0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Khái niệm giá thành sản phẩm sản xuất

HẠ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM MÁY CÔNG CỤ NHẰM NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH Ở CÔNG TY CƠ KHÍ HÀ NỘI

HẠ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM MÁY CÔNG CỤ NHẰM NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH Ở CÔNG TY CƠ KHÍ HÀ NỘI

Lời mở đầuPhần 1: Giá thành sản phẩm và các yếu tố ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm ở doanh nghiệp (*************) sản xuất công nghiệp.1.1 Khái niệm giá thành và phân loại giá thành sản phẩm
 • 60
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty Cổ phần Xây lắp Điện I

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty Cổ phần Xây lắp Điện I

MỤC LỤCCHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGIÊN CỨU11.1.Tính cấp thiết của đề tài11.2. Mục đích và phạm vi nghiên cứu21.2.1. Mục tiêu chung21.2.2. Mục tiêu cụ thể21.2.3. Phạm vi nghiên cứu21.3. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu21.3.1. Đối tượng nghiên cứu21.3.1. Phương pháp nghiên cứu21.4. Nhữngh đóng góp chính của khóa luận31.5 Tổng quan các công trình đã nghiên cứu liên quan đến đề tài nghiên cứu31.6 Kết cấu khóa luận6CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN I72.1. Những vấn đề chung về chi phí sản xuất.72.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất72.1.2. Phân loại chi phí sản xuất72.3. Vấn đề chung về giá thành122.3.1 Khái niệm giá thành sản phẩm122.3.3. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất132.3.4. Đối tượng tính giá thành sản phẩm142.4. Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm152.5. Mối quan hệ giữa đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm162.6. Kế toán chi phí sản xuất172.6.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp172.6.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp.192.6.3 Kế toán chi phí sản xuất chung.222.7. Kế toán tính giá thành242.7.1. Tài khoản sử dụng.242.7.2. Trình tự hạch toán.252.8. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công252.9. Tính giá thành sản phẩm xây lắp272.10. Phương pháp kế toán CPSX và tính GTSP trong điều kiện khoán292.11. Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện ứng dụng công nghệ tin học30 
 • 140
NGHIÊN CỨU VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP

NGHIÊN CỨU VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP

Nghiên cứu, kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm, tính giá thành sản phẩm xây lắp
 • 78
NGHIÊN CỨU VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP

NGHIÊN CỨU VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP

Nghiên cứu , kế toán chi phí sản xuất ,tính giá thành sản phẩm , tính giá thành sản phẩm xây lắp
 • 78
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC CÔNG TY SẢN XUẤT GẠCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HƯNG NGUYÊN

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC CÔNG TY SẢN XUẤT GẠCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HƯNG NGUYÊN

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các Công ty sản xuất gạch trên địa bàn Huyện Hưng NguyênTrên cơ sở nghiên cứu lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp
 • 6
KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM MÁY BIẾN ÁP TẠI TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH (EEMC)

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM MÁY BIẾN ÁP TẠI TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH (EEMC)

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM MÁY BIẾN ÁP TẠI TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH (EEMC)KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM MÁY BIẾN ÁP TẠI TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH (EEMC)KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM MÁY BIẾN ÁP TẠI TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH (EEMC)KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM MÁY BIẾN ÁP TẠI TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH (EEMC)KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM MÁY BIẾN ÁP TẠI TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH (EEMC)KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM MÁY BIẾN ÁP TẠI TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH (EEMC)KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM MÁY BIẾN ÁP TẠI TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH (EEMC)KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM MÁY BIẾN ÁP TẠI TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH (EEMC)KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM MÁY BIẾN ÁP TẠI TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH (EEMC)KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM MÁY BIẾN ÁP TẠI TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH (EEMC)KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM MÁY BIẾN ÁP TẠI TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH (EEMC)
 • 134
HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY GIẦY THƯỢNG ĐÌNH

HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY GIẦY THƯỢNG ĐÌNH

Chương I : LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆPI. Chi phí sản xuất 51. Khái niệm 52 .Phân loại chi phí sản xuất 62.1. Căn cứ vào nội dun
 • 97
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ & XÁC ĐỊNH KQKD Ở CÁC DN THƯƠNG MẠI

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ & XÁC ĐỊNH KQKD Ở CÁC DN THƯƠNG MẠI

Chơng I: Lý luận chung về kế toán (*************) tập hợp chi phí (*************) sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp (*************) sản xuất. I. Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tron
 • 69
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

MỤC LỤCLời nói đầuChương 1: Những lý luận cơ bản về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm1.1 Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm1.1.1 Chi phí sản xuất, phân loại chi phí sản xuất1.1.2
 • 87
MỘT SỐ NHẬN XÉTKIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở XÍ NGHIỆP ĐIỆN TỬ TRUYỀN HÌNH

MỘT SỐ NHẬN XÉTKIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở XÍ NGHIỆP ĐIỆN TỬ TRUYỀN HÌNH

Trong công cuộc đổi mới và chuyển đổi nền kinh tế từ tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý vĩ mô của Nhà nước XN ĐTTH nói riêng và các DN nói chung đều phải tìm cách tự khẳng định mình trên thị trường để tồn tại và không ngừng phát triển. Tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm … luôn là những nhiệm vụ quan trọng để giúp doanh nghiệp có thể tối đa hoá lợi nhuận. Bên cạnh các biện pháp như giảm định mức tiêu hao vật liệu, tận dụng tối đa công suất làm việc của máy móc, thiết bị, nâng cao chất lượng lao động, bố trí lao động hợp lý, hiệu quả… thì việc tổ chức tốt công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sẽ giúp đưa ra những quyết định quản lý tối ưu. Cùng với việc tổ chức, ghi chép, phản ánh theo đúng giá trị thực tế của chi phí ở thời điểm phát sinh chi phí còn phải phản ánh từng loại chi phí theo đúng đối tượng chịu chi phí, có như vậy giá thành sản phẩm của doanh nghiệp mới được tính toán chính xác, đúng và đầy đủ.
 • 24
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH TÂN TRANG TRONG ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH TÂN TRANG TRONG ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN

Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Tân Trang trong điều kiện áp dụng phần mềm kế toánLuận văn tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Luận văn tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Luận văn tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại
 • 48
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP "KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM". POT

trong kỳ và xác định được giá thành sản phẩm sản xuất ra. Từ đó biết được quá trình sử dụng chi phí sản xuất trong kỳ là tiết kiệm hay lãng phí, đồng thời biết được giá thành sản phẩm chính xác còn vận dụng phương pháp tính giá thành phù hợp với từng đặc điểm, hoạch định tổ chức sản xuất, đặc điểm quy trình công nghệ, đặc điểm do sản xuất của doanh nghiệp đề ra. Muốn tính toán chính xác chi phí đầu vào thì công tác kế toán không những phải tổ chức ghi chép tính toán phản ánh và giám đốc thường xuyên liên tục chi phí chi ra trong quá trình sản xuất mà trên cơ sở cung cấp những thông tin kinh tế quan trọng về tình hình mua, sử dụng nguyên vật liệu, máy móc thiết bị cho quá trình sản xuất kinh doanh trong hệ thống điều hành tổ chức doanh nghiệp, từ đó doanh nghiệp đề ra các phương pháp quản lý kịp thời và có khoa học đối với vấn đề chi phí sản xuất nhằm tiết kiệm chi phí lao động sống và lao động vật hoá giá thành sản phẩm.
 • 104
HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG ĐIỀU KIỆN KHOÁN KINH DOANH XÂY LẮP HIỆN NAY

HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG ĐIỀU KIỆN KHOÁN KINH DOANH XÂY LẮP HIỆN NAY

Giá thành đơn vị = Tổng giá thành sản xuất của các loại sản phẩm sản phẩm gốc Số lợng sản phẩm quy đổi sản phẩm gốc Giá thành đơn vị = Giá thành đơn vị x Hệ số quy đổi sản Sản phẩm từng [r]
 • 31
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP

Những vấn đề chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm và tính giá thành sản phẩm xây lắp
 • 78
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP

Những vấn đề chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm và tính giá thành sản phẩm xây lắp
 • 78
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP

Những vấn đề chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm và tính giá thành sản phẩm xây lắp
 • 78
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP

Những vấn đề chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm và tính giá thành sản phẩm xây lắp
 • 84
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP

Những vấn đề chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm và tính giá thành sản phẩm xây lắp
 • 78
KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT, TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VÀ BIỆN PHÁP HẠ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY THUỐC LÁ BẾN TRE

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT, TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VÀ BIỆN PHÁP HẠ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY THUỐC LÁ BẾN TRE

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT, TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM, BIỆN PHÁP HẠ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM ,CÔNG TY THUỐC LÁ, BẾN TRE
 • 88
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH TÂN NHẤT HƯƠNG

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH TÂN NHẤT HƯƠNG

Hạch toán giá thành là khâu phức tạp nhất trong toàn bộ công tác kế toán ở doanh nghiệp. Hạch toán giá thành liên quan đến hầu hết các yếu tố đầu vào và đầu ra trong quá trình sản xuất kinh doanh. Đảm bảo việc hạch toán giá thành chính xác, kịp thời, phù hợp với đặc điểm hình thành và phát sinh chi phí ở doanh nghiệp là yêu cầu có tính xuyên suốt trong quá trình hạch toán ở doanh nghiệp. Do đó, mục tiêu của đề tài này là nghiên cứu công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sản xuất tại công ty TNHH Tân Nhất Hƣơng. Cụ thể, đề tài tìm hiểu quy trình tập hợp chi phí sản xuất, đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm của sản phẩm hoàn thành là kem sữa tƣơi tại công ty TNHH Tân Nhất Hƣơng. Từ đó đề ra những giải pháp, kiến nghị nhằm đề xuất các biện pháp tiết kiệm chi phí, hạ thấp giá thành sản phẩm cũng nhƣ góp phần hoàn thiện công tác kế toán tại công ty.
 • 133
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM (GIÁ THÀNH SẢN PHẨM) TẠI CÔNG TY TNHH NHỰA COMPOSIT VIỆT Á

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM (GIÁ THÀNH SẢN PHẨM) TẠI CÔNG TY TNHH NHỰA COMPOSIT VIỆT Á

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất sản phẩm (giá thành sản phẩm) tại Công ty TNHH Nhựa Composit Việt Á
 • 89
HẠ GTSP MÁY KHOAN K525A CỦA CTY CƠ KHÍ HÀ NỘI NHẰM NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH

HẠ GTSP MÁY KHOAN K525A CỦA CTY CƠ KHÍ HÀ NỘI NHẰM NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH

Lời mở đầu 1Phần 1: Giá thành sản phẩm và các yếu tố ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm ở doanh nghiệp (*************) công nghiệp. 31.1 Khái niệm giá thành và phân loại giá thành sản phẩm 31.1.1 K
 • 77
Bài giảng Kế toán chi phí sản xuất: Bài 10 - PGS.TS. Trần Văn Thuận

Bài giảng Kế toán chi phí sản xuất: Bài 10 - PGS.TS. Trần Văn Thuận

10.1.3. M Ố I QUAN H Ệ GI Ữ A CHI PHÍ VÀ CHI TIÊU, CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH (ti ế p theo) 15 Quan hệ giữa chi phí sản xuấtgiá thành sản phẩm được hiểu là quan hệ giữa mặt hao phí sản xuất và kết quả sản xuất. T ất cả các khoản chi phí phát sinh trong kỳ , kỳ trước chuyển sang và chi phí trích trước có liên quan đến sản phẩm, dịch vụ hoàn thành trong kỳ sẽ tạo nên chỉ tiêu giá thành sản phẩm.
 • 48
KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY VẬT TƯ THIẾT BỊ NÔNG SẢN THANH TRÌ - HÀ NỘI

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY VẬT TƯ THIẾT BỊ NÔNG SẢN THANH TRÌ - HÀ NỘI

Chương I:Các vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 51.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất của ngành sản xuất công nghiệp 51.2 Khái niệm chi phí sản xuất và các cách phân loại chi phí
 • 71
KINH TẾ NGÀNH PART 7 PPSX

KINH TẾ NGÀNH PART 7 PPSX

• Đố i v ớ i nhóm liên quan đế n quá trình s ả n xu ấ t nh ư : nguyên v ậ t li ệ u chính, v ậ t li ệ u ph ụ , s ả n ph ẩ m d ở dang, bán thành ph ẩ m mua ngoài, bao bì, v ậ t li ệ u bao bì… khi xác đị nh c ầ n chú đế n d ự báo v ề s ả n xu ấ t kinh doanh, d ự báo v ề giá thành, công tác t ổ ch ứ c... c ủ a doanh nghi ệ p để xác đị nh nhu c ầ u v ố n l ư u độ ng.
 • 10
CHUYÊN ĐỀ QUẢN LÝ CHI PHÍ, DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP

CHUYÊN ĐỀ QUẢN LÝ CHI PHÍ, DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP

10 2. Giá thành sản phẩm 2.2 Giá thành toàn bộ - Khái niệm : Giá thành toàn bộ là tổng chi phí đã phát sinh để hoàn thành việc sản xuất và tiêu thụ một đơn vị hay một khối l-ợng sản phẩm nhất định
 • 20
Lý luận chung về chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp.

Lý luận chung về chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp.

này và chi phí sản xuất cuối kỳ này chuyển sang kỳ sau thường không bằng nhau dẫn đến chi phí sản xuấtgiá thành sản phẩm trong kỳ thường không trùng nhau. Tuy nhiên, giữa hai khái niệm chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm. Chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm có điểm giống nhau là đều phản ánh lao động sống và lao động vật hoá mà doanh nghiệp bỏ ra trong kỳ sản xuất. Chi phí sản xuất là cơ sở, là căn cứ để tính giá thành sản phẩm, công việc lao vụ hoàn thành. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành giống nhau ở bản chất, đều là những phạm vi, giới hạn nhất định để tập hợp chi phí sản xuất theo đó và cùng phục vụ cho công tác quản lý, phân tích và kiểm tra chi phí, giá thành sản phẩm. Sự tiết kiệm hay lãng phí chi phí sản xuất kinh doanh có ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành sản phẩm, dịch vụ. Vì vậy, quản trị giá thành phải gắn liền với quản trị chi phí sản xuất kinh doanh.
 • 21
KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AN HƯNG

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AN HƯNG

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AN HƯNGKẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AN HƯNGKẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AN HƯNGKẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AN HƯNGKẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AN HƯNGKẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AN HƯNGKẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AN HƯNGKẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AN HƯNGKẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AN HƯNGKẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AN HƯNG
 • 141
KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY VẬT TƯ THIẾT BỊ NÔNG SẢN THANH TRÌ - HÀ NỘI

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY VẬT TƯ THIẾT BỊ NÔNG SẢN THANH TRÌ - HÀ NỘI

Chương I:Các vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 51.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất của ngành sản xuất công nghiệp 51.2 Khái niệm chi phí sản xuất và các cách phân loại chi phí
 • 71
TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ (CHI PHÍ SẢN XUẤT) VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT CỦA SẢN PHẨM (GIÁ THÀNH SẢN PHẨM) TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ HÀ NỘI

TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ (CHI PHÍ SẢN XUẤT) VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT CỦA SẢN PHẨM (GIÁ THÀNH SẢN PHẨM) TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ HÀ NỘI

Tổ chức kế toán chi phí (chi phí sản xuất) và tính giá thành sản xuất của sản phẩm (giá thành sản phẩm) tại Công ty cơ khí Hà Nội
 • 91
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

Chương 1: Những lý luận cơ bản về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm1.1 Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm1.1.1 Chi phí sản xuất, phân loại chi phí sản xuất1.1.2 Giá thành sản phẩm, phân l
 • 87
KẾ TOÁN CPSX & TÍNH GTSP TẠI CTY SẢN XUẤT – XNK ĐẦU TƯ THANH NIÊN HÀ NỘI

KẾ TOÁN CPSX & TÍNH GTSP TẠI CTY SẢN XUẤT – XNK ĐẦU TƯ THANH NIÊN HÀ NỘI

Lời nói đầu 3Chương I 5Các vấn đề chung về chi phí (*************) sản xuất và giá thành sản phẩm 51.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất của ngành sản xuất công nghiệp 51.2 Khái niệm chi phí (***********
 • 74
HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

Mục lụcLời nói đầu1Phần I: Các vấn đề chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm3I. Đặc điểm tổ chức sản xuất của ngành sản xuất công nghiệp3II. Khái niệm chi phí sản xuất
 • 71
HẠCH TOÁN CHI PHÍ SX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP TẠI CTY VẬT TƯ THIẾT BỊ NÔNG SẢN THANH TRÌ - HN

HẠCH TOÁN CHI PHÍ SX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP TẠI CTY VẬT TƯ THIẾT BỊ NÔNG SẢN THANH TRÌ - HN

Chương I5Các vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm51.1Đặc điểm tổ chức sản xuất của ngành sản xuất công nghiệp51.2Khái niệm chi phí sản xuất và các cách phân loại chi ph
 • 71
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ HẢI DƯƠNG

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ HẢI DƯƠNG

Về lý luận tác giả đã đề cập đến những vấn đề cơ bản về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất như khái niệm, bản chất, mối quan hệ cũn[r]
 • 131
KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM AN THÁI

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM AN THÁI

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Liên doanh công nghệ thực phẩm An TháiKế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Liên doanh công nghệ thực phẩm An TháiKế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Liên doanh công nghệ thực phẩm An TháiKế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Liên doanh công nghệ thực phẩm An TháiKế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Liên doanh công nghệ thực phẩm An TháiKế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Liên doanh công nghệ thực phẩm An TháiKế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Liên doanh công nghệ thực phẩm An TháiKế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Liên doanh công nghệ thực phẩm An TháiKế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Liên doanh công nghệ thực phẩm An TháiKế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Liên doanh công nghệ thực phẩm An TháiKế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Liên doanh công nghệ thực phẩm An TháiKế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Liên doanh công nghệ thực phẩm An TháiKế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Liên doanh công nghệ thực phẩm An TháiKế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Liên doanh công nghệ thực phẩm An Thái
 • 77
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH xây dựng Bình Minh (LV thạc sĩ)

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH xây dựng Bình Minh (LV thạc sĩ)

PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tớnh cấp thiết của đề tài nghiờn cứu Hàng năm, cỏc nước trờn thế giới núi chung cũng như Việt Nam núi riờng, Chớnh phủ đều phải đầu tư xõy dựng và phỏt triển cơ sở hạ tầng, kỹ thuật cho đất nước. Đú là sự đỏnh giỏ của một đất nước về phỏt triển kinh tế trong hiện tại và tương lai. Trong giai đọan hiện nay, hũa chung với sự đổi mới sõu sắc, toàn diện của đất nước, của cơ chế quản lý kinh tế, hệ thống cơ sở hạ tầng nước ta đó cú những bước phỏt triển mạnh mẽ, tạo tiền đề cho sự nghiệp cụng nghiệp húa, hiện đại húa đất nước. Những thành tựu đú chớnh là nhờ những đúng gúp vụ cựng to lớn của ngành xõy dựng cơ bản. Đặc điểm nổi bật của hoạt động xõy dựng là đũi hỏi vốn đầu tư lớn, thời gian thi cụng kộo dài nờn vấn đề đặt ra là làm sao phải quản lý vốn tốt, cú hiệu quả đồng thời khắc phục tỡnh trạng thất thoỏt lóng phớ trong quỏ trỡnh sản xuất, giảm chi phớ, hạ giỏ thành sản phẩm, tăng tớnh cạnh tranh cho doanh nghiệp.
 • 104
Một số biện pháp giúp trẻ phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo thông qua hoạt động góc

Một số biện pháp giúp trẻ phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo thông qua hoạt động góc

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt ĐứcKế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt ĐứcKế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt ĐứcKế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt ĐứcKế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt ĐứcKế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt ĐứcKế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt ĐứcKế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt ĐứcKế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Đức
 • 47
TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ (CHI PHÍ SẢN XUẤT) VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT CỦA SẢN PHẨM (GIÁ THÀNH SẢN PHẨM) TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ HÀ NỘI

TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ (CHI PHÍ SẢN XUẤT) VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT CỦA SẢN PHẨM (GIÁ THÀNH SẢN PHẨM) TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ HÀ NỘI

Tổ chức kế toán chi phí (chi phí sản xuất) và tính giá thành sản xuất của sản phẩm (giá thành sản phẩm) tại Công ty cơ khí Hà Nội
 • 91
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM (GIÁ THÀNH SẢN PHẨM) TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MẶT TRỜI VÀNG

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM (GIÁ THÀNH SẢN PHẨM) TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MẶT TRỜI VÀNG

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất sản phẩm (giá thành sản phẩm) tại Công ty cổ phần Mặt Trời Vàng
 • 83

Xem thêm

Từ khóa: cơ sở lý luân kế toán chi phí xây lắp và tính giá thành sản phẩm xây lắpkế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần giống bò sữa mộc châuthực trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng tân phúhạch toán chi phí sản phẩm hỏngkhoa luan ke toan chi phi doanh thu va xac dinh ket qua kinh doanh cong ty tnhh tan phuoc longthực trạng kế toán chi phí doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ công ty kỹ thuật công nghiệp thăng longhạch toán lao động tiền lưương và các khoản trích theo lương tại công ty đầu tưư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng sơn vũhoạch toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương tại công tytính giá thành sản phẩm tại công ty nạo vét đường thuỷphương pháp tính giá thành xây lắp tại công tytổ chức hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh thương mại và xây dựng đại hợphạch toán chi phí sản xuất và tính giá thànhhạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩmhoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại các doanh nghiệp hạch toán độc lập thuộc tổng công ty cổ phần xây dựng thanh hoáhạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng và thương mại bắc namNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ