0
 1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Công nghệ thông tin >

Phạm vi giám sát và điều khiển

Thiết kế mạch điều khiển thiết bị và giám sát qua internet

Thiết kế mạch điều khiển thiết bị giám sát qua internet

Thiết kế mạch điều khiển thiết bị và giám sát qua internetThiết kế mạch điều khiển thiết bị và giám sát qua internetThiết kế mạch điều khiển thiết bị và giám sát qua internetThiết kế mạch điều khiển thiết bị và giám sát qua internetThiết kế mạch điều khiển thiết bị và giám sát qua internetThiết kế mạch điều khiển thiết bị và giám sát qua internetThiết kế mạch điều khiển thiết bị và giám sát qua internetThiết kế mạch điều khiển thiết bị và giám sát qua internetThiết kế mạch điều khiển thiết bị và giám sát qua internetThiết kế mạch điều khiển thiết bị và giám sát qua internetThiết kế mạch điều khiển thiết bị và giám sát qua internetThiết kế mạch điều khiển thiết bị và giám sát qua internetThiết kế mạch điều khiển thiết bị và giám sát qua internetThiết kế mạch điều khiển thiết bị và giám sát qua internet
 • 15
THIẾT KẾ HỆ ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT CHO

THIẾT KẾ HỆ ĐIỀU KHIỂN GIÁM SÁT CHO

SVTH: Đới Thành Chung Trang 63 Chương 3: TỔNG QUAN VỀ S7 – 300 VÀ PHẦN MỀM WINCC CỦA SIEMEN 3.1. Tổng quan về S7 – 300 - Thiết bị điều khiển logic khả trình (Programmable Logic Control ), viết tắt thành PLC, là loại thiết bị cho phép thực hiện linh hoạt các thuật toán điều khiển số thông qua một ngôn ngữ lập trình, thay cho việc phải thực hiện thuật toán đó bằng mạch số. Như vậy với chương trình điều khiển trong mình, PLC trở thành bộ điều khiển số nhỏ gọn, dễ thay đổi thuật toán và đặc biệt dễ trao đổi thông tin với môi trường xung quanh (với các PLC khác hoặc với máy tính). Toàn bộ chương trình điều khiển được lưu trong bộ nhớ của PLC dưới dạng các khối chương trình (khối OB, FC hoặc FB) và được thực hiện lặp theo chu trình của vòng quét.
 • 84
Chuong 1  Tong Quan ve Quan Tri Hoc

Chuong 1 Tong Quan ve Quan Tri Hoc

Những người có nhiệm vụ thực hiện các chức năng quản trị trong phạm vi được phân công phụ trách, họ điều khiển, giám sát công việc của những người thừa hành và những nhà QT d[r]
 • 54
SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT NHÀ MÁY LỌC DẦU ĐIỂN HÌNH PHẦN 10 PPT

SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT NHÀ MÁY LỌC DẦU ĐIỂN HÌNH PHẦN 10 PPT

2. Trong nhà máy lọc hóa dầu để thực hiện nhiệm vụ giám sát điều khiển, hệ thống điều khiển quá trình đƣợc kết nối với nhiều hệ thống điều khiển thành phần nhƣ: Hệ thống điều khiển van vận hành bằng mô tơ, hệ thống đo mức bể chứa, hệ thống giám sát hoạt động của máy móc, thiết bị, hệ thống xuất nhập sản phẩm, nguyên liệu tự động,...
 • 7
XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN NHÀ THÔNG MINH NHẬN DIỆN VÀ ĐIỀU KHIỂN TRẠNG THÁI VẬT THỂ QUA IP CAMERA

XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT ĐIỀU KHIỂN NHÀ THÔNG MINH NHẬN DIỆN ĐIỀU KHIỂN TRẠNG THÁI VẬT THỂ QUA IP CAMERA

Tài liệu tham khảo công nghệ thông tin Xây dựng hệ thống giám sát và điều khiển nhà thông minh Nhận diện và điều khiển trạng thái vật thể qua ip camera
 • 58
THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG THIẾT BỊ GIÁM SÁT, ĐIỀU KHIỂN KHO MÁT TỪ XA THÔNG QUA IOT

THIẾT KẾ THI CÔNG THIẾT BỊ GIÁM SÁT, ĐIỀU KHIỂN KHO MÁT TỪ XA THÔNG QUA IOT

Thiết bị có khả năng điều khiển cũng như học lệnh từ remote điều khiển hồng ngoại, thích ứng với nhiều loại máy điều hòa của nhiều hãng khác nhau, giám sát và điều khiển thiết bị thông q[r]
 • 88
Đồ án Chuyên môn đo lường và điều khiển: Thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát mức nước và áp suất của một nồi hơi

Đồ án Chuyên môn đo lường điều khiển: Thiết kế hệ thống điều khiển giám sát mức nước áp suất của một nồi hơi

Đồ án Chuyên môn đo lường và điều khiển: Thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát mức nước và áp suất của một nồi hơiĐồ án Chuyên môn đo lường và điều khiển Thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát mức nước và áp suất của một nồi hơi gồm có 2 phần chính như sau: Phần 1 trình bày về cơ sở lí thuyết, phần 2 trình bày các nội dung về thiết kế hệ thống. Mời tham khảo.
 • 42
Nghiên cứu giải pháp quản lý, giám sát công trình thủy nông từ xa thông qua mạng viễn thông

Nghiên cứu giải pháp quản lý, giám sát công trình thủy nông từ xa thông qua mạng viễn thông

Hiện nay việc quản lý giám sát công trình thuỷ nông chủ yếu được thực hiện tại chỗ. Do đó, người quản lý gặp nhiều khó khăn khi muốn quản lý các công trình trên một phạm vi rộng. Giải pháp đề xuất cho phép người quản lý biết được tình hình và có khả năng điều khiển hệ thống thuỷ nông tại bất kì đâu, bất kì thời điểm nào chỉ cần một chiếc máy tính nối mạng Internet,... Tham khảo bài viết Nghiên cứu giải pháp quản lý, giám sát công trình thủy nông từ xa thông qua mạng viễn thông để nắm bắt chi tiết.
 • 4
Trang bị hệ thống IE18 - Điều khiển thiết bị điện thông minh và camera đàm thoại hai chiều cho tàu dịch vụ hậu cần BV-96789TS

Trang bị hệ thống IE18 - Điều khiển thiết bị điện thông minh camera đàm thoại hai chiều cho tàu dịch vụ hậu cần BV-96789TS

Hệ thống điện thông minh bao gồm các bảng điều khiển được lắp ở mỗi phòng và mỗi khu vực có thiết bị điện cần điều khiển giám sát.. Bảng điều khiển được thiết kế tương thích v[r]
 • 4
ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT LÒ NHIỆT

ĐIỀU KHIỂN GIÁM SÁT LÒ NHIỆT

Bộ điều khiển mà trong quá trình làm việc cĩ khả năng tự chỉnh định thơng số của nĩ cho phù hợp với sự thay đổi của đối tượng được gọi là bộ điều khiển thích nghi. Một hệ thống điều khiển thích nghi, cho dù cĩ hay khơng sự tham gia của hệ mờ, là hệ thống điều khiển phát triển cao và cĩ tiềm năng đặc biệt, song gắn liền với những ưu điểm đĩ là khối lượng tính tốn thiết kế rất lớn. Phần lớn các hệ thống điều khiển mờ lai là hệ thích nghi, nhưng khơng phải mọi hệ lai là hệ thích nghi. Khái niệm “ thích nghi” định nghĩa ở đây khơng bao gồm các giải pháp thay đổi cấu trúc hệ thống cho dù sự thay đổi đĩ cĩ thể phần nào phục vụ thích nghi. Ví dụ một hệ thống điều khiển cĩ khâu tiền xử lý để tự chỉnh định tham số bộ điều khiển một lần khi bắt đầu khởi tạo hệ thống, sau đĩ trong suốt quá trình làm việc các thơng số đĩ khơng được thay đổi nữa, thì khơng thuộc nhĩm các hệ thích nghi theo nghĩa trên. Hoặc một trường hợp khác, hệ thống mà tính “ tự thích nghi” của thiết bị điều khiển được thực hiện bằng cách dựa vào sự thay đổi của đối tượng mà chọn khâu điều khiển cĩ tham số thích hợp trong số các khâu cùng cấu trúc nhưng với những tham số khác nhau đã được cài đặt từ trước, cũng khơng được gọi là hệ điều khiển thích nghi. Tính “ thích nghi” của các loại hệ thống này được thực hiện bằng cách chuyển cơng tắc đến bộ điều khiển cĩ tham số phù hợp chứ khơng phải tự chỉnh định lại tham số của bộ điều khiển đĩ theo đúng nghĩa của một bộ điều khiển thích nghi đã định nghĩa.
 • 44
ĐỒ ÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HOÁ : THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN GIÁM SÁT CHO MÔ HÌNH TRẠM TRỘN BÊ TÔNG SỬ DỤNG PHẦN MỀM TIA PORTAL VÀ BỘ ĐIỀU KHIỂN PLC S7-1200

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HOÁ : THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN GIÁM SÁT CHO MÔ HÌNH TRẠM TRỘN BÊ TÔNG SỬ DỤNG PHẦN MỀM TIA PORTAL BỘ ĐIỀU KHIỂN PLC S7-1200

Thiết kế hệ thống điều khiển giám sát cho mô hình trạm trộn bê tông sử dụng phần mềm TIA Portal và bộ điều khiển PLC S7-1200
 • 41
Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật Cơ điện tử: Nghiên cứu điều khiển chính xác vị trí hệ thống cơ khí - Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh

Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật Cơ điện tử: Nghiên cứu điều khiển chính xác vị trí hệ thống cơ khí - Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh

Đồng thời, quá trình hoạt động của hệ thống cũng được giám sát qua máy tính để người điều khiển có thể quan sát cũng như có những quyết định điều khiển thuận tiện và hợp lý. Nội dung đ[r]
 • 10
Đồ án Điều khiển ổn định mức chất lòng

Đồ án Điều khiển ổn định mức chất lòng

Cùng với sự phát triển của xã hội, đời sống người dân ngày càng được nâng cao, việc thay thế các hoạt động thủ công bằng các thiết bị tự động cũng được người dân ứng dụng nhiều trong công nghiệp cũng như trong sinh hoạt. Công nghệ tự động giám sát và điều khiển mức chất lỏng cũng được nhiều công ty, xí nghiệp cũng như các nhà máy ứng dụng nhiều nhằm thay thế việc giám sát và điều khiển mức chất lỏng bằng phương pháp thủ công, công nghệ tự động giám sát mức chất lỏng đảm bảo việc kiểm soát, điều khiển lưu lượng chất lỏng sử dụng, bơm, xả chất lỏng một cách tin cậy mà không cần sự kiểm tra trực tiếp của con người
 • 23
THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG MÔ HÌNH GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN MÔ HÌNH TRỒNG NẤM RƠM

THIẾT KẾ THI CÔNG MÔ HÌNH GIÁM SÁT ĐIỀU KHIỂN MÔ HÌNH TRỒNG NẤM RƠM

1.2 MỤC TIÊU Sau khi thực hiện đề tài nhóm xây dựng được một bộ điều khiển giám sát trồng nấm rơm trong đó đề tài điều khiển được nhiệt độ, độ ẩm bằng bằng cách điều khiển hệ thống quạt [r]
 • 85
KHÔNG THỂ NGẬP NGỪNG, DO DỰ GIẢI PHÓNG TƯ DUY DOCX

KHÔNG THỂ NGẬP NGỪNG, DO DỰ GIẢI PHÓNG TƯ DUY DOCX

Thực tiễn đã cho thấy quá nhiều dẫn chứng: Chỗ nào thiếu kiểm tra, giám sát thì chỗ đó tất nhiên biến chất; lạm quyền, độc đoán sẽ hoành hành, đổ vỡ là khó tránh (PMU18, PCI, Vinashin, Nguyễn Trường Tô...). Kinh nghiệm về sự đổ vỡ của Liên Xô cũng chứng minh có nguyên nhân ở chỗ hạn chế dân chủ, giảm quyền hạn của Ủy ban kiểm tra và Ủy ban Giám sát TƯ do Đại hội bầu ra theo chỉ đạo của Lênin tại Đại hội XI ĐCS Liên Xô năm 1922, có quyền kiểm tra, giám sát từ Tổng Bí thư đến Bộ Chính trị và cả Ban chấp hành TƯ.
 • 12
ĐỒ ÁN TỰ ĐỘNG HOÁ BMS TÌM HIỂU HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ THÔNG GIÓ VÀ CÁCH THỨC KẾT NỐI VỚI HỆ THỐNG TOÀ NHÀ

ĐỒ ÁN TỰ ĐỘNG HOÁ BMS TÌM HIỂU HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ THÔNG GIÓ VÀ CÁCH THỨC KẾT NỐI VỚI HỆ THỐNG TOÀ NHÀ

Các bộ điều khiển của hệ thống tự động hóa tòa nhà sẽ cho phép giám sát và điều khiển máy phát và hệ thống nhiên liệu và cung cấp tối thiểu là các thông tin sau: - Trạng thái của từng má[r]
 • 60
THIẾT KẾ ĐIỆN CHO NGÔI NHÀ THÔNG MINH

THIẾT KẾ ĐIỆN CHO NGÔI NHÀ THÔNG MINH

Dòng sản phẩm điều khiển trung tâm Omni của I-Solutions được tích hợp tính năng An ninh - báo cháy, điều khiển chiếu sáng, truy nhập điều khiển, điều khiển nhiệt độ, giám sát và âm thanh[r]
 • 58
ĐIỀU KHIỂN THIẾT bị, GIÁM sát AN NINH NHÀ QUA MẠNG GSM (có code và mạch in)

ĐIỀU KHIỂN THIẾT bị, GIÁM sát AN NINH NHÀ QUA MẠNG GSM (có code mạch in)

ĐIỀU KHIỂN THIẾT bị, GIÁM sát AN NINH NHÀ QUA MẠNG GSM (có code và mạch in) ĐIỀU KHIỂN THIẾT bị, GIÁM sát AN NINH NHÀ QUA MẠNG GSM (có code và mạch in) ĐIỀU KHIỂN THIẾT bị, GIÁM sát AN NINH NHÀ QUA MẠNG GSM (có code và mạch in) ĐIỀU KHIỂN THIẾT bị, GIÁM sát AN NINH NHÀ QUA MẠNG GSM (có code và mạch in)
 • 19
TCN 68-214:2002 DOCX

TCN 68-214:2002 DOCX

PHẠM VI ÁP DỤNG Tiêu chuẩn Ngành TCN 68 - 214: 2002 quy định các yêu cầu kỹ thuật thiết yếu về bức xạ, các chức năng điều khiển, giám sát và ph−ơng pháp đo kiểm, làm cơ sở kỹ thuật để ch[r]
 • 90
TIỂU LUẬN MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP: GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA TRÊN MÔI TRƯỜNG INTERNET

TIỂU LUẬN MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP: GIÁM SÁT ĐIỀU KHIỂN TỪ XA TRÊN MÔI TRƯỜNG INTERNET

Giám sát và điều khiển từ xa đề cập đến quan sát và thu thập dữ liệu tại các địa điểm từ xa, xử lý những dữ liệu này, và hành vi của môi trường từ xa và của các thực thể bị theo dõi ảnh hưởng đến các tín hiệu phát của các thông tin điều khiển như là một chức năng của việc quan sát. Ứng dụng bao gồm từ việc giám sát môi trường (không có điều khiển) đến các ứng dụng an ninh và giám sát và nhiệm vụ điều khiển yêu cầu mức độ chính xác cao (ví dụ: Điều khiển lò phản ứng, điều khiển năng lượng, và điều khiển các quá trình công nghiệp.)
 • 24
HỆ THỐNG ĐIỀU KHỂN PHÂN TÁN - CHƯƠNG 2 PPTX

HỆ THỐNG ĐIỀU KHỂN PHÂN TÁN - CHƯƠNG 2 PPTX

2.3.2 Đ i ề u khi ể n t ậ p trung v ớ i vào/ra phân tán Cấu trúc vào/ra tập trung với cách ghép nối điểm-điểm thể hiện một nhược điểm cơ bản là số lượng lớn các cáp nối, dẫn đến giá thành cao cho dây dẫn và công thiết kế, lắp đặt. Một hạn chế khác nữa là phương pháp truyền dẫn tín hiệu thông thường giữa các thiết bị trường và thiết bị điều khiển dễ chịu ảnh hưởng của nhiễu, gây ra sai số lớn. Vấn đề này được khắc phục bằng phương pháp dùng bus trường như đã nêu trong phần trước. Hình 2-4 minh họa một cấu hình mạng đơn giản. Ở đây các module vào/ra được đẩy xuống cấp trường gần kề với các cảm biến và cơ cấu chấp hành, vì vậy được gọi là các vào/ra phân tán (Distributed I/O) hoặc vào/ra từ xa (Remote I/O). Một cách ghép nối khác là sử dụng các cảm biến và cơ cấu chấp hành thông minh (màu xám trên hình vẽ), có khả năng nối mạng trực tiếp không cần thông qua các module vào/ra. Bên cạnh khả năng xử lý giao thức truyền thông, các thiết bị này còn đảm nhiệm một số chức năng xử lý tại chỗ như lọc nhiễu, chỉnh định thang đo, tự đặt chế độ, điểm làm việc, chẩn đoán trạng thái,v.v... Trong nhiều trường hợp, các thiết bị có thể đảm nhiệm cả nhiệm vụ điều khiển đơn giản.
 • 7
ĐIỀU KHIỂN và GIÁM sát THIẾT bị TRONG NHÀ QUA điện THOẠI SMS dùng pic16f877a (có code và layout bên dưới)

ĐIỀU KHIỂN GIÁM sát THIẾT bị TRONG NHÀ QUA điện THOẠI SMS dùng pic16f877a (có code layout bên dưới)

ĐIỀU KHIỂN và GIÁM sát THIẾT bị TRONG NHÀ QUA điện THOẠI SMS dùng pic16f877a (có code và layout bên dưới) ĐIỀU KHIỂN và GIÁM sát THIẾT bị TRONG NHÀ QUA điện THOẠI SMS dùng pic16f877a (có code và layout bên dưới) ĐIỀU KHIỂN và GIÁM sát THIẾT bị TRONG NHÀ QUA điện THOẠI SMS dùng pic16f877a (có code và layout bên dưới) ĐIỀU KHIỂN và GIÁM sát THIẾT bị TRONG NHÀ QUA điện THOẠI SMS dùng pic16f877a (có code và layout bên dưới) ĐIỀU KHIỂN và GIÁM sát THIẾT bị TRONG NHÀ QUA điện THOẠI SMS dùng pic16f877a (có code và layout bên dưới)
 • 36
XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN GIÁM SÁT

XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN GIÁM SÁT

Xây dựng hệ thống điều khiển giám sát
 • 108
THỰC TRẠNG QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ THĂNG LONG

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ THĂNG LONG

Qua đây có thể thấy được quản lý phạm vi là một nội dung không kém phần quan trọng của một dự án ,một dự án trước khi được thực hiện bên cạnh một kế hoạch rõ ràng là các mục tiêu mà dự án cần đạt được : chất lượng của dự án ,của các công trình thuộc dự án …,chi phí dự kiến của dự án .Có nghĩa là dự án cần đạt được mục tiêu trong nguồn kinh phí được ấn định trước, thời gian hay tiến độ của các thành phần hay toàn bộ dự án …vì vậy có thể nói rằng quản lý phạm vi của dự án là một nội dung không thể thiếu trong quá trình quản lý dự án .một công việc nào khi bắt đầu thực hiện hay là mới có ý tưởng thì luôn đạt ra một mục tiêu cụ thể ,có mục tiêu mới có phương hướng để làm việc cũng như có sự có gắng nhất định ,đó cũng là quy cách quản lý dự án của công ty Sông Đà Thăng Long .tại công ty thì lập kế hoạch phạm vi là một giai đoạn quan trọng trong chu trình quản lý dự án ,xác định được tầm quan trọng của như vậy thì công ty đã thực hiện một cách chặt chẽ và hợp lý trong công tác quản lý phạm vi của dự án ,kế hoạch phạm vi được lập ra và được giao cho các phòng ban có chức năng kết hợp với các ban quản lý dự án thực kiểm tra thực hiện một cách nghiêm túc từ khi khởi công dự án .các phòng ban của công ty có một nhiệm vụ rõ ràng và chịu trách nhiệm trước công ty về nhiệm vụ thực hiện các mục tiêu của công ty đã đề ra ,cũng như phải có những biện pháp phù hợp khi mà kế hoạch phạm vi thay đổi để hoàn thành dự án một cách tốt nhất
 • 27
tài liệu về Biến tần Altivar

tài liệu về Biến tần Altivar

đồng bộ Id, Iq là các thành ph ầ n d ọ c tr ụ c và ngang tr ụ c c ủ a véc t ơ dòng đ i ệ n. Bằng cách điều khiển riêng biệt các thành phần Id, Iq sẽ gián tiếp điều khiển được từ thông và mômen.
 • 52
ĐỒ ÁN PLC UỐN KIM LOẠI MỚI NHẤT CHO SINH VIÊN

ĐỒ ÁN PLC UỐN KIM LOẠI MỚI NHẤT CHO SINH VIÊN

+ Điều khiển giao diện giám sát + Thay đổi cho điều khiển role + Thay đổi cho các panel điều khiển,mạch in… TRANG 16 + Điều khiển dãy + Các phép toán số học + Cung cấp thông tin + điều k[r]
 • 36
GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ

GIÁM SÁT ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ

- Giá trị bước nhỏ nhất 1 LSB = 1 2 5 8 − = 0,0196 V/bước _NHÓM: 13 _ _TRANG:_ 17 TRANG 18 B1: đo áp cung cấp nguồn cho IC tại chân số 11 của IC,nếu đo được áp tại đó nằm trong khoảng 4.[r]
 • 91
Một số kỹ thuật định tuyến trong mạng cảm biến không dây ứng dụng trong điều khiển và giám sát môi trường nhà kính (LV thạc sĩ)

Một số kỹ thuật định tuyến trong mạng cảm biến không dây ứng dụng trong điều khiển giám sát môi trường nhà kính (LV thạc sĩ)

Một số kỹ thuật định tuyến trong mạng cảm biến không dây ứng dụng trong điều khiển và giám sát môi trường nhà kính (LV thạc sĩ)Một số kỹ thuật định tuyến trong mạng cảm biến không dây ứng dụng trong điều khiển và giám sát môi trường nhà kính (LV thạc sĩ)Một số kỹ thuật định tuyến trong mạng cảm biến không dây ứng dụng trong điều khiển và giám sát môi trường nhà kính (LV thạc sĩ)Một số kỹ thuật định tuyến trong mạng cảm biến không dây ứng dụng trong điều khiển và giám sát môi trường nhà kính (LV thạc sĩ)Một số kỹ thuật định tuyến trong mạng cảm biến không dây ứng dụng trong điều khiển và giám sát môi trường nhà kính (LV thạc sĩ)Một số kỹ thuật định tuyến trong mạng cảm biến không dây ứng dụng trong điều khiển và giám sát môi trường nhà kính (LV thạc sĩ)Một số kỹ thuật định tuyến trong mạng cảm biến không dây ứng dụng trong điều khiển và giám sát môi trường nhà kính (LV thạc sĩ)Một số kỹ thuật định tuyến trong mạng cảm biến không dây ứng dụng trong điều khiển và giám sát môi trường nhà kính (LV thạc sĩ)
 • 72
HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN GIÁM SÁT

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN GIÁM SÁT

z KIẾN TRÚC MỞ – Khả năng tương tác, hợp tác giữa các thành phần của một hệ thống và giữa các hệ thống – Khả năng thay thế, mở rộng hệ thống bởi các sản phẩm do chính bản thân người sử d[r]
 • 38

Xem thêm

Từ khóa: tranh in độc bảntạo ảnh in chất lượng cao với phần mềm miễn phíbài tập giới từ tiếng anh in on atcách làm tranh in độc bảnbộ hình ảnh cover độc đáo cho người dùng facebooknhững câu chuyện tiếng anh dễ đọcNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật