0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Ph ơng pháp tính gía thành

HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY BẰNG ĐẰNG

HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY BẰNG ĐẰNG

Ch ơng 2 : thực trạng tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ bạch đằng  Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
 • 23
HỆ THỐNG KẾ TOÁN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU PHẦN 7 PPTX

HỆ THỐNG KẾ TOÁN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU PHẦN 7 PPTX

Đặc điểm của xí nghiệp l μ đơn vị sản xuất kinh doanh có quy mô , nguyên liệu vật liệu đa dạng, phong phú nhiều chủng loại . Để thuận tiện cho việc theo dõi quản lí ,kế toán sử dụng phơng pháp kê khai th − ờng xuyên để phản ánh sự biến động th − ờng xuyên liên tục về giá trị nhập - xuất - tồn của từng loại nguyên liệu vật liệu . Phơng pháp n μ y theo dõi đ − ợc tính chính xác . Tuy nhiên kế toán phải mất nhiều thời gian .Trong quá trình hạch toán công ty sử dụng tất cả các t μ i khoản có liên quan đến tình hình tăng giảm nguyên liệu vật liệu thực tế phát sinh theo phơng pháp kê khai th − ờng xuyên .
 • 8
BÀI TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH PPT

BÀI TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH PPT

22. ý nghĩa của việc đo cao hình học từ giữa ? Khi đó chênh cao giữa hai mia bị ảnh h−ởng bởi các yếu tố nμo ? 23. Trong phơng pháp đo cao l−ợng giác bằng mia vμ máy kinh vĩ quang cơ, có các yếu tố sai số chủ yếu nμo ? VI. Đo vẽ bình đồ địa hình
 • 15
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TRẮC ĐỊA ĐẠI CƯƠNG PPS

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TRẮC ĐỊA ĐẠI CƯƠNG PPS

Trong tr − ờng hợp n μ y dùng phơng pháp gì để bố trí ? B μ i 5 Hãy tính toán các yếu tố bố trí điểm M theo phơng pháp tọa độ cực v μ đánh giá độ chính xác vị trí điểm M(m P ). Biết
 • 15
Hoàn thiện thiết kế, công nghệ chế tạo và lắp ráp dòng xe mini buýt thông dụng 6  8 chỗ ngồi mang nhãn hiệu việt nam thí nghiệm 05 thí nghiệm về dao động của khung vỏ xe ô

Hoàn thiện thiết kế, công nghệ chế tạo và lắp ráp dòng xe mini buýt thông dụng 6 8 chỗ ngồi mang nhãn hiệu việt nam thí nghiệm 05 thí nghiệm về dao động của khung vỏ xe ô

3.3. Phơng pháp thí nghiệm: Phơng pháp đo dao động: + Sử dụng phơng pháp đo gia tốc rung của các tấm panel cùng với các cảm biến và thiết bị đo chuyên dụng có khả năng ghi, phân tích để xây dựng đặc tính biên độ tần số.
 • 171
NGHIÊN CỨU SỰ TẠO PHỨC ĐALIGAN TRONG HỆ 1  (2  PYRIDYLAZO)  2  NAPHTHOL (PAN  2)  Y(III)  CCL3 COOH BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHIẾT  TRẮC QUANG, ỨNG DỤNG ĐỂ PHÂN TÍCH

NGHIÊN CỨU SỰ TẠO PHỨC ĐALIGAN TRONG HỆ 1 (2 PYRIDYLAZO) 2 NAPHTHOL (PAN 2) Y(III) CCL3 COOH BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHIẾT TRẮC QUANG, ỨNG DỤNG ĐỂ PHÂN TÍCH

Có nhiều ph-ơng pháp phân tích khác nhau, nh-ng trong đề tài này chúng tôi sử dụng ph-ơng pháp phân tích chiết -trắc quang, một ph-ơng pháp phân tích đơn giản và có độ chính xác t-ơng đố[r]
 • 83
ĐÀO TẠO ORACLE CƠ BẢN  GIÁO TRÌNH KIẾN TRÚC VÀ QUẢN TRỊ ORACLE 8I  PHẦN 5 PPT

ĐÀO TẠO ORACLE CƠ BẢN GIÁO TRÌNH KIẾN TRÚC VÀ QUẢN TRỊ ORACLE 8I PHẦN 5 PPT

Phơng pháp trực tiếp: Xây dựng các khối dữ liệu ( blocks) trong bộ nhớ và sau đó ghi trực tiếp vào vùng đ − ợc xác định cho bảng sẽ đ − ợc nạp dữ liệu. Redo log không đ − ợc tạo ra trừ phi CSDL đang trong Archivelog mode. Phơng pháp trực tiếp sử dụng các đặc tính của tr − ờng để xây dựng toàn bộ các khối (blocks) dữ liệu và viết trực tiếp các block dữ liệu vào Oracle data file.
 • 13
CÁC PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN NHIỆT DOCX

CÁC PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN NHIỆT DOCX

2. Điều kiện biên đ − ợc mô tả bởi một phơng trình vi phân phi tuyến gọi là điều kiện biên phi tuyến - Ví dụ: điều kiện biên loại 3, khi mặt vách tiếp xúc chất khí hoặc chân không, trao đổi nhiệt với môi tr − ờng chủ yếu bằng bức xạ, xác định nhờ định luật Stefan-Boltzmann, thì phơng trình cân bằng nhiệt trên biên có dạng:
 • 152
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH LÝ THUYẾT TRƯỜNG VÀ PHƯƠNG THỨC SỬ DỤNG TOÁN TỬ HAMILTON P7 POTX

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH LÝ THUYẾT TRƯỜNG VÀ PHƯƠNG THỨC SỬ DỤNG TOÁN TỬ HAMILTON P7 POTX

+ f(x, t) với (x, t) ∈ H 0 và các điều kiện u(x, 0) = g(x), u(0, t) = 0 • T− t−ởng chung để giải bài toán SP là tìm cách chuyển về bài toán CP t−ơng đ−ơng. Giả sử f 1 và g 1 t−ơng ứng là kéo dài của các hàm f và g lên toàn 3 , còn hàm v(x, t) là nghiệm của bài toán Cauchy sau đây.
 • 5
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN CÁCH TÌM TRƯỜNG VÔ HƯỚNG CỦA LƯỢNG CHẤT LỎNG THEO THỜI GIAN PHẦN 7 PPS

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN CÁCH TÌM TRƯỜNG VÔ HƯỚNG CỦA LƯỢNG CHẤT LỎNG THEO THỜI GIAN PHẦN 7 PPS

+ f(x, t) với (x, t) ∈ H 0 và các điều kiện u(x, 0) = g(x), u(0, t) = 0 • T− t−ởng chung để giải bài toán SP là tìm cách chuyển về bài toán CP t−ơng đ−ơng. Giả sử f 1 và g 1 t−ơng ứng là kéo dài của các hàm f và g lên toàn 3 , còn hàm v(x, t) là nghiệm của bài toán Cauchy sau đây.
 • 5
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG VẬN DỤNG CẤU TẠO PHƯƠNG THỨC SỬ DỤNG TOÁN TỬ DIVERGENCE P7 PPTX

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG VẬN DỤNG CẤU TẠO PHƯƠNG THỨC SỬ DỤNG TOÁN TỬ DIVERGENCE P7 PPTX

Cần ghi nhận kết quả và ph−ơng pháp tính tích phân trên để sử dụng sau này.[r]
 • 5
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH QUY TRÌNH VẬN DỤNG NGUYÊN LÝ SỬ DỤNG TOÁN TỬ DIVERGENCE P7 PPTX

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH QUY TRÌNH VẬN DỤNG NGUYÊN LÝ SỬ DỤNG TOÁN TỬ DIVERGENCE P7 PPTX

+ f(x, t) với (x, t) ∈ H 0 và các điều kiện u(x, 0) = g(x), u(0, t) = 0 • T− t−ởng chung để giải bài toán SP là tìm cách chuyển về bài toán CP t−ơng đ−ơng. Giả sử f 1 và g 1 t−ơng ứng là kéo dài của các hàm f và g lên toàn 3 , còn hàm v(x, t) là nghiệm của bài toán Cauchy sau đây.
 • 5
PHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN NHIỆT_08

PHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN NHIỆT_08

r 2 V”(r) + rV’(r) - λ V(r) = 0, với λ ∈ 3 (8.6.4) Phơng trình (8.6.3) có họ nghiệm riêng trực giao, tuần hoàn chu kỳ T = 2 π Φ k (x) = A k cosk ϕ + B k sink ϕ , λ k = k 2 với A k , B k ∈ 3 , k ∈ ∠ Thay vào phơng trình (8.6.4) tìm họ nghiệm riêng độc lập và bị chặn V k (r) = C k r k với C k ∈ 3 , k ∈ ∠
 • 24
HÓA PHÂN TÍCH  LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH PART 5 PPSX

HÓA PHÂN TÍCH LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH PART 5 PPSX

Quá trình hòa tan phụ thuộc vào nhiều điều kiện: dung môi, nhiệt độ, pH, bản chất của chất phân tích... Do vậy có chất dễ hòa tan trong n − ớc, nh − ng cũng có chất chỉ tan trong dung dịch acid, dung dịch kiềm, hoặc tan khi tạo thành phức chất, nhiều chất khó tan hơn phải cần đến những chất có tính oxy hoá khử thích hợp hay chuyển chúng thành một dạng dễ hòa tan hơn. Trong khi hòa tan không đ − ợc cho thêm vào những chất làm ảnh h − ởng tới phản ứng kết tủa sau này.
 • 32
BÀI GIẢNG VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 2 CHƯƠNG 9  THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ CÁC CHẤT KHÍ VÀ ĐỊNH LUẬT PHÂN BỐ PGS TS ĐỖ NGỌC UẤN POT

BÀI GIẢNG VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 2 CHƯƠNG 9 THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ CÁC CHẤT KHÍ VÀ ĐỊNH LUẬT PHÂN BỐ PGS TS ĐỖ NGỌC UẤN POT

4. Nội năng khí lý t−ởng Nội năng = Động năng + thế năng t − ơng tác giữa các phân tử + W dao động cuả các nguyên tử. Bỏ qua t − ơng tác -> Nội năng của khí lý t − ởng bằng tổng động năng của các phân tử.
 • 30
Cơ Học Ứng Dụng - Cơ Học Kết Cấu part 20 docx

Cơ Học Ứng Dụng - Cơ Học Kết Cấu part 20 docx

• Vẽ biểu đồ mô men do Wi gây ra trên dầm giả ta đ − ợc biểu đồ độ võng của kết cấu. Ví dụ: Cho kết cấu chịu tác dụng của tải trọng nh − hình vẽ. Hăy tính và vẽ biểu đồ độ võng của kết cấu bằng phơng pháp tải trọng đàn hồi.
 • 4
Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty cổ phần Lilama Hà Nội

Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty cổ phần Lilama Hà Nội

_1.2.4_– Phơng pháp tính giá thành sản phẩm: _1.2.4.1 Ph_– _ơng pháp tính giá thành giản đơn:_ Theo phơng pháp này giá thành sản phẩm đợc tính bằng cách căn cứ trực tiếp vào CPSX đã tập [r]
 • 37
CÔNG NGHỆ VI SINH TRONG NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG  PGS TS NGUYỄN XUÂN THÀNH PHẦN 8 POT

CÔNG NGHỆ VI SINH TRONG NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG PGS TS NGUYỄN XUÂN THÀNH PHẦN 8 POT

1.3. Lignin trong rác thải sinh hoạt, phế thải nông nghiệp Lignin là những hợp chất có thành phần cấu trúc rất phức tạp, là chất cao phân tử đ−ợc tạo thành do phản ứng ng−ng tụ từ 3 loại r−ợu chủ yếu là trans-P-cumarynic; trans-connyferynic; trans-cynapylic. Lignin khác với xenluloza và hemixenluloza ở chỗ hàm l−ợng carbon t−ơng đối nhiều, cấu trúc của lignin còn có nhóm methoxyl ( − OCH 3 ) liên kết với nhau bằng liên kết (C − C) hay (C − O) trong đó phổ biến là liên kết aryl-glyxerin; aryl-aryl và diaryl ete. Lignin đễ bị phân giải từng phần d−ới tác dụng của Na 2 S 2 O 3; , H 2 SO 3 , CaS 2 O 3 ...
 • 11
CÔNG TẮC TƠ, CHƯƠNG 14 PPS

CÔNG TẮC TƠ, CHƯƠNG 14 PPS

b. Tính từ dẫn khe hở không khí cực từ giữa: Khi tính từ dẫn khe hở không khí cực từ giữa ta cũng dùng ph-ơng pháp phân chia từ tr-ờng. Vậy ta có từ dẫn cực của cực từ giữa của nam châm điện: G 2 =  0
 • 12
ÔN TẬP TOÁN 9 HKI

ÔN TẬP TOÁN 9 HKI

Bài 4 : m ột xe gắn máy đi từ A đến B cách nhau 90 km. Vì có việc gấp phải đến B trớc dự định là 45 phút nên ngời ấy phải tăng vận tốc mỗi giờ là 10 km. Hãy tính vận tốc dự định của ngời đó. Bài 5 : Một ngời đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 24 km/h. Lúc từ B về A, ngời đó có công việc bận cần đi theo con đờng khác dễ đi nhng dài hơn lúc đi là 5 km. Do vận tốc lúc về là 30 km/h. Lên thời gian về ít hơn thời gian đi là 40 phút. Tính quãng đờng lúc đi.
 • 39
ÔN THI THPT CHỈ VIỆC IN

ÔN THI THPT CHỈ VIỆC IN

Bài 4 : m ột xe gắn máy đi từ A đến B cách nhau 90 km. Vì có việc gấp phải đến B trớc dự định là 45 phút nên ngời ấy phải tăng vận tốc mỗi giờ là 10 km. Hãy tính vận tốc dự định của ngời đó. Bài 5 : Một ngời đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 24 km/h. Lúc từ B về A, ngời đó có công việc bận cần đi theo con đờng khác dễ đi nhng dài hơn lúc đi là 5 km. Do vận tốc lúc về là 30 km/h. Lên thời gian về ít hơn thời gian đi là 40 phút. Tính quãng đờng lúc đi.
 • 39
HÌNH ẢNH NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG TRUYỆN NGẮN THẠCH LAM

HÌNH ẢNH NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG TRUYỆN NGẮN THẠCH LAM

PH-ƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Với đề tài nghiên cứu Hình ảnh ng-ời phụ nữ trong truyện ngắn Thạch Lam chúng tôi sử dụng các ph-ơng pháp: Ph-ơng pháp thống kê so sánh Ph-ơng pháp hệ thống TRANG [r]
 • 37
ISDN VÀ BĂNG THÔNG RỘNG VỚI FRAME RELAY VÀ ATM  PHẦN 1 GIỚI THIỆU  CHƯƠNG 3 POT

ISDN VÀ BĂNG THÔNG RỘNG VỚI FRAME RELAY VÀ ATM PHẦN 1 GIỚI THIỆU CHƯƠNG 3 POT

Kĩ thuật này gây ra 2 mã xung đột với mã AMI , một kết quả không giống nh − vậy gây ra bởi ồn hoặc sự suy giảm truyền dẫn khác. Thiết bị thu nhận biết các mẫu và biên dịch chúng thành 8 zeros nguyên gốc Một kiểu mã hoa đ − ợc sử dụng rộng rãi tại ch âu Âu và Nhật l à L − ỡng cực mật độ cao 3 zeros ( HDB3 – High-density bipolar 3 zeros ) . Nh − ở trên , nó cũng dựa trên mã AMI. Trong tr − ờng hợp này 4 zeros đ − ợc thay thế bằng chuỗi chứa 1 hoặc 2 xung . Trong mỗi một tr − ờng hợp thì 4 zeros đ − ợc thay thế bởi 1 mã xung đột. Hơn nữa 1 luật cần để đảm bảo là sự xung đột làm thay đổi phân cực sẽ giúp làm giảm các thành phần DC. Vì thế nếu xung đột vừa rồi là d − ơng thì xung đột tiếp theo sẽ là âm và ng − ợc lại .. ... Bảng 3.2 chỉ ra rằng điều kiện này đ − ợc kiểm tra bằng cách biết số xung vừa mới bị xung đột là chẵn hay là lẻ và khi biết cực tính của xung vừa rổit − ớc khi xảy ra 4 zeros.
 • 27
ĐỒ ÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY CƠ KHÍ TRUNG QUY MÔ SỐ 2

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY CƠ KHÍ TRUNG QUY MÔ SỐ 2

* Sơ đồ trạm PPTT : b. Sơ đồ các trạm biến áp phân x-ởng . Các trạm biến áp phân x-ởng đều đặt hai máy biến áp do ABB sản xuất tại Việt Nam. Vì các trạm biến áp phân x-ởng đặt rất gần trạm phân phối trung tâm nên phía cao áp chỉ cần đặt dao cách ly và cầu chì. Dao cách ly dùng để cách ly máy biến áp khi cần sửa chữa. Cầu chì dùng để bảo vệ ngắn mạch và quá tải cho máy biến áp. Phía hạ áp đặt áptômát tổng và các áptômát nhánh, thanh cái hạ áp đ-ợc phân đoạn bằng áptômát phân đoạn. Để hạn chế dòng ngắn mạch về phía hạ áp của trạm và làm đơn giản việc bảo vệ ta lựa chọn ph-ơng thức cho hai máy biến áp làm việc độc lập (áptômát phân đoạn của thanh cái hạ áp th-ờng ở trạng thái cắt). Chỉ khi nào một máy biến áp bị sự cố mới sử dụng áptômát phân đoạn để cấp điện cho phụ tải của phân đoạn đi với máy biến áp bị sự cố.
 • 92
TỔNG QUAN VỀ ISDN - CHƯƠNG 3 PPSX

TỔNG QUAN VỀ ISDN - CHƯƠNG 3 PPSX

Để có thể nhận đ−ợc tín hiệu số một cách tốt đẹp, bên nhận cần phải biết thời gian của từng bit. Có nghĩa là bên nhận phải biết khi nào một bít bắt đầu và chấm dứt với một độ chính xác nào đó, để bên nhận có thể lấy mẫu tín hiệu vào một lần cho mỗi thời gian bit để nhận biết giá trị của từng bit. Nh− vậy sẽ phải có cái gọi là khả năng đồng bộ hoá tín hiệu giữa bên truyền và bên nhận. Không thể tránh khỏi rằng : độ trôI nào đó giữa các đồng hồ giữa bên truyền và bên nhận, và do vậy cần phảI có một cơ chế đồng bộ hoa riêng biệt nào đó. Một phơng pháp là cung cấp một đồng hồ chủ riêng biệt để đồng bộ hoá bên truyền và bên nhận. Phơng pháp này khá tốn kém vì nó cần phải có thêm một đ−ờng dây nữa , cộng với một bộ phận nhận / truyền . Phơng pháp khác cung cấp cơ chế đồng bộ hoá dựa trên tín hiệu đ−ợc truyền . ĐIều này có thể làm đ−ợc nhờ cách mã hoá thích hợp.
 • 27
THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY SẢN XUẤT MÁY KÉO, CHƯƠNG 1 POTX

THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY SẢN XUẤT MÁY KÉO, CHƯƠNG 1 POTX

Phân x-ởng sửa chữa cơ khí là phân x-ởng số 6 trong sơ đồ mặt bằng nhà máy. Phân x-ởng có diện tích bố trí 1200 m 2 . Trong phân x-ởng có 98 thiết bị, công suất của các thiết bị rất khác nhau, thiết bị có công suất lớn nhất là 30 kW( lò điện ), song cũng có những thiết bị có công suất rất nhỏ. Phần lớn các thiết bị có chế độ làm việc dài hạn, chỉ có máy biến áp hàn là có chế độ làm việc ngắn hạn lặp lại. Những đặc điểm này cần đ-ợc quan tâm khi phân nhóm phụ tải, xác định phụ tải tính toán và lựa chọn ph-ơng án thiết kế cung cấp điện cho phân x-ởng.
 • 7
GIÁO TRÌNH BỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ ĐƯỜNG THÀNH PHỐ DOCX

GIÁO TRÌNH BỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ ĐƯỜNG THÀNH PHỐ DOCX

hạn thuần tuý, giải quyết bài toán bằng phơng pháp phần tử hữu hạn - mô hình chuyển vị. Phần mềm tính toán ổn định mái dốc, t − ờng chắn gia c − ờng neo thép, l − ới vải địa kỹ thuật, l − ới cốt thép, ... - Bộ phần mềm Geo - Slope (Canada) : đ − ợc nhiều n − ớc trên thế giới đánh giá là bộ ch − ơng trình mạnh nhất, đ − ợc dùng phổ biến nhất hiện nay, gồm có 6 Modul sau :
 • 54
CÁC PH NG PHÁP TÍNH TÍCH PHÂN

CÁC PH NG PHÁP TÍNH TÍCH PHÂN

+) Lo ạ i 2: Tích phân của hàm số chứa căn thức +) Lo ạ i 3: Tích phân của hàm số l−ợng giác +) Lo ạ i 4: Tích phân của hàm số mũ và logarit Đối với các tích phân đó có thể tích theo các phơng pháp sau:
 • 21
CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍCH PHÂN ( ÔN THI ĐẠI HỌC )

CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍCH PHÂN ( ÔN THI ĐẠI HỌC )

+) Lo ạ i 2: Tích phân của hàm số chứa căn thức +) Lo ạ i 3: Tích phân của hàm số l−ợng giác +) Lo ạ i 4: Tích phân của hàm số mũ và logarit Đối với các tích phân đó có thể tích theo các phơng pháp sau:
 • 21
CAC PP TINH TICH PHAN PHU HOP CHO HS TU HOC

CAC PP TINH TICH PHAN PHU HOP CHO HS TU HOC

+) Lo ạ i 3: Tích phân của hàm số l−ợng giác +) Lo ạ i 4: Tích phân của hàm số mũ và logarit Đối với các tích phân đó có thể tích theo các phơng pháp sau: I) Phơng pháp biến đổi trực tiếp
 • 21
KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HỒNG TRÀ

KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HỒNG TRÀ

Ph−ơng pháp tinh giá thành theo định mức: _ Ph−ơng pháp này áp dụng với các doanh nghiệp thỏa mãn các điều kiện phải tính đ−ợc giá thành định mức trên cơ sở các định mức và đơn giá tại t[r]
 • 48
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CONECTOR TRONG VIỆC ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG HÓA P2 DOC

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CONECTOR TRONG VIỆC ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG HÓA P2 DOC

2 – Phơng pháp danh sách lệnh STL Là phơng pháp thể hiện ch−ơng trình d−ới dạng tập hợp các câu lệnh. Để tạo ra một ch−ơng trình dạng STL, ng−ời lập trình cần phải hiểu rõ phơng thức sử dụng 9 bít ngăn xếp logic của S7 – 200. Ngăn xếp logic là một khối gồm 9 bit chồng lên nhau. Tất cả các thuật toán liên quan đến ngăn xếp đều làm việc với bit đầu tiên hay bit đầu tiên và bit thứ hai của ngăn xếp. Giá trị logic mới đều có thể đ−ợc gửi (hoặc đ−ợc nối thêm) vào ngăn xếp. Ngăn xếp và tên của từng bit trong ngăn xếp đ−ợc biểu diễn nh− sau:
 • 9
GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ BẰNG PHƯƠNG PHÁP LƯỢNG GIÁC HÓA POT

GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ BẰNG PHƯƠNG PHÁP LƯỢNG GIÁC HÓA POT

Bài số 5: 1 − x − 2 x 1 − x 2 − 2 x 2 + 1 = 0 . HD: Đk : -1 ≤ x ≤ 1. Đặt x = cost, t ∈[0; π ]. (*) Khi đó hãy đ−a phơng trình về dạng: sin( 2t + π /4 ) = sin ( t/2)⇒ t = 3 π /10 (do (*)) ⇒ x = cos(3 π /10). Bài số 6: x+ 12 35 1
 • 4
SKKN Giải toán bằng phương pháp chọn thích hợp

SKKN Giải toán bằng phương pháp chọn thích hợp

Theo định h-ớng 2.16.1, đ-ờng thẳng MN luôn đi qua H . Vậy đ-ờng thẳng MN luôn đi qua một điểm cố định. Bài toán 2.17. ( Bài 15.8 trang 179 sách đề thi vô địch 19 n-ớc – tập I-NXB Trẻ ) Trên các cạnh AB, AC, AD của khối tứ diện ABCD cho tr-ớc với mỗi giá trị n  N * , lấy các điểm K n , L n , M n t-ơng ứng sao cho
 • 19
PHƯƠNG PHÁP DỒN BIẾN, DỒN BIẾN MẠNH  ỨNG DỤNG GIẢI CÁC BÀI TOÁN VÀ SÁNG TẠO MỘT SỐ BÀI TOÁN SƠ CẤP

PHƯƠNG PHÁP DỒN BIẾN, DỒN BIẾN MẠNH ỨNG DỤNG GIẢI CÁC BÀI TOÁN VÀ SÁNG TẠO MỘT SỐ BÀI TOÁN SƠ CẤP

Để giải các bài toán bất đẳng thức thì có không ít các ph-ơng pháp giải chẳng hạn: ph-ơng pháp biến đổi t-ơng đ-ơng, ph-ơng pháp sử dụng chiều biến thiên của hàm số, ph-ơng pháp tam thức[r]
 • 56
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN BIÊN ĐỐI VỚI PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN THƯỜNG

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN BIÊN ĐỐI VỚI PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN THƯỜNG

_1.4..3.3 Ph-ơng pháp đuổi vi phân _ Khác với ph-ơng pháp đuổi và ph-ơng pháp biến thiên hằng số và ph-ơng pháp bắn, ph-ơng pháp đuổi vi phân giải bài toán Cauchy không phải để cho ph-ơn[r]
 • 53
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH GIÁO TRÌNH THIẾT LẬP LƯU ĐỒ BÀI TOÁN ĐIỀU KHIỂN MÔ HÌNH TRONG CÔNG ĐOẠN CHẾ BIẾN NƯỚC TINH LỌC P2 PDF

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH GIÁO TRÌNH THIẾT LẬP LƯU ĐỒ BÀI TOÁN ĐIỀU KHIỂN MÔ HÌNH TRONG CÔNG ĐOẠN CHẾ BIẾN NƯỚC TINH LỌC P2 PDF

+ Phơng pháp sử dụng danh sách lệnh STL + Sơ đồ khối hàm logic 1 – Phơng pháp hình thang Là phơng pháp thể hiện ch−ơng trình bằng đồ họa, những thành phần cơ bản dùng trong LAD t−ơng ứng với các thành phần của bảng điều khiển bằng rơle. Trong ch−ơng trình LAD các phần tử cơ bản dùng để biểu diễn lệnh logic nh− sau. + Tiếp điểm: là biểu t−ợng (symbol) mô tả các tiếp điểm của rơle. Các tiếp điểm đó có thể là th−ờng mở -| |- hoặc th−ờng đóng -|/|-.
 • 9
ỨNG DỤNG GIS VÀ PHẦN MỀM MAPINFO THÀNH LẬP BẢN ĐỒ

ỨNG DỤNG GIS VÀ PHẦN MỀM MAPINFO THÀNH LẬP BẢN ĐỒ

Trong hộp thoại có các ph−ơng pháp: - Ph−ơng pháp Range Ph−ơng pháp đồ giải - Cartogram - Ph−ơng pháp Bar Charts Ph−ơng pháp cartodiagram - Ph−ơng pháp Pie Charts Ph−ơng pháp cartodi[r]
 • 22
KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY MAY XNK TỔNG HỢP VIỆT THÀNH

KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY MAY XNK TỔNG HỢP VIỆT THÀNH

1.8.1.CÁC PHƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Phơng pháp trực tiếp,phơng pháp tổng cộng chi phí,phơng pháp hệ số,ph-ơng pháp tỷ lệ,phsố,ph-ơng pháp loại trừ sản phẩm phụ,phsố,ph-ơng pháp [r]
 • 53
ĐỒ ÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHA MÁY SẢN XUẤT ĐƯỜNG HUYỆN GIA LÂM PPS

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHA MÁY SẢN XUẤT ĐƯỜNG HUYỆN GIA LÂM PPS

Do tính chất quan trọng nh- vậy nên từ tr-ớc tới nay đã có nhiều công trình nghiên cứu và có nhiều ph-ơng pháp tính toán phụ tải điện. Song vì phụ tải điện phụ thuộc vào nhiều yếu tố nh- đã trình bày ở trên nên cho đến nay vẫn ch-a có ph-ơng pháp nào hoàn toàn chính xác và tiện lợi. Những ph-ơng pháp đơn giản thuận tiện cho việc tính toán thì lại thiếu chính xác, còn nếu nâng cao đ-ợc độ chính xác, kể đến ảnh h-ởng của nhiều yếu tố thì ph-ơng pháp tính lại phức tạp.
 • 79

Xem thêm

Từ khóa: cơ sở lý luân kế toán chi phí xây lắp và tính giá thành sản phẩm xây lắpkế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần giống bò sữa mộc châuthực trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng tân phúhạch toán chi phí sản phẩm hỏngkhoa luan ke toan chi phi doanh thu va xac dinh ket qua kinh doanh cong ty tnhh tan phuoc longthực trạng kế toán chi phí doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ công ty kỹ thuật công nghiệp thăng longhạch toán lao động tiền lưương và các khoản trích theo lương tại công ty đầu tưư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng sơn vũhoạch toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương tại công tytính giá thành sản phẩm tại công ty nạo vét đường thuỷphương pháp tính giá thành xây lắp tại công tytổ chức hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh thương mại và xây dựng đại hợphạch toán chi phí sản xuất và tính giá thànhhạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩmhoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại các doanh nghiệp hạch toán độc lập thuộc tổng công ty cổ phần xây dựng thanh hoáhạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng và thương mại bắc namNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDENghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘITÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ