0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Chế độ tiền lơng

MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG Ở TRẠM KINH DOANH  XUẤT NHẬP KHẨU TỪ SƠN  BẮC NINH DOC

MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG Ở TRẠM KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU TỪ SƠN BẮC NINH DOC

_* Chế độ tiền lơng theo sản phẩm cá nhân trực tiếp không hạn chế._ Thực hiện của chế độ tiền lơng này là dựa trên cơ sở đơn giá quy đinh khối lợng sản phẩm của ngời lao động cao nhiều t[r]
 • 43
HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HOÀNG HÀ

HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HOÀNG HÀ

 Trong tình hình cạnh tranh hiện nay, chất lợng sản phẩm sẽ là động lực thu hút khách hàng hiệu quả nhất. Trớc mắt công ty phải tận dụng đợc các nguồn lực hiện có nh trang thiết bị và con ngời tức là trang thiết bị phải đ- ợc hoạt động hết công suất, còn lao động phải làm việc đủ giờ thì mới làm cho năng suất lao động tăng lên, lợi nhuận tăng, tiền lơng tăng. Sau đó sẽ dần đầu t đổi mới nâng cấp trang thiết bị cùng với việc duy trì các lớp học nâng cao tay nghề cho công nhân viên nâng cao trình độ quản lý và chỉ đạo sản xuất đối với cán bộ các bộ phận để ngời lao động làm quen với môi trờng công nghệ hiện đại, có khả năng thích ứng với máy móc mới, linh hoạt trong quá trình sản xuất và sửa chữa, không để các nguồn lực nhàn rỗi.
 • 48
57 KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG & CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HOÀNG HÀ

57 KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG & CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HOÀNG HÀ

• Tiền lơng trả cho ngời lao động trong thời gian ngừng sản xuất do nguyên nhân khách quan, trong thời gian đợc điều động công tác, làm nghĩa vụ theo chế độ quy định, thời gian nghỉ phép[r]
 • 48
HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH TÂN HOÀNG HUY

HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH TÂN HOÀNG HUY

• Tiền lơng trả cho ngời lao động trong thời gian ngừng sản xuất do nguyên nhân khách quan, trong thời gian đợc điều động công tác, làm nghĩa vụ theo chế độ quy định, thời gian nghỉ phép[r]
 • 49
HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HOÀNG HÀ

HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HOÀNG HÀ

• Tiền lơng trả cho ngời lao động trong thời gian ngừng sản xuất do nguyên nhân khách quan, trong thời gian đợc điều động công tác, làm nghĩa vụ theo chế độ quy định, thời gian nghỉ phép[r]
 • 49
QUẢN LÍ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG KIM THÀNH

QUẢN LÍ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG KIM THÀNH

• Tiền lơng trả cho ngời lao động trong thời gian ngừng sản xuất do nguyên nhân khách quan, trong thời gian đợc điều động công tác, làm nghĩa vụ theo chế độ quy định, thời gian nghỉ phép[r]
 • 45
 HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HOÀNG HÀ

HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HOÀNG HÀ

• Tiền lơng trả cho ngời lao động trong thời gian ngừng sản xuất do nguyên nhân khách quan, trong thời gian đợc điều động công tác, làm nghĩa vụ theo chế độ quy định, thời gian nghỉ phép[r]
 • 49
KT TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CTY TNHH XDCT HOÀNG HÀ

KT TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CTY TNHH XDCT HOÀNG HÀ

• Tiền lơng trả cho ngời lao động trong thời gian ngừng sản xuất do nguyên nhân khách quan, trong thời gian đợc điều động công tác, làm nghĩa vụ theo chế độ quy định, thời gian nghỉ phép[r]
 • 49
HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH TÂN HOÀNG HUY

HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH TÂN HOÀNG HUY

• Tiền lơng trả cho ngời lao động trong thời gian ngừng sản xuất do nguyên nhân khách quan, trong thời gian đợc điều động công tác, làm nghĩa vụ theo chế độ quy định, thời gian nghỉ phép[r]
 • 49
HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HOÀNG HÀ DOC

HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HOÀNG HÀ DOC

• Tiền lơng trả cho ngời lao động trong thời gian ngừng sản xuất do nguyên nhân khách quan, trong thời gian đợc điều động công tác, làm nghĩa vụ theo chế độ quy định, thời gian nghỉ phép[r]
 • 49
HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HOÀNG HÀ

HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HOÀNG HÀ

• Tiền lơng trả cho ngời lao động trong thời gian ngừng sản xuất do nguyên nhân khách quan, trong thời gian đợc điều động công tác, làm nghĩa vụ theo chế độ quy định, thời gian nghỉ phép[r]
 • 48
GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ NHÂN SỰ - PHẦN 18 PPSX

GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ NHÂN SỰ - PHẦN 18 PPSX

Các nghiên cứu cho thấy, hiện nay vẫn song song tồn tại ba cách thức trả lơng cho nhân viên bán hàng: Trả lơng tháng, tiền hoa hồng và phối hợp thực hiện cả hai hình thức. Theo cách thức về tỷ lệ giữa lơng tháng và tiền hoa hồng có thể là 8/2 hoặc 7/3 hoặc 6/4. Đối với những nhân viên xuất sắc đặc biệt, công ty còn áp dụng hình thức thởng dựa trên kết quả hoàn thành công việc dới nhiều hình thức khác nhau nh tặng cho họ một chuyến đi du lịch; tặng ti vi; hoặc món quà có giá trị cao.
 • 5
THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRICH THEO TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG LONG BIÊN

THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRICH THEO TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG LONG BIÊN

 Thời gian để tính lơng, tính thởng và các khoản khác phải trả cho ngời lao động theo tháng. Căn cứ để tính các chứng từ hạch toán thời gian lao động, kết quả lao động và các chứng từ khác có liên quan (nh giấy nghỉ ốm, biên bản ngừng việc ...) tất cả các chứng từ trên phải đợc kế toán kiểm tra trớc khi tính lơng, tính thởng và phải đảm bảo đợc các yêu cầu của chứng từ kế toán. Sau khi đã kiểm tra các chứng từ tính lơng, tính thởng, tính phụ cấp trợ cấp, kế toán tiến hành tính lơng tính thởng tính trợ cấp phải trả cho ngời lao động theo hình thức trả lơng trả thởng đang áp dụng tại công ty
 • 36
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG KIM THÀNH

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG KIM THÀNH

• Tiền lơng trả cho ngời lao động trong thời gian ngừng sản xuất do nguyên nhân khách quan, trong thời gian đợc điều động công tác, làm nghĩa vụ theo chế độ quy định, thời gian nghỉ phép[r]
 • 48
TIỂU LUẬN QUẢN LÍ VÀ SỬ DỤNG HIỆU QUẢ VỐN LƯU ĐỘNG

TIỂU LUẬN QUẢN LÍ VÀ SỬ DỤNG HIỆU QUẢ VỐN LƯU ĐỘNG

- Phòng tổ chức lao động : quản lý về mặt nhân sự ,thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ công nhân viên ,xây dựng đơn giá tiền lơng - Phòng tài chính kế toán :tổ chức thực hiện [r]
 • 48
Cơ sở lý luận chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Cơ sở lý luận chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

3.2. ý nghĩa: * Đối với các chủ doanh nghiệp tiền lơng là một yếu tố của chi phí sản xuất. đối với ngời cung cấp sức lao động tiền lơng là nguồn thu nhập chủ yếu. * Đối với ngời lao động tiền lơng nhận đợc thoả đáng sẽ là động lực thúc đẩy năng lực sáng tạo để làm tăng năng suất lao động. Mặt khác khi năng suất lao động tăng thì lợi nhuận doanh nghiệp cũng sẽ tăng theo, do đó nguồn phúc lợi của doanh nghiệp mà ngời lao động nhận đợc cũng sẽ tăng lên, nó là phần bổ sung hêm cho tiền lơng, làm tăng thu nhập và tăng lợi ích cho ngời lao động tạo ra sự gắn kết các thành viên với mục tiêu và lợi ích của doanh nghiệp, xoá bỏ sự ngăn cách giữa chủ doanh nghiệp với ngời lao động, khiến cho ngời lao động có trách nhiệm hơn và tự giác hơn trong công việc.
 • 21
131 chuyen de tot nghiep KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty TNHH XDCT hoàng hà www ebookvcu com 131VIP

131 chuyen de tot nghiep KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty TNHH XDCT hoàng hà www ebookvcu com 131VIP

Mặt khác, tiền lơng là một trong những chi phí của doanh nghiệp hơn nữa lại là chi phí chiếm tỉ lệ đáng kể. Mục tiêu của doanh nghiệp là tối thiểu hoá chi phí, tối đa hoá lợi nhuận nhng bên cạnh đó phải chú ý đến quyền lợi của ngời lao động. Do đó làm sao và làm cách nào để vừa đảm bảo quyền lợi của ngời lao động vừa đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp. Đó là vấn đề nan giải của mỗi doanh nghiệp. Vì vậy hạch toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng không những có ý nghĩa phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của ngời lao động mà còn có ý nghĩa giúp các nhà quản lý sử dụng quỹ tiền l- ơng có hiệu quả nhất tức là hợp lý hoá chi phí giúp doanh nghiệp làm ăn có lãi. Cung cấp thông tin đâỳ đủ chính xác về tiền lơng của doanh nghiệp, để từ đó doanh nghiệp có những điều chỉnh kịp thời, hợp lý cho những kì doanh thu tiếp theo.
 • 49
TL VU THI THO PPT

TL VU THI THO PPT

I. Nhận xét về công tác nói chung kế toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng nói riêng. 1 . u điểm Trong nền kih tế thị trờng cùng với sự phát triển của đất nớc công ty TNHH TM&DV tổng hợp TXT đã không ngừng phấn đấu để đạt đợc mục tiêu tăng trởng và bền vững, doanh thu năm sau cáo hơn năm trớc. Đới sống của cán bộ công nhân viên từng bớc đựơc cải thiện từ đó khuyến khích mọi ngời làm việc hăng hái và nhiệt tình hơn.
 • 54
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP.

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP.

với điều kiện lao động bình thờng. Chế độ tiền lơng cấp bậc có tác dụng rất tích cực nó điều chỉnh tiền lơng giữa các nghành nghề một cách hợp lý, nó cũng giảm bớt đợc tính chất bình quân trong việc trả lơngthực hiện triệt để quan điểm phân phối theo lao động. Chế độ tiền lơng do Nhà Nớc ban hành, doanh nghiệp dựa vào đó để vận dụng vào thực tế tuỳ theo đặc điểm sản xuất kinh doanh của đơn vị mình.
 • 21
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG (CDC).

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG (CDC).

Đơn giá tiền lơng tính trên đơn vị sản phẩm ĐGsp = TLcb ì Tsp Trong đó: _ĐGsp : Đơn giá tiền lơng tính trên đơn vị sản phẩm_ _TLcb : Tiền lơng cấp bậc_ _Tsp : Hao phí thời gian trên một [r]
 • 82
HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HOÀNG HÀ

HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HOÀNG HÀ

Nhìn vào bảng ta có thể nhận xét rằng: Tỉ lệ nam trong biên chế chiếm tỉ trọng lớn hơn gây ảnh hởng không nhỏ đến hoạt động của Công ty. Vì đây là một Công ty xây dựng nên số cán bộ công nhân viên nam là chủ yếu, mà chủ yếu là cán bộ hợp đồng dài hạn. Mặt khác tuổi trung bình của cán bộ biên chế ngày càng cao, chủ yếu là những cán bộ công tác lâu năm ở xí nghiệp xây dựng cũ nên việc tuyển chọn bồi dỡng và đào tạo những cán bộ trẻ làm hợp đồng là hoàn toàn hợp lý. Kết hợp hài hoà kinh nghiệm với những kiến thức về khoa học kỹ thuật tiên tiến sẽ đem lại hiệu quả cao, phát triển đợc trình độ chuyên môn và năng lực của từng ngời.bên cạnh việc hạch toán số lợng và chất lợng lao động phải hạch toán thời gian lao động mới phản ánh đợc đâỳ đủ tiềm năng lao động đợc sử dụng. Chứng từ dùng để phân tích tình hình sử dụng thời gian lao dộng là bảng chấm công, bảng này đợc lập theo từng phòng ban, từng bộ phận trong đó ghi chép cho từng ngời hàng ngày theo các cột thời gian có mặt, vắng mặt (chi tiết cho từng nguyên nhân). Cuối kì chuyển lên phòng hành chính tập hợp và chuyển cho phòng kế hoạch tài vụ tính trả lơng.
 • 41
KT119 POT

KT119 POT

Mặt khác, tiền lơng là một trong những chi phí của doanh nghiệp hơn nữa lại là chi phí chiếm tỉ lệ đáng kể. Mục tiêu của doanh nghiệp là tối thiểu hoá chi phí, tối đa hoá lợi nhuận nhng bên cạnh đó phải chú ý đến quyền lợi của ngời lao động. Do đó làm sao và làm cách nào để vừa đảm bảo quyền lợi của ngời lao động vừa đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp. Đó là vấn đề nan giải của mỗi doanh nghiệp. Vì vậy hạch toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng không những có ý nghĩa phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của ngời lao động mà còn có ý nghĩa giúp các nhà quản lý sử dụng quỹ tiền lơng có hiệu quả nhất tức là hợp lý hoá chi phí giúp doanh nghiệp làm ăn có lãi. Cung cấp thông tin đầy đủ chính xác về tiền lơng của doanh nghiệp, để từ đó doanh nghiệp có những điều chỉnh kịp thời, hợp lý cho những kì doanh thu tiếp theo.
 • 64
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG TẠI CTY XNK & ĐẦU TƯ HÀ NỘI

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG TẠI CTY XNK & ĐẦU TƯ HÀ NỘI

_* Chế độ tiền lơng theo sản phẩm cá nhân trực tiếp không hạn chế._ Thực hiện của chế độ tiền lơng này là dựa trên cơ sở đơn giá quy đinh khối lợng sản phẩm của ngời lao động cao nhiều t[r]
 • 43
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

2. Hình thức trả l ơng theo sản phẩm: Lơng tính theo sản phẩm là tiền lơng tính trả cho ngời công nhân căn cứ vào số lợng sản phẩm, chất lơng sản phẩm hoặc công việc hoàn thành và đơn giá tiền lơng trả cho sản phẩm hoàn thành. Hình thức này đã quán triệt đầy đủ hơn gắn thu nhập tiền lơng với kết quả sản xuất của mỗi công nhân. Do đó kích thích công nhân nâng cao năng suất lao động, khuyến khích họ ra sức học tập văn hoá kỹ thuật, nghiệp vụ để nâng cao trình độ lành nghề, ra sức sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, cải tiến phơng pháp lao động, sử dụng tốt máy móc thiết bị để nâng cao nâng suất lao động góp phần thúc đẩy việc cải tiến quản lý doanh nghiệp, nhất là công tác lao động và thực hiện tốt chế độ hạch toán kinh tế. Theo qui định hiện nay Giám đốc các doanh nghiệp có quyền lựa chọn các hình thức trả lơng phù họp với từng tập thể hay cá nhân ngời lao động. Trong việc lựa chọn hình thức và chế độ trả lơng thì Nhà máy có thể lựa chọn một trong các cách trả lơng sau:
 • 34
GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 9 TRỌN BỘ

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 9 TRỌN BỘ

hội giữa những ngời tham gia quá trình sản xuất và biểu hiện mối quan hệ lợi ích giữa các bên. 1.2 - Vai trò của tiền lơng . Tiền lơng có vai trò quan trọng đối với cả ngời lao động và doanh nghiệp. Tiền lơng có tác dụng bù đắp lại sức lao động cho ngời lao động. Đồng thời tiền lơng cũng có tác dụng to lớn trong động viên khuyến khích ngời lao động yên tâm làm việc. Ngời lao động chỉ có thể yên tâm dồn hết sức mình cho công việc nếu công việc ấy đem lại cho họ một khoản đủ để trang trải cuộc sống. Thực tế hiện nay tiền lơng còn đợc coi nh một thớc đo chủ yếu về trình độ lành nghề và thâm niên nghề nghiệp. Vì thế ngời lao động rất tự hào về mức lơng cao, muốn đợc tăng lơng, mặc dù tiền lơng có thể chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng thu nhập của họ.
 • 30
SỬ DỤNG HÌNH ẢNH TRẺ EM TRONG PHÓNG SỰ TRUYỀN HÌNH TRÊN CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH VÌ TRẺ EM, ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM (KHẢO SÁT CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH VÌ TRẺ EM PHÁT SÓNG NĂM 2014 TRÊN VTV1)

SỬ DỤNG HÌNH ẢNH TRẺ EM TRONG PHÓNG SỰ TRUYỀN HÌNH TRÊN CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH VÌ TRẺ EM, ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM (KHẢO SÁT CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH VÌ TRẺ EM PHÁT SÓNG NĂM 2014 TRÊN VTV1)

Đối với doanh nghiệp tiền lơng đợc coi là một yếu tố đầu vào là một bộ phận của chi phớ sản xuất. Nh vậy chi cho tiền lơng là chi cho đầu t phỏt triển. Bởi vỡ lao động là một yếu tố gúp phần tạo ra giỏ trị mới tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp. Núi cỏch khỏc tiền lơng là đũn bẩy quan trọng để kớch thớch sản xuất phỏt triển nõng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thụng qua đú ổn định cải thiện đời sống của ngừời lao động. Mặt khỏc, tổ chức tiền I- ơng trong doanh nghiệp cụng bằng và hợp lý sẽ gúp phần duy trỡ, củng cố và phỏt triển lực lợng lao động của doanh nghiệp.
 • 168
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG, CÁC KHOẢN TÍNH TRÍCH THEO LƯƠNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ QUĨ LƯƠNG TẠI NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG, CÁC KHOẢN TÍNH TRÍCH THEO LƯƠNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ QUĨ LƯƠNG TẠI NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG

Trả lơng theo sản phẩm : gồm 6 hình thức _ - Tiền lơng theo sản phẩm trực tiếp cá nhân - Tiền lơng theo sản phẩm tập thể - Tiền lơng theo sản phẩm gián tiếp - Trả lơng khoán - Trả lơng t[r]
 • 21
ĐỀ TÀI ĐI SÂU TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRICH THEO LƯƠNG

ĐỀ TÀI ĐI SÂU TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRICH THEO LƯƠNG

a.Sức lao động hàng hóa Phải coi sức lao động là một loại hàng hóa của thị trờng yếu tố sản xuất. Tính chất hàng hoá của sức lao động có thể bao gồm không chỉ lực lợng lao động trong khu vực kinh tế t nhân, lĩnh vực sản xuất kinh doanh thuộc sơ hữu nhà nớc mà cả đối với công chức, viên chức trong lĩnh vực quản lý nhà nớc quản lý xã hội. Tuy nhiên do những đặc thù riêng trong việc sử dụng lao động trong từng khu vức kinh tế và quản lý, mà các quan hệ thuê mớn, mua bán, hợp đồng lao động cũng khác nhau, các thỏa thuận về cơ chế quản lý tiền lơng đợc thức hiện các hình thức khác nhau. b.Tiền lơng là giá cả sức lao động
 • 37
THỰC TRẠNG CƠ CHẾ QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG, THU NHẬP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

THỰC TRẠNG CƠ CHẾ QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG, THU NHẬP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

- Tiền lơng và thu nhập giữa các doanh nghiệp có sự chênh lệch quá lớn. Nếu lấy số liệu kiểm tra tiền lơng, thu nhập năm 1995 của 340 doanh nghiệp để so sánh thì thu nhập bình quân là 1.100.000 đồng/ngời/tháng, doanh nghiệp có thu nhập cao nhất là 4.500.000 đồng/ngời/tháng, doanh nghiệp có thu nhập thấp nhất là 104.000 đồng/ngời/tháng chênh lệch nhau hơn 40 lần. Tuy vậy, nếu so sánh một đồng tiền lơng làm ra bao nhiêu đồng nộp Ngân sách và lợi nhuận, cũng nh hiệu quả sản xuất, kinh doanh thực sự của các doanh nghiệp để xem xét thì sự chênh lệch đó có phần hợp lý, tiền lơng và thu nhập trở thành động lực thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển. Nhng trên thực tế, vấn đề tiền lơng và thu nhập đi sâu phân tích còn có yếu tố cha hợp lý, không hoàn toàn trả theo sức lao động và hiệu quả sản xuất, kinh doanh, không đảm bảo công bằng, xã hội khó chấp nhận.
 • 34
TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC BA ĐÌNH HÀ NỘI

TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC BA ĐÌNH HÀ NỘI

+ Tiền lơng phụ: Là tiền lơng trả cho ngời lao động trong những thời gian không làm việc chính nhng vẫn đợc hởng lơng theo chế độ quy định nh l-ơng nghỉ phép, ll-ơng ngừng sản xuất… Việc[r]
 • 64
MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ LAO ĐỘNG & TIỀN LƯƠNG TẠI TRẠM KINH DOANH XNK TỪ SƠN - BẮC NINH

MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ LAO ĐỘNG & TIỀN LƯƠNG TẠI TRẠM KINH DOANH XNK TỪ SƠN - BẮC NINH

_* Chế độ tiền lơng theo sản phẩm cá nhân trực tiếp không hạn chế._ Thực hiện của chế độ tiền lơng này là dựa trên cơ sở đơn giá quy đinh khối lợng sản phẩm của ngời lao động cao nhiều t[r]
 • 43
TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TÍNH THEO LƯƠNG HIỆN NAY TRONG CÁC DOANH NGHIỆP (2)

TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TÍNH THEO LƯƠNG HIỆN NAY TRONG CÁC DOANH NGHIỆP (2)

Theo nghị định số 26/CP ngày 23 - 5 - 1993 của chính phủ quy định tạm thời về chế độ tiền lơng của các doanh nghiệp, liên bộ lao động - thơng binh và xã hội tài chính tiền hớng dẫn thực [r]
 • 29
Những vấn đề chung về kế toán tiền lương và các khoản   Trích theo lương tại các doanh nghiệp sản xuất

Những vấn đề chung về kế toán tiền lương và các khoản Trích theo lương tại các doanh nghiệp sản xuất

3. Kinh phí công đoàn Công đoàn là một tổ chức đoàn thể đại diện cho ngời lao động nói lên tiếng nói chung của ngời lao động, đứng ra bảo vệ quyền của ngời lao động. Đồng thời công đoàn cũng là ngời trực tiếp hớng dẫn, điều chỉnh thái độ của ngời lao động với công việc, với ngời sử dụng lao động. Để có nguồn chi phí cho hoạt động công đoàn. Hàng tháng, Doanh nghiệp còn phải trích theo một tỷ lệ quy định với tổng số quỹ lơng, tiền công và phụ cấp thực tế phải trả cho ngời lao động – kể cả lao động hợp đồng tính vào chi phí kinh doanh để hình thành KPCĐ. Tỷ lệ KPCĐ theo chế độ hiện hành là 2%. Công đoàn cơ sở nộp 50% KPCĐ thu đợc lên công đoàn cấp trên, còn lại 50% dùng để chi tiêu cơ sở.
 • 25
Lý luận chung về tiền lương

Lý luận chung về tiền lương

Thứ t : Làm tốt công tác giáo dục trính trị, t tởng cho ngời lao động để họ nhận thức rõ trách nhiệm khi họ làm việc hởng công theo sản phẩm, tránh khuynh hớng chỉ chú ý đến số lợng sản phẩm, không chú ý tới việc sử dụng tốt nguyên vật liệu, máy móc và giữ vững chất lợng sản phẩm. Mặc dù những yếu tố này không ảnh hởng trực tiếp đến việc trả lơng theo sản phẩm nhngnó là yếu tố ảnh hởng giản tiếp, đảm bảo cho việc trả lơng sản phẩm đợc toàn diện và chính xác phản ánh đúng việc trả lơng theo sản phẩm .
 • 34
TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TÍNH THEO LƯƠNG HIỆN NAY TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TÍNH THEO LƯƠNG HIỆN NAY TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

Theo nghị định số 26/CP ngày 23 - 5 - 1993 của chính phủ quy định tạm thời về chế độ tiền lơng của các doanh nghiệp, liên bộ lao động - thơng binh và xã hội tài chính tiền hớng dẫn thực [r]
 • 28
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤ KINH DOANH VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Ở DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤ KINH DOANH VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Ở DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: phản ánh toàn bộ chi phí về nguyên vật liệu chính, phụ, vật liệu khác, công cụ dụng cụ… đợc sử dụng trực tiếp để sản xuất, chế tạo sản phẩm ,cung cấp lao vụ dịch vụ. - Chi phí nhân công trực tiếp: là các khoản phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm, trực tiếp thi công các công trình, trực tiếp thực hiện các lao vụ dịch vụ nh tiền lơng, tiền công, các khoản phụ cấp. Riêng đối với hoạt động xây lắp, chi phí này không bao gồm khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ tính trên quỹ l- ơng nhân công trực tiếp của hoạt động xây lắp.
 • 20
ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI

ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI

Tiền lơng trả theo thời gian có thởng Thực chất đây là hình thức kết hợp giữa trả lơng theo thời gian lao động giản đơn và tiền thởng thờng xuyên từ quỹ lơng. Phần tiền thởng tuỳ theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ do đó có tác dụng thúc đẩy, khuyến khích nhân viên hơn tuy nhiên vẫn còn cha thực sự gắn với kết quả lao động và trình độ chuyên môn của ngời lao động.
 • 31
Các hình thức trả lương

Các hình thức trả lương

- LI: tiền lơng một giờ của công nhân bậc I tính theo lơng thực tế - LI1: tiền lơng thực tế của cả tổ - TIQĐ: tổng số giờ bậc một sau khi quy đổi - Tính tiền lơng cho từng ngời: tiền lơn[r]
 • 27
PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC KHUYẾN KHÍCH CÔNG NHÂN TRỰC TIẾP SẢN XUẤT LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY ĐÔNG MỸ

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC KHUYẾN KHÍCH CÔNG NHÂN TRỰC TIẾP SẢN XUẤT LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY ĐÔNG MỸ

1.3. Một số chế độ chính sách đối với ngời lao động 1.3.1. Chế độ trả lơng trong thời gian thử việc Tất cả cán bộ công nhân viên đã tốt nghiệp ở các trờng trung học, đại học đợc tiếp nhận vào Công ty làm việc, hoặc công nhân viên mới tuyển trớc khi ký hợp đồng lao động có thời hạn, Công ty sẽ ký hợp đồng lao động thử việc đối với ngời lao động có khả năng, trình độ thực hiện công việc. Tùy theo tính chất chuyên môn kỹ thuật của công việc, ký hợp đồng thử việc từ 30- 60 ngày. Trong thời gian thử việc, ngời lao động hởng 90% lơng bậc 1 của nghề đảm nhận, lơng khoán bằng 70% hệ số thu nhập bậc 1 theo công việc đang làm
 • 29
56 TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY CHẾ BIẾN NÔNG SẢN THỰC PHẨM XNK  NGHỆ AN

56 TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY CHẾ BIẾN NÔNG SẢN THỰC PHẨM XNK NGHỆ AN

QUỸ TIỀN LƠNG Quỹ tiền lơng của doanh nghiệp là toàn bộ số tiền lơng tính theo số công nhân viên của doanh nghiệp trực tiếp quản lý và chi trả lơng, bao gồm cả tiền l-ơng cấp bậc, các kh[r]
 • 50

Xem thêm

Từ khóa: thực trang công tác kế toán tiền lưương và các khoản trích theo lưương tại công ty cầu i thăng longđánh giá khái quát tình hình hạch toán tiền lưương và các khoản trích theo lưương tại công ty đầu tưư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng sơn vũmột số giải pháp nhằm hoàn thiện hạch toán tiền lưương và các khoản trích theo lưương tại công ty đầu tưư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng sơn vũke toan tien luonglương và các khoản trích theo lươngphương hướng hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lưương tại công ty khai thác công trình thuỷ lợi mỹ đức hà tâyđánh giá thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lưương tại công ty khai thác công trình thuỷ lợi mỹ đứcphương hướng hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lưương tại công ty tnhh mtv khai thác công trình thủy lợi tiên lãng hải phòngđánh giá thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lưương tại công ty tnhh mtv khai thác công trình thủy lợi tiên lãngđặc điểm của doanh nghiệp xây lắp ảnh hưưởng đến kế toán tiền lưương và các khoản trích theo lưươngtổng hợp phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lươnglương tại công ty cổ phần ô tô tuấn nam trangkế toán tiền lương tại công ty cp licogi 13thực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương và các khoản trích theo lương tại công ty và công tác kế toán tiền lương tại công ty xdcp công trình minh sơnnhững vấn để vể kê apos toán tiên liíong và các khoản trích theo liíongke toan tien luong tại cong ty co phan tu van xay dung va thuong mai hai phongkế toán các khoản trích theo lưương tại công ty cầu i thăng long gồm bhxh bhyt kpcđBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ