0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Thuế thu nhập cá nhân

tổng quan về sự hình thành của thuế thu nhập cá nhân

tổng quan về sự hình thành của thuế thu nhập nhân

sự hình thành của thuế thu nhập cá nhân, từ bước đầu hình thành cho tới nay và các đặc điểm của thuế thu nhập cá nhân. Khái quát tất cả về thuế thu nhập cá nhân...........................................
 • 15
TIỂU LUẬN: PHÂN TÍCH SỰ GIỐNG NHAU VÀ KHÁC NHAU GIỮA THUẾ, PHÍ VÀ LỆ PHÍ. TRÌNH BÀY TÌNH HÌNH THU THUẾ VAT TẠI MỘT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PPS

TIỂU LUẬN: PHÂN TÍCH SỰ GIỐNG NHAU VÀ KHÁC NHAU GIỮA THUẾ, PHÍ VÀ LỆ PHÍ. TRÌNH BÀY TÌNH HÌNH THU THUẾ VAT TẠI MỘT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PPS

ở Việt Nam có hai loại thuế: thuế trực thu là thuế đánh trực tiếp vào thu nhập thuế thu nhập công ty, thuế thu nhập cá nhân và thuế gián thu thuế doanh thu, thuế giá trị gia tăng, thuế t[r]
 • 12
BÀI TẬP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

BÀI TẬP THUẾ THU NHẬP NHÂNTHUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Bài 49: Tính tiền thuế TNCN phải nộp trong từng TH: 1. Cô A độc thân, thu nhập 9 trđ/tháng 2. Bà B có thu nhập từ lương là 5 triệu đồng/tháng, chồng bà B là 18 triệu/tháng, đang nuôi 2 con đang đi học.
 • 35
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ THU NHẬP NHÂN

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂNTỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂNTỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂNTỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂNTỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂNTỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
 • 3
LUẬN VĂN THẠC SỸ - TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TẠI CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ BẮC NINH

LUẬN VĂN THẠC SỸ - TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP NHÂN TẠI CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ BẮC NINH

Thuế thu nhập cá nhân là loại trực thu phổ biến và cơ bản trong các nền kinh tế thị trường. Hiện nay, hơn 180 nước trên thế giới đã áp dụng Luật thuế thu nhập cá nhân, tỷ trọng thuế thu nhập cá nhân chiếm khoảng 13-40% tổng số thu ngân sách tuỳ theo quan điểm đánh thuế của từng nước.
 • 32
 THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

THUẾ THU NHẬP NHÂN

 Góp phần khắc phục nhược điểm của một số loại thuế khác: Một số thuế gián thu như thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đều có nhược điểm là có tính luỹ thoái và ảnh hưởng đến người nghèo nhiều hơn người giàu vì khi tiêu thụ cùng một lượng hàng hoá mọi người không phân biệt giàu nghèo và đều phải chịu thuế như nhau. Nếu tính thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp luỹ tiến từng phần sẽ góp phần khắc phục được nhược điểm này.
 • 25
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP NHÂN

Đây là khâu đặc biệt quan trọng đối với công tác quản lý thu thuế thu nhập cá nhân. Quản lý tốt đối tượng nộp thuế sẽ đảm bảo phần lớn hiệu quả của công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân. Trong công tác quản lý đối tượng nộp thuế, chúng ta chưa biết chính xác ai là những đối tượng phải nộp thuế trước khi kê khai thu nhập của họ . Do đó, cần giám sát thu nhập của tất cả các đối tượng lao động, từ đó chúng ta có thể xác định được đối tượng nào phải nộp thuế và nộp thuế bao nhiêu. Hàng năm, cơ quan thuế phải tiến hành đăng ký đối tượng nộp thuế. Phương thức thủ công và quản lý bằng mạng vi tính là hai phương thức đăng ký đối tượng nộp thuế thường được áp dụng. Vì đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân ở đây nhiều và không tập trung nên phương thức quản lý bằng mạng vi tính thích hợp với công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân. Theo phương thức này thì cơ quan quản lý thuế cần phải tiến hành cấp mã số thuế cho các đối tượng nộp thuế và cơ quan chi trả thu nhập thống nhất trong phạm vi cả nước. Mỗi đối tượng nộp thuế được gắn với một mã số duy nhất. Mọi thông tin cần thiết về đối tượng nộp thuế được nạp vào máy vi tính với một file riêng mà tên file là mã số của đối tượng nộp thuế. Khi cần kiểm tra một đối tượng nộp thuế, cơ quan quản lý chỉ cần mở file theo mã số của đối tượng đó, nhờ đó mà tránh được tình trạng bỏ sót các đối tượng nộp thuế đồng thời cũng đảm bảo sự nhanh gọn cho cơ quan thuế trong công tác quản lý thu thuế.
 • 25
Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số 06 TNCN)

Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập nhân (Mẫu số 06 TNCN)

Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số 06 TNCN) được áp dụng cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; từ kinh doanh của cá nhân không cư trú; tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú. Mời các bạn cùng tham khảo!
 • 2
THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

THUẾ THU NHẬP NHÂN

CĂN CỨ TÍNH THUẾ: Thu nhập chịu thuế được xác định như sau: 4.Đối với thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng vốn gồm cả chuyển nhượng chứng khốn _THU NHẬP CHỊU GIÁ MUA CÁC KHOẢN CHI _ _PHÍ[r]
 • 57
Tổng quan về thuế - Chương 6: Thuế thu nhập cá nhân

Tổng quan về thuế - Chương 6: Thuế thu nhập nhân

Tài liệu thông tin đến quý độc giả khái niệm, đặc điểm của thuế thu nhập cá nhân; thuế thu nhập cá nhân hiện hành ở Việt Nam, đối tượng nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập miễn thuế, kỳ tính thuế, căn cứ tính thuế, đăng ký kê khai nộp thuế, khấu trừ và quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
 • 43
LUẬN VĂN HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TẠI VIỆT NAM​

LUẬN VĂN HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH THUẾ THU NHẬP NHÂN TẠI VIỆT NAM​

Có thể khái quát về thuế TNCN như sau: _Thuế Thu nhập cá nhân là loại thuế trực thu đánh vào thu nhập của mỗi cá _ _nhân trong xã hội, kể cả thu nhập của công dân nước ngoài phát sinh ở [r]
 • 80
THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

THUẾ THU NHẬP NHÂN

Thu thu nh p cá nhân i v i thu nh p t kinh Thu thu nh p cá nhân i v i thu nh p t kinh doanh, t ti n l ng, ti n công là t ng s thu c tính theo t ng b c thu nh p và thu su t t ng ng tính theo t ng b c thu nh p và thu su t t ng ng theo bi u lu ti n t ng ph n, trong ó s thu tính theo t ng b c thu nh p c xác nh b ng thu theo t ng b c thu nh p c xác nh b ng thu nh p tính thu c a b c thu nh p nhân (x) v i thu su t t ng ng c a b c thu nh p ó
 • 33
Tải về mẫu tờ khai quyết toán thuế TNCN mới nhất

Tải về mẫu tờ khai quyết toán thuế TNCN mới nhất

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN. (Áp dụng cho cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công)[r]
 • 2
TIỂU LUẬN TÀI CHÍNH NGHIỆP MỘT DOANH NGHIỆP NÊN VAY BAO NHIÊU 3

TIỂU LUẬN TÀI CHÍNH NGHIỆP MỘT DOANH NGHIỆP NÊN VAY BAO NHIÊU 3

 Tài trợ nợ cĩ một lợi thế quan trọng dưới hệ thống thuế thu nhập doanh nghiệp do lãi từ chứng khốn nợ mà một cơng ty chi trả là một khoản chi phí được khấu trừ thuế, trong khi đĩ cổ tức và lợi nhuận giữ lại thì khơng.
 • 46
Bài giải thuế thu nhập cá nhân

Bài giải thuế thu nhập cá nhân

Bài giải thuế thu nhập cá nhân
 • 43
ĐỀ XUẤT HÒAN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY - 4 PPS

ĐỀ XUẤT HÒAN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP NHÂN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY - 4 PPS

Luật thuế Thu nhập cá nhân phải đảm bảo tính đơn giản, minh bạch, rõ ràng trong quy trình thủ tục kê khai, nộp thuế và quản lý hành chính thuế, từng bước áp dụng công nghệ thông tin hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi cho cả đối tượng nộp thuế và cơ quan thuế; qua đó góp phần thúc đẩy quá trình cải cách hành chính và hiện đại hóa công tác quản lý thu thuế. Đây cũng là những yêu cầu cơ bản của quá trình quốc tế hóa hệ thống chính sách thuế trong điều kiện hội nhập kinh tế ở nước ta hiện nay và trong những năm tới.
 • 13
21 KHOẢN PHỤ CẤP

21 KHOẢN PHỤ CẤP

Các khoản thu nhập cá nhân nhận được từ các Hội, tổ chức tài trợ không phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân nếu cá nhân nhận tài trợ là thành viên của Hội, của tổ chức; kinh[r]
 • 2
PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP NHÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Cục Thuế Quảng Ngãi gồm có 12 Phòng thuộc cơ quan Cục thuế và 14 Cục Thuế các huyện, thành phố. Trong quá trình xây dựng và trưởng thành, Cục Thuế Quảng Ngãi luôn chú trọng công tác đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ công chức; đến nay, số cán bộ có trình độ đại học và trên đại học chiếm gần 40%; còn lại là trung cấp. Từ đó, đã tác động đến công tác quản lý thuế của ngành ngày càng đạt hiệu quả cao. Số thu thuế, phí và lệ phí do ngành quản lý tăng bình quân 24,5% năm; đặc biệt là năm 2006, năm đầu tiên tỉnh Quảng Ngãi có số thu nội địa đạt trên 1.000 tỷ đồng; chính thức gia nhập Câu lạc bộ 1.000 tỷ đồng. Có được kết quả này, ngoài yếu tố tăng trưởng kinh tế cao, còn có sự điều hành, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và người nộp thuế, còn có sự phát huy sáng kiến cải tiến, đẩy mạnh nhiều biện pháp quản lý thuế của toàn thể cán bộ công chức ngành thuế, nhằm khơi dậy trí tuệ của các tập thể, cá nhân tham gia, đề xuất nhiều đề án có chất lượng cao.
 • 109
Quản lý thuế: Thuế Thu Nhập Cá Nhân

Quản lý thuế: Thuế Thu Nhập Nhân

Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế trực thu đánh vào thu nhập thực nhận chính đáng của cá nhân trong một kỳ tính thuế nhất định, không phân biệt nguồn gốc phát sinh thu nhập.Thuế TNCN được áp dụng đầu tiên tại nước Hà Lan vào năm 1797 và trở thành loại thuế phổ biến của nhiều quốc gia trên thế giới.Thuế TNCN đóng góp vào nguồn thu khổng lồ cho tổng thu ngân sách nhà nước tại các nước đang phát triển.
 • 44
PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA THUẾ ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN Ở VIỆT NAM

PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA THUẾ ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN Ở VIỆT NAM

suất 0,15% thì một lô đất vượt trên 3 lần hạn mức có giá trị 10 tỷ đồng thì mỗi năm chỉ phải nộp 15 triệu đồng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp - một số tiền đã khá cao so với thuế đất hiện hành nhưng vẫn tương đối thập so với chủ sử dụng đất chưa đủ tác động đến hành vi của chủ sử dụng đất. Nhiều nước trên Thế giới có mức thu nhập khá cao so với Việt Nam: Indonesia 0,5%, Chile từ 1% đến 2%, Mỹ từ 0,2% đến 4%, Đài Loan từ 0,2% đến 0,6%... Quay trở lại ví dụ trên, nếu lô đất trị giá 10 tỷ đồng phải nộp thuế sử dụng đất hàng năm với thuế suất 2% thì số tiền thuế phải nộp hằng năm là 200 triệu đồng, mức thuế suất này đủ lớn để chủ sử dụng đất phải cân nhắc tiếp tục giữ đất đầu cơ chờ giá lên hay bán, thêm vào đó chủ bất động sản có thể sử dụng những biện pháp để tránh bỏ hoang bằng nhiều cách khác nhau. Việc đánh thuế nhà với quy định miễn thuế trong hạn mức diện tích sử dụng bình quân đầu người và đánh thuế cao vào phần trên hạn mức có thể giúp giải quyết bài toán này. Khi đó, không cần quan tâm đến việc bỏ hoang hay không, phần vượt quá hạn mức sẽ bị đánh thuế nhà. Chủ sở hữu nhà bỏ hoang thị phải bỏ thu nhập ra để nộp thuế nếu muốn tiếp tục sở hữu. Nếu sử dụng để cho thuê thì ngoài nộp thuế cho hoạt động kinh doanh còn phải nộp thuế nhà. Nếu không muốn nộp thuế cao thì phải bán bớt phần bất động sản không cần thiết đi, Tức là, quy định này sẽ quay trở lại kiểu tác động giống như đánh thuế luỹ tiến cao vào phần diện tích đất vượt hạn mức sử dụng.
 • 24
Bài giảng Chương 6: Luật thuế thu nhập cá nhân

Bài giảng Chương 6: Luật thuế thu nhập nhân

Bài giảng trình bày những quy định đối với đối tượng nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, giảm thuế, kỳ tính thuế, hoàn thuế; thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh và thu nhập từ tiền lương, tiền công. Mời các bạn cùng tham khảo.
 • 27
Tăng cường quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn huyện Tam Dương Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)

Tăng cường quản lý thuế thu nhập nhân trên địa bàn huyện Tam Dương Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)

Tăng cường quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn huyện Tam Dương Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn huyện Tam Dương Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn huyện Tam Dương Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn huyện Tam Dương Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn huyện Tam Dương Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn huyện Tam Dương Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn huyện Tam Dương Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn huyện Tam Dương Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn huyện Tam Dương Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn huyện Tam Dương Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)
 • 142
Bài giảng Thuế Tax - Chương 6: Thuế thu nhập cá nhân

Bài giảng Thuế Tax - Chương 6: Thuế thu nhập nhân

Nội dung của bài giảng trình bày về khái niệm, đặc điểm, vai trò của thuế thu nhập cá nhân, công thức và kỹ thuật tính toán để xác định số thuế phải nộp trong từng trường hợp cụ thể, đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, phương pháp tính thuế đối với cá nhân cư trú, phương pháp tính thuế đối với cá nhân không cư trú.
 • 9
CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng chính sách thuế đối với bất động sản cho thấy việc hoàn thiện chính sách thuế đối với bất động sản cần tuân thủ những quan điểm cơ bản sau: - Một là , chính sách thuế đối với bất động sản không nên ôm đồm quá nhiều mục tiêu. Chính sách nói chung và mỗi loại thuế, sắc thuế nói riêng có những đặc điểm riêng biệt, có những ưu điểm, nhược điểm nhất định so với các chính sách khác. Bởi vậy, mỗi loại chính sách có những tác động nhất định đến các tác nhân của thị trường, qua đó chỉ đạt được những mục tiêu nhất định. Vì vậy, không thể đòi hỏi chính sách thuế thực hiện một lúc quá nhiều mục tiêu. Từ đặc điểm của chính sách thuế đối với bất động sản, thì mục tiêu cơ bản của chính sách thuế chỉ nên đặt ra là: Khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, có hiệu quả; Tạo nguồn tăng thu ngân sách cho Nhà nước; và góp phần hạn chế đầu cơ, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh. Trong đó, mục tiêu đầu tiên là mục tiêu cơ bản, các mục tiêu còn lại chỉ đặt ra ở mức độ nhất định và đặt trong sự phối hợp với các chính sách khác.
 • 23
THÔNG TƯ 27 BTC: THỜI HẠN NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

THÔNG TƯ 27 BTC: THỜI HẠN NỘP THUẾ THU NHẬP NHÂN

Hết thời hạn giãn nộp thuế, tổ chức, cá nhân được giãn nộp thuế phải thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Điều 3. Tổ chức thực hiện Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho các khoản thu nhập phát sinh từ ngày 01/01/2009. Trong quá trình thực hiện phát sinh vướng mắc đề nghị có ý kiến về Bộ Tài chính để được giải quyết kịp thời.
 • 4
CHÍNH SÁCH THUẾ CỦA VIỆT NAM – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

CHÍNH SÁCH THUẾ CỦA VIỆT NAM – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

3.6. Thuế sử dụng đất nông nghiệp Thuế sử dụng đất nông nghiệp do Quốc hội ban hành tháng 7 năm 1993 thay thế cho thuế nông nghiệp và được quy định bởi luật thuế sử dụng đất nông nghiệp do Quốc hội ban hành, có hiệu lực ban hành từ năm 1994.
 • 21
Bài tập học kỳ môn luật tài chính Đề 13: “Phân tích những đặc trưng của thuế thu nhập cá nhân? Tại sao pháp luật thuế thu nhập cá nhân lại phân biệt việc đánh thuế giữa thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công với các khoản thu nhập khác chịu thu

Bài tập học kỳ môn luật tài chính Đề 13: “Phân tích những đặc trưng của thuế thu nhập nhân? Tại sao pháp luật thuế thu nhập nhân lại phân biệt việc đánh thuế giữa thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công với các khoản thu nhập khác chịu thu

“Phân tích những đặc trưng của thuế thu nhập cá nhân? Tại sao pháp luật thuế thu nhập cá nhân lại phân biệt việc đánh thuế giữa thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công với các khoản thu nhập khác chịu thuế? Tìm hiểu những “thủ đoạn” chủ yếu để một cá nhân gian lận thuế thu nhập cá nhân hiện nay và cho một ví dụ từ thực tế để minh họa.”
 • 17
Bài giảng Thuế: Bài 6 - Ths. Nguyễn Minh Đức

Bài giảng Thuế: Bài 6 - Ths. Nguyễn Minh Đức

Bài giảng Thuế - Bài 6: Thuế thu nhập cá nhân được biên soạn để thông tin đến người học khái niệm, đặc điểm và vai trò của thuế thu nhập cá nhân; nội dung cơ bản của luật thuế thu nhập cá nhân. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.
 • 45
THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

THUẾ THU NHẬP NHÂN

-Cá nhân không cư trú: thu nhập phát sinh ở VN € nơi TRANG 5 *CÁC LOẠI THU NHẬP CHỊU THUẾ  Thu nhập từ kinh doanh Thu nhập từ tiền lương, tiền công Thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nh[r]
 • 16
KHÁI NIỆM CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

KHÁI NIỆM CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

I. KHÁI NIỆM, CƠ CHẾ HOẠT ÐỘNG CỦA THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 1. Khái niệm: Thuế giá trị gia tăng có nguồn gốc từ thuế doanh thu và Pháp là nước đầu tiên trên thế giới ban hành Luật thuế giá trị gia tăng - vào năm 1954. Thuế giá trị gia tăng theo tiếng Pháp gọi là: Taxe Sur La Valeur Ajou tée (viết tắc là TVA), tiếng Anh gọi là Value Added Tax (viết tắc là VAT), dịch ra tiếng Việt là thuế giá trị gia tăng. Khai sinh từ nước Pháp, thuế giá trị gia tăng đã được áp dụng rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới. Ngày nay, các quốc gia thuộc khối Liên minh Châu Âu, châu Phi, châu Mỹ La Tinh và một số quốc gia Châu Á trong đó có Việt Nam đã chính thức áp dụng thuế giá trị gia tăng. Các quốc gia khác cũng đang trong thời kỳ nghiên cứu loại thuế này. Tính đến nay đã có khoảng 130 quốc gia áp dụng thuế giá trị gia tăng.
 • 22
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số 07 KK-TNCN)

Tờ khai thuế thu nhập nhân (Mẫu số 07 KK-TNCN)

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số 07 KK-TNCN) dành cho cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công và cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế. Mời các bạn cùng tham khảo!
 • 3
THUE TNCN PPS

THUE TNCN PPS

Trong thời gian qua cùng với sự phát triển mạnh của nền kinh tế, thu nhập của các tầng lớp dân cư cũng tăng lên đáng kể, và thu nhập giữa nhóm người có thu nhập cao và nhóm người có thu nhập thấp cũng có xu hướng ngày càng tăng. Đối tượng nộp thuế TNCN cũng đa dạng. Hình thức thu nhập của các bộ phận dân cư và người lao động cũng đa dạng. Nền kinh tế sẽ tiếp tục tăng trưởng nhanh tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân có cơ hội đầu tư, sản xuất kinh doanh, có thêm nguồn thu nhập khác nhau. Bên cạnh đó, cùng với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, một số người nước ngoài làm ăn sinh sống tại Việt Nam và số người Việt Nam có thu nhập từ nước ngoài cũng tăng lên. Sự đa dạng và gia tăng thu nhập của các cá nhân trong xã hội sẽ làm cho khoảng cách chênh lệch về thu nhập giữa các tầng lớp dân cư ngày càng lớn. Với tình hình đó, ta có thể thấy thuế TNCN ngày càng chiếm một tỷ trọng đáng kể trong ngân sách Nhà nước.
 • 90
BÀI TẬP LỚN TÀI CHÍNH: PHÂN TÍCH ĐẶC TRUNG THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (9 ĐIỂM)

BÀI TẬP LỚN TÀI CHÍNH: PHÂN TÍCH ĐẶC TRUNG THUẾ THU NHẬP NHÂN (9 ĐIỂM)

Trong thời gian qua cùng với sự phát triển mạnh của nền kinh tế, thu nhập của các tầng lớp dân cư cũng tăng lên đáng kể, thu nhập giữa nhóm người có thu nhập cao và nhóm người có thu nhập thấp cũng có xu hướng ngày càng tăng. Đối tượng nộp thuế Thu nhập cá nhân và hình thức thu nhập của các bộ phận dân cư và người lao động cũng đa dạng. Nền kinh tế sẽ tiếp tục tăng trưởng nhanh tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân có cơ hội đầu tư, sản xuất kinh doanh, có thêm nguồn thu nhập khác nhau.. Sự đa dạng và gia tăng thu nhập của các cá nhân trong xã hội sẽ làm cho khoảng cách chênh lệch về thu nhập giữa các tầng lớp dân cư ngày càng lớn. Với tình hình đó, ta có thể thấy thuế Thu nhập cá nhân ngày càng có vai trò quan trọng trong nền kinh tế và việc thực hiện thứ thuế này đem lại những kết quả nhất định. Bên cạnh đó, việc quản lý thu nhập cá nhân hiện nay còn nhiều hạn chế, do đó dẫn đến có nhiều trường hợp trốn thuế, gian lận trong việc nộp thuế thu nhập cá nhân. Ý thức của nhân dân trong việc thực hiện pháp luật về thuế còn thấp, thói quen sử dụng tiền mặt trong thanh toán của Việt Nam được coi là một trong những nguyên nhân dẫn đến những bất cập này. Để tìm hiểu kỹ hơn về thuế Thu nhập cá nhân ở nước ta, em chọn đề bài số 5 “ Phân tích đặc trung thuế thu nhập cá nhân? Tại sao pháp luật thuế thu nhập cá nhân lại phân biệt việc đánh thuế giữa thu nhập kinh doanh, từ tiền lương, tiền công với các khoản thu nhập khác chịu thuế? Tìm hiểu những “thủ đoạn chủ yếu để một cá nhân gian lận thuế thu nhập cá nhân hiện nay và cho ví dụ thực tiễn để minh hoạ”
 • 14
Hoàn thiện pháp luật về quản lý thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam hiện nay (tt)

Hoàn thiện pháp luật về quản lý thuế thu nhập nhân ở Việt Nam hiện nay (tt)

Hoàn thiện pháp luật về quản lý thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam hiện nay (LA tiến sĩ)Hoàn thiện pháp luật về quản lý thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam hiện nay (LA tiến sĩ)Hoàn thiện pháp luật về quản lý thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam hiện nay (LA tiến sĩ)Hoàn thiện pháp luật về quản lý thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam hiện nay (LA tiến sĩ)Hoàn thiện pháp luật về quản lý thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam hiện nay (LA tiến sĩ)Hoàn thiện pháp luật về quản lý thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam hiện nay (LA tiến sĩ)Hoàn thiện pháp luật về quản lý thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam hiện nay (LA tiến sĩ)Hoàn thiện pháp luật về quản lý thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam hiện nay (LA tiến sĩ)Hoàn thiện pháp luật về quản lý thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam hiện nay (LA tiến sĩ)Hoàn thiện pháp luật về quản lý thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam hiện nay (LA tiến sĩ)Hoàn thiện pháp luật về quản lý thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam hiện nay (LA tiến sĩ)Hoàn thiện pháp luật về quản lý thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam hiện nay (LA tiến sĩ)
 • 28
PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP THUẾ THU NHẬP NHÂN

Phương pháp giải các dạng bài tập trọng tâm điển hình thuế Thu nhập cá nhân, bám sát luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành. Bài viết hướng dẫn sườn trình bày một bài tập thuế thu nhập cá nhân, các bước giải bài tập thuế thu nhập cá nhân và một số lưu ý khi giải bài tập
 • 34

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP