0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Định hớng và giải pháp hoàn thiện

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI THÀNH PHẦN KINH TẾ NGOÀI QUỐC DOANH

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI THÀNH PHẦN KINH TẾ NGOÀI QUỐC DOANH

_PHÒNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN: _Có chức năng hoàn thiện và phát triển các sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng cá nhân theo định hớng chiến lợc của Ngân hàng á Châu gồm: các sản phẩm huy động [r]
 • 35
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH SẢN PHẨM SƠ MI TẠI CÔNG TY MAY THĂNG LONG VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG THỜI GIAN TỚI

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH SẢN PHẨM SƠ MI TẠI CÔNG TY MAY THĂNG LONG HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG THỜI GIAN TỚI

3. Chiến lợc chung của công ty may Thăng Long. Từ khi mới ra đời, công ty may Thăng Long đã hớng cho mình vào hoạt đông may mặc xuất khẩu là chủ yếu. Cho đến nay, phơng thức gia công của công ty vẫn là hoạt động chính. Nhng với hình thức gia công này, với hoạt động lấy công làm lãi, lợi nhuận mang lại cho công ty thấp. Do đó không có nguồn vốn tự bổ sung, công ty bị bó buộc trong các hoạt động đầu t theo chiều sâu nh thay thế máy móc thiết bị, đào tạo đội ngũ cán bộ, mua nguyên vật liệu. Chính vì vậy mà năng suất lao động của công ty không cao và công ty không cố đợc thế chủ động trong kinh doanh. Trong tình hình kinh tế mới hiện nay, công ty không thể cứ mãi ngồi chờ bên đối tác ký hợp đồng sau mới tiến hành hoạt động, nh vậy sẽ thiếu sự năng động và kém hiệu quả.
 • 20
GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU VIỆT NAM

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU VIỆT NAM

Qua phân tích thực tế hoạt động thị trường trái phiếu Việt Nam, cho thấy vẫn còn nhiều hạn chế, tỷ lệ dư nợ trái phiếu/GDP vẫn còn thấp so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Nguyên nhân do thị trường trái phiếu còn non trẻ, với quy mô chưa phát triển, chưa có nền tảng lãi suất chuẩn, tính cạnh tranh của trái phiếu còn thấp, chưa xây dựng được hệ thống định mức tín nhiệm chuyên nghiệp, thiếu đội ngũ tạo lập thị trường, khung pháp lý và hệ thống quản lý chưa được hoàn thiện, nhận thức và kiến thức của doanh nghiệp và công chúng đầu tư còn kém, tâm lý e ngại rủi ro…
 • 30
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC CỦA CÔNG TY MAY CHIẾN THẮNG SANG THỊ TRỜNG EU 31

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC CỦA CÔNG TY MAY CHIẾN THẮNG SANG THỊ TRỜNG EU 31

3.3. giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động xuất khẩu hàng may mặc của Công ty may Chiến Thắng sang thị trờng eu 3.3.1. Các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng may mặc của Công ty sang thị trờng EU và EU+10
 • 28
BÀI 6: THÔNG TIN VỀ THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG

BÀI 6: THÔNG TIN VỀ THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG

1/ Hãy cho biết những thông tin cơ bản về thị trờng lao động ? 2/ Trên cơ sở các thông tin về thị trờng lao động em hãy tự đề ra hớng chọn nghề cho mình? 3/ Hãy nêu định hớng cơ bản về phảt triển kinh tế xã hội của đất nớc và của tỉnh ? Từ đó có định hớng chọn nghề cho bản thân?
 • 2
THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY XÂY LẮP VÀ KINH DOANH VẬT TƯ THIẾT BỊ

THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY XÂY LẮP KINH DOANH VẬT TƯ THIẾT BỊ

2.1. Thực trạng tình hình tài chính qua phân tích mối quan hệ và tình hình biến động của các khoản mục trong Bảng cân đối kế toán. Để tiến hành phân tích tình hình tài chính, ngời phân tích phải sử dụng rất nhiều tài liệu khác nhau, trong đó chủ yếu là các báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính không những cho biết tình hình tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo mà còn cho thấy những kết quả hoạt động mà doanh nghiệp đạt đợc. Trong đó , bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính rất quan trọng, nó phản ánh tổng quản lý tài sản của doanh nghiệp, tại một thời điểm nhất định, dới hình thái tiền tệ theo giá trị tài sản và nguồn hình thành tài sản.
 • 26
THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY XÂY LẮP VÀ KINH DOANH VẬT TƯ THIẾT BỊ

THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY XÂY LẮP KINH DOANH VẬT TƯ THIẾT BỊ

2.3.1. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định. Kiểm tra tài chính đối với hiệu quả sử dụng vốn cố định là một nội dung quan trọng của hoạt động tà chính doanh nghiệp, thông qua kiểm tra tài chính doanh nghiệp có những căn cứ xác đáng để đa ra các quyết định về mặt tài chính nh điều chỉnh quy mô và cơ cấu vốn đầu t, đầu t mới hay hiện đại hóa tài sản cố định, về các biện pháp khai thác năng lực sản xuất của tài sản cố định hiện có, nhờ đó nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định. Để tiến hành kiểm tra tài chính đối với hiệu quả sử dụng vốn cố định cần xác định đúng đắn hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định và tài sản cố định của doanh nghiệp.
 • 26
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

LỜI NÓI ĐẦUSau gần hơn 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới nền kinh tế, cho đến nay nền kinh tế Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể trong đó không thể không kể đến những thay đ
 • 109
GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

TRANG 14 chủ đạo trong việc phát triển nền kinh tế thị trờng theo định hớng xã hội chủ nghĩa ở nớc ta .Sau đây tôi xin đa ra một số giải pháp cụ thể sau 4.Phơng hớng giải quyết vấn đề sở[r]
 • 26
THỰC TRẠNG QUẢN LÝ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM ĐỔI MỚI VÀ TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM ĐỔI MỚI TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC

Nền kinh tế thị trờng không bao hàm chế độ xã hội mà chỉ là công cụ để chế độ xã hội đó phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho chế độ xã hội đó. Nên những mục tiêu quản lý kinh tế vĩ mô của nhà nớc đợc đề ra phải xuất phát từ t tởng của giai cấp thống trị. Toàn Đảng toàn dân ta đã chọn con đờng tiến lên CNXH, chọn nền kinh tế là Nền kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩla, xác định mục tiêu “dân giầu, nớc mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh” . Nên chắc chắn mục tiêu cơ bản của quản lý nền kinh tế vĩ mô của nhà nớc là thực hiện mục tiêu mà giai cấp vô sản. Thực hiện t tởng Hồ Chí Minh và đờng lối đổi mới của Đảng cụ thể là :
 • 22
TM104 PDF

TM104 PDF

Phần I: Cơ sở lý luận của quy hoạch sử dụng đất đai 1. Vai trò và ý nghĩa của sử dụng đất đai Đất đai về mặt thuật ngữ khoa học đợc hiểu theo nghĩa rộng nh sau: "đất đai là một diện tích cụ thể của bề mặt trái đất, boa gồm tất cả các cấu thành của môi trờng sinh thái ngay trên vỏ dới bề mặt đó bao gồm: khí hậu, bề mặt, thổ nh- ỡng, dáng địa hình, mặt nớc ( hồ, sông, suối, đầm lầy,...). Các lớp trầm tích sát bề mặt cùng với nớc ngầm và khoáng sản trong lòng đất, tập đoàn thực vật và động vật, trạng thái định c của con ngời, những kết quả của con ngời trong quá khứ và hiện tại để lại (san nền, hồ chứa nớc hay hệ thống tiêu thoát nớc, đờng xá, nhà cửa. ..)".
 • 93
HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY MẸ TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM LUẬN VĂN THS 2015

HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY MẸ TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM LUẬN VĂN THS 2015

- Xuất phát từ tầm nhìn và định hƣớng phát triển của công ty, đề tài đã đề xuất sơ đồ cơ cấu tổ chức mới và một số giải pháp để hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty cổ phần thép[r]
 • 113
TÌNH HÌNH CHUNG CỦA SỞ DU LỊCH HÀ TÂY DOC

TÌNH HÌNH CHUNG CỦA SỞ DU LỊCH HÀ TÂY DOC

Phòng nghiệp vụ kỹ thuật có chức năng nhiệm vụ sau: Quản lý nghiệp vụ kỹ thuật du lịch và hớng dẫn công tác thông tin, quảng cáo theo định hớng của ngành cùng việc thực hiện các chế độ c[r]
 • 24
TÌNH HÌNH CHUNG CỦA SỞ DU LỊCH HÀ TÂY

TÌNH HÌNH CHUNG CỦA SỞ DU LỊCH HÀ TÂY

Phòng nghiệp vụ kỹ thuật có chức năng nhiệm vụ sau: Quản lý nghiệp vụ kỹ thuật du lịch và hớng dẫn công tác thông tin, quảng cáo theo định hớng của ngành cùng việc thực hiện các chế độ c[r]
 • 24
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác trả lương

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác trả lương

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác trả lươngMột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác trả lươngMột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác trả lươngMột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác trả lươngMột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác trả lươngMột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác trả lươngMột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác trả lươngMột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác trả lươngMột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác trả lươngMột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác trả lươngMột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác trả lươngMột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác trả lươngMột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác trả lươngMột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác trả lươngMột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác trả lươngMột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác trả lươngMột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác trả lương
 • 32
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG ĐỊNH GIÁ TẠI CÔNG TY ĐỊNH GIÁ VÀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH VIỆT NAM

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG ĐỊNH GIÁ TẠI CÔNG TY ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH VIỆT NAM

Có rất nhiều khái niệm khác nhau về bất động sản, tuy nhiên có thể thống nhất ở khái niệm về bất động sản tại điều 181 – Bộ Luật Dân Sự 1995: “ Bất động sản là những tài sản không thể di[r]
 • 63
PHÂN PHỐI THU NHẬP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRỜNG ĐỊNH HỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM

PHÂN PHỐI THU NHẬP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRỜNG ĐỊNH HỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM

1.2. vị trí của phân phối trong quan hệ sản xuất xã hội. Phân phối là một mặt của quan hệ sản xuất và do quan hệ sở hữu về t liệu sản xuất quyết định. C. Mác đã nhiều lần nêu rõ quan hệ phân phối cũng bao hàm trong phạm vi quan hệ sản xuất: “… các quan hệ phân phối về thự chất cũng đồmg nhất với các quan hệ sản xuất ấy, rằng chúng cấu thành mặt sau của quá trình sản xuất ấy, thành thử cả hai đều cùng có chung một tính chất lịch sử nhất thời ấy”. Theo Ph. Ăngghen thì “trên những nét chủ yếu của nó, sự phân phối trong mỗi trờng hợp đều là kết quả tất yếu của những quan hệ sản xuất và trao đổi trong một xã hội nhất định”. Vì vậy, mỗi phơng thức sản xuất nhất định có quy luật phân phối tơng ứng với nó. Quan hệ sản xuất nh thế nào, thì quan hệ phân phối cũng nh thế ấy. Cơ sở của quan hệ phân phối là quan hệ sở hữu về t liệu sản xuất và quan hệ trao đổi hoạt động cho nhau. Khi lực lợng sản xuất biến đổi và do đó quan hệ sản xuất biến đổi, thì quan hệ phân phối cũng biến đổi. Phân phối là hình thức thực hiện về mặt kinh tế của quan hệ sở hữu và quan hệ tổ chức, quản lý sản xuất.
 • 27
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ HOẠCH HOÁ  NGUỒN NHÂN LỰC Ở CÔNG TY XÂY DỰNG SÔNG ĐÀ 8.

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ HOẠCH HOÁ NGUỒN NHÂN LỰC Ở CÔNG TY XÂY DỰNG SÔNG ĐÀ 8.

lực trên cơ sở phân tích công việc vì vâỵ độ chính xác của việc kế hoạch hoá nguồn nhân lực chỉ là tơng đối. Đây chính là một hạn chế trong phơng pháp của những ngời làm công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực nói chung và công ty noí riêng. Tuy nhiên ,thông qua những con số nói trên và qua bảng xử lý về tỉ lệ cơ cấu lao động ta có thể khẳng định sự biến động theo chiều hớng xấu, với tỉ lệ lao động gián tiếp/ lao động trực tiếp ngày càng tăng. Đây là một nhợc điểm của công ty, công ty cần phải có biện pháp khắc phục.
 • 21
một số biện pháp cơ bản góp phần giải quyết việc làm ở nước ta

một số biện pháp cơ bản góp phần giải quyết việc làm ở nước ta

- Phân tích đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu tạo chỗ làm việc mới; suất đầu t để tạo một chỗ làm việc mới, số chỗ làm việc bị mất đi trong từng thời kỳ, hàng năm và 5 năm đối với từng kế hoạch, chơng trình, dự án. - Thu thập, phân tích nhu cầu lao động của các ngành, các lĩnh vực và diễn biến trong quá trình thực hiện đối với các kế hoạch Nhà nớc, đối với từng chơng trình, dự án, cập nhật chỗ làm việc trống và nhu cầu về lao động, các dịch vụ về lao động của ngời sử dụng lao động; tính toán và đa ra các giải pháp nhằm đáp ứng các nhu cầu về lao động của nền kinh tế trong từng thời kỳ.
 • 36
PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN THẾ CHẤP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI TÍN CHI NHÁNH HÀ NỘI

PHƯƠNG HƯỚNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN THẾ CHẤP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI TÍN CHI NHÁNH HÀ NỘI

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN THẾ CHẤP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI TÍN CHI NHÁNH HÀ NỘI
 • 89
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DNNQD TẠI CHI NHÁNH NHNO&PTNT TỈNH HƯNG YÊN

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DNNQD TẠI CHI NHÁNH NHNO&PTNT TỈNH HƯNG YÊN

- Hiện tại chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Hng Yên xây dựng cho mình hớng đi chủ đạo là chú ý tập trung tiếp cận và khai thác những khách hàng truyền thống. Các nghành mũi nhọn có tính chất sống còn đối với nền kinh tế nh ngành thép, chế biến và xuất nhập khẩu nông sản còn đối với các DNNQD, chi nhánh cũng đề ra … kế hoạch mở rộng tín dụng đối với các thành phần này, nhng do nhiều khó khăn v- ớng mắc, nên chi nhánh chỉ thực hiện cho vay đối với một số doanh nghiệp làm ăn thực sự có hiệu quả. Điều này tác động mạnh mẽ đến cơ cấu d nợ, doanh số cho vay. Kết quả là d nợ và doanh số cho vay đối với DNNQD chiếm tỷ trọng thấp.
 • 32
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN THẾ CHẤP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM (V-REEX)

THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN THẾ CHẤP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM (V-REEX)

Nghiên cứu cơ sở lý luận định giá thế chấp, thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình định giá thế chấp tại sàn giao dịch BĐS V-Reex.
 • 73
MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CỔ PHẦN HÓA TẠI VIỆT NAM.DOC

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CỔ PHẦN HÓA TẠI VIỆT NAM.DOC

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CỔ PHẦN HÓA TẠI VIỆT NAM
 • 103
MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CỔ PHẦN HÓA TẠI VIỆT NAM.DOC

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CỔ PHẦN HÓA TẠI VIỆT NAM.DOC

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CỔ PHẦN HÓA TẠI VIỆT NAM
 • 103
ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ ĐẤT ĐAI

ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ ĐẤT ĐAI

đai... cũng nh hoàn thiện chất lợng hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nớc về đất đai và đặc biệt là hệ thống cơ quan giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai. Quan điểm thứ hai (quan điểm này chiếm số đông): Cần phải hoàn thiện đồng bộ cơ chế giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai hiện nay. Bên cạnh việc hoàn thiện cơ bản về hệ thống chính sách pháp luật về đất đai, hoàn thiện các yếu tố quản lý nh: tăng cờng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hoàn thiện cơ quan quản lý nhà nớc về đất đai, cơ quan giải quyết tranh chấp đất đai... nhất thiết phải hoàn thiện các quy định pháp luật về giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai hiện nay.
 • 21
HOÀN THIỆN KẾ TOỎN CHI PHỚ SẢN XUẤT VÀ TỚNH GIỎ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP CHĂN NUÔI VÀ CHẾ BIẾN THỨC ĂN GIA SÚC AN KHÁNH

HOÀN THIỆN KẾ TOỎN CHI PHỚ SẢN XUẤT TỚNH GIỎ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP CHĂN NUÔI CHẾ BIẾN THỨC ĂN GIA SÚC AN KHÁNH

1.1. Những u điểm - Về bộ máy quản lý: Xí nghiệp liên tục có những điều chỉnh về bộ máy tổ chức sao cho phù hợp với từng thời kỳ, từng giai đoạn phát triển. Đây chính là một yếu tố quan trọng góp phần vào sự lớn mạnh của Xí nghiệp. Bộ máy quản lý của Xí nghiệp đợc cơ cấu theo hớng gọn nhẹ và hiệu quả với 4 phòng ban chức năng đ- ợc phân công nhiệm vụ rõ ràng, hợp lý đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động.
 • 24
Bàn về hệ thống báo cáo tài chính hợp nhất trong các tập đoàn kinh tế ở Việt nam.doc

Bàn về hệ thống báo cáo tài chính hợp nhất trong các tập đoàn kinh tế ở Việt nam.doc

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 9 đã nêu những định hớng về cơ chế, chính sách và các giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2001 – 2005, trong đó đã khẳng định mộ[r]
 • 44
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN THẾ CHẤP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM (V-REEX)

THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN THẾ CHẤP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM (V-REEX)

Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình định giá bất động sản thế chấp tại Công ty cổ phần sàn giao dịch bất động sản Việt Nam (V-Reex).
 • 73
CHIEN LUOC PHAT TRIEN GD-TAN HOI

CHIEN LUOC PHAT TRIEN GD-TAN HOI

Kế hoạch chiến lợc phát triển nhà trờng đoạn 2009-2015, nhằm xác định rõ định hớng, mục tiêu chiến lợc và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng trờng và hoạt động của Ban Giám hiệu cũng nh toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trờng. Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lợc của trờng THCS Taõn Hoọi là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị Quyết của chính phủ về đổi mới giáo dục phổ thông. Cùng các trờng THCS xây dựng ngành giáo dục Thũ xaừ Hoàng Ngửù phát triển theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh ẹoàng Thaựp , của đất nớc, hội nhập với các huyện, các tỉnh bạn và cả nớc
 • 8
BÀN VỀ PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN VÀ TÍNH KHẤU HAO TSCĐ

BÀN VỀ PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN TÍNH KHẤU HAO TSCĐ

Đối với việc trích khấu hao TSCĐ, các doanh nghiệp hiện nay ứng xử khác nhau tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể của mình. Một số doanh nghiệp trong ngành dệt, giấy, vận chuyển chất lỏng bằng đờng ống.. đề nghị kéo dài thời gian khấu hao TSCĐ nhng ngợc lại ,đối với các máy móc thiết bị điện tử và phần mềm tin học thì các doanh nghiệp có xu hớng khấu hao nhanh hơn so với khung quy định hiện hành, các TSCĐ là vi tính, phần mềm tin học lại đợc đề nghị khấu hao nhanh hơn. Dựa vào ba tiêu thức để xác định thời gian khấu hao TSCĐ là tuổi thọ của TSCĐ theo thiết kế ,hiện trạng TSCĐ ,và mục đích, hiệu suất sử dụng ớc tính của TSCĐ thì các kiến nghị này cũng là hợp lý
 • 20
MỐI QUAN HỆ GIỮA CHÍNH TRỊ VÀ KINH TẾ TRONG THỜI KỲ

MỐI QUAN HỆ GIỮA CHÍNH TRỊ KINH TẾ TRONG THỜI KỲ

PHƠNG HỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CỜNG VAI TRÒ CỦA CHÍNH TRỊ TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ Ở NỚC TA Để tiến hành hội nhập kinh tế quốc tế thành công, tức là để quá trình đó đi đúng theo định hớ[r]
 • 29
BÀN VỀ HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TRONG CÁC TẬP ĐOÀN KINH TẾ Ở VIỆT NAM

BÀN VỀ HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TRONG CÁC TẬP ĐOÀN KINH TẾ Ở VIỆT NAM

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 9 đã nêu những định hớng về cơ chế, chính sách và các giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2001 – 2005, trong đó đã khẳng định mộ[r]
 • 44
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ NỘI

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ NỘI

sẽ luôn cảm nhận đợc bổn phận của mình, tạo điều kiện cho công tác quản lý con ngời và nhận xét, đánh giá nhân viên hàng năm. Giải pháp cơ cấu lại mô hình và chức năng là một giải pháp lớn, thực hiện đ- ợc giải pháp này cho phép giảm đợc biên chế, bộ máy đỡ cồng kềnh, đối với các bộ phận sẽ chủ động thực hiện các chức năng nhiệm vụ của mình, tránh tình trạng chồng chéo. Mọi ngời sẽ làm việc có hiệu quả nhất khi biết mình có nhiệm vụ gì, có trách nhiệm với ai, căng thẳng và xung đột nội bộ sẽ giảm. Thông tin mệnh lệnh từ dới lên và trên xuống sẽ đi theo con đờng ngắn nhất, bộ máy quản lý hoạt động sẽ sắc bén và hiệu quả hơn.
 • 37
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG NGHỆ MARKETING ĐỊNH GIÁ VÀ THỰC HÀNH GIÁ Ở CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VIỆT ÁNH SAO

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG NGHỆ MARKETING ĐỊNH GIÁ THỰC HÀNH GIÁ Ở CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VIỆT ÁNH SAO

Giải pháp hoàn thiện công nghệ marketing định giá và thực hành giá ở công ty trách nhiệm hữu hạn việt ánh sao
 • 85
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 11-3 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11.

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 11-3 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11.

Kết luận Khẳng định lại rằng, để tồn tại và phát triển trong điều kiện kinh tế thị tr- ờng canh tranh gay gắt và xu hớng hội nhập nền kinh tế khu vực và trên thế giới nh hiện nay, đòi hỏi các doanh nghiệp phải luôn tự đổi mới và hoàn thiện mình. Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một vấn đề cấp thiết đặt ra đòi hỏi các nhà quản lý phải quan tâm để nghiên cứu, phân tích và đa ra phơng hớng tốt nhất phục vụ cho quản lý, làm cơ sở cho việc nâng cao hiệu quả sản xuất của doanh nghiệp.
 • 28
Triết-Quan điểm toàn diện với việc phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.DOC

Triết-Quan điểm toàn diện với việc phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.DOC

Nh thế xu hớng khách quan cha đủ đảm bảo để kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa mà còn đòi hỏi các nhân tố chủ quan cho sự phát triển kinh tế theo định hớng xã hội của nền kinh [r]
 • 23
PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP CHĂN NUÔI & TAGS AN KHÁNH

PHƯƠNG HƯỚNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP CHĂN NUÔI & TAGS AN KHÁNH

Mặc dự cú nhiều cố gắng nhưng do trỡnh độ cũng như nhận thức cũn hạn chế nờn trong luận văn tốt nghiệp này khụng trỏnh khỏi những sai sút, hạn chế nhất định. Em rất mong nhận được sự đúng gúp, chỉ bảo của cỏc thầy cụ giỏo, ban lónh đạo cựng toàn thể cỏc cụ chỳ phũng tài chớnh - kế toỏn để nhận thức của em về vấn đề này được hoàn thiện hơn.
 • 24

Xem thêm

Từ khóa: cơ sở lý luân kế toán chi phí xây lắp và tính giá thành sản phẩm xây lắpkế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần giống bò sữa mộc châuthực trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng tân phúhạch toán chi phí sản phẩm hỏngkhoa luan ke toan chi phi doanh thu va xac dinh ket qua kinh doanh cong ty tnhh tan phuoc longthực trạng kế toán chi phí doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ công ty kỹ thuật công nghiệp thăng longhạch toán lao động tiền lưương và các khoản trích theo lương tại công ty đầu tưư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng sơn vũhoạch toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương tại công tytính giá thành sản phẩm tại công ty nạo vét đường thuỷphương pháp tính giá thành xây lắp tại công tytổ chức hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh thương mại và xây dựng đại hợphạch toán chi phí sản xuất và tính giá thànhhạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩmhoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại các doanh nghiệp hạch toán độc lập thuộc tổng công ty cổ phần xây dựng thanh hoáhạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng và thương mại bắc namBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015