0
 1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Công nghệ thông tin >

Tiếp nhận học sinh

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NĂNG LỰC TIẾP NHẬN TÁC PHẨM VĂN HỌC CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NĂNG LỰC TIẾP NHẬN TÁC PHẨM VĂN HỌC CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ

Bài viết tập trung nghiên cứu về năng lực nói chung và năng lực tiếp nhận tác phẩm văn học của học sinh trung học cơ sở nói riêng. Trong sự so sánh giữa quan niệm tiếp nhận truyền thống (tiếp nhận tri âm) với quan điểm tiếp nhận hiện đại, tác giả bài viết đã khẳng định tính khả thi khi xây dựng các biện pháp hướng dẫn cho học sinh trung học cơ sở cách thức, kĩ thuật tự tiếp nhận tác phẩm văn học một cách hiệu quả.
 • 6
THÔNG TƯ 29_2009_TT-BGDĐT CHUẨN HIỆU TRƯỞNG

THÔNG TƯ 29_2009_TT-BGDĐT CHUẨN HIỆU TRƯỞNG

a) Xây dựng được tầm nhìn, sứ mạng, các giá trị của nhà trường hướng tới sự phát triển toàn diện của mỗi học sinh và nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục của nhà trường; b) Tuyên truyền và quảng bá về giá trị nhà trường; công khai mục tiêu, chương trình giáo dục, kết quả đánh giá chất lượng giáo dục và hêô thống văn bằng, chứng chỉ của nhà trường tạo được sự đồng thuâôn và ủng hộ nhằm phát triển nhà trường.
 • 7
TIẾP NHẬN HỌC SINH VIỆT NAM VỀ NƯỚC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG PPSX

TIẾP NHẬN HỌC SINH VIỆT NAM VỀ NƯỚC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG PPSX

Nếu học sinh đang học dở chương trình của một lớp học ở nước ngoài thì Hiệu trưởng phải tổ chức kiểm tra trình độ học sinh theo chương trình qui định của lớp học đó. Với những môn học không có theo chương trình giáo dục của Việt Nam, Hiệu trưởng tổ chức cho học sinh học bổ sung để hoàn thành nội dung của môn học đó và kiểm tra sau khóa học.
 • 6
TIẾP NHẬN HỌC SINH VIỆT NAM VỀ NƯỚC CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ PPT

TIẾP NHẬN HỌC SINH VIỆT NAM VỀ NƯỚC CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ PPT

TRANG 1 TIẾP NHẬN HỌC SINH VIỆT NAM VỀ NƯỚC CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ THÔNG TIN Lĩnh vực thống kê: Quy chế thi, tuyển sinh Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Giáo dục và Đào tạo quận - hu[r]
 • 3
Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp trung học phổ thông ppsx

Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp trung học phổ thông ppsx

b.1. Chương trình học tập ở nước ngoài phải có nội dung tương đương với chương trình giáo dục của Việt Nam với những môn học thuộc nhóm khoa học tự nhiên. Với những môn học thuộc nhóm khoa học xã hội và nhân văn, học sinh phải bổ túc thêm kiến thức cho phù hợp với chương trình giáo dục của Việt Nam; b.2. Những học sinh đang học dỡ chương trình của một lớp học ở nước ngoài xin chuyển về học tiếp lớp học tương đương tại trường THCS Việt Nam phải được nhà trường nơi tiếp nhận kiểm tra trình độ theo chương trình quy định của lớp học đó.
 • 4
TIẾP NHẬN HỌC SINH VIỆT NAM VỀ NƯỚC CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ POT

TIẾP NHẬN HỌC SINH VIỆT NAM VỀ NƯỚC CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ POT

Thời gian tiếp nhận: trong giờ hành chính, các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. 2. Bước 2 Nếu hồ sơ chuyển trường đầy đủ, hợp lệ theo đúng quy định do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thì chuyên viên phụ trách công tác chuyển trường của học sinh cấp THCS tại bộ phận Phổ thông – Phòng GD-ĐT sẽ kiểm tra hồ sơ, xem xét trình Lãnh đạo Phòng GD-ĐT ký giấy giới thiệu chuyển trường cho học sinh; Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì chuyên viên phụ trách công tác chuyển trường của Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện, thành phố sẽ hướng dẫn công dân bổ sung hồ sơ theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • 5
TIẾT 23 HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC POTX

TIẾT 23 HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC POTX

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HOẠT ĐỘNG CỦA GV GHI BẢNG Học sinh tiếp nhận bài tập nêu trên phi Chia học sinh thành 3 nhóm, cứ 1 nhóm nhận một dạng phiếu học tập.. Mỗi nhóm lên trình bày kết qu[r]
 • 8
tự đánh giá cbvc chuẩn của bgh năm học 2019 2020

tự đánh giá cbvc chuẩn của bgh năm học 2019 2020

Nhà trường phối hợp có hiệu quả với cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh và cộng đồng trong cung cấp và tiếp nhận và xử lý các thông tin về hoạt động giáo dục đạo đức học sinh. 1 2 3 [r]
 • 2
QUY ĐỊNH VỀ CHUẨN HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PHỔ THÔNG

QUY ĐỊNH VỀ CHUẨN HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PHỔ THÔNG

c) Tổ chức hoạt động dạy học của giáo viên theo yêu cầu đổi mới, phát huy dân chủ, khuyến khích sự sáng tạo của từng giáo viên, của các tổ bộ môn và tập thể sư phạm của trường; d) Thực hiện giáo dục toàn diện, phát triển tối đa tiềm năng của người học, để mỗi học sinh có phẩm chất đạo đức làm nền tảng cho một công dân tốt, có khả năng định hướng vào một lĩnh vực nghề nghiệp phù hợp với tiềm năng sẵn có của mình và nhu cầu của xã hội.
 • 7
TIẾP NHẬN HỌC SINH VIỆT NAM VỀ NƯỚC CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ POTX

TIẾP NHẬN HỌC SINH VIỆT NAM VỀ NƯỚC CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ POTX

Những học sinh đang học dở dang chương trình của một lớp học ở nước ngoài xin chuyển về học tiếp lớp học tương đương tại trường trung học cơ sở Việt Nam phải được nhà trường nơi tiếp nhận kiểm tra trình độ theo chương trình quy định của lớp học đó.
 • 5
CHUẨN PHT (SƠN)

CHUẨN PHT (SƠN)

Nhà trường phối hợp có hiệu quả với cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh và cộng đồng trong cung cấp và tiếp nhận và xử lý các thông tin về hoạt động giáo dục đạo đức học sinh 1 2 3 4 16..[r]
 • 9
VẬT LÝ 10 NÂNG CAO  BÀI TẬP VỀ HIỆN TƯỢNG MAO DẪN PPTX

VẬT LÝ 10 NÂNG CAO BÀI TẬP VỀ HIỆN TƯỢNG MAO DẪN PPTX

- Tiếp nhận thông tin Hoạt động 4: Giáo viên kết hợp với học sinh giải _HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO _ _VIÊN _ TRANG 4 - Gọi học sinh viết công thức tính độ dâng trong hai trường hợp nước và rượu.[r]
 • 5
XIN HỌC LẠI TẠI TRƯỜNG KHÁC (TRONG TỈNH) ĐỐI VỚI HỌC SINH CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG DOC

XIN HỌC LẠI TẠI TRƯỜNG KHÁC (TRONG TỈNH) ĐỐI VỚI HỌC SINH CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG DOC

công tác c ủa cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ tại nơi sẽ chuyển đến đối với nh ững học sinh chuyển nơi cư trú đến từ tỉnh, th ành ph ố khác. 11. Gi ấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi học sinh cư trú về việc chấp
 • 6
TIẾP NHẬN VÀ THÔNG BÁO TIẾP NHẬN HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP CHUẨN DOC

TIẾP NHẬN VÀ THÔNG BÁO TIẾP NHẬN HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP CHUẨN DOC

Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Thông báo tiếp nhận bản công bố sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường phù hợp [r]
 • 4
GIÁO ÁN HÌNH HỌC 10  TIẾT 23 THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁCHỆI MỤC TIÊU QUA DOC

GIÁO ÁN HÌNH HỌC 10 TIẾT 23 THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁCHỆI MỤC TIÊU QUA DOC

TRANG 10 HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HOẠT ĐỘNG CỦA GV GHI BẢNG Học sinh tiếp nhận bài tập nêu trên phi Chia học sinh thành 3 nhóm, cứ 1 nhóm nhận một dạng phiếu học tập.. Mỗi nhóm lên trình b[r]
 • 11
CHUẨN HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PHỔ THÔNG

CHUẨN HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PHỔ THÔNG

e) Thông tin, báo cáo các lĩnh vực hoạt động của nhà trường đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định. 13. Tiêu chí 23. Kiểm tra đánh giá a) Tổ chức đánh giá khách quan, khoa học, công bằng kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, kết quả công tác, rèn luyện của giáo viên, cán bộ, nhân viên và lãnh đạo nhà trường;
 • 17
PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ĐỌC HIỂU BIỆN PHÁP “ĐIỆP” TRONG CÁC BÀI THƠ CHO HỌC SINH LỚP 5.

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ĐỌC HIỂU BIỆN PHÁP “ĐIỆP” TRONG CÁC BÀI THƠ CHO HỌC SINH LỚP 5.

1.2.CƠ SỞ NGÔN NGỮ CỦA DẠY HỌC TIẾP NHẬN VĂN HỌC Ở TIỂU HỌC Mức độ tiếp nhận tác phẩm văn học của đối tượng học sinh Tiểu học, hoặc nói cách khác con đường cảm thụ văn học của học sinh t[r]
 • 29
TIẾP NHẬN HỌC SINH NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG POT

TIẾP NHẬN HỌC SINH NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG POT

- Chương trình học tập ở nước ngoài phải có nội dung tương đương với chương trình giáo dục của Việt Nam với những môn học thuộc nhóm khoa học tự nhiên. Với những môn học thuộc nhóm khoa học xã hội và nhân văn, học sinh phải bổ túc thêm kiến thức cho phù hợp với chương trình giáo dục của Việt Nam. - Những học sinh đang học dở chương trình của một lớp học học ở nước ngoài xin chuyển về học tiếp lớp
 • 6
Đề tài môn Sinh học: Áp dụng dạy và học tích cực trong môn văn học

Đề tài môn Sinh học: Áp dụng dạy và học tích cực trong môn văn học

Học sinh tham gia hoạt động văn học với tư cách là một bạn đọc sáng tạo trong việc chuyển hoá văn bản tác phẩm nghệ thuật của nhà văn thành sự tiếp nhận tinh thần của chủ thể tiếp nhận..[r]
 • 5
Mẫu thống kê số lượng lưu học sinh tiếp nhận mới

Mẫu thống kê số lượng lưu học sinh tiếp nhận mới

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu. nhé..[r]
 • 2
TIẾP NHẬN HỌC SINH TRONG HUYỆN, TRONG TỈNH DOC

TIẾP NHẬN HỌC SINH TRONG HUYỆN, TRONG TỈNH DOC

TRANG 1 TIẾP NHẬN HỌC SINH TRONG HUYỆN, TRONG TỈNH THÔNG TIN Lĩnh vực thống kê: Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác Cơ quan có thẩm quyền quyế[r]
 • 3
GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ

GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ

Chẳng hạn, nếu giáo dục được ý thức tự học cho học sinh theo tấm gương tự học Hồ Chí Minh thì học sinh THPT sẽ tiếp nhận được rất nhiều thông tin phục vụ cho học tập, cho sự lựa chọn ngh[r]
 • 92
SKKN ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA Ở TRƯỜNG THPT CHUYÊN HƯNG YÊN GIAI ĐOẠN 2011-201

SKKN ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA Ở TRƯỜNG THPT CHUYÊN HƯNG YÊN GIAI ĐOẠN 2011-201

điểm khác nhau căn bản giữa phương pháp giảng dạy cũ là học sinh bị động tiếp nhận thông tin còn ở phương phát mới thì học sinh được phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo t rong việc tiếp thu và lĩnh hội kiến thức. Phát huy tính tích cực của học sinh thông qua một loạt các tác động, hướng dẫn, gợi mở của giáo viên là bản chất của phương pháp giảng dạy mới. Khi nói đến tính tích cực, ta phải hiểu đó là lòng mong muốn hành động được nảy sinh từ phái học sinh, được biểu hiện ra ngoài hay bên trong của sự hoạt động. Nhờ sự phát huy được tính tích cực mà học sinh không còn bị thụ động trong việc tiếp thu kiến thức. Học sinh trở thành các cá nhân trong một tập thể mang khát vọng được khám phá, hiểu biết. Để đạt được điều này, cái khó khăn nhất của người giáo viên là: Trong một giờ học trên lớp, phải làm sao cho những học sinh giỏi nhất cũng được thỏa mãn nhu cầu tri thức, thấy tri thức tìm hiểu được là một chân trời mới, trong khi đó những học sinh yếu nhất cũng không thấy bị bỏ rơi, họ cũng tham gia được vào quá trình khám phá cái mới. Điều này đặc biệt là cần thiết vì học sinh rất hào hứng đi tìm tri thức mà không bị động, bị nhồi nhét kiến thức nữa. Như vậy, hành động thế này hay thế khác của học sinh trong một giờ học là mong muốn của chúng ta trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy. Cũng cần nhấn mạnh thêm rằng, khi đổi mới phương pháp giảng dạy cần tránh xu hướng giản đơn, cực đoan. CÓ thầu cô giáo thay việc “đọc - chép” bằng việc hỏi học sinh quá nhiều mà phần nhiều các câu hỏi ấy lại vụn vặt, không tạo ra được “tình huống có vấn đề”. Ở đây, họ đã nghĩ sai rằng sử dụng phương pháp dạy học mới là thay việc đọc chép bằng việc hỏi đáp và hỏi đáp càng nhiều thì càng đổi mới.
 • 63
THỦ TỤC TIẾP NHẬN HỌC SINH VIỆT NAM VỀ NƯỚC CẤP THPT

THỦ TỤC TIẾP NHẬN HỌC SINH VIỆT NAM VỀ NƯỚC CẤP THPT

Thẩm quyền ban hành Điều lệ nhà trường, Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường, Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục khác được quy định như sau: a Thủ tướng Chính phủ ban[r]
 • 24
Điều lệ trường tiểu học

Điều lệ trường tiểu học

sản của nhà trường; đ Quản lý học sinh và tổ chức các hoạt động giáo dục của nhà trường; tiếp nhận, giới thiệu học sinh chuyển trường; quyết định khen thưởng, kỷ luật, phê duyệt kết quả [r]
 • 20
PHỤ LỤC CÔNG VĂN 430  CHUẨN HIỆU TRƯỞNG

PHỤ LỤC CÔNG VĂN 430 CHUẨN HIỆU TRƯỞNG

Mức xuất sắc. Tuyển sinh, tiếp nhận học sinh đúng quy định, làm tốt công tác quản lý học sinh; thực hiện chương trình các môn học theo hướng phát huy tính tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh nhằm đạt kết quả học tập cao trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng theo các quy định hiện hành; tổ chức hoạt động dạy học của giáo viên theo yêu cầu đổi mới, phát huy dân chủ, khuyến khích sự sáng tạo của từng giáo viên, của các tổ bộ môn và tập thể sư phạm của trường; thực hiện giáo dục toàn diện để mỗi học sinh có phẩm chất đạo đức làm nền tảng cho một công dân tốt, phát triển tối đa tiềm năng của mỗi học sinh, có khả năng định hướng vào một lĩnh vực nghề nghiệp phù hợp với tiềm năng sẵn có của mình và nhu cầu của xã hội; đặc biệt quan tâm và tạo điều kiện đối với học sinh năng khiếu, khuyết tật và những học sinh có nhiều khó khăn được hưởng các cơ hội học tập.
 • 17
BIÊN BẢN BÀN GIAO HS VỀ SINH HOẠT HÈ TẠI ĐIA PHƯƠNG

BIÊN BẢN BÀN GIAO HS VỀ SINH HOẠT HÈ TẠI ĐIA PHƯƠNG

- Số học sinh cá biệt: - Số học sinh tệ nạn xã hội: - Số học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: - Lễ bàn giao kết thúc vào hồi 9h3 phút cùng ngày Biên bản đợc lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.
 • 1
PHU LUC HD DANH CHUAN HIEU TRUONG

PHU LUC HD DANH CHUAN HIEU TRUONG

Tuyển sinh, tiếp nhận học sinh đúng quy định, làm tốt công tác quản lý học sinh; thực hiện chương trình các môn học theo hướng phát huy tính tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo của học[r]
 • 17
HUONG-DAN-DU-TUYEN-DAU-VAO

HUONG-DAN-DU-TUYEN-DAU-VAO

HỌC SINH MỚI NHẬP HỌC VÀO HỆ THỐNG CÁC TRƯỜNG PTLC VINSCHOOL: Sau khi xác nhận sẽ cho con nhập học tại Vinschool và nhận giấy tiếp nhận học sinh từ phòng Tuyển sinh, phụ huynh cần nộp cá[r]
 • 3
KHBD GDCD 7 CV 5512 2 CỘT MỚI NHẤT

KHBD GDCD 7 CV 5512 2 CỘT MỚI NHẤT

- Học sinh tiếp nhận _*THỰC HIỆN NHIỆM VỤ_ _- Học sinh: chia sẻ những hiểu biết của mình_ - Giáo viên quan sát, động viên giúp đỡ khi hs gặp khó khăn - Dự kiến sản phẩm: trang phục của B[r]
 • 220
HUONG DAN HOC L3 TUAN 10

HUONG DAN HOC L3 TUAN 10

Nhằm tạo điều kiện để học sinh chủ động tiếp nhận kiến thức học sinh tự quan sát, nhận xét, ghi nhớ tự giác luyện tập và rút ra kinh nghiệm qua thực hành dưới sự hướng dẫn của giáo viên,[r]
 • 39

Xem thêm

Từ khóa: hệ thống quản lý phần mềmquản lý phần mềm kế toánquản lý phần mềm máy tínhquản lý phần mềm trên androidquản lý phần mềm trong ubuntuquản lý phần mềm lưu trữ dựa trên vài nguyên tắc cơ bản sausử dụng synaptic để quản lý phần mềm cao cấpquản lý phần mềm cổ truyềnquản lý phần mềm cisco iosphần iii quản lý phần mềm máy khách windows 98xây dựng các phần mềm quản lý phần mềm điều khiển các sản phẩm gồmcài đặt và quản lý phần mềm trên linuxnhập môn công nghệ phần mềm quản lý học sinh docphần mềm quản lý thư viện docnitro pdf reader phần mềm đọc và xử lý file pdfBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXBT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ