0
 1. Trang chủ >
 2. Kỹ thuật >
 3. Cơ khí - Vật liệu >

Xây dựng hệ thống thực tế

ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC

ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC

c) Chi hướng dẫn thực tế xây dựng hệ thống tài liệu, quy trình tác nghiệp để áp dụng trong cơ quan hành chính nhà nước; hướng dẫn xây dựng mở rộng hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng yêu[r]
 • 6
Liên hệ thực tế công tác xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển nhân lực tại hệ thống Tokyolife của công ty Giani

Liên hệ thực tế công tác xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển nhân lực tại hệ thống Tokyolife của công ty Giani

Liên hệ thực tế .công tác xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển nhân lực tại hệ thống Tokyolife của công ty Giani.Phát triển con người là một trong những mục tiêu quan trọng nhất để phát triển xã hội và đó cũng là phương tiện tốt nhất để thúc đảy sự phát triển, không chỉ trong phạm vi quốc gia mà còn cả ra cả thế giới. Trong mỗi doanh nghiệp đều nhận thấy được công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là rất quan trọng nhằm thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp. Bên cạnh đó công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực không chỉ đem đến lợi ích cho doanh nghiệp mà còn giúp người lao động có thêm kiến thức, kỹ năng mới, giúp người lao động gắn bó hơn với doanh nghiệp và thỏa mãn nhu cầu phát triển cho người lao động.Vì vậy để phát triển bền vững, xây dựng được vị thế vững chắc trong thị trường, doanh nghiệp cần quan tâm tới đào tạo nhân lực trong doanh nghiệp. Sau thời gian tìm hiểu nhóm quyết định chọn đề tài: “ Liên hệ thực tế công tác xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển nhân lực tại hệ thống Tokyolife của công ty Giani”Kết cấu bài gồm: 2 phầnChương I: Cơ sở lý thuyết về xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển.Chương II: Liên hệ thực tiễn công tác xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển tại Tokyolife. CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT1.1.Khái niệm kế hoạch ĐT PTNLKế hoạch ĐT PTNL là tập hợp một cách có hệ thống các mục tiêu và các cách thức thực hiện mục tiêu về đào tạo và phát triển nhân lực trong một khoảng thời gian nhất định1.2.Phân loạiDựa vào thời gian thực hiện kế hoạch: kế hoạch ĐT PTNL ngắn hạn, kế hoạch ĐT PTNL trung hạn và kế hoạch ĐT PTNL dài hạnDựa vào đối tượng ĐT PTNL : kế hoạch ĐT PTNL mới, kế hoạch ĐT PT nhân viên, kế hoạch ĐT PT nhà quản trị, kế hoạch ĐT PT nhân lực kĩ thuật,...Dựa vào phạm vi ĐT PT: kế hoạch ĐT PT doanh nghiệp, kế hoạch ĐT PT chi nhánh, kế hoạch ĐT PTNL bộ phận,...Dựa vào nội dug ĐT PTNL: kế hoạch ĐT PT chuyên môn kĩ thuật, kế hoạch ĐT PT chính trị lý luận, kế hoạch ĐT PT phương pháp công tác,...Dựa và mục tiêu ĐT PTNL: kế hoạch ĐT PT định hướng, kế hoạch ĐT PT chuyên sâu.1.3.Nội dung xây dựng kế hoạch ĐT PTNL1.3.1Xác định nhu cầu ĐT PTNLNhu cầu đào tạo và xác định nhu cầu đào tạo là gì?Nhu cầu đào tạo là những đòi hỏi về số lượng và cơ cấu nhân lực cần được đào tạo, các nội dung cần được đào tạo để đáp ứng yêu cầu và thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ và mục tiêu của tổ chức, doanh nghiệp trong hiện tại và tương lai.Xác định nhu cầu ĐT PTNL chính là việc trả lời rõ các câu hỏi: Đào tạo và phát triển ai? Đào tạo và phát triển những đối tượng nào? Đào tạo và phát triển cái gì?Xác định nhu cầu ĐT PTNL là cơ sở khoa học và thực tế cho việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và đánh giá kết quả đào tạo và phát triển nhân lực của tổ chức, doanh nghiệpCăn cứ xác định nhu cầu ĐT PTNLChiến lược hoạt động, kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp: thể hiện phương hướng phát triển của DN trong tương lai, cho biết mục tiêu của tổ chức trong từng giai đoạn phát triển. Kế hoạch nhân lực của DN: các kế hoạch nhân lực giúp nhà quản trị nhân sự nắm được tình hình lao động một cách chi tiết về số lượng, chất lượng, cơ cấu,...để xác định nhu cầu ĐT PTNL sát với yêu cầu thực tế.Các tiêu chuẩn thực hiện công việc: tiêu chuẩn công việc đặt ra các nội dung cần phải đào tạo đối với nhân lực ở các công việc khác nhauKết quả đánh giá thực hiện công việc: để xác định xem một nhân lực cần được đào tạo những gì, trước tiên phải nắm được người ta thực hiện công việc như thế nào, khả năng ra sao.Trình độ năng lực chuyên môn của NLĐ: đây là căn cứ quan trong để DN xác định nhu cầu ĐT PTNL về số lượng và cơ cấu lao động cần được đào tạo về nội dung, hình thức và phương pháp đào tạo.Nội dung nhu cầu ĐT PTNLPhân tích tổ chức DN: phân tích thực trạng tổ chức nhân lực, phân tích tình hình chuẩn bị đội ngũ kế cậnPhân tích tác nghiệp là quá trình xác định các loại kiến thức, kĩ năng và hành vi kì vọng để nhân lực thực hiện tốt công việc. Phân tích nhân lực là xác định các năng lực và các đặc tính cá nhân của nhân lực, được sử dụng để làm rõ ai là người cần thiết được đào tạo Phương pháp xác định nhu cầu ĐT PTNL: phương pháp trực tiếp, điều tra khảo sát và phỏng vấn1.3.2.Xây dựng kế hoạch ĐT PTNL tổng thểXây dựng kế hoạch ĐT PTNL tổng thể là quá trình xác định mục tiêu và các biện pháp thực hiện mục tiêu ĐT PTNL trong giai đoạn nhất định.Xây dựng kế hoạch ĐT PTNL tổng thể đóng vai trò quan trọng trong công tác ĐT PTNL, nó giúp cho tổ chức DN có kế hoạch cụ thể, chi tiết để triển khai công tác ĐT PTNL theo đúng mục tiêu đề ra.Căn cứ xây dựng KH ĐT PTNLMục tiêu và chiến lược phát triển của tổ chức DN trong từng thời kìNhu cầu ĐT PTNL của tổ chức DN trong từng thời kìMục tiêu và các kế hoạch khác của quản trị nhân lực trong tổ chức DNThực trạng công tác ĐT PTNL của tổ chức DN trong hiện tại và quá khứCác yếu tố ảnh hưởng đến việc triển khai kế hoạch ĐT PTNL của tổ chức DNPháp luật, chủ trương, quy định của nhà nước về công tác ĐT PTNLNội dung xây dựng KH PTNLXác định mục tiêu ĐT PTNL: mục tiêu của bản thân quá trình đào tạo, mục tiêu của DNXác định đối tượng đào tạo và PTNL: cần lựa chọn cho người học có khả năng tiếp thu và thực hiện tốt công việc sau khi họcXác định nội dung ĐT PTNL: ĐT PT chuyên môn kĩ thuật, ĐT PT văn hóa DN, ĐT PT lý luận chính trị,...Xác định thời gian ĐT PTNL: dựa trên những yêu cầu của công tác đào tạo, yêu cầu của DN đối vớ NLĐ, và nguyện vọng của NLĐ1.3.3Xây dựng chính sách kế hoạch ĐT PTNLChính sách ĐT PTNL xác định các đường lối cơ bản, các biện pháp mang tính hướng dẫn cho công tác ĐT PTNL của DN ở mỗi thời kì, làm cơ sở cho việc xây dựng các chương trình đào tạo, ngân sách đào tạo và các kế hoạch đào tạo chi tiết.Quá trình xây dựng chính sách đào tạo và PTNL bao gồm các công việc:Xây dựng phần tiêu đềBao gồm các nội dungTên công tyQuốc hiệuTiêu ngữNơi, ngày ban hành quy chếTên quy chếXác định căn cứ xây dựng chính sáchBao gồm:Căn cứ pháp lý: Bộ luật Lao động, các văn bản pháp luật khác, quy định của
 • 24
Tóm tắt Luận án tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu giải pháp công nghệ nâng cao hiệu quả đường ống thu gom dầu trong điều kiện suy giảm sản lượng mỏ Bạch Hổ

Tóm tắt Luận án tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu giải pháp công nghệ nâng cao hiệu quả đường ống thu gom dầu trong điều kiện suy giảm sản lượng mỏ Bạch Hổ

2.3.2. Nghiên cứu và đánh giá hệ thống động học trên cơ sở lý thuyết Entropi 2.3.2.1. Lý thuyết Entropi trong động lực học: Để xác định trạng thái tới hạn của hệ thống động lực học trong đường ống vận chuyển hỗn hợp dầu và khí ở chế độ ngậm khí thấp ta xem xét giá trị Entropi E của hệ. Entropi đặc trưng cho mức độ hỗn loạn và tổn hao năng lượng của hệ động lực học quá trình chuyển động các phân tử. Để xác định giá trị Entropi của hệ động lực học trong đường ống vận chuyển hỗn hợp dầu-khí-nước ta trở lại tập hợp các dữ liệu dao động ban đầu của áp suất hay lưu lượng theo thời gian Xi(t). Theo C. Shannon thì giá trị Entropi của hệ động lực học được xác định theo biểu thức sau:
 • 27
SKKN: Tích hợp các câu hỏi có liên quan đến thực tiễn đời sống nhằm tăng hứng thú học tập cho học sinh trong dạy học sinh học phần “Sinh học vi sinh vật” Sinh học 10

SKKN: Tích hợp các câu hỏi có liên quan đến thực tiễn đời sống nhằm tăng hứng thú học tập cho học sinh trong dạy học sinh học phần “Sinh học vi sinh vật” Sinh học 10

Mục tiêu của đề tài là: Xây dựng hệ thống một số câu hỏi có liên quan đến thực tiễn đời sống thuộc kiến thức bộ môn sinh học cho các bài giảng thuộc phần “Vi sinh vật” Sinh học 10 trong chương trình THPT ban cơ bản. Vận dụng hệ thống các hiện tượng, ứng dụng thực tế trong cuộc sống đã xây dựng để dạy học Sinh học nhằm giáo dục ý thức và tăng hứng thú học tập bộ môn cho học sinh.
 • 19
NHẬN DẠNG CHUYỂN ĐỘNG VIDEO BẰNG PHƯƠNG PHÁP EIGENBACKGROUND

NHẬN DẠNG CHUYỂN ĐỘNG VIDEO BẰNG PHƯƠNG PHÁP EIGENBACKGROUND

TRANG 8 TRANG 9 TÓM TẮT Ngày nay, bài toán về phát hiện chuyển động có nhiều ứng dụng trong thực tế như ứng dụng về giám sát an ninh, có thể ứng dụng để xây dựng một hệ thống thu thập th[r]
 • 30
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG - QUẢN LÝ HỆ THỐNG THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP DOC

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG - QUẢN LÝ HỆ THỐNG THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP DOC

1) Khảo sát thực tế Thư viên Khoa Học Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh là một thư viện lớn của thành phố với hàng trăm ngàn đầu sách có giá trị, nằm ngay tại trung tâm thành phố với địa chỉ 69 Lý Tự Trọng – Quận 1 với mật độ các đọc giả đến và mượn, đọc sách rất nhiều và đa dạng. Với trên 1,000,000 bản sách báo và tạp chí cho nên phục vụ bạn đọc phải nhanh chóng mà trong đó việc quản lý danh mục báo cáo và tạp chí được đặt lên hàng đầu và thư viện phải tìm mọi cách để hòan thiện hơn. Với số lượng sáh báo như thế vịệc quản lý tên sách, số lượng, lọai nhập, thanh lý số lượng sách cũ còn tồn kho,…Do tính chất của thư viện là mượn đọc tại chỗ và cho mượn về nhà nên vấ đề đặt ra là phải quản lý được đọc giả mà trong đó phải biết được họ tên đọc giả , địa chỉ, số điện thọai của đọc giả,… và các thông tin này biết nhờ mã số đọc giả. Như vậy mục đích của thư viên là làm sao phục vụ đọc giả được nhanh chóng và gọn gàng kể cả lúc mượn cũng như lúc trả sách. Vì vậy thư viện đã phân cấp quản lý theo từng bộ phận như sau:
 • 83
THIẾT LẬP KHUÔN KHỔ CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT THỐNG NHẤT CHO PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH XANH Ở VIỆT NAM

THIẾT LẬP KHUÔN KHỔ CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT THỐNG NHẤT CHO PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH XANH Ở VIỆT NAM

Ở Việt Nam, nội dung chính sách, pháp luật cho phát triển hệ thống tài chính xanh chủ yếu là các chính sách ưu đãi dành riêng cho một số ngành, lĩnh vực nên chưa bảo đảm được tính thống nhất. Thực tế này đặt ra đòi hỏi cần nhanh chóng xây dựng, triển khai chính sách, pháp luật thống nhất cho phát triển hệ thống tài chính xanh ở Việt Nam.
 • 10
XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÂN LOẠI NỘI DUNG VIDEO THEO THỂ LOẠI (TT)

XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÂN LOẠI NỘI DUNG VIDEO THEO THỂ LOẠI (TT)

Xây Dựng Hệ Thống Phân Loại Nội Dung Video Theo Thể Loại (tt)Xây Dựng Hệ Thống Phân Loại Nội Dung Video Theo Thể Loại (tt)Xây Dựng Hệ Thống Phân Loại Nội Dung Video Theo Thể Loại (tt)Xây Dựng Hệ Thống Phân Loại Nội Dung Video Theo Thể Loại (tt)Xây Dựng Hệ Thống Phân Loại Nội Dung Video Theo Thể Loại (tt)Xây Dựng Hệ Thống Phân Loại Nội Dung Video Theo Thể Loại (tt)Xây Dựng Hệ Thống Phân Loại Nội Dung Video Theo Thể Loại (tt)Xây Dựng Hệ Thống Phân Loại Nội Dung Video Theo Thể Loại (tt)Xây Dựng Hệ Thống Phân Loại Nội Dung Video Theo Thể Loại (tt)Xây Dựng Hệ Thống Phân Loại Nội Dung Video Theo Thể Loại (tt)Xây Dựng Hệ Thống Phân Loại Nội Dung Video Theo Thể Loại (tt)Xây Dựng Hệ Thống Phân Loại Nội Dung Video Theo Thể Loại (tt)Xây Dựng Hệ Thống Phân Loại Nội Dung Video Theo Thể Loại (tt)Xây Dựng Hệ Thống Phân Loại Nội Dung Video Theo Thể Loại (tt)
 • 26
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CHO CHUỖI KHÁCH SẠN THUỘC HỆ THỐNG SAIGONTOURIST

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CHO CHUỖI KHÁCH SẠN THUỘC HỆ THỐNG SAIGONTOURIST

Xây dựng và phát triển thương hiệu cho chuỗi khách sạn thuộc hệ thống Saigontourist Xây dựng và phát triển thương hiệu cho chuỗi khách sạn thuộc hệ thống Saigontourist Xây dựng và phát triển thương hiệu cho chuỗi khách sạn thuộc hệ thống Saigontourist Xây dựng và phát triển thương hiệu cho chuỗi khách sạn thuộc hệ thống Saigontourist Xây dựng và phát triển thương hiệu cho chuỗi khách sạn thuộc hệ thống Saigontourist Xây dựng và phát triển thương hiệu cho chuỗi khách sạn thuộc hệ thống Saigontourist Xây dựng và phát triển thương hiệu cho chuỗi khách sạn thuộc hệ thống Saigontourist Xây dựng và phát triển thương hiệu cho chuỗi khách sạn thuộc hệ thống Saigontourist Xây dựng và phát triển thương hiệu cho chuỗi khách sạn thuộc hệ thống Saigontourist Xây dựng và phát triển thương hiệu cho chuỗi khách sạn thuộc hệ thống Saigontourist Xây dựng và phát triển thương hiệu cho chuỗi khách sạn thuộc hệ thống Saigontourist Xây dựng và phát triển thương hiệu cho chuỗi khách sạn thuộc hệ thống Saigontourist Xây dựng và phát triển thương hiệu cho chuỗi khách sạn thuộc hệ thống Saigontourist Xây dựng và phát triển thương hiệu cho chuỗi khách sạn thuộc hệ thống Saigontourist Xây dựng và phát triển thương hiệu cho chuỗi khách sạn thuộc hệ thống Saigontourist Xây dựng và phát triển thương hiệu cho chuỗi khách sạn thuộc hệ thống Saigontourist
 • 106
THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ LẮP RÁP CÁC PHÂN ĐOẠN TRÊN ĐÀ TRƯỢT NGHIÊNG CHƯƠNG 4 DOCX

THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ LẮP RÁP CÁC PHÂN ĐOẠN TRÊN ĐÀ TRƯỢT NGHIÊNG CHƯƠNG 4 DOCX

Tuy nhiên, so với đà tàu, giá thành xây dựng triền tàu cao hơn nhiều, vì vậy để tăng hiệu quả khai thác triền tàu trong thực tế người ta bố trí một hệ thống các bệ tàu ở hai bên đường tr[r]
 • 7
Nghiên cứu xây dựng hệ thống nền IoT dựa trên mã nguồn mở (tt)

Nghiên cứu xây dựng hệ thống nền IoT dựa trên mã nguồn mở (tt)

Nghiên cứu xây dựng hệ thống nền IoT dựa trên mã nguồn mởNghiên cứu xây dựng hệ thống nền IoT dựa trên mã nguồn mởNghiên cứu xây dựng hệ thống nền IoT dựa trên mã nguồn mởNghiên cứu xây dựng hệ thống nền IoT dựa trên mã nguồn mởNghiên cứu xây dựng hệ thống nền IoT dựa trên mã nguồn mởNghiên cứu xây dựng hệ thống nền IoT dựa trên mã nguồn mởNghiên cứu xây dựng hệ thống nền IoT dựa trên mã nguồn mởNghiên cứu xây dựng hệ thống nền IoT dựa trên mã nguồn mởNghiên cứu xây dựng hệ thống nền IoT dựa trên mã nguồn mởNghiên cứu xây dựng hệ thống nền IoT dựa trên mã nguồn mởNghiên cứu xây dựng hệ thống nền IoT dựa trên mã nguồn mở
 • 11
PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP CỦA CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG

PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP CỦA CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG

Phát triển văn hóa doanh nghiệp của Công ty Thông tin di độngBài tiểu luận này tập trung nghiên cứu tình hình thực tế xây dựng văn hoá doanh nghiệp tại Việt Nam, những Bài tiểu luận này tập trung nghiên cứu tình hình thực tế xây dựng văn hoá doanh nghiệp tại Việt Nam, những Bài tiểu luận này tập trung nghiên cứu tình hình thực tế xây dựng văn hoá doanh nghiệp tại Việt Nam, những
 • 32
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHUYỂN ĐỔI NGÔN NGỮ CỬ CHỈ SANG VĂN BẢN (TT)

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHUYỂN ĐỔI NGÔN NGỮ CỬ CHỈ SANG VĂN BẢN (TT)

Nghiên Cứu Xây Dựng Hệ Thống Chuyển Đổi Ngôn Ngữ Cử Chỉ Sang Văn Bản (tt)Nghiên Cứu Xây Dựng Hệ Thống Chuyển Đổi Ngôn Ngữ Cử Chỉ Sang Văn Bản (tt)Nghiên Cứu Xây Dựng Hệ Thống Chuyển Đổi Ngôn Ngữ Cử Chỉ Sang Văn Bản (tt)Nghiên Cứu Xây Dựng Hệ Thống Chuyển Đổi Ngôn Ngữ Cử Chỉ Sang Văn Bản (tt)Nghiên Cứu Xây Dựng Hệ Thống Chuyển Đổi Ngôn Ngữ Cử Chỉ Sang Văn Bản (tt)Nghiên Cứu Xây Dựng Hệ Thống Chuyển Đổi Ngôn Ngữ Cử Chỉ Sang Văn Bản (tt)Nghiên Cứu Xây Dựng Hệ Thống Chuyển Đổi Ngôn Ngữ Cử Chỉ Sang Văn Bản (tt)Nghiên Cứu Xây Dựng Hệ Thống Chuyển Đổi Ngôn Ngữ Cử Chỉ Sang Văn Bản (tt)Nghiên Cứu Xây Dựng Hệ Thống Chuyển Đổi Ngôn Ngữ Cử Chỉ Sang Văn Bản (tt)Nghiên Cứu Xây Dựng Hệ Thống Chuyển Đổi Ngôn Ngữ Cử Chỉ Sang Văn Bản (tt)Nghiên Cứu Xây Dựng Hệ Thống Chuyển Đổi Ngôn Ngữ Cử Chỉ Sang Văn Bản (tt)Nghiên Cứu Xây Dựng Hệ Thống Chuyển Đổi Ngôn Ngữ Cử Chỉ Sang Văn Bản (tt)Nghiên Cứu Xây Dựng Hệ Thống Chuyển Đổi Ngôn Ngữ Cử Chỉ Sang Văn Bản (tt)
 • 26
XÂY DỰNG HỆ THỐNG CẢNH BÁO VÀ GIÁM SÁT CHO TRẠM VÔ TUYẾN CDR700 (TÓM TẮT)

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CẢNH BÁO VÀ GIÁM SÁT CHO TRẠM VÔ TUYẾN CDR700 (TÓM TẮT)

Xây dựng hệ thống cảnh báo và giám sát cho trạm vô tuyến CDR700 (tt)Xây dựng hệ thống cảnh báo và giám sát cho trạm vô tuyến CDR700 (tt)Xây dựng hệ thống cảnh báo và giám sát cho trạm vô tuyến CDR700 (tt)Xây dựng hệ thống cảnh báo và giám sát cho trạm vô tuyến CDR700 (tt)Xây dựng hệ thống cảnh báo và giám sát cho trạm vô tuyến CDR700 (tt)Xây dựng hệ thống cảnh báo và giám sát cho trạm vô tuyến CDR700 (tt)Xây dựng hệ thống cảnh báo và giám sát cho trạm vô tuyến CDR700 (tt)Xây dựng hệ thống cảnh báo và giám sát cho trạm vô tuyến CDR700 (tt)Xây dựng hệ thống cảnh báo và giám sát cho trạm vô tuyến CDR700 (tt)Xây dựng hệ thống cảnh báo và giám sát cho trạm vô tuyến CDR700 (tt)Xây dựng hệ thống cảnh báo và giám sát cho trạm vô tuyến CDR700 (tt)Xây dựng hệ thống cảnh báo và giám sát cho trạm vô tuyến CDR700 (tt)Xây dựng hệ thống cảnh báo và giám sát cho trạm vô tuyến CDR700 (tt)Xây dựng hệ thống cảnh báo và giám sát cho trạm vô tuyến CDR700 (tt)Xây dựng hệ thống cảnh báo và giám sát cho trạm vô tuyến CDR700 (tt)Xây dựng hệ thống cảnh báo và giám sát cho trạm vô tuyến CDR700 (tt)
 • 31
VẤN ĐỀ XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC KINH DOANH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY (QUA THỰC TẾ Ở HÀ NỘI)

VẤN ĐỀ XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC KINH DOANH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY (QUA THỰC TẾ Ở HÀ NỘI)

Vấn đề xây dựng đạo đức kinh doanh ở Việt Nam hiện nay (qua thực tế ở Hà Nội)Đề tài: Vấn đề xây dựng đạo đức kinh doanh ở Việt Nam hiện nay (qua thực tế ở Hà Nội) nhằm làm rõ cơ Đề tài: Vấn đề xây dựng đạo đức kinh doanh ở Việt Nam hiện nay (qua thực tế ở Hà Nội) nhằm làm rõ cơ Đề tài: Vấn đề xây dựng đạo đức kinh doanh ở Việt Nam hiện nay (qua thực tế ở Hà Nội) nhằm làm rõ cơ
 • 21
XÂY DỰNG HỆ THỐNG MẠNG PHÒNG A10 705, 706, 707, 708

XÂY DỰNG HỆ THỐNG MẠNG PHÒNG A10 705, 706, 707, 708

Xây dựng hệ thống mạng phòng a10 705, 706, 707, 708 Xây dựng hệ thống mạng phòng a10 705, 706, 707, 708 Xây dựng hệ thống mạng phòng a10 705, 706, 707, 708 Xây dựng hệ thống mạng phòng a10 705, 706, 707, 708 Xây dựng hệ thống mạng phòng a10 705, 706, 707, 708 Xây dựng hệ thống mạng phòng a10 705, 706, 707, 708 Xây dựng hệ thống mạng phòng a10 705, 706, 707, 708 Xây dựng hệ thống mạng phòng a10 705, 706, 707, 708 Xây dựng hệ thống mạng phòng a10 705, 706, 707, 708 Xây dựng hệ thống mạng phòng a10 705, 706, 707, 708
 • 15
Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát quản trị mạng và ứng dụng tại tập đoàn VNPT (tt)

Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát quản trị mạng và ứng dụng tại tập đoàn VNPT (tt)

Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát quản trị mạng và ứng dụng tại tập đoàn VNPTNghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát quản trị mạng và ứng dụng tại tập đoàn VNPTNghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát quản trị mạng và ứng dụng tại tập đoàn VNPTNghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát quản trị mạng và ứng dụng tại tập đoàn VNPTNghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát quản trị mạng và ứng dụng tại tập đoàn VNPTNghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát quản trị mạng và ứng dụng tại tập đoàn VNPTNghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát quản trị mạng và ứng dụng tại tập đoàn VNPTNghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát quản trị mạng và ứng dụng tại tập đoàn VNPTNghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát quản trị mạng và ứng dụng tại tập đoàn VNPTNghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát quản trị mạng và ứng dụng tại tập đoàn VNPT
 • 23
TIỂU LUẬN: XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỂM DANH BẰNG KHUÔN MẶT

TIỂU LUẬN: XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỂM DANH BẰNG KHUÔN MẶT

Thông qua máy học nghiên cứu các thuật toán nhận dạng khuôn mặt bằng mạng nơron tích chập (Convolutional Neural Network) và các phương pháp học sâu mang lại kết quả có độ chính xác cao, từ đó áp dụng vào bài toán thực tế: Xây dựng hệ thống điểm danh bằng khuôn mặt.
 • 15
Vấn đề xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc ở Tây Bắc hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh (qua thực tế ở Sơn La) (tt)

Vấn đề xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc ở Tây Bắc hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh (qua thực tế ở Sơn La) (tt)

Vấn đề xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc ở Tây Bắc hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh (qua thực tế ở Sơn La) (Luận án tiến sĩ)Vấn đề xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc ở Tây Bắc hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh (qua thực tế ở Sơn La) (Luận án tiến sĩ)Vấn đề xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc ở Tây Bắc hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh (qua thực tế ở Sơn La) (Luận án tiến sĩ)Vấn đề xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc ở Tây Bắc hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh (qua thực tế ở Sơn La) (Luận án tiến sĩ)Vấn đề xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc ở Tây Bắc hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh (qua thực tế ở Sơn La) (Luận án tiến sĩ)Vấn đề xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc ở Tây Bắc hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh (qua thực tế ở Sơn La) (Luận án tiến sĩ)Vấn đề xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc ở Tây Bắc hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh (qua thực tế ở Sơn La) (Luận án tiến sĩ)Vấn đề xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc ở Tây Bắc hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh (qua thực tế ở Sơn La) (Luận án tiến sĩ)Vấn đề xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc ở Tây Bắc hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh (qua thực tế ở Sơn La) (Luận án tiến sĩ)
 • 25
SKKN XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP KHI DẠY CÂU LỆNH RẼ NHÁNH VÀ CẤU TRÚC LẶP

SKKN XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP KHI DẠY CÂU LỆNH RẼ NHÁNH VÀ CẤU TRÚC LẶP

SKKN XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP KHI DẠY CÂU LỆNH RẼ NHÁNH VÀ CẤU TRÚC LẶPSKKN XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP KHI DẠY CÂU LỆNH RẼ NHÁNH VÀ CẤU TRÚC LẶPSKKN XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP KHI DẠY CÂU LỆNH RẼ NHÁNH VÀ CẤU TRÚC LẶPSKKN XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP KHI DẠY CÂU LỆNH RẼ NHÁNH VÀ CẤU TRÚC LẶPSKKN XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP KHI DẠY CÂU LỆNH RẼ NHÁNH VÀ CẤU TRÚC LẶPSKKN XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP KHI DẠY CÂU LỆNH RẼ NHÁNH VÀ CẤU TRÚC LẶPSKKN XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP KHI DẠY CÂU LỆNH RẼ NHÁNH VÀ CẤU TRÚC LẶPSKKN XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP KHI DẠY CÂU LỆNH RẼ NHÁNH VÀ CẤU TRÚC LẶPSKKN XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP KHI DẠY CÂU LỆNH RẼ NHÁNH VÀ CẤU TRÚC LẶPSKKN XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP KHI DẠY CÂU LỆNH RẼ NHÁNH VÀ CẤU TRÚC LẶPSKKN XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP KHI DẠY CÂU LỆNH RẼ NHÁNH VÀ CẤU TRÚC LẶP
 • 20
Báo cáo Kỹ thuật Vi Xử Lý

Báo cáo Kỹ thuật Vi Xử Lý

Đối với những sinh viên ngành Điện tử Viễn thông chúng em, việc học tập và làm việc với các hệ thống như trên là nhiệm vụ cốt yếu và mang tính căn bản. Vì các hệ thống này trên thực tế được xây dựng dựa trên những kiến thức tổng hợp của chuyên ngành. Do đó, việc thực hiện bài tập lớn môn Kĩ thuật vi xử lý, với đề tài : “ Cảm biến chuyển động ” là một cơ hội rất tốt cho nhóm nghiên cứu chúng em được vận dụng những kiến thức đã học vào trong thực tế, cụ thể dự án này giúp cho chúng em có điều kiện tìm hiểu sâu hơn về bộ vi xử lý PIC và thực hiện một số ứng dụng đơn giản.
 • 50
Các phương pháp xây dựng hệ thống trả công hợp lý trong các doanh nghiệp hiện nay

Các phương pháp xây dựng hệ thống trả công hợp lý trong các doanh nghiệp hiện nay

Các phương pháp xây dựng hệ thống trả công hợp lý trong các doanh nghiệp hiện nayCác phương pháp xây dựng hệ thống trả công hợp lý trong các doanh nghiệp hiện nayCác phương pháp xây dựng hệ thống trả công hợp lý trong các doanh nghiệp hiện nayCác phương pháp xây dựng hệ thống trả công hợp lý trong các doanh nghiệp hiện nayCác phương pháp xây dựng hệ thống trả công hợp lý trong các doanh nghiệp hiện nayCác phương pháp xây dựng hệ thống trả công hợp lý trong các doanh nghiệp hiện nayCác phương pháp xây dựng hệ thống trả công hợp lý trong các doanh nghiệp hiện nayCác phương pháp xây dựng hệ thống trả công hợp lý trong các doanh nghiệp hiện nayCác phương pháp xây dựng hệ thống trả công hợp lý trong các doanh nghiệp hiện nayCác phương pháp xây dựng hệ thống trả công hợp lý trong các doanh nghiệp hiện nayCác phương pháp xây dựng hệ thống trả công hợp lý trong các doanh nghiệp hiện nayCác phương pháp xây dựng hệ thống trả công hợp lý trong các doanh nghiệp hiện nayCác phương pháp xây dựng hệ thống trả công hợp lý trong các doanh nghiệp hiện nay
 • 25
XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC CỦA TRƯỜNG ĐHCN

XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC CỦA TRƯỜNG ĐHCN

XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC CỦA TRƯỜNG ĐHCN XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC CỦA TRƯỜNG ĐHCN XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC CỦA TRƯỜNG ĐHCN XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC CỦA TRƯỜNG ĐHCN XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC CỦA TRƯỜNG ĐHCN XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC CỦA TRƯỜNG ĐHCN XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC CỦA TRƯỜNG ĐHCN XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC CỦA TRƯỜNG ĐHCN XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC CỦA TRƯỜNG ĐHCN XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC CỦA TRƯỜNG ĐHCN XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC CỦA TRƯỜNG ĐHCN XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC CỦA TRƯỜNG ĐHCN XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC CỦA TRƯỜNG ĐHCN XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC CỦA TRƯỜNG ĐHCN XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC CỦA TRƯỜNG ĐHCN XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC CỦA TRƯỜNG ĐHCN XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC CỦA TRƯỜNG ĐHCN XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC CỦA TRƯỜNG ĐHCN XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC CỦA TRƯỜNG ĐHCN XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC CỦA TRƯỜNG ĐHCN XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC CỦA TRƯỜNG ĐHCN XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC CỦA TRƯỜNG ĐHCN XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC CỦA TRƯỜNG ĐHCN XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC CỦA TRƯỜNG ĐHCN XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC CỦA TRƯỜNG ĐHCN XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC CỦA TRƯỜNG ĐHCN XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC CỦA TRƯỜNG ĐHCN
 • 25
MẪU QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ TỔNG CỤC HẢI QUAN PPT

MẪU QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ TỔNG CỤC HẢI QUAN PPT

▪ Sổ tay chất lượng 4. THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA ▪ Sự KPH nặng: Sự không phù hợp gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu lực của hệ thống chất lượng trong việc đảm bảo chất lượng của dịch vụ. Những vấn đề sau đây có thể được coi là sự không phù hợp nặng:
 • 22
TƯ TƯỞNG PHÁP QUYỀN HỒ CHÍ MINH VỚI VIỆC XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN

TƯ TƯỞNG PHÁP QUYỀN HỒ CHÍ MINH VỚI VIỆC XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN

Đảng Cộng sản Việt Nam đang chủ trương xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhằm mục đích xây dựng một chế độ TRANG 4 của hệ thống pháp luật, hiệu lực thực tế của các văn bản ph[r]
 • 26
Đề cương môn học: Mô hình hoá và kỹ thuật mô phỏng

Đề cương môn học: Mô hình hoá và kỹ thuật mô phỏng

Đề cương môn học: Mô hình hoá và kỹ thuật mô phỏng với mục tiêu trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về hệ thống, về các phương pháp xây dựng mô hình cho các bài toán thực tế và các công cụ toán học thường được sử dụng để xây dựng mô hình.
 • 3
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY CÁC MÔN THỂ THAO NGOẠI KHÓA CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG NHA TRANG TT

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY CÁC MÔN THỂ THAO NGOẠI KHÓA CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG NHA TRANG TT

GIẢ THUYẾT KHOA HỌC: Nếu xây dựng được chương trình giảng dạy các môn thể thao ngoại khóa cho SV mang tính khoa học, hệ thống, khả thi và được kiểm chứng trong thực tế, phù hợp với điều [r]
 • 31
THUYẾT TRÌNH: PHẦN TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA POT

THUYẾT TRÌNH: PHẦN TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA POT

Không dừng lại ở đó, ngày 3/5/2005, Hội Nông dân Việt Nam và Bộ TN&MT đã ký kết Nghị quyết liên tịch số 2 về “Phối hợp hành động BVMT và quản lý, sử dụng đất đai”, Trung ương Hội tập trung chỉ đạo các cấp Hội xây dựng chương trình phối hợp, chủ động triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết liên tịch ở từng địa phương. Đến nay, đã có 63/63 tỉnh, thành Hội đã ký kết chương trình phối hợp với Sở TN&MT tổ chức thực hiện nhiệm vụ BVMT ở địa phương. Hội chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban ngành có liên quan tổ chức các hoạt động bảo vệ tài nguyên môi trường với nội dung phong phú, thiết thực và phù hợp với từng địa phương như: Mít tinh, diễu hành biểu dương lực lượng, tu sửa, quét dọn đường làng, ngõ xóm, thu gom, phân loại và xử lý chất thải trong sinh hoạt, tổ chức thi và giao lưu trên truyền hình, trồng và chăm sóc cây xanh... nhân các sự kiện môi trường hàng năm. Đồng thời, khảo sát thực trạng môi trường nông thôn, tình hình quản lý, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật của nông dân trong sản xuất nông
 • 14
PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẢO VIỆT ( BAOVIET BANK)

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẢO VIỆT ( BAOVIET BANK)

NHỮNG HẠN CHẾ HAY BẤT CẬP TRONG THỰC TẾ ĐÀO TẠO TẠI BAOVIET BANK Bộ phận nhân sự không biết chiến lược của Ngân hàng là gì nên không thể xây dựng một hệ thống đào tạo chuyên nghiệp; Khôn[r]
 • 12
CHẾ ĐỘ TƯỚI NƯỚC CHO LÚA DOC

CHẾ ĐỘ TƯỚI NƯỚC CHO LÚA DOC

Lịch sử trồng lúa của các nước trên thế giới đều cho thấy rằng sự phát triển diện tích lúa gắn liền với quá trình mở rộng và xây dựng hệ thống tưới tiêu nước.. Trên thực tế hầu hết diện [r]
 • 3
KHẢO SÁT THỰC TẾ NGHIỆP VỤ HỆ THỐNG

KHẢO SÁT THỰC TẾ NGHIỆP VỤ HỆ THỐNG

PHẦN THỐNG KÊ BÁO CÁO TÌM KIẾM THÔNG TIN Tìm Kiếm TT Khách Hàng Tìm Kiếm TT Nhà Cung Cấp Tìm Kiếm TT Mặt Hàng Tìm Kiếm TT Nhân Sự Tìm Kiếm TT Nhập Hàng TT Hợp Đồng Cập Nhật TT Mặt Hàng C[r]
 • 34
Đánh giá khả năng giữ ổn định điện áp của hệ thống bù tĩnh tại trạm 220 KV Thái Nguyên bằng simulink

Đánh giá khả năng giữ ổn định điện áp của hệ thống bù tĩnh tại trạm 220 KV Thái Nguyên bằng simulink

Bài báo giới thiệu, xây dựng mô hình và mô phỏng trên phần mềm Matlab-Simulink hệ thống thiết bị bù tĩnh (SVC-Static Var Compensator) đặt tại trạm biến áp 220kV Thái Nguyên, đây làmột trong hai hệ thống SVC đang vận hành trong hệ thống điện Việt Nam tính đến nay. Dữ liệu để xây dựng mô hình và thực hiện mô phỏng được lấy từ thực tế thiết bị và số liệu trực vận hành tại trạm...
 • 5
THỰC TẾ VÀ NGHIÊN CỨU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

THỰC TẾ VÀ NGHIÊN CỨU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

được rất nhiều kiến thức thực tế….Qua quá trình thực tập và làm báo cáo giúp em biết cách vận dụng những kiến thức đã học được trong suốt thời gian học tập tại trường vào từng khâu cụ thể vào việc thiết kế công trình, như bố trí không gian kiến trúc,tính toán các kết cấu chính của công trình, lập biện pháp kỹ thuật và tổ chức thi công công trình. Những kiến thức đã được học là sự chuẩn bị cần thiết cho quá trình làm việc của em sau khi ra trường.
 • 67
THIẾT KẾ HỆ THỐNG TRẢ LỜI TỰ ĐỘNG, CHƯƠNG 10 POTX

THIẾT KẾ HỆ THỐNG TRẢ LỜI TỰ ĐỘNG, CHƯƠNG 10 POTX

Xu ất phát ñi ểm t ừ nhu c ầu c ủ a th ự c t ế trên, em ñã nghiên c ứ u và xây d ựn g nên hệ thống trả lời tự ñộng. H ệ th ố ng này s ẽ cung c ấ p nh ữn g thông tin c ần thi ết nh ư ñi ểm thi, th ờ i khoá bi ể u, l ị ch thi t ại b ất c ứ ñâu có ñi ệ n tho ại (k ể
 • 7
TIỂU LUẬN XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỂM DANH BẰNG KHUÔN MẶT

TIỂU LUẬN XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỂM DANH BẰNG KHUÔN MẶT

Thông qua máy học nghiên cứu các thuật toán nhận dạng khuôn mặt bằng mạng nơ-ron tích chập (Convolutional Neural Network) và các phương pháp học sâu mang lại kết quả có độ chính xác cao, từ đó áp dụng vào bài toán thực tế: Xây dựng hệ thống điểm danh bằng khuôn mặt.
 • 15
XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÁT HIỆN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG SỬ DỤNG MÔ HÌNH HỌC SÂU YOLO3

XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÁT HIỆN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG SỬ DỤNG MÔ HÌNH HỌC SÂU YOLO3

Bài viết tập trung vào việc ứng dụng mô hình học sâu YOLO3 (You Only Look Once version 3) để giải quyết bài toán. Một hệ thống demo cũng được xây dựng bằng cách sử dụng nền tảng Darknet-53 và thử nghiệm với các dữ liệu do nhóm tác giả tự thu thập. Kết quả cho thấy hệ thống xây dựng có độ chính xác cao và khả thi khi cần áp dụng cho các ứng dụng thực tế.
 • 4
CÔNG NGHỆ SMS VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG TRA CỨU ĐIỂM QUA MẠNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

CÔNG NGHỆ SMS VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG TRA CỨU ĐIỂM QUA MẠNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

nghiệp khác nhau. Nó hỗ trợ các giao thức truyền thông điệp di động như SMS cũng như những công nghệ internet di động như: WAP và i-mode. I.3.2.2. Tổng quát về hệ thống XIAM Information Router: XIAM Information Router là hệ thống cho phép trao đổi thông tin giữa các tổ chức kinh doanh và những người cần nó. Thông qua XIAM Information Router người dùng có thể cập nhật cơ sở dữ liệu, phản hồi email, truy cập thông tin trong các trang web hoặc khởi động hệ thống nào đó, … Tất cả đều được thực hiện từ bất kỳ điện thoại di động nào và tại bất kỳ thời gian nào.
 • 154
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐÔ THỊ DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA CÁC CHỦ THỂ THAM GIA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐÔ THỊ DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA CÁC CHỦ THỂ THAM GIA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

GIẢI PHÁP NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA CÁC CHỦ THỂ TRONG VIỆC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CTXD Từ thực tế hoạt động xây dựng của TPHCM tác giả đưa ra một số giải pháp liên quan đến hệ thống q[r]
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: lý thuyết điều khiển tự độngbài tập lý thuyết điều khiển tự độngcơ sở lý thuyết điều khiển tự độngtài liệu cơ sở lý thuyết điều khiển tự độnggiáo trình cơ sở lý thuyết điều khiển tự độngbài giảng cơ sở lý thuyết điều khiển tự độngbài tập cơ sở lý thuyết điều khiển tự độngphương pháp lý thuyết điều khiển tự độnglý thuyết điều khiển tự động ebookđề thi lý thuyết điều khiển tự độnglý thuyết điều khiển tự động bkđnđồ án lý thuyết điều khiển tự độngbao cáo thí nghiệm lý thuyết điều khiển tự độngbài tâp lý thuyết điều khiển tự độngbài tập lý thuyết điều khiển tự động co dap anchuyên đề điện xoay chiều theo dạngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ