0
 1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Công nghệ thông tin >

Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất

TÍNH ĐIỀU KHIỂN ĐƯỢC HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

TÍNH ĐIỀU KHIỂN ĐƯỢC HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

Tính điều khiển được hệ phương trình vi phân đại số tuyến tính.
 • 67
Nghiên cứu điều kiện tồn tại nghiệm biên của hệ phương trình vi phân tuyến tính

Nghiên cứu điều kiện tồn tại nghiệm biên của hệ phương trình vi phân tuyến tính

(với t 0  1 ). 2. Tồn tại duy nhất nghiệm của bài toán biên trên nửa trục [0;  ) . Định nghĩa 2.1. Ma trận    t được gọi là hàm ma trận của hệ phương trình tuyến tính (1) thuần nhất tương ứng  f t    0  , nếu    t  A t      t .
 • 9
áp suất khí quyển 2

áp suất khí quyển 2

Phương trình tuyến tính thuần nhất cấp hai này chi phối dao ñộng tự do của chất ñiểm; chúng ta sẽ xét chi tiết bài toán này trong Mục 2.4.. Phương trình tuyến tính thuần nhất ðịnh l[r]
 • 9
CHƯƠNG 5 PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN  LÊ HOÀI NHÂN

CHƯƠNG 5 PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN LÊ HOÀI NHÂN

Lê Hoài Nhân TRANG 2 MỤC LỤC 1 Phương trình tách biến 2 Phương trình thuần nhất 3 Phương trình vi phân toàn phần 4 Phương trình tuyến tính cấp một 5 Phương trình Bernoulli TRANG 3 PHƯƠNG[r]
 • 31
BÀI GIẢNG TOÁN CAO CẤP: CHƯƠNG 7 - ĐẠI HỌC KINH TẾ LUẬT

BÀI GIẢNG TOÁN CAO CẤP: CHƯƠNG 7 - ĐẠI HỌC KINH TẾ LUẬT

(NB) Bài giảng Toán cao cấp - Chương 7: Hệ phương trình tuyến tính cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm tổng quát, phương pháp Gauss giải hệ phương trình tuyến tính tổng quát, hệ phương trình tuyến tính,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
 • 36
Bài giảng Toán cao cấp: Chương 7 – Đại học Kinh tế Luật

Bài giảng Toán cao cấp: Chương 7 – Đại học Kinh tế Luật

(NB) Bài giảng Toán cao cấp Chương 7: Hệ phương trình tuyến tính cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm tổng quát, phương pháp Gauss giải hệ phương trình tuyến tính tổng quát, hệ phương trình tuyến tính,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
 • 36
Bài giảng Toán cao cấp: Chương 7 - Đại học Kinh tế Luật

Bài giảng Toán cao cấp: Chương 7 - Đại học Kinh tế Luật

(NB) Bài giảng Toán cao cấp - Chương 7: Hệ phương trình tuyến tính cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm tổng quát, phương pháp Gauss giải hệ phương trình tuyến tính tổng quát, hệ phương trình tuyến tính,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
 • 36
12. Phương trình đạo hàm riêng  (Mã HP: 111130, Số TC: 2, CTĐT: ĐHSP Toán 120 TC) 

12. Phương trình đạo hàm riêng  (Mã HP: 111130, Số TC: 2, CTĐT: ĐHSP Toán 120 TC) 

- Kỹ năng giải các bài toán Cauchy đối với các lớp phương trình đạo hàm riêng cấp một tuyến tính thuần nhất, đạo hàm riêng cấp một tựa tuyến tính; chuyển phương trình cấp ha[r]
 • 25
PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN (2)

PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN (2)

Với 𝑦 1 là nghiệm tổng quát của phương trình vi phân tuyến tính cấp 1 thuần nhất tương ứng và 𝑦 2 là nghiệm riêng của phương trình vi phân tuyến tính cấp 1 không thuần nhất tìm được bằng phương pháp biến thiên hằng số đối vơi 𝑦 1 . Ví dụ : Giải phương trình
 • 29
BÀI TẬP ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

BÀI TẬP ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

Chứng minh rằng: i Tập hợp nghiệm của một hệ hữu hạn hoặc vô hạn phương trình tuyến tính thuần nhất_n_ ẩn trên trường_K_ lập thành một không gian véc tơ trên_K_.. ii Tập hợp nghiệm của m[r]
 • 42
Bài giảng Toán cho các nhà kinh tế 1: Bài 1 - ThS. Vũ Quỳnh Anh

Bài giảng Toán cho các nhà kinh tế 1: Bài 1 - ThS. Vũ Quỳnh Anh

Bài giảng Toán cho các nhà kinh tế 1: Bài 1: Đại cương về hệ phương trình tuyến tính và không gian véctơ n chiều giúp sinh viên nắm được các khái niệm về hệ phương trình tuyến tính, nắm được phương pháp giải và các kết quả định tính đối với hệ phương trình tuyến tính; khái niệm véctơ n chiều, không gian véctơ n chiều và các khái niệm liên quan; tính toán thành thạo các phép toán tuyến tính đối với véctơ.
 • 40
Hệ phương trình tuyến tính

Hệ phương trình tuyến tính

Hiˆ e’n nhiˆ en r˘ a `ng r ( A ) 6 r ( A e ) v`ı mˆ o ˜i di.nh th´u.c con cu’a A dˆ `u l`a di.nh e th´ u.c con cu’a A e nhu.ng khˆ ong c´ o diˆ `u ngu.o..c la.i. Ta luˆon luˆon gia’ thiˆe´t e r˘ a `ng c´ac phˆa ` n tu. ’ cu’a ma trˆ a.n A khˆ ong dˆ ` ng th`o.i b˘a`ng 0 tˆa´t ca’. o Ngu.` o.i ta quy u.´ o.c go.i di.nh th´u.c con kh´ac 0 cu’a mˆo.t ma trˆa.n m`a cˆ a´p cu’a n´ o b˘ a `ng ha.ng cu’a ma trˆa.n d´o l`a di.nh th´u.c con co. so.’ cu’a n´ o. Gia’ su. ’ dˆ o´i v´ o.i ma trˆ a.n d˜a cho ta d˜a cho.n mˆo.t di.nh th´u .c con co. so.’. Khi d´ o c´ ac h` ang v` a c´ ac cˆ o.t m`a giao cu’a ch´ung lˆa.p th`anh di.nh th´u.c con co. so. ’ d´ o du.o..c go.i l`a h` ang, cˆ o . t co . so.’ .
 • 45
 HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

* Một phép biến đổi sơ cấp trên một hệ phương trình tuyến tính là phép biến đổi có một trong các dạng sau: a/ Đổi chỗ 2 phương trình của hệ cho nhau. b/ Nhân 1 phương trình của hệ với một số khác không. c/ Thêm vào một phương trình bội số của phương trình khác.
 • 51
(LUẬN VĂN THẠC SĨ) BÀI TOÁN CAUCHY ĐỐI VỚI PHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN NHIỆT THUẦN NHẤT

(LUẬN VĂN THẠC SĨ) BÀI TOÁN CAUCHY ĐỐI VỚI PHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN NHIỆT THUẦN NHẤT

(Luận văn thạc sĩ) Bài toán Cauchy đối với phương trình truyền nhiệt thuần nhất(Luận văn thạc sĩ) Bài toán Cauchy đối với phương trình truyền nhiệt thuần nhất(Luận văn thạc sĩ) Bài toán Cauchy đối với phương trình truyền nhiệt thuần nhất(Luận văn thạc sĩ) Bài toán Cauchy đối với phương trình truyền nhiệt thuần nhất(Luận văn thạc sĩ) Bài toán Cauchy đối với phương trình truyền nhiệt thuần nhất(Luận văn thạc sĩ) Bài toán Cauchy đối với phương trình truyền nhiệt thuần nhất(Luận văn thạc sĩ) Bài toán Cauchy đối với phương trình truyền nhiệt thuần nhất(Luận văn thạc sĩ) Bài toán Cauchy đối với phương trình truyền nhiệt thuần nhất(Luận văn thạc sĩ) Bài toán Cauchy đối với phương trình truyền nhiệt thuần nhất(Luận văn thạc sĩ) Bài toán Cauchy đối với phương trình truyền nhiệt thuần nhất(Luận văn thạc sĩ) Bài toán Cauchy đối với phương trình truyền nhiệt thuần nhất(Luận văn thạc sĩ) Bài toán Cauchy đối với phương trình truyền nhiệt thuần nhất(Luận văn thạc sĩ) Bài toán Cauchy đối với phương trình truyền nhiệt thuần nhất(Luận văn thạc sĩ) Bài toán Cauchy đối với phương trình truyền nhiệt thuần nhất(Luận văn thạc sĩ) Bài toán Cauchy đối với phương trình truyền nhiệt thuần nhất(Luận văn thạc sĩ) Bài toán Cauchy đối với phương trình truyền nhiệt thuần nhất(Luận văn thạc sĩ) Bài toán Cauchy đối với phương trình truyền nhiệt thuần nhất(Luận văn thạc sĩ) Bài toán Cauchy đối với phương trình truyền nhiệt thuần nhất
 • 48
BÀI TOÁN CAUCHY ĐỐI VỚI PHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN NHIỆT THUẦN NHẤT (LV THẠC SĨ)

BÀI TOÁN CAUCHY ĐỐI VỚI PHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN NHIỆT THUẦN NHẤT (LV THẠC SĨ)

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trong số lớp phương trình đạo hàm riêng tuyến tính, phương trình dạng parabolic là lớp phương trình mô tả các quá trình truyền nhiệt, khuyếch tán. Bài toán này được nghiên cứu từ rất lâu và lý thuyết của nó đến nay tương đối hoàn chỉnh. Khi nghiên cứu bài toán Cauchy cho phương trình truyền nhiệt, nhà toán học Pháp Poisson đã thiết lập công thức tính nghiệm, hiện nay mang tên ông và có nhiều ứng dụng.Với mong muốn tìm hiểu sâu hơn về phương pháp biến đổi Fourier và áp dụng các kết quả đạt được trong việc nghiên cứu bài toán Cauchy cho phương trình truyền nhiệt thuần nhất, chúng tôi chọn " Bài toán Cauchy đối với phương trình truyền nhiệt thuần nhất" làm đề tài nghiên cứu của mình.
 • 48
ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH - BÀI TẬP CHƯƠNG III - HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH DOC

ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH - BÀI TẬP CHƯƠNG III - HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH DOC

TRANG 1 ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH BÀI TẬP CHƯƠNG III.. HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH 1.[r]
 • 2
ĐẠI SỐ BÀI 2: MA TRẬN, ĐỊNH THỨC hệ PHƯƠNG TRÌNH đại số TUYẾN TÍNH

ĐẠI SỐ BÀI 2: MA TRẬN, ĐỊNH THỨC hệ PHƯƠNG TRÌNH đại số TUYẾN TÍNH

BÀI 2 : MA TRẬN ĐỊNH THỨC HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH Sinh viên nắm vững được khái niệm ma trận, các phép toán trên ma trận Sinh viên hiểu được định nghĩa định thức, một số phương pháp tính định thức Sinh viên nắm được định nghĩa ma trận nghịch đảo, phương pháp tìm ma trận nghịch đảo Sinh viên hiểu được định nghĩa hạng của ma trận, nắm được cách tính hạng của ma trận Sinh viên nắm được các khái niệm cơ bản về hệ phương trình đại số tuyến tính Sinh viên hiểu được định lý về sự tồn tại nghiệm của hệ phương trình tuyến tính Sinh viên tư duy được phương pháp giải hệ phương trình tuyến tính 2. Kỹ năng Sinh viênthành thạo tính được các định thức Sinh viên tìm được ma trận nghịch đảo, hạng của một ma trận Sinh viên thành thạo giải các hệ phương trình tuyến tính
 • 28
TÍNH ĐIỀU KHIỂN ĐƯỢC HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

TÍNH ĐIỀU KHIỂN ĐƯỢC HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

Tính điều khiển được hệ phương trình vi phân đại số tuyến tính
 • 67
TOÁN CAO CẤP 2- BÀI 3: HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH DOCX

TOÁN CAO CẤP 2- BÀI 3: HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH DOCX

Th ờ i l ượ ng Bạn đọc nên để 15 giờ để nghiên cứu LT + 8 giờ làm bài tập. Hệ phương trình đại số tuyến tính là một trong những vấn đề quan trọng của Đại số tuyến tính. Các hệ số cũng như các giá trị của các ẩn số là các số thực.Trong dạng tổng quát số phương trình và số ẩn số có thể là bất kỳ và hai loại số này có thể không bằng nhau.
 • 12
MỘT SỐ BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CẤP 2 VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT

MỘT SỐ BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CẤP 2 VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Phương trình đặc trưng có hai nghiệm k = ±_i_, do đó nghiệm tổng quát của phương trình thuần nhất tương ứng là: _y_ = C1cosx + C2sinx.. Phương trình tuyến tính cấp một hàm p.[r]
 • 25
PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN

PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN

Ví dụ 2: Giải phương trình y’’ + 6y’ + 9y = 0. Phương trình đặc trưng là k 2 + 6k + 9 = 0 có nghiệm kép là k = -3 ⇒ nghiệm tổng quát là y = (C 1 + C 2 x)e -3x . • k 1 , k 2 ∈ ℂ ; k 1 = a + ib, k 2 = a – ib thì
 • 24
ÔN TẬP TOÁN PHƯƠNG TRÌNH POT

ÔN TẬP TOÁN PHƯƠNG TRÌNH POT

C. Hệ phương trình có nghiệm duy nhất (0; 0; 0) nếu và chỉ nếu t ≠ 5 D. Hệ phương trình có nghiệm duy nhất (0; 0; 0) nếu và chỉ nếu E. Hệ phương trình không giải được với mọi giá trị của t Câu 6: Cho hệ phương trình không thuần nhất có 5 phương trình và 14 ẩn. Hãy trả lời 3 câu hỏi
 • 15
BÀI GIẢNG PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN (SỐ TÍN CHỈ: 2) DOCX

BÀI GIẢNG PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN (SỐ TÍN CHỈ: 2) DOCX

5.3.3 HỆ NGHIỆM CƠ BẢN, NGHIỆM TỔNG QUÁT CỦA PHƯƠNG TRÌNH THUẦN NHẤT: ĐỊNH NGHĨA: Hệ gồm _n_ nghiệm độc lập tuyến tính của phương trình thuần nhất 2 được gọi là _hệ nghiệm cơ bản_ của ph[r]
 • 32
Tài liệu Toán Ứng dụng - Chương 3: Hệ phương trình tuyến tính pptx

Tài liệu Toán Ứng dụng - Chương 3: Hệ phương trình tuyến tính pptx

I. Hệ phương trình tuyến tính tổng quát --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nghiệm của hệ là một bộ n số c 1 , c 2 , …, c m sao cho khi thay vào từng phương trình của hệ ta được những đẳng thức đúng .
 • 30
Bài giảng Toán cao cấp - Bài 3: Hệ phương trình đại số tuyến tính

Bài giảng Toán cao cấp - Bài 3: Hệ phương trình đại số tuyến tính

Bài giảng Toán cao cấp - Bài 3: Hệ phương trình đại số tuyến tính trình bày khái niệm về các loại hệ phương trình đại số tuyến tính; phương pháp giải hệ phương trình có số phương trình và số ẩn bằng nhau theo phương pháp Cramer và phương pháp Gauss; giải hệ phương trình đại số tuyến tính tổng quát; hệ phương trình thuần nhất.
 • 12
CÔNG THỨC TOÁN CAO CẤP PHẦN 3

CÔNG THỨC TOÁN CAO CẤP PHẦN 3

5.3. Nhận xét : Vì các vectơ dòng khác 0 của một ma trận dạng bậc thang luôn luôn độc lập tuyến tính nên chúng tạo thành một cơ sở của không gian dòng. Từ đây ta suy ra cách tìm số chiều và một cơ sở của không gian dòng của ma trận A như sau:
 • 11
BÀI GIẢNG TOÁN CAO CẤP A1 – CHƯƠNG 2: HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

BÀI GIẢNG TOÁN CAO CẤP A1 – CHƯƠNG 2: HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

Bài giảng Toán cao cấp A1 – Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính trình bày hệ phương trình tổng quát, định lý Crocneker – capelli, phương pháp giải hệ phương trình tổng quát; hệ phương trình thuần nhất.
 • 36
BÀI GIẢNG TOÁN CAO CẤP A1 – CHƯƠNG 2: HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

BÀI GIẢNG TOÁN CAO CẤP A1 – CHƯƠNG 2: HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

Bài giảng Toán cao cấp A1 – Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính trình bày hệ phương trình tổng quát, định lý Crocneker – capelli, phương pháp giải hệ phương trình tổng quát; hệ phương trình thuần nhất.
 • 36
HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH (ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH)

HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH (ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH)

HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH (ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH)HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH (ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH)HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH (ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH)HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH (ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH)HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH (ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH)HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH (ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH)HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH (ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH)HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH (ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH)HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH (ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH)HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH (ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH)HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH (ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH)HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH (ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH)HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH (ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH)HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH (ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH)HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH (ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH)HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH (ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH)CÁC DẠNG BÀI TẬP
 • 15
HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH - TOÁN CAO CẤP

HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH - TOÁN CAO CẤP

_Trường hợp 2: _Nếu rankA = k < n thì hệ phương trình tuyến tính thuần nhất có vô số nghiệm, phụ thuộc n-k tham số.. Ta có hệ có vô số nghiệm phụ thuộc n-k tham số.[r]
 • 26
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ TOÁN KINH TẾ HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ TOÁN KINH TẾ HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

ξ 3 PHƯƠNG PHÁP GAUSS 3.3.4. Hệ nghiệm cơ bản của hệ phương trình tuyến tính thuần nhất: Giả sử rankA = k < n. Ta có hệ có vô số nghiệm phụ thuộc n-k tham số. Giả sử n-k tham số đó là x k+1 , … x n.
 • 14
BÀI GIẢNG TOÁN CAO CẤP A1 – CHƯƠNG 2: HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

BÀI GIẢNG TOÁN CAO CẤP A1 – CHƯƠNG 2: HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

Bài giảng Toán cao cấp A1 – Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính trình bày hệ phương trình tổng quát, định lý Crocneker – capelli, phương pháp giải hệ phương trình tổng quát; hệ phương trình thuần nhất.
 • 36

Xem thêm

Từ khóa: hệ phương trình tuyến tínhbài tập hệ phương trình tuyến tính có lời giảibài tập hệ phương trình tuyến tínhcác dạng toán về hệ phương trình tuyến tínhcác dạng toán hệ phương trình tuyến tínhtài liệu hệ phương trình tuyến tínhphương pháp giải hệ phương trình tuyến tínhhệ phương trình tuyến tính không thuần nhấthệ phương trình tuyến tính thuần nhất là gìgiải hệ phương trình tuyến tính thuần nhấtcách giải hệ phương trình tuyến tính thuần nhấtbài tập hệ phương trình tuyến tính thuần nhấthệ phương trình tuyến tính thuần nhất liên kếthệ phương trình tuyến tính thuần nhấtcác bài toán hệ phương trình tuyến tínhBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ