0
 1. Trang chủ >
 2. Kỹ thuật >
 3. Cơ khí - Vật liệu >

Hệ xác định deterministic và hệ ngẫu nhiên stochastic

MÔ HÌNH NGẪU NHIÊN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ DỰ ÁN TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

MÔ HÌNH NGẪU NHIÊN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ DỰ ÁN TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

Trong mô hình xác lập deterministic model hình 1A, các dữ liệu vào là các giá trị xác định, _x1, x2, x3_, các kết quả ra là các giá trị xác định _y1, y2, y3,_….; Trong mô hình ngẫu nhiên[r]
 • 10
SỨC BỀN VẬT LIỆU - CHƯƠNG 9

SỨC BỀN VẬT LIỆU - CHƯƠNG 9

Vậy ta có hệ tĩnh định tơng đơng nh hình 8-29a và biểu đồ mômen uốn đợc biểu diễn nh hình 8-29b Trờng hợp dầm liên tục có đầu thừa và đầu ngàm (H 8-30a) thì muốn sử dụng đợc phơng trình 3 mômen thì ta phải biến đổi hệ trên thành hệ nh trên hình 8-30b. Mômen uốn thu gọn có thể xem là mômen liên kết của mặt cắt tại gối tựa cuối cùng. Mômen đó sẽ có trị số dơng khi ngoại lực đặt lên đầu thừa làm căng thớ dới và nó sẽ có trị số âm khi ngoại lực làm căng thớ trên. Ta cũng có thể xem là ngoại lực tác động lên nhịp cuối của dầm. Liên kết ngàm đợc thay bằng một nhịp với chiều dài của nhịp là bằng không và có độ cứng EJ là vô cùng.
 • 18
BÁO CÁO KHOA HỌC  LỰA CHỌN HỆ CẦN TRỤC  PHAO NỔI THI CÔNG TRÊN SÔNG NƯỚC THEO ỔN ĐỊNH TĨNH PPT

BÁO CÁO KHOA HỌC LỰA CHỌN HỆ CẦN TRỤC PHAO NỔI THI CÔNG TRÊN SÔNG NƯỚC THEO ỔN ĐỊNH TĨNH PPT

tr ục - phao n ổi (CT -PN). Do c ần trục đặt tr ên phao n ổi, khi l àm vi ệc phao sẽ bập bềnh, do đó đối với hệ CT -PN ph ải đặc biệt chú ý đến tính ổn định (đứn g v ững) tr ên m ặt nước, không bị lật (đổ). Vấn đề n ày liên quan tr ực tiếp đến các thông số của cần trục và kích thước của phao. Vi ệc lựa chọn hệ CT -PN h ợp lý tránh hiện tượng phao quá lớn - c ần trục quá nhỏ hoặc ngược
 • 10
HỆ VẬT RẮN CÂN BẰNG

HỆ VẬT RẮN CÂN BẰNG

TRANG 1 ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA HỆ VẬT RẮN A BÀI TOÁN: Khảo sát sự cân bằng và xác định phản lực liên kết của _hệ_ _nhiều vật rắn_ liên kết với nhau, chịu tác dụng của hệ lực phẳng B PHÂN[r]
 • 24
TOÁN ỨNG DỤNG PART 7 PPT

TOÁN ỨNG DỤNG PART 7 PPT

đến trước được phục vụ xong tr ước). Thời gian giữa hai tín hiệu li ên tiếp có phân phối mũ với hàm mật độ xác suất f(t) = 5e - 5t . Trong bài toán này (nh ằm đơn giản các bước tính toán) thời gian phục vụ mỗi tín hiệu được coi là không đổi và bằng 0,5 phút. Chúng ta sẽ áp dụng mô phỏng để xác định số nhu cầu trung bình cần được phục vụ trong khoảng thời gian 4 phút nh ư trình bày sau đây.
 • 15
QUÁ TRÌNH DỪNG

QUÁ TRÌNH DỪNG

Δ S I N ế u t ồ n t ạ i gi ớ i h ạ n không ph ụ thu ộ c cách chia phân ho ạ ch và cách ch ọ n các đ i ể m đạ i di ệ n thì ta nói s i quá trình x ( t ) là L 2 − khả tích. I là một biến ngẫu nhiên có moment cấp 2 hữu hạn được gọi là tích phân của x ( t ) trên đoạn [a;b] . Ký hi ệ u
 • 21
bài 15_Giun đất

bài 15_Giun đất

Xác định các bộ phận của Xác định các bộ phận của hệ tiêu hoá, hệ tuần hệ tiêu hoá, hệ tuần hoàn, hệ thần kinh của hoàn, hệ thần kinh của giun đất giun đất  Hệ tiêu hoá phân hoá Hệ tiêu[r]
 • 17
SO_TAY_HUONG_DAN_HOAN_CHINH

SO_TAY_HUONG_DAN_HOAN_CHINH

HUYẾT THANH HỌC NHÓM MÁU 228 Xác định kháng nguyên C của hệ nhóm máu Rh Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy bán tự động 229 Xác định kháng nguyên C của hệ nhóm máu Rh Kỹ thuật Scangel/Gelc[r]
 • 326
bài giảng cơ học kết cấu chương 2 xác định nội lực do tải trọng bất động

bài giảng cơ học kết cấu chương 2 xác định nội lực do tải trọng bất động

HỆ ĐƠN GIẢN TT HỆ DÀN: 2.1 PHÂN LOẠI VÀ ĐẶC ĐIỂM CHỊU LỰC CỦA HỆ KẾT CẤUTT _CHƯƠNG 2: XÁC ĐỊNH NỘI LỰC DO TẢI TRỌNG BẤT ĐỘNG_ _9_ ĐỐT MẮT BIÊN TRÊN BIÊN DƯỚI THANH XIÊN THANH ĐỨNG NHỊP [r]
 • 50
Đánh giá hiệu suất đỉnh năng lượng toàn phần sử dụng chương trình DETEFF

Đánh giá hiệu suất đỉnh năng lượng toàn phần sử dụng chương trình DETEFF

Ngày nay hệ phổ kế gamma được sử dụng rộng rãi và phổ biến trong việc xác định hoạt độ của các nguyên tố quan tâm trong các mẫu môi trường. Khi sử dụng hệ phổ kế gamma thì hai yếu tố cần được quan tâm là hiệu suất của đầu dò và độ nhạy của hệ phổ kế. Về độ nhạy của hệ phổ kế đã được tối ưu bởi các đặc trưng của buồng chì và các yếu tố khác trong quá trình thiết kế.
 • 9
Tính tan hạn chế của hai chất lỏng

Tính tan hạn chế của hai chất lỏng

I. MỤC ĐÍCHXây dựng giản đồ nhiệt độthành phần của hệ hai chất lỏng hòa tan hạn chế vào nhau, từđó xác định nhiệt độ và thành phần tới hạnII. LÝ THUYẾTDựa vào “phương pháp xây dựng giản đồ hệ hai chất lỏng hòa tan hạn chế “Có 2 phương pháp xây dựng giản đồ hệ hai chất lỏng hòa tan hạn chếa. Trộn lẫn hai chất lỏng rồi đặt vào bình điều nhiệt ở nhiệt độ xác định cho đến khitách hoàn toàn thành 2 lớp cân bằng, phân tích định lượng thành phần 2 lớp, thuđược các điểm thực nghiệm, làm thí nghiệm tương tự với lần lượt ở các nhiệt độkhác nhau, từ đó xây dựng được đường cong phân lớp.b. Lấy hệ có thành phần xác định , xác định nhiệt độ mà hệ bắt đầu chuyển sangđồng thể hoặc dị thể, làm thí nghiệm tương tự với các hệ có thành phần khác nhau,sẽ xây dựng được đường cong phân lớp.
 • 3
Đề đề xuất kiểm tra học kỳ II Toán lớp 7 (Đề 4)

Đề đề xuất kiểm tra học kỳ II Toán lớp 7 (Đề 4)

- GV yêu cầu HS quan sát sơ đồ hệ tuÇn hoµn, th¶o luËn: - Hệ tuần hoàn gồm những cơ quan - HS quan sát tranh, đọc kĩ chú thích và xác định các bộ phận của hệ tuần hoàn.. động mạch chủ bụ[r]
 • 3
BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN HỌC CHƯƠNG 1  PGS TS TRẦN LỘC HÙNG

BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG KÊ TOÁN HỌC CHƯƠNG 1 PGS TS TRẦN LỘC HÙNG

Xác suất của biến cố ngẫu nhiên 1 Định nghĩa theo quan điểm tần suất 2 Định nghĩa theo quan điểm đồng khả năng 3 Định nghĩa theo quan điểm hình học 4 Định nghĩa theo quan điểm hệ tiên đề[r]
 • 154
Tài liệu lớp nghiên cứu khoa học điều dưỡng năm 2011

Tài liệu lớp nghiên cứu khoa học điều dưỡng năm 2011

Nghiên cứu đoàn hệ thường được dùng trong nghiên cứu ngọai khoa khi so sánh giữa 2 phương pháp phẫu thuật mà không làm được phân phối ngẫu nhiên (randomization) hoặc khi đối chứng với nh[r]
 • 93
GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT ROBOT - CHƯƠNG 2 PPSX

GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT ROBOT - CHƯƠNG 2 PPSX

 Tối ưu hoá các bước a, b, c để lợi về lực và đơn giản về kết cấu  Xác định vật liệu cho các thanh, dạng hình học và kích thước 2.2.3. Bước 3: Tính toán cân bằng lực cho hệXác định các phản lực liên kết của các thanh
 • 17
TÌM HIỂU VỀ AAA VÀ CẤU HÌNH AAA CHO BỨC FIREWALL PIX CỦA CISCO

TÌM HIỂU VỀ AAA CẤU HÌNH AAA CHO BỨC FIREWALL PIX CỦA CISCO

HT Các biện pháp an toàn hệ thống hiện có Hình 1 -1 _Quá trình đánh giá nguy cơ của hệ thong_ _1.1.2.1._ _Xác định các ỉ ỏ hông hệ thong_ Việc xác định các lồ hổng hệ thống được bắt đầu [r]
 • 54
ỨNG DỤNG KỸ THUẬT LAI SO SÁNH HỆGEN TRONG XÁC ĐỊNH BIẾN ĐỔI DI TRUYỀN Ở BỆNH NHÂN U NGUYÊN BÀO THẦN KINH KHÔNG KHUẾCH ĐẠI GEN MYCN

ỨNG DỤNG KỸ THUẬT LAI SO SÁNH HỆGEN TRONG XÁC ĐỊNH BIẾN ĐỔI DI TRUYỀN Ở BỆNH NHÂN U NGUYÊN BÀO THẦN KINH KHÔNG KHUẾCH ĐẠI GEN MYCN

Kỹ thuật lai so sánh hệ gen nhằm xác định các biến đổi di truyền trên toàn bộ hệ gen ở các bệnh nhân u NBTK là công cụ hiệu quả, có khả năng được áp dụng cho các trường hợp đã xác định[r]
 • 7
Dâu tằm tơ (phần I ) ppsx

Dâu tằm tơ (phần I ) ppsx

là đặc tính di truyền của tằm lưỡng hệ và độc hệ được hình thành trong điều kiện giá lạnh của vùng ôn đới, sau 4-5 tháng lạnh của mùa đông thì trạng thái ngủ nghỉ (hay còn được gọi là hưu miên) bị phá vỡ và trứng được nở ra tằm con. Người ta đã lợi dụng đặc tính này của trứng tằm để bảo trứng lâu dài. Đi với nó là các phương pháp đánh thức ngủ nghỉ bằng các biện pháp nhân tạo.
 • 5
TÍNH ỔN ĐỊNH MŨ BÌNH PHƯƠNG TRUNG BÌNH CỦA HỆ NGẪU NHIÊN CÓ TRỄ VỚI BƯƠC NHẢY MARKOV

TÍNH ỔN ĐỊNH MŨ BÌNH PHƯƠNG TRUNG BÌNH CỦA HỆ NGẪU NHIÊN CÓ TRỄ VỚI BƯƠC NHẢY MARKOV

Tính ổn định của một lớp hệ phương trình sai phân - ngẫu nhiên 17 1.7 Tính ổn định tiệm cận bình phương trung bình của một lớp hệ phương trình sai phân tuyến tính ngẫu nhiên 21 CHƢƠNG 2 [r]
 • 35
XÁC ĐỊNH SỰ PHỤ THUỘC TÍNH CHẤT HÓA LÝ CỦA DUNG DỊCH NHỊ PHÂN VÀO THÀNH PHẦN DUNG DỊCH BẰNG PHƯƠNG PHÁP CÔ LẬP

XÁC ĐỊNH SỰ PHỤ THUỘC TÍNH CHẤT HÓA LÝ CỦA DUNG DỊCH NHỊ PHÂN VÀO THÀNH PHẦN DUNG DỊCH BẰNG PHƯƠNG PHÁP CÔ LẬP

An algorithm for separating deterministic and stochastic contribution to the empirical dependence of physicochemical properties of binary solutions on concentrations of the co[r]
 • 4
RISK ASSESSMENT AND RISK MANAGEMENT, II DOC

RISK ASSESSMENT AND RISK MANAGEMENT, II DOC

– Real-time decision analysis techniques offer an effective means to facilitate TRANG 9 Principles of Environmental Toxicology 49 SUMMARY, 6 • Stochastic _vs._deterministic risk modeling[r]
 • 9
BÁO CÁO LÂM NGHIỆP  VARIABLES INFLUENCING CORK THICKNESS IN SPANISH CORK OAK FORESTS A MODELLING APPROACH DOCX

BÁO CÁO LÂM NGHIỆP VARIABLES INFLUENCING CORK THICKNESS IN SPANISH CORK OAK FORESTS A MODELLING APPROACH DOCX

Cork thickness data are usually taken at each cork harvest from trees growing in plots. This hierarchical structure favours the use of a multi-level linear mixed approach. Mixed models include a fixed functional part, common to the whole popula- tion, and random components that allow us to divide and ex- plain the di ff erent sources of stochastic variability which are not explained by the fixed part of the model. Another advan- tage of the mixed models is that they allow calibration of mod- els for a specific location and period from a small additional sample of observations. The mixed model approach was pro- posed by Vázquez [44] for modelling single tree cork weight. Empirical experience has shown that cork oak trees which produce good cork quality, tend to maintain this standard in successive strippings throughout their productive life [7]. In the same way, it has been observed that there are productive areas, where trees tend to have greater cork thickness, and that these areas retain their productivity level throughout the cy- cle. Finally, it is also possible to identify good and bad periods for cork thickness, probably due to climatic e ff ects [45]. All these facts indicate that some unobservable tree factors (e.g., microsite or genetics), plot factors (ecological conditions or silviculture) or period e ff ects (climatic conditions) a ff ect tree cork thickness, even over long periods [29]. This allows us to calibrate cork thickness models for present and future cork harvests by introducing predicted stochastic e ff ects into the model which are specific to each source of variability.
 • 12
GIÁO ÁN 10CB HKI

GIÁO ÁN 10CB HKI

……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… TIẾT 23 BÀI TẬP I. MỤC TIÊU - Củng cớ, khắc sâu lại kiến về lực hấp dẫn – định luật vạn vật hấp dẫn; lực đàn hời; lực ma sát; lực hướng tâm. - Biết vận dụng kiến thức để giải các bài tập trong chương trình II.CHUẨN BỊ 1/ Giáo viên 2/ Học sinh III.LÊN LỚP 1/ Ởn định lớp 2/ Kiểm tra bài cũ 3/ Bài mới. Hoạt đợng của giáo viên Hoạt đợng của học sinh Nợi dung - Hãy phát biểu và viết biểu thức của định luật vạn vật hấp dẫn? - Phát biểu định luật Húc? - Nêu những đặc điểm của lực ma sát trượt & ma sát nghỉ? - Viết cơng thức tính lực ma sát trượt? - Định nghĩa lực hướng tâm & viết cơng thức? - Cho mợt vật có khới lượng m = 1,5kg được đạt trên mợt bàn dài năm ngang. Tác dụng lên vật mợt lực F r song song với mặt bàn. a. Tính gia tớc và vận tớc chuyển đợng của vật sau 2s kể từ khi tác dụng lực, trong 2 trường hợp. F = 2,5N; F = 4,5N biết hệ sớ ma sát giữa vật và mặt bàn là µ = 0,2 lấy g = 10m/s 2 - Các em hãy đọc kỷ đề bài, tóm tắt. - Để giải được bài toán này chúng ta áp dụng phương pháp đợng lực học. + Phân tích tất cả các lực tác dụng lên vật. + Áp dụng định luật II Niu-tơn. + Chiếu lên phương chuyển đợng và phương vuơng góc với phương chuyển đợng. + Từ đó tìm các đại lượng cần tìm. - Đới với bài này chúng ta cần tính - Ơn tập, hệ thớng lại kiến thức. - Vận dụng để giải mợt sớ bài tập. - Tóm tắt m = 1,5kg t = 2s µ = 0,2 g = 10m/s 2 y a = ?; v = ? N r O (+)
 • 35
COPY OF HE PHUONG TRINH MU - LOGARIT

COPY OF HE PHUONG TRINH MU - LOGARIT

Điều kiện xác định của hệ phương trình là x>y>0.. Điều kiện xác định của hệ phương trình là x, y >0.[r]
 • 9
LY THUYET TRAI PHO CUA ( GIÁO SU NGUYEN PHAM ANH DUNG )

LY THUYET TRAI PHO CUA ( GIÁO SU NGUYEN PHAM ANH DUNG )

Tuy nhiên nếu mã này thực sự ngẫu nhiên thì thậm chí máy thu chủ định cũng không thể lấy ra bản tin vì không thể biết được phương pháp để đồng bộ với mã thực sự ngẫu nhiên, dẫn đến hệ th[r]
 • 18
PH2.CH3. KÉO-NÉN ĐÚNG TÂM

PH2.CH3. KÉO-NÉN ĐÚNG TÂM

HỆ SIÊU TĨNH Hệ mà chỉ dùng các phương trình cân bằng tĩnh học hoặc phương pháp mặt cắt cĩ thể xác định được phản lực hoặc nội lực gọi là HỆ TĨNH ĐỊNH_, _cịn ngược lại thì được gọi là HỆ[r]
 • 13
ẢNH HƯỞNG CỦA THAM SỐ MẤT MÁT PHỤ THUỘC THỜI GIAN LÊN HOẠT ĐỘNG CỦA LASER NGẪU NHIÊN HAI MODE

ẢNH HƯỞNG CỦA THAM SỐ MẤT MÁT PHỤ THUỘC THỜI GIAN LÊN HOẠT ĐỘNG CỦA LASER NGẪU NHIÊN HAI MODE

Trong bài viết này, bằng cách giải hệ phương trình tốc độ mô tả sự biến thiên mật độ photon phát của laser ngẫu nhiên hai mode.
 • 8
Công nghệ chế tạo máy chương 3

Công nghệ chế tạo máy chương 3

Tuy nhiên, đ−ờng cong phân bố chuẩn mới chỉ thể hiện tính chất phân bố của các sai số ngẫu nhiên . Trong quá trình gia công, các sai số ngẫu nhiên, sai số hệ thống thay đổi, sai số hệ thống không đổi cũng đồng thời xuất hiện. Vì vậy, sau khi xác định đ−ợc ph−ơng sai σ của sai số ngẫu nhiên cần phải xác định quy luật biến đổi của sai số hệ thống thay đổi B(t). Riêng sai số hệ thống không đổi A sẽ không ảnh h−ởng đến sự phân tán kích th−ớc gia công và có thể triệt tiêu đ − ợc nó khi điều chỉnh máy.
 • 21
Giáo trình Công nghệ chế tạo máy - Chương III

Giáo trình Công nghệ chế tạo máy - Chương III

Tuy nhiên, đ−ờng cong phân bố chuẩn mới chỉ thể hiện tính chất phân bố của các sai số ngẫu nhiên . Trong quá trình gia công, các sai số ngẫu nhiên, sai số hệ thống thay đổi, sai số hệ thống không đổi cũng đồng thời xuất hiện. Vì vậy, sau khi xác định đ−ợc ph−ơng sai σ của sai số ngẫu nhiên cần phải xác định quy luật biến đổi của sai số hệ thống thay đổi B(t). Riêng sai số hệ thống không đổi A sẽ không ảnh h−ởng đến sự phân tán kích th−ớc gia công và có thể triệt tiêu đ − ợc nó khi điều chỉnh máy.
 • 21
đề cương ôn tập sinh học tuần 22 23 2021

đề cương ôn tập sinh học tuần 22 23 2021

- Trình bày cấu tạo và chức năng của nơron, xác định được nơron là đơn vị cấu tạo của hệ thần kinh. - Phân biệt được các thành phần cấu tạo của hệ thần kinh[r]
 • 2
QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN VÀ TÍNH TOÁN NGẪU NHIÊN PHẦN 4 POTX

QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN TÍNH TOÁN NGẪU NHIÊN PHẦN 4 POTX

Định nghĩa 2.2. Dãy ( Xn ) được gọi là một quá trình dừng mạnh nếu mọi số nguyên h, n hai vector ngẫu nhiên ( X 1 , ..., Xn ) và vector ( X 1+ h , ..., Xn + h ) có cùng phân bố. Rõ ràng một quá trình dừng mạnh với EX n 2 < ∞ ∀ n sẽ là một quá trình dừng. Ngược lại, có ví dụ chứng tỏ rằng một dãy không nhất thiết là quá trình dừng mạnh. Tuy nhiên như đã biết nếu hai vector ngẫu nhiên có phân bố Gauss mà có cùng vector trung bình và ma trận tương quan thì sẽ có phân bố như nhau. Thành thử một dãy dừng Gauss cũng là một dãy dừng mạnh.
 • 21
CAC BAI TAP CO BAN CHUONG 1

CAC BAI TAP CO BAN CHUONG 1

Mô tả các nghiệm của A x = 0 ở dạng tham số, trong đó A tương đương hàng với ma trận sau: Xác định xem hệ phương trình sau có nghiệm không tầm thường hay không? Nếu có thể hãy thử dùng một số phép biến đổi sơ cấp để giải.
 • 15
BÀI GIẢNG CƠ HỌC KẾT CẤU (PHẦN ĐẦU)

BÀI GIẢNG CƠ HỌC KẾT CẤU (PHẦN ĐẦU)

phần tử thuộc hệ chỉ từ điều kiện động học khi hệ bị chuyển vị cưỡng bức.  Hệ siêu động : khi hệ chịu chuyển vị cưỡng bức, nếu chỉ dùng điều kiện động học (hình học) thì không đủ xác định biến dạng của các phần tử.
 • 40
GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG PART 8 DOCX

GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG PART 8 DOCX

Sơđồ hoạt động của hệ thông thùng được chở _ _a Hệ thông quy ước; b Hệ thông đổi thùng_ Xác định các thông số trong hệ thống chở thùng: l Ởđây: Thcs: thời gian cho một chuyến đối với hệ [r]
 • 15
TẢI GIÁO ÁN SINH HỌC BÀI HỆ SINH THÁI - GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN SINH HỌC LỚP 12

TẢI GIÁO ÁN SINH HỌC BÀI HỆ SINH THÁI - GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN SINH HỌC LỚP 12

- Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin về khái niệm hệ sinh thái, xác định các thành phần cấu trúc của hệ sinh thái và mối quan hệ giữa các thành phần cấu trúc của hệ sinh thái , các kiểu[r]
 • 7
DE CUONG TOAN 10

DE CUONG TOAN 10

- Với mỗi bất phương trình trong hệ, ta xác định miền nghiệm của nó và gạch bỏ miển còn lại - Sau khi làm như trên lần lượt đối với tất cả các bất phương trình trong hệ và trên cùng một mặt phẳng tọa độ, miền còn lại không bị gạch chính là miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho. 5. Giải bất phương trình bậc 2
 • 5
ĐỀ SỐ 20 ÔN THI ĐH NĂM 2010

ĐỀ SỐ 20 ÔN THI ĐH NĂM 2010

• Hộp III: có 5 bút màu đỏ, 1 bút màu xanh, 1 bút màu đen. Lấy ngẫu nhiên một hộp và rút hú họa từ hộp đó ra 2 bút. 1. Tính tất cả số các khả năng xảy ra và số khả năng để 2 bút đó cùng màu. 2. Tính số khả năng để 2 bút đó không có màu đen.
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: lý thuyết điều khiển tự độngbài tập lý thuyết điều khiển tự độngcơ sở lý thuyết điều khiển tự độngtài liệu cơ sở lý thuyết điều khiển tự độnggiáo trình cơ sở lý thuyết điều khiển tự độngbài giảng cơ sở lý thuyết điều khiển tự độngbài tập cơ sở lý thuyết điều khiển tự độngphương pháp lý thuyết điều khiển tự độnglý thuyết điều khiển tự động ebookđề thi lý thuyết điều khiển tự độnglý thuyết điều khiển tự động bkđnđồ án lý thuyết điều khiển tự độngbao cáo thí nghiệm lý thuyết điều khiển tự độngbài tâp lý thuyết điều khiển tự độngbài tập lý thuyết điều khiển tự động co dap anNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ