0
 1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Công nghệ thông tin >

Chứng minh A không là tập compact

Sự tồn tại nghiệm của phương trình P-Laplace với dữ liệu độ đo trong không gian Marcinkiewic

Sự tồn tại nghiệm của phương trình P-Laplace với dữ liệu độ đo trong không gian Marcinkiewic

Bài viết chứng minh sự tồn tại nghiệm của phương trình p-Laplace với dữ liệu độ đo trong không gian Marcinkiewicz. Ý tưởng chính của chứng minh là dựa vào định lí điểm bất động Schauder cho một ánh xạ liên tục, xác định trên một tập lồi, đóng, có ảnh là tập tiền compact.
 • 11
BÁO CÁO HÓA HỌC  RESEARCH ARTICLE COMPACT WEIGHTED COMPOSITION OPERATORS AND FIXED POINTS IN CONVEX DOMAINS PPT

BÁO CÁO HÓA HỌC RESEARCH ARTICLE COMPACT WEIGHTED COMPOSITION OPERATORS AND FIXED POINTS IN CONVEX DOMAINS PPT

D (note that “convex” is omitted!) in C n is also an analytic submanifold of D , but it is an interesting and open question as to whether or not the fixed point set in this case is necessarily connected for general bounded domains besides the convex ones. M. Abate has conjectured that the answer is a ffi rmative for a topologically contractible, strictly pseudoconvex domain. A resolution of this conjecture, together with a compact divergence result appearing in [14], would imply that Theorem 3.1 extends to these do- mains.
 • 8
SIÊU LỌC VÀ MỘT SỐ TÍNH CHẤT LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH COMPACT

SIÊU LỌC VÀ MỘT SỐ TÍNH CHẤT LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH COMPACT

Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI Trong không gian compact với cách đưa khái niệm lưới, lọc ta có thể mở rộng khái niệm compact thành các khái niệm tổng quát hơn như giả-compact, [r]
 • 62
SIÊU LỌC VÀ MỘT SỐ TÍNH CHẤT LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH COMPACT

SIÊU LỌC VÀ MỘT SỐ TÍNH CHẤT LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH COMPACT

Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI Trong không gian compact với cách đưa khái niệm lưới, lọc ta có thể mở rộng khái niệm compact thành các khái niệm tổng quát hơn như giả-compact, [r]
 • 62
MA5209 ALGEBRAIC TOPOLOGY

MA5209 ALGEBRAIC TOPOLOGY

Show that all k-1-simplices are affinely isomorphic and homeomorphic to a TRANG 11 COMPACT SURFACES AS SUBSPACES Some compact surfaces are homeomorphic to subspaces of disc rectangle 2-s[r]
 • 18
[TOÁN HỌC] CÁC LOẠI TẬP HỢP SỐ PHẦN 4 POTX

[TOÁN HỌC] CÁC LOẠI TẬP HỢP SỐ PHẦN 4 POTX

2.2.3.1. Đị nh ngh ĩ a Trong Tiểu chủ đề 2.1, ta đã định nghĩa quan hệ thứ tự giữa các bản số và chứng minh rằng nếu a và b là hai bản số thì a ≤ b khi và chỉ khi tồn tại bản số c sao cho a + c = b. Trong trường hợp a và b là hai số tự nhiên ta cũng có c là một số tự nhiên. Thật vậy, nếu c không là số tự nhiên thì c = c + 1 do đó
 • 19
MA TRẬN_ ĐỊNH THỨC PPSX

MA TRẬN_ ĐỊNH THỨC PPSX

4. Khử Gauus_Jordan giải phơng trình ma trận và tính ma trận đảo Từ phơng trình ma trận: A.X=B Nếu A là ma trận vuông cấp n không suy biến, áp dụng đồng thời các phép biến đổi sơ cấp của ma trận với các hàng của cả ma trận A và ma trận B để đa ma trận A về ma trận đơn vị I cấp n, điều đó tơng đơng với nhân cả hai vế của phơng trình đã cho với A -1 , và phơng trình có nghiệm: X=A -1 B.
 • 47
GIÁO TRÌNH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO PART 9 DOC

GIÁO TRÌNH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO PART 9 DOC

Một hệ hình thức (formal system) bao gồm một tập các tiên đề và một tập các luật suy diễn nào đó (trong ngôn ngữ biểu diễn tri thức nào đó ). Một tập luật suy diễn được xem là đầy đủ, nếu mọi hệ quả logic của một tập các tiên đề đều chứng minh được bằng cách chỉ sử dụng các luật của tập đó.
 • 8
BÀI TOÁN CAUCHY VÀ HÀM CHẬM TRONG THANG KHÔNG GIAN BANACH VỚI ĐIỀU KIỆN ĐỘ ĐO PHI  COMPACT

BÀI TOÁN CAUCHY VÀ HÀM CHẬM TRONG THANG KHÔNG GIAN BANACH VỚI ĐIỀU KIỆN ĐỘ ĐO PHI COMPACT

Một ánh xạ Φ xác định trên lớp các tập con bị chặn của không gian Banach E nhận giá trị trong tập được sắp thứ tự một phần Q,≤ được gọi là một độ đo phi compact tổng quát nếu ΦcoΩ = ΦΩ, [r]
 • 32
THẾ VỊ LOGARIT CÓ TRỌNG VÀ ỨNG DỤNG

THẾ VỊ LOGARIT CÓ TRỌNG VÀ ỨNG DỤNG

TRANG 7 Chúng tôi dự kiến đạt được một số kết quả về điều kiện đủ để một độ đo thỏa mãn tính chất Bernstein - Markov và một điều kiện của tập compact K cùng với một trọng ω trên đó để th[r]
 • 43
Tóm tắt Luận án tiến sĩ Toán học: Phương pháp phổ của đồ thị trong một số bài toán tổ hợp cộng tính

Tóm tắt Luận án tiến sĩ Toán học: Phương pháp phổ của đồ thị trong một số bài toán tổ hợp cộng tính

Luận án đã đưa ra chứng minh khác ngắn gọn hơn chứng minh của Hart và Iosevich cho tập khoảng cách và tập tích trên trường hữu hạn, tìm điều kiện để tập khoảng cách và tập tích trên trường hữu hạn có bậc lớn nhất có thể.
 • 28
Tóm tắt Luận án tiến sĩ Toán học: Phương pháp phổ của đồ thị trong một số bài toán tổ hợp cộng tính

Tóm tắt Luận án tiến sĩ Toán học: Phương pháp phổ của đồ thị trong một số bài toán tổ hợp cộng tính

Luận án đã đưa ra chứng minh khác ngắn gọn hơn chứng minh của Hart và Iosevich cho tập khoảng cách và tập tích trên trường hữu hạn, tìm điều kiện để tập khoảng cách và tập tích trên trường hữu hạn có bậc lớn nhất có thể.
 • 28
CHƯƠNG 7: HÀM SỐ LIÊN TỤC TRONG RN POT

CHƯƠNG 7: HÀM SỐ LIÊN TỤC TRONG RN POT

3 Nguy ễ n Đ ỡnh Trớ, T ạ V ă n Đỉ nh, Nguy ễ n H ồ Qu ỳ nh. Toỏn h ọ c cao c ấ p, T ậ p 2,3, NXB Giỏo d ụ c, 2004. 4 G.J Silov, Gi ả i tớch toỏn, NXB KH Matscova, 1965. 5 Y.Y Liasko, A.C Boiatricc, I.A.G.Gai,G.P Golovac, Gi ả i tớch toỏn h ọ c, Cỏc vớ d ụ và bài t ậ p, NXB Đ H và THCN Hà N ộ i, 1979.
 • 101
LUYỆN ĐỌC ANH NGỮ QUA CÁC TÁC PHẨM VĂN HỌC-THE THREE MUSKERTEERS ALEXANDRE DUMAS CHAPTER 13 DOC

LUYỆN ĐỌC ANH NGỮ QUA CÁC TÁC PHẨM VĂN HỌC-THE THREE MUSKERTEERS ALEXANDRE DUMAS CHAPTER 13 DOC

moment of arriving at St. Paul--the spot where such as were condemned at the Bastille were executed--he was near fainting and crossed himself twice. He thought the carriage was about to stop there. The carriage, however, passed on. Farther on, a still greater terror seized him on passing by the cemetery of St. Jean, where state criminals were buried. One thing, however, reassured him; he remembered that before they were buried their heads were generally cut off, and he felt that his head was still on his shoulders. But when he saw the carriage take the way to La Grêve, when he perceived the pointed roof of the Hôtel de Ville, and the carriage passed under the arcade, he believed it was over with him. He wished to confess to the officer, and upon his refusal, uttered such pitiable cries that the officer told him that if he continued to deafen him thus, he should put a gag in his mouth.
 • 18
Cực trị đại số (rất hay)

Cực trị đại số (rất hay)

A- Khái niệm về bài toán cực trị: Trong thực tế có những bài toán yêu cầu ta đi tìm cái nhất trong mối quan hệ dã biết. Đó là việc đi tìm giá trị lớn nhất (cực đại) hay giá trị nhỏ nhất (cực tiểu) của một đại lợng gọi chung là “
 • 43
Giáo án Ngữ văn 7 tiết 91, 92

Giáo án Ngữ văn 7 tiết 91, 92

Viết đoạn văn: Bước 4: a Đoạn Mở bài; -HS dựa vào giàn bài đã học ở tiết trước b Đoạn chứng minh bằng lí lẽ; để tập viết một số đoạn văn theo yêu cầu c Đoạn chứng minh bằng thực tế ngày [r]
 • 7
PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LÔGARIT PDF

PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LÔGARIT PDF

f x = æ ö ç ÷ + ç æ ç ö ÷ ÷ è ø è ø p   ( Dùng mày tính thấy  ln 1 0; ln 3  0  2 p 2  p   , hoặc  lg a p 0 Û a p 1, lg a f 0 Û a f   )  1  Vậy hàm số nghịch biến trên R, mặt khác x = 2 là nghiệm pt 
 • 11
Soprano Popp Lucia – “bông hồng bạc” của nhà hát opera pot

Soprano Popp Lucia – “bông hồng bạc” của nhà hát opera pot

. * Tập con A khác rỗng của được gọi là bị chặn trên nghĩa là có một số D là chặn trên của A . * Tập con A khác rỗn g của được gọi là bị chặn dưới nghĩa là có một số D là chặn dưới của A.
 • 6
Bài giảng Giải tích 2: Cực trị hàm nhiều biến - Trần Ngọc Diễm (Phần 2)

Bài giảng Giải tích 2: Cực trị hàm nhiều biến - Trần Ngọc Diễm (Phần 2)

Phần 2 bài giảng Giải tích 2 - Chương 5: Chuỗi số và chuỗi lũy thừa cung cấp cho người học các kiến thức về: Cực trị có điều kiện, giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trên tập compact. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
 • 29
DÀN BÀI TÓM TẮT NỘI DUNG GIẢI TÍCH HÀM MỘT BIẾN docx

DÀN BÀI TÓM TẮT NỘI DUNG GIẢI TÍCH HÀM MỘT BIẾN docx

4. Chứng minh tính chất đặc trưng của sup và của inf. 5. - Cho hai số thực x, y thỏa y x 1. Chứng minh rằng có số nguyên m sao cho x < m < y . - Cho hai số thực a, b tùy ý và a < b . Chứng minh rằng có số hữu tỉ q m , m , n * ,
 • 6
GIÁO TRÌNH GIẢI TÍCH 2 PART 5 DOCX

GIÁO TRÌNH GIẢI TÍCH 2 PART 5 DOCX

(ii) Không thể tính đạo hàm bằng giới hạn nêu trên trong trường hợp số biến n > 1 , vì nói chung phép chia y h , với y ∈ R m , h ∈ R n , là không được định nghĩa. Theo quan điểm tính toán: mọi ánh xạ tuyến tính R n −→ R m được đồng nhất với một ma trận cấp m × n , khi ta cố định cơ sở trên R n và R m . Vậy khi sử dụng cở sở chính tắc, ma trận J f ( a ) biểu diễn đạo hàm Df ( a ) được xác định như thế nào ? Trước hết để ý rằng với vector thứ j , e j ∈ R n , trong cơ sở chính tắc (khi viết dới dạng ma trận cột), theo phép nhân ma trận, ta có
 • 10
BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC:

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: "VỀ KHÔNG GIAN S-ĐÓNG ĐẾM ĐƯỢC" DOC

mở đầu Năm 1963, khái niệm tập nửa mở, tập nửa đóng trong tôpô được N. Levine giới thiệu nhằm mở rộng nhiều tính chất quan trọng của tập mở và tập đóng trong tôpô. Năm 1970, N. Levine tiếp tục mở rộng khái niệm tập đóng thành lớp các tập đóng suy rộng. Từ đó đến nay, tập nửa mở và tập nửa đóng đã thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà toán học trên thế giới. Việc nghiên cứu tập nửa mở và tập nửa đóng cho ta những kết quả thú vị, chẳng hạn nhờ sử dụng khái niệm tập nửa mở, năm 1975, S. N. Maheshwari và R. Parasad đã nghiên cứu các tiên đề tách và đưa ra ba tiên đề tách mới là nửa - T 0 - không gian, nửa - T 1 - không gian và nửa - T 2 - không gian. Năm 1976, T. Thompson đã sử dụng tập nửa mở để đề xuất khái niệm không gian S -đóng. Sau đó kết quả của T. Thompson đã được các nhà toán học mở rộng theo nhiều hướng khác nhau, không gian s -đóng được giới thiệu bởi G. Di Maio và T. Noiri (1987), không gian
 • 11
Đặc trưng của gian không gian với CS - mạng đếm được địa phương bởi ảnh của không gian metric khả li địa phương

Đặc trưng của gian không gian với CS - mạng đếm được địa phương bởi ảnh của không gian metric khả li địa phương

Từ khóa: mạng; cs -mạng; phủ-dãy; phủ-compact; ss -ánh xạ; đếm được địa phương. 1. Giới thiệu Một trong những bài toán trọng tâm của topo đại cương là thiết lập mối quan hệ giữa không gian topo và không gian metric qua các ánh xạ thích hợp (xem [1, 2, 3, 6]). Trong [1, 2, 6, 7], các tác giả đã thu được nhiều đặc trưng ảnh “đẹp” của không gian metric khả li hoặc không gian metric khả li địa phương qua các ánh xạ
 • 4
VỀ ĐỊNH LÝ MATHERON CHO KHÔNG GIAN TÔPÔ

VỀ ĐỊNH LÝ MATHERON CHO KHÔNG GIAN TÔPÔ

_Nếu E lỏ_ _T_1_- khừng gian vỏ cụ một điểm khừng_ _compact địa phương, thớ từpừ miss - and - hit trởn khừng gian_ _F_ _khừng_ _phải lỏ Hausdorff._ _Chứng minh._ Để chứng minh khừng gian[r]
 • 31
BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  NHÓM TÔPÔ LUỸ LINH XẠ ẢNH ĐỊA PHƯƠNG  PDF

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NHÓM TÔPÔ LUỸ LINH XẠ ẢNH ĐỊA PHƯƠNG PDF

Đại học Vinh Tạp chí khoa học, tập XXXVI, số 3A-2007 Chứng minh . Giả sử g 1 , g 2 , ..., g k là các phần tử của G . Ta cần chứng minh rằng H= { g 1 , g 2 , ..., g k } là nhóm tôpô luỹ linh. Thật vậy, vì G là nhóm tôpô luỹ linh xạ ảnh địa ph−ơng mà H là bao đóng của nhóm con hữu hạn sinh của G nên H là nhóm tôpô luỹ linh xạ ảnh. Mặt khác trong nhóm Lie H không có nhóm con nhỏ tuỳ ý nên tồn tại lân cận đủ nhỏ của đơn vị e mà trong đó chỉ có nhóm con đơn vị 〈 e 〉 là −ớc chuẩn tầm th−ờng duy nhất. Do H là nhóm tôpô luỹ linh xạ ảnh nên H e là nhóm tôpô luỹ linh hay H là nhóm tôpô luỹ linh. Vậy G là nhóm tôpô luỹ linh địa ph−ơng.
 • 8
BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC:

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: "VỀ ƯỚC LƯỢNG BAYES TRONG KHÔNG GIAN BANACH" DOC

Trong [5] đã chứng minh sự tồn tại ước lượng Bayes dựa trên tiêu chuẩn về tính compact tương đối của một lớp hàm đo được bị chặn tiêu chuẩn này tương tự như tiêu chuẩn compact tương đối [r]
 • 9
Một chú thích về nghiệm dương của một bài toán ba điểm biên

Một chú thích về nghiệm dương của một bài toán ba điểm biên

Bài báo sử dụng định lí điểm bất động Guo - Krasnoselskii trên một nón để chứng minh sự tồn tại nghiệm dương của bài toán giá trị biên ba điểm. Ngoài ra, sự tồn tại hai nghiệm dương phân biệt và tính compact của tập nghiệm dương của bài toán cũng được nghiên cứu.
 • 13
NHÓM COMPACT ĐỊA PHƯƠNG THOẢ MÃN ĐIỀU KIỆN CỰC TIỂU ĐỐI VỚI NHÓM CON GIẢI ĐƯỢC ĐÓNG

NHÓM COMPACT ĐỊA PHƯƠNG THOẢ MÃN ĐIỀU KIỆN CỰC TIỂU ĐỐI VỚI NHÓM CON GIẢI ĐƯỢC ĐÓNG

Do a có cấp vô hạn nên dãy trên không dừng. Vậy R không thỏa mãn điều kiện cực tiểu đối với nhóm con đóng. 2.2. Tính chất hữu hạn địa phơng tôpô và tính chất thành phần liên thông đơn vị của nhóm compact địa phơng thỏa mãn điều kiện cực tiểu đối với nhóm con giải đợc đóng
 • 24
TOÁN TỬ TUYẾN TÍNH ĐÓNG TRONG KHÔNG GIAN HILBERT

TOÁN TỬ TUYẾN TÍNH ĐÓNG TRONG KHÔNG GIAN HILBERT

TOÁN TỬ COMPACT _ ĐỊNH NGHĨA 1.2.5 Toán tử tuyến tính _A_ ánh xạ không gian định chuẩn _X_ vào không gian định chuẩn _Y_ gọi là toán tử Compact, nếu toán tử _A_ ánh xạ tập bị chặn bất kỳ[r]
 • 31
TẬP HÚT LÙI ĐỐI VỚI MỘT LỚP PHƯƠNG TRÌNH PARABOLIC SUY BIẾN

TẬP HÚT LÙI ĐỐI VỚI MỘT LỚP PHƯƠNG TRÌNH PARABOLIC SUY BIẾN

Phương phỏp được sử dụng ở khúa luận này được mụ tả như sau: Trước tiờn ta sử dụng phương phỏp compact húa [9] để chứng minh sự tồn tại toàn cục của một nghiệm yếu và sử dụng đỏnh giỏ ti[r]
 • 42
ĐÈN HUỲNH QUANG(2009-2010)

ĐÈN HUỲNH QUANG(2009-2010)

* HS quan sát mẫu vật đèn compact: + Cấu tạo: Bóng, đuôi đèn có chấn lưu bên trong + Nguyên lí làm việc: như đèn huỳnh quang + Ưu điểm: Gọn nhẹ, dễ sử dụng, hiệu suất phát quang gấp 4 lần đèn sợi đốt.
 • 3
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH GIÁO TRÌNH MÔ PHỎNG MÔ HÌNH TRONG MATLAB VÀ TRONG NGHIÊN CỨU MỞ P4 DOCX

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH GIÁO TRÌNH MÔ PHỎNG MÔ HÌNH TRONG MATLAB VÀ TRONG NGHIÊN CỨU MỞ P4 DOCX

- Fuzzy Logic Toolbox: bao gồm một tập hoàn chỉnh các công cụ giao diện với người dùng dành cho việc thiết kế, mô phỏng và phân tích hệ thống suy luận mờ. - Neutral Network Toolbox: bao gồm một tập các hàm của MatLab dành cho việc thiết kế và mô phỏng mạng neutral.
 • 10
Tóm tắt Luận án tiến sĩ Toán học: Bài toán ổn định và ổn định hóa đối với một số lớp phương trình vi phân bậc phân số

Tóm tắt Luận án tiến sĩ Toán học: Bài toán ổn định và ổn định hóa đối với một số lớp phương trình vi phân bậc phân số

Mục đích cơ bản của luận án này là chứng minh được sự tồn tại nghiệm trên các đoạn compact và sự tồn tại nghiệm hút toàn cục cho lớp các bao hàm thức vi phân bậc phân số chứa xung với điều kiện đầu không cục bộ.
 • 27
GIÁN ÁN GIÁO ÁN BDHSG 8

GIÁN ÁN GIÁO ÁN BDHSG 8

x + + = + + ⇒ Suy ra xy + yz + zx = 0. b. Áp dụng ( a + b + c ) 3 − ( a 3 + b 3 + c 3 ) = 3 ( a + b )( b + c )( c + a ) Từ a 3 + b 3 + c 3 = 1. Suy ra: 3 ( a + b )( b + c )( c + a ) = 0 Từ đó tính được a , b , c. 23. Xem bài 21
 • 24
Báo cáo hóa học:

Báo cáo hóa học: " ON EXISTENCE OF EQUILIBRIUM PAIR FOR CONSTRAINED GENERALIZED GAMES" doc

On the other hand, consider the following economic situation. Suppose that goods are manufactured and sold in di ff erent locations. Each location can be both a manufacturing as well as a selling unit. It is agreed that the ultimate place where the goods get sold would be determining the payoff for the goods. Let there be n such locations. For each location, two strategies X i and Y i are associated, one to that of manufacturing unit and other to that of selling unit. Knowing the manufacturing strategy x i of all other locations, the choice of selling strategy at the i th location is restricted to A i ( x i ) ⊆ Y i . Also, let f i : Y i × X i → R
 • 9
CÁC DẠNG TRÊN KHÔNG GIAN C(K) VÀ CẶP CÁC HÀM NỬA LIÊN TỤC

CÁC DẠNG TRÊN KHÔNG GIAN C(K) VÀ CẶP CÁC HÀM NỬA LIÊN TỤC

Sau đó, chúng tôi trình bày về khái niệm và tính chất của các cặp các hàm nửa liên tục trên tập compact và nghiên cứu sự biểu diễn của các dạng trên không gian Banach _CK _qua cặp các hà[r]
 • 37
NHÓM TÔPÔ SINH BỞI MỘT TẬP COMPACT

NHÓM TÔPÔ SINH BỞI MỘT TẬP COMPACT

Điều đó đối với lý thuyết nhóm tôpô thì định lý không còn đúng nữa nhng đối với nhóm compact địa phơng sinh bởi tập compact thì định lý trên vẫn đúng. 3.1. Định lí. Giả sử G là nhóm compact địa phơng sinh bởi tập compact, A và B là hai ớc chuẩn của G. Nếu G phân tích đợc thành tích trực tiếp của nhóm A và B thì nhóm tôpô G sẽ đẳng cấu với nhóm tôpô là tích trực tiếp của nhóm A và nhóm B.
 • 26
BÀI GIẢNG GIẢI TÍCH 2: CHƯƠNG 0 - TRẦN NGỌC DIỄM

BÀI GIẢNG GIẢI TÍCH 2: CHƯƠNG 0 - TRẦN NGỌC DIỄM

Bài giảng Giải tích 2 - Chương 0: Hàm nhiều biến những khái niệm cơ bản cung cấp cho người học các kiến thức: Dãy điểm trong Rn, tập đóng, tập mở, tập bị chận, tập compact, hàm nhiều biến, giới hạn và tính liên tục của hàm nhiều biến. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
 • 16

Xem thêm

Từ khóa: chuyển đổi pdf sang wordphần mềm đa phương tiện với file pdftác dụng của pdfscisorscắt nhỏ tập tin pdftạo và chỉnh sửa tài liệu pdfnhanh chóng với pdffescapeBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ