0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Những thuận lợi của Công ty 52

NÂNG CAO KHẢ NĂNG THẮNG THẦU TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ – PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI SỐ 52 – HANDICO 52

NÂNG CAO KHẢ NĂNG THẮNG THẦU TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ – PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI SỐ 52 – HANDICO 52

Nâng cao khả năng thắng thầu tại Công ty Đầu tư – Phát triển nhà Hà Nội số 52 – HANDICO 52
 • 100
LUẬN VĂN NỀN KINH TẾ INDONESIA VÀ SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN SỰ THÂM NHẬP CỦA CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG_ BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN(IMEXTRACO ) DOCX

LUẬN VĂN NỀN KINH TẾ INDONESIA VÀ SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN SỰ THÂM NHẬP CỦA CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG_ BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN(IMEXTRACO ) DOCX

Đây là một thuận lợi rất lớn của công ty, tận dụng được điều kiện thuận lợi này công ty có thể tăng cường khả năng cạnh tranh trước các công ty xuất khẩu gạo khác trên thế giới của Mỹ, ấ[r]
 • 33
KẾ HOẠCH BIỆN PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY IMEXTRACO

KẾ HOẠCH BIỆN PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY IMEXTRACO

đó phía bạn giao cho tập đoàn kinh tế hay tổ chức an ninh lương thực. Còn phía ta thì giao cho các công ty xuất khẩu lương thực. Nhưng hiện nay thì chính phủ Indonesia đơn phương thay đổi phương thức mua bán và mở cửa cho các doanh nghiệp nhỏ thực hiện giao dịch. Họ thay đổi phương thức mua bán là vì lợi ích kinh tế tập thể, lợi ích kinh tế cá nhân…Việc mua bán cấp chính phủ giúp công ty có thể ký những hợp đồng với số lượng lớn, giá tốt. Do biết trước "đầu ra" nên dễ tính toán "đầu vào" ít gặp rủi ro nếu hợp đồng thực hiện nghiêm túc. Nhưng hạn chế là các đơn vị thành viên luôn trông chờ vào chỉ tiêu phân chia của tổng công ty để tham gia xuất ủy thác. Do độc quyền nên có điều kiện phát sinh các hiện tượng tiêu cực, tệ cửa quyền như lo lót, xin cho, ưu ái riêng... Từ đó dẫn đến hạn chế cơ bản là tính năng động trong kinh doanh của các doanh nghiệp đầu mối do sự ỷ lại Với phương thức mua bán thay đổi đòi hỏi các doanh nghiệp phải nhạy bén, chủ động và tích cực hơn trong việc đàm phán với bạn. Hơn nữa, việc buôn bán chuyến dù nhỏ, lẻ nhưng quay được nhanh nhiều vòng, sẵn sàng tư thế cho việc đấu thầu, bán trả chậm... tùy theo tình huống đòi hỏi. Tuy vậy, vai trò của các bộ ngành, địa phương trong việc hướng dẫn, điều hành các doanh nghiệp xuất khẩu có trật tự trong tình hình mới là điều cần thiết trong việc thích ứng với sự thay đổi phương thức mua bán trên thị trường xuất khẩu gạo khu vực
 • 36
 MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG XUẤT KHẨU GẠO

MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG XUẤT KHẨU GẠO

Đây là một thuận lợi rất lớn của công ty, tận dụng đợc điều kiện thuận lợi này công ty có thể tăng cờng khả năng cạnh tranh trớc các công ty xuất khẩu gạo khác trên thế giới của Mỹ, ấn đ[r]
 • 35
52 TỔ CHỨC KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ DO CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN THỰC HIỆN

52 TỔ CHỨC KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ DO CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN THỰC HIỆN

52 Tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính các Doanh nghiệp vừa và nhỏ do Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán thực hiện
 • 85
72 KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐÔNG NAM Á (52TR)

72 KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐÔNG NAM Á (52TR)

72 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Thương Mại và dịch vụ kỹ thuật Đông Nam á (52tr)
 • 52
95 KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐÔNG NAM Á (52TR)

95 KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐÔNG NAM Á (52TR)

95 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Thương Mại và dịch vụ kỹ thuật Đông Nam á (52tr)
 • 52
52 KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM & XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM Ở CÔNG TY TNHH HOÁ MỸ PHẨM LAN HƯƠNG

52 KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM & XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM Ở CÔNG TY TNHH HOÁ MỸ PHẨM LAN HƯƠNG

52 Kế toán tiêu thụ thành phẩm & xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm ở Công ty TNHH Hoá mỹ phẩm Lan Hương
 • 63
52 VIỆC ÁP DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN.(AFC)

52 VIỆC ÁP DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN.(AFC)

52 Việc áp dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần kiểm toán và tư vấn tài chính Kế toán.(AFC)
 • 63
NHỮNG KHÓ KHĂN, THUẬN LỢI, ĐƯỜNG LỐI PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY.DOC

NHỮNG KHÓ KHĂN, THUẬN LỢI, ĐƯỜNG LỐI PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY.DOC

MẶT HÀNG THỊ TRỜNG TIÊU THỤ CHÍNH áo sơ mi Canada, Nhật Bản, EU, Mỹ, Nga Quần Nhật Bản, EU, Mỹ, Malaysia, Hồng Kông Jacket Mỹ, EU, Nga, Đông Âu, ucraina Dệt kim Mỹ, EU, australia, Nhật B[r]
 • 32
Tài liệu Tài Chính Doanh Nghiệp Đề tài : Vận dụng phương pháp xác định chi phí sử dụng vốn để xác định và đánh giá chi phí sử dụng vốn của 1 công ty cổ phần đã niêm yết ppt

Tài liệu Tài Chính Doanh Nghiệp Đề tài : Vận dụng phương pháp xác định chi phí sử dụng vốn để xác định và đánh giá chi phí sử dụng vốn của 1 công ty cổ phần đã niêm yết ppt

Ngoài ra nợ ngắn hạn có thể được tăng hoặc giảm tương ứng với các nhu cầu tài trợ thay đổi vì thế doanh nghiệp chỉ gánh chịu chi phí tài trợ khi thật sự cần thiết. Như vậy việc sử dụng nợ ngắn hạn sẽ gây bất lợi gì cho Công ty ? Tuy nhiên một khi khoản nợ ngắn hạn cũng như khoản nợ chiếm dụng này chiếm một tỉ trọng lớn như vậy thì Công ty nên thận trọng bởi vì Công ty không tốn chi phí trả lãi khi sử dụng khoản chiếm dụng này nhưng Công ty cần cân nhắc xem khi khoản nợ này đến hạn Công ty có khả năng thanh toán đúng hạn Công ty sẽ bị phạt. Nhưng vấn đề quan trọng hơn cả không phải là số tiền Công ty bị phạt mà là nó ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như uy tín của công ty. Ví dụ như một khi Công ty thanh toán chậm hay không có khả năng thanh tóan cho nhà cung cấp thì họ sẽ không muốn cung cấp vật liệu cho doanh nghiệp, hoạt động sẽ bị đình trệ do đó doanh nghiệp sẽ không thể nào cung cấp sản phẩm hàng hóa cho khách hàng. Khi đó các nhà cung cấp khách hàng … Sẽ không còn niềm tin đối với Công ty nữa, một công ty uy tín Doanh nghiệp bị mất đi thì Công ty sẽ rơi vào tình trạng khủng hoảng và hết sức khó khăn.
 • 24
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÍ LINH

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÍ LINH

Cách quản lý giám sát một công trình. Cách thực hiện các báo cáo về tình hình công việc, tiến độ và khả năng của các công việc thực hiện trong thời gian tới. Từ đó giúp em củng cố các kiến thức đã học hình thành các kinh nghiệm trong thực tế sản xuất, tác phong làm việc. Đặc biệt em đã hình dung và làm quen với công việc của người kỹ sư. Đó là hành trang vô cùng quý gia cho bản thân em trong lương lai. Để nhận được kết quả đó là nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy giáo hướng dẫn và các anh chị trong công ty trong thời gian em thực tập tại công ty và giúp em hoàn thành bài báo cáo này.
 • 46
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP  MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH KONDO VIỆT NAM  DOC

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH KONDO VIỆT NAM DOC

+ Đối với sinh viên đang chuẩn bị tốt nghiệp Công ty nên đưa ra các tiêu chuẩn cho các sinh viên như: Điểm trung bình tổng kết đến năm cuối phải đạt 7.0 trở lên (với sinh viên thuộc khối kinh tế) và 6.5 trở lên (với sinh viên thuộc khối kỹ thuật), đạo đức tốt, tích cực tham gia các hoạt động xã hội và phải cho họ thường xuyên vào Công ty để họ có thể kết hợp giữa lý thuyết với công việc thực tế. Hơn nữa, Công ty nên đưa ra vị trí tuyển dụng hợp lý với các mức lương và ưu đãi hấp dẫn để có thể giữ chân được các sinh viên ưu tú này sau khi họ ra trường. Với cách tìm kiếm lao động từ nguồn này, Công ty sẽ mất một khoản chi phí khá lớn, nhưng lại thu hút được nhân tài, bớt đi bước thu thập và nghiên cứu hồ sơ, đôi khi cả bước phỏng vấn sơ bộ trong quá trình tuyển dụng, và việc hội nhập vào môi trường làm việc của những người này là khá nhanh và đơn giản. Chất lượng người lao động tuyển từ nguồn này có thể nói là rất cao. − Đối tượng đã có kinh nghiệm:
 • 98
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SÔNG HỒNG (52 TRANG)

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SÔNG HỒNG (52 TRANG)

Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty phát triển xây dựng và xuất nhập khẩu Sông Hồng (52 trang
 • 52
Nghiên cứu công tác quản lý dự án đầu tư tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 52

Nghiên cứu công tác quản lý dự án đầu tư tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 52

Ngay từ đầu năm 2009, lãnh đạo công ty đã xác định cho cán bộ công nhân viên tinh thần cao nhất để tập trung cho các nhiệm vụ trọng tâm của năm gắn liền với 7 giải pháp chính, trong đó quan trọng nhất là xây dựng, phát triển thương hiệu công ty gắn liền với các sản phẩm thuộc các dự án đầu tư như xây dựng trụ sở Tổng Ccng ty tại Mễ Trì Hạ; Tổ hợp nhà ở và văn phòng cho thuê tại số 5 Thành Công; đầu tư xây dựng (ĐTXD) tại ô đất 6.7, 6.8, 3.10 đường Lê Văn Lương, ô đất C3 Trung Hòa - Nhân Chính; Nhà máy Dệt 8-3; ĐTXD KĐT Vinh Tân (TP Vinh), cải tạo xây dựng khu tập thể Giảng Võ; khu công nghiệp Sóc Sơn và các dự án thực hiện theo phương thức BT như dự án đường Lê Văn Lương kéo dài kết hợp dự án KĐT mới Phùng Khoang; đường vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng đi QL 1A kết hợp dự án KĐT Tây - Tây Bắc Đại Kim, Định Công 109ha, dự án đường 32 đi đường 23 (đê sông Hồng) - Từ Liêm kết hợp dự án ĐTXD tại xã Phú Diễn, xã Minh Khai 28ha. Các giải pháp còn lại tập trung cho việc nâng cao năng lực tài chính để chủ động về vốn đầu tư; xây dựng cơ cấu tổ chức theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả bằng các quy định, quy chế rõ ràng, khoa học; tập trung đầu tư đồng bộ, chuyên sâu các máy móc, thiết bị, công nghệ hiện đại đáp ứng được yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh; xây dựng văn hóa doanh nghiệp và hoàn chỉnh chiến lược phát triển của công ty giai đoạn 2009-2013, tầm nhìn đến 2020, phấn đấu trở thành công ty hàng đầu của thành phố, hoạt động kinh doanh đa ngành nghề với lĩnh vực mũi nhọn là đầu tư bất động sản, trong đó công ty mẹ giữ vai trò chủ đạo, định hướng về thị trường, công nghệ, vốn và phát triển thương hiệu.
 • 59
52 ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN LỚP 12

52 ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN LỚP 12

52 đề thi trắc nghiệm môn toán lớp 12 52 đề thi trắc nghiệm môn toán lớp 12 52 đề thi trắc nghiệm môn toán lớp 12 52 đề thi trắc nghiệm môn toán lớp 12 52 đề thi trắc nghiệm môn toán lớp 12 52 đề thi trắc nghiệm môn toán lớp 12 52 đề thi trắc nghiệm môn toán lớp 12 52 đề thi trắc nghiệm môn toán lớp 12 52 đề thi trắc nghiệm môn toán lớp 12 52 đề thi trắc nghiệm môn toán lớp 12 52 đề thi trắc nghiệm môn toán lớp 12 52 đề thi trắc nghiệm môn toán lớp 12 52 đề thi trắc nghiệm môn toán lớp 12 52 đề thi trắc nghiệm môn toán lớp 12 52 đề thi trắc nghiệm môn toán lớp 12 52 đề thi trắc nghiệm môn toán lớp 12 52 đề thi trắc nghiệm môn toán lớp 12 52 đề thi trắc nghiệm môn toán lớp 12 52 đề thi trắc nghiệm môn toán lớp 12 52 đề thi trắc nghiệm môn toán lớp 12 52 đề thi trắc nghiệm môn toán lớp 12 52 đề thi trắc nghiệm môn toán lớp 12 52 đề thi trắc nghiệm môn toán lớp 12 52 đề thi trắc nghiệm môn toán lớp 12 52 đề thi trắc nghiệm môn toán lớp 12 52 đề thi trắc nghiệm môn toán lớp 12 52 đề thi trắc nghiệm môn toán lớp 12 52 đề thi trắc nghiệm môn toán lớp 12 52 đề thi trắc nghiệm môn toán lớp 12 52 đề thi trắc nghiệm môn toán lớp 12 52 đề thi trắc nghiệm môn toán lớp 12 52 đề thi trắc nghiệm môn toán lớp 12 52 đề thi trắc nghiệm môn toán lớp 12 52 đề thi trắc nghiệm môn toán lớp 12 52 đề thi trắc nghiệm môn toán lớp 12
 • 384
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tạo động lực cho người lao động ở công ty xây dựng số I HÀ NỘI.DOC

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tạo động lực cho người lao động ở công ty xây dựng số I HÀ NỘI.DOC

TRANG 19 Trụ sở công ty đợc đặt ở vị trí thuận lợi trong khu vực nội thành, văn phòng các xí nghiệp thành viên đợc bố trí hợp lý gần công ty để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại cũ[r]
 • 33
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THÁI BÌNH

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THÁI BÌNH

Để thuận lợi cho quản lý và hạch toán, tập hợp chi phí và tính giá thành được thuận lợi, chi phí sản xuất của công ty được phân loại theo khoản mục: - Chi phí NVL trực tiếp: bao gồm các [r]
 • 46
NHÂN VIÊN KINH DOANH MARKETING TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT AN KHỞI

NHÂN VIÊN KINH DOANH MARKETING TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT AN KHỞI

_Thuận lợi:_ Công ty nắm bắt kịp thời xu hướng của các hoạt động, cập nhật để cho ra đời những sản phẩm phù hợp với thời điểm của thị trường, nên việc bán hàng diễn ra khá thuận lợi, còn[r]
 • 26
NHÂN VIÊN KINH DOANH MARKETING TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT AN KHỞI

NHÂN VIÊN KINH DOANH MARKETING TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT AN KHỞI

_Thuận lợi:_ Công ty nắm bắt kịp thời xu hướng của các hoạt động, cập nhật để cho ra đời những sản phẩm phù hợp với thời điểm của thị trường, nên việc bán hàng diễn ra khá thuận lợi, còn[r]
 • 26
NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ KHẢ NĂNG ĐÓNG GÓP NGÂN SÁCH CỦA CÔNG TY DU LỊCH AN GIANG

NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ KHẢ NĂNG ĐÓNG GÓP NGÂN SÁCH CỦA CÔNG TY DU LỊCH AN GIANG

Luận Văn: Những thuận lợi, khó khăn và khả năng đóng góp ngân sách của Công Ty Du Lịch An Giang
 • 125
GIẢI PHÁP MARKETING HỖN HỢP CHO KINH DOANH THƯƠNG MẠI Ở CTY VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG - 5 PPT

GIẢI PHÁP MARKETING HỖN HỢP CHO KINH DOANH THƯƠNG MẠI Ở CTY VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG - 5 PPT

khách hàng của mình khi nhu cầu tăng và trở nên cấp bách, song công ty vẫn kiếm được lợi nhuận công bằng trên vốn đầu tư của mình. Định giá đấu thầu khi công ty được mời thầu cung cấp vật tư cho các công trình. Với phương pháp định giá này, công ty phải dự đoán được các đối thủ cạnh tranh sẽ định giá là bao nhiêu, chứ không trên một cơ sở mối quan hệ nhất định với chi phí hay nhu cầu của công ty TRANCO muốn giành được hợp đồng và muốn thắng thầu thì công ty thường phải chấp nhận một mức giá thấp hơn so với giá của đối thủ cạnh tranh. Trên thực tế trong những năm qua, với phương pháp định giá đấu thầu, công ty TRANCO ít khi dành được những hợp đồng lớn. Điều này được giải thích rằng khi định giá công ty không thể ấn định giá của mình thấp hơn một mức nhất định đó là chi phí. Mặt khác nếu công ty định giá quá cao thì sẽ không dành được hợp đồng do đó công ty phải đưa ra được mức giá hợp lý giải quyết được hai thái cực đối nhau này thì mới dành được hợp đồng. Vì vậy để định được một mức giá tối ưu đòi hỏi những người định giá của công ty phải có trình độ, am hiểu về giá cả trên thị trường, am hiểu về đối thủ cạnh tranh để đưa ra được một mức giá để có thể giúp công ty thắng thầu.Tuy nhiên trên thực tế đội ngũ cán bộ của công ty Tranco vẫn còn yếu về năng lực và trình độ kinh doanh .
 • 8
TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP VÀ TRÁCH NHIỆM NGƯỜI CHỦ XE CƠ GIỚI THỨ 3 PHẦN 8 PPTX

TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP VÀ TRÁCH NHIỆM NGƯỜI CHỦ XE CƠ GIỚI THỨ 3 PHẦN 8 PPTX

ĐÁNH GIÁ THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CÔNG TY CỦA CÔNG TY Công ty bảo hiểm PJICO là một công ty được thành lập trong hoàn cảnh nền kinh tế nước ta có nhiều những chuyển biến mạnh mẽ, phức tạp t[r]
 • 9
NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI TRONG QUÁ TRÌNH KIỂM ĐỊNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM P8 PDF

NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI TRONG QUÁ TRÌNH KIỂM ĐỊNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM P8 PDF

70 chức năng, công chúng đối với công ty cổ phần còn có nhiều phân biệt đối xử. Trước đây hoạt động kinh doanh bảo hiểm chủ yếu là do Bảo Việt tiến hành, đây là một công ty lớn được sự ưu đãi đặc biệt của nhà nước. Đội ngũ cán bộ của Bảo Việt có trình độ và kinh nghiệm cao. Công ty còn có mối quan hệ rộng đối với bạn hàng trong nước và quốc tế. Họ đã có kinh nghiệm lâu năm trong nghề, có nhiều khách hàng quen thuộc điều này tạo điều kiện thuận lợi trong khâu khai thác. Khi PJICO tham gia vào thị trường sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc tuyên truyền quảng cáo sản phẩm của mình, bởi vì khách hàng lại thường xuyên có thói quen mua sản phẩm bảo hiểm của công ty cũ mà họ đã từng tham gia. Bảo Việt còn tích cực phối hợp với cơ quan công an đăng ký xe bắt buộc các chủ phương tiện phải mua bảo hiểm khi đăng kí xe. Do đó đã tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các công ty cùng triển khai nghiệp vụ này trong đó có PJICO.
 • 9
HẠCH TÓAN THUẾ VAT TẠI CTY ĐIỆN MÁY - 5 PPT

HẠCH TÓAN THUẾ VAT TẠI CTY ĐIỆN MÁY - 5 PPT

2. Về số sách kế toán Hiện nay công ty đang áp dụng hình thức kế toán nhật ký chứng từ đây là một hình thức kế toán được lựa chọn khá phù hợp với đặc điểm hoạt động của công ty. Với hình thức này mẫu sổ đơn giản, dễ ghi chép thuận tiện trong phân công lao động kế toán. Mặt khác hình thức kế toán này vừa phù hợp với quy mô hiện tại của công ty, vừa phù hợp với trình độ của nhân viên kế toán. Tuy nhiên khối lượng ghi chép và sổ sách kế toán còn nhiều. Riêng phần hành vật tư thì chứng từ ghi sổ của tài khoản 133 còn được lập theo nhiều mức thuế suất. Công việc còn dồn vào cuối kỳ nên lập báo cáo kế toán ở công ty thường bị chậm trễ. Nhìn chung sổ sách kế toán không được mở đầy đủ, các sổ phải thu khách hàng, phải trả cho người bán không được lập mà thay vào đó là các bảng kê TK 133 và bảng kê 331 trên các bảng kê này chưa phản ánh đầy đủ thông tin về thời hạn thanh toán, công tác quản lý công nợ còn chưa rõ ràng, rành mạch. Đặc biệt việc không mở sổ chi tiết cũng như sổ cái tài khoản 133, TK 3331 mà cuối quý mới lên chữ T đối với hai tài khoản này để lập bảng cân đối số phát sinh sẽ gây khó khăn cho công tác kiểm tra, đối chiếu số liệu. Thêm vào đó khi muốn biết ngay số thuế GTGT đầu vào, đầu ra phát sinh trong tháng cũng không được mà phải đi “lọc” từ các sổ có liên quan như sổ cái TK 111, sổ cái TK 112, TK 311...
 • 7
Ứng dụng thương mại điện tử vào vietravel

Ứng dụng thương mại điện tử vào vietravel

III. Thuận lợi – khó khăn – giải pháp. 1. Thuận lợi. Từ trang web www.travel.com.vn tất cả các khách du lịch có thể trực tiếp đăng kí tour tại nhà mà không phải tốn chút công sức nào, đó là điểm hết sức thuận lợi cho cả công ty Vietravel và cả khách hàng.
 • 23
NGÀNH SÀNH SỨ THUỶ TINH VIỆT NAM VÀ CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU SÀNH SỨ THUỶ TINH VINACEGLASS

NGÀNH SÀNH SỨ THUỶ TINH VIỆT NAM VÀ CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU SÀNH SỨ THUỶ TINH VINACEGLASS

Lịch sử dân tộc chỉ ra rằng, đất nước chúng ta là một nước nông nghiệp nhiệt đới, tỷ lệ nông nghiệp chiếm 70%, trong đó không thể không kể đến các làng nghề thủ công truyền thống. Các nghề thủ công truyền thống vốn có từ lâu đời, gắn liền với sự ra đời và phát triển của các vùng, các làng nghề trên phạm vi cả nước. Ngày nay, trong nền kinh tế thị trường, việc xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ nước ta ngày càng phát triển với điều kiện thuận lợi .Nhu cầu về hàng thủ công mỹ nghệ trong thị trường trong nước và thị trường nước ngoài ngày càng tăng theo mức cải thiện đời sống dân cư và sự phát triển của các mối quan hệ thương mại, giao lưu văn hoá giữa các nước. Sự mở rộng cuả các hoạt động du lịch trong nước và quốc tế cũng tạo cơ hội cho sự phát triển sản xuất và lưu thông các mặt hàng thủ công mỹ nghệ . Hàng thủ công mỹ nghệ ngày nay đã có ở gần 100 nước, khắp châu lục trên thế giới.Thị trường xuất khẩu hàng này trong mấy trục năm qua có những thăng trầmcó khi thuận lợi có khi khó khăn, nhưng cho đến những năm gần đây đã có nhiều đổi mới theo nghị quyết đại hội IX “ thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở đa phương hoá đa dạng hoá các quan hệ quốc tế.
 • 23
NHẬP KHẨU LINH KIỆN LẮP RÁP XE MÁY CỦA CÔNG TY QUAN HỆ QUỐC TẾ ĐẦU TƯ SX THUẬN LỢI

NHẬP KHẨU LINH KIỆN LẮP RÁP XE MÁY CỦA CÔNG TY QUAN HỆ QUỐC TẾ ĐẦU TƯ SX THUẬN LỢI

Nhập khẩu linh kiện lắp ráp xe máy của công ty Quan Hệ Quốc Tế Đầu Tư SX Thuận lợi.doc
 • 57
NHỮNG THUẬN LỢI KHÓ KHĂN CỦA CÔNG TY TINH DẦU VÀ CÁC SẢN PHẨM TỰ NHIÊN (ENTEROIL).

NHỮNG THUẬN LỢI KHÓ KHĂN CỦA CÔNG TY TINH DẦU VÀ CÁC SẢN PHẨM TỰ NHIÊN (ENTEROIL).

Một số hợp đồng và đơn chào hàng của công ty ( phần phụ lục ) Việc tạo nguồn hàng cũng hêt sức quan trọng .Đối với một số mật hàng nhữại ,sả , ...có thể giữ được lâu và tích trữ trong kho . Còn một số loại khó bảo quản và khó tìm được bạn hàng , công ty mới tiến hành thu mua .Công ty đặt các trạm thu tại Vinh - Nghệ An ,các cơ sở chưng cất chế biến tại các lò nấu ở các huyện được vân chuyển và tập kết về trạm thu tại Vinh. Hàng tháng cán bộ thu mua tại trạm tập hợp lại và hàng hoá được vận chuyển ra Hà Nội theo lệnh điều đôngj của giám đốc công ty mà vấn đề chất lượng được đặt lên hàng đầu để đảm bảo chất lượng xuất khẩu .Đối với tinh dầu xá xị, tinh dầu xả cán bộ thu mua tại trạm tự kiểm tra chất lượng còn một số tinh dầu khcs như tinh dầu quế tinh dầu bạc hà đòi hỏi tính kĩ thuật cao nêm phải đưa về công ty để kiểm tra chất lượng bằng máy móc hiện đại . Ngoài ra công ty còn đặt các trạm thu mua tinh dầu ở Phú Yên ở chi nhánh số 1 ở Khánh Hoà với hình thức thu mua tương tự.
 • 27
Tài liệu LUẬN VĂN:Những thuận lợi và khó khăn của công ty Dệt May Hà Nội pot

Tài liệu LUẬN VĂN:Những thuận lợi và khó khăn của công ty Dệt May Hà Nội pot

Ngày 28-2-2000, Ch ủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Dệt May Vi ệt Nam đổi t ên Công ty D ệt H à N ội th ành Công ty D ệt May H à N ội căn c ứ v ào Quy ết định 103/QĐ - HĐQT. Tên của Công ty Dệt May H à N ội chính th ức ra đời từ đó v à t ồn tại cho đến bây giờ. Hiện nay, Công ty có 8 nhà máy thành viên, 8 phòng ban ch ức năng v à m ột tổ hợp dịch vụ sản xu ất xây dựng. Với thiết bị công nghệ hiện đại, đội ngũ công nhân l ành ngh ề c ùng v ới việc áp dụng Hệ thống đảm bảo chất lượng ISO 9002 n ên năng suất, chất lượng sản phẩm của Công ty luôn đạt được mức cao v à được khách hàng ưa chuộng, được tặng thưởng nhiều huy chương vàng, b ạc v à b ằng khen tại các hội chợ triển l ãm trong n ước v à qu ốc tế. Sản
 • 33
GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4 TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4 TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI

Nhận thức được những thuận lợi, khó khăn sau khi chuyển đổi hình thức hoạt động, các cấp lãnh đạo của Công ty từ Đảng uỷ, Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã bắt tay vào công cuộ[r]
 • 69
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THÔNG KÊNH PHÂN PHÔI SẢN PHẨM NHỰA TRÊN THỊ TRƯỜNG NGOÀI NGÀNH CỦA CÔNG TY NHỰA CAO CẤP HÀNG KHÔNG

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THÔNG KÊNH PHÂN PHÔI SẢN PHẨM NHỰA TRÊN THỊ TRƯỜNG NGOÀI NGÀNH CỦA CÔNG TY NHỰA CAO CẤP HÀNG KHÔNG

Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở các doanh nghiệp cùng với sự thuận lợi được thực tập tại Công ty Nhựa cao cấp Hàng không - một công ty rất coi trọng hoạt [r]
 • 70
QUẢN TRỊ NHÂN SỰ: CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY SÔNG MÃ POT

QUẢN TRỊ NHÂN SỰ: CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY SÔNG MÃ POT

Thời kỳ 1996 - 1999: Thời kỳ này Công ty bớc đầu đã có nhiều thuận lợi cơ bản đợc sự quan tâm của các cấp, các ngành, của Tỉnh và Thành phố, sự hoạt động của Công ty đã bắt đầu có những kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh, nhờ có chuẩn bị trớc nên Công ty đã bắt tay vào thực hiện mặt bằng quy hoạch khi dân c Nam Cầu Hạc một cách thuận lợi, chính vì vậy công tác sản xuất kinh doanh đem lại hiệu quả cao, nguồn vốn đợc tích luỹ tăng thêm và đầu năm 1996 đơn vị đã xây dựng đợc trụ sở làm việc khang trang đồng thời mua sắm thêm đợc nhiều trang thiết bị máy móc phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh tạo ra đ- ợc sự phấn khởi mới cho toàn thể CBCNV trong Công ty vơn lên thực hiện tốt nhiệm vụ đợc giao.
 • 27
GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC

GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC

Thực trạng sử dụng các công cụ tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty cổ phần que hàn điện Việt Đức ...52 4.1.4 Đánh giá chung việc sử dụng các công cụ tạo động lực cho ngư[r]
 • 118

Xem thêm

Từ khóa: tiết kiệm chi phí để hạ giá thành sản phẩm từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệpmột số giải pháp marketing nhằm thúc đẩy tình hình tiêu thụ sản phẩm tại công ty tnhh lan phốnhững ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh xd bảo tínmột số biện pháp tiết kiệm chi phí hạ giá thànhmột số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh xây dựng amp thương mại tổng hợp toàn thắngbao cao thuc tap mot so bien phap nham nang cao hoat dong quan tri nguon nhan luc tai cong ty tnhhmột số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty tnhh a k systec vinamột số nhược điểm trong công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh một thành viên cấp nước nghệ anmột số ý kiến đóng góp hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh điện điện tử 3cmột số nhận xét kiến nghị về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh xây dựng và thương mại thiên đồngmột số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh bảo lâmnhững giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh một thành viên cấp nước nghệ an3 một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh một thành viên máy kéo amp máy nông nghiệpmột số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh tùng giangmột số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh hiệp hưngBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ