0
 1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Công nghệ thông tin >

Tra cứu học sinh

CÔNG NGHỆ SMS VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG TRA CỨU ĐIỂM QUA MẠNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

CÔNG NGHỆ SMS VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG TRA CỨU ĐIỂM QUA MẠNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

TRANG 7 Với hy vọng nắm bắt được công nghệ mới này để có thể xây dựng một ứng dụng thực tế là hệ thống tra cứu toàn diện có nghĩa là không chỉ có thể tra cứu điểm học sinh mà có thể mở r[r]
 • 154
TRA CỨU TRANSISTOR

TRA CỨU TRANSISTOR

tra cứu transistor
 • 79
HƯỚNG DẪN TRA CỨU THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

HƯỚNG DẪN TRA CỨU THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

TRANG 1 HƯỚNG DẪN TRA CỨU THÔNG TIN DOANH NGHIỆP TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP QUỐC GIA PHẦN 1: HƯỚNG DẪN TRA CỨU THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA DOANH NGHIỆP Để có thể tra cứu thông tin[r]
 • 4
PHẦN MỀM NGSOFT CHEMDICT  TỪ ĐIỂN HÓA HỌC  PHẠM TRỌNG NGUYỄN

PHẦN MỀM NGSOFT CHEMDICT TỪ ĐIỂN HÓA HỌC PHẠM TRỌNG NGUYỄN

_d Bảng tra cứu công thức: _ Cùng với chức năng Bảng tra cứu hằng số, Bảng tra cứu công thức cũng trợ giúp người dùng trong việc tính toán các bài toán Hóa học và một số bài toán Vật lý.[r]
 • 25
ĐỂ BIẾT TIẾN ĐỘ THỤ LÝ VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ 3 CÓ THỂ TRUY CẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÓ ĐỊA

ĐỂ BIẾT TIẾN ĐỘ THỤ LÝ VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ 3 CÓ THỂ TRUY CẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÓ ĐỊA

Đề nghị (...3...) có trách nhiệm bảo mật thông tin Mã tra cứu hồ sơ, Mật khẩu tra cứu hồ sơ giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật, không tiết lộ Mã tra cứu hồ sơ, Mật khẩu tr[r]
 • 2
BÁ O CÁ O THỰC HÁNH%0AMÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM%0AĐỀ TÀI QUẢN LÝ GARA Ô TÔ

BÁ O CÁ O THỰC HÁNH%0AMÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM%0AĐỀ TÀI QUẢN LÝ GARA Ô TÔ

Tra cứu thông tin khách hàng Trưởng phòng Bộ phận quản trị Tự động TRANG 8 hoàn toàn 5 Quản trị muốn Tra cứu thông tin xe Tra cứu thông tin xe Trưởng phòng Bộ phận quản trị Tự động hoàn [r]
 • 59
Nâng cao hiệu quả tra cứu ảnh dựa trên hiệu chỉnh độ đo tương tự và phản hồi liên quan (LA tiến sĩ)

Nâng cao hiệu quả tra cứu ảnh dựa trên hiệu chỉnh độ đo tương tự và phản hồi liên quan (LA tiến sĩ)

Nâng cao hiệu quả tra cứu ảnh dựa trên hiệu chỉnh độ đo tương tự và phản hồi liên quan (LA tiến sĩ)Nâng cao hiệu quả tra cứu ảnh dựa trên hiệu chỉnh độ đo tương tự và phản hồi liên quan (LA tiến sĩ)Nâng cao hiệu quả tra cứu ảnh dựa trên hiệu chỉnh độ đo tương tự và phản hồi liên quan (LA tiến sĩ)Nâng cao hiệu quả tra cứu ảnh dựa trên hiệu chỉnh độ đo tương tự và phản hồi liên quan (LA tiến sĩ)Nâng cao hiệu quả tra cứu ảnh dựa trên hiệu chỉnh độ đo tương tự và phản hồi liên quan (LA tiến sĩ)Nâng cao hiệu quả tra cứu ảnh dựa trên hiệu chỉnh độ đo tương tự và phản hồi liên quan (LA tiến sĩ)Nâng cao hiệu quả tra cứu ảnh dựa trên hiệu chỉnh độ đo tương tự và phản hồi liên quan (LA tiến sĩ)Nâng cao hiệu quả tra cứu ảnh dựa trên hiệu chỉnh độ đo tương tự và phản hồi liên quan (LA tiến sĩ)Nâng cao hiệu quả tra cứu ảnh dựa trên hiệu chỉnh độ đo tương tự và phản hồi liên quan (LA tiến sĩ)Nâng cao hiệu quả tra cứu ảnh dựa trên hiệu chỉnh độ đo tương tự và phản hồi liên quan (LA tiến sĩ)Nâng cao hiệu quả tra cứu ảnh dựa trên hiệu chỉnh độ đo tương tự và phản hồi liên quan (LA tiến sĩ)Nâng cao hiệu quả tra cứu ảnh dựa trên hiệu chỉnh độ đo tương tự và phản hồi liên quan (LA tiến sĩ)Nâng cao hiệu quả tra cứu ảnh dựa trên hiệu chỉnh độ đo tương tự và phản hồi liên quan (LA tiến sĩ)Nâng cao hiệu quả tra cứu ảnh dựa trên hiệu chỉnh độ đo tương tự và phản hồi liên quan (LA tiến sĩ)
 • 134
Nghiên cứu một số kỹ thuật phân hạng trong tra cứu ảnh dựa vào nội dung (LA tiến sĩ)

Nghiên cứu một số kỹ thuật phân hạng trong tra cứu ảnh dựa vào nội dung (LA tiến sĩ)

Nghiên cứu một số kỹ thuật phân hạng trong tra cứu ảnh dựa vào nội dung (LA tiến sĩ)Nghiên cứu một số kỹ thuật phân hạng trong tra cứu ảnh dựa vào nội dung (LA tiến sĩ)Nghiên cứu một số kỹ thuật phân hạng trong tra cứu ảnh dựa vào nội dung (LA tiến sĩ)Nghiên cứu một số kỹ thuật phân hạng trong tra cứu ảnh dựa vào nội dung (LA tiến sĩ)Nghiên cứu một số kỹ thuật phân hạng trong tra cứu ảnh dựa vào nội dung (LA tiến sĩ)Nghiên cứu một số kỹ thuật phân hạng trong tra cứu ảnh dựa vào nội dung (LA tiến sĩ)Nghiên cứu một số kỹ thuật phân hạng trong tra cứu ảnh dựa vào nội dung (LA tiến sĩ)Nghiên cứu một số kỹ thuật phân hạng trong tra cứu ảnh dựa vào nội dung (LA tiến sĩ)Nghiên cứu một số kỹ thuật phân hạng trong tra cứu ảnh dựa vào nội dung (LA tiến sĩ)Nghiên cứu một số kỹ thuật phân hạng trong tra cứu ảnh dựa vào nội dung (LA tiến sĩ)Nghiên cứu một số kỹ thuật phân hạng trong tra cứu ảnh dựa vào nội dung (LA tiến sĩ)Nghiên cứu một số kỹ thuật phân hạng trong tra cứu ảnh dựa vào nội dung (LA tiến sĩ)Nghiên cứu một số kỹ thuật phân hạng trong tra cứu ảnh dựa vào nội dung (LA tiến sĩ)Nghiên cứu một số kỹ thuật phân hạng trong tra cứu ảnh dựa vào nội dung (LA tiến sĩ)
 • 139
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: TỐI ƯU SỐ CELL TRONG TÍNH TOÁN MẠNG DI ĐỘNG CDMA PDF

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: TỐI ƯU SỐ CELL TRONG TÍNH TOÁN MẠNG DI ĐỘNG CDMA PDF

KẾT LUẬN CHƯƠNG...65 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO 67 TRANG 8 BẢNG TRA CỨU TỪ VIẾT TẮT BẢNG TRA CỨU TỪ VIẾT TẮT BẢNG TRA CỨU TỪ VIẾT TẮT KÝ HIỆU TIẾNG ANH TIẾ[r]
 • 78
TÓM TẮT CÔNG THỨC VÀ LÝ THUYẾT VẬT LÝ 11

TÓM TẮT CÔNG THỨC VÀ LÝ THUYẾT VẬT LÝ 11

Tài liệu đã tổng hợp toàn bộ các công thức và lý thuyết trong chương trình vật lí lớp 11. Tài liệu này giúp các em học sinh có thể tra cứu các công thức một cách nhanh chóng theo từng bài và có sự chắt lọc các kiến thức cần thiết.
 • 27
THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM TRA CỨU KIẾN THỨC HÓA HỌC NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TT

THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM TRA CỨU KIẾN THỨC HÓA HỌC NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TT

Hóa học là một môn khoa học với dung lượng kiến thức lí thuyết và các dữ liệu thực nghiệm phong phú và đa dạng. Việc học để hiểu, nhớ và vận dụng chúng luôn là áp lực đối với đa số HS ở trường trung học phổ thông (THPT). Nếu có một phần mềm để tra cứu kiến thức và các dữ liệu thực nghiệm thì sẽ giúp cho HS thuận lợi trong việc vận dụng chúng để giải bài tập cũng như hoàn thành các nhiệm vụ học tập khác. Qua đó giúp HS phát triển NLTH nhờ việc ứng dụng học liệu điện tử và tạo hứng thú cho HS trong việc học tập hóa học.
 • 27
năm học 20162017 tập huấn cbgv phủ lý

năm học 20162017 tập huấn cbgv phủ lý

Chú trọng tổ chức các hoạt động tự học tập của học sinh (như làm các bài tập lịch sử ở lớp, ở nhà : tra cứu tài liệu, sưu tầm tư liệu các loại về một chủ đề ; trình bày diễn biến sự vi[r]
 • 174
CÁC HÀM CƠ BẢN TRONG EXCEL DOCX

CÁC HÀM CƠ BẢN TRONG EXCEL DOCX

TRA CỨU VÀ THAM CHIẾU LOOKUP AND REFERENCE CÚ PHÁP Ý NGHĨA VÍ DỤ VLOOKUPtrị_tra_cứu, miền_tra_cứu, stt_cột_lấy_dữ_liệu, kiểu_tra_cứu Tra cứu trong miền tra cứu xem hàng nào có giá trị củ[r]
 • 8
TỔNG KẾT HÀM THÔNG DỤNG TRONG MICROSOFT PPT

TỔNG KẾT HÀM THÔNG DỤNG TRONG MICROSOFT PPT

TRA CỨU VÀ THAM CHIẾU LOOKUP AND REFERENCE CÚ PHÁP Ý NGHĨA VÍ DỤ VLOOKUPtrị_tra_cứu, miền_tra_cứu, stt_cột_lấy_dữ_liệu, kiểu_tra_cứu Tra cứu trong miền tra cứu xem hàng nào có giá trị củ[r]
 • 8
TỔNG KẾT HÀM THÔNG DỤNG TRONG MICROSOFT EXCEL PPS

TỔNG KẾT HÀM THÔNG DỤNG TRONG MICROSOFT EXCEL PPS

TRA CỨU VÀ THAM CHIẾU LOOKUP AND REFERENCE CÚ PHÁP Ý NGHĨA VÍ DỤ VLOOKUPtrị_tra_cứu, miền_tra_cứu, stt_cột_lấy_dữ_liệu, kiểu_tra_cứu Tra cứu trong miền tra cứu xem hàng nào có giá trị củ[r]
 • 11
135 HÀM EXCEL THÔNG DỤNG PPSX

135 HÀM EXCEL THÔNG DỤNG PPSX

TRA CỨU VÀ THAM CHIẾU LOOKUP AND REFERENCE CÚ PHÁP Ý NGHĨA VÍ DỤ VLOOKUPtrị_tra_cứu, miền_tra_cứu, stt_cột_lấy_dữ_liệu, kiểu_tra_cứu Tra cứu trong miền tra cứu xem hàng nào có giá trị củ[r]
 • 8
TỔNG KẾT HÀM THÔNG DỤNG TRONG MICROSOFT EXCEL DOC

TỔNG KẾT HÀM THÔNG DỤNG TRONG MICROSOFT EXCEL DOC

TRA CỨU VÀ THAM CHIẾU LOOKUP AND REFERENCE CÚ PHÁP Ý NGHĨA VÍ DỤ VLOOKUPtrị_tra_cứu, miền_tra_cứu, stt_cột_lấy_dữ_liệu, kiểu_tra_cứu Tra cứu trong miền tra cứu xem hàng nào có giá trị củ[r]
 • 8
KHẢO SÁT MỨC ĐỘ BIỂU HIỆN NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐỐI VỚI MÔN HÓA HỌC THÔNG QUA SỬ DỤNG PHẦN MỀM “TRA CỨU KIẾN THỨC HÓA HỌC”

KHẢO SÁT MỨC ĐỘ BIỂU HIỆN NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐỐI VỚI MÔN HÓA HỌC THÔNG QUA SỬ DỤNG PHẦN MỀM “TRA CỨU KIẾN THỨC HÓA HỌC”

Bài viết nghiên cứu các biểu hiện của năng lực tự học, tự nghiên cứu cho học sinh ở các trường phổ thông là rất quan trọng. Để quá trình tự học môn Hóa học của học sinh đạt hiệu quả cao, tác giả thiết kế phần mềm “Tra cứu kiến thức hóa học” và xây dựng bộ công cụ đánh giá năng lực tự học thông qua phần mềm.
 • 6
KHẢO SÁT MỨC ĐỘ BIỂU HIỆN NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐỐI VỚI MÔN HÓA HỌC THÔNG QUA SỬ DỤNG PHẦN MỀM “TRA CỨU KIẾN THỨC HÓA HỌC”

KHẢO SÁT MỨC ĐỘ BIỂU HIỆN NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐỐI VỚI MÔN HÓA HỌC THÔNG QUA SỬ DỤNG PHẦN MỀM “TRA CỨU KIẾN THỨC HÓA HỌC”

Bài viết nghiên cứu các biểu hiện của năng lực tự học, tự nghiên cứu cho học sinh ở các trường phổ thông là rất quan trọng. Để quá trình tự học môn Hóa học của học sinh đạt hiệu quả cao, tác giả thiết kế phần mềm “Tra cứu kiến thức hóa học” và xây dựng bộ công cụ đánh giá năng lực tự học thông qua phần mềm.
 • 6
THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM TRA CỨU KIẾN THỨC HÓA HỌC NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TT

THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM TRA CỨU KIẾN THỨC HÓA HỌC NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TT

Xuất phát từ những lí do trên, chúng tôi thực hiện đề tài: _“THIẾT KẾ VÀ SỬ _ _DỤNG PHẦN MỀM TRA CỨU KIẾN THỨC HÓA HỌC NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC _ _CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG[r]
 • 27
SƠ ĐỒ TƯ DUY VẬT LÍ 12

SƠ ĐỒ TƯ DUY VẬT LÍ 12

Sơ đồ tư duy kiến thức chương trình vật lí 12 hiện hành. Sơ đồ tổng hợp các công thức theo từng chủ đề giúp học sinh dễ học, dễ nhớ và có thể tra cứu lại khi quên một cách nhanh chóng. Điều đặc biệt là các sơ đồ này học sinh có thể tạo thành những bản cầm tay nhỏ gọn, sử dụng trên lớp học để tra cứu
 • 47
Tra cứu PL 1,2 BANG MA LOI

Tra cứu PL 1,2 BANG MA LOI

Tra cứu PL 1,2 BANG MA LOI Tra cứu PL 1,2 BANG MA LOI Tra cứu PL 1,2 BANG MA LOI Tra cứu PL 1,2 BANG MA LOI Tra cứu PL 1,2 BANG MA LOI Tra cứu PL 1,2 BANG MA LOI Tra cứu PL 1,2 BANG MA LOI Tra cứu PL 1,2 BANG MA LOI Tra cứu PL 1,2 BANG MA LOI Tra cứu PL 1,2 BANG MA LOI Tra cứu PL 1,2 BANG MA LOI Tra cứu PL 1,2 BANG MA LOI Tra cứu PL 1,2 BANG MA LOI Tra cứu PL 1,2 BANG MA LOI Tra cứu PL 1,2 BANG MA LOI Tra cứu PL 1,2 BANG MA LOI Tra cứu PL 1,2 BANG MA LOI Tra cứu PL 1,2 BANG MA LOI
 • 9
CÂU hỏi THỰC tập DLS TRA TT THUỐC

CÂU hỏi THỰC tập DLS TRA TT THUỐC

câu hỏi thực tập dược lâm sàng 1 tra cứu thông tin thuốc câu hỏi tra cứu thông tin thuốccâu hỏi thực tập dược lâm sàng 1 tra cứu thông tin thuốc câu hỏi tra cứu thông tin thuốccâu hỏi thực tập dược lâm sàng 1 tra cứu thông tin thuốc câu hỏi tra cứu thông tin thuốccâu hỏi thực tập dược lâm sàng 1 tra cứu thông tin thuốc câu hỏi tra cứu thông tin thuốc
 • 3
PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỌC SINH HỆ THỐNG CÁC YÊU CẦU PDF

PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỌC SINH HỆ THỐNG CÁC YÊU CẦU PDF

CÁC YÊU CẦU NGHIỆP VỤ TRANG 2 Ầ DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU NGHIỆP VỤ STT TÊN YÊU CẦU BIỂU MẪU QUI ĐỊNH GHI CHÚ CHÚ 1 TIẾP NHẬN H I H BM1 QĐ1 HỌC SINH 2 XẾP LỚP BM2 QĐ2 3 TRA CỨU HỌC 3 TRA CỨU[r]
 • 18
Công thức Toán hình học cơ bản luyện thi THPT QG

Công thức Toán hình học cơ bản luyện thi THPT QG

Tài liệu tổng hợp các công thức hình học phẳng và cả hình học không gian giúp các em học sinh dễ dàng tra cứu và ôn luyện cho kỳ thi THPT Quốc Gia.
 • 2
HDSD_NHANHIEU_NANGCAO

HDSD_NHANHIEU_NANGCAO

 Ví dụ: Trung Nguyên- kết quả sẽ là Trung Nguyên, NGUYỄN TRUNG HÒA, NGUYỄN TRUNG… IV- CÁC LƯU Ý KHI TRA CỨU NHÓM SẢN PHẨM: -Tra cứu 01 nhóm: Tra cứu như màn hình Tra cứu cơ bản TRANG 8 [r]
 • 14
TỪ ĐIỂN TỪ LÁY TIẾNG VIỆT

TỪ ĐIỂN TỪ LÁY TIẾNG VIỆT

Cuốn từ điển này là tập hợp hơn 2000 từ láy thông dụng. Được lựa chọn và có link trực tuyến đến wikidictionary để học sinh tiện tra cứu.Định dạng của tài liệu là .doc tiện lợi cho các thầy cô và học sinh sử dụng trong việc trích dẫn.
 • 75
tuyệt đỉnh luyện thi môn hóa học

tuyệt đỉnh luyện thi môn hóa học

đề ôn tập có đáp án chi tiết cụ thể giúp học sinh dễ dàng học tập tra cứu giúp rèn luyện kĩ năng giải đề chuẩn theo tiêu chuẩn bộ giáo dục và đáo tạo phục vụ nhu cầu học tập của học sinh
 • 10
đề thi hóa chọn lọc có đáp án chi tiết

đề thi hóa chọn lọc có đáp án chi tiết

đề ôn tập có đáp án chi tiết cụ thể giúp học sinh dễ dàng học tập tra cứu giúp rèn luyện kĩ năng giải đề chuẩn theo tiêu chuẩn bộ giáo dục và đáo tạo phục vụ nhu cầu học tập của học sinh
 • 9
CHUYÊN ĐỀ 9 LÝ THUYẾT AMIN  AMINO AXIT  PROTEIN

CHUYÊN ĐỀ 9 LÝ THUYẾT AMIN AMINO AXIT PROTEIN

đề ôn tập có đáp án chi tiết cụ thể giúp học sinh dễ dàng học tập tra cứu giúp rèn luyện kĩ năng giải đề chuẩn theo tiêu chuẩn bộ giáo dục và đáo tạo phục vụ nhu cầu học tập của học sinh
 • 10
UNG DUNG DAO HAM KHAO SAT VA VE DO THI HAM SO

UNG DUNG DAO HAM KHAO SAT VA VE DO THI HAM SO

đề ôn tập có đáp án chi tiết cụ thể giúp học sinh dễ dàng học tập tra cứu giúp rèn luyện kĩ năng giải đề chuẩn theo tiêu chuẩn bộ giáo dục và đáo tạo phục vụ nhu cầu học tập của học sinh
 • 37
chuyên đề số phức tổng hợp

chuyên đề số phức tổng hợp

đề ôn tập có đáp án chi tiết cụ thể giúp học sinh dễ dàng học tập tra cứu giúp rèn luyện kĩ năng giải đề chuẩn theo tiêu chuẩn bộ giáo dục và đáo tạo phục vụ nhu cầu học tập của học sinh
 • 14
Chuyên đề nguyên hàm tích phân

Chuyên đề nguyên hàm tích phân

đề ôn tập có đáp án chi tiết cụ thể giúp học sinh dễ dàng học tập tra cứu giúp rèn luyện kĩ năng giải đề chuẩn theo tiêu chuẩn bộ giáo dục và đáo tạo phục vụ nhu cầu học tập của học sinh
 • 30
Đề thi thpt quốc gia môn hóa học

Đề thi thpt quốc gia môn hóa học

đề ôn tập có đáp án chi tiết cụ thể giúp học sinh dễ dàng học tập tra cứu giúp rèn luyện kĩ năng giải đề chuẩn theo tiêu chuẩn bộ giáo dục và đáo tạo phục vụ nhu cầu học tập của học sinh
 • 10
XÂY DỰNG PHẦN MỀM TRA CỨU KIẾN THỨC HÓA HỌC HỖ TRỢ VIỆC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC HÓA HỌC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

XÂY DỰNG PHẦN MỀM TRA CỨU KIẾN THỨC HÓA HỌC HỖ TRỢ VIỆC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC HÓA HỌC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Xây dựng phần mềm tra cứu kiến thức hóa học với mã nguồn mở nhằm giúp giáo viên và học sinh tự cập nhật kiến thức ngoài những kiến thức sẵn có là một biện pháp giúp học sinh tự học một cách hiệu quả.
 • 11
Nghiên cứu và phát triển các hệ thống tra cứu ảnh dựa trên nội dung (Đồ án tốt nghiệp)

Nghiên cứu và phát triển các hệ thống tra cứu ảnh dựa trên nội dung (Đồ án tốt nghiệp)

Nghiên cứu và phát triển các hệ thống tra cứu ảnh dựa trên nội dung (Đồ án tốt nghiệp)Nghiên cứu và phát triển các hệ thống tra cứu ảnh dựa trên nội dung (Đồ án tốt nghiệp)Nghiên cứu và phát triển các hệ thống tra cứu ảnh dựa trên nội dung (Đồ án tốt nghiệp)Nghiên cứu và phát triển các hệ thống tra cứu ảnh dựa trên nội dung (Đồ án tốt nghiệp)Nghiên cứu và phát triển các hệ thống tra cứu ảnh dựa trên nội dung (Đồ án tốt nghiệp)Nghiên cứu và phát triển các hệ thống tra cứu ảnh dựa trên nội dung (Đồ án tốt nghiệp)Nghiên cứu và phát triển các hệ thống tra cứu ảnh dựa trên nội dung (Đồ án tốt nghiệp)
 • 46
Ôn tốt nghiệp chuyên nghành 2: MÔN TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG BỘ MÁY TRA CỨU và MÔN ĐỊNH CHỦ ĐỀ VÀ ĐỊNH TỪ KHÓA TÀI LIỆU

Ôn tốt nghiệp chuyên nghành 2: MÔN TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG BỘ MÁY TRA CỨU và MÔN ĐỊNH CHỦ ĐỀ VÀ ĐỊNH TỪ KHÓA TÀI LIỆU

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆPB, CHUYÊN NGÀNH 2BI. MÔN TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG BỘ MÁY TRA CỨUBII. MÔN ĐỊNH CHỦ ĐỀ VÀ ĐỊNH TỪ KHÓA TÀI LIỆUI.NỘI DUNG 1: Khái niệm bộ máy tra cứu, các yêu cầu đối với bộ máy tra cứu.?A: Khái niệm bộ máy tra cứu: •Khái niệm: Bộ máy tra cứu là tập hợp các công cụ và phương tiện giúp cho cán bộ thư viện bạn đọc tra cứu tài liệu bên trong bên ngoài TV.
 • 27
2017  ĐÁP ÁN  SOẠN LÝ THUYẾT 3 ĐỀ

2017 ĐÁP ÁN SOẠN LÝ THUYẾT 3 ĐỀ

đáp án lý thuyết hóa học lớp 12 ,thi THPT quốc gia ,câu hỏi cơ bản đến nâng cao giúp học sinh rèn luyện kĩ năng làm bài trắc nghiệm ,có đáp án giúp học sinh tra cứu dễ hơn ,giúp nâng cao kiến thức cho học sinh lớp 12
 • 13
Sáng kiến Xây dựng Công cụ Tra cứu thông tin điểm tuyển sinh cho các đối tượng dự thi vào Trường

Sáng kiến Xây dựng Công cụ Tra cứu thông tin điểm tuyển sinh cho các đối tượng dự thi vào Trường

Trước đây việc quản lý và tra cứu thông tin truyền thống bộc lộ nhiều bất cập như: cơ sở dữ liệu thông tin về HSSV cồng kềnh, không đồng nhất về cơ sở dữ liệu, không hỗ trợ tra cứu,… làm mất nhiều thời gian, công sức cho cán bộ quản lý và người sử dụng khi tìm kiếm thông tin. Cụ thể khi cần xác nhận điểm đỗ hay trượt cho sinh viên dự thi vào trường, cán bộ quản lý và học sinh sinh viên cần nhiều thời gian cho việc tra cứu, tìm kiếm thông tin trên những tập hồ sơ được in sẵn bằng bản giấy A4.Các nguồn lực thông tin bị phân tán không chỉ gây khó khăn cho công tác quản lý mà còn lãng phí nhiều tài nguyên vô hình của trường như: thời gian, công sức của cán bộ nhân viên, học viên, dễ xảy ra sai sót nhầm lẫn khi tìm kiếm
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: hệ thống quản lý phần mềmquản lý phần mềm kế toánquản lý phần mềm máy tínhquản lý phần mềm trên androidquản lý phần mềm trong ubuntuquản lý phần mềm lưu trữ dựa trên vài nguyên tắc cơ bản sausử dụng synaptic để quản lý phần mềm cao cấpquản lý phần mềm cổ truyềnquản lý phần mềm cisco iosphần iii quản lý phần mềm máy khách windows 98xây dựng các phần mềm quản lý phần mềm điều khiển các sản phẩm gồmcài đặt và quản lý phần mềm trên linuxnhập môn công nghệ phần mềm quản lý học sinh docphần mềm quản lý thư viện docnitro pdf reader phần mềm đọc và xử lý file pdfBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ