0
 1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Công nghệ thông tin >

Chứng minh h liên tục

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU CÁC BÀI TOÁN VỀ HÀM BẬC CAO PHẦN 4 PPSX

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU CÁC BÀI TOÁN VỀ HÀM BẬC CAO PHẦN 4 PPSX

( = 0 Chú ý Hàm f giải tích không đủ để các hàm u và v có đạo hàm riêng liên tục. Do đó việc chứng minh định lý Cauchy thực ra phức tạp hơn rất nhiều. Bạn đọc quan tâm đến phép chứng minh đầy đủ có thể tìm đọc ở các tài liệu tham khảo.
 • 5
Bài giảng số 4: Hàm số liên tục và các ứng dụng

Bài giảng số 4: Hàm số liên tục và các ứng dụng

   a     2 1 a   3 V ậy với a   3 thì hàm s ố lien tục tại x = 0 Dạng 4: Ứng dụng của tính liên tục trong chứng minh phương trình có nghiệm Ví dụ 7: Chứng minh rằng phương trình 2
 • 9
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH QUY TRÌNH ỨNG DỤNG NGUYÊN LÝ CỦA HÀM ĐIỀU HÒA DẠNG VI PHÂN P2 POTX

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH QUY TRÌNH ỨNG DỤNG NGUYÊN LÝ CỦA HÀM ĐIỀU HÒA DẠNG VI PHÂN P2 POTX

phân kỳ ngoài đ−ờng tròn | z - a | = R. Chứng minh Rõ ràng chuỗi luỹ thừa luôn hội tụ tại z = 0 và phân kỳ tại z = ∞ . Kí hiệu R 1 = Max{ ρ ∈ 3 + : chuỗi luỹ thừa hội tụ trong | z - a | < ρ }
 • 5
GIAO AN THAO GIANG 11

GIAO AN THAO GIANG 11

- Nắm được khái niệm hàm số liện tục trên một khoảng, nửa khoảng, đoạn Hướng dẫn HS học và làm BT ở nhà - Phương pháp xét tính liện tục của hàm số tại một điểm - Phương pháp chứng minh hàm số gián đoạn tại một điểm
 • 3
GIÁO TRÌNH HÌNH THÀNH QUY TRÌNH ĐIỀU KHIỂN NGUYÊN LÝ CỦA HÀM ĐIỀU HÒA DẠNG VI PHÂN P2 PPSX

GIÁO TRÌNH HÌNH THÀNH QUY TRÌNH ĐIỀU KHIỂN NGUYÊN LÝ CỦA HÀM ĐIỀU HÒA DẠNG VI PHÂN P2 PPSX

phân kỳ ngoài đ−ờng tròn | z - a | = R. Chứng minh Rõ ràng chuỗi luỹ thừa luôn hội tụ tại z = 0 và phân kỳ tại z = ∞ . Kí hiệu R 1 = Max{ ρ ∈ 3 + : chuỗi luỹ thừa hội tụ trong | z - a | < ρ }
 • 5
BAN_AN_HON_NHAN_GIA_DINH_GIUA_CHI_H_VA_ANH_H_NAM_2021

BAN_AN_HON_NHAN_GIA_DINH_GIUA_CHI_H_VA_ANH_H_NAM_2021

Nếu sau này, chị H chứng minh được bản thân có đủ điều kiện chăm sóc con chung Bùi Thị Diệu A tốt hơn anh H hoặc chứng minh được anh H và người thay anh H nuôi dưỡng cháu Diệu A không tố[r]
 • 7
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG BẤT ĐẲNG THỨC CAUCHY VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỂ THỎA ĐẴNG THỨC CAUCHY PHẦN 2 PDF

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG BẤT ĐẲNG THỨC CAUCHY VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỂ THỎA ĐẴNG THỨC CAUCHY PHẦN 2 PDF

phân kỳ ngoài đ−ờng tròn | z - a | = R. Chứng minh Rõ ràng chuỗi luỹ thừa luôn hội tụ tại z = 0 và phân kỳ tại z = ∞ . Kí hiệu R 1 = Max{ ρ ∈ 3 + : chuỗi luỹ thừa hội tụ trong | z - a | < ρ }
 • 5
CHƯƠNG 7: HÀM SỐ LIÊN TỤC TRONG RN POT

CHƯƠNG 7: HÀM SỐ LIÊN TỤC TRONG RN POT

3 Nguy ễ n Đ ỡnh Trớ, T ạ V ă n Đỉ nh, Nguy ễ n H ồ Qu ỳ nh. Toỏn h ọ c cao c ấ p, T ậ p 2,3, NXB Giỏo d ụ c, 2004. 4 G.J Silov, Gi ả i tớch toỏn, NXB KH Matscova, 1965. 5 Y.Y Liasko, A.C Boiatricc, I.A.G.Gai,G.P Golovac, Gi ả i tớch toỏn h ọ c, Cỏc vớ d ụ và bài t ậ p, NXB Đ H và THCN Hà N ộ i, 1979.
 • 101
Đề thi – Đáp án cuối kỳ môn Hàm suy rộng lớp K55A1-học lại

Đề thi – Đáp án cuối kỳ môn Hàm suy rộng lớp K55A1-học lại

Chứng minh rằng ánh xạ này là ánh xạ tuyến tính liên tục từ S 0 ( R ) vào chính nó.. Không được sử dụng tài liệu của thí sinh khác..[r]
 • 3
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH CÁC TÍNH CHẤT CỦA HÀM ĐIỀU HÒA CÓ ĐẠO HÀM RIÊNG TRONG TẬP SỐ PHỨC P2 PPT

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH CÁC TÍNH CHẤT CỦA HÀM ĐIỀU HÒA CÓ ĐẠO HÀM RIÊNG TRONG TẬP SỐ PHỨC P2 PPT

tuyệt đối và đều. Hê quả 1 Nếu chuỗi luỹ thừa phân kỳ tại z 1 thì nó phân kỳ trên miền | z - a | > | z 1 - a | Chứng minh Giả sử trái lại chuỗi luỹ thừa hội tụ tại z : | z - a | > | z 1 - a | . Từ định lý suy ra chuỗi luỹ
 • 5
GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ LUYỆN THÉP 18 PPSX

GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ LUYỆN THÉP 18 PPSX

b) C ấ u trúc th ỏ i thép sôi C ấ u trúc tinh th ể : C ấ u trúc tinh th ể c ủ a th ổ i thép sôi có ba vùng rõ r ệ t: l ớ p tinh th ể nh ỏ m ị n m ặ t ngoài, vùng tinh th ể hình tr ụ và vùng tinh th ể đẳ ng tr ụ c, vô h ướ ng thô đạ i ở tâm. Do trong thép sôi có x ẩ y ra ph ả n ứ ng oxy cacbon, khí CO thoát ra t ạ o nên s ự xáo tr ộ n m ạ nh kim lo ạ i l ỏ ng nên tinh th ể nhánh cây b ị cu ố n gãy, làm cho l ớ p tinh th ể nh ỏ m ị n ở m ặ t ngoài dày h ơ n trong th ỏ i thép l ắ ng.
 • 6
TUYỂN TẬP ĐỀ THI TOÁN CHUYÊN HÀ NỘI AMSTERDAM  NGUYỄN HUỆ CHU VĂN AN

TUYỂN TẬP ĐỀ THI TOÁN CHUYÊN HÀ NỘI AMSTERDAM NGUYỄN HUỆ CHU VĂN AN

Gọi H là hình chiếu của O trên MN, chứng minh rằng đường thẳng d luôn tiếp xúc với một nửa đường tròn cố định tại H.. Chứng minh rằng tâm I của đường tròn ngoại tiếp ∆MON chạy trên một t[r]
 • 23
TUYỂN TẬP BỘ ĐỀ THI VÀO LỚP 10(HAY)

TUYỂN TẬP BỘ ĐỀ THI VÀO LỚP 10(HAY)

Bài 4 (4đ): Trên cùng mặt phẳng toạ độ xOy cho hai điẻm A(- 3; 0) và B(- 1; 0). Xét hai điểm M và N thay đổi trên trục tung sao cho AM, BN luôn vuông góc với nhau. 1, Chứng minh AN, BM vuông góc với nhau và tích OM. ON không đổi khi M, N biến thiên. Từ đó suy ra đường tròn đường kính MN luôn đi qua 2 điểm cố định. Tìm toạ độ hai điểm cố định này.
 • 53
LUẬN LÝ TOÁN HỌC  CHƯƠNG 2 PPSX

LUẬN LÝ TOÁN HỌC CHƯƠNG 2 PPSX

Ứ ng d ụ ng c ủ a ch ứ ng minh [7] • Các phân t ử HCl, NaOH, O 2 và C đượ c hình th ứ c hóa nh ư là m ộ t h ệ th ố ng và ch ứ ng minh r ằ ng H 2 CO 3 là h ệ qu ả lu ậ n lý c ủ a h ệ th ố ng này.
 • 44
Giáo an hội giảng cấp trường môn: Hình học 8 tiết 72: Hình bình hành

Giáo an hội giảng cấp trường môn: Hình học 8 tiết 72: Hình bình hành

- Rèn luyện kĩ năng chứng minh hình học, biết vận dụng các tính chất của hình bình hành để chứng minh các đoạn thẳng bằng nhau, góc bằng nhau, vận dụng dấu hiệu nhận biết để chứng minh h[r]
 • 3
PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 8 – TUẦN 15

PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 8 – TUẦN 15

với AE tại H. Gọi I là trung điểm của HE. a) Chứng minh tứ giác ACED là hình bình hành. Chứng minh K là trung điểm của HB. c) Chứng minh tứ giác BCIK là hình bình hành. d) Chứng minh AC,[r]
 • 1
HAM SO LIEN TUC (BOI DUONG)

HAM SO LIEN TUC (BOI DUONG)

1/TXĐ của hàm số là Ă ,nên hàm số liên tục trên Ă 2/ TXĐ của hàm số là Ă \ { } ± 1 hàm số liên tục trên Ă \ { } ± 1 . 3/TXĐ của hàm số là Ă ,nên hàm số liên tục trên Ă 4/ TXĐ của hàm số là Ă \ k ,k { p ∈ Â } ⇒ hàm số liên tục trên
 • 14
TU CHON .HAM SO LIEN TUC

TU CHON .HAM SO LIEN TUC

1/TXĐ của hàm số là Ă ,nên hàm số liên tục trên Ă 2/ TXĐ của hàm số là Ă \ { } ± 1 hàm số liên tục trên Ă \ { } ± 1 . 3/TXĐ của hàm số là Ă ,nên hàm số liên tục trên Ă 4/ TXĐ của hàm số là Ă \ k ,k { p ∈ Â } ⇒ hàm số liên tục trên
 • 14
GIỚI HẠN DÃY SỐ HÀM SỐ HÀM SỐ LIÊN TỤC

GIỚI HẠN DÃY SỐ HÀM SỐ HÀM SỐ LIÊN TỤC

Giới hạn dãy số Giới hạn hàm số Hàm số liên tục Bài tập giới hạn Đại số 11 chương 3, 4, 5 Luyện tập giới hạn Toán 11 Xét tính liên tục của hàm số Bài tập giới hạn Toán 11 Phương pháp tính giới hạn dãy số Hàm số Tìm điểm gián đoạn của hàm số CHứng minh phương trình có nghiệm bằng hàm số liên tục
 • 10
Giao An on tap toan 8

Giao An on tap toan 8

c. Gäi O lµ giao ®iÓm cña AN vµ EC.. Chứng minh rằng tứ giác MNPQ l hinh b×nh hµnh.. Chứng minh rằng tứ giác MNPQ l hình bình h nh. Chứng minh rằng tứ giác MNPQ l hình bình h nh.. A[r]
 • 52
ĐỀ THI HSG LỚP 8 HAY

ĐỀ THI HSG LỚP 8 HAY

a/ Tìm một đa thức bậc ba P (x) biết rằng P (x) chia hết cho x + 2 P (x) chia cho x 2 - 1 d x + 5 b/ Cho A = n 6 + 10n 4 + n 3 + 98n - 6n 5 - 26 ; B = 1 + n 3 - n 1/ Chứng minh với mọi n ∈ Z thì thơng của phép chia A cho B là bộ số của 6 2/ Tìm n ∈ Z để A chia hết cho B.
 • 1
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH QUY TRÌNH ỨNG DỤNG CÁC ĐỊNH LÝ CỦA HÌNH HỌC PHẲNG TRONG DẠNG ĐA PHÂN GIÁC P9 PPT

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH QUY TRÌNH ỨNG DỤNG CÁC ĐỊNH LÝ CỦA HÌNH HỌC PHẲNG TRONG DẠNG ĐA PHÂN GIÁC P9 PPT

Nếu D là miền đa liên biến đổi miền D thành miền D 1 đơn liên nh− trong hệ quả 2, Đ3. Sau đó sử dụng kết quả đ~ biết cho miền đơn liên, tính cộng tính và tính định h−ớng của tích phân. Nhận xét Theo các kết quả trên thì giá trị của hàm giải tích trong miền D đ−ợc xác định bằng các giá trị của nó trên biên ∂ D.
 • 5
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH CÁC ỨNG DỤNG CỦA HÌNH HỌC PHẲNG TRONG DẠNG ĐA PHÂN GIÁC P9 PPT

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH CÁC ỨNG DỤNG CỦA HÌNH HỌC PHẲNG TRONG DẠNG ĐA PHÂN GIÁC P9 PPT

Nếu D là miền đa liên biến đổi miền D thành miền D 1 đơn liên nh− trong hệ quả 2, Đ3. Sau đó sử dụng kết quả đ~ biết cho miền đơn liên, tính cộng tính và tính định h−ớng của tích phân. Nhận xét Theo các kết quả trên thì giá trị của hàm giải tích trong miền D đ−ợc xác định bằng các giá trị của nó trên biên ∂ D.
 • 5
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN CÁCH THỰC HIỆN MỘT CHUỖI CÁC PHÉP TOÁN THUỘC TRƯỜNG SỐ PHỨC PHẦN 9 PPTX

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN CÁCH THỰC HIỆN MỘT CHUỖI CÁC PHÉP TOÁN THUỘC TRƯỜNG SỐ PHỨC PHẦN 9 PPTX

Nếu D là miền đa liên biến đổi miền D thành miền D 1 đơn liên nh− trong hệ quả 2, Đ3. Sau đó sử dụng kết quả đ~ biết cho miền đơn liên, tính cộng tính và tính định h−ớng của tích phân. Nhận xét Theo các kết quả trên thì giá trị của hàm giải tích trong miền D đ−ợc xác định bằng các giá trị của nó trên biên ∂ D.
 • 5
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG QUY TRÌNH HÌNH HỌC PHẲNG TRONG DẠNG ĐA PHÂN GIÁC P9 PPTX

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG QUY TRÌNH HÌNH HỌC PHẲNG TRONG DẠNG ĐA PHÂN GIÁC P9 PPTX

Nếu D là miền đa liên biến đổi miền D thành miền D 1 đơn liên nh− trong hệ quả 2, Đ3. Sau đó sử dụng kết quả đ~ biết cho miền đơn liên, tính cộng tính và tính định h−ớng của tích phân. Nhận xét Theo các kết quả trên thì giá trị của hàm giải tích trong miền D đ−ợc xác định bằng các giá trị của nó trên biên ∂ D.
 • 5
DẠNG 4 SỬ DỤNG TÍNH LIÊN TỤC CHỨNG MINH CÓ NGHIỆM

DẠNG 4 SỬ DỤNG TÍNH LIÊN TỤC CHỨNG MINH CÓ NGHIỆM

BÀI TẬP MẪU DẠNG 1: PHƯƠNG TRÌNH KHÔNG CHỨA THAM SỐ.. Mà phương trình đã cho là phương trình bậc 5 có không quá 5 nghiệm.[r]
 • 15
BÀI TẬP GIẢI TÍCH HÀM PPT

BÀI TẬP GIẢI TÍCH HÀM PPT

yx0 ∈ X và f ( yx0 ) = yf ( x0 ) = y . Theo nguyên lý ánh xạ mở, f là toàn ánh tuyến tính liên tục từ không gian Banach X vào không gian Banach K nên nó là ánh xạ mở. Bài tập 1.24. Cho X, Y là hai không gian Banach, A ∈ L ( X, Y ) . Giả sử có α, β ≥ 0 , α < 1 , ∀ y ∈ Y, ∃ x ∈ X : k Ax − y k ≤ α k y k , k x k ≤ β k y k . Chứng minh rằng khi đó ∀ y ∈ Y , phương trình Ax = y có nghiệm x0 ∈ X thỏa điều kiện k x0 k ≤ β
 • 76
TIẾT 671  ÔN TẬP CUỐI NĂM

TIẾT 671 ÔN TẬP CUỐI NĂM

Như vậy để chứng minh BD = CE thì ta vận dụng điều gì ? Ta có thể vận dụng tỉ lệ thức được không ? Nêu được thì ta phải chứng minh được điều gì ? Từ đó g/v hướng dẫn để h/s chứng minh điều trên
 • 3
Giáo án môn Đại số 11 năm 2009 - Tiết 77: Kiểm tra học kì 2

Giáo án môn Đại số 11 năm 2009 - Tiết 77: Kiểm tra học kì 2

 Vận dụng tính liên tục của hàm số để chứng minh sự tồn tại nghiệm của phương trình..  Tính thành thạo đạo hàm của hàm số.[r]
 • 2
ke toan tai chinh

ke toan tai chinh

TRANG 19 20 20 CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN THẬN TRỌNG THẬN TRỌNG TRỌNG YẾU TRỌNG YẾU NHẤT QUÁN NHẤT QUÁN PHÙ HỢPPHÙ HỢP GIÁ GỐC GIÁ GỐC H/ĐỘNG H/ĐỘNG LIÊN TỤC LIÊN TỤC H/[r]
 • 40
2019

2019

a) Chứng minh H thuộc đường tròn đường kính OM.. a) Chứng minh H thuộc đường tròn đường kính OM. Lời giải.. a) Chứng minh H thuộc đường tròn đường kính OM..[r]
 • 17
BÀI GIẢNG ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 - LUYỆN TẬP VỀ HÀM SỐ LIÊN TỤC

BÀI GIẢNG ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 - LUYỆN TẬP VỀ HÀM SỐ LIÊN TỤC

Bài giảng Đại số và Giải tích 11 - Luyện tập về hàm số liên tục giúp học sinh nắm chắc những kiến thức về hàm số liên tục tại một điểm, hàm số liên tục trên một khoảng, chứng minh phương trình f(x) = 0 có nghiệm, xét tính liên tục của hàm số trên một khoảng...
 • 14
Ôn tập Toán 11

Ôn tập Toán 11

Xét tính liên tục của hàm số tại điểm đã chỉ ra:.. Chứng minh rằng các phương trình sau có nghiệm: aa[r]
 • 8
GIÁO TRÌNH TOÁN HỌC PHẦN 3 PPT

GIÁO TRÌNH TOÁN HỌC PHẦN 3 PPT

( = 0 Chú ý Hàm f giải tích không đủ để các hàm u và v có đạo hàm riêng liên tục. Do đó việc chứng minh định lý Cauchy thực ra phức tạp hơn rất nhiều. Bạn đọc quan tâm đến phép chứng minh đầy đủ có thể tìm đọc ở các tài liệu tham khảo.
 • 16
ON TAP KY 2 KHOI 11

ON TAP KY 2 KHOI 11

- Hàm số liên tục Tính liên tục của hàm số, tìm điều kiện để hàm số liên tục tại điểm _x_0, trên tập xác định… - Đạo hàm Tính đạo hàm của các hàm số, giải pt,bpt chứa đạo hàm,chứng minh[r]
 • 1
HÀM SỐ LIÊN TỤC  TOÁN 11

HÀM SỐ LIÊN TỤC TOÁN 11

BÀI TẬP TỰ GIẢI BÀI 1: XÉT TÍNH LIÊN TỤC CỦA CÁC HÀM SỐ SAU TRÊN TẬP XÁC ĐỊNH CỦA CHÚNG 1.. Chứng minh hàm số liên tục trên R.[r]
 • 37
Chương IV. §3. Hàm số liên tục

Chương IV. §3. Hàm số liên tục

Về kiến thức : Ôn tập, củng cố, khắc sâu kiến thức vể hàm số liên tục tại một điểm, trên một đoạn, trên một khoảng.. + Chứng minh được hàm số liên tục hoặc gián đoạn tại một điểm, liên[r]
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: ánh xạ liên tục trong không gian metric§3 ánh xạ liên tục giữa các không gian mêtricánh xạ liên tục trong không gian topoánh xạ liên tục không gian con không gian tích không gian thươngánh xa liên tuc không gian conánh xạ liên tụcchứng minh ánh xạ liên tụcđịnh nghĩa ánh xạ liên tụcánh xạ liên tục đềumột số vấn đề về mở rộng ánh xạ liên tục và ứng dụng của định lí hahnbanach§1 ánh xạ liên tục phép đồng phôikhông gian metric pdfảnh của không gian mêtrickhông gian mêtric tập compact không gian compact pdfcấu trúc không gian của quần xãBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXBT Tieng anh 6 UNIT 2Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ