty nhóm thực hiện nhận thấy: Công ty TNHH Thiên Tuấn dang rất phát triển. Do vậy nhằm hỗ trợ tối đa cho công ty góp phần giúp cho công ty phát triển mạnh hơn,phần mềm nhóm thiết kế sẽ hỗ trợ thêm một số yêu cầu sau: - Tạo cơ sở lưu trữ quan lý tài sản của công ty (đầu xe, văn phòng ,cơ sở vật chất .. .)
 • 44
PTTKHT PHẦN MỀM QUẢN LÝ CỬA HÀNG QUẦN ÁO

PTTKHT PHẦN MỀM QUẢN LÝ CỬA HÀNG QUẦN ÁO

CHƯƠNG I: KHẢO SÁT HỆ THỐNGMô tả hệ thốngMô hình tiến trình nghiệp vụCHƯƠNG II: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VỀ DỮ LIỆUSơ đồ phân rã chức năngSơ đồ luồng dữ liệuĐặc tả chức năng chi tiết CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VỀ DỮ LIỆUER mở rộngChuẩn hoá dữ liệuĐặc tả bảng dữ liệu trong mô hình quan hệCHƯƠNG IV: THIẾT KẾ HỆ THỐNGThiết kế tổng thểThiết kế giao diệnThiết kế kiểm soát
 • 35
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ THƯ VIỆN

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ THƯ VIỆN

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ THƯ VIỆN
 • 35
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG KHỞI ĐẦU DỰ ÁN

PHÂN TÍCHTHIẾT KẾ HỆ THỐNG KHỞI ĐẦU DỰ ÁN

Phân tích và thiết kế hệ thống khởi đầu dự án
 • 96
BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG CỦA MỘT TRUNG TÂM THƯ VIỆN

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG CỦA MỘT TRUNG TÂM THƯ VIỆN

Báo cáo bài tập lớn phân tích thiết kế hệ thống của một trung tâm thư việnBáo cáo bài tập lớn phân tích thiết kế hệ thống của một trung tâm thư việnBáo cáo bài tập lớn phân tích thiết kế hệ thống của một trung tâm thư việnBáo cáo bài tập lớn phân tích thiết kế hệ thống của một trung tâm thư việnBáo cáo bài tập lớn phân tích thiết kế hệ thống của một trung tâm thư việnBáo cáo bài tập lớn phân tích thiết kế hệ thống của một trung tâm thư việnBáo cáo bài tập lớn phân tích thiết kế hệ thống của một trung tâm thư việnBáo cáo bài tập lớn phân tích thiết kế hệ thống của một trung tâm thư việnBáo cáo bài tập lớn phân tích thiết kế hệ thống của một trung tâm thư việnBáo cáo bài tập lớn phân tích thiết kế hệ thống của một trung tâm thư việnBáo cáo bài tập lớn phân tích thiết kế hệ thống của một trung tâm thư việnBáo cáo bài tập lớn phân tích thiết kế hệ thống của một trung tâm thư việnBáo cáo bài tập lớn phân tích thiết kế hệ thống của một trung tâm thư viện
 • 35
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG PPS

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG PPS

Tuy nhiên, cách tiếp cận thác nước không còn được dùng phổ biến. Vì có một chiến lược phổ biến hơn. thể hiện trong hình 1-5, thường được gọi là quy trình phát triển lặp. Cách tiếp cận này đòi hỏi hoàn thành việc phân tích, thiết kế và cài đặt đủ để phát triển đầy đủ một phần của hệ thống mới và đưa nó vào hoạt động sớm nhất có thể. Một khi “phiên bản” đó của hệ thống được cài đặt, chiến lược tiếp theo là thực hiện thêm một số việc phân tích, thiết kế và cài đặt để tạo ra phiên bản tiếp theo của hệ thống. Quá trình lặp đi lặp lại tới khi tất cả các phần của hệ thống thông tin tổng thể được cài đặt. Sự phổ biến của quy trình lặp này có thể giải thích như sau: Người sở hữu và sử dụng hệ thống phàn nàn về thời gian quá dài cần để phát triển và cài đặt các hệ thống thông tin khi sử dụng cách tiếp cận thác nước. Trong khí đó, cách tiếp cận lặp cho phép đưa vào sử dụng các phiên bản với thời gian ngắn hơn. Điều này sẽ thỏa mãn đòi hỏi của khách hàng.
 • 6
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT BÀI GIẢNG PHÂN TÍCH THIẾT

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT BÀI GIẢNG PHÂN TÍCH THIẾT

Đề cương chi tiết bài giảng Phân tích thiết cung cấp cho người học kiến thức bao gồm giới thiệu học phần phân tích thiết kế hệ thống; đại cương về phân tích thiết kế hệ thống; giới thiệu bài tập phân tích thiết kế hệ thống; khảo sát hệ thống; công cụ mô hình hóa chức năng...
 • 29
BÀI GIẢNG PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN: PHẦN 1 - NGUYỄN ANH HÀO

BÀI GIẢNG PHÂN TÍCHTHIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN: PHẦN 1 - NGUYỄN ANH HÀO

Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin - Phần 1: Nguyên lý cung cấp cho người học các kiến thức: Vấn đề phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, hệ thống, phương pháp luận phân tích và thiết kế HTTT, các hướng tiếp cận phổ biến, các phương pháp phát triển hệ thống phần mềm. Mời các bạn cùng tham khảo.
 • 47
BÀI GIẢNG PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN: BÀI 6 - NGUYỄN HOÀI ANH

BÀI GIẢNG PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN: BÀI 6 - NGUYỄN HOÀI ANH

Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Bài 6: Phân tích dữ liệu nghiệp vụ tìm hiểu về đại cương thiết kế hệ thống thông tin; phân tích dữ liệu nghiệp vụ; hoàn chỉnh mô hình phân tích.
 • 31
Xây dựng website bán hàng cho công ty TNHH phương thảo

Xây dựng website bán hàng cho công ty TNHH phương thảo

TRANG 8 PHẦN II: CÀI ĐẶT, PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ WEBSITETT  Phân tích hệ thống TRANG 9 PHẦN II: CÀI ĐẶT, PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ WEBSITETT  Phân tích hệ thống  Hoạt động khách hàng HOẠT ĐỘNG[r]
 • 26
CÔNG TÁC QUẢN TRỊ SẢN XUẤT TRONG CÔNG TY DỆT VẢI CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

CÔNG TÁC QUẢN TRỊ SẢN XUẤT TRONG CÔNG TY DỆT VẢI CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Công tác quản trị sản xuất trong Công ty Dệt vải công nghiệp Hà NộiPhân tích hệ thống sản xuất, mặt bằng sản xuất và vị trí của công ty, phân tích công suất thiết kế và Phân tích hệ thống sản xuất, mặt bằng sản xuất và vị trí của công ty, phân tích công suất thiết kế và Phân tích hệ thống sản xuất, mặt bằng sản xuất và vị trí của công ty, phân tích công suất thiết kế và
 • 8
BTL phân tích thiết kế hệ thống thi trắc nghiệm tiếng anh onlline

BTL phân tích thiết kế hệ thống thi trắc nghiệm tiếng anh onlline

File word phân tích thiết kế hệ thống thi tiếng anh online , phần bài tập lớn dành cho bộ môn phân tích thiết kế hệ thống của sinh viên công nghệ thông tin , giúp các bạn tham khảo để có thể tư mình thiết kế , phân tích hệ thống hoạt động của một web thi tiếng anh online
 • 29
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Phân tích thiết kế hệ thống
 • 193
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Phân tích thiết kế hệ thống
 • 190
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG PPSX

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG PPSX

Thông tin ( Information ) là một loại tài nguyên của tổ chức, phải được quản lý chu đáo giống như mọi tài nguyên khác. Việc xử lý thông tin đòi hỏi chi phí về thời gian, tiền bạc và nhân lực. Việc xử lý thông tin phải hướng tới khai thác tối đa tiềm năng của nó. Hệ thống thông tin ( Information System - IS ) trong một tổ chức có chức năng thu nhận và quản lý dữ liệu để cung cấp những thông tin hữu ích nhằm hỗ trợ cho tổ chức đó và các nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp hay đối tác của hệ thống. Ngày nay, nhiều tổ chức xem các hệ thống thông tin là yếu tố thiết yếu giúp họ có đủ năng lực cạnh tranh và đạt được những bước tiến lớn trong hoạt động. Hầu hết các tổ chức nhận thấy rằng tất cả nhân viên đều cần phải tham gia vào quá trình phát triển các hệ thống thông tin. Do vậy, phát triển hệ thống thông tin là một chủ đề ít nhiều có liên quan tới bạn cho dù bạn có ý định học tập để trở nên chuyên nghiệp trong lĩnh vực này hay không. Hệ thống thông tin là một hệ thống bao gồm con người, dữ liệu, các quy trình và công nghệ thông tin tương tác với nhau để thu thập, xử lý, lưu trữ và cung cấp thông tin cần thiết ở đầu ra nhằm hỗ trợ cho một hệ thống. Hệ thống thông tin hiện hữu dưới mọi hình dạng và quy mô.
 • 6
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ SIÊU THỊ

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ SIÊU THỊ

Phân tích thiết kế hệ thống quản lý siêu thị
 • 88
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Phương pháp hiện đại - JAD Thiết kế kết hợp người dùng (JAD - Join Application Design) • Là một hình thức phỏng vấn nhóm, tuy nhiên đi theo một chương trình và phân tích viên điều khiển thứ tự câu hỏi được trả lời bởi người dùng • Địa điểm: (phòng họp) đầy đủ trang biết bị, tập trung cao
 • 58
Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Phần 4 - Nguyễn Anh Hào

Bài giảng Phân tíchthiết kế hệ thống thông tin: Phần 4 - Nguyễn Anh Hào

41 Design for Concurency 1. Do có nhiều truy cập đồng thời vào CSDL, việc thiết kế phải bảo đảm rằng dữ liệu được lấy ra sử dụng phải chính xác; ie, dữ liệu đang được cập nhật sẽ không được truy cập cho tới khi nó được cập nhật xong.
 • 42
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
 • 88
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN
 • 58
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
 • 58
ĐỒ ÁN QUẢN LÍ KHÁCH SẠN

ĐỒ ÁN QUẢN LÍ KHÁCH SẠN

Dọn phòng 201 1 5000 Vân  Phân tích các chức năng chính trong hệ thống quản lý + Quản lý khách hàng: Mỗi khách hàng khi đăng kí thuê phòng phải cung cấp các thông tin cá nhân để khách sạn dễ dàng quản lý bao gồm: TênKH, Năm sinh, Số CMND (giấy tờ tùy thân khác), Địa chỉ, Số điện thoại. Những thông tin này sẽ được quản lý khi khách còn ở khách sạn.
 • 68
QUAN LY BAN VE CHUYEN BAYX

QUAN LY BAN VE CHUYEN BAYX

Phân tích thiết kế hệ thống bán vé máy bay
 • 54

Xem thêm

Từ khóa: tranh in độc bảntạo ảnh in chất lượng cao với phần mềm miễn phíbài tập giới từ tiếng anh in on atcách làm tranh in độc bảnbộ hình ảnh cover độc đáo cho người dùng facebooknhững câu chuyện tiếng anh dễ đọcNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ