0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Phát triển nguồn nhân lực giảm chi phí nhân công

Tiểu luận: Đào tạo là chi phí hay đầu tư. Nếu là đầu tư thì lợi ích là gì

Tiểu luận: Đào tạo là chi phí hay đầu tư. Nếu là đầu tư thì lợi ích là gì

Tiểu luận Đào tạo là chi phí hay đầu tư. Nếu là đầu tư thì lợi ích là gì gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Khái quát đào tạo và phát triển trong quản trị nguồn nhân lực, đầu tư trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, chi phí trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực,...
 • 24
Phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp khách sạn tỉnh kiên giang

Phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp khách sạn tỉnh kiên giang

38 nguồn cung cấp sức lao động cho xê hội, lă bộ phận quan trọng nhất của dđn số, có khả năng tạo ra giâ trỊ vật chất vă tinh thần cho xê hội. Xem xĩt nguồn nhđn lực dưới dạng tiềm năng giúp định hướng phât triển nguồn nhđn lực để đảm bảo không ngừng nđng cao năng lực xê hội của nguồn nhđn lực thông qua giâo dục đảo tạo, chăm sóc sức khoẻ. Tuy nhiín nếu chỉ dừng lại ở dạng tiềm năng thì chưa đủ. Muốn phât huy tiềm năng đó phải chuyển nguồn nhđn lực sang trạng thâi động thănh vốn nhđn lực, tức lă nđng cao tính năng động xê hội của con người thông qua câc chính sâch, thể chế vă giải phóng triệt để tiềm năng con người. Con người với tiềm năng vô tận nếu được tự do phât triển, tự do sâng tạo vă cống hiến, được trả đúng giâ trị
 • 211
Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho Công ty Cổ phần Đầu tư Truyền thông và Công nghệ Delta

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho Công ty Cổ phần Đầu tư Truyền thông và Công nghệ Delta

Luận văn tập trung nghiên cứu các vấn đề lý luận cơ bản về chiến lược phát triển nguồn nhân lực; phân tích thực trạng nguồn nhân lực tại công ty Delta từ đó đánh giá những điểm mạnh về nhân lực cũng như những điểm yếu cần khắc phục để xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực. Trên cơ sở đó, tác giả đã đề xuất hệ thống các giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực tại công ty Delta.
 • 3
BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY MAY GRACE SUN VIỆT NAM

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY MAY GRACE SUN VIỆT NAM

Các chi phí nguyên vật liệu,chi phí nhân công, chi phí sản xuất cố định, chi phí tự chế TSCĐ Khoản chênh lệnh dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải trích năm naysố đã trích năm trước -Bên [r]
 • 37
KẾ TOÁN CHI PHÍ NHÂN CÔNG

KẾ TOÁN CHI PHÍ NHÂN CÔNG

LỜI MỞ ĐẦU Trong nền kinh tế thị trường ngày nay,do nhu cầu phát triển ngày càng cao của xã hội về mọi mặt, các doanh nghiệp đã nhanh chóng nắm bắt thị trường bằng mọi cách để có thể đứng vững mà cạnh tranh với các đơn vị khác. Do đó các chủ danh nghiệp rất chú trọng về vấn đề “chất lượng” sản phẩm, làm sao cho sản phẩm của đơn vị mình sánh vai với các sản phẩm chất lượng của các đơn vị khác. Để làm được điều đó, các chủ doanh nghịêp đã vận dụng những máy móc,trang thiết bị hiện đại để đưa vào dây chuyền sản xuất, không ngừng nâng cao trình độ tay nghề của công nhân sản xuất. Qua đó cho thấy doanh nghiệp mong muốn đạt được hiệu quả sản xuất cao, còn người lao động mong muốn được trả một mức lương cao tương xứng với sức lao động mà họ đã bỏ ra. Để đạt được hai điều mong muốn này thì doanh nghiệp và người lao động phải biết kết hợp hài hòa với nhau trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • 57
GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC TRÀ VINH ĐẾN NĂM 2020

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC TRÀ VINH ĐẾN NĂM 2020

Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Điện lực Trà Vinh đến năm 2020Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là phân tích, đánh giá thực trạng nguồn nhân lực và công tác phát triển Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là phân tích, đánh giá thực trạng nguồn nhân lực và công tác phát triển Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là phân tích, đánh giá thực trạng nguồn nhân lực và công tác phát triển
 • 19
GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TỪ DỰ ÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2013  2015

GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TỪ DỰ ÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2013 2015

MỤC TIÊU CỦA ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG MỘT TỔ CHỨC: Mục tiêu chung của Đào tạo và phát triển Nguồn nhân lực là nhằm sử dụng tối đa Nguồn nhân lực hiện có và nâng cao tín[r]
 • 121
PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KHÁCH SẠN TỈNH KIÊN GIANG

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KHÁCH SẠN TỈNH KIÊN GIANG

thừa nhận nghề lẫn nhau trong khu vực ASEAN (MRA-TP), bao gồm xđy dựng bộ kỹ năng nghề theo chuẩn VTOS, đảo tạo giảng viín vă xđy dựng hệ thống đânh giâ năng lực nghề theo tiíu chuẩn VTOS [38]. - Nghiín cứu của Li Jincheng năm 2010 về phât triển nguồn nhđn lực Trung Quốc vă cải câch lĩnh vực công trong bối cảnh toăn cầu hóa kinh tế đê cho thấy những cải câch về nguồn nhđn lực trong lĩnh vực công ở Trung Quốc. Tâc giả đê trình băy câc giải phâp để phât triển nguồn nhđn lực ở cấp độ quốc gia. Cụ thể: Khởi xướng chiến lược “Mạnh hóa Trung Quốc với những con người tăi năng”, trong đó tập trung văo câc lý thuyết mới, kiến thức mới, công nghệ mới nhăm nđng cao năng lực của người lao động thông qua giâo dục vă đăo tạo; Định hình vă hoăn chỉnh hệ thống khuyến khích người lao động: Nghiín cứu hệ thống đânh giâ lăm cơ sở khen thưởng trong hệ thống hănh chính công. Băi viết của tâc giả nhằm mục đích đưa ra câc nội dung nhăm cải câch lĩnh vực hănh chính công của Trung Quốc trong
 • 211
Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại văn phòng đoàn đại biển quốc hội và hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông

Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại văn phòng đoàn đại biển quốc hội và hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông

Chương 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI VĂN PHÕNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH ĐẮK NÔNG Hoàn thiện công tác xây dựng chiến lược về ĐT và PTNNL: Trên cơ sở định hướng chung của Trung ương và định hướng của lãnh đạo tỉnh Đắk Nông về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đã đươc cụ thể hóa bằng các quyết định, các nghị quyết, Văn phòng cần xác định hoàn thiện một số nội dung có tính chiến lược trong quá trình ĐT và PT như sau;
 • 10
Phát triển nguồn nhân lực của đài tiếng nói Việt Nam khi trở thành tổ hợp truyền thông đa phương tiện (tt)

Phát triển nguồn nhân lực của đài tiếng nói Việt Nam khi trở thành tổ hợp truyền thông đa phương tiện (tt)

Phát triển nguồn nhân lực của đài tiếng nói Việt Nam khi trở thành tổ hợp truyền thông đa phương tiện (LV thạc sĩ)Phát triển nguồn nhân lực của đài tiếng nói Việt Nam khi trở thành tổ hợp truyền thông đa phương tiện (LV thạc sĩ)Phát triển nguồn nhân lực của đài tiếng nói Việt Nam khi trở thành tổ hợp truyền thông đa phương tiện (LV thạc sĩ)Phát triển nguồn nhân lực của đài tiếng nói Việt Nam khi trở thành tổ hợp truyền thông đa phương tiện (LV thạc sĩ)Phát triển nguồn nhân lực của đài tiếng nói Việt Nam khi trở thành tổ hợp truyền thông đa phương tiện (LV thạc sĩ)Phát triển nguồn nhân lực của đài tiếng nói Việt Nam khi trở thành tổ hợp truyền thông đa phương tiện (LV thạc sĩ)Phát triển nguồn nhân lực của đài tiếng nói Việt Nam khi trở thành tổ hợp truyền thông đa phương tiện (LV thạc sĩ)Phát triển nguồn nhân lực của đài tiếng nói Việt Nam khi trở thành tổ hợp truyền thông đa phương tiện (LV thạc sĩ)Phát triển nguồn nhân lực của đài tiếng nói Việt Nam khi trở thành tổ hợp truyền thông đa phương tiện (LV thạc sĩ)Phát triển nguồn nhân lực của đài tiếng nói Việt Nam khi trở thành tổ hợp truyền thông đa phương tiện (LV thạc sĩ)Phát triển nguồn nhân lực của đài tiếng nói Việt Nam khi trở thành tổ hợp truyền thông đa phương tiện (LV thạc sĩ)
 • 28
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI AN PHÁT

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI AN PHÁT

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh khác liên quan đến từng công trình cũng được tập hợp và phản ánh tương tự như trên. 2.2.2. Kế toán chi tiết chi phí nhân công trực tiếp Chứng từ kế toán chi phí nhân công trực tiếp: Do đặc thù ngành xây lắp nên chi phí nhân công thường bao gồm cả chi phí cho lao động trong danh sách và lao động thuê ngoài và khoản chi phí này không bao gồm các khoản trích theo lương như BHXH, BHYT, KHCĐ …vì thế chứng từ kế toán liên quan đến chi phí nhân công bao gồm: hợp đồng lao động, bảng chấm công, phiếu xác nhận khối lưọng công việc hoàn thành, bảng thanh toán lương…
 • 50
Phát triển nguồn nhân lực trong các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập Việt Nam hiện nay (tt)

Phát triển nguồn nhân lực trong các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập Việt Nam hiện nay (tt)

Phát triển nguồn nhân lực trong các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập Việt Nam hiện nay (LA tiến sĩ)Phát triển nguồn nhân lực trong các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập Việt Nam hiện nay (LA tiến sĩ)Phát triển nguồn nhân lực trong các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập Việt Nam hiện nay (LA tiến sĩ)Phát triển nguồn nhân lực trong các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập Việt Nam hiện nay (LA tiến sĩ)Phát triển nguồn nhân lực trong các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập Việt Nam hiện nay (LA tiến sĩ)Phát triển nguồn nhân lực trong các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập Việt Nam hiện nay (LA tiến sĩ)Phát triển nguồn nhân lực trong các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập Việt Nam hiện nay (LA tiến sĩ)Phát triển nguồn nhân lực trong các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập Việt Nam hiện nay (LA tiến sĩ)Phát triển nguồn nhân lực trong các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập Việt Nam hiện nay (LA tiến sĩ)Phát triển nguồn nhân lực trong các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập Việt Nam hiện nay (LA tiến sĩ)Phát triển nguồn nhân lực trong các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập Việt Nam hiện nay (LA tiến sĩ)
 • 28
Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phát triển nguồn nhân lực tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh KonTum

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phát triển nguồn nhân lực tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh KonTum

Mục tiêu của đề tài là Hệ thống hóa cơ sở lý luận, lý thuyết về nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực của một tổ chức kinh doanh; phân tích, đánh giá thực trạng về nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh KonTum.
 • 26
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH: PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG, CHI NHÁNH ĐẮK LẮK

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH: PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG, CHI NHÁNH ĐẮK LẮK

Nghiên cứu và làm sáng tỏ những lý luận cơ bản về nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực; hệ thống hoá vấn đề cơ sở lý luận về phát triển nguồn nhân lực; phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, chi nhánh Đắk Lắk; tìm ra những nguyên nhân và hạn chế,... Mời các bạn cùng tham khảo.
 • 26
Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phát triển nguồn nhân lực tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương, chi nhánh Đắk Lắk

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phát triển nguồn nhân lực tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương, chi nhánh Đắk Lắk

Nghiên cứu và làm sáng tỏ những lý luận cơ bản về nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực; hệ thống hoá vấn đề cơ sở lý luận về phát triển nguồn nhân lực; phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, chi nhánh Đắk Lắk; tìm ra những nguyên nhân và hạn chế,... Mời các bạn cùng tham khảo.
 • 26
Những nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn hiện nay

Những nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn hiện nay

Phát triển nguồn nhân lực là một vấn đề liên quan đến nhiều lĩnh vực, do vậy nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực của một quốc gia cần được tiếp cận một cách có hệ thống. Bài viết đề cập đến những nhân tố tác động đến phát triển nguồn nhân lực.
 • 4
Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.Đào tạo và phát triển nguồn nhân lựcPhần 1: Khái niệm và phương pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lựcPhần 2: Giới thiệu tổng quát về công tyPhần 3: Cơ cầu bộ máy công ty
 • 35
PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC ĐIỀU HÀNH VÀ SẢN XUẤT TẠI CỦA VINAMILK

PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC ĐIỀU HÀNH VÀ SẢN XUẤT TẠI CỦA VINAMILK

Phát triển thương hiệu Vinamilk thành thương hiệu dinh dưỡng có uy tín khoa học và đáng tin cậy nhất thông qua chiến lược áp dụng nghiên cứu khoa học về nhu cầu dinh dưỡng đặc thù của người Việt Nam để phát triển các dòng sản phẩm tối ưu nhất cho người tiêu dùng.
 • 26
PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY FPT

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY FPT

Với nguồn số liệu thứ cấp tại Công ty và mẫu điều tra 60 nhân viên, khóa luận đã phân tích công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT. Nội dung phân tích gồm hoạt động thu hút nguồn nhân lực, hoạt động đào tạo và phát triển, các hoạt động duy trì nguồn nhân lực. Khóa luận còn phân tích kết quả và hiệu quả quản trị nguồn nhân lực thông qua các chỉ tiêu sau: năng suất lao động, chi phí nguồn nhân lực, lợi nhuậnchi phí nguồn nhân lực.Kết quả cho thấy công ty đang trong quá trình xây dựng và phát triển nguồn nhân lực. Công ty đã chú trọng phát triển nguồn nhân lực trong những năm trở lại đây. Công tác tuyển dụng và duy trì nhân viên khá tốt. Tuy nhiên công tác đào tạo chưa đem lại hiệu quả cao, đó là một trong những lý do dẫn đến hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực chưa cao vào năm 2011. Khi năng suất lao động trên một nhân viên năm 2011 giảm so với năm 2010.Trong quá trình tìm hiểu, khóa luận cũng đề xuất một số giảm pháp nhằm hoàn thiện hơn nữa Công tác Quản trị nguồn nhân lực của Công ty.
 • 90
Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Dược Phú Thọ (LV thạc sĩ)

Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Dược Phú Thọ (LV thạc sĩ)

Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Dược Phú Thọ (LV thạc sĩ)Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Dược Phú Thọ (LV thạc sĩ)Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Dược Phú Thọ (LV thạc sĩ)Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Dược Phú Thọ (LV thạc sĩ)Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Dược Phú Thọ (LV thạc sĩ)Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Dược Phú Thọ (LV thạc sĩ)Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Dược Phú Thọ (LV thạc sĩ)Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Dược Phú Thọ (LV thạc sĩ)Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Dược Phú Thọ (LV thạc sĩ)Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Dược Phú Thọ (LV thạc sĩ)Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Dược Phú Thọ (LV thạc sĩ)Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Dược Phú Thọ (LV thạc sĩ)Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Dược Phú Thọ (LV thạc sĩ)Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Dược Phú Thọ (LV thạc sĩ)
 • 125
PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực nước CHỦ NHÀ dưới tác ĐỘNG của NGUỒN vốn nước NGOÀI

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực nước CHỦ NHÀ dưới tác ĐỘNG của NGUỒN vốn nước NGOÀI

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực nước CHỦ NHÀ dưới tác ĐỘNG của NGUỒN vốn nước NGOÀI PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực nước CHỦ NHÀ dưới tác ĐỘNG của NGUỒN vốn nước NGOÀI PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực nước CHỦ NHÀ dưới tác ĐỘNG của NGUỒN vốn nước NGOÀI PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực nước CHỦ NHÀ dưới tác ĐỘNG của NGUỒN vốn nước NGOÀI PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực nước CHỦ NHÀ dưới tác ĐỘNG của NGUỒN vốn nước NGOÀI PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực nước CHỦ NHÀ dưới tác ĐỘNG của NGUỒN vốn nước NGOÀI PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực nước CHỦ NHÀ dưới tác ĐỘNG của NGUỒN vốn nước NGOÀI PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực nước CHỦ NHÀ dưới tác ĐỘNG của NGUỒN vốn nước NGOÀI PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực nước CHỦ NHÀ dưới tác ĐỘNG của NGUỒN vốn nước NGOÀI
 • 42
Phát triển nguồn nhân lực tại Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội (LV thạc sĩ)

Phát triển nguồn nhân lực tại Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội (LV thạc sĩ)

Phát triển nguồn nhân lực tại Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội (LV thạc sĩ)Phát triển nguồn nhân lực tại Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội (LV thạc sĩ)Phát triển nguồn nhân lực tại Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội (LV thạc sĩ)Phát triển nguồn nhân lực tại Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội (LV thạc sĩ)Phát triển nguồn nhân lực tại Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội (LV thạc sĩ)Phát triển nguồn nhân lực tại Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội (LV thạc sĩ)Phát triển nguồn nhân lực tại Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội (LV thạc sĩ)Phát triển nguồn nhân lực tại Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội (LV thạc sĩ)Phát triển nguồn nhân lực tại Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội (LV thạc sĩ)Phát triển nguồn nhân lực tại Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội (LV thạc sĩ)Phát triển nguồn nhân lực tại Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội (LV thạc sĩ)Phát triển nguồn nhân lực tại Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội (LV thạc sĩ)Phát triển nguồn nhân lực tại Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội (LV thạc sĩ)Phát triển nguồn nhân lực tại Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội (LV thạc sĩ)Phát triển nguồn nhân lực tại Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội (LV thạc sĩ)
 • 135
PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM (TT)

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM (TT)

Phát triển nguồn nhân lực tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tt)Phát triển nguồn nhân lực tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tt)Phát triển nguồn nhân lực tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tt)Phát triển nguồn nhân lực tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tt)Phát triển nguồn nhân lực tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tt)Phát triển nguồn nhân lực tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tt)Phát triển nguồn nhân lực tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tt)Phát triển nguồn nhân lực tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tt)Phát triển nguồn nhân lực tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tt)Phát triển nguồn nhân lực tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tt)Phát triển nguồn nhân lực tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tt)Phát triển nguồn nhân lực tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tt)
 • 24
Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại viettel (tt)

Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại viettel (tt)

Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại viettel (tt)Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại viettel (tt)Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại viettel (tt)Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại viettel (tt)Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại viettel (tt)Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại viettel (tt)Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại viettel (tt)Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại viettel (tt)Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại viettel (tt)Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại viettel (tt)Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại viettel (tt)Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại viettel (tt)Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại viettel (tt)Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại viettel (tt)Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại viettel (tt)Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại viettel (tt)
 • 28
LUẬN VĂN NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRONG VIỆC THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI CNH, HĐH CỦA NƯỚC TA TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

LUẬN VĂN NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRONG VIỆC THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI CNH, HĐH CỦA NƯỚC TA TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Phát triển lợi thế so sánh tĩnh là dựa vào lợi thế về tài nguyên chưa được khai thác, giá nhân công rẻ, nguồn lao động phong phú, xuất khẩu các hàng hoá: tài nguyên thiên nhiên, nhân lực[r]
 • 88
Tiểu luận về LPI logistics performance in

Tiểu luận về LPI logistics performance in

LPI-CHỈ SỐ NĂNG LỰC QUỐC GIA VỀ LOGISTICS 1. Giới thiệu tổng quan về LPI LPI là viết tắt của từ tiếng Anh “Logistics performance index”, có nghĩa là chỉ số năng lực quốc gia về Logistics, do Ngân hàng thế giới tiến hành nghiên cứu và công bố trong báo cáo mang tên “Kết nối để cạnh tranh- ngành logistics trong nền kinh tế toàn cầu”. Những quốc gia muốn cải thiện về ngành logistics cần phải sửa đổi và hiện đại hóa những viện quản lí biên giới, thay đổi những chính sách quy định về vận chuyển, và trong một số trường hợp, đầu tư đáng kể vào cơ sở hạ tầng thương mại có liên quan. Vấn đề chính yếu đc nêu bật trong LPI 2007, đó là chuỗi cung ứng thương mại chỉ mạnh tương đương mắt xích yếu nhất của nó. Xác định mắt xích yếu nhất và tập trung vào nó thông qua sự can thiệp và phát triển có định hướng bởi vậy đã trở thành một yếu tố chính của sự thuận lợi về thương mại và những vấn đề về logictics.
 • 20
Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Nano Thái Nguyên (LV thạc sĩ)

Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Nano Thái Nguyên (LV thạc sĩ)

Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Nano Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Nano Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Nano Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Nano Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Nano Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Nano Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Nano Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Nano Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Nano Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Nano Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Nano Thái Nguyên (LV thạc sĩ)
 • 113
ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN (TSD)

ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN (TSD)

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Phát triển Công nghệ Thái Sơn (TSD)Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Phát triển Công nghệ Thái Sơn (TSD)Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Phát triển Công nghệ Thái Sơn (TSD)Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Phát triển Công nghệ Thái Sơn (TSD)Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Phát triển Công nghệ Thái Sơn (TSD)Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Phát triển Công nghệ Thái Sơn (TSD)
 • 24
Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Dược Phú Thọ (LV thạc sĩ)

Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Dược Phú Thọ (LV thạc sĩ)

Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Dược Phú Thọ (LV thạc sĩ)Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Dược Phú Thọ (LV thạc sĩ)Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Dược Phú Thọ (LV thạc sĩ)Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Dược Phú Thọ (LV thạc sĩ)Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Dược Phú Thọ (LV thạc sĩ)Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Dược Phú Thọ (LV thạc sĩ)Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Dược Phú Thọ (LV thạc sĩ)Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Dược Phú Thọ (LV thạc sĩ)Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Dược Phú Thọ (LV thạc sĩ)Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Dược Phú Thọ (LV thạc sĩ)
 • 125
PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CỤC THỐNG KÊ TỈNH LAI CHÂU ĐẾN NĂM 2020 (LV THẠC SĨ)

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CỤC THỐNG KÊ TỈNH LAI CHÂU ĐẾN NĂM 2020 (LV THẠC SĨ)

- Số lượng biên chế hàng năm phụ thuộc vào phân bổ của Tổng cục Thống kê. Công tác tuyển dụng cán bộ những năm đầu mới thành lập Tỉnh trình độ thấp không đúng chuyên ngành đào tạo; trái ngành nghề đào tạo dẫn đến việc bố trí sắp xếp quy hoạch bổ nhiệm gặp khó khăn; CC-LĐ phần lớn tuổi đời còn trẻ, chưa có kinh nghiệm công tác. Cán bộ lãnh đạo các phòng, chi cục thuộc Cục Thống kê tỉnh có năng lực và triển vọng phát triển lại là chủ lực trong thực hiện nhiệm vụ, do đó nếu luân chuyển về cơ sở sẽ làm ảnh hưởng đến tình hình thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị, ngoài ra đi cơ sở còn ảnh hưởng đến điều kiện gia đình của công chức; Công tác tuyển dụng chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của ngành, trình độ cán bộ còn thấp, Công tác quy hoạch đào tạo bồi dưỡng bổ nhiệm chưa có kế hoạch cụ thể cho từng giai đoạn chưa có tính dài hạn xuyên suốt kịp thời, còn để tình trạng thiếu cán bộ lãnh đạo cấp phòng, cấp chi cục.
 • 162
Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Triết học: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Quảng Ngãi hiện nay

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Triết học: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Quảng Ngãi hiện nay

Trên cơ sở phân tích một số vấn đề lý luận chung về nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, luận án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Quảng Ngãi hiện nay phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Quảng Ngãi, từ đó đề xuất một số giải pháp tiếp tục phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Quảng Ngãi hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.
 • 27
HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP QUẢN TRỊ KINH DOANH TRƯỜNG KINH TẾ KỸ THUẬT MIỀN NAM

HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP QUẢN TRỊ KINH DOANH TRƯỜNG KINH TẾ KỸ THUẬT MIỀN NAM

CHUYÊN ĐỀ VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ : gồm Quản trị nguồn nhân lực, Phân tích công việc và hoạch định nguồn nhân lực, Tuyển dụng nguồn nhân lực, Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, [r]
 • 3
Đề án: Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam thời kỳ 2001-2005 và những giải pháp thực hiện

Đề án: Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam thời kỳ 2001-2005 và những giải pháp thực hiện

Bài tiểu luận với đề tài: “Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam thời kỳ 2001-2005 và những giải pháp thực hiện” nội dung gồm 3 chương được trình bày như sau: Một số vấn đề lý luận về phát triển nguồn nhân lực, thực trạng nguồn nhân lực và kế hoạch phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam, kế hoạch hóa phát triển nguồn nhân lực thời kỳ 2001-2005 và các giải pháp thực hiện.
 • 49
PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

1.2 Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực Doanh nghiệp nhỏ và vừa của chính quyền cấp Tỉnh Khái niệm về Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực: “Hỗ trợ phát triển nguồn _nhân lực DNNVV của chính qu[r]
 • 6
Phát triển nguồn nhân lực quản lý nhà nước huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)

Phát triển nguồn nhân lực quản lý nhà nước huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)

Phát triển nguồn nhân lực quản lý nhà nước huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Phát triển nguồn nhân lực quản lý nhà nước huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Phát triển nguồn nhân lực quản lý nhà nước huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Phát triển nguồn nhân lực quản lý nhà nước huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Phát triển nguồn nhân lực quản lý nhà nước huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Phát triển nguồn nhân lực quản lý nhà nước huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Phát triển nguồn nhân lực quản lý nhà nước huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Phát triển nguồn nhân lực quản lý nhà nước huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Phát triển nguồn nhân lực quản lý nhà nước huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Phát triển nguồn nhân lực quản lý nhà nước huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Phát triển nguồn nhân lực quản lý nhà nước huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)
 • 117
Bài giảng Quản trị nhân lực - Bài 5: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Bài giảng Quản trị nhân lực - Bài 5: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Bài giảng Quản trị nhân lực - Bài 5: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trình bày khái niệm, mục tiêu, tầm quan trọng của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; các phương pháp đào tạo nguồn nhân lực; trình tự xây dựng chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.
 • 14
MÔ HÌNH CHUỖI CUNG ỨNG CỦA NIKE

MÔ HÌNH CHUỖI CUNG ỨNG CỦA NIKE

Một chuỗi cung ứng ảo thông qua việc thuê ngoài hoàn toàn việc sản xuất giúp công ty giảm chi phí quản trị, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất sản phẩm cũng như có NGHIÊN CỨ[r]
 • 14
Thực trạng đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại trung tâm viễn thông khu vực 1

Thực trạng đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại trung tâm viễn thông khu vực 1

Thực trạng đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại trung tâm viễn thông khu vực 1 Thực trạng đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại trung tâm viễn thông khu vực 1 Thực trạng đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại trung tâm viễn thông khu vực 1 Thực trạng đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại trung tâm viễn thông khu vực 1 Thực trạng đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại trung tâm viễn thông khu vực 1 Thực trạng đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại trung tâm viễn thông khu vực 1
 • 12
Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành công nghiệp của tỉnh Thanh Hóa (tt)

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành công nghiệp của tỉnh Thanh Hóa (tt)

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành công nghiệp của tỉnh Thanh Hóa (tt)Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành công nghiệp của tỉnh Thanh Hóa (tt)Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành công nghiệp của tỉnh Thanh Hóa (tt)Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành công nghiệp của tỉnh Thanh Hóa (tt)Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành công nghiệp của tỉnh Thanh Hóa (tt)Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành công nghiệp của tỉnh Thanh Hóa (tt)Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành công nghiệp của tỉnh Thanh Hóa (tt)Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành công nghiệp của tỉnh Thanh Hóa (tt)Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành công nghiệp của tỉnh Thanh Hóa (tt)Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành công nghiệp của tỉnh Thanh Hóa (tt)
 • 27
Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại trung tâm điều độ hệ thống điện miền Bắc

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại trung tâm điều độ hệ thống điện miền Bắc

Đề tài nghiên cứu những vấn đề lý luận chung về nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp; thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại trung tâm điều độ hệ thống điện miền Bắc; một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại trung tâm điều độ hệ thống điện miền Bắc.
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: tiết kiệm chi phí để hạ giá thành sản phẩm từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệpmột số giải pháp marketing nhằm thúc đẩy tình hình tiêu thụ sản phẩm tại công ty tnhh lan phốnhững ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh xd bảo tínmột số biện pháp tiết kiệm chi phí hạ giá thànhmột số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh xây dựng amp thương mại tổng hợp toàn thắngbao cao thuc tap mot so bien phap nham nang cao hoat dong quan tri nguon nhan luc tai cong ty tnhhmột số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty tnhh a k systec vinamột số nhược điểm trong công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh một thành viên cấp nước nghệ anmột số ý kiến đóng góp hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh điện điện tử 3cmột số nhận xét kiến nghị về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh xây dựng và thương mại thiên đồngmột số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh bảo lâmnhững giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh một thành viên cấp nước nghệ an3 một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh một thành viên máy kéo amp máy nông nghiệpmột số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh tùng giangmột số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh hiệp hưngNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDENghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ