0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Về nguyên vật liệu

Quản trị Nguyên vật liệu của Nhà máy tinh bột sắn Daklak

Quản trị Nguyên vật liệu của Nhà máy tinh bột sắn Daklak

Quản trị Nguyên vật liệu của Nhà máy tinh bột sắn DaklakMục đích nghiên cứu: Hệ thống hóa những lý luận cơ bản về quản trị cung ứng nguyên vật liệu trong doanh Mục đích nghiên cứu: Hệ thống hóa những lý luận cơ bản về quản trị cung ứng nguyên vật liệu trong doanh Mục đích nghiên cứu: Hệ thống hóa những lý luận cơ bản về quản trị cung ứng nguyên vật liệu trong doanh
 • 26
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU

Việc xác định trị giá nguyên vật liệu xuất kho theo phơng pháp này đợc căn cứ vào các chứng từ xuất kho trực tiếp. Sau khi đã tập hợp, phân loại theo đối tợng sử dụng để ghi vào các tài khoản và các sổ kế toán giá trị nguyên vật liệu tồn kho trên tài khoản, sổ kế toán có thể đợc xác định ở bất kỳ thời điểm nào trong kỳ kế toán.Ưu điểm là có độ chính xác cao, biết đợc tình hình hiện có của nguyên vật liệu. Còn hạn chế là khối lợng công việc lớn, mất nhiều thời gian.
 • 20
THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU

THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU

*Phiếu nhập kho “Phiếu nhập kho” thông thờng đợc lập làm 4 liên, có đầy đủ chữ ký của ngời giao vật t, thủ kho và thủ trởng đơn vị. Sau khi ký xác nhận, 1 liên giao cho kế toán nguyên vật liệu để ghi sổ, 1 liên giao cho thủ kho để vào “Thẻ kho”, 1 liên giao cho kế toán thanh toán cùng với “Hoá đơn GTGT” để theo dõi thanh toán và 1 liên lu gốc tại Phòng Kế hoạch-Vật t. Nhng nếu tr- ờng hợp Công ty tự tiến hành chuyên chở hàng hoá về kho thì còn có thêm 1 liên giao cho ngời phụ trách chuyên chở để yêu cầu thanh toán chi phí chuyên chở. Với những nguyên vật liệu thừa do thay đổi kế hoạch sản xuất, chủng loại sản phẩm , phòng Kế hoạch-Vật t tiến hành nhập vào kho trung chuyển. Lúc này “Phiếu nhập kho” chỉ lập làm 2 liên: kế toán nguyên vật liệu giữ 1 liên để vào sổ kế toán và thủ kho giữ 1 liên để ghi vào thẻ kho. Lúc này “Phiếu nhập kho” đợc lập trên cơ sở số lợng nguyên vật liệu thực tế đem nhập kho và giá trị của nguyên vật liệu đó xuất kho trớc khi có sự thay đổi kế hoạch sản xuất, chủng loại sản phẩm.
 • 45
LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU

LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU

Việc phân loại nguyên vật liệu cũng tuỳ thuộc vào từng loại hình Doanh nghiệp và từng ngành sản xuất khác nhau. Căn cứ vào nội dung kinh tế và yêu cầu quản trị trong Doanh nghiệp, vật liệu đợc chia thành những loại sau: - Nguyên vật liệu chính ( bao gồm nửa thành phẩm mua ngoài). Đối với các Doanh nghiệp sản xuất, nguyên vật liệu chính là đối tợng lao động chủ yếu cấu thành nên thực thể của sản phẩm: Nh sắt thép trong Doanh nghiệp chế tạo máy, xây dựng cơ bản, bông trong các Doanh nghiệp kéo sợi, vải trong các Doanh nghiệp may. Đối với nửa thành phẩm mua ngoài với mục đích tiếp tục quá trình sản xuất sản phẩm ví dụ: sợi mua ngoài trong các Doanh nghiệp dệt cũng đợc coi là nguyên vật liệu chính.
 • 21
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU

- ở phòng kế toán: Kế toán nguyên vật liệu sử dụng thẻ kế toán chi tiết vật liệu để phản ánh tình hình biến động của vật liệu ở từng kho theo thứ tự từng danh điểm vật liệu căn cứ vào các chứng từ xuất, nhập vật liệu, mỗi chứng từ đợc ghi vào một dòng. Thẻ vật liệu có nội dung nh thẻ kho, chỉ khác là theo dõi cả mặt giá trị và hiện vật. Hàng ngày hay định kỳ 3- 5 ngày nhân viên kế toán xuống kho để kiểm tra việc ghi chép của thủ kho sau đó ký xác nhận vào thẻ kho và nhận chứng từ nhập, xuất về phòng kế toán. Căn cứ vào chứng từ nhập, xuất đã kiểm tra và tính thành tiền kế toán lần lợt ghi các nghiệp vụ xuất, nhập kho vào các thẻ kế toán vật liệu liên quan giống nh trình tự thẻ kho của thủ kho. Cuối tháng tiến hành cộng sổ chi tiết và kiểm tra đối chiếu số liệu trên sổ (thẻ) chi tiết với thẻ kho, sau đó căn cứ vào số liệu trên sổ chi tiết để lập bảng kê nhập, xuất, tồn kho từng thứ, nhóm, loại nguyên vật liệu..Bảng kê này đợc xem nh một báo cáo nguyên vật liệu cuối tháng.
 • 22
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG TRÀ

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG TRÀ

- Nhiên liệu bao gồm các loại bóng đèn, que hàn, bu lông, êcu… - Phế liệu thu hồi: các phế liệu trong quá trình gia công các chi tiết sản phẩm. Các phân loại trên giúp cho công ty đánh giá được vai trò của từng loại nguyên vật liệu để từ đó xác định các mức tiêu hao nguyên vật liệu phù hợp với điều kiện sản xuất. Hơn nữa, cách phân loại này định giá sản phẩm dở dang theo nguyên vật liệu chính một cách dễ dàng và xác định chi phí giá thành sản phẩm sản xuất trong kỳ được chính xác hơn.
 • 36
KT233 PPT

KT233 PPT

+) Nhợng bán: Kế toán phải lập hoá đơn bán TSCĐ. Khi bàngiao phơng pháp lập biên bản bàn giao. Khi kiểm kê phải lập biên bản kiểm kê. 3. Kế toán hao mòn TSCĐ Để tính toán, phân bổ chính xác lợng khấu hao TSCĐ vào chi phí sản xuất kinh doanh của các kì kế toán, các nguyên tắc về khấu hao TSCĐ đợc thực hiện theo tháng. TSCĐ tăng hoặc giảm trong tháng thì tháng sau mới trích hoặc không trích khấu hao. Đồng thời để theo dõi giá trị còn lại của TSCĐ công ty tính trích khấu hao cho từng TSCĐ trên cơ sở đó tính bảng khấu hao và đơn vị phải trích cho toàn bộ TSCĐ đang sử dụng tại Công ty.
 • 70
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYEN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYEN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Lý luận chung về kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất
 • 55
Một số ý kiến về công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp công nghiệp

Một số ý kiến về công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp công nghiệp

Trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nguyên vật liệu có nhiều loại, nó chiếm tỷ trọng lớn và là yếu tố quyết định trong tổng chi phí sản xuất ra sản phẩm. Do đó quản lý các chi phí về nguyên vật liệu là việc cấp bách trước mắt cũng như lâu dài trong bất kỳ doanh nghiệp sản xuất nào, là trung tâm và thực chất của việc quản lý các chi phí. Chi phí nguyên vật liệu, giá thành sản phẩm và lợi nhuận của doanh nghiệp có mối liên hệ mật thiết với nhau. Chỉ cần một chút thay đổi về chi phí nguyên vật liệu cũng tác động lớn đến giá thành sản phẩm và lợi nhuận của doanh nghiệp. Tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu sẽ làm tiết kiệm lớn tổng chi phí sản xuất, làm hạ giá thành sản phẩm tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm, đẩy nhanh việc tiêu thụ sản phẩm từ đó tạo cho doanh nghiệp sự tăng trưởng và phát triển bền vững. Mặt khác để cho quá trình sản xuất được duy trì liên tục thì ngoài vật liệu được đưa vào sản xuất vẫn cần một lượng nguyên vật liệu dự trữ nhất định. Như vậy nguyên vật liệu chiếm một vị trí quan trọng trong quá trình sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp vì vậy để cho doanh nghiệp đứng vững và đi lên cần phải quan tâm chú ý đến đầu vào của sản xuất đó là nguyên vật liệu. Vì vậy việc hạch toán kế toán nguyên vật liệu là một yêu cầu không thể thiếu trong quản lý.Trên cơ sở nghiên cứu và phân tích hệ thống kế toán ở nước ta nói chung và hệ thống kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất nói riêng. Chuyên đề:"Một số ý kiến về công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp công nghiệp"
 • 20
166 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

166 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Việc áp dụng cách tính giá nguyên vật liệu xuất kho theo phơng pháp này có thể đợc áp dụng trong các doanh nghiệp sử dụng các loại nguyên vật liệu ít có sự biến động về giá cả, những ngu[r]
 • 28
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Việc áp dụng cách tính giá nguyên vật liệu xuất kho theo phơng pháp này có thể đợc áp dụng trong các doanh nghiệp sử dụng các loại nguyên vật liệu ít có sự biến động về giá cả, những ngu[r]
 • 28
BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG

PHƠNG PHÁP QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY A QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP_ : _ Chi phí nguyên vạt liệu trực tiếp là toàn bộ những chi phí về nguyên vật liệu t[r]
 • 23
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TÂY - HÀ NỘI

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TÂY - HÀ NỘI

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT. 31.1. Khái niệm, đặc điểm, vị trí và yêu cầu quản lý nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất kinh
 • 112
KẾ TOÁN NVL TẠI CTY CP SƠN TÂY - T. HÀ TÂY

KẾ TOÁN NVL TẠI CTY CP SƠN TÂY - T. HÀ TÂY

Chương I: Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất.31.1.Khái niệm, đặc điểm, vị trí và yêu cầu quản lý nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất kinh
 • 112
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM THUỘC KHU VỰC MIỀN BẮC

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM THUỘC KHU VỰC MIỀN BẮC

3.5.2 Về phía doanh nghiệp * Đối với các nhà quản trị doanh nghiệp - Cần nâng cao nhận thức và trình độ quản lý cho các nhà quản trị doanh nghiệp để tăng cường khả năng cạnh tranh và khả năng hội nhập với kinh tế các nước trong khu vực và trên thế giới. Các cấp lãnh đạo doanh nghiệp phải nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của công tác kế toán nói chung, hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nói riêng để từ đó có quan điểm đổi mới và hoàn thiện công tác này nhằm phục vụ tốt hơn cho việc điều hành và quản trị doanh nghiệp.
 • 34
Một số ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả quá trình quản lý nguyên vật liệu tại phân xưởng Nhựa của Công ty Vật liệu Xây dựng Bưu điện

Một số ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả quá trình quản lý nguyên vật liệu tại phân xưởng Nhựa của Công ty Vật liệu Xây dựng Bưu điện

Chi phí về nguyên vật liệu là bộ phận quan trọng nhất tạo nên giá thành sản phẩm Chính vì vậy ,giảm thiểu chi phí về nguyên vật liệu có nghĩa là hạ thấp được giá thành từ dó giúp cho doanh nghiệp có thể đứng vững trong thị trường cạnh tranh,nâng cao lợi nhuận . Muốn giảm được những chi phí liên quan đến nguyên vật liêụ thì chúng ta phải quan tâm đến quá trình quản lý nguyên vật liệu ở tất cả các khâu: từ khâu thu mua nguyên vật liệu đến việc tận dụng phế liệu ,phế phẩm. Nâng cao hiệu quả quấ trình quản lý nguyên vật liệu tại công ty vật liệu xây dựng bưu điện ,nói riêng,cũng là một vấn đề hết sức quan trọng vì nguyên vật liệu của công ty hết sức đa dạng ,đặc biệt lại có nhiều nguyên vật liệu phải nhập khẩu với giá cao .Vấn đề này cũng chính là vấn đề mà em quan tâm hơn cả qua quá trình thực tập tại công ty ,chính vì vậy em đã chọn đề tài thực tập là :Một số ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả quá trình quản lý nguyên vật liệu tại phân xưởng Nhựa của Công ty Vật liệu Xây dựng Bưu điện.
 • 47
Một số ý kiến về công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp công nghiệp

Một số ý kiến về công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp công nghiệp

Trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nguyên vật liệu có nhiều loại, nó chiếm tỷ trọng lớn và là yếu tố quyết định trong tổng chi phí sản xuất ra sản phẩm. Do đó quản lý các chi phí về nguyên vật liệu là việc cấp bách trước mắt cũng như lâu dài trong bất kỳ doanh nghiệp sản xuất nào, là trung tâm và thực chất của việc quản lý các chi phí. Chi phí nguyên vật liệu, giá thành sản phẩm và lợi nhuận của doanh nghiệp có mối liên hệ mật thiết với nhau. Chỉ cần một chút thay đổi về chi phí nguyên vật liệu cũng tác động lớn đến giá thành sản phẩm và lợi nhuận của doanh nghiệp. Tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu sẽ làm tiết kiệm lớn tổng chi phí sản xuất, làm hạ giá thành sản phẩm tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm, đẩy nhanh việc tiêu thụ sản phẩm từ đó tạo cho doanh nghiệp sự tăng trưởng và phát triển bền vững. Mặt khác để cho quá trình sản xuất được duy trì liên tục thì ngoài vật liệu được đưa vào sản xuất vẫn cần một lượng nguyên vật liệu dự trữ nhất định. Như vậy nguyên vật liệu chiếm một vị trí quan trọng trong quá trình sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp vì vậy để cho doanh nghiệp đứng vững và đi lên cần phải quan tâm chú ý đến đầu vào của sản xuất đó là nguyên vật liệu. Vì vậy việc hạch toán kế toán nguyên vật liệu là một yêu cầu không thể thiếu trong quản lý.Trên cơ sở nghiên cứu và phân tích hệ thống kế toán ở nước ta nói chung và hệ thống kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất nói riêng. Chuyên đề:"Một số ý kiến về công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp công nghiệp"
 • 20
CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU

CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU

- Ở khâu sử dụng: Cần xây dựng được định mức tiêu hao nguyên vật liệu, tổ chức tốt việc ghi chép, phản ánh tình hình xuất dùng và sử dụng. Trên cơ sở đó so sánh định mức, dự toán chi phí, đánh giá hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu. Từ đó tìm biện pháp sử dụng hợp lý tiết kiệm nguyên vật liệu, hạ thấp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tăng thu nhập và tích lũy cho doanh nghiệp.
 • 34
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU

1.5 Các phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu: Kế toán chi tiết nguyên vật liệu là việc theo dõi, ghi chép sự biến động nhập xuất tồn kho của từng thứ vật liệu sử dụng trong sản xuất kinh doanh nhằm cung cấp thông tin chi tiết để quản trị từng danh điểm vật tư. Công tác hạch toán chi tiết phải đảm bảo theo dõi được tình hình nhập xuất tồn kho theo chỉ tiêu hiện vật và giá trị của từng danh điểm vật tư, phải tổng hợp được tình hình luân chuyển và tồn của từng danh điểm theo từng kho, từng quầy, bãi, Hiện nay các doanh nghiệp có thể áp dụng một trong ba phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu như sau:
 • 31
Cơ sở lý luận chung về nguyên vật liệu của Công Ty Cổ Phần May Thăng Long

Cơ sở lý luận chung về nguyên vật liệu của Công Ty Cổ Phần May Thăng Long

D Nợ: Giá trị thực tế của nguyên liệu, vật liệu tồn kho cuối kỳ. - TK151: “ Hàng mua đang đi đờng”. Dùng để phản ánh giá trị thực tế của các loại hàng hóa vật t NVL mà doanh nghiệp đã mua đã chấp nhận thanh toán nhng cuối tháng cha về nhập kho và tình hình hàng mua đang đi đờng kỳ trớc kỳ này đã về nhập kho ( kể cả hàng gửi ở kho ngời bán).
 • 20
BÁO CÁO THỰC TẬP THEO CHUYÊN ĐỀ CÔNG TY TNHH DỆT MAY XUẤT KHẨU PHÚC CƯỜNG

BÁO CÁO THỰC TẬP THEO CHUYÊN ĐỀ CÔNG TY TNHH DỆT MAY XUẤT KHẨU PHÚC CƯỜNG

Về chất lượng: Với những sản phẩm khăn liên doanh, xuất khẩu với bên đối tác tự cung ứng nguyên vật liệu hoặc là nguyên vật liệu nhập ngoại thì tiến hành nhập nguyên vật liệu từ nước ngo[r]
 • 43
KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT IỆU TẠI CÁC DN SX

KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT IỆU TẠI CÁC DN SX

Đối với các doanh nghiệp sản xuất thì chi phí về nguyên vật liệu chiếm một tỷ trọng lớn trong giá thành. Chỉ cần một sự biến động nhỏ về chi phí nguyên vật liệu cũng làm ảnh hưởng tới giá t
 • 111
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

sở để tính giá thành sản phẩm, chi phí sản xuất biểu hiện sự hao phí còn giá thành biểu hiện kết quả của quá trình sản xuất. Giá thành và chi phí sản xuất là hai mặt thống nhất của cùng một quá trình vì vậy chúng giống nhau về chất. Giá thành và chi phí sản xuất đều bao gồm các loại chi phí về lao động sống, lao động vật hóa nhưng trong chỉ tiêu giá thành chỉ bao gồm chi phí sản xuất tính cho một công trình, hạng mục công trình hay khối lượng công việc xây lắp hoàn thành theo quy định chứ không xét đến việc chi phí đó đã chi cho kỳ kinh doanh nào. Giá thành sản phẩm xây lắp và chi phí sản xuất của công tác xây lắp chỉ thống nhất về mặt lượng trong trường hợp: Khi đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành là một công trình, hạng mục công trình được hoàn thành trong kỳ tính giá thành hoặc giá trị khối lượng xây lắp dở dang đầu kỳ và cuối kỳ bằng nhau.
 • 26
CÁC BIỆN PHÁP CẮT GIẢM CHI PHÍ CỦA MỘT SỐ DOANH NGHIỆP TRÊN THẾ GIỚI TRONG THỜI KỲ KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH ĐỀ XUẤT CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

CÁC BIỆN PHÁP CẮT GIẢM CHI PHÍ CỦA MỘT SỐ DOANH NGHIỆP TRÊN THẾ GIỚI TRONG THỜI KỲ KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH ĐỀ XUẤT CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Nhưng hiện nay do khó khăn, nhiều doanh nghiệp buộc phải cắt giảm lao động, theo thống kê chưa đầy đủ thì làng thép Đa Hội hiện đã cắt giảm khoảng trên 3.000 LĐ. Còn tại làng nghề thủ công mây tre đan Phú Vinh (Chương Mỹ, Hà Nội), các doanh nghiệp nhập nguyên liệu về bán cho dân đan lát rồi thu mua lại sản phẩm, nhưng hiện nay giá nguyên liệu đầu vào quá cao, trong khi đó sản phẩm không bán được, 6 tháng nay người dân phải ngồi chơi. Theo ông Nguyễn Xuân Quý - chủ cơ sở sản xuất đồ gỗ Tùng Hiển (Minh Đức, Ứng Hòa, Hà Nội): Hiện gần 100 lao động đang có thu nhập bình quân 70.000đ/ngày công. Do khó khăn chung, sản xuất của Tùng Hiển bị giảm 20% so với cùng kỳ năm trước, sản xuất, kinh doanh đang phải cầm chừng, trong khi đó mọi chi phí đều tăng nhưng sản phẩm lại không tăng giá, do vậy trong thời gian tới sẽ phải cho người lao động nghỉ việc luân phiên, vừa để đảm bảo đời sống và giữ chân họ trong lúc khó khăn.
 • 91
quản lý vật tư kỹ thuật trong doanh nghiệp

quản lý vật tư kỹ thuật trong doanh nghiệp

Nguyên vật liệu là một trong ba yếu tố cấu thành nên quá trình sản xuất. Nguyên vật liệu là nhân tố cấu thành nên thực thể sản phẩm, quyết định trực tiếp đến chất lượng sản phẩm do chúng có đặc điểm chỉ dùng một lần và giá trị chuyển hết sang giá trị thành phẩm.Nguyên vật liệu bao gồm cả nguyên vật liệu chính và vật liệu phụ đều ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình sản xuất, nếu xét về mặt vật chất thì nguyên vật liệu trực tiếp cấu thành thực thể của sản phẩm, chất lượng nguyên vật liệu ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của sản phẩm. Do đó cũng có thể nói, đảm bảo chất lượng của nguyên vật liệu cho sản xuất còn là một biện pháp quan trọng để nâng cao chất lượng sản phẩm. Nếu xét về mặt giá trị thì tỷ trọng của yếu tố nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu giá thành. Xét về mặt tài chính ta còn thấy vốn bỏ ra mua nguyên vật liệu thường chiếm một tỷ lệ lớn trong vốn lưu động của doanh nghiệp( khoảng từ 40%-60% trong tổng số vốn lưu động). Nếu xét về chi phí quản lý thì quản lý nguyên vật liệu cần một lượng chi phí tương đối lớn trong tổng chi phí quản lý. Đứng trên góc độ này ta có thể rút ra kết luận: nguyên vật liệu không những giữ vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất mà nó còn giữ vai trò quan trọng trong lĩnh vực quản lý giá thành và tài chính trong các doanh nghiệp.
 • 48
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐIỆN

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐIỆN

Đối với các doanh nghiệp sản xuất thì chi phí về nguyên vật liệu chiếm một tỷ trọng lớn trong giá thành. Chỉ cần một sự biến động nhỏ về chi phí nguyên vật liệu cũng làm ảnh hưởng tới giá t
 • 111
Kế toán Nguyên vật liệu tại công ty Dệt may Hà Nội

Kế toán Nguyên vật liệu tại công ty Dệt may Hà Nội

Kết luận Sau một thời gian thực tập tại Công ty Dệt may Hà Nội đợc làm quen với thực tế hạch toán nguyên vật liệu cùng với phần lý thuyết đợc nghiên cứu em đã học hỏi rất nhiều điều bổ ích để củng cố thêm những kiến thức về lý luận mà em đã đợc học ở trờng. Đồng thời đợt thực tập này cũng giúp em nắm bắt đợc tầm quan trọng của kế toán nguyên vật liệu đối với việc quản lý vật liệu và quản lý của công ty thấy đợc những mặt mạnh cần phát huy và những điểm còn tồn tại để khắc phục nhằm góp phần nhỏ bé hoàn thiện hơn công tác kế toán vật liệu ở công ty Dệt may Hà Nội. Chuyên đề đã đề xuất những định hớng cơ bản cũng nh một số giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện hơn công tác kế toán vật liệu nói riêng cũng nh công tác kế toán nói chung .
 • 78
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGUYÊN VẬT LIỆU

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGUYÊN VẬT LIỆU

Nguyên liệu,vật liệu chính : Là đối tượng lao động cấu thành nên thực thể sản phẩm. Các doanh nghiệp khác nhau thì sử dụng nguyên vật liệu chính không giống nhau: ở doanh nghiệp cơ khí nguyên vật liệu là: sắt, thép,…. doanh nghiệp sản xuất đường nguyên vật liệu chính là cây mía còn doanh nghiêpsản xuất bánh kẹo nguyên vật liệu chính la đường,nha,bột,…,Có thể sản phẩm của doanh nghiệp này là nguyên vật liệu cho doanh nghiệp khác…Đối với nửa thành phẩm mua ngoài với mục đích gia công chế biến được coi là nguyên vật liệu chính,ví dụ: doanh nghiệp dệt mua sợi về để dệt vải.
 • 25
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL CỦA CTY XNK XÂY DỰNG

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL CỦA CTY XNK XÂY DỰNG

Chương 1:Những vấn đề chung về kế toán (*************) nguyên vật liệu (*************)1.1 Khái niệm về nguyên vật liệu (*************) .......5 1.2 Đặc điểm kinh doanh xây dựng có ảnh hưởng tới hạch toán
 • 75
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH 41.1. Vai trò của nguyên vật liệu trong sản xuất và sự cần thiết của tổ chức hạch toán nguyên vật liệu
 • 81
ĐỀ TÀI:

ĐỀ TÀI: " TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG " POT

Ngoài ra việc phân bổ nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ trong kỳ cũng góp phần ảnh hưởng không nhỏ đến kế toán tập hợp chi phí và xác định giá thành sản phẩm. Giá thành còn liên quan đến các bảng biểu như phân bổ lương công nhân, khấu hao tài sản cố định. Trích đúng phân bổ đúng đối tượng như hao mòn, nguyên vật liệu, lương và các khoản phải trích theo lương. Công ty phải thiết lập bộ máy kế toán, bộ máy quản lý hoàn chỉnh hơn và quan tâm đến kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm chúng ta mới có thể xác định đúng các khoản chi phí đã dùng trong kỳ và các khoản chi phí trả trước, trích trước để từ đó tính giá thành sản phẩm một cách chính xác. Bất cứ bộ máy kế toán nào của loại hình công ty nào cũng cần cải tiến sẽ đem lại hiệu quả thiết thực cho quá trình sản xuất kinh doanh của công ty. Trong đó cải tiến khâu hạch toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm có ý nghĩa quan trọng trong việc hạ giá thành sản phẩm tạo nên sức thuyết phục đối với khách hàng.
 • 47
BÁO CÁO QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG

BÁO CÁO QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG

B THỦ TỤC XUẤT KHO NGUYÊN VẬT LIỆU: Nguyên vật liệu sau khi mua về đựoc dùng cho các công trình hoặc quản lí các công trình, khi có hợp đồng trúng thầu công trình nào đó ban lãnh đạo của[r]
 • 26
CÁC NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN TẠI CÔNG TY VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ VIỄN THÔNG 43

CÁC NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN TẠI CÔNG TY VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ VIỄN THÔNG 43

+ Vật liệu khác: Bao bì đóng gói,…. + Phụ tùng thay thế:Là những phụ tùng Công Ty mua về để thay thế bộ phận máy móc, phương tiện vận tải: Xăm, lốp, vòng bi…. Do đó nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ có thể coi là nền tảng vững chắc bước vào sản xuất, nhờ có nguyên vật liệu mà tạo ra được sản phẩm để phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng.
 • 41
THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TÁC TÍNH GIÁ THÀNH VÀ QUẢN LÝ GIÁ THÀNH Ở CÔNG TY XÂY DỰNG SÔNG ĐÀ 12

THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TÁC TÍNH GIÁ THÀNH VÀ QUẢN LÝ GIÁ THÀNH Ở CÔNG TY XÂY DỰNG SÔNG ĐÀ 12

Bên cạnh những ưu điểm trên công ty còn gặp một số khó khăn đó là lực lượng cán bộ xí nghiệp, đội, chủ công trình chưa chủ động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm phần lớn trưởng thành theo phương thức đề bạt trong cơ chế bao cấp, không được kiểm nghiệm thực tế, trình độ quản lý và chuyên môn. Không tương ứng với yêu cầu công việc đảm nhận, được mặt này thì mất mặt khác cán bộ kỹ thuật thụ động, thiếu ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ hụt hẫng thiếu ý trí phấn đấu học hỏi. Công tác đào tạo cán bộ nhất là cán bộ trẻ. Chưa được quan tâm đúng mức thể hiện từ khâu tiếp nhận, phân công công việc, giúp đỡ tạo điều kiện ban đầu gây tâm lý không an tâm công tác.Về trình độ đội ngũ lao động tại công ty ta có số liệu sau:
 • 33
CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

- Tổ chức tập hợp và phân bổ từng loại chi phí sản xuất theo đúng đối tượng tập hợp chi phí sản xuất đã xác định và bằng phương pháp thích hợp đã chọn, cung cấp kịp thời những số liệu thông tin tổng hợp về các khoản mục chi phí, yếu tố chi phí quy định, xác định đúng đắn chi phí của sản phẩm dở dang cuối kỳ.
 • 33
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP

* Kế toán chi phí khác (TK 6238): chi phí này bao gồm các chi phí về thuê máy thi công, các chi phí bằng tiền khác để sử dụng cho máy thi công. Hàng tháng khi các đội gửi các chứng từ về Xí nghiệp, kế toán nhập số liệu vào phần mềm kế toán các chi phí liên quan đến sử dụng máy thi công và tiến hành lập sổ chi tiết TK 623 cho từng công trình, sau đó in ra Nhật ký chung và sổ cái TK 623.
 • 38
TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN, VẬT LIỆU TẠI NHÀ MÁY THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN HÀ NỘI

TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN, VẬT LIỆU TẠI NHÀ MÁY THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN HÀ NỘI

Đặc điểm quy trình công nghệ của sản xuất sản phẩm tại nhà máy Thiết bị Bu điện đợc thông qua sơ đồ sau: Sơ đồ1 : Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm Nguyên vật liệu từ kho vật t chuyển đến các phân xởng (px) sản xuất nh: px ép nhựa, px đúc, tổ đột, chế tạo (sơn, hàn)… sản xuất các sản phẩm cơ khí sau đó chuyển sang kho bán thành phẩm (nếu là sản phẩm đơn giản nh các loại bảo an, block…thì sau khâu này trở thành sản phẩm hoàn chỉnh chuyển thẳng đến kho thành phẩm), rồi chuyển đến px lắp ráp để hoàn chỉnh các sản phẩm nhập kho. Trong suốt quá trình sản xuất đều có việc kiểm tra chất lợng (KCS).
 • 37
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Việc áp dụng cách tính giá nguyên vật liệu xuất kho theo phơng pháp này có thể đợc áp dụng trong các doanh nghiệp sử dụng các loại nguyên vật liệu ít có sự biến động về giá cả, những ngu[r]
 • 28

Xem thêm

Từ khóa: công ty tnhh thương mại hùng dũngcông ty tnhh thương mại hưng hòa phátcông ty tnhh thương mại hùng phát nam địnhcông ty tnhh thương mại chấn hưngcông ty tnhh thương mại và dịch vụ hùng phátcông ty tnhh thương mại dịch vụ hùng phátBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ