0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Số giảm trong kỳ

BAO CÁO PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC - 8 DOCX

BAO CÁO PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC - 8 DOCX

Tổng cộng 30658589 14.123.001 139.439.115 36.342.475 IV Giải thích và thuyết minh tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Trong năm 2000. Công ty Cơ khí Xây dựng và lắp máy điện nước luôn luôn giữ vững và phát triển trên mọi mặt
 • 6
LÝ LUẬN CHUNG VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

LÝ LUẬN CHUNG VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

ứng dẫn đến nguy cơ phải giải phóng tài sản để thanh toán nợ đến hạn ... trên cơ sở đó mới có thể tìm giải pháp hữu hiệu để khắc phục . - Đối với các chủ nợ Các chủ nợ bao gồm ngân hàng, các doanh nghiệp cho vay, ứng trước hay bán chịu, mối quan tâm của họ thường hướng tới khả năng trả nợ của doanh nghiệp đi vay. Vì vậy, họ đặc biệt chú ý đến tiền và các khoản có thể quy thành tiền nhanh, từ đó so sánh với số nợ ngắn hạn để có thể nhận biết được khả năng thanh toán tức thời của doanh nghiệp. Đối với các khoản nợ dài hạn thì còn phải quan tâm đến khả năng sinh lời của doanh nghiệp, vì khả năng này liên quan trực tiếp đến việc thanh toán vốn sẽ diễn trong tương lai.
 • 30
NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY TNHH DU LỊCH ĐẠI PHÁT

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY TNHH DU LỊCH ĐẠI PHÁT

TRANG 12 _Khấu hao _ _= Khấu hao_ _+ Khấu hao - Khấu hao _ _luỹ kế cuối kì luỹ kế đầu kỳ tăng trong kỳ giảm trong kỳ._ -Hiệu quả sử dụng vốn cố định ròng Chỉ tiêu này cho biết mỗi đơn vị[r]
 • 40
NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY TNHH DU LỊCH ĐẠI PHÁT

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY TNHH DU LỊCH ĐẠI PHÁT

TRANG 12 _Khấu hao _ _= Khấu hao_ _+ Khấu hao - Khấu hao _ _luỹ kế cuối kì luỹ kế đầu kỳ tăng trong kỳ giảm trong kỳ._ -Hiệu quả sử dụng vốn cố định ròng Chỉ tiêu này cho biết mỗi đơn vị[r]
 • 40
BÁO CÁO THỰC TẬP

BÁO CÁO THỰC TẬP

Chính vì vậy kế toán tiêu thụ đóng vai trò quan trọng trong việc theo dõi tăng giảm chi tiết số lợng hàng hóa sản phẩm xuất bán trong kỳ để có thể nắm bắt đợc nhu càu thị trờng nhanh nhấ[r]
 • 33
“HỒN THIỆN HẠCH TỐN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

“HỒN THIỆN HẠCH TỐN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

Bên Nợ: - Số thuế phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp tính trên doanh số bán trong kỳ - Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và doan[r]
 • 137
LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM

Bên Có: Doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa và cung cấp lao vụ, dịch vụ của doanh nghiệp thực hiện trong kỳ hạch toán Hạch toán chi tiết doanh thu tiêu thụ thành phẩm: Kế toán sử dụng “Sổ chi tiết bán hàng” được mở theo từng loại sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư, dịch vụ đã bán hoặc đã cung cấp, được khách hàng thanh toán tiền ngay hoặc chấp nhận thanh toán. Cách ghi trên một số cột và dòng như sau:
 • 20
CHO VAY TRUNG DÀI HẠN

CHO VAY TRUNG DÀI HẠN

• Tham gia phiên tòa sơ thẩm, nhân viên phải trình bày rõ ràng, mạch lạc các yêu cầu của NH bao gồm: yêu cầu đã được trình bày trong đơn khởi kiện, bản khai và các yêu cầu mới phát sinh trong quá trình làm việc tại Tòa án ( đã
 • 43
NHỮNG CÁCH GIẢM ÁP LỰC TRONG KỲ NGHỈ LỄ PPTX

NHỮNG CÁCH GIẢM ÁP LỰC TRONG KỲ NGHỈ LỄ PPTX

th ấy những luồng sinh khí mới tự nhi ên ch ảy trong mình. Đối với các cặp vợ chồng, s ex là c ũng l à m ột cách t ốt để cả hai giảm bớt căng thẳng cho nhau v à làm tình yêu thêm m ặn nồng. V ì v ậy, h ãy dành 1-2 ngày
 • 3
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

Giá trị NVL có thể thấp hơn giá thực tế ban đầu của chúng. Để đảm bảo nguyên tắc thận trọng, nếu NVL giảm sút tính hữu dụng, thay vì được đánh giá theo giá thực tế sẽ bị đánh giá thấp hơn giá thực tế hoặc theo giá thị trường. Việc ghi chép tăng thu nhập, hay lợi nhuận cũng chỉ được tiến hành khi có bằng chứng chắc chắn, sự giảm giá trị NVL so với giá gốc cũng phải được ghi chép phản ánh trên sổ kế toán của DN. Để xác định giá trị ghi sổ của NVL khi có sự giảm giá thì áp dụng một trong các phương pháp sau:
 • 27
CÁCH DÙNG RƯỢU DẤM TÁO HIỆU QUẢ

CÁCH DÙNG RƯỢU DẤM TÁO HIỆU QUẢ

Xoa rượu dấm táo lên tóc sau khi làm sạch đầu bằng dầu gội sẽ giúp tóc bóng mượt, sau đó tráng lại bằng nước để sạch tóc. 6. Hạ sốt Cho 1 tách rượu dấm táo vào bình và ngâm trong từ 10 - 20 phút rồi uống. Nếu sốt quá cao thì nên uống 2 lần mỗi ngày để có hiệu quả.
 • 2
TÀI LIỆU ĐỀ TÀI : “KẾ TOÁN THIỆT HẠI TRONG SẢN XUẤT” PDF

TÀI LIỆU ĐỀ TÀI : “KẾ TOÁN THIỆT HẠI TRONG SẢN XUẤT” PDF

2 M ởđầ u Trong n ề n kinh t ế th ị tr ườ ng, c ạ nh tranh là m ộ t xu th ế t ấ t y ế u, l àđộ ng l ự c thúc đẩ y s ả n xu ấ t phát tri ể n. T ừ khi n ề n kinh t ế n ướ c ta chuy ể n sang n ề n kinh t ế th ị tr ườ ng có s ựđị nh h ướ ng c ủ a Nhà n ướ c thì s ự bao c ấ p không còn n ữ a, các doanh nghi ệ p mu ố n t ồ n t ạ i và phát tri ể n c ầ n t ạ o cho s ả n ph ẩ m c ủ a mình có ch ỗđứ ng trên th ị tr ườ ng. H ơ n n ữ a, trong c ơ ch ế m ớ i, Nhà n ướ c v ẫ n giám sát ch ặ t ch ẽ m ọ i ho ạ t độ ng kinh doanh c ủ a doanh nghi ệ p v ừ a để h ướ ng doanh nghi ệ p ho ạ t độ ng trong hành lang pháp lý, v ừ a h ỗ tr ợ doanh nghi ệ p khi c ầ n thi ế t. Vì l ẽđó , giá thành s ả n ph ẩ m tr ở thành m ố i quan tâm c ủ a các c ơ quan ch ứ c n ă ng c ủ a Nhà n ướ c th ự c hi ệ n công tác qu ả n lý doanh nghi ệ p và c ủ a chính b ả n thân doanh nghi ệ p.
 • 32
TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY DỆT KIM ĐÔNG XUÂN

TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY DỆT KIM ĐÔNG XUÂN

Cùng với việc quản lý tốt nguyên vật liệu thì việc sử dụng vật liệu một cách hợp lý, đúng mục đích trong sản xuất kinh doanh có tác dụng giảm giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tại công ty định mức tiêu hao nguuyên vật liệu là công cụ chủ yếu để quản lý quá trình sử dụng vật liệu phục vụ sản xuất kinh doanh. Các phòng chức năng chịu trách nhiêm giúp tổng giám đốc ban hành hệ thống định mức tiêu hao vật liệu. Khi xuất kho vật liệu phụch vụ sản xuất thờng đợc căn cứ vào kế hoạch cung ứng vật liệu trong kỳ phù hợp với tiến độ sản xuất. Những vật liệu không có trong định mức khi xuất dùng phải có lệnh của tổng giám đốc.
 • 31
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁNCHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁNCHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

1.2. Phân loại chi phí sản xuất. Chi phí sản xuất trong doanh nghiệp có nhiều loại khác nhau, để phục vụ cho yêu cầu quản lí và hạch toán thì kế toán phải tiến hành phân loại chi phí sản xuất. Phân loại chi phí sản xuất là việc sắp xếp các loại chi phí khác nhau vào từng nhóm theo những đặc trưng nhất định. Việc phân loại chi phí sản xuất có tác dụng kiểm tra và phân tích quá trình phát sinh chi phí và hình thành giá thành sản phẩm, nhằm nhận biết mọi khả năng tiềm tàng hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất của doanh nghiệp. Căn cứ vào các tiêu thức khác nhau, chi phí của doanh nghiệp được chia ra nhiều loại khác nhau:
 • 27
XÍ NGHIỆP 103  CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1

XÍ NGHIỆP 103 CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1

- Dòng d cuối tháng = D đầu kỳ + phát sinh tăng - phát sinh giảm _ * TÁC DỤNG : DỄ THEO DÕI SỐ TIỀN ĐÃ TẠM ỨNG VÀ THU TIỀN TẠM ỨNG TRONG THÁNG._ IV- KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT & TÍ[r]
 • 46
KẾ TOÁN DOANH THU IN QUẢNG CÁO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ THƯƠNG MẠI NGỌC HƯNG

KẾ TOÁN DOANH THU IN QUẢNG CÁO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ THƯƠNG MẠI NGỌC HƯNG

Ngoài việc chưa sử dụng TK 521 “các khoản giảm trừ doanh thu” thì công ty cổ phần in và thương mại Ngọc Hưng cũng chưa thực hiện trích lập dự phòng phải thu khó đòi. Mặc dù, công ty đã có quy định thời hạn nợ cho các khoản thanh toán chậm của khách hàng. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp các khoản nợ đó gặp nhiều khó khăn trong quá trình thu hồi do nhiều nguyên nhân khác nhau (do địa lý, khách hàng phá sản…). Việc trích lập khoản dự phòng phải thu khó đòi sẽ giúp công ty tránh được tình trạng biến động lớn về tình hình tài chính, đồng thời phản ánh đúng giá trị thực của các khoản phải thu trên BCTC. Do vậy, trích lập dự phòng phải thu khó đòi thực sự là cần thiết đối với công ty.
 • 50
QUY TRÌNH SỬA CHỮA ĐỘNG CƠ DT 75 CHƯƠNG 7 PPT

QUY TRÌNH SỬA CHỮA ĐỘNG CƠ DT 75 CHƯƠNG 7 PPT

chính sau đ ó ch ạy qua l ỗ trong tr ục khu ỷu đến bôi tr ơ n cho b ạc c ổ biên, ti ếp đó theo l ỗ nh ỏ ở bạc đầu l ớ n thanh truy ền t ớ i đầ u nh ỏ thanh truy ền bôi tr ơ n cho b ạc ch ốt pittông. Nhánh bôi tr ơ n th ứ 2 là cho các b ạc g ối đỡ tr ục cam c ủa h ệ
 • 7
MVB106 PDF

MVB106 PDF

HMKP được sử dụng trong kỳ HMKP rút ở kho bạc trong kỳ Số nộp khôi phục HMKP HMKP thực nhận HMKP còn dư cuối kỳ Lập, ngày … tháng … năm … Xác nhận của kho bạc Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị
 • 1
LOGISTIC VIỆT NAM HIỆN NAY VÀ NĂNG LỰC TÀI CHÍNH ĐỂ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN PPT

LOGISTIC VIỆT NAM HIỆN NAY VÀ NĂNG LỰC TÀI CHÍNH ĐỂ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN PPT

C ần có những dịch vụ hỗ thợ khách hàng, có th ể cung cấp cho khách h àng nh ững d ịch vụ miễn phí trong thời gian ít khách, như : T ư v ấn cho khách h àng v ề t ình hình c ạnh tranh tr ên th ị trường, t ình hình ho ạt động ngoại thươ ng, lu ật pháp quốc tế. Tư v ấn cho khách h àng v ề các đối tác xuất nhập khẩu có tiềm lực v à uy tín trên th ị tr ường. Tư v ấn về các h ãng t ầu biển có uy tín, đ o ạn đường đ i h ợp lý, những thủ tục c ần thiết để thực hiện xuất khẩu hoặc nhập khẩu được nhanh chóng, thuận lợi. Nh ững hoạt động n ày nh ằm thu hút, chiếm cảm t ình c ủa khách h àng, t ạo đ i ều kiện thu ận lợi để nâng cao uy tín của công ty, phục vụ cho công việc kinh doanh về sau. M ột ph òng Marketing chuyên trách là đ i ều kiện cần thiết cho công ty kinh doanh có hi ệu quả. Hiện tại, công ty có ph òng Marketing nh ư ng ho ạt động của ph òng ch ư a th ực sự đ em l ại hiệu quả cao, nhất l à trong công tác tìm ki ếm khách h àng. Vì v ậy, công ty ch ư a có chi ến lược Marketing ho àn h ảo, để có thể thu hút nhiều hơ n khách hàng đến với công ty. Cần phải đầu tư phát tri ển một ph òng Maketing ch ất lượng, hi ệu quả .
 • 74
PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG NGHỆ MỚI 1

PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG NGHỆ MỚI 1

- Công ty hạch toán chi phí bán hàng và mua hàng còn nhiều sai sót do khối lượng hàng bán khá nhiều ,khiến cho kế quả kinh doanh chưa được phản ánh rõ ràng thực trạng của Công ty - Tình hình công nợ của công ty khá phức tạp vì số khách hàng chịu tiền hàng là khá lớn, nên khả năng quay vòng vốn kinh doanh của công ty chậm vì vốn bị chiếm dụng lớn, Công ty cần lập dự phòng nợ phải thu khó đòi
 • 23
QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG VIỆT BAX

QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG VIỆT BAX

Căn cứ xét tăng giảm lương là hệ số thành tích mà cá nhân ở vị trí đó đạt được trong kỳ, cụ thể: TRANG 18 CHƯƠNG III: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGU[r]
 • 24
HẠCH TOÁN VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP

HẠCH TOÁN VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP

+ Công thức tính: Tổng giá thành sản phẩm hoàn thành trong kỳ CPSX dở dang đầu kỳ CPSX phát sinh trong kỳ CPSX dở dang cuối kỳ Các khoản làm giảm chi phí = + - -CPSX tính cho sản phẩm dở[r]
 • 31
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

- Doanh nghiệp phải lập Hội đồng để thẩm định mức trích lập các khoản dự phòng và xử lý tổn thất thực tế của vật tư hàng hoá tồn kho, các khoản đầu tư tài chính, các khoản nợ không có khả năng thu hồi theo qui định tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC và văn bản pháp luật khác có liên quan. Riêng việc trích lập dự phòng chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp thì thực hiện theo hợp đồng hoặc cam kết với khách hàng. Thành phần Hội đồng gồm: Giám đốc, Kế toán trưởng, các trưởng phòng có liên quan và một số chuyên gia nếu cần, Giám đốc doanh nghiệp quyết định thành lập hội đồng
 • 33
Quá trình hình thành những vấn đề chung về kế toán quản trị trong doanh nghiệp việt nam p9 potx

Quá trình hình thành những vấn đề chung về kế toán quản trị trong doanh nghiệp việt nam p9 potx

Số dư bên Nợ: Số tiền còn phải thu của khách hàng. Tài khoản này có thể có số dư bên Có. Số dư bên Có phản ánh số tiền nhận trước, hoặc số đã thu nhiều hơn số phải thu của khách hàng chi tiết theo từng đối tượng cụ thể. Khi lập Bảng Cân đối kế toán, phải lấy số dư chi tiết theo từng đối tượng phải thu của tài khoản này để ghi cả hai chỉ tiêu bên “Tài sản” và bên “Nguồn vốn”.
 • 10
NVN_BAOCAOQUANTRI_2013

NVN_BAOCAOQUANTRI_2013

Giao dịch cổ phiếu: SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU ĐẦU KỲ SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ STT NGƯỜI THỰC HIỆN GIAO DỊCH QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ Số cổ phiếu Tỷ lệ Số cổ phiếu Tỷ lệ LÝ DO TĂNG, GIẢM MUA[r]
 • 8
KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUÂN THỦY

KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUÂN THỦY

Tài khoản 511 có kết cấu như sau: Bên Nợ: +Phản ánh các khoản giảm trừ doanh thu trong kỳ theo quy định + Chiết khấu thương mại kết chuyển cuối kỳ + Giảm giá hàng bán kết chuyển cuối kỳ [r]
 • 141
BÀI THẢO LUẬN THỐNG KÊ KINH DOANH LẦN 2 HOÀN CHỈNH

BÀI THẢO LUẬN THỐNG KÊ KINH DOANH LẦN 2 HOÀN CHỈNH

+ Số tương đối: + Số tuyệt đối: - KL : Vậy tình hình tiêu dùng nguyên vật liệu của nhà máy cho sản xuất trong kỳ báo cáo giảm 8,1% so với kỳ gốc tương ứng giảm1 lượng tuyệt đối là 12103000 đ. Nguyên nhân của sự biến động trên là do:
 • 32
SLIDE NGUYÊN LÍ KẾ TOÁN CHƯƠNG 3: TÀI KHOẢN VÀ SỔ KẾ TOÁN

SLIDE NGUYÊN LÍ KẾ TOÁN CHƯƠNG 3: TÀI KHOẢN VÀ SỔ KẾ TOÁN

NỘI DUNG CỦA TÀI KHOẢN TRANG 8 SDĐK: phản ánh số hiện có của đối tượng kế toán tại thời điểm đầu kỳ SPST: sự vận động tăng lên của đối tượng kế toán trong kỳ SPSG: sự vận động giảm đi[r]
 • 67
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾTQUẢ KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾTQUẢ KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ

+ Phơng pháp khấu trừ thuế: Số thuế GTGT phải nộp = Thuế giá trị gia tăng đầu ra -Thuế GTGT đầu vào Thuế GTGT Cuối kỳ, kết chuyển tổng số giảm giá hàng bán phát sinh trong kỳ Giảm giá hà[r]
 • 82
ĐỀ TÀI

ĐỀ TÀI " "PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH CÔNG TY 20 - TỔNG CỤC HẬU CẦN" DOC

động trong việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và khó nắm bắt được những thay đổi của thị trường. - Các đối thủ cạnh tranh: Trong những năm qua thị trường dệt may cả nước đã có sự phát triển rất lớn, thị hiếu và nhu cầu sản phẩm may mặc ngày càng phát triển một cách đa dạng với yêu cầu ngày càng cao về chất liệu và kiểu dáng. Đồng thời sự cạnh tranh về các loại sản phẩm này cũng trở nên găy gắt hơn với nhiều tên tuổi lớn đang chiếm lĩnh thị trường Việt Nam. Đó chính là các đối thủ cạnh tranh của công ty: Công ty may 10, Công ty may Thăng Long, Công ty 40 ..... cùng nhiều doanh nghiệp tư nhân, hộ gia đình, các sản phẩm nước ngoài của Pháp, ý, Trung quốc .... thị trường gia công của công ty bị cạnh tranh găy gắt với các nước như Trung Quốc, Thái Lan ....
 • 81
THỐNG KÊ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG  PGS TS NGUYỄN ĐĂNG QUANG PHẦN 8 DOC

THỐNG KÊ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG PGS TS NGUYỄN ĐĂNG QUANG PHẦN 8 DOC

Các chỉ tiêu năng suất lao động ngoài việc sử dụng trong đo lường mức hiệu quả, trong đánh giá và phân tích hiệu quả sử dụng lao động của doanh nghiệp, còn được sử dụng làm cơ sở để xây dựng định mức công việc cho từng công việc. Khi thống kê năng suất lao động còn phải xem xét một số yếu tố cơ bản ảnh hưởng tới năng suất lao động (Khối lượng sản phẩm, dịch vụ, tình hình tăng, giảm lao động, trình độ tổ chức lao động khoa học như: định mức lao động, tổ chức phân công lao động, tình hình trang thiết bị kỹ thuật.
 • 17
THỐNG KÊ TÀI SẢN TỪ VIỆC ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH PHẦN 9 PPTX

THỐNG KÊ TÀI SẢN TỪ VIỆC ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH PHẦN 9 PPTX

2. Không phản ánh vào tài khoản này các nghiệp vụ bán sản phẩm, hàng hoá, BĐS đầu tư, TSCĐ, cung cấp dịch vụ thu tiền ngay (Tiền mặt, séc hoặc đã thu qua Ngân hàng). 3. Trong hạch toán chi tiết tài khoản này, kế toán phải tiến hành phân loại các khoản nợ, loại nợ có thể trả đúng thời hạn, khoản nợ khó đòi hoặc có khả năng không thu hồi được, để có căn cứ xác định số trích lập dự phòng phải thu khó đòi hoặc có biện pháp xử lý đối với khoản nợ phải thu không đòi được.
 • 10
GIÁO TRÌNH MÔN KẾ TOÁN BẢO HIỂM - CHƯƠNG 2: TIỀN, ĐẦU TƯ NGẮN HẠN VÀ ỨNG TRƯỚC

GIÁO TRÌNH MÔN KẾ TOÁN BẢO HIỂM - CHƯƠNG 2: TIỀN, ĐẦU TƯ NGẮN HẠN VÀ ỨNG TRƯỚC

Có TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái 2.1.2. Hạch toán tiền gửi Ngân hàng Tiền gửi ngân hàng là số vốn bằng tiền của DNBH đang gửi ở các ngân hàng, Kho bạc Nhà nước hoặc các công ty tài chính. Căn cứ để hạch toán trên TK 112 - Tiền gửi ngân hàng là lấy giấy báo Có, giấy báo Nợ hoặc bản sao kê của ngân hàng kèm theo các chứng từ gốc (uỷ nhiệm chi, uỷ nhiệm thu, séc chuyển khoản,...). Kế toán phải mở sổ chi tiết theo từng loại tiền gửi (tiền Việt Nam, ngoại tệ các loại, vàng bạc, kim khí quý, đá quý) và phải hạch toán chi tiết số tiền gửi theo từng ngân hàng để tiện cho việc kiểm tra, đối chiếu.
 • 36
ĐỀ TÀI: TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY PPTX

ĐỀ TÀI: TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY PPTX

Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang phụ thuộc vào tính hợp lý của việc kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang. Trên thực tế không ít doanh nghiệp dùng việc đánh giá sản phẩm dở dang như một chỉ tiêu để điều chỉnh tăng giảm giá thành sản phẩm theo ý muốn chủ quan, kê khai kiểm kê số lượng sản phẩm dở dang không chính xác, đặc biệt đối với những doanh nghiệp có chu kỳ sản xuất kéo dài nhiều kỳ và được thanh toán theo từng giai đoạn công việc( như lĩnh vực xây dựng) rất dễ vi phạm nguyên tắc "phù hợp” giưã doanh thu và chi phí. Mặt khác, phương pháp tính toán chi phí sản xuất cho sản phẩm dở dang có thể được áp dụng không hợp lý, không nhất quán cũng sẽ ảnh hưởng đến lượng chi phí sản xuất dở dang. Do đó sẽ ảnh hưởng đến giá thành sản xuất trong kỳ, ảnh hưởng đến giá vốn của hàng xuất bán nên sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận và thuế thu nhập doanh nghiệp .
 • 32
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG NHẬN DIỆN HỆ THỐNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ P3 PPSX

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG NHẬN DIỆN HỆ THỐNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ P3 PPSX

21. Khi ước tính giá trị thuần có thể thực hiện được phải tính đến mục đích của việc dự trữ hàng tồn kho. Ví dụ, giá trị thuần có thể thực hiện được của lượng hàng tồn kho dự trữ để đảm bảo cho các hợp đồng bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ không thể hủy bỏ phải dựa vào giá trị trong hợp đồng. Nếu số hàng đang tồn kho lớn hơn số hàng cần cho hợp đồng thì giá trị thuần có thể thực hiện được của số chênh lệch giữa hàng đang tồn kho lớn hơn số hàng cần cho hợp đồng được đánh giá trên cơ sở giá bán ước tính.
 • 5
NVN_BAOCAOQUANTRI_6T_2013

NVN_BAOCAOQUANTRI_6T_2013

Giao dịch cổ phiếu: STT NGƯỜI THỰC HIỆN GIAO DỊCH QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU ĐẦU KỲ SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ LÝ DO TĂNG, GIẢM MUA, BÁN, CHUYỂN ĐỔI, THƯỞNG.... Số cổ [r]
 • 8
KẾ TOÁN TÀI SẢN BẲNG TIỀN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU P9 DOC

KẾ TOÁN TÀI SẢN BẲNG TIỀN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU P9 DOC

Doanh nghiệp phải xác định số dự phòng cần lập cho từng loại chứng khoán đầu tư ngắn hạn bị giảm giá và được tổng hợp vào bảng kê chi tiết dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư so sánh với số đã lập cuối kỳ kế toán trước để xác định số phải lập thêm hoặc hoàn nhập ghi giảm chi phí tài chính.
 • 10
UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG THANH

UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG THANH

- Dòng d cuối tháng = D đầu kỳ + phát sinh tăng - phát sinh giảm _ * TÁC DỤNG : DỄ THEO DÕI SỐ TIỀN ĐÃ TẠM ỨNG VÀ THU TIỀN TẠM ỨNG TRONG THÁNG._ IV- KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT & TÍ[r]
 • 46

Xem thêm

Từ khóa: công ty tnhh thương mại hùng dũngcông ty tnhh thương mại hưng hòa phátcông ty tnhh thương mại hùng phát nam địnhcông ty tnhh thương mại chấn hưngcông ty tnhh thương mại và dịch vụ hùng phátcông ty tnhh thương mại dịch vụ hùng phátNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ