0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Những khó khăn của công ty

ÁP DỤNG MÔ HÌNH DỰ BÁO KHÓ KHĂN TÀI CHÍNH CHO CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM (LA TIẾN SĨ)

ÁP DỤNG MÔ HÌNH DỰ BÁO KHÓ KHĂN TÀI CHÍNH CHO CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM (LA TIẾN SĨ)

Áp dụng mô hình dự báo khó khăn tài chính cho các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (LA tiến sĩ)Áp dụng mô hình dự báo khó khăn tài chính cho các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (LA tiến sĩ)Áp dụng mô hình dự báo khó khăn tài chính cho các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (LA tiến sĩ)Áp dụng mô hình dự báo khó khăn tài chính cho các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (LA tiến sĩ)Áp dụng mô hình dự báo khó khăn tài chính cho các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (LA tiến sĩ)Áp dụng mô hình dự báo khó khăn tài chính cho các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (LA tiến sĩ)Áp dụng mô hình dự báo khó khăn tài chính cho các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (LA tiến sĩ)Áp dụng mô hình dự báo khó khăn tài chính cho các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (LA tiến sĩ)Áp dụng mô hình dự báo khó khăn tài chính cho các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (LA tiến sĩ)Áp dụng mô hình dự báo khó khăn tài chính cho các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (LA tiến sĩ)Áp dụng mô hình dự báo khó khăn tài chính cho các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (LA tiến sĩ)
 • 182
LUẬN VĂN: HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN ẢNH – TRUYỀN HÌNH PPTX

LUẬN VĂN: HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN ẢNH – TRUYỀN HÌNH PPTX

2.4.5, Tăng cường việc cung cấp thông tin thị trường cho các doanh nghiệp Đa số các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay đang gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề tìm kiếm và lựa chọn thông tin về thị trường, về bạn hàng. Mà đối với doanh nghiệp kinh xuất nhập khẩu thì việc này càng trở lên quan trọng hơn. Một trong những nguồn thông tin được các doanh nghiệp đặc biệt chú ý bởi nó có độ tin cậy cao đó chính là nguồn thông tin từ lãnh sự sứ quán Việt Nam tại nước ngoài. Tuy nhiên nguồn thông tin này không phải ai cũng xin được và thường mất thời gian . Ngoài ra còn có một số thông tin khác như thông tin trên mạng Internet. Tuy nguồn này cũng có độ tin cậy cao nhưng chi phí cho nó không phải là nhỏ và không phải doanh nghiệp nào cũng có thể chấp nhận được. Các nguồn thông tin thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như đài, tivi, sách báo,.. thì thường không cập nhật kịp thời và nó dễ bị chậm so với tình hình đang diễn ra dẫn đến việc dự đoán khó chính xác. Bởi vậy, Nhà nước cần có sự hỗ trợ các doanh nghiệp về thông tin thị trường thông qua các tổ chức lãnh sự quán, các tổ chức xúc tiến thương mại từ nước ngoài hoặc bằng cách giảm cước thuê bao dịch vụ Internet,...
 • 42
BẢNG KÊ PHÂN TÍCH TÀI SẢN CIC PDF

BẢNG KÊ PHÂN TÍCH TÀI SẢN CIC PDF

Vốn LĐTX/Tổng NV (%) 12,88 17,02 4,57 Qua bảng 3 ta có thể thấy VLDTX các năm luôn > 0, và năm 2007 công ty có VLDTX cao nhất (22,168 tr.đ). Và đột ngột giảm mạnh vào năm 2008 ( còn 6,323 tr.đ) do tác động của khủng hoảng tài chính quốc tế nhưng đến năm 2009 lại tăng lên đạt đến gần 10 tỉ. Điều này có thể đảm bảo phần nào nguồn vốn cho công ty hoạt động.
 • 6
2013_SO2_5NAMNPT-20181010094006176

2013_SO2_5NAMNPT-20181010094006176

NHIỀU GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ ĐƯỢC TRIỂN KHAI Đứng trước khó khăn, thách thức, tập thể CBCNV Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đã hết sức nỗ lực phấn đấu, từng bước tháo gỡ khó khăn, vượt [r]
 • 76
THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN HẢI SẢN 404

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN HẢI SẢN 404

GVHD: LƢU TIẾN THUẬN 51 SVTH: NGUYỄN CHÍ LINH (Nguồn: Phòng kế toán) Qua bảng 3.9 ta thấy thị trƣờng Mexico và Uruguay tuy là thị trƣờng mới của công ty nhƣng trong những năm gần đây, hai thị trƣờng này có kim ngạch xuất khẩu và tỷ trọng ngày càng cao. Năm 2011, kim ngạch xuất khẩu của thị trƣờng Mexico tăng 247,6 nghìn USD, tƣơng ứng 196,8% so với năm 2010. Thị trƣờng Uruguay tăng kim ngạch xuất khẩu với giá trị 661,5 nghìn USD, tƣơng ứng 87,9% so với năm 2010. Đây là thị trƣờng có kim ngạch xuất khẩu ổn định và tiềm năng của công ty. Đối với thị trƣờng Hoa Kỳ, kim ngạch giảm mạnh nhƣng đến năm 2011 đã dần phục hồi và đến năm 2012 đạt 290,2 nghìn USD chiếm 9,9% trong thị trƣờng Châu Mỹ. Do ảnh hƣởng của vụ kiện bán phá giá cá tra, cá Basa mà thuế của các mặt hàng này vào Mỹ bị áp đặt khá cao, nên mặc dù Mỹ đƣợc đánh giá là thị trƣờng hấp dẫn đối với nhiều nhà xuất khẩu thủy hải sản thế giới bởi sức tiêu thụ mạnh và giá trị mua hàng lớn nhƣng công ty vẫn ngƣng xuất khẩu sang thị trƣờng này trong năm 2010. Tuy sang năm 2011, công ty có xuất khẩu trở lại thị trƣờng này nhƣng giá trị xuất khẩu không cao. Sang năm 2012, kim ngạch xuất khẩu sang thị trƣờng này tăng trở lại là do ảnh hƣởng của việc phân trần nợ công nên ngƣời dân Mỹ cắt giảm chi tiêu và chuyển sang dùng sản phẩm có giá rẻ hơn nhƣ là các mặt hàng thủy sản.
 • 86
TÀI LIỆU LUẬN VĂN: HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU TẠI DOCX

TÀI LIỆU LUẬN VĂN: HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU TẠI DOCX

Công ty không chỉ tiến hành nghiên cứu những thị trường truyền thống mà còn nghiên cứu ở một số thị trường mà tại đó công ty có rất nhiều đối tác và nhà cung cấp, nhầ nhập khẩu sản phẩm của công ty. Mục đích của nghiên cứu thị trường quốc tế đối với hoạt động nhập khẩu để biết được giá cả, các điều kiện thanh toán, khối lượng cung ứng, thời gian cung cấp và sự ưu đãi từ chính phủ nước họ… Những yếu tố này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sự ổn định của quá trình kinh doanh, uy tín của công ty đối với khách hàng. Công ty hiện nay mới chỉ nghiên cứu gián tiếp các thị trường quốc tế qua sách, báo, tạp chí, internet thông qua các trung tâm thông tin kinh tế đối ngoại, các báo cáo của Bộ văn hóa và thông tin.
 • 48
HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG XNK TẠI CTY CỔ PHẦN ĐIỆN ẢNH – TRUYỀN HÌNH

HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG XNK TẠI CTY CỔ PHẦN ĐIỆN ẢNH – TRUYỀN HÌNH

Hiểu được những điều này, Công ty Cổ phần Điện ảnh – Truyền hình là một công ty hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu tuy đã gặp phải rất nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh với các c[r]
 • 48
HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN ẢNH – TRUYỀN HÌNH

HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN ẢNH – TRUYỀN HÌNH

Hiểu được những điều này, Công ty Cổ phần Điện ảnh – Truyền hình là một công ty hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu tuy đã gặp phải rất nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh với các c[r]
 • 47
PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI ERP TẠI VINAMILK

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI ERP TẠI VINAMILK

Khi doanh nghiệp chưa ứng dụng ERP và hoạt động của công ty thì công ty gặp phải một số khó khăn như sau: • Quy trình quản lý hàng hóa đầu vào và đầu ra cũng hoàn toàn thủ công, điều này[r]
 • 20
VÍ DỤ VỀ CHIẾN LƯỢC ĐẠI DƯƠNG XANH CỦA CÔNG TY TÂN HIỆP PHÁT

VÍ DỤ VỀ CHIẾN LƯỢC ĐẠI DƯƠNG XANH CỦA CÔNG TY TÂN HIỆP PHÁT

Tuy nhiên các đại lý vẫn vi phạm cam kết này và do đó công ty phải có biện pháp xử lý như: cảnh báo hoặc ngừng cung cấp hàng. - Mâu thuẫn do sự khác nhau về nhận thức: Đó là do việc sử dụng hình thức trưng bày ở điểm bán, công ty rất coi trọng điểm này chính vì vậy công ty luôn yêu cầu các đại lý của mình phải trưng bày biển hiệu của hàng sản xuất, treo các dây quảng cáo, cataloge quảng cáo, một cách hợp lý tương xứng với sản phẩm của mình. Nhưng do các đại lý bán nhiều loại sản phẩm của nhiều công ty khác nhau nên họ thường hạn chế treo các dây quảng cáo, băng giôn, biển hiệu... của công ty và hơn nữa do họ không muốn tốn diện tích bán hàng hoặc có treo thì chủ yếu nhằm mục đích che mưa che nắng nên thiếu tính thẩm mỹ.
 • 9
GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4 TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4 TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI

Nhận thức được những thuận lợi, khó khăn sau khi chuyển đổi hình thức hoạt động, các cấp lãnh đạo của Công ty từ Đảng uỷ, Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã bắt tay vào công cuộ[r]
 • 69
KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỔI TẠI CTY GIẤY BÃI BẰNG - 3 PPSX

KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỔI TẠI CTY GIẤY BÃI BẰNG - 3 PPSX

Bằng là thành viên của Tổng công ty Giấy Việt Nam nên phải chịu sự kiểm soát của Tổng công ty Giấy Việt Nam. Tổng công ty Giấy Việt Nam kiểm soát giá bán cũng như những nơi mà Giấy Bãi Bằng có thể bán sản phẩm của mình điều này ảnh hưởng rất lớn đến việc tổ chức mạng lưới kênh phân phối của công ty. Ví dụ như công ty muốn phát triển mạng lưới bán hàng vào khu vực thị trường phía nam thì việc tổ chức tiêu thụ sẽ gặp rất nhiều khó khăn do chính sách điều tiết tiêu thụ của Tổng công ty Giấy Việt Nam vì khu vực này có một số nhà máy giấy lớn của Việt Nam như Công ty giấy Đồng Nai, Công ty giấy Tân Mai…
 • 10
Tài liệu Luận văn tốt nghiệp ”Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHH phát triển mạng lưới toàn cầu Nam Dũng” docx

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp ”Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHH phát triển mạng lưới toàn cầu Nam Dũng” docx

NGÔ VĂN BIÊN-2001D107 KHOA QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 26 Theo kênh tiêu th ụ qua đạ i lý đố i v ớ i thành ph ẩ m thu ố c cho ta th ấ y, cùng v ớ i xu th ế t ă ng tr ưở ng s ả n l ượ ng tiêu th ụ c ủ a công ty qua các n ă m. ở kênh này s ả n l ượ ng tiêu th ụ c ũ ng t ă ng cao, đặ c bi ệ t là n ă m 2002 t ă ng 18,66% so v ớ i n ă m 2001. Đ ây là b ướ c ti ế n v ượ t b ậ c v ề s ả n l ượ ng tiêu th ụ s ả n ph ẩ m thu ố c t ừ khi công ty đ i vào ho ạ t độ ng. M ứ c t ă ng này qua kênh tiêu th ụ đạ i lý ch ứ ng t ỏ r ằ ng công ty đ ang d ầ n m ở r ộ ng m ạ ng l ướ i tiêu th ụ trên toàn qu ố c và xa h ơ n n ữ a. Nghi ệ p v ụ c ủ a cán b ộ pha ch ế thu ố c ngày càng cao, s ả n xu ấ t ra nh ữ ng lo ạ i thu ố c b ổ , thu ố c đặ c tr ị ph ụ c v ụ ch ă n nuôi đạ t l ợ i ích kinh t ế . Nó làm cho uy tín c ủ a công ty đứ ng v ữ ng đượ c trên th ị tr ườ ng v ớ i m ộ t th ị ph ầ n đ áng k ể .
 • 37
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN CÁCH HOÀN THIỆN VỀ MẠNG LƯỚI PHÂN PHỐI VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP PHẦN 3 POTX

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN CÁCH HOÀN THIỆN VỀ MẠNG LƯỚI PHÂN PHỐI VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP PHẦN 3 POTX

Y ếu tố thị trường v à c ạnh tranh cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến việc l ựa chọn k ênh phân ph ối. Thông thường, một công ty khi l ựa chọn k ênh phân ph ối phải đảm bảo k ênh c ủa m ình s ẽ hoạt động hiệu quả hơn của đối th ủ cạnh tranh. Tuy nhiên đối với Công ty Giấy B ãi B ằng trong điều kiện thị trường giấy trong nước không đủ đáp ứng nhu cầu, sự cạnh tranh giữa các
 • 13
CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH QUẢN LÝ VÀ CHUYỂN ĐỔI SỞ HỮU CÔNG TY KIỂM TOÁN PPTX

CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH QUẢN LÝ VÀ CHUYỂN ĐỔI SỞ HỮU CÔNG TY KIỂM TOÁN PPTX

một bắt buộc mang tính pháp lý. Đồng thời, đây cũng là một nhu c ầu rất bức thiết của các công ty n ày vì yêu c ầu của sự p hát tri ển, vì yêu c ầu của việc nâng cao năng lực quản lý và năng lực c ạnh
 • 15
THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY 1 NAM ĐỊNH

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY 1 NAM ĐỊNH

Trong cơ chế thị trường hiện nay, Công ty cổ phần May 1 đang đứng trước những khó khăn và thách thức của vấn đề cạnh tranh.
 • 77
Chuyên đề Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp về lĩnh vực lao động: Thực trạng áp dụng tiêu chuẩn SA8000 tại Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Sơn Kim

Chuyên đề Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp về lĩnh vực lao động: Thực trạng áp dụng tiêu chuẩn SA8000 tại Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Sơn Kim

Trách nhiệm xã hội về lao động với các tiêu chuẩn của SA8000 thật sự rất hữu ích cho các doanh nghiệp nhưng với tình hình kinh tế đang khủng hoảng và khó khăn như hiện nay vấn đề thực hiện đúng các tiêu chuẩn SA8000 đã đưa ra còn gặp khá nhiều khó khăn cho các công ty nhỏ và vừa. Mời các bạn cùng tìm hiểu thực trạng áp dụng tiêu chuẩn SA8000 tại Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Sơn Kim.
 • 22
TƯ VẤN CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TƯ VẤN CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Trên cở các mục tiêu này của Công ty kết hợp với các thuận lợi và hạn chế của Công ty em xin đưa ra một số đề xuất sau : 3.1.1 Phát triển nguồn nhân lực của công ty Nguồn nhân lực là yếu tố quyết định đến thành công của hoạt động tư vấn cổ phần hóa của bất kỳ công ty nào muốn thực hiện nghiệp vụ kinh doanh nói chung và nhất là nghiệp vụ tư vấn cổ phần hoá. Do đó để có thể nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn cổ phần hóa, trước hết công ty phải đảm bảo các điều kiện về nguồn nhân lực. Vì vậy công ty cần có những chính sách tầm chiến lược về phát triển nguồn nhân lực cũng như các kế hoạch ngắn hạn. Nhưng công ty cũng chú ý phát triển nguồn nhân lực ở đây là phát triển cả về lượng vầ chất, chứ không đơn thuần một khía cạnh. để có thể làm được điều này bản thân em nghĩ công ty bắt đầu phải thực hiện một số việc sau :
 • 57
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU VỀ SỰ HÌNH THÀNH CỦA VIỆC GẮN SẢN XUẤT VỚI THỊ TRƯỜNG CỦA MỘT SỐ DOANH NGHIỆP PHẦN 4 PPTX

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU VỀ SỰ HÌNH THÀNH CỦA VIỆC GẮN SẢN XUẤT VỚI THỊ TRƯỜNG CỦA MỘT SỐ DOANH NGHIỆP PHẦN 4 PPTX

NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ HẠN CHẾ CỦA CÔNG TY._ Mặc dù có những thành công như trên nhưng bên cạnh đó Công ty cũng còn có nhũng khó khăn và hạn chế như: _ Công tác điều tra nghiên cứu thị trường[r]
 • 14
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU VỀ SỰ HÌNH THÀNH VIỆC XUẤT NHẬP KHẨU TẠI MỘT SỐ CÔNG TY PHẦN 2 PDF

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU VỀ SỰ HÌNH THÀNH VIỆC XUẤT NHẬP KHẨU TẠI MỘT SỐ CÔNG TY PHẦN 2 PDF

Nhìn vào doanh thu c ủa Công ty ta thấy rằng trong hai năm 1998, 1999 có th ể coi l à hoàn thành k ế hoạch nhưng về con số tuy ệt đối là chưa đạt. Điều n ày có r ất nhiều nguyên nhân, trong đó năm 1998 cuộc khủng ho ảng t ài chính ti ền tệ khu vực ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế đất nước cũng như khu vực. Đồng Việt Nam mất giá so với đồng USD v à đồng y ên Nh ật do có sự điều chỉn h t ừ ngân hàng Nhà nước n ên ảnh hưởng k ết quả của Công ty. Một số doanh nghiệp khác được tự do xuất nhập kh ẩu các ng ành hàng c ủa Công ty do đó Công ty mất ưu thế. Bước sang năm 1999 Nhà nước áp dụng luật thuế mới (VAT) cộng th êm nh ững khó khăn của năm cũ C ông ty dù c ố gắng tháo gỡ nhưng vẫn chưa đạt kế ho ạch. Bước sáng năm 2000 bằng nhiều h ình th ức v à bi ện pháp khác Công ty đ ã t ăng doanh thu so với kế hoạch l à 113%. Trong các kho ản tăng này ph ải kể đến khoảng tăng từ hoạt động dịch vụ của Công ty. Đó l à Công ty tích c ực nhận uỷ thác xuất nhập khẩu cho các doanh nghiệp, đơn v ị, tổ chức khác thu từ các hoạt động như cho thuê nhà kho, cơ sở vật ch ất nh àn r ỗi... l à kho ản thu đáng kể cho Công ty. Doanh thu năm 2000 tăng vọt là do Công ty tăng cường xuất khẩu cá c m ặt h àng lâm s ản như g ạo, hoa quả... cho các nước như IRAC, PHILIPIN... và t ìm được thị trường mới l à th ị trường Châu Âu với các sản phẩm đổ hộp...
 • 17
PHÁT TRIỂN CÔNG TY - VÀ NHỮNG KHÓ KHĂN THƯỜNG GẶP PHẢI PPTX

PHÁT TRIỂN CÔNG TY - VÀ NHỮNG KHÓ KHĂN THƯỜNG GẶP PHẢI PPTX

Khó có th ể đạ t đượ c s ự c ộ ng h ưở ng Hi ệ u ứ ng c ộ ng h ưở ng t ồ n t ạ i khi giá tr ị t ạ o ra t ừ các đơ n v ị làm vi ệ c v ớ i nhau l ớ n h ơ n t ổ ng giá tr ị t ạ o thành t ừ các đơ n v ị này n ế u nó ho ạ t độ ng riêng r ẽ . C ộ ng h ưở ng c ũ ng có ngh ĩ a là giá tr ị c ủ a các tài s ả n khi chúng đượ c đặ t trong m ố i quan h ệ v ớ i nhau s ẽ l ớ n h ơ n khi chúng đặ t độ c l ậ p. 1 V ớ i các c ổ đ ông, c ộ ng h ưở ng sinh ra l ợ i ích v ề giá tr ị mà h ọ không th ể th ự c hi ệ n thông qua danh m ụ c đ a d ạ ng hoá đầ u t ư cá nhân c ủ a h ọ . C ộ ng h ưở ng sinh ra b ở i hi ệ u qu ả phát sinh t ừ tính kinh t ế v ề qui mô, tính kinh t ế v ề ph ạ m vi và b ở i s ự chia s ẻ các ngu ồ n l ự c (nh ư ngu ồ n v ố n nhân s ự , ki ế n th ứ c) gi ữ a các đơ n v ị kinh doanh trong m ộ t công ty đ ã sáp nh ậ p. Công ty có l ợ i th ế c ạ nh tranh thông qua mua l ạ i ch ấ p nh ậ n chi phí giao d ị ch để h ưở ng đượ c tính c ộ ng h ưở ng riêng. C ộ ng h ưở ng riêng là do s ự k ế t h ợ p và tích h ợ p các tài s ả n c ủ a công ty mua l ạ i và b ị mua l ạ i sinh ra các kh ả n ă ng và n ă ng l ự c c ố t lõi mà không th ể có b ở i s ự k ế t h ợ p hay tích h ợ p tài s ả n c ủ a công ty v ớ i công ty khác. C ộ ng h ưở ng riêng xu ấ t hi ệ n n ế u các tài s ả n c ủ a công ty b ổ sung theo nh ữ ng cách th ứ c độ c đ áo. Do s ự độ c đ áo đ ó, c ộ ng h ưở ng riêng s ẽ làm cho đố i th ủ r ấ t khó nh ậ n th ứ c và b ắ t ch ướ c. Tuy v ậ y, c ộ ng h ưở ng riêng c ũ ng r ấ t khó t ạ o ra. Công ty ph ả i tính đế n các chi phí c ầ n thi ế t để các tác độ ng c ộ ng h ưở ng h ợ p lý trên c ơ trên c ơ s ở chi phí và thu nh ậ p c ủ a vi ệ c mua l ạ i thành công. Công ty ph ả i ch ấ p
 • 36
Công ty khó khăn có được giảm tiền lương cơ bản của NLĐ

Công ty khó khăn có được giảm tiền lương cơ bản của NLĐ

Công ty khó khăn, có được giảm tiền lương cơ bản của NLĐ? Tôi là nhân viên một công ty cổ phần. Trong thời gian qua, do gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh, công ty đã chủ động cắt giảm nhân sự, giảm giờ làm từ 44 giờtuần xuống còn 40 giờ để giảm lương của nhân viên.Mới đây, công ty đã chủ động bắt nhân viên ký kết Phụ lục hợp đồng lao động (HĐLĐ) trong đó quy định về việc giảm tiền lương cơ bản của người lao động (NLĐ) xuống còn 70% so với tiền lương thực lãnh.Xin hỏi công ty có thể thực hiện được việc này không? Nếu tôi ký phụ lục HĐLĐ thì quyền lợi về bảo hiểm xã hội (BHXH) của tôi sẽ như thế nào? Nếu tôi không chịu ký phụ lục HĐLĐ thì công ty có thể cho tôi nghỉ việc không? Trong trường hợp này tôi có thể nhờ cơ quan nhà nước nào bảo vệ quyền lợi? Trả lời có tính chất tham khảo Theo quy định tại Ðiều 33 Bộ Luật lao động (đã được sửa đổi, bổ sung), trong quá trình thực hiện HĐLĐ, nếu bên nào có yêu cầu thay đổi nội dung hợp đồng thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 ngày. Việc thay đổi nội dung hợp đồng bằng cách sửa đổi, bổ sung hợp đồng đã giao kết hoặc gia kết HĐLĐ mới.Trường hợp hai bên không thỏa thuận được việc sửa đổi, bổ sung hoặc giao kết HĐLĐ mới thì tiếp tục thực hiện HĐLĐ đã giao kết hoặc thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ cũ.Như vậy, việc công ty bạn đề nghị bạn ký kết phụ lục hợp đồng là phù hợp với quy định pháp luật và bạn có quyền đồng ý hoặc không đồng ý ký phụ lục HĐLĐ. Nếu không đồng ý ký phụ lục HĐLĐ, bạn có quyền yêu cầu công ty tiếp tục thực hiện HĐLĐ đã ký.Theo quy định tại Khoản 1 Ðiều 5 Luật BHXH thì mức hưởng BHXH được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng BHXH và có chia sẻ giữa những người tham gia BHXH. Như vậy, nếu bạn đồng ý ký phụ lục HĐLĐ thì quyền lợi được hưởng bảo hiểm của bạn sẽ bị ảnh hưởng, vì mức hưởng BHXH được tính trên cơ sở mức đóng BHXH.Nếu vì lý do bạn không đồng ý ký phụ lục HĐLĐ mà công ty cho bạn nghỉ việc, bạn có thể yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền bảo vệ quyền lợi của bạn.Theo quy định tại Ðiều 165 Bộ Luật lao động (đã được sửa đổi, bổ sung) thì cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân bao gồm: Hội đồng hòa giải lao động cơ sở được thành lập trong các doanh nghiệp có công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn lâm thời hoặc hòa giải viên lao động do cơ quan lao động huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cử để tiến hành hòa giải; tòa án nhân dân cấp huyện giải quyết các tranh chấp lao động cá nhân mà hội đồng hòa giải lao động cơ sở hoặc hòa giải viên lao động hòa giải không thành hoặc không giải quyết trong thời hạn quy định.Luật sư VÕ HOÀNG TUYÊN
 • 1
NHỮNG KHÓ KHĂN, THUẬN LỢI, ĐƯỜNG LỐI PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY.DOC

NHỮNG KHÓ KHĂN, THUẬN LỢI, ĐƯỜNG LỐI PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY.DOC

MẶT HÀNG THỊ TRỜNG TIÊU THỤ CHÍNH áo sơ mi Canada, Nhật Bản, EU, Mỹ, Nga Quần Nhật Bản, EU, Mỹ, Malaysia, Hồng Kông Jacket Mỹ, EU, Nga, Đông Âu, ucraina Dệt kim Mỹ, EU, australia, Nhật B[r]
 • 32
BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN 1

BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN 1

Kiến nghị đề xuất, khó khăn vướng mắc  Không có. Nơi nhận: - Như trên; - Tên công ty[r]
 • 2
LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

nghi ệp thăng tiến của m ình trong t ương lai. Nhưng điều đó không ho àn toàn đúng mà có phần ngược lại. Rất ít nh à qu ản lý hay nhân vi ên làm vi ệc ở nước ngo ài khi h ồi hương nhận được sự thăng tiến trong công việc. Nh ững công ty quan tâm nhiều đến hoạt động quốc tế như Microsoft, General Motors, Ford... đ ã tách bi ệt các hoạt động trong nước và nước
 • 3
LÃNH ĐẠO CÔNG TY VƯỢT QUA KHÓ KHĂN PPT

LÃNH ĐẠO CÔNG TY VƯỢT QUA KHÓ KHĂN PPT

Tạo ra những chiến thắng nhỏ Một trong những cách để khích lệ là tạo ra những chiến thắng nhỏ. Người lãnh đạo giỏi biết rằng trong hoàn cảnh khó khăn thì cấp dưới nghĩ rằng họ đã mất tất cả. Họ phân vân liệu họ có thể chiến thắng không. Do đó, người lãnh đạo giỏi sẽ tạo ra cơ hội cho cả nhóm chiến thắng dù chiến thắng đó không lớn.
 • 5
Thăng chức là điều khó khăn trong công ty nhật

Thăng chức là điều khó khăn trong công ty nhật

Thăng Chức Là Điều Khó Khăn Trong Công Ty NhậtMôi trường làm việc trong công ty Nhật là chuẩn mực để nhiều bạn cố gắng, khi bạn làm việc ở đó luôn được đảm bảo các quyền lợi và một lương cao, được rèn rũa trong môi trường làm việc với cường độ cao, sức ép công việc lớn giúp bạn trưởng thành hơn, được học tập và nâng cao kỹ năng giao tiếp ứng xử bằng tiếng Nhật để hoàn thiện bản thân đó là điều mà chắc chắn nhiều bạn trẻ ao ước, thế nhưng có một điều mà có thể bạn chưa nghĩ tới là để làm thế nào được thăng chức trong công ty Nhật, bởi lẽ nếu ai đã từng làm việc trong công ty Nhật đều hiểu rằng thăng chức là điều rất khó khăn so với các công ty nước ngoài khác, tại sao vậy? chúng ta cùng tìm hiểu nào.Bạn phải có sự gắn bó và cống hiếnĐối với các công ty nước ngoài, đặc biệt là công ty của các nước phương tây thì thăng chức đôi khi không phụ thuộc vào yếu tố bạn làm ở đó lâu năm hay chỉ mới 1 hoặc hai năm, nếu như bạn có tố chất quản lý, hoàn thành tốt công việc, có năng lực thực sự thì bạn hoàn toàn có thể được giữ những vị trí quan trọng trong công ty, còn đối với công ty Nhật điều tiên quyết bạn phải gắn bó lâu dài với công ty, hoàn thành tốt công việc, có nhiều kinh nghiệm chuyên môn và quản lý thì mới có cơ hội được sếp thăng chức, giữ những chức vụ cao trong công ty.Người Nhật tôn kính những người lớn tuổi giữ vị trí quan trọng trong công ty, bởi vì họ là người đã cống hiến nhiều và có nhiều kinh nghiệm, không phải ngẫu nhiên mà các công ty của Nhật có quan niệm phải có sự gắn bó và cống hiến lâu dài cho công ty mới có thể được thăng chức, xuất phát từ nền văn hóa lâu đời của đất nước hình thành nên văn hóa công sở mang đặc trưng riêng.Không bao giờ được gian dối, lãng phíCó rất nhiều câu chuyện nhỏ mà các bạn trẻ kể lại trong quá trình làm việc với sếp Nhật, đó là những câu chuyện nhỏ về tiết kiệm và sự gọn gàng ngăn nắp trong công việc nhưng lại là bài học lớn cho các bạn trẻ đang làm việc hoặc sẽ làm việc trong các công ty Nhật, “Bạn có thể thản nhiên đá lăn cái tua vít trên đất mà công ty phải nhập về với số tiền 40.000đcái, nhưng lại vội vàng nhặt điếu thuốc bị rơi với chỉ 1 ngàn đồng; bạn vứt chiếc ghim giấy trên sàn nhà đó là điều bình thường khi bạn làm ở các công ty khác nhưng sếp bạn lại nhặt và đặt lên bàn cho bạn với sự vui vẻ...” đó là những bài học thực sự quý giá, họ không chỉ là sếp mà còn là người thầy của bạn.Không trung thực là điều tối kỵ trong cuộc sống cũng như trong công việc, bạn sẽ mất đi lòng tin và sự tín nhiệm của sếp và mọi người, sếp là những người dày dạn kinh nghiệm, bạn đừng nghĩ rằng bạn có thể qua mặt được họ, thiếu trung thực tức là bạn đang tự mình loại khỏi công ty chứ đừng nói đến chuyện thăng tiến trong công việc.Luôn học hỏi, đưa ra ý kiếnThói quen học hỏi từ những người đi trước, thế hệ trước, học hỏi từ cấp trên đó là điều mà người Nhật họ vẫn luôn thực hiện, đưa ra ý kiến của mình trong các cuộc họp không phải để gây sự chú ý của sếp đối với bạn mà là để giải trình công việc.Bạn phải học hỏi nhiều về ý thức kỷ luật, trách nhiệm công việc, sự khắt khe trong giờ giấc cho đến cách ứng xử nơi công sở, có làm tốt được những điều đó thì bạn sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến trong các công ty Nhật.Tôi thấy hiện tại có rất nhiều công ty Nhật ở Việt Nam, và cũng có nhiều bạn trẻ có tố chất và năng lực đang giữ những vị trị quan trọng trong công ty, có thể đối với các sếp trẻ của Nhật đã có những suy nghĩ thoáng hơn trước đây về thu hút nhân tài cho công ty hoặc việc thăng chức không phải là điều quá khó khăn nếu như bạn thực sự cống hiến cho sự nghiệp phát triển của công ty.Hãy luôn luôn có gắng để hoàn thành tốt công việc, hoàn thiện bản thân và cách ứng xử trong môi trường công sở Nhật, môi trường chuẩn mực đó là giúp bạn trưởng thành nhanh chóng không chỉ trong công việc mà cả trong cuộc sống.
 • 2
TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP VÀ TRÁCH NHIỆM NGƯỜI CHỦ XE CƠ GIỚI THỨ 3 PHẦN 8 PPTX

TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP VÀ TRÁCH NHIỆM NGƯỜI CHỦ XE CƠ GIỚI THỨ 3 PHẦN 8 PPTX

ĐÁNH GIÁ THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CÔNG TY CỦA CÔNG TY Công ty bảo hiểm PJICO là một công ty được thành lập trong hoàn cảnh nền kinh tế nước ta có nhiều những chuyển biến mạnh mẽ, phức tạp t[r]
 • 9
THOÁT HIỂM NHỜ “TIẾP THỊ” RỦI RO PPSX

THOÁT HIỂM NHỜ “TIẾP THỊ” RỦI RO PPSX

lãnh đạo công ty, các cổ đông lớn đã phải huy động cả nguồn lực cá nhân, mượn cả sổ đỏ của người thân để cầm cố… Lối thoát chỉ được gợi mở từ một giải pháp tưởng như đơn giản: Trước sự dồn ép từ nhiều phía, ngày 8/10/2005, Công ty Bê tông
 • 9
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẤM LỢP - VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÔNG ANH

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẤM LỢP - VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÔNG ANH

2.2.2.1. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp (đối thủ cạnh tranh hiện tại) Trong những năm đầu của thời kỳ kinh tế thị trường công ty tấm lợp Đông Anh đã gặp phải sự cạnh tranh gay gắt từ phía các đối thủ cạnh tranh, đó là những công ty cùng sản suất sản phẩm tấm lợp A.C như công ty tấm lợp Thái Nguyên, công ty tấm lợp Ninh Bình, công ty tấm lợp xi măng Đồng Nai... Các công ty này đều sử dụng sự cạnh tranh về giá, các sản phẩm tấm lợp của họ không đa dạng phong phú về chủng loại, họ chỉ sản xuất duy nhất một loại tấm lợp thông dụng và bán ra với giá rất thấp chỉ khoảng 16000 đồng/tấm trong khi cùng sản phẩm đó công ty tấm lợp Đông Anh bán ra với giá 22000 đồng/tấm – 23000 đồng/tấm nhưng thực trạng đã cho thấy kế hoạch chiến lược về chất lượng của công ty tấm lợp Đông Anh đã đem lại thành quả rực rõ như ngày hôm nay. Sản phẩm tấm lợp của công ty vượt trội hơn đối thủ cạnh tranh về độ bền, đẹp,có khả năng chống chịu tốt. Công ty đã xây dựng cho mình một Áp lực của các
 • 24
BÁO CÁO TỔNG HỢP THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BÌNH MINH

BÁO CÁO TỔNG HỢP THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BÌNH MINH

-Những ngày đầuthành lập Công ty cũng gặp nhiều khó khăn do năng lực còn hạn chế chưa thể cạnh tranh với các công ty xây dựng lớn trong nước phần lớn Công ty chỉ tham gia đấu thầu các cô[r]
 • 26
PHÂN TÍCH VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ SJC

PHÂN TÍCH VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ SJC

- Công nghệ cũng là khó khăn không chỉ riêng Công ty mà của các doanh nghiệp trong nước so với các công ty nước ngoài, họ sở hữu những công nghệ hiện đại nên sẽ có sự chênh lệch về gi[r]
 • 23
THỰC TRẠNG KINH DOANH CÁC NGÀNH ĐIỆN ẢNH NGHỆ THUẬT VÀ HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI NGÀNH NÀY THÔNG QUA CÁC MINH CHỨNG TÀI CHÍNH - 3 DOCX

THỰC TRẠNG KINH DOANH CÁC NGÀNH ĐIỆN ẢNH NGHỆ THUẬT VÀ HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI NGÀNH NÀY THÔNG QUA CÁC MINH CHỨNG TÀI CHÍNH - 3 DOCX

Ba là, hiện nay Công ty chưa lập các khoản dự phòng, đặc biệt là các khoản dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Vì thế trong thực tế mặc dù Công ty thực hiện giám sát nợ của khách hàng rất chặt chẽ nhưng còn các khoản phải thu khác thì Công ty không thể giám sát được. Còn đối với hàng tồn kho dùng để bán có thể bị giảm giá do biến động của thị trường, vì thế Công ty nên lập các khoản dự phòng này. Thực tế, dự phòng này chỉ làm tăng tính thận trọng trong kinh doanh giúp Công ty tránh được rủi ro đáng tiếc. Về phương diện kinh tế, nhờ các khoản dự phòng giảm giá sẽ làm cho BCĐKT của Công ty phản ánh chính xác hơn giá trị thực tế của tài sản. Về phương diện tài chính của Công ty, các khoản dự phòng là nguồn tài chính của Công ty tạm thời nằm trong các TSLĐ khác trước khi sử dụng thật sự.
 • 37
NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI TRONG QUÁ TRÌNH KIỂM ĐỊNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM P8 PDF

NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI TRONG QUÁ TRÌNH KIỂM ĐỊNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM P8 PDF

70 chức năng, công chúng đối với công ty cổ phần còn có nhiều phân biệt đối xử. Trước đây hoạt động kinh doanh bảo hiểm chủ yếu là do Bảo Việt tiến hành, đây là một công ty lớn được sự ưu đãi đặc biệt của nhà nước. Đội ngũ cán bộ của Bảo Việt có trình độ và kinh nghiệm cao. Công ty còn có mối quan hệ rộng đối với bạn hàng trong nước và quốc tế. Họ đã có kinh nghiệm lâu năm trong nghề, có nhiều khách hàng quen thuộc điều này tạo điều kiện thuận lợi trong khâu khai thác. Khi PJICO tham gia vào thị trường sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc tuyên truyền quảng cáo sản phẩm của mình, bởi vì khách hàng lại thường xuyên có thói quen mua sản phẩm bảo hiểm của công ty cũ mà họ đã từng tham gia. Bảo Việt còn tích cực phối hợp với cơ quan công an đăng ký xe bắt buộc các chủ phương tiện phải mua bảo hiểm khi đăng kí xe. Do đó đã tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các công ty cùng triển khai nghiệp vụ này trong đó có PJICO.
 • 9
NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ KHẢ NĂNG ĐÓNG GÓP NGÂN SÁCH CỦA CÔNG TY DU LỊCH AN GIANG

NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ KHẢ NĂNG ĐÓNG GÓP NGÂN SÁCH CỦA CÔNG TY DU LỊCH AN GIANG

Luận Văn: Những thuận lợi, khó khăn và khả năng đóng góp ngân sách của Công Ty Du Lịch An Giang
 • 125

Xem thêm

Từ khóa: tiết kiệm chi phí để hạ giá thành sản phẩm từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệpmột số giải pháp marketing nhằm thúc đẩy tình hình tiêu thụ sản phẩm tại công ty tnhh lan phốnhững ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh xd bảo tínmột số biện pháp tiết kiệm chi phí hạ giá thànhmột số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh xây dựng amp thương mại tổng hợp toàn thắngbao cao thuc tap mot so bien phap nham nang cao hoat dong quan tri nguon nhan luc tai cong ty tnhhmột số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty tnhh a k systec vinamột số nhược điểm trong công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh một thành viên cấp nước nghệ anmột số ý kiến đóng góp hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh điện điện tử 3cmột số nhận xét kiến nghị về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh xây dựng và thương mại thiên đồngmột số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh bảo lâmnhững giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh một thành viên cấp nước nghệ an3 một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh một thành viên máy kéo amp máy nông nghiệpmột số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh tùng giangmột số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh hiệp hưngBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ