0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

TK 6271 Chi phí nhân viên phân xởng

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM CỬU LONG.

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM CỬU LONG.

- Trị giá NVL xuất kho trong tháng Hàng tháng, kế toán chi phí sẽ tổng hợp và kiểm tra chứng từ rồi nhập thẳng dữ liệu vào máy là căn cứ để ghi sổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và tính giá thành đối với thành phẩm vỏ bao xi măng. Sau khi chứng từ đợc nhập vào máy, phần mềm kế toán Bravo 5.0 sẽ tự phản ánh các nghiệp vụ vào sổ chi tiết TK 621 – Xí nghiệp bao bì, sổ Nhật ký chung, Sổ cái TK 621 và hàng tháng kết chuyển sang sổ chi tiết TK 154 của xí nghiệp bao bì và Sổ cái TK 154.( Biểu số 3; 4; 5 )
 • 35
TÌNH HÌNH THỰC TẾ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT

TÌNH HÌNH THỰC TẾ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT

1.2.3.2.3. Phơng pháp tập hợp chi phí dụng cụ sản xuất. Chi phí dụng cụ sản xuất ở Công ty bao gồm những chi phí về quần áo, giày dép, ủng cao su, khăn mặt, găng tay,... xuất dùng cho công nhân trong các phân x ởng và những chi phí về những loại dụng cụ sản xuất nh rổ, khay, chổi,... Mọi chi phí về dụng cụ sản xuất phát sinh trong kỳ đều đợc kế toán dựa vào phiếu xuất kho thủ kho cuối tháng chuyển đến và đợc tập hợp vào cột CCDC cho từng đối tợng sử dụng trên sổ chi tiết TK 153 - CCDC. Đây là sổ theo dõi cụ thể tình hình xuất nhập tồn kho của từng thứ CCDC trong kỳ,...
 • 24
122 KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM

122 KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM

TK 622- Chi phí nhân công trực tiếp cho phân xởng 2 - Sản xuất thuốc nổ ZECNÔ TK 622 - Chi phí nhân công trực tiếp cho phân xởng 3 - Sản xuất thuốc nổ ANFO thờng TRANG 12 _4.2 TRÌNH TỰ H[r]
 • 43
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP KINH DOANH VẬN TẢI

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP KINH DOANH VẬN TẢI

Trờng hợp mỗi đơn vị, bộ phận sản xuất chỉ tiến hành sản xuất một loại sảnphẩm, một loại công việc hay lao vụ, CPSXC của bộ phận, đơn vị đó là trực tiếp và đợc kết chuyển trực tiếp cho loại sản phẩm, công việc lao vụ đó. Nếu có nhiều loại sản phẩm, công việc hoặc lao vụ, CPSXC của từng bộ phận đơn vị đ- ợc phân bổ cho đối tợng liên quan theo tiêu chuẩn phân bổ nhất định. Có thể phân bổ theo tổng chi phí sản xuất phát sinh, cũng có thể phân bổ theo từng bộ phận chi phí sản xuất chung đã tập hợp đợc trên các TK cấp 2 cảu TK 627 - chi phí sản xuất chung. Tiêu chuân rđể sử dụng phan bổ CPSXC có thể là:
 • 31
THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP MAY XUẤT KHẨU LẠC TRUNG

THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP MAY XUẤT KHẨU LẠC TRUNG

Đối với loại hình sản xuất gia công hàng may mặc, phần lớn toàn bộ nguyên vật liệu trực tiếp do bên đặt hàng cung cấp theo điều kiện giá CIF tại cảng Hải Phòng, nghĩa là chi phí vận chuyển, bảo hiểm nguyên phụ liệu từ nớc đặt hàng đến cảng Hải Phòng do bên đặt hàng chịu. Chi phí vận chuyển phát sinh từ cảng Hải phòng về kho do xí nghiệp chịu (đợc hạch toán vào TK 6417 “Chi phí điện nớc, bốc vác, vận chuyển”). Số lợng nguyên vật liệu chính chuyển đến xí nghiệp đợc tính toán trên cơ sở số lợng sản phẩm đặt hàng và định mức nguyên vật liệu đợc xí nghiệp và khách hàng cùng nghiên cứu, xây dựng cho phù hợp với điều kiện cụ thể của mỗi bên. Bên cạnh đó, bên đặt gia công còn cung cấp cho xí nghiệp thêm 2%
 • 45
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP

Phòng kế toán công ty thực hiện toàn bộ công tác kế toán ở các xí nghiệp, phân xởng thành viên không tổ chức bộ máy kế toán riêng mà chỉ bố trí các nhân viên hạch toán làm nhiệm vụ hớng [r]
 • 23
THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở XÍ NGHIỆP MAY MINH HÀ

THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở XÍ NGHIỆP MAY MINH HÀ

- Đối với phế liệu nhập kho do tiết kiệm đợc trong sản xuất hoặc phế liệu thu hồi. Trong trờng hợp này ở phân xởng sản xuất sau khi sản xuất ra sản phẩm mà không sử dụng hết nguyên vật liệu (do tiết kiệm) hoặc trong quá trình sản xuất thu đợc phế liệu thì đem lên kho. Thủ kho sẽ làm một số thủ tục nh kiểm tra, cân sau đó phòng Xuất nhập khẩu tiến hành lập phiếu nhập kho. Phiếu nhập kho đợc lập làm 3 liên. Một liên để lại trên phòng Xuất nhập khẩu để làm chứng từ lu, một liên giao cho phân xởng sản xuất, một liên giao cho thủ kho làm căn cứ vào thẻ kho (chỉtiêu số lợng) sau đó gửi lên phòng kế toán vật liệu theo dõi.
 • 40
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP

Phòng kế toán công ty thực hiện toàn bộ công tác kế toán ở các xí nghiệp, phân xởng thành viên không tổ chức bộ máy kế toán riêng mà chỉ bố trí các nhân viên hạch toán làm nhiệm vụ hớng [r]
 • 23
200 BÁO CÁO TỔNG HỢP VỀ ĐẶC ĐIỂM VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ TỔ CHỨC; CÔNG TÁC KẾ TOÁN Ở CÔNG TY CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP

200 BÁO CÁO TỔNG HỢP VỀ ĐẶC ĐIỂM VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ TỔ CHỨC; CÔNG TÁC KẾ TOÁN Ở CÔNG TY CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP

Phòng kế toán công ty thực hiện toàn bộ công tác kế toán ở các xí nghiệp, phân xởng thành viên không tổ chức bộ máy kế toán riêng mà chỉ bố trí các nhân viên hạch toán làm nhiệm vụ hớng [r]
 • 23
DO AN HE THONG DIEN DOCX

DO AN HE THONG DIEN DOCX

Nhà máy sản xuất máy kéo là một bộ phận quan trọng đối với nền công nghiệp của nớc ta. Nhà máy có 10 phân xởng sản xuất với công suất đặt lên đến 18872,9 KW. Tổng diện tích mặt bằng là 260250 m 2 . Hơn nữa nhà máy sản xuất máy kéo là một bộ phận quan trọng của nên nông nghiệp, mà nớc ta lai là một nớc mà nông dân chiếm đến 80% do đó khi cấp điện thì nhà máy này thuộc loại 1. Nguồn điện cấp cho nhà máy đợc lấy từ đờng cao áp 110 KV qua trạm biến áp trung gian về nhà máy, đờng điện cao áp cách nhà máy 5 Km. Bản thiết kế cung cấp điện cho nhà máy sản xuất máy kéo bao gồm:
 • 46
ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY32

ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY32

Tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Giang Sơn, do đặc điểm sản xuất kinh doanh là dựa trên các đơn đặt hàng với nội dung, khối lợng luôn thay đổi. Quy trình công nghệ tuy đợc bố trí thành các bớc rõ ràng, nhng sản phẩm mang tính đặc thù riêng lại đợc sản xuất qua nhiều công đoạn khác nhau và đợc thực hiện khép kín trong phân xởng sản xuất từ khâu đầu vào đến khâu cắt xén, đóng gấp sản phẩm và cuối giai đoạn là tạo ra thành phẩm (có hoặc không có sản phẩm dở dang). Xuất phát từ những đặc điểm và những điều kiện cụ thể đó của Công ty, để đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, công tác hạch toán kế toán đối tợng tập hợp chi phí đợc xác định là toàn bộ quy trình công nghệ sản xuất. Đồng thời Công ty đã phân loại chi phí sản xuất theo khoản mục chi phí , cụ thể tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Giang Sơn các chi phí sản xuất bao gồm: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung và ngoài ra còn có chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí bán hàng.
 • 33
DO AN CUNG CAP PPS

DO AN CUNG CAP PPS

-Sơ đồ đi dây phải đơn giản, sử lý nhanh, thao tác không nhầm lẫn. Trong thực tế thì kinh tế và kỹ thuật luôn mâu thuẫn nhau, phơng án tốt về mặt kỹ thuật thì vốn đầu t lại cao tuy nhiên chi phí vận hành hàng năm lại nhỏ. Ng- ợc lại phơng án có vốn đầu t nhỏ thì chi phí vận hành hàng năm lại lớn. Do đó để lựa chọn phơng án cung cấp điện ta phải so sánh cả về kinh tế và kỹ thuật của các phơng án sao cho vừa đảm bảo về yêu cầu kỹ thuật vừa đảm bảo các chỉ tiêu về kinh tế.
 • 94
KT045 POTX

KT045 POTX

- Tiêu thụ theo phơng thức bán buôn trực tiếp : Khi có nhu cầu mua thành phẩm của công ty, khách hàng sẽ đến phòng kinh doanh làm thủ tục. Nhân viên kinh doanh sẽ xem xét nhu cầu của khách hàng đồng thời kiểm tra lợng hàng có trong kho và số d Nợ của khách hàng ( đối với khách hàng thanh toán chậm ). Sau khi xét các điều kiện, công ty và khách hàng sẽ thoả thuận về giá cả, phơng thức vận chuyển, phơng thức thanh toán... Nếu hai bên chấp nhận thì phòng kinh doanh sẽ tiến hành lập Hoá đơn giá trị gia tăng, sau đó chuyển sang phòng kế toán. Tại đây kế toán sẽ kiểm tra trình tự hợp pháp của Hoá đơn, nếu đợc kế toán sẽ ký nhận và lu lại 1 liên. Căn cứ vào Hoá đơn giá trị gia tăng, kế toán tiêu thụ này có thể áp dụng hai hình thức : thanh toán ngay hoạc trả chậm.
 • 73
MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI NHÀ MÁY VẬT LIỆU BƯU ĐIỆN

MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI NHÀ MÁY VẬT LIỆU BƯU ĐIỆN

TỔ CHỨC- P, VẬT T PHÂN XỞNG IV PHÂN XỞNG III PHÂN XỞNG II PHÂN XỞNG I Các tổ đội sản xuất CÁC TỔ ĐỘI SẢN XUẤT Các tổ đội sản xuất TRANG 10 Sơ đồ 2 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của nhà má[r]
 • 31
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP MAY XUẤT KHẨU THANH TRÌ.

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP MAY XUẤT KHẨU THANH TRÌ.

3. Đặc điểm tổ chức sản xuất và quy trình công nghệ sản xuất của xí nghiệp: 3.1. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm: Tại xí nghiệp may xuất khẩu Thanh trì, với đặc điểm là sản phẩm đa dạng nhiều chủng loại. Quy trình sản xuất chế tạo chi phí đợc thực hiện trên quy trình công nghệ đơn giản, kiểu chế biến liên tục, qua nhiều giai đoạn công nghệ sản xuất, và đợc tổ chức theo nguyên tắc khép kín trong từng phân xởng sản xuất.
 • 38
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY ĐẠI THANH

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY ĐẠI THANH

Phó giám đốc : Là ngời có quyền sau giám đốc thay mặt giám đốc điều hành những mảng do giám đốc giao phó, uỷ quyền, chỉ đạo kiểm tra và tổ chức quản lý lao động, sử dụng lao động một cách có hiệu quả. đồng thời phụ trách cả về lĩnh vực sản xuất. Thay mặt giám đốc điều hành sản xuất của công ty đảm bảo cho quá trình sản xuất thực hiện đúng tiến độ cân đối sản xuất nhịp nhàng giữa các phân xởng sản xuất trong công ty .
 • 28
Thực trạng kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm, xác định kết quả tiêu thụ tại công ty dệt vải công nghiệp Hà nội

Thực trạng kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm, xác định kết quả tiêu thụ tại công ty dệt vải công nghiệp Hà nội

phòng cháy chữa cháy. Đề xuất các biện pháp phòng ngừa các vụ việc tiêu cực có hiệu quả. Hàng năm tham gia công tác huấn luyện quân dự bị. Cùng với hoạt động quản lý của các phòng ban chức năng, ở các Xí nghiệp còn có các quản đốc phân xởng chịu trách nhiệm về mọi hoạt động sản xuất ở phân xởng mình, bố trí từng tổ, đội sản xuất cho phù hợp với trình độ và khả năng của từng công nhân viên, thờng xuyên giám sát và hớng dẫn kỹ thuật cho công nhân (Xí nghiệp bạt có 324 ngời, Xí nghiệp mành có 350 ngời, xí nghiệp may có 350 ngời).
 • 44
PHƯƠNG PHÁP HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN THÀNH PHẨM TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY

PHƯƠNG PHÁP HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN THÀNH PHẨM TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY

Thứ ba, tính giá nhập kho theo đơn đặt hàng: Hiện nay việc tính giá trị giao khoán sản phẩm cho các phân xởng trong công ty đợc thực hiện trên bảng tính định mức tại phòng kế hoạch sản xuất của công ty. Tuy nhiên bảng tính định mức này lại đợc áp dụng trong nhiều năm mà cha đợc thay đổi. Giá thành phẩm xuất kho đợc xác định chính là giá thành phẩm nhập kho dựa trên tỷ lệ giao khoán cho từng phân xởng. Có nghĩa là giá thành phẩm nhập xuất kho không phải là giá thành thực tế phát sinh hình thành nên thành phẩm mà đợc tính theo một tỷ lệ cố định cho mọi đơn đặt hàng ( ở Công ty là 75 %). Do đó, giá thành phẩm xuất kho cha chính xác dẫn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng cha chính xác. Nên công ty cần thay đổi việc tính giá thành phẩm nhập kho của từng đơn đặt hàng.
 • 20
PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN THÀNH PHẨM TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ

PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN THÀNH PHẨM TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ

Cuối tháng, kế toán dựa vào sổ chi tiết tiến hành tập hợp vào bảng kê 5. Số liệu tổng hợp của bảng kê sẽ đợc phản ánh vào nhật ký chứng từ số 7. 2.4.2. Chi phí quản lý doanh nghiệp: Chi phí quản lý doanh nghiệp tại công ty Cơ khí Quang Trung bao gồm các khoản chi phí sau: Lơng nhân viên quản lý doanh nghiệp, chi phí nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, chi phí khấu hao tài sản cố định phục vụ cho bộ phận quản lý, chi phí dịch vụ mua ngoài và các chi phí bằng tiền khác.
 • 22
PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SỬA CHỮA VÀ TÍNH GIÁ THÀNH DỊCH VỤ SỬA CHỮA TẠI XÍ NGHIỆP BẢO DƯỠNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI Ô TÔ NAM ĐỊNH

PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SỬA CHỮA VÀ TÍNH GIÁ THÀNH DỊCH VỤ SỬA CHỮA TẠI XÍ NGHIỆP BẢO DƯỠNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI Ô TÔ NAM ĐỊNH

Qua thời gian tìm hiểu thực tế công tác kế toán tập hợp chi phí sửa chữa và tính giá thành dịch vụ sửa chữa của xí nghiệp bảo dỡng ở công ty em thấy rằng nhìn chung công tác này đợc tiến hành có nền nếp, đảm bảo thực hiện tuân thủ chế độ kế toán hiện hành, phù hợp đặc điểm tổ chức kinh doanh của công ty. Tuy nhiên, trong quá trình hạch toán còn tồn tại một số vấn đề cần nghiên cứu hoàn thiện thêm. Với t cách là sinh viên thực tập tại công ty, tuy trình độ về thực tế còn hạn chế song với những am hiểu bớc đầu của mình, em xin mạnh dạn nêu ra một vài kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sửa chữa và tính giá thành dịch vụ sửa chữa tại xí nghiệp bảo dỡng của công ty.
 • 25
 CÔNG TY NHỰA CAO CẤP HÀNG KHÔNG

CÔNG TY NHỰA CAO CẤP HÀNG KHÔNG

- Phân xởng bao bì hút chân không Là phân xởng hạch toán, báo sổ, tham mu giúp việc cho giám đốc Công ty quản lý, điều hành và thực hiện công việc theo kế hoạch đợc Công ty giao nhiệm vụ[r]
 • 41
BÁO CÁO TỔNG HỢP CÔNG TY NHỰA CAO CẤP HÀNG KHÔNG

BÁO CÁO TỔNG HỢP CÔNG TY NHỰA CAO CẤP HÀNG KHÔNG

- Phân xởng bao bì hút chân không Là phân xởng hạch toán, báo sổ, tham mu giúp việc cho giám đốc Công ty quản lý, điều hành và thực hiện công việc theo kế hoạch đợc Công ty giao nhiệm vụ[r]
 • 36
BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THĂNG LONG

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THĂNG LONG

Kết cấu sản xuất của công ty là sự hình thành các phân xởng sản xuất chính, phân xởng sản xuất phụ trợ và các bộ phận phục vụ sản xuất _SƠ ĐỒ 2: KẾT CẤU SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY CP MEN THĂNG[r]
 • 30
BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THĂNG LONG

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THĂNG LONG

Kết cấu sản xuất của công ty là sự hình thành các phân xởng sản xuất chính, phân xởng sản xuất phụ trợ và các bộ phận phục vụ sản xuất Kho nguyên vật liệu Các PXSX 1,2,3 Kho thành phẩm P[r]
 • 31
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY MAY 10

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY MAY 10

Chu kì sản phẩm rất ngắn và kế tiếp nhau. Mỗi ngày đều có một khối lợng lớn thành phẩm hoàn thành nhập kho. Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của Công ty là một quy trình công nghệ phức tạp theo kiểu liên tục. Toàn bộ quy trình đợc chuyên môn hoá cao. Sau mỗi công đoạn tạo ra bán thành phẩm đều có bộ phận thâu hoá kiểm tra các thông số kỹ thuật thì mới đợc chuyển qua công đoạn sau. Đến công đoạn cuối cùng của quy trình sản xuất , sản phẩm phải qua sự kiểm tra của các nhân viên phòng kiểm tra chất lợng (Phòng QA). Nếu sản phẩm đạt đầy đủ tiêu chuẩn của Công ty thì mới đợc coi là thành phẩm và đợc nhập kho. Toàn bộ quy trình sản xuất sản phẩm của Công ty May 10 có thể khái quát qua sơ đồ 12:
 • 39
ÔN HÈ 3 LÊN 4

ÔN HÈ 3 LÊN 4

Bài 2: Tìm x biết: a) x x 8 = 67400 b) x : 5 = 12300 c) 100000 : x = 5 Bài 3: Một nhà máy có ba phân xởng. Phân xởng thứ nhất có 3750 công nhân. Số công nhân của phân xởng thứ hai nhiều hơn phân xởng thứ nhất 256 công nhân. Số công nhân của phân xởng thứ ba bằng tất cả số công nhân của hai phân xởng trên. Hỏi số công nhân cảu nhà máy là bao nhiêu?
 • 1
HƯỚNG DẤN ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN CHO MỘT PHÂN XƯỞNG

HƯỚNG DẤN ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN CHO MỘT PHÂN XƯỞNG

+ Trạm ngoài phân x ởng: u điểm là có thể đặt đúng tâm phụ tải của nhóm PX mà trạm cung cấp (giảm tổn thất). Tuy nhiên nếu công suất của các phân xởng là lớn thỉ việc truyền tải tổng hạ áp đến từng phân xởng có thể sẽ không kinh tế nữa. Tóm lại việc chọn số lợng, dung lợng và vị trí của các tram biến áp phân xởng phụ thuộc vào tình hình cụ thể của phụ tải. Trong khi làm thiết kế chúng ta có thể dựa vào biểu đồ phụ tải cúa các phân xởng, dựa vào phân loại phụ tải của xí nghiệp (dựa vào phụ tải tính toán của các phân xởng, vào sự phân bố trên mặt bằng, vào gam công suất, cũng nh loại máy biến áp đang hiện hữu có trên thị trờng để đa ra các PA về số l ’ ợng và dung lợng máy biến áp cho phù hợp. Sau đây là một số l ý khi đa ra các PA về số l ’ - ợng, dung lợng máy áp phân xởng.
 • 36
THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

2.3.2. Chi phí khấu hao tài sản cố định Tài sản cố định là những t liệu lao đọng có giá trị lớn, thời gian sử dụng dài và có đặc điẻm là tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh. Theo quy định của Bộ tài chính TSCĐ là những tài sản có giá trị trên 5.000.000 đồng và có thời gian sử dụng trên 1 năm. Do đó, khi tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh tài sản cố định bị hao mòn dần về mặt giá trị và hiện vật, phần giá trị hao mòn đợc chuyển dịch vào giá trị sản phẩm dới hình thức khấu hao. Nhằm thu hồi vốn đầu t để thực hiện sửa chữa, đầu t, mua sắm tài sản cố định để duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, Viện Nghiên cứu cơ khí tiến hành trích khấu hao cho tài sản cố định phục vụ cho sản xuất và tính vào chi phí sản xuất chung.
 • 24
ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ GIẢM GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ GIẢM GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

+ Mặc dù tuổi đời của Công ty cha nhiều nhng đang đứng vững trên thị tr- ờng bằng cố gắng của mình, đó là một kết quả đáng mừng. + Để đứng vững và phát triển trong cơ chế thị trờng đòi hỏi Công ty phải có nhiều biện pháp khác nhau, những trong đó biện pháp về giảm giá thành sản phẩm là một chỉ tiêu quan trọng để tăng khả năng cạnh tranh, đặc biệt về giá của công ty trên thơng trờng. Công ty đã tổ chức lại công tác dự dự trữ bảo quản, phân phối và thanh quyết toán vật t, cải tiến công nghệ chế tạo sản phẩm, sử dụng lao động hợp lý để giảm đợc chi phí giá thành sản phẩm. Đó là một thành tích đáng khích lệ.
 • 41
218 CHUYEN DE TOT NGHIEP HẠCH TOÁN CHI PHÍ SX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP WWW EBOOKVCU COM 218VIP

218 CHUYEN DE TOT NGHIEP HẠCH TOÁN CHI PHÍ SX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP WWW EBOOKVCU COM 218VIP

Xét về mặt lợng thì giá thành thực tế bao gồm nhiều yếu tố và khoản mục hơn. Nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch giá thành là phát hiện và động viên mọi khả năng, tiềm năng trong doanh nghiệp nhằm không ngừng giảm bớt chi phí sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tăng thêm tích luỹ, tạo cơ sở thực hiện ngày càng đúng đắn chế độ hạch toán kinh tế xí nghiệp và nội bộ doanh nghiệp xác định giá thành kế hoạch của sản phẩm trên cơ sở định mức tiêu hao lao động sống và lao động vật hoá một cách hợp lý và hệ thống giá cả phù hợp để đảm bảo cho mọi hoạt động sản xuất đợc tiến hành bình thờng.
 • 42
HẠCH TOÁN CHI PHÍ SX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP TẠI CTY GẠCH ỐP LÁT HN

HẠCH TOÁN CHI PHÍ SX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP TẠI CTY GẠCH ỐP LÁT HN

Công thức phân bổ chi phí phân xởng dựa vào tiền lơng của công nhân sản xuất chính nh sau: Chi phí phân xởng phân bổ cho 1 đơn vị sản phẩm = Tổng chi phí phân xởng x Tiền lơng chính của [r]
 • 41
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI – GIA CÔNG KIM KHÍ THÉP THÁI NGUYÊN

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI – GIA CÔNG KIM KHÍ THÉP THÁI NGUYÊN

Công thức phân bổ chi phí phân xởng dựa vào tiền lơng của công nhân sản xuất chính nh sau: Chi phí phân xởng phân bổ cho 1 đơn vị sản phẩm = Tổng chi phí phân xởng x Tiền lơng chính của [r]
 • 41
HẠCH TOÁN CHI PHÍ SX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP

HẠCH TOÁN CHI PHÍ SX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP

Công thức phân bổ chi phí phân xởng dựa vào tiền lơng của công nhân sản xuất chính nh sau: Chi phí phân xởng phân bổ cho 1 đơn vị sản phẩm = Tổng chi phí phân xởng x Tiền lơng chính của [r]
 • 41
102 TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT & TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY VẬN TẢI Ô TÔ SỐ 3

102 TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT & TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY VẬN TẢI Ô TÔ SỐ 3

- Chi phí sản xuất chung: Là chi phí dùng vào việc quản lý và phục vụ sản xuất chung tại bộ phận sản xuất phân xởng, đội trại ..., bao gồm các điều khoản sau: +Chi phí nhân viên phân xở[r]
 • 49
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT, TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 207

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT, TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 207

3- Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Đối tợng kế toán, tập hợp chi phí sản xuất là phạm vi, giới hạn mà chi phí sản xuất cần tập hợp nhằm đáp ứng yêu cầu kiểm tra , giám sát chi phí và yêu cầu tính giá thành. Việc xác định đúng đắn đối tợng để tiến hành hạch toán tập hợp chi phí sản xuất có ý nghĩa quan trọng đối với chất lợng cũng nh hiệu quả của công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
 • 26
239 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI – GIA CÔNG KIM KHÍ THÉP THÁI NGUYÊN 42TR

239 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI – GIA CÔNG KIM KHÍ THÉP THÁI NGUYÊN 42TR

Công thức phân bổ chi phí phân xởng dựa vào tiền lơng của công nhân sản xuất chính nh sau: Chi phí phân xởng phân bổ cho 1 đơn vị = Tổng chi phí phân xởng x Tiền lơng chính của 1 đơn vị [r]
 • 41
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY TNHH HỮU NGHỊ

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY TNHH HỮU NGHỊ

+ Tại phòng kế toán: Sau khi nhận đợc các chứng từ ban đầu, theo sự phân công các nhân viên kế toán thực hiện công việc từ kiểm tra, phân loại, xử lý chứng từ, lập các bảng kê, bảng phân bổ, nhật ký chứng từ... cho tới việc ghi chép sổ chi tiết, sổ tổng hợp, tổng hợp - hệ thống hoá số liệu và cung cấp thông tin kế toán phục vụ cho công tác quản lý. Dựa trên cơ sở các báo cáo đã lập tiến hành phân tích các hoạt động kinh tế giúp cho lãnh đạo Công ty trong việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • 40
Thực trạng về tổ chức hạch toán nguyên vật liệu và tình hình quản lý sử dụng nguyên vật liệu tại Xí nghiệp may Minh Hà.

Thực trạng về tổ chức hạch toán nguyên vật liệu và tình hình quản lý sử dụng nguyên vật liệu tại Xí nghiệp may Minh Hà.

- Đối với phế liệu nhập kho do tiết kiệm đợc trong sản xuất hoặc phế liệu thu hồi. Trong trờng hợp này ở phân xởng sản xuất sau khi sản xuất ra sản phẩm mà không sử dụng hết nguyên vật liệu (do tiết kiệm) hoặc trong quá trình sản xuất thu đ- ợc phế liệu thì đem lên kho. Thủ kho sẽ làm một số thủ tục nh kiểm tra, cân sau đó phòng Xuất nhập khẩu tiến hành lập phiếu nhập kho. Phiếu nhập kho đợc lập làm 3 liên. Một liên để lại trên phòng Xuất nhập khẩu để làm chứng từ lu, một liên giao cho phân xởng sản xuất, một liên giao cho thủ kho làm căn cứ vào thẻ kho (chỉtiêu số l- ợng) sau đó gửi lên phòng kế toán vật liệu theo dõi.
 • 43
KT218 PDF

KT218 PDF

thị để tìm hiểu, nắm bắt nhu cầu thị trờng, việc cải tiến bao bì, đóng gói sản phẩm, vận chuyển bốc dỡ hàng hoá hay chi phí lơng cho công tác viên Tất cả … những chi phí đó là rất cần thiết để cho quá trình tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp của mình đợc thuận lợi. Tuy nhiên để những chi phí này mang lại hiệu quả cao tránh đợc lãng phí không cần thiết và tiết kiệm đợc chi phí trong giá thành sản phẩm đòi hỏi công ty cần tiếp tục nghiên cứu lựa chọn phơng pháp và điều kiện phù hợp với đặc điểm sản xuất ra sản phẩm của mình.
 • 42
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÍNH GÍA THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Ở XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 8.06

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÍNH GÍA THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Ở XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 8.06

-Nhân viên thống kê đội : Chịu trách nhiệm thu thập chứng từ, thống kê số liệu sau đó gửi lên phòng kế toán của xí nghiệp. Mô hình trên thể hiện sự tinh giảm biên chế, gọn nhẹ, tổ chức đợc đầy đủ các phần hành kế toán, tạo điều kiện cho công tác kiểm tra, chỉ đạo của kế toán trởng và sự chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Xí nghiệp. áp dụng mô hình này còn tạo điều kiện thuận lợi trong việc phân công chuyên môn hoá công việc đối với nhân viên phòng kế toán đồng thời giúp kế toán viên có thể chủ động trong công việc hàng ngày.
 • 38

Xem thêm

Từ khóa: cơ sở lý luân kế toán chi phí xây lắp và tính giá thành sản phẩm xây lắpkế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần giống bò sữa mộc châuthực trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng tân phúhạch toán chi phí sản phẩm hỏngkhoa luan ke toan chi phi doanh thu va xac dinh ket qua kinh doanh cong ty tnhh tan phuoc longthực trạng kế toán chi phí doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ công ty kỹ thuật công nghiệp thăng longhạch toán lao động tiền lưương và các khoản trích theo lương tại công ty đầu tưư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng sơn vũhoạch toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương tại công tytính giá thành sản phẩm tại công ty nạo vét đường thuỷphương pháp tính giá thành xây lắp tại công tytổ chức hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh thương mại và xây dựng đại hợphạch toán chi phí sản xuất và tính giá thànhhạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩmhoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại các doanh nghiệp hạch toán độc lập thuộc tổng công ty cổ phần xây dựng thanh hoáhạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng và thương mại bắc namNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinChuong 2 nhận dạng rui roTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP