0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Giáo trình quản trị nhân lực của đhktqd nxb gd 1998

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CTY CAO SU SAO VÀNG.

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CTY CAO SU SAO VÀNG.

1. Nguyễn Ngọc Mai- Giáo trình Kinh tế Đầu tưNXB Giáo dục- 19982. Vũ Thị Ngọc Phùng, Phan Thị NhiêmGiáo trình chiến lược kinh doanh- NXB Thống kê- 19993. Philip Kotler- Quản trị MarketingNXB Thống kê- 19974.
 • 97
BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC: BÀI 1 - TS. NGUYỄN VÂN THÙY ANH

BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC: BÀI 1 - TS. NGUYỄN VÂN THÙY ANH

Bài giảng Quản trị nhân lực - Bài 1: Tổng quan về quản trị nhân lực cung cấp khái niệm, tầm quan trọng của quản trị nhân lực; các hoạt động chủ yếu của quản trị nhân lực; triết lý quản trị nhân lực; sự phân chia trách nhiệm trong quản trị nhân lực; ảnh hưởng của môi trường đến hoạt động quản trị nhân lực.
 • 33
Slide bài giảng QUẢN TRỊ NHÂN lực QUỐC tế

Slide bài giảng QUẢN TRỊ NHÂN lực QUỐC tế

Slide bài giảng QUẢN TRỊ NHÂN LỰC QUỐC TẾ Slide bài giảng QUẢN TRỊ NHÂN LỰC QUỐC TẾ Slide bài giảng QUẢN TRỊ NHÂN LỰC QUỐC TẾ Slide bài giảng QUẢN TRỊ NHÂN LỰC QUỐC TẾ Slide bài giảng QUẢN TRỊ NHÂN LỰC QUỐC TẾ Slide bài giảng QUẢN TRỊ NHÂN LỰC QUỐC TẾ Slide bài giảng QUẢN TRỊ NHÂN LỰC QUỐC TẾ Slide bài giảng QUẢN TRỊ NHÂN LỰC QUỐC TẾ Slide bài giảng QUẢN TRỊ NHÂN LỰC QUỐC TẾ Slide bài giảng QUẢN TRỊ NHÂN LỰC QUỐC TẾ Slide bài giảng QUẢN TRỊ NHÂN LỰC QUỐC TẾ Slide bài giảng QUẢN TRỊ NHÂN LỰC QUỐC TẾ Slide bài giảng QUẢN TRỊ NHÂN LỰC QUỐC TẾ Slide bài giảng QUẢN TRỊ NHÂN LỰC QUỐC TẾ Slide bài giảng QUẢN TRỊ NHÂN LỰC QUỐC TẾ Slide bài giảng QUẢN TRỊ NHÂN LỰC QUỐC TẾ Slide bài giảng QUẢN TRỊ NHÂN LỰC QUỐC TẾ Slide bài giảng QUẢN TRỊ NHÂN LỰC QUỐC TẾ Slide bài giảng QUẢN TRỊ NHÂN LỰC QUỐC TẾ
 • 12
(TIỂU LUẬN MÔN HỌC) - QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

(TIỂU LUẬN MÔN HỌC) - QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

(Tiểu luận môn học) - Quản trị nguồn nhân lực(Tiểu luận môn học) - Quản trị nguồn nhân lực(Tiểu luận môn học) - Quản trị nguồn nhân lực(Tiểu luận môn học) - Quản trị nguồn nhân lực(Tiểu luận môn học) - Quản trị nguồn nhân lực(Tiểu luận môn học) - Quản trị nguồn nhân lực(Tiểu luận môn học) - Quản trị nguồn nhân lực(Tiểu luận môn học) - Quản trị nguồn nhân lực(Tiểu luận môn học) - Quản trị nguồn nhân lực(Tiểu luận môn học) - Quản trị nguồn nhân lực(Tiểu luận môn học) - Quản trị nguồn nhân lực(Tiểu luận môn học) - Quản trị nguồn nhân lực(Tiểu luận môn học) - Quản trị nguồn nhân lực(Tiểu luận môn học) - Quản trị nguồn nhân lực(Tiểu luận môn học) - Quản trị nguồn nhân lực(Tiểu luận môn học) - Quản trị nguồn nhân lực(Tiểu luận môn học) - Quản trị nguồn nhân lực(Tiểu luận môn học) - Quản trị nguồn nhân lực(Tiểu luận môn học) - Quản trị nguồn nhân lực(Tiểu luận môn học) - Quản trị nguồn nhân lực(Tiểu luận môn học) - Quản trị nguồn nhân lực(Tiểu luận môn học) - Quản trị nguồn nhân lực(Tiểu luận môn học) - Quản trị nguồn nhân lực(Tiểu luận môn học) - Quản trị nguồn nhân lực(Tiểu luận môn học) - Quản trị nguồn nhân lực(Tiểu luận môn học) - Quản trị nguồn nhân lực(Tiểu luận môn học) - Quản trị nguồn nhân lực(Tiểu luận môn học) - Quản trị nguồn nhân lực
 • 13
Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực và pháp luật về quản trị nhân lực: Chương 1 - Phạm Hoàng Linh

Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực và pháp luật về quản trị nhân lực: Chương 1 - Phạm Hoàng Linh

 Phải là người có nhân cách đủ sức thuyết phục đối với nhân viên, được cấp trên nể trọng, là tấm gương cho nhân viên noi theo  Là người có tri thức, hiểu biết rộng, có chuyên môn, nghiệp vụ giỏi trong phạm vi quản lý  Đối với các nhà quản trị chuyên viên, chuyên trách về QTNL phải am hiểu về khoa học quản lý, khoa học QTNL, phải thành thạo các phương pháp, kỹ năng QTNL, phải là người giữ vai trò, chức năng, nhiệm vụ trong hoạt động QTNL. Nhận thức rõ mục tiêu, đặc thù của QTNL: mục tiêu kinh tế gắn với hiệu quả xã hội, nhân văn
 • 33
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

Dựa trên cách phân nhóm các phương pháp đào tạo và phát triển của giáo trình Quản trị nhân lực - trường ĐH NEU, tác giả xin đưa ra một số phương pháp có thể được áp dụng để đào tạo và ph[r]
 • 30
GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

HÂƯƠNGLUNỰ.GNAN:ƯNKTÁNỊTUNTIƯƠNGGNỆMNƯƠCỦNNRQA AUẢTTNRNỊTQUNÂMLNNAỰƯNƯƠTỆN GTM2GNÒƠNĐƯƠNRỐNỊVNGTỚÒXN ỊÃỊNGÁƯNÂỘNỊMỘƯƠNƯTNỆGN ƯIỔNÂỨNỊ3ƯƠNTNẦƯNỊTUN ƯƠCỦNNRQANƯTQƯƠNAIƯN ỌNỚMNỜN:ƯNOTĐNỞMÌƯ[r]
 • 27
HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG CỦA VIỆN HÓA HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG CỦA VIỆN HÓA HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC_ − PGS.TS Ngô Kim Thanh và PGS.TS Lê Văn Tâm 2009, “_Giáo trình quản trị chiến _ _lược_”– Đại học Kinh tế Quốc dân, NXB Thống kê − PGS.TS.Nguyễn Bách Kho[r]
 • 44
Operations and supply chain management 15th jacobs chase 1

Operations and supply chain management 15th jacobs chase 1

GIáo trình Operations and supply chain management 15th jacobs chase 1 Giáo trình QUản trị hoạt động GIáo trình Operations and supply chain management 15th jacobs chase 1 Giáo trình QUản trị hoạt động GIáo trình Operations and supply chain management 15th jacobs chase 1 Giáo trình QUản trị hoạt động GIáo trình Operations and supply chain management 15th jacobs chase 1 Giáo trình QUản trị hoạt động GIáo trình Operations and supply chain management 15th jacobs chase 1 Giáo trình QUản trị hoạt động GIáo trình Operations and supply chain management 15th jacobs chase 1 Giáo trình QUản trị hoạt động
 • 750
Liên hệ thực tiễn công tác tổ chức bộ máy quản trị nhân lực tại khách sạn Sofitel Metropole Hà Nội

Liên hệ thực tiễn công tác tổ chức bộ máy quản trị nhân lực tại khách sạn Sofitel Metropole Hà Nội

Liên hệ thực tiễn công tác tổ chức bộ máy quản trị nhân lực tại khách sạn Sofitel Metropole Hà NộiBài thuyết trình Quản trị nhân lực: Liên hệ thực tiễn công tác tổ chức bộ máy quản trị nhân lực tại Bài thuyết trình Quản trị nhân lực: Liên hệ thực tiễn công tác tổ chức bộ máy quản trị nhân lực tại Bài thuyết trình Quản trị nhân lực: Liên hệ thực tiễn công tác tổ chức bộ máy quản trị nhân lực tại
 • 42
(TIỂU LUẬN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC) - NGHIÊN CỨU VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

(TIỂU LUẬN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC) - NGHIÊN CỨU VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

(Tiểu luận Quản trị nguồn nhân lực) - Nghiên cứu về công tác tuyển dụng nhân lực của các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam(Tiểu luận Quản trị nguồn nhân lực) - Nghiên cứu về công tác tuyển dụng nhân lực của các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam(Tiểu luận Quản trị nguồn nhân lực) - Nghiên cứu về công tác tuyển dụng nhân lực của các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam(Tiểu luận Quản trị nguồn nhân lực) - Nghiên cứu về công tác tuyển dụng nhân lực của các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam(Tiểu luận Quản trị nguồn nhân lực) - Nghiên cứu về công tác tuyển dụng nhân lực của các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam(Tiểu luận Quản trị nguồn nhân lực) - Nghiên cứu về công tác tuyển dụng nhân lực của các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam(Tiểu luận Quản trị nguồn nhân lực) - Nghiên cứu về công tác tuyển dụng nhân lực của các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam(Tiểu luận Quản trị nguồn nhân lực) - Nghiên cứu về công tác tuyển dụng nhân lực của các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam(Tiểu luận Quản trị nguồn nhân lực) - Nghiên cứu về công tác tuyển dụng nhân lực của các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam(Tiểu luận Quản trị nguồn nhân lực) - Nghiên cứu về công tác tuyển dụng nhân lực của các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam(Tiểu luận Quản trị nguồn nhân lực) - Nghiên cứu về công tác tuyển dụng nhân lực của các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam(Tiểu luận Quản trị nguồn nhân lực) - Nghiên cứu về công tác tuyển dụng nhân lực của các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam(Tiểu luận Quản trị nguồn nhân lực) - Nghiên cứu về công tác tuyển dụng nhân lực của các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam(Tiểu luận Quản trị nguồn nhân lực) - Nghiên cứu về công tác tuyển dụng nhân lực của các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam(Tiểu luận Quản trị nguồn nhân lực) - Nghiên cứu về công tác tuyển dụng nhân lực của các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam(Tiểu luận Quản trị nguồn nhân lực) - Nghiên cứu về công tác tuyển dụng nhân lực của các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam(Tiểu luận Quản trị nguồn nhân lực) - Nghiên cứu về công tác tuyển dụng nhân lực của các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam(Tiểu luận Quản trị nguồn nhân lực) - Nghiên cứu về công tác tuyển dụng nhân lực của các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam(Tiểu luận Quản trị nguồn nhân lực) - Nghiên cứu về công tác tuyển dụng nhân lực của các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam(Tiểu luận Quản trị nguồn nhân lực) - Nghiên cứu về công tác tuyển dụng nhân lực của các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam(Tiểu luận Quản trị nguồn nhân lực) - Nghiên cứu về công tác tuyển dụng nhân lực của các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam(Tiểu luận Quản trị nguồn nhân lực) - Nghiên cứu về công tác tuyển dụng nhân lực của các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam(Tiểu luận Quản trị nguồn nhân lực) - Nghiên cứu về công tác tuyển dụng nhân lực của các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam(Tiểu luận Quản trị nguồn nhân lực) - Nghiên cứu về công tác tuyển dụng nhân lực của các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam(Tiểu luận Quản trị nguồn nhân lực) - Nghiên cứu về công tác tuyển dụng nhân lực của các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam(Tiểu luận Quản trị nguồn nhân lực) - Nghiên cứu về công tác tuyển dụng nhân lực của các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam(Tiểu luận Quản trị nguồn nhân lực) - Nghiên cứu về công tác tuyển dụng nhân lực của các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam(Tiểu luận Quản trị nguồn nhân lực) - Nghiên cứu về công tác tuyển dụng nhân lực của các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam(Tiểu luận Quản trị nguồn nhân lực) - Nghiên cứu về công tác tuyển dụng nhân lực của các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam(Tiểu luận Quản trị nguồn nhân lực) - Nghiên cứu về công tác tuyển dụng nhân lực của các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam(Tiểu luận Quản trị nguồn nhân lực) - Nghiên cứu về công tác tuyển dụng nhân lực của các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam
 • 23
KHÓA LUẬN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬN TẢI HÀ HUY

KHÓA LUẬN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬN TẢI HÀ HUY

Mục đích Khắc phục sự thiết hụt về kiến Chuẩn bị cho tương lai thức và kỹ năng hiện tại _Nguồn: Giáo trình Quản Trị Nhân Lực –PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân_ TRANG 12 Đào tạo được hiểu các hoạt[r]
 • 91
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN VIETTEL

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN VIETTEL

Khái niệm này được phản ánh, khái quát, cụ thể thể nhất qua Giáo trình _Quản trị nhân lực, Đại Học Thương Mại - Hà Nội 2005, PGS,TS Hoàng Văn Hải_ TRANG 17 thức đãi ngộ thực hiện bằng cá[r]
 • 137
GIỚI THIỆU MÔN HỌC QUANG HỌC ĐẠI CƯƠNG

GIỚI THIỆU MÔN HỌC QUANG HỌC ĐẠI CƯƠNG

2. Giáo trình “Bài tập Vật lí đại cương”, Lương Duyên Bình, Tập 3, NXB Giáo dục 3. “Giải bài tập và bài toán Cơ sở Vật lí”, Lương Duyên Bình, Tập 5, NXB Giáo dục 4. “Bài tập và lời giảng Quang học”, Yung-Kuo Lim, NXB Giáo dục
 • 9
Tiểu luận: Mô hình quản trị nguồn nhân lực

Tiểu luận: Mô hình quản trị nguồn nhân lực

Tiểu luận Mô hình quản trị nguồn nhân lực gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực, bản chất mô hình quản trị nhân lực, các mô hình quản trị nguồn nhân lực,...
 • 37
BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ - BÀI 6: QUẢN TRỊ NHÂN LỰC QUỐC TẾ (TS. NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG)

BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ - BÀI 6: QUẢN TRỊ NHÂN LỰC QUỐC TẾ (TS. NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG)

Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Bài 6: Quản trị nhân lực quốc tế (TS. Nguyễn Thị Thu Hường) thông qua bài học này giúp các bạn phân biệt được quản trị nhân lực với quản trị nhân lực quốc tế; các đặc điểm cơ bản của quản trị nhân lực quốc tế; vai trò của quản trị nhân lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh quốc tế; đánh giá được các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị nhân lực quốc tế.
 • 27
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CTY CAO SU SAO VÀNG.

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CTY CAO SU SAO VÀNG.

1. Nguyễn Ngọc Mai- Giáo trình Kinh tế Đầu tưNXB Giáo dục- 19982. Vũ Thị Ngọc Phùng, Phan Thị NhiêmGiáo trình chiến lược kinh doanh- NXB Thống kê- 19993. Philip Kotler- Quản trị MarketingNXB Thống kê- 19974.
 • 97
TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN

TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN

Theo Giáo trình Quản trị nhân lực của trường Đại học Lao động –Xã hội thì: “Tuyển mộ là quá trình thu hút những người xin việc có trình độ từ lực lượng lao động bên ngoài và bên trong tổ[r]
 • 105
695847

695847

TRANG 5 _Sơ đồ 1:_ _Cơ cấu vốn đầu tư quốc tế_ _ Nguồn: Giáo trình đầu tư nước ngoài, tác giả Vũ Chí Lộc,NXB.GD 1997_ Để hiểu rõ hơn về FDI ta so sánh với đầu tư gián tiếp nước ngoài trê[r]
 • 5
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY 36.32

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY 36.32

TRANG 14 _Nguồn: ThS Nguyễn Vân Điềm và PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân, giáo trình Quản _ _trị nhân lực, NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội 2004_ Nhiều người tham gia tuyển mộ cho phép người sử dụng[r]
 • 110
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIETFOR LAND

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIETFOR LAND

QUẢN TRỊ NHÂN LỰC Theo giáo trình Quản trị nguồn nhân lực của PGS.TS Trịnh Kim Dung _tái bản lần thứ 8 có sửa chữa và bổ sung, NXB tổng hợp tp.HCM_: “ Quản trị nguồn nhân lực là hệ thốn[r]
 • 78
THỰC TRẠNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP MARKETING TẠI CÔNG TY BI TI ‘S TRÊN THỊ TRƯỜNG MIỀN BẮC DOC

THỰC TRẠNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP MARKETING TẠI CÔNG TY BI TI ‘S TRÊN THỊ TRƯỜNG MIỀN BẮC DOC

-Về tri thức: có trình độ học vấn, tài ăn nói, khôn ngoan, giác quan tâm lý, đặc biệt nắm chắc kỹ thuật và nghệ thuật bán hàng. Cùng với việc đào tạo và bồi dưỡng nhân lực phải thường xuyên cải tiến tổ chức lạo động trong khâu kinh doanh, khuyến khích mọi người phát huy tính chủ động, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động.CN phải đặt niềm tin vào giá trị cá nhân người lao động cho rằng con người là tài sản quan trọng của Công ty. CN phải biểu hiện sự quan tâm bằng các việc làm cụ thể như sự thăm hỏi, động viên, tặng quà nhân viên những ngày lễ tết hoặc khi ốm đau, có mức lương phù hợp. Cán bộ công nhân viên của CN MB nói chung và lực lượng bán hàng phải được động viên, khuyến khích bằng những lợi ích vật chất, nghĩa là có hình thức khen thưởng, kỷ luật kịp thời. Chính những lợi ích kinh tế này đã động viên họ làm việc hăng say hơn, tất cả vì mục tiêu của CN. Ngoài tiền lương, tiền thưởng là khoản thu nhập thu nhập chủ yếu củ người lao động, CN cần có các biện pháp kích thích người lao động khác như: cho tiền ăn chưa, tổ chức thăm quan, nghỉ mát...
 • 85
LUẬN VĂN: Thực trạng và các giải pháp Marketing nh ằm nâng cao hoạt động của hệ thống xúc tiến hỗn hợp của Công ty Bi Ti ‘S trên thị trường Miền Bắc doc

LUẬN VĂN: Thực trạng và các giải pháp Marketing nh ằm nâng cao hoạt động của hệ thống xúc tiến hỗn hợp của Công ty Bi Ti ‘S trên thị trường Miền Bắc doc

Cùng với việc đào tạo và bồi dưỡng nhân lực phải thường xuyên cải tiến tổ chức lạo động trong khâu kinh doanh, khuyến khích mọi người phát huy tính chủ động, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động.CN phải đặt niềm tin vào giá trị cá nhân người lao động cho rằng con người là tài sản quan trọng của Công ty. CN phải biểu hiện sự quan tâm bằng các việc làm cụ thể như sự thăm hỏi, động viên, tặng quà nhân viên những ngày lễ tết hoặc khi ốm đau, có mức lương phù hợp. Cán bộ công nhân viên của CN MB nói chung và lực lượng bán hàng phải được động viên, khuyến khích bằng những lợi ích vật chất, nghĩa là có hình thức khen thưởng, kỷ luật kịp thời. Chính những lợi ích kinh tế này đã động viên họ làm việc hăng say hơn, tất cả vì mục tiêu của CN. Ngoài tiền lương, tiền thưởng là khoản thu nhập thu nhập chủ yếu củ người lao động, CN cần có các biện pháp kích thích người lao động khác như: cho tiền ăn chưa, tổ chức thăm quan, nghỉ mát...
 • 79
RECEPTOR MANG TE BAO VA TAC DUNG CUA THUOC NXB y HOC 1998

RECEPTOR MANG TE BAO VA TAC DUNG CUA THUOC NXB y HOC 1998

RECEPTOR MANG TE BAO VA TAC DUNG CUA THUOC NXB y HOC 1998 RECEPTOR MANG TE BAO VA TAC DUNG CUA THUOC NXB y HOC 1998 RECEPTOR MANG TE BAO VA TAC DUNG CUA THUOC NXB y HOC 1998 RECEPTOR MANG TE BAO VA TAC DUNG CUA THUOC NXB y HOC 1998 RECEPTOR MANG TE BAO VA TAC DUNG CUA THUOC NXB y HOC 1998 RECEPTOR MANG TE BAO VA TAC DUNG CUA THUOC NXB y HOC 1998 RECEPTOR MANG TE BAO VA TAC DUNG CUA THUOC NXB y HOC 1998 RECEPTOR MANG TE BAO VA TAC DUNG CUA THUOC NXB y HOC 1998 RECEPTOR MANG TE BAO VA TAC DUNG CUA THUOC NXB y HOC 1998
 • 332
Sách giáo viên Hóa Học 10 Nâng Cao NXB GD

Sách giáo viên Hóa Học 10 Nâng Cao NXB GD

Sách giáo viên Hóa Học 10 Nâng Cao NXB GDSách giáo viên Hóa Học 10 Nâng Cao NXB GDSách giáo viên Hóa Học 10 Nâng Cao NXB GDSách giáo viên Hóa Học 10 Nâng Cao NXB GDSách giáo viên Hóa Học 10 Nâng Cao NXB GDSách giáo viên Hóa Học 10 Nâng Cao NXB GDSách giáo viên Hóa Học 10 Nâng Cao NXB GD
 • 264
chương 1 tổng quan về marketing

chương 1 tổng quan về marketing

TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. GS. TS. Trần Minh Đạo (2013), Giáo trình Marketing căn bản , NXB Kinh tế Quốc dân 2. PGS. TS. Trương Đình Chiến (2013), Quản trị Marketing , NXB Kinh tế Quốc dân 3. Philip Kotler and Gary Amstrong (2012), Nguyênn lý tiếp thị (14e), Nhà Xuất bản Lao Động Xã hội
 • 23
Tài liệu Luận văn:Đánh giá thành tích nhân viên tại Văn phòng khu vực miền Trung Vietnam Airlines pot

Tài liệu Luận văn:Đánh giá thành tích nhân viên tại Văn phòng khu vực miền Trung Vietnam Airlines pot

Theo giáo trình quản trị nguồn nhân lực Trường Đại học kinh tếĐà Nẵng 2006 thì: Quản trị nguồn nhân lực là thiết kế các chính sách và thực hiện các lĩnh vực hoạt động nhằm làm cho con ng[r]
 • 26
BÁO CÁO THỰC TẬP KHOA QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH KHÔNG GIAN VIỆT

BÁO CÁO THỰC TẬP KHOA QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH KHÔNG GIAN VIỆT

Báo cáo thực tập Khoa Quản trị nhân lực tại Công Ty TNHH Không Gian Việt Báo cáo thực tập Khoa Quản trị nhân lực tại Công Ty TNHH Không Gian Việt Báo cáo thực tập Khoa Quản trị nhân lực tại Công Ty TNHH Không Gian Việt Báo cáo thực tập Khoa Quản trị nhân lực tại Công Ty TNHH Không Gian Việt Báo cáo thực tập Khoa Quản trị nhân lực tại Công Ty TNHH Không Gian Việt Báo cáo thực tập Khoa Quản trị nhân lực tại Công Ty TNHH Không Gian Việt Báo cáo thực tập Khoa Quản trị nhân lực tại Công Ty TNHH Không Gian Việt Báo cáo thực tập Khoa Quản trị nhân lực tại Công Ty TNHH Không Gian Việt Báo cáo thực tập Khoa Quản trị nhân lực tại Công Ty TNHH Không Gian Việt Báo cáo thực tập Khoa Quản trị nhân lực tại Công Ty TNHH Không Gian Việt Báo cáo thực tập Khoa Quản trị nhân lực tại Công Ty TNHH Không Gian Việt Báo cáo thực tập Khoa Quản trị nhân lực tại Công Ty TNHH Không Gian Việt Báo cáo thực tập Khoa Quản trị nhân lực tại Công Ty TNHH Không Gian Việt Báo cáo thực tập Khoa Quản trị nhân lực tại Công Ty TNHH Không Gian Việt Báo cáo thực tập Khoa Quản trị nhân lực tại Công Ty TNHH Không Gian Việt Báo cáo thực tập Khoa Quản trị nhân lực tại Công Ty TNHH Không Gian Việt Báo cáo thực tập Khoa Quản trị nhân lực tại Công Ty TNHH Không Gian Việt Báo cáo thực tập Khoa Quản trị nhân lực tại Công Ty TNHH Không Gian Việt Báo cáo thực tập Khoa Quản trị nhân lực tại Công Ty TNHH Không Gian Việt Báo cáo thực tập Khoa Quản trị nhân lực tại Công Ty TNHH Không Gian Việt Báo cáo thực tập Khoa Quản trị nhân lực tại Công Ty TNHH Không Gian Việt Báo cáo thực tập Khoa Quản trị nhân lực tại Công Ty TNHH Không Gian Việt
 • 20
ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI VĂN PHÒNG KHU VỰC MIỀN TRUNG VIETNAM AIRLINES

ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI VĂN PHÒNG KHU VỰC MIỀN TRUNG VIETNAM AIRLINES

Theo giáo trình quản trị nguồn nhân lực Trường Đại học kinh tếĐà Nẵng 2006 thì: Quản trị nguồn nhân lực là thiết kế các chính sách và thực hiện các lĩnh vực hoạt động nhằm làm cho con ng[r]
 • 26
BAI TAP TIENG ANH 8 NGUYEN HANH DUNG NXB GD

BAI TAP TIENG ANH 8 NGUYEN HANH DUNG NXB GD

Bai tap tieng anh 8 nguyen hanh dung nxb gd Bai tap tieng anh 8 nguyen hanh dung nxb gd Bai tap tieng anh 8 nguyen hanh dung nxb gd Bai tap tieng anh 8 nguyen hanh dung nxb gd Bai tap tieng anh 8 nguyen hanh dung nxb gd Bai tap tieng anh 8 nguyen hanh dung nxb gd Bai tap tieng anh 8 nguyen hanh dung nxb gd Bai tap tieng anh 8 nguyen hanh dung nxb gd
 • 76
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TUYỂN MỘ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CPDV VẬN CHUYỂN VÀ GIAO NHẬN Á CHÂU

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TUYỂN MỘ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CPDV VẬN CHUYỂN VÀ GIAO NHẬN Á CHÂU

_2.1.2.2 Quy trình tuyển dụng nhân lực_ _SƠ ĐỒ 2.1 QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC_ _Nguồn: Giáo trình quản trị nhân lực_ Xác định nhu cầu và lập kế hoạch tuyển dụng Xác định nhu cầu và lậ[r]
 • 51
QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯỢNG HẢI THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯỢNG HẢI THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Tuyển dụng nhân lực bao gồm hai hoạt động: tuyển mộ, tuyển chọn  Tuyển mộ: Theo giáo trình quản trị nhân lực của truồng kinh tế quốc dân thì :“Tuyển mộ là quá trình thu hút những người [r]
 • 48
ĐỀ TÀI

ĐỀ TÀI " QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY " PPSX

Theo các giáo trình về quản trị nhân lực hay kinh tế nguồn nhân lực thì tiền công được định nghĩa như sau: Tiền công là số tiền trả cho người lao động tuỳ thuộc và số lượng thời gian làm[r]
 • 66
ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN GIẢNG VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG ĐẾN NĂM 2018

ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN GIẢNG VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG ĐẾN NĂM 2018

Đặc biệt, dựa vào quy trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực mà tác giả nghiên cứu ở giáo trình Quản trị nhân lực – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, luận văn đã trình bày 04 nội dung[r]
 • 7
Tư tưởng chính trị  xã hội của plato và ảnh hưởng của nó đến aristotle

Tư tưởng chính trị xã hội của plato và ảnh hưởng của nó đến aristotle

Hiện nay, những tài liệu nghiên cứu về tư tưởng Plato và Aristotle rất phong phú, có những nghiên cứu từ rất sớm về vấn đề này như: trước năm 1975, có thể kể đến những công trình của các tác giả như: Lê Tôn Nghiêm với “Martin Heidegger và sự thất bại của tư tưởng phương Tây hiện đại” (Tư tưởng, số 5/1969); “Lịch sử triết học Tây phương- thời kỳ khai nguyên triết lý Hy Lạp” (Lá Bối, Sài Gòn, 1971) và “Triết học thời Thượng cổ và Trung cổ” (Lá Bối, Sài Gòn, 1973); “Lịch sử các học thuyết chánh trị” (Hùng Nguyên, Nguyễn Ngọc Huy; Cấp tiến sản xuất, Sài Gòn, 1970); hay “Platon - Bữa tiệc” (bản dịch từ tiếng Pháp của Nguyễn Văn, 1964); “Nietzsche: Triết lý Hy Lạp thời bi kịch” (bản dịch Trần Xuân Kiêm, Nxb Tân An, Sài Gòn, 1975); “Câu truyện triết học” của Will Durant (bản dịch của Trí Hải và Bửu Đính, Nha tu thủ và sưu khảo, Viện Đại học Vạn Hạnh, Sài Gòn, 1971)... Đây đều là những cuốn sách tập hợp có hệ thống những tư tưởng triết học và cuộc đời của các nhà triết học trong lịch sử mà trong đó tư tưởng triết học của Plato và Aristotle được phân tích và khái quát có hệ thống.
 • 13

Xem thêm

Từ khóa: thực trang công tác kế toán tiền lưương và các khoản trích theo lưương tại công ty cầu i thăng longđánh giá khái quát tình hình hạch toán tiền lưương và các khoản trích theo lưương tại công ty đầu tưư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng sơn vũmột số giải pháp nhằm hoàn thiện hạch toán tiền lưương và các khoản trích theo lưương tại công ty đầu tưư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng sơn vũke toan tien luonglương và các khoản trích theo lươngphương hướng hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lưương tại công ty khai thác công trình thuỷ lợi mỹ đức hà tâyđánh giá thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lưương tại công ty khai thác công trình thuỷ lợi mỹ đứcphương hướng hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lưương tại công ty tnhh mtv khai thác công trình thủy lợi tiên lãng hải phòngđánh giá thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lưương tại công ty tnhh mtv khai thác công trình thủy lợi tiên lãngđặc điểm của doanh nghiệp xây lắp ảnh hưưởng đến kế toán tiền lưương và các khoản trích theo lưươngtổng hợp phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lươnglương tại công ty cổ phần ô tô tuấn nam trangkế toán tiền lương tại công ty cp licogi 13thực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương và các khoản trích theo lương tại công ty và công tác kế toán tiền lương tại công ty xdcp công trình minh sơnnhững vấn để vể kê apos toán tiên liíong và các khoản trích theo liíongke toan tien luong tại cong ty co phan tu van xay dung va thuong mai hai phongkế toán các khoản trích theo lưương tại công ty cầu i thăng long gồm bhxh bhyt kpcđNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ