0
 1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Công nghệ thông tin >

Khai triển định thức theo dòng cột đó

ĐỊNH THỨC TRÊN VÀNH GIAO HOÁN VÀ ĐỊNH THỨC DIEUDONNE

ĐỊNH THỨC TRÊN VÀNH GIAO HOÁN VÀ ĐỊNH THỨC DIEUDONNE

PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP Áp dụng các tính chất của định thức, biến đổi, khai triển định thức theo dòng hoặc theo cột để biểu diễn định thức cần tính qua các định thức cấp bé hơn nhưng có cùng[r]
 • 43
Hạng và định thức của ma trận (khóa luận tốt nghiệp)

Hạng và định thức của ma trận (khóa luận tốt nghiệp)

Hạng và định thức của ma trận (Khóa luận tốt nghiệp)Hạng và định thức của ma trận (Khóa luận tốt nghiệp)Hạng và định thức của ma trận (Khóa luận tốt nghiệp)Hạng và định thức của ma trận (Khóa luận tốt nghiệp)Hạng và định thức của ma trận (Khóa luận tốt nghiệp)Hạng và định thức của ma trận (Khóa luận tốt nghiệp)Hạng và định thức của ma trận (Khóa luận tốt nghiệp)Hạng và định thức của ma trận (Khóa luận tốt nghiệp)Hạng và định thức của ma trận (Khóa luận tốt nghiệp)Hạng và định thức của ma trận (Khóa luận tốt nghiệp)Hạng và định thức của ma trận (Khóa luận tốt nghiệp)Hạng và định thức của ma trận (Khóa luận tốt nghiệp)Hạng và định thức của ma trận (Khóa luận tốt nghiệp)Hạng và định thức của ma trận (Khóa luận tốt nghiệp)Hạng và định thức của ma trận (Khóa luận tốt nghiệp)
 • 61
BÀI GIẢNG TOÁN CHO CÁC NHÀ KINH TẾ 1: BÀI 4 - THS. VŨ QUỲNH ANH

BÀI GIẢNG TOÁN CHO CÁC NHÀ KINH TẾ 1: BÀI 4 - THS. VŨ QUỲNH ANH

Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Toán cho các nhà kinh tế 1 - Bài 4: Định thức để nắm chi tiết nội dung kiến thức về khái niệm định thức và kí hiệu; tính các định thức cấp 1, cấp 2 và cấp 3; các tính chất cơ bản của định thức; các phương pháp tính định thức.
 • 23
ON TOAN THU NAM 17220207

ON TOAN THU NAM 17220207

Nối mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để được khẳng định đúng :.. A.[r]
 • 2
BAI GIANG ECEL

BAI GIANG ECEL

 DS không có tên trường thì tên cột sẽ thay thế.  Trường quy định cách xếp thứ tự gọi là khoá . Có thể định tối đa 3 khoá. Các bản ghi cùng g / t ở khoá thứ nhất được xếp thứ tự theo khoá thứ 2; cùng g / t ở khoá thứ 2 được xếp thứ tự theo khoá thứ 3.
 • 65
TAI LIEU ON THI CAO HOC CHUYEN NGANH SINH HOC MON TOAN CAO CAP THONG KE THI VAO DH SP HA NOI

TAI LIEU ON THI CAO HOC CHUYEN NGANH SINH HOC MON TOAN CAO CAP THONG KE THI VAO DH SP HA NOI

→ Hệ quả: Khi các phần tử của một hàng hay một cột có một thừa số chung ta có thể đa thừa số chung đó ra ngoài dấu của định thức 2.2.7: Tính chất 7: Một định thức có hai hàng hay hai cột tỉ lệ với nhau thì bằng 0. 2.2.8: Tính chất 8: Khi tất cả các phần tử của một hàng hay một cột có dạng tổng của hai số hạng thì định thức đó có thể phân tích thành tổng của hai định thức.
 • 41
TÀI LIỆU TẬP HUẤN NÂNG CAO GIẢI TOÁN THCS TRẤN MÁY TÍNH CẦM TAY 08 09 10 10 2009 PHẦN 3 PPS

TÀI LIỆU TẬP HUẤN NÂNG CAO GIẢI TOÁN THCS TRẤN MÁY TÍNH CẦM TAY 08 09 10 10 2009 PHẦN 3 PPS

- Số thứ nhất của dòng dưới = số tương ứng ở dòng trên - Kể từ cột thứ hai, mỗi số ở dòng dưới được xác định bằng cách lấy a nhân với số cùng dòng liền trước rồi cộng với số cùng cộtdòng trên a = 2
 • 5
CHƯƠNG 2. MA TRẬN – ĐỊNH THỨC POTX

CHƯƠNG 2. MA TRẬN – ĐỊNH THỨC POTX

4.2 Tìm hạng của ma trận bằng cách sử dụng các phép biến đổi sơ cấp (PP. Gauss) 4.2.1 Nhận xét: Ma trận A cấp mxn khác không được gọi là ma trận bậc thang nếu tồn tại một số tự nhiên r thỏa 1 ≤ ≤ r min{ , } m n thỏa các điều kiện sau: (1) r dòng đầu khác 0. Các dòng thứ r +1 trở đi (nếu có) đều bằng 0.
 • 41
MA TRẬN- ĐỊNH THỨC PPS

MA TRẬN- ĐỊNH THỨC PPS

- Nếu gặp một định thức khác 0 thì kết luận ngay rankA bằng cấp của định thức đó. - Nếu tất cả các định thức đều bằng 0 thì tiếp tục bước 2. Bước 2: Tính các định thức con cấp p -1 có trong A:
 • 37
CÁC CHUYÊN ĐỀ MÁY TÍNH BỎ TÚI POT

CÁC CHUYÊN ĐỀ MÁY TÍNH BỎ TÚI POT

- K ể t ừ c ộ t th ứ hai, m ỗ i s ố ở dòng d ướ i đượ c xác đị nh b ằ ng cách l ấ y a nhân v ớ i s ố cùng dòng li ề n tr ướ c r ồ i c ộ ng v ớ i s ố cùng c ộ t ở dòng trên V ậ y (x 3 – 5x 2 + 8x – 4) = (x – 2)(x 2 – 3x + 2) + 0 * N ế u đ a th ứ c b ị chia là a 0 x 3 + a 1 x 2 + a 2 x + a 3 , đ a th ứ c chia là x – a, ta đượ c th ươ ng là b0x 2 + b1x + b2 d ư là r. Theo s ơ đồ Hor n ơ ta có:
 • 13
TÀI LIỆU ÔN THI CAO HỌC PHẦN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

TÀI LIỆU ÔN THI CAO HỌC PHẦN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

a−b = a+ n−1ba−bn−1 2 PHƯƠNG PHÁP QUI NẠP Áp dụng các tính chất của định thức, biến đổi, khai triển định thức theo dòng hoặc theo cột để biểu diễn định thức cần tính qua các định thức cấ[r]
 • 64
Tải Hướng dẫn cố định hàng cột trong Excel - Cách cố định dòng cột trong Excel

Tải Hướng dẫn cố định hàng cột trong Excel - Cách cố định dòng cột trong Excel

bạn sẽ đặt trỏ chuột vào ngay sau ô cột cuối cùng muốn cố định của dòng 1. Ví dụ ở đây mình chỉ có định toàn bộ cột A. thì sẽ đặt trỏ chuột tại ô B1. Vào View --> Chọn Preeze Panes. Trong trường hợp bạn muốn cố định cả dòng lẫn cột thì sẽ đặt trỏ chuột vào ô đầu tiên, dưới bên phải phần tiếp xúc giữa dòngcột muốn cố định.
 • 3
h¶i phßng olympic tin häc sinh viªn lçn thø 13 2004 – khèi siªu cóp h¶i phßng héi tin häc viöt nam olympic tin häc sinh viªn lçn thø xiii 2004 khèi thi siªu cóp thêi gian làm bài 180 phót ngày

h¶i phßng olympic tin häc sinh viªn lçn thø 13 2004 – khèi siªu cóp h¶i phßng héi tin häc viöt nam olympic tin häc sinh viªn lçn thø xiii 2004 khèi thi siªu cóp thêi gian làm bài 180 phót ngày

 K dòng sau: mỗi dòng chứa 3 số nguyên I J M, trong đó I, J - toạ độ dòng, cột của phần tử ở góc trên trái của hình vuông la tinh con kích thước M.. (Các dòng và cột của hình vuông la[r]
 • 3
báo cáo thực hành quá trình thiết bị

báo cáo thực hành quá trình thiết bị

Khảo sát đặc tính động lực học lưu chất và khản năng hoạt động của cột chêm bắng cách xác định:Ảnh hưởng của vận tốc dòng khí và lỏng lên tổn thất áp suất (độ giảm áp) khi đi qua cột.Sự biến đổi của hệ số ma sát cột khô fck theo chuẩn số Reynolds (Re) của dòng khí và suy ra các hệ số thực nghiệm.Sự biến đổi của thừa số σ liên hệ giữa độ giảm áp của dòng khí qua cột khô va cột ướt theo vận tốc dòng lỏng.Giản đồ giới hạn khả năng hoạt động của cột (giản đồ ngập lụt và gia trọng).
 • 17
LOP 7 T22 DAI SO

LOP 7 T22 DAI SO

-8 CÂU 8: HÃY NỐI MỖI DÒNG Ở CỘT TRÁI VỚI MỘT DÒNG Ở CỘT PHẢI ĐỂ ĐƯỢC MỘT CÔNG THỨC đúng: a.[r]
 • 2
Tin học 4 - Tuần 17 - Bài 4: Chèn và trình bày bảng trong văn bản

Tin học 4 - Tuần 17 - Bài 4: Chèn và trình bày bảng trong văn bản

Học sinh có thể điều chỉnh độ rộng, hẹp của cột và dòng.. Nhập tách các ô trong bảng, thêm bớt cột và dòng của bảng.[r]
 • 4
Tin hoc tre khong chuyen Pascal 1

Tin hoc tre khong chuyen Pascal 1

Quân cờ sẽ trượt theo cột được chọn và dừng lại ở ô trống trên dòng thứ i nếu ô ở dòng i-1 của cột có quân cờ (i > 1) hoặc dừng lại ở ô trên dòng 1 nếu cột đó không có quân cờ nào.. [r]
 • 3
Bài giảng Đại số tuyến tính - Bài 2: Định thức

Bài giảng Đại số tuyến tính - Bài 2: Định thức

Bài giảng trình bày ma trận vuông A cấp n, định thức cấp 3, định thức cấp 2, tính chất của định thức, định thức của ma trận tam giác... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết kiến thức.
 • 42
BÀI GIẢNG POWERPOINT WORT BÀI 8

BÀI GIẢNG POWERPOINT WORT BÀI 8

Thay đổi kích thước cột, dòng - Đặt chuột vào đường kẻ dòng hoặc cột - Đặt chuột vào đường kẻ dòng hoặc cột muốn thay đổi kích thước, thấy xuất hiện muốn thay đổi kích thước, thấy xuất h[r]
 • 26
Cách chuyển dòng thành cột và ngược lại trong excel 2013 đơn giản

Cách chuyển dòng thành cột và ngược lại trong excel 2013 đơn giản

Cách chuyển dòng thành cột và ngược lại trong Excel 2013 đơn giảnNgười đăng: Hường Yuki Ngày: 19112016Khi sử dụng Excel, ban những dữ liệu trình bày chưa được đẹp. Bạn muốn chuyển đổi dữ liệu từ dòng thành cột và từ cột thành dòng cho đẹp hơn. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn.Cách chuyển dòng thành cột và ngược lại trong Excel 2013 đơn giảnBài viết này mình hướng dẫn cách chuyển dòng thành cột và ngược lại trong Excel 2013. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng Excel 2007, 2010, 2016 thì các làm cũng tương tự. Bài viết gồm 2 phần:Cách chuyển dòng thành cột trong ExcelCách chuyển cột thành dòng trong Excel1. Cách chuyển dòng thành cột trong Excel.Ví dụ, mình có dữ liệu :Cách chuyển dòng thành cột và ngược lại trong Excel 2013 đơn giản Để chuyển dòng thành cột trong Excel bạn chỉ cần làm như sau:Bước 1: Bạn bôi đen dữ liệu cần chuyển thành cột, click chuột phải chọn copy. Cách chuyển dòng thành cột và ngược lại trong Excel 2013 đơn giảnBước 2: Bạn chọn ô cần lưu những dữ liệu trên, click chuột phải và chọn Patse Special. Cách chuyển dòng thành cột và ngược lại trong Excel 2013 đơn giảnBước 3: Hộp thoại Patse Special hiện ra, bạn check vào Transpose sau đó click OK. Cách chuyển dòng thành cột và ngược lại trong Excel 2013 đơn giảnBây giờ cùng xem kết quả nhé: Cách chuyển dòng thành cột và ngược lại trong Excel 2013 đơn giảnTheo kết quả trên phần dòng Họ tên, Điểm môn toán, Điểm môn văn đã được chuyển thành cột. Thật dễ dàng phải không nào?2. Cách chuyển cột thành dòng trong Excel.Phần 1 mình đã hướng dẫn các bạn cách chuyển dòng thành cột trong Excel, vậy ngược lại để chuyển cột thành dòng trong Excel bạn chỉ cần làm tương tự. Cụ thể mình có ví dụ sau: Cách chuyển dòng thành cột và ngược lại trong Excel 2013 đơn giảnBước 1: Bạn bôi đen dữ liệu cần chuyển cột thành dòng, click chuột phải và chọn copy. Cách chuyển dòng thành cột và ngược lại trong Excel 2013 đơn giảnBước 2: Bạn chọn ô cần lưu trữ dữ liệu, click chuột phải và chọn Paste Special. Hộp thoại Patse Special hiện ra, bạn check vào Transpose giống khi chuyển dòng thành cột và click vào OK.Bây giờ thì cùng xem kết quả nhé: Cách chuyển dòng thành cột và ngược lại trong Excel 2013 đơn giản Kết luận:Bài viết trên mình đã hướng dẫn các bạn cách đổi dòng thành cột trong Excel và ngược lại. Đơn giản và nhanh chóng phải không? Bằng cách này bạn có thể tiết kiệm được khá nhiều thời gian phải nhập lại dữ liệu khi bị nhập sai dòng, cột. Hy vọng bài viết này hữu ích đối với bạn.Chúc bạn thành công.
 • 4
CÁC CHUYÊN ĐỀ CASIO

CÁC CHUYÊN ĐỀ CASIO

- Kể từ cột thứ hai, mỗi số ở dòng dưới được xác định bằng cách lấy a nhân với số cùng dòng liền trước rồi cộng với số cùng cộtdòng trên Vậy (x 3 – 5x 2 + 8x – 4) = (x – 2)(x 2 – 3x + 2) + 0 * Nếu đa thức bị chia là a0x 3 + a1x 2 + a2x + a3 , đa thức chia là x – a, ta được thương là b0x 2 + b1x + b2 dư là r. Theo sơ đồ Hor nơ ta có:
 • 13
Bài giảng Giải tích 1

Bài giảng Giải tích 1

Lưu ý: Các ẩn được coi là tham số phải thỏa mãn khi bỏ đi cột hệ số của các ẩn này trong ma trận A’ thì ta vẫn được ma trận hình thang. Với những hệ phương trình đại số tuyến tính không phải là hệ Cramer (dạng tổng quát) chúng ta không thể sử dụng phương pháp Cramer và phương pháp ma trận nghịch đảo mà chỉ có thể sử dụng phương pháp Gauss.
 • 101
BÀI GIẢNG TOÁN CAO CẤP C2

BÀI GIẢNG TOÁN CAO CẤP C2

• Nếu chọn các phần tử nằm trên k dòng và k cột thì ta được một ma trận vuông cấp k.. Định thức của ma trận này gọi là định thức con cấp k của A.[r]
 • 23
CHƯƠNG 1 MA TRẬN ĐỊNH THỨC HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

CHƯƠNG 1 MA TRẬN ĐỊNH THỨC HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

Ghi chú. Nếu từ ma trận A , sau các biến đổi sơ cấp trên dòng ta được ma trận A’ thì ta nói ma trận A’ tương đương ( theo dòng ) với ma trận A’ , ký hiệu : A~B 1.1.4. Ma tr ậ n d ạ ng b ậ c thang 1. Đị nh ngh ĩ a
 • 18
BÀI TẬP MA TRẬN ĐỊNH THỨC

BÀI TẬP MA TRẬN ĐỊNH THỨC

Đối với định thức cấp lẻ ( n 2k 1 = + ) thì việc viết các dòng (hay các cột của nó) theo thứ tự ngược lại đồng nghĩa với việc đổi chỗ k cặp dòng: dòng 1 và dòng 2k 1 + cho nhau; dòng 2 và dòng 2k cho nhau; … dòng k và dòng k 2 + . Do đó khi viết các dòng của định thức cấp 2k 1 + theo thứ tự ngược lại, định thức cũng được nhân với
 • 17
Bài giảng Toán 2: Chương 3 - ĐH Bách khoa TP. HCM

Bài giảng Toán 2: Chương 3 - ĐH Bách khoa TP. HCM

Bài giảng Toán 2 - Chương 3: Định thức của một ma trận vuông cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa, định thức của một số ma trận đặc biệt, tính chất của định thức, tính định thức bằng khai triển Laplace. Mời các bạn cùng tham khảo.
 • 46
KHÁI NIỆM ĐỊNH THỨC THEO CÁCH KHÔNG CHÍNH QUY (NHẰM TRÁNH ĐỀ CẬP ĐẾN KHÁI NIỆM PHÉP THẾ) PPTX

KHÁI NIỆM ĐỊNH THỨC THEO CÁCH KHÔNG CHÍNH QUY (NHẰM TRÁNH ĐỀ CẬP ĐẾN KHÁI NIỆM PHÉP THẾ) PPTX

Nhận thấy dòng 2 có nhiều phần tử bằng 0 nhất nến ta khai triển theo dòng 2. Ta có: Vậy: Ngoài ra, ta cũng nhận thấy cột 2 có nhiều phần tử bằng 0 nhất nên ta cũng có thể khai triển theo dòng 2. Ta có:
 • 2
CHƯƠNG 9: MA TRẬN - ĐỊNH THỨC POTX

CHƯƠNG 9: MA TRẬN - ĐỊNH THỨC POTX

tử nằm trên dòng i và cột j của ma trận. Chú ý 9.1. Trong chơng này ta luôn giả thiết cấp của một ma trận là tích của hai số nguyên dơng. Hai ma trận cùng cấp đợc gọi là bằng nhau nếu các phần tử tơng ứng của chúng bằng nhau và đợc gọi là khác nhau nếu có ít nhất một phần tử khác nhau.
 • 28
BÀI GIẢNG ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH - CHƯƠNG 2: ĐỊNH THỨC

BÀI GIẢNG ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH - CHƯƠNG 2: ĐỊNH THỨC

Bài giảng Đại số tuyến tính - Chương 2: Định thức có nội dung trình bày về định nghĩa, quy tắc sarrus, phương pháp khai triển định thức theo dòng và cột, định thức và các phép biến đổi sơ cấp,... Mời các bạn cùng tham khảo.
 • 35
 ĐỊNH THỨC

ĐỊNH THỨC

. Vì số hạng thứ nhất trong tổng là định thứcdòng 1 và dòng n giống nhau, ..., số hạng thứ i trong tổng là định thứcdòng i và dòng n giống nhau nên theo tính chất 5.4.1 vừa chứng minh ở trên tất cả các số hạng trong tổng trên đều bằng 0 . Vậy
 • 20
MA TRẬN - ĐỊNH THỨC- TOÁN CAO CẤP

MA TRẬN - ĐỊNH THỨC- TOÁN CAO CẤP

ξ 4 HẠNG CỦA MA TRẬN 4.4.2. Phương pháp 2: Sử dụng các phép biến đổi sơ cấp. Để tìm hạng của ma trận A ta biến đổi ma trận A về dạng bậc thang, số dòng khác dòng 0 là hạng của ma trận A.
 • 37
mae 101 fpt fall 2019 nguyenvantien0405

mae 101 fpt fall 2019 nguyenvantien0405

Nhân một dòng (hoặc cột) với một số k  matrix thu được có định thức gấp k lần det của matrix cũ.. Use the fact: if X is an eigenvector of a matrix A corresponding an eigenvalue k, th[r]
 • 32
TOÁN KINH TẾ 1

TOÁN KINH TẾ 1

27 ξ 4 HẠNG CỦA MA TRẬN 4.1. Ma trận con: • Ma trận vuông cấp p suy ra từ A mxn bằng cách bỏ đi m-p hàng và n-p cột gọi là ma trận con cấp p của A • Định thức của ma trận con đó gọi là định thức con cấp p của A.
 • 31
PHƯƠNG PHÁP TÍNH VỚI C   CHƯƠNG 3 POT

PHƯƠNG PHÁP TÍNH VỚI C CHƯƠNG 3 POT

Trước hết chúng ta nhắc lại một số tính chất quan trọng của định thức: - nếu nhân tất cả các phần tử của một hàng hay cột với k thì định thức được nhân với k - định thức không đổi nếu ta[r]
 • 36
CÁC VẤN ĐỀ VỀ MA TRẬN

CÁC VẤN ĐỀ VỀ MA TRẬN

Trước hết chúng ta nhắc lại một số tính chất quan trọng của định thức: - nếu nhân tất cả các phần tử của một hàng hay cột với k thì định thức được nhân với k - định thức không đổi nếu ta[r]
 • 29
DINH_THUC_CUA_MA_TRAN_VUONG

DINH_THUC_CUA_MA_TRAN_VUONG

TÍNH CHẤT CỦA ĐỊNH THỨC : Định thức không đổi nếu ta thêm vào 1 hàng hay 1 cột một tổ hợp tuyến tính của các hàng khác hoặc cột khác.[r]
 • 46
ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH - CHƯƠNG 3 ĐỊNH THỨC CỦA MỘT MA TRẬN VUÔNG DOCX

ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH - CHƯƠNG 3 ĐỊNH THỨC CỦA MỘT MA TRẬN VUÔNG DOCX

TÍNH CHẤT CỦA ĐỊNH THỨC : Định thức không đổi nếu ta thêm vào 1 hàng hay 1 cột một tổ hợp tuyến tính của các hàng khác hoặc cột khác.[r]
 • 46
BÀI GIẢNG ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH: CHƯƠNG 1 - PGS.TS. NGUYỄN VĂN ĐỊNH

BÀI GIẢNG ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH: CHƯƠNG 1 - PGS.TS. NGUYỄN VĂN ĐỊNH

 Tính chất 6: Nhân 1 hàng hay 1 cột của định thức rồi cộng vào hàng hay cột khác thì giá trị định thức không đổi..  Tính chất 7: Định thức của ma trận tam giác bằng tích các phần tử tr[r]
 • 46
Bài giảng Lập bảng tính với Excel 2003: Bài 3 - Hiệu chỉnh bảng tính

Bài giảng Lập bảng tính với Excel 2003: Bài 3 - Hiệu chỉnh bảng tính

Dưới đây là bài giảng Lập bảng tính với Excel 2003: Bài 3 - Hiệu chỉnh bảng tính. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về cách thay đổi chiều rộng cột, chiều cao dòng; xoá, chèn các ô, cột, dòng; dấu hiện các cột, dòng trên bảng tính; làm việc với các vùng dữ liệu.
 • 12

Xem thêm

Từ khóa: bài tập đại số tuyến tính pdfđại số tuyến tính pdfđề thi trắc nghiệm đại số tuyến tính pdfđại số tuyến tính nguyễn hữu việt hưng pdfđại số tuyến tínhbài tập đại số tuyến tínhgiáo trình đại số tuyến tínhlý thuyết đại số tuyến tínhôn thi đại số tuyến tínhluyện tập đại số tuyến tínhtổng quan đại số tuyến tínhđại số tuyến tính 2012luyện thi đại số tuyến tínhôn tập đại số tuyến tínhcơ sở đại số tuyến tínhNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP