0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

bộ luật lao động của nhà nớc chxhcnvn

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÌM KIẾM VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC TRONG CÔNG TÁC XKLĐ

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÌM KIẾM VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC TRONG CÔNG TÁC XKLĐ

đa lao động lĩnh vực xây dựng sang Đài Loan làm việc, nhất là khi tình hình phát triển các dự án, công trình xây dựng của Đài Loan lại đang nhộn nhịp trở lại. Thứ hai, Đài Loan đang thiếu hụt nguồn nhân lực tại các vùng nông thôn, mặc dù thời gian vài năm gần đây lao động Châu á nhập c vào Đài Loan làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp đã tăng lên. Chính vì lẽ đó, Uỷ ban Lao động Đài Loan (CLA) cho biết, Chính phủ Đài Loan sẽ áp dụng nhiều chính sách thông thoáng, u đãi hơn đối với lao động nhập c tại nông thôn, đây cũng là mục tiêu hàng đầu của Đài Loan để đẩy nhanh mức tăng trởng nông nghiệp trong năm 2006 và các năm sau đó. Ông Lee Ying Yuan Chủ tịch CLA cho biết: “Hiện nay lao động trong lĩnh vực nông nghiệp ở Đài Lan đang thiếu trầm trọng vì thế cần phải có những chính sách mới để khuyến khích và thu hút lao động từ nớc ngoài. Cụ thể l;à sẽ có những mức thù lao hấp dẫn, phù hợp với công việc mà họ tham gia. Thêm vào đó, chế độ bảo hiểm và mạng lới chăm sóc sức khỏe cho dân nhập c cũng phải đợc quan tâm hàng đầu”.
 • 33
CÁC GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG THÔNG QUA FDI Ở VIỆT NAM

CÁC GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG THÔNG QUA FDI Ở VIỆT NAM

(nguồn: Theo điều tra của TS. Nguyễn Anh Tuấn, ĐTTTNN với PTKT ở Việt Nam ) *Các dự án đầu t trong lĩnh vực nông nghiệp là chế biến nông sản tuy vốn đầu t không lớn nhng lại tạo ra việc làm cho lực lợng lao động đông đảo và đang thiếu việc làm ở nông thôn. Mặc dù vậy, với một nớc đang phát triển nh Việt Nam , hơn 70% lực lợng lao động tập trung trong nông nghiệp thì điều đó cha đáp ứng đợc nhu cầu phát triển. Tuy nhiên, cũng thấy rằng do đặc điểm của sản xuất nông nghiệp nói chung có tính mùa vụ nên doanh nghiệp trong lĩnh vực này thờng có ít lao động thờng xuyên ghi trong tài liệu sổ thống kê. Họ thờng thuê lao động trong một thời gian ngắn (có tính chất mùa vụ ). Mặt khác cũng có nhiều doanh nghiệp không trực tiếp sản xuất mà cung cấp đầu vào cho nông dân để họ tiến hành sản xuất và mua lại sản phẩm vào cuối vụ nên danh nghĩa là là không có hoặc có ít công nhân.Thực tế họ đã tạo ra một ssó việc làm đáng kể cho lao động Việt nam ở khu vực nông thôn. Đây là những ảnh hởng tạo việc làm gián tiếp của FDI trong nông nghiệp. Nh dự án nhà máy chế biến cà chua Hải Dơng với tổng vốn 3triệu USD ngoài việc sử dụng khoảng 200 công nhân trực tiếp còn tạo ra việc làm ổn định cho khoảng 10.000 lao động ở 3 huyện của tỉnh này. Và còn nhiều dự án nh thế nữa.
 • 33
ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI FDI VỚI VẤN ĐỀ TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM

ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI FDI VỚI VẤN ĐỀ TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nhà nớc đóng vai trò quan trọng trong tạo việc làm. Thể hiện trong việc tạo ra môi trờng thuận lợi cho sự kết hợp sức lao động với t liệu sản xuất, thông qua việc tạo hành lang pháp lý, chính sách , luật lệ liên quan ... Tóm lại: Cơ chế tạo việc làm đòi hỏi sự tham gia của nhà nớc, ngời sử dụng lao động và của ngay chính bản thân ngời lao động. Chất lợng và số l- ợng việc làm đợc tạo ra phụ thuộc vào khả năng vốn, công nghệ, thị trờng và trình độ quản lý của ngời sử dụng lao động. Đây chính là vớng mắc của các doanh nghiệp, của ngời sử dụng lao động ở các nớc đang phát triển nói chung. Do vậy đối với các nớc đang phát triển thu vốn đầu t, nhất là vốn FDI nhằm tạo việc làm cho ngời lao động có ý nghĩa rất quan trọng. Ưu thế về vốn, thị trờng và những kinh nghiệm kinh doanh trên thị trờng quốc tế nên các doanh nghiệp có FDI có điều kiện hơn các doanh nghiệp có vốn đấu t trong nớc trong việc tạo việc làm và đảm bảo sự ổn định của việc làm đợc tạo ra.
 • 33
NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ XUẤT KHẨU SỨC LAO ĐỘNG

NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ XUẤT KHẨU SỨC LAO ĐỘNG

2.1 Xuất khẩu sức lao động là một hoạt động kinh tế ở nhiều nớc trên thế giới, hoạt động này đã là một trong những giải pháp quan trọng nhằm tạo việc làm cho lực lợng lao động đang tăng lên của nớc họ và thu ngoại tệ bằng hình thức chuyển tiền về nớc của ngời lao động và các lợi ích khác. Những lợi ích này đã buộc các nớc xuất khẩu sức lao động phải chiếm lĩnh ở mức cao nhất thị trờng lao động nớc ngoài, mà việc chiếm lĩnh đợc nhiều hay không lại dựa trên quan hệ cung cầu sức lao động - nó chịu sự điều tiết, sự tác động của các qui luật kinh tế thị trờng. Bên cung phải tính toán mọi hoạt động của mình làm sao để bù đắp đợc chi phí và có phần lãi, vì vậy cần phải có cơ chế thích hợp để tối đa khả năng về cung lao động. Bên cầu cũng phải tính toán kĩ lỡng hiệu quả của việc nhập khẩu lao động.
 • 22
ĐỀ ÁN MÔN HỌC MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẢI TIẾN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VCĐ VÀ TSCĐ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

ĐỀ ÁN MÔN HỌC MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẢI TIẾN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VCĐ VÀ TSCĐ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

- Nhà khách có đội ngũ cán bộ có đầy đủ kinh nghiệm và năng lực để điều hành vững Nhà khách trong những năm qua. Cùng với những thành viên luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong mỗi công việc. Bộ phận kế toán luôn cung cấp đầy đủ kịp thời, chính xác số liệu cho mọi đối tợng cần quan tâm đến nhất là giám đốc. Để đề ra phơng hớng và biện pháp kịp thời nhằm tạo ra của cải vật chất xã hội và đáp ứng nhu cầu đảm bảo đời sống cho ngời lao động.
 • 26
Quản trị tiền lương tại công ty cổ phần việt KTV

Quản trị tiền lương tại công ty cổ phần việt KTV

Những nguyên tắc cơ bản của tổ chức quản trị tiền lƣơng là: - Nguyên tắc “Trả lƣơng ngang nhau cho lao động nhƣ nhau” Đây là sự thể hiện của nguyên tắc cơ bản trong phân phối theo lao động “Làm theo năng lực, hƣởng theo lao động”. Theo đó, lao động nhƣ nhau là lao động có số lƣợng và chất lƣợng nhƣ nhau. Có thể thông qua lƣợng calo tiêu hao hoặc thông qua thời gian hoặc thông qua số lƣợng sản phẩm đảm bảo chất lƣợng để xác định số lƣợng lao động hao phí, còn đối với chất lƣợng lao động có thể thông qua các kỹ năng nghề nghiệp, trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn kỹ thuật và các phẩm chất cần thiết (tinh thần, thái độ, sự chủ động, sáng tạo, trách nhiệm,…) để thực hiện các công việc. Khi lao động có số lƣợng và chất lƣợng nhƣ nhau thì tiền lƣơng đƣợc trả bằng nhau, không phân biệt tuổi tác, dân tộc, màu da,… Thực hiện nguyên tắc này giúp cho ngƣời lao động yên tâm cống hiến, yên tâm công tác ở vị trí của mình. Hiện nay, trong cơ chế thị trƣờng, việc trả lƣơng không chỉ tính đến hao phí lao động của từng cá nhân mà phải tính cả đến hao phí lao động của tập thể nữa. Vì thế, lao động nhƣ nhau bao hàm không chỉ của từng cá nhân nhƣ nhau mà của cả tập thể; việc đánh giá chất lƣợng lao động của từng ngƣời không chỉ qua yếu tố cứng – trình độ lành nghề mà cả qua các yếu tố mềm – ý thức, trách nhiệm, quan hệ,… Trong thực tế, lao động cá nhân nhƣ nhau, nhƣng lao động tập thể có thể khác nhau, do đó tiền lƣơng của các cá nhân đó có thể cũng khác nhau. Đây là điểm khác nhau căn bản trong có chế kế hoạch hóa tập trung và trong cơ chế thị trƣờng liên quan đến việc thực hiện nguyên tắc này. Đảm bảo nguyên tắc này là nhằm chống lại các tƣ tƣởng đòi hỏi thụ hƣởng cao hơn cống hiến của mình, tƣ tƣởng „chụp giật” và phân phối “bình quân chủ nghĩa” hay “ban ơn” trong trả lƣơng.
 • 111
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ VỐN CỐ ĐỊNH VÀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP PPT

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ VỐN CỐ ĐỊNH VÀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP PPT

B ộ ph ậ n quan tr ọ ng nh ấ t các t li ệ u lao độ ng s ử d ụ ng trong quá trình s ả n xu ấ t kinh doanh c ủ a DN là các TSC Đ . Đó là nh ữ ng t li ệ u lao độ ng ch ủ y ế u đợ c s ử d ụ ng m ộ t cách tr ự c ti ế p hay gián ti ế p trong quá trình s ả n xu ấ t kinh doanh nh máy móc thi ế t b ị , ph ơ ng ti ệ n v ậ n t ả i, nhà x ở ng, các công trình ki ế n trúc, các kho ả n chi phí đầ u t mua s ắ m các TSC Đ vô hình.... Thông th ờ ng m ộ t t li ệ u lao độ ng đợ c coi là 1 TSC Đ ph ả i đồ ng th ờ i tho ả mãn hai tiêu chu ẩ n c ơ b ả n :
 • 22
XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN

XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN

Đối với gia đình, xã hội: - Gia đình giảm chi phí, nâng cao đời sống; con ngoan nhà vui vẻ, hạnh phúc. - Xã hội có được công dân tốt, giảm thiểu tệ nạn xã hội, nạn bạo hành, bạo lực; xã hội phồn
 • 35
NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI QUAN TRỌNG CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG SỬA ĐỔI

NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI QUAN TRỌNG CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG SỬA ĐỔI

NGƯỜI LAO ĐỘNG CAO TUỔI ĐƯỢC RÚT NGẮN 1 GIỜ LÀM VIỆC Cũng như Bộ luật Lao động hiện hành, dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi quy định người lao động cao tuổi là người tiếp tục lao động sau[r]
 • 2
TIỂU LUẬN: MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐÔ THỊ PPT

TIỂU LUẬN: MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐÔ THỊ PPT

nông nghi ệ p trong đô th ị , đấ t nông nghi ệ p do các nông lâm tr ờ ng đ ang s ử d ụ ng, chuy ể n m ụ c đí ch s ử d ụ ng đấ t nông nghi ệ p v ấ n đề công nghi ệ p hoá và xây d ự ng nông thôn m ớ i. Đố i v ớ i đấ t đô th ị thì có nhi ề u v ấ n đề cha đề c ậ p đế n, c ụ th ể nh quy ề n và ngh ĩ a v ụ ng ờ i s ử d ụ ng đấ t đô th ị , nh ấ t là ở khu chung c, khu t ậ p th ể , vi ệ c s ử d ụ ng và qu ả n lý đấ t t ạ o ngu ồ n v ố n để phát tri ể n c ơ s ở h ạ t ầ ng đô th ị . Kinh doanh nhà g ắ n li ế n v ớ i các công trình trên đấ t, đấ t xây d ự ng công nghi ệ p gi ả i quy ế t nh ữ ng quan h ệ nhà đấ t do l ị ch s ử để l ạ i đề n bù gi ả i phóng m ặ t b ằ ng để phát tri ể n đô th ị , qu ả n lý th ị tr ờ ng b ấ t độ ng s ả n...
 • 29
LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG VỤ CÔNG CHỨC

LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG VỤ CÔNG CHỨC

Tóm lại, công vụ nhà nớc theo nghĩa hẹp nghĩa của khoa học luật hành chính là một loại lao động xã hội, hoạt động nhà nớc mang tính tổ chức, quyền lực- pháp lý đợc thực thi bởi đội ngũ [r]
 • 163
Nghị định Số 44/2003/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về hợp đồng lao động

Nghị định Số 44/2003/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về hợp đồng lao động

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động (sau đây gọi chung là Bộ Luật lao động đã sửa đổi, bổ sung) về hợp đồng lao động.
 • 12
MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG Ở XÍ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP VẬT TƯ THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN DOC

MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG Ở XÍ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP VẬT TƯ THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN DOC

Trong thành phần kinh tế Nhà nớc và khu vực hành chính sự nghiệp, tiền l-ơng là số tiền mà các doanh nghiệp quốc doanh, các cơ quan tổ chức của Nhà nớc trả cho ngời lao động theo cơ chế [r]
 • 21
Người học nghề không phải là đối tượng chịu sự điều chỉnh của bộ luật lao động

Người học nghề không phải là đối tượng chịu sự điều chỉnh của bộ luật lao động

Người học nghề không phải là đối tượng chịu sự điều chỉnh của Bộ luật Lao động.Sai. Người học nghề là đối tượng chịu sự điều chỉnh của Bộ luật Lao động, theo Khoản 1, Điều 2 Bộ luật Lao động. Người học nghề không phải là đối tượng chịu sự điều chỉnh của Bộ luật Lao động.Sai. Người học nghề là đối tượng chịu sự điều chỉnh của Bộ luật Lao động, theo Khoản 1, Điều 2 Bộ luật Lao động.
 • 1
 VAI TRÒ CỦA NHÀ NỚC ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH CNHHĐH Ở NỚC TA

VAI TRÒ CỦA NHÀ NỚC ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH CNHHĐH Ở NỚC TA

Thời kì 1991-1995 giá trị ODA cho Việt Nam bình quân mỗi năm đạt khoảng 480 triệu USD. Thực tế cho thấy tiềm năng vốn nớc ngoài tuy lớn nhng việc khai thác huy động còn nhiều khó khăn và còn đang ở mức thấp. Tháng 11 - 1993 các nhà tài trợ tại Hội nghị quốc tế tại Pari cam kết hỗ trợ phát triển 1,86 tỉ USD vào tháng 11 - 1994 nhóm t vấn cam kết hỗ trợ phát triển 1,95 tỉ USD. Vấn đề là phải giải ngân, tiếp nhận nhanh chóng và sự dụng có hiệu quả Việt Nam vẫn trong tình trạng thiếu quy hoạch chung về kêu gọi ODA làm cơ sở cho việc vận động các dự án cụ thể. Phân bố dàn trải thời gian thẩm định kéo dài, giải phóng đền bù di dân chậm chạp nhất là đối với các dự án cần diện tích mặt bằng lớn
 • 22
QT KINH DOANH VÀ KE TOAN DOANH NGHIEP

QT KINH DOANH VÀ KE TOAN DOANH NGHIEP

Trong điều kiện nền kinh tế thị trờng, DN có thể khai thác nguồn vốn đầu t vào TSCĐ từ nhiều nguồn khác nhau nh từ lợi nhuận để lại tái đầu t, từ nguồn vốn liên doanh liên kết, từ ngân sách Nhà nớc, tài trợ, từ vốn vay dài hạn ngân hàng.... Mỗi nguồn vốn trên có u điểm, nhợc điểm riêng và điều kiện thực hiện khác nhau, chi phí sử dụng khác nhau. Vì thế trong khai thác, tạo lập các nguồn VCĐ, các DN vừa phải chú ý đa dạng hoá các nguồn tài trợ, cân nhắc kỹ các u nhợc điểm từng nguồn vốn để lựa chọn cơ cấu nguồn tài trợ VCĐ hợp lý và có lợi nhất cho DN. Những định hớng cơ bản cho việc khai thác, tạo lập các nguồn VCĐ cho các DN là phải đảm bảo khả năng tự chủ của DN trong SXKD, hạn chế và phân tán rủi ro, phát huy tối đa những u điểm của các nguồn vốn đợc huy động. Điều này đòi hỏi không chỉ ở sự năng động, nhạy bén của từng DN mà còn ở việc đổi mới các chính sách, cơ chế tài chính của Nhà nớc ở tầm vĩ mô để tạo điều kiện cho DN có thể khai thác, huy động các nguồn vốn cần thiết.
 • 31
MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ TẠI NHÀ KHÁCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ TẠI NHÀ KHÁCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Lựa chọn phơng pháp khấu hao và xác định mức khấu hao thích hợp, không để mất vốn và hạn chế tối đa ảnh hởng bất lợi của hao mòn vô hình cũng đợc phòng áp dụng. Chú trọng đổi mới trang thiết bị, nâng cấp, sửa chữa TSCĐ và kịp thời thanh lý TSCĐ không cần dùng hoặc đã h hỏng, không dự trữ quá mức các TSCĐ không cần dùng là một trong những điểm mấu chốt của Nhà khách. Việc đổi mới trang thiết bị và sửa chữa TSCĐ luôn đợc Nhà khách chú trọng vì có nâng cấp, sửa chữa không không chỉ có lợi về giá trị sản phẩm tạo ra mà còn tránh đợc những tai nạn lao động không ngờ đến.
 • 26
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ Ô TÔ 3-2

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ Ô TÔ 3-2

Sau đây là một số yếu tố quan trọng của luật pháp Việt Nam đối với vấn đề trả công lao động: Theo điều 56 chơng VI về “Tiền lơng của Bộ luật lao động Việt Nam” nhà nớc quy định nh sau: “[r]
 • 48
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI NHÀ KHÁCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI NHÀ KHÁCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Trong điều kiện nền kinh tế thị trờng, DN có thể khai thác nguồn vốn đầu t vào TSCĐ từ nhiều nguồn khác nhau nh từ lợi nhuận để lại tái đầu t, từ nguồn vốn liên doanh liên kết, từ ngân sách Nhà nớc, tài trợ, từ vốn vay dài hạn ngân hàng.... Mỗi nguồn vốn trên có u điểm, nhợc điểm riêng và điều kiện thực hiện khác nhau, chi phí sử dụng khác nhau. Vì thế trong khai thác, tạo lập các nguồn VCĐ, các DN vừa phải chú ý đa dạng hoá các nguồn tài trợ, cân nhắc kỹ các u nhợc điểm từng nguồn vốn để lựa chọn cơ cấu nguồn tài trợ VCĐ hợp lý và có lợi nhất cho DN. Những định hớng cơ bản cho việc khai thác, tạo lập các nguồn VCĐ cho các DN là phải đảm bảo khả năng tự chủ của DN trong SXKD, hạn chế và phân tán rủi ro, phát huy tối đa những u điểm của các nguồn vốn đợc huy động. Điều này đòi hỏi không chỉ ở sự năng động, nhạy bén của từng DN mà còn ở việc đổi mới các chính sách, cơ chế tài chính của Nhà nớc ở tầm vĩ mô để tạo điều kiện cho DN có thể khai thác, huy động các nguồn vốn cần thiết.
 • 31
Ý NGHĨA CỦA VIỆC HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG, THU NHẬP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Ý NGHĨA CỦA VIỆC HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG, THU NHẬP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

1.2.2. Duy trì và phát triển sức lao động Tiền lơng là bộ phận thu nhập chính của ngời lao động nhằm thoả mãn phần lớn các nhu cầu về văn hoá và vật chất của ngời lao động. Mức độ thoả mãn các nhu cầu của ngời lao động phần lớn đợc căn cứ vào độ lớn của các mức tiền lơng. Độ lớn của tiền lơng phải tạo ra các điều kiện cần thiết để bảo đảm tái sản xuất sức lao động giản đơn và mở rộng sức lao động cho ngời lao động và gia đình họ. Hiểu theo cách này tiền lơng bị chi phối bởi quy luật tái sản xuất sức lao động. Có nghĩa là trong một chừng mực nhất định, cần thiết phải bảo đảm mức lơng tối thiểu cho ngời lao động không phụ thuộc vào hiệu quả lao động của họ. Bên cạnh đó, các mức tiền lơng tăng không ngừng sẽ có tác động nâng cao khả năng tái sản xuất sức lao động, tạo điều kiện nâng cao chất lợng lao động và các giá trị khác của ngời lao động.
 • 27
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI NHÀ KHÁCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI NHÀ KHÁCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ KHÁCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM NKTLĐLĐVN Trích hiến pháp nớc CHXHCNVN 1992 - Điều 10 * Công đoàn là một tổ chức chính trị - xã hội của giai[r]
 • 31
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI NHÀ KHÁCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI NHÀ KHÁCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ KHÁCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM NKTLĐLĐVN Trích hiến pháp nớc CHXHCNVN 1992 - Điều 10 * Công đoàn là một tổ chức chính trị - xã hội của giai[r]
 • 26
VỐN CỐ ĐỊNH VÀ THỰC TRẠNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI NHÀ KHÁCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

VỐN CỐ ĐỊNH VÀ THỰC TRẠNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI NHÀ KHÁCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ KHÁCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM NKTLĐLĐVN Trích hiến pháp nớc CHXHCNVN 1992 - Điều 10 * Công đoàn là một tổ chức chính trị - xã hội của giai[r]
 • 26
VỐN CỐ ĐỊNH.

VỐN CỐ ĐỊNH.

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ KHÁCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM NKTLĐLĐVN Trích hiến pháp nớc CHXHCNVN 1992 - Điều 10 * Công đoàn là một tổ chức chính trị - xã hội của giai[r]
 • 26
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI NHÀ KHÁCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 40 TRANG

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI NHÀ KHÁCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 40 TRANG

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ KHÁCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM NKTLĐLĐVN Trích hiến pháp nớc CHXHCNVN 1992 - Điều 10 * Công đoàn là một tổ chức chính trị - xã hội của giai[r]
 • 31
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI NHÀ KHÁCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VN

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI NHÀ KHÁCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VN

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ KHÁCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM NKTLĐLĐVN Trích hiến pháp nớc CHXHCNVN 1992 - Điều 10 * Công đoàn là một tổ chức chính trị - xã hội của giai[r]
 • 31
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI NHÀ KHÁCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI NHÀ KHÁCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ KHÁCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM NKTLĐLĐVN Trích hiến pháp nớc CHXHCNVN 1992 - Điều 10 * Công đoàn là một tổ chức chính trị - xã hội của giai[r]
 • 31
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI NHÀ KHÁCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM.doc

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI NHÀ KHÁCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM.doc

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ KHÁCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM NKTLĐLĐVN Trích hiến pháp nớc CHXHCNVN 1992 - Điều 10 * Công đoàn là một tổ chức chính trị - xã hội của giai[r]
 • 31
303 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ HÀ NỘI (37TR)

303 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ HÀ NỘI (37TR)

TRANG 20 Định mức lao động trong doanh nghiệp Nhà nớc là cơ sở để kế hoạch hoá lao động, tổ chức sử dụng lao động phù hợp với quy trình công nghệ, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh [r]
 • 39
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI NHÀ KHÁCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM DOC

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI NHÀ KHÁCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM DOC

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ KHÁCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM NKTLĐLĐVN Trích hiến pháp nớc CHXHCNVN 1992 - Điều 10 * Công đoàn là một tổ chức chính trị - xã hội của giai[r]
 • 31
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI NHÀ KHÁCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM DOC

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI NHÀ KHÁCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM DOC

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ KHÁCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM NKTLĐLĐVN Trích hiến pháp nớc CHXHCNVN 1992 - Điều 10 * Công đoàn là một tổ chức chính trị - xã hội của giai[r]
 • 31
VỐN CỐ ĐỊNH

VỐN CỐ ĐỊNH

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ KHÁCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM NKTLĐLĐVN Trích hiến pháp nớc CHXHCNVN 1992 - Điều 10 * Công đoàn là một tổ chức chính trị - xã hội của giai[r]
 • 26
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI NHÀ KHÁCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VN

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI NHÀ KHÁCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VN

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ KHÁCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM NKTLĐLĐVN Trích hiến pháp nớc CHXHCNVN 1992 - Điều 10 * Công đoàn là một tổ chức chính trị - xã hội của giai[r]
 • 31
TÀI SẢN CỐ ĐỊNH  TÀI SẢN LƯU ĐỘNG DOC

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TÀI SẢN LƯU ĐỘNG DOC

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ KHÁCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM NKTLĐLĐVN Trích hiến pháp nớc CHXHCNVN 1992 - Điều 10 * Công đoàn là một tổ chức chính trị - xã hội của giai[r]
 • 26
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI NHÀ KHÁCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM DOC

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI NHÀ KHÁCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM DOC

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ KHÁCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM NKTLĐLĐVN Trích hiến pháp nớc CHXHCNVN 1992 - Điều 10 * Công đoàn là một tổ chức chính trị - xã hội của giai[r]
 • 31
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI NHÀ KHÁCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM DOC

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI NHÀ KHÁCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM DOC

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ KHÁCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM NKTLĐLĐVN Trích hiến pháp nớc CHXHCNVN 1992 - Điều 10 * Công đoàn là một tổ chức chính trị - xã hội của giai[r]
 • 31

Xem thêm

Từ khóa: thực trang công tác kế toán tiền lưương và các khoản trích theo lưương tại công ty cầu i thăng longđánh giá khái quát tình hình hạch toán tiền lưương và các khoản trích theo lưương tại công ty đầu tưư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng sơn vũmột số giải pháp nhằm hoàn thiện hạch toán tiền lưương và các khoản trích theo lưương tại công ty đầu tưư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng sơn vũke toan tien luonglương và các khoản trích theo lươngphương hướng hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lưương tại công ty khai thác công trình thuỷ lợi mỹ đức hà tâyđánh giá thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lưương tại công ty khai thác công trình thuỷ lợi mỹ đứcphương hướng hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lưương tại công ty tnhh mtv khai thác công trình thủy lợi tiên lãng hải phòngđánh giá thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lưương tại công ty tnhh mtv khai thác công trình thủy lợi tiên lãngđặc điểm của doanh nghiệp xây lắp ảnh hưưởng đến kế toán tiền lưương và các khoản trích theo lưươngtổng hợp phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lươnglương tại công ty cổ phần ô tô tuấn nam trangkế toán tiền lương tại công ty cp licogi 13thực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương và các khoản trích theo lương tại công ty và công tác kế toán tiền lương tại công ty xdcp công trình minh sơnnhững vấn để vể kê apos toán tiên liíong và các khoản trích theo liíongke toan tien luong tại cong ty co phan tu van xay dung va thuong mai hai phongkế toán các khoản trích theo lưương tại công ty cầu i thăng long gồm bhxh bhyt kpcđNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ