0
 1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Công nghệ thông tin >

Về mặt thực nghiệm

XÂY DỰNG THƯ VIÊN TƯ LIỆU HỖ TRỢ GIÁO VIÊN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ Ở TRƯỜNG THPT

XÂY DỰNG THƯ VIÊN TƯ LIỆU HỖ TRỢ GIÁO VIÊN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ Ở TRƯỜNG THPT

Đối với các lớp đối chứng, cách dạy tuy có đổi mới nhưng chưa thấy có chuyển biến rõ rệt. Giáo viên chủ yếu là truyền giảng, học sinh tập trung lắng nghe và ghi chép. Tuy học sinh có trả lời các câu hỏi giáo viên đặt ra nhưng chưa thể hiện rõ sự hứng thú và tự giác. Đối với các lớp thực nghiệm, hầu hết các thí nghiệm trong sách giáo khoa đều được thực hiện thông qua các thí nghiệm ảo hay videoclips được khai thác trên Internet. Các hiện tượng vật lí và ứng dụng của chúng trong thực tế cũng được trình bày qua hình ảnh và videos từ Internet. Hoạt động của giáo viên và học sinh diễn ra trong giờ học thực sự chủ động và tích cực. Giờ học đã rút ngắn thời gian diễn giảng của giáo viên và tăng cường hoạt động của học sinh. Với các hình ảnh, thí nghiệm ảo, videoclips và các câu hỏi gợi ý, học sinh hứng thú và tự giác trong các hoạt động học tập. Học sinh rất tập trung theo dõi quá trình định hướng của giáo viên, các em rất sôi nổi, nhiệt tình trong việc phát biểu xây dựng bài. Số lượng cũng như chất lượng các câu trả lời của học sinh đưa ra cao hơn hẳn so với lớp đối chứng. Trong quá trình kiểm tra bài cũ và củng cố vận dụng, nội dung kiến thức nhiều nhưng lại không làm mất nhiều thời gian của giáo viên và học sinh rất hào hứng, tích cực trả lời.
 • 22
XLSL ĐƠN YẾU TỐ STARGRAPHICS

XLSL ĐƠN YẾU TỐ STARGRAPHICS

Tài liệu trình bày các lý thuyết cơ bản logic về nghiên cứu thực nghiệm đơn yếu tố. Nội dung trình bày các bước và các phương pháp xử lý số liệu trong nghiên cứu thực nghiệm. Đặc biệt tài liệu sử dụng phần mềm xử lý số Stargraphis để giải các bài toán quy hoạch thực nghiệm trong nghiên cứu khoa học.
 • 41
PHÂN TÍCH GIÁ TRỊ THẶNG DƯ VỀ MẶT CHẤT VÀ MẶT LƯỢNG.

PHÂN TÍCH GIÁ TRỊ THẶNG DƯ VỀ MẶT CHẤT VÀ MẶT LƯỢNG.

Đường lối đổi mới kinh tế của Đảng được đề ra tại Đại hội VI và được các Đại hội sau hoàn chỉnh đã xác định nhiệm vụ: “phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý cuả Nhà nước ở nước ta.” Đồng thời trong văn kiện Đại hội Đảng VIII, Đảng ta đã xác định: “sản xuất hàng hoá không đối lập với chủ nghĩa xã hội, mà là những thành tựu phát triển của nền văn minh nhân loại, tồn tại khách quan cần thiết cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và cả khi chủ nghĩa xã hội đã được xây dựng”. Đó là Đảng ta thừa nhận sự tồn tại của các phạm trù và các quy luật kinh tế hoạt động trong nền kinh tế thị trường, trong đó có phạm trù giá trị thặng dư. Mà trong cương lĩnh thông qua tại Đại hội VII, Đảng ta đã khẳng định: “Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng”. Thế có nghĩa là việc vận dụng lý luận về giá trị thặng dư của Mác vào sự hoạt động của nền kinh tế nước ta đã được khẳng định. Trong các yêu cầu để vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta đã khẳng định: khi vận dụng một quan điểm tư tưởng nào đó của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phải nắm chắc bối cảnh ra đời, phạm vi nhiệm vụ mà tư tưởng, nguyên lý đó phải giải quyết. Không thể chỉ dựa vào một tư tưởng, luận điểm nào đó mà không rõ bối cảnh ra đời của nó như thế nào đã bê nguyên xi, vận dụng vào tình hình thực tiễn. Từ đó cho thấy yêu cầu khi vận dụng lý luận giá trị thặng dư của Mác vào hoạt động của nền kinh tế nước ta, là phải nghiên cứu để nắm vững lý luận này, như Đảng đã khẳng định.
 • 27
Khái niệm về mặt tròn xoay

Khái niệm về mặt tròn xoay

Khái niệm về mặt tròn xoayNgười đăng: Nguyễn Linh Ngày: 01072017Bài học đầu tiên với nội dung: Khái niệm về mặt tròn xoay. Một kiến thức mới nhưng không khó, đòi hỏi các bạn học sinh cần nắm được lý thuyết để vận dụng giải quyết các bài toán. Dựa vào cấu trúc SGK toán lớp 12, Tech12h sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơnGiải bài 1: Khái niệm về mặt tròn xoayA. Tổng hợp kiến thứcI. Hình nón tròn xoay1. Diện tích xung quanh của hình nón tròn xoayDiện tích xung quanh của hình nón tròn xoay là giới hạn của diện tích xung quanh của hình chóp đều nội tiếp hình nón đó khi số cạnh đáy tăng lên vô hạn.Công thức: Sxq=∏.r.lDiện tích toàn phần của hình nón bằng tổng diện tích xung quanh và diện tích đáy.2. Thể tích khối nón tròn xoayThể tích của khối nón tròn xoay là giới hạn của thể tích khối chóp đều nội tiếp khối nón đó khi số cạnh đáy tăng lên vô hạn.Công thức:V=13B.h Lưu ý:Nếu bán kính đáy = r => B=∏r2 V=13∏.r2.hII. Mặt trụ tròn xoay1. Diện tích xung quanh của hình trụ tròn xoayDiện tích xung quanh của hình trụ tròn xoay là giới hạn của diện tích xung quanh của hình lăng trụ đều nội tiếp hình trụ đó khi số cạnh đáy tăng lên vô hạn.Công thức:Sxp=2∏.r.lDiện tích toàn phần của hình trụ bằng tổng diện tích xung quanh và diện tích hai đáy.2. Thể tích khối trụ tròn xoayThể tích của khối trụ tròn xoay là giới hạn của thể tích khối lăng trụ đều nội tiếp khối trụ đó khi số cạnh đáy tăng lên vô hạn.Công thức:V=B.hLưu ý:Nếu bán kính đáy = r => B=∏r2V=∏.r2hB. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢICâu 1: Trang 39 sgk hình học 12Cho đường tròn tâm O bán kính r nằm trên mặt phẳng (P). Từ những điểm M nằm trên đường tròn này ta kẻ những đường thẳng vuông góc với (P). Chứng minh rằng những đường thẳng như vậy nằm trên một mặt trụ tròn xoay. Hãy xác định trục và bán kính của mặt trụ đó.=> Xem hướng dẫn giảiCâu 2: Trang 39 sgk hình học 12Trong mỗi trường hợp sau đây, hãy gọi tên các hình tròn xoay hoặc khối tròn xoay sinh ra bởi:a) Ba cạnh của hình chữ nhật khi quay quanh đường thẳng chứa cạnh thứ tư,b) Ba cạnh của một tam giác cân khi quay quanh trục đối xứng của nó.c) Một tam giác vuông kể cả các điểm trong của tam giác vuông đó khi quay quanh đường thẳng chứa một cạnh góc vuông.d) Một hình chữ nhật kể cả các điểm trong của hình chữ nhật đó khi quay quanh đường thẳng chứa một cạnh.=> Xem hướng dẫn giảiCâu 3: Trang 39 sgk hình học 12Một hình nón có đường cao h = 20cm, bán kính đáy r = 25cm.a) Tính diện tích xung quanh của hình nón đã cho.b) Tính thể tích của khối nón được tạo thành bởi hình nón đó.c) Một thiết diện đi qua đỉnh của hình nón và khoảng cách từ tâm của đáy đến mặt phẳng thiết diện là 12cm. Tính diện tích thiết diện đó.=> Xem hướng dẫn giảiCâu 4: Trang 39 sgk hình học 12Trong không gian cho hai điểm A, B cố định và có độ dài AB = 20 cm,. Gọi d là một đường thẳng thay đổi luôn luôn đi qua A và cách B một khoảng bằng 10 cm. Chứng tỏ rằng đường thẳng d luôn luôn nằm trên một mặt nón, hãy xác định trục và góc ở đỉnh của mặt nón đó.=> Xem hướng dẫn giảiCâu 5: Trang 39 sgk hình học 12Một hình trụ có bán kính đáy r = 5cm và có khoảng cách giữa hai đáy bằng 7cm.a)Tính diện tích xung quanh của hình trụ và thể tích của khối trụ tạo nên.b) Cắt khối trụ bởi một mặt phẳng song song với trục và cách trục 3cm. Hãy tính diện tích của thiết diện được tạo nên.=> Xem hướng dẫn giảiCâu 6: Trang 39 sgk hình học 12Cắt một hình nón bằng một mặt phẳng qua trục của nó ta được thiết diện là một tam giác đều cạnh 2a.Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình nón đó.=> Xem hướng dẫn giảiCâu 7: Trang 39, 40 sgk hình học 12 Một hình trụ có bán kính r và chiều cao h=r3√a) Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình trụ.b) Tính thể tích khối trụ tạo nên bởi hình trụ đã cho.=> Xem hướng dẫn giảiCâu 8: Trang 40 sgk hình học 12Một hình trụ có hai đáy là hai hình tròn (O; r) và (O;r). Khoảng cách giữa hai đáy là OO = r . Một hình nón có đỉnh là O và có đáy là hình tròn (O;r).a) Gọi S1 là diện tích xung quanh của hình trụ và S2 là diện tích xung quanh của hình nón, hãy tính tỉ số S1S2.b) Mặt xung quanh của hình nón chia khối trụ thành hai phần, hãy tính tỉ số thể tích hai phần đó.=> Xem hướng dẫn giảiCâu 9: Trang 40 sgk hình học 12Cắt hình nón đỉnh S bởi mặt phẳng đi qua trục ta được một tam giác vuông cân có cạnh huyền bằng a2√a) Tính diện tích xung quanh, diện tích đáy và thể tích của khối nón tương ứng.b) Cho dây cung BC của đường tròn đáy hình nón sao cho mặt phẳng (SBC) tạo với mặt phẳng chứa đáy hình nón góc 60∘.Tính diện tích tam giác SBC.=> Xem hướng dẫn giảiCâu 10: Trang 40 sgk hình học 12Cho hình trụ có bán kính r và có chiều cao cũng bằng r. Hình vuông ABCD có hai cạnh AB và CD lần lượt là các dây cung của hai đường tròn đáy, còn cạnh BC và AD không phải là đường sinh của hình trụ. Tính diện tích của hình vuông đó và côsin của góc giữa mặt phẳng chứa hình vuông và mặt phẳng đáy.=> Xem hướng dẫn giải
 • 5
THAM LUẬN VỀ MẶT NỀ NẾP

THAM LUẬN VỀ MẶT NỀ NẾP

TRANG 4 THAM LUẬN VỀ PHONG TRÀO VĂN NGHỆ, TDTT _KÍNH THƯA CÁC VỊ ĐẠI BIỂU KHÁCH QUÝ_ _KÍNH THƯA CÁC THẦY, CÔ GIÁO_ _THƯA TOÀN THỂ CÁC BẠN ĐỘI VIÊN THÂN MẾN!_ Hôm nay, tôi rất vinh dự đượ[r]
 • 5
TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ: PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH SỬ DỤNG THÀNH CÔNG HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP CHO CÁC CHUYÊN GIA KẾ TOÁN

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ: PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH SỬ DỤNG THÀNH CÔNG HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP CHO CÁC CHUYÊN GIA KẾ TOÁN

Luận án này có những đóng góp tiên phong về mặt lý thuyết và thực tiễn thông qua việc hình thành và kiểm định mô hình thành công hệ thống ERP chỉ dành cho các chuyên gia kế toán. Cụ thể hơn, nó cung cấp bằng chứng thực nghiệm về chuỗi giá trị kế toán của Hunton(2002). Thêm vào đó, nó phát hiện và chứng minh rằng sử dụng hữu hiệu là khái niệm sử dụng hệ thống thích hợp nhất từ trước đến nay
 • 29
Đánh giá thay đổi áp lực trong động mạch ở bệnh nhân khi kích thích thất theo chương trình

Đánh giá thay đổi áp lực trong động mạch ở bệnh nhân khi kích thích thất theo chương trình

Kích thích thất theo chương trình (PVS: Programmed ventricular Stimulation) về mặt bản chất gây ra những cơn nhanh thất thực nghiệm, là cơ sở cho nghiên cứu về nhịp nhanh thất. Mục tiêu nghiên cứu: đánh giá sự thay đổi áp lực trong động mạch khi kích thích thất theo chương trình và tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến sự thay đổi áp lực trong động mạch khi kích thích thất theo chương trình.
 • 6
ĐẶC TRƯNG SURF TRONG NHẬN DẠNG MẶT NGƯỜI VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHẦN MỀM HỖ TRỢ AN NINH SIÊU THỊ

ĐẶC TRƯNG SURF TRONG NHẬN DẠNG MẶT NGƯỜI VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHẦN MỀM HỖ TRỢ AN NINH SIÊU THỊ

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN KẾT LUẬN - Luận văn đã tìm hiểu và trình bày chi tiết phương pháp dò và phát hiện mặt người, rút trích đặc trưng khuôn mặt trong video và thực nghiệm trên tậ[r]
 • 10
TÌM HIỂU VÀ THỰC NGHIỆM VỀ PACKET SNIFFER

TÌM HIỂU VÀ THỰC NGHIỆM VỀ PACKET SNIFFER

•Packet Sniffer hay Protocol Analyzer là công cụ được sử dụng để chuẩn đoán và phát hiện lỗi hệ thống mạng và các vấn đề liên quan. Packet Sniffer được các Hacker sử dụng với mục đích như theo dõi bí mật Network Traffic và thu thập thông tin mật khẩu người dùng.•Những giao dịch giữa các hệ thống mạng máy tính thường là những dữ liệu ở dạng nhị phân (Binary). Bởi vậy để nghe lén và hiểu được những dữ liệu ở dạng nhị phân này, các chương trình Sniffer phải có tính năng được biết như là sự phân tích các nghi thức (Protocol Analysis), cũng như tính năng giải mã (Decode) các dữ liệu ở dạng nhị phân để hiểu được chúng.
 • 17
Xây dựng thư viện điện tử về Chủ tịch Hồ Chí Minh phục vụ dạy học lịch sử ở trường THPT (Vận dụng vào chương trình Lịch sử Việt Nam lớp 12)

Xây dựng thư viện điện tử về Chủ tịch Hồ Chí Minh phục vụ dạy học lịch sử ở trường THPT (Vận dụng vào chương trình Lịch sử Việt Nam lớp 12)

Đề tài bước đầu xây dựng hệ thống tư liệu về Hồ Chí Minh (hình ảnh, phim tư liệu, tác phẩm…) có hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng dạy - học Lịch sử Việt Nam lớp 12 THPT trên tất cả các mặt giáo dưỡng, giáo dục và phát triển. Mục đích này được thực hiện trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết và tiến hành thực nghiệm để bước đầu thấy được hiệu quả khi sử dụng tư liệu về Hồ Chí Minh đối với hiệu quả bài học.
 • 8
Xây dựng mô hình dự đoán khách hàng tiềm năng cho các gói cước trong mạng di động

Xây dựng mô hình dự đoán khách hàng tiềm năng cho các gói cước trong mạng di động

Tóm tắtNghiên cứu lý thuyết về khai phá dữ liệu trong lĩnh vực viễn thông; Thực nghiệm xây dựng mô hình dự đoán và đưa ra kết quả dự báo khách hàng tiềm năng trên tập dữ liệu thực nghiệmTừ khoá
 • 50
SINH LÝ BỆNH ĐẠI CƯƠNG

SINH LÝ BỆNH ĐẠI CƯƠNG

1-KHÁI NIỆM VỀ BỆNH Thời trung cổ : (Thế kỷ IV - XIV) quan niệm bệnh là do sự trừng phạt của đấng tối cao đối với tội l ỗ i của con người. Paracelcius (1493-1541), có 3 chất nối con người với vũ trụ bao gồm lưu huỳnh cháy được biểu hiện sức mạnh của linh hồn,
 • 43
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY CÁC MÔN THỂ THAO NGOẠI KHÓA CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG NHA TRANG

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY CÁC MÔN THỂ THAO NGOẠI KHÓA CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG NHA TRANG

Kết quả đánh giá sự tăng trưởng về thể lực của 2 nhóm đối chứng và thực nghiệm sau khi thực nghiệm chương trình...113 Biểu đồ 3.14: Nhịp tăng trưởng thể lực của 2 nhóm sau khi học...114 [r]
 • 175
Tổ chức chương trình về mặt dữ liệu

Tổ chức chương trình về mặt dữ liệu

này là khơng đồng đếu giữa các nút khác nhau (càng xa nút dâu tiên thì càng tốn thời gian hơn). Danh sách loại nầy cịn được gọi với một tên khác là danh sách nĩi đơn (Singly linked lisp), Việc quản lí danh sách mĩc nối thực chất quy về việc quản 1í địa chỉ của nút đầu tiên thơng qua con trỏ Đau, con trỏ này phải khơng được thay đổi trong quá trình hoạt động của danh sách vì nĩ là đầu mối duy nhất để cĩ thể truy nhập danh sách. Khi con trơ Đau bằng ULL ta cĩ một danh sách rỗng (chưa cĩ phần tử nào). Để đánh dấu sự kết thúc của danh sách thì thành phần con trỏ của nút cuối cùng phải bằng VULLL, (chưa trổ đến nút nào).
 • 44
VỀ ÁNH XẠ CẦU TRÊN SIÊU MẶT

VỀ ÁNH XẠ CẦU TRÊN SIÊU MẶT

Vì vậy chúng tôi khảo sát ánh xạ cầu để rút ra những kết luận về tính chất của siêu mặt, đó cũng là vấn đề đợc nhiều tác giả quan tâm nh: Đoàn Quỳnh trong ”Hình học vi phân”, S.M.Singer [r]
 • 35
 2 KHÁI NIỆM VỀ MẶT TRÒN XOAY

2 KHÁI NIỆM VỀ MẶT TRÒN XOAY

Bài 2: Bài 2: Khái niệm về mặt tròn xoay Khái niệm về mặt tròn xoay Ví dụ 1: 1.1 H là đường tròn có đường kính AB nằm trên đường thẳng Δ Khi đó hình tròn xoay sẽ sinh bởi H khi quay quanh Δ là mặt cầu đường kính AB.
 • 11
TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT NHẬN DẠNG VÀ DỰ BÁO KHUYẾT TẬT CỦA DẦM TRÊN NỀN MẠNG NEURON VÀ LOGIC MỜ

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT NHẬN DẠNG VÀ DỰ BÁO KHUYẾT TẬT CỦA DẦM TRÊN NỀN MẠNG NEURON VÀ LOGIC MỜ

Trong m ột số trường hợp, các điểm KD có thể do tính không đồng đều về khả năng chống biến dạng của hệ tại một hoặc một số vị trí so với các khu vực khác, ngh ĩa là do đặc điểm cấu trúc của cơ hệ, không phải do khuyết tật. Do đó để xác định khuyết tật ta cần so sánh tín hiệu wavelet ở thời điểm khảo sát với tín hiệu wavelet tương ứng ở thời điểm cơ hệ được xem l à không b ị khuyết tật. V ì v ậy, phương pháp này sẽ hiệu quả hơn nếu sử dụng ANN, FL, hoặc các mô h ình k ết
 • 14
Luận văn thạc sĩ hệ thống thông tin: Xây dựng mô hình dự đoán khách hàng tiềm năng cho các gói cước trong mạng di động

Luận văn thạc sĩ hệ thống thông tin: Xây dựng mô hình dự đoán khách hàng tiềm năng cho các gói cước trong mạng di động

Tóm tắt các kết quả của luận văn: (1). Nghiên cứu lý thuyết về khai phá dữ liệu trong lĩnh vực viễn thông; (2). Thực nghiệm xây dựng mô hình dự đoán và đưa ra kết quả dự báo khách hàng tiềm năng trên tập dữ liệu thực nghiệm.
 • 50
Giáo án: Hệ số ma sát

Giáo án: Hệ số ma sát

A.GIÁO ÁNI.Mục tiêu: Học sinh được củng cố lại kiến thức về lực ma sát, chuyển động của vật trên mặtphẳng nghiêng. Học sinh biết cách sử dụng các dụng cụ thí nghiệm, lắp đặt cơ bản. Học sinh biết cách lựa chọn số liệu chính xác, tính toán, chứng minh công thức. Học sinh hiểu hơn về vật lí thực nghiệm thông qua thí nghiệm kiểm chứng.
 • 5
TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT ĐIỆN HÓA VÀ KHẢ NĂNG ỨC CHẾ ĂN MÒN THÉP CACBON THẤP TRONG MÔI TRƯỜNG AXIT CỦA MỘT SỐ HỢP CHẤT CÓ GỐC TỰ NHIÊN

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT ĐIỆN HÓA VÀ KHẢ NĂNG ỨC CHẾ ĂN MÒN THÉP CACBON THẤP TRONG MÔI TRƯỜNG AXIT CỦA MỘT SỐ HỢP CHẤT CÓ GỐC TỰ NHIÊN

Số liệu thực nghiệm đã chỉ rõ các thông số thực nghiệm về điều kiện bảo vệ ức chế ăn mòn như nồng độ, thời gian, nhiệt độ cũng như phương pháp tiến hành thực nghiệm và tính toán kết quả;[r]
 • 28
CƠ SỞ LÍ THUYẾT VỀ HIỆN TƯỢNG PHÂN CỰC ÁNH SÁNG VÀ ỨNG DỤNG

CƠ SỞ LÍ THUYẾT VỀ HIỆN TƯỢNG PHÂN CỰC ÁNH SÁNG VÀ ỨNG DỤNG

Ánh sáng phản xạ từ bề mặt đường xa lộ ở góc Brewster thường tạo ra ánh chói khó chịu và làm người lái xe xao lãng, có thể chứng minh một cách khá dễ dàng bằng cách quan sát phần ở xa của xa lộ hoặc mặt nước hồ bơi vào một ngày nắng nóng. Ánh sáng phản xạ rực rỡ xuất phát từ những bề mặt nằm ngang, ví dụ như xa lộ hoặc nước trong hồ, bị phân cực một phần với các vectơ điện trường dao động theo một hướng song song với mặt đất. Ánh sáng này có thể bị chặn lại bởi các bộ lọc phân cực định theo hướng thẳng đứng, như minh họa trong hình 4, với cặp kính râm phân cực.
 • 46
ĐÁNH GIÁ CỦA HỌC VIÊN VỀ DỊCH VỤ ĐÀO TẠO VĂN BẰNG HAI ĐẠI HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

ĐÁNH GIÁ CỦA HỌC VIÊN VỀ DỊCH VỤ ĐÀO TẠO VĂN BẰNG HAI ĐẠI HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

ti ện cho người học 150 1 5 3.39 0.924 Valid N (listwise) 150 Cơ sở vật chất l à m ột thế mạnh của trường khi sở hữu khuôn viên chính v ới t ổng diện tích 23,4ha nằm tr ên m ột vùng đồi 2 mặt giáp biển, cách trung tâm th ành ph ố Nha Trang 1,5km, cách sân bay Cam Ranh 35km, cách ga xe lửa gầ n 4km, cách b ến xe ô tô phía Nam 5km v à b ến xe phía Bắc gần 2km. Trường có 7 khu gi ảng đường với tổng diện tích hơn 12.000m 2 , g ồm gần 100 ph òng h ọc¸ sức chứa trung bình là 100 SV/phòng. T ại mỗi ph òng h ọc được trang bị các thiết bị chuy ên dùng dành cho các môn h ọc có sử dụng các phương tiện giảng dạy hiện đại như bảng d ài, loa, micro, máy chi ếu, quạt. B ên c ạnh đó c òn có h ệ thống thư viện tọa lạc ở một vị trí đẹp, có môi trường trong l ành, yên t ĩnh c ùng v ới một khối lượng sách, báo, tạp chí và tài li ệu tham k h ảo tương đối lớn.
 • 104
tìm hiểu sinh lí cây cao su

tìm hiểu sinh lí cây cao su

đặc điểm sinh lí cây cao su.hiệu quả kinh tế.đánh giá các quá trình diễn biến xảy ra trong cây đồng thời tìm hướng khắc phục nhằm tăng và cải tiến các quy trình trong công nghiệp đối với việc chế tạo và khai thác cao su.tuy nhiên đó là về mặt lí thuyết hiện tại nhưng vẫn còn rất nhiều điều mà chỉ có thể khảo sát về thực nghiệm ta mới làm rõ được.
 • 12
MÔ HÌNH HỒI QUY ĐƠN TRONG KINH TẾ LƯỢNG

MÔ HÌNH HỒI QUY ĐƠN TRONG KINH TẾ LƯỢNG

TRANG 6 6  TOÁN KINH TẾ XÂY DỰNG CÁC MÔ HÌNH TOÁN NHẰM MÔ TẢ CÁC QUI LUẬT KINH TẾ  KINH TẾ LƯỢNG KIỂM ĐỊNH VỀ MẶT THỰC NGHIỆM CÁC MÔ HÌNH DO CÁC NHÀ KINH TẾ TOÁN ĐỀ XUẤT TRANG 7 7  LÝ[r]
 • 40
MẪU BÁO CÁO THỰC HÀNH LÝ

MẪU BÁO CÁO THỰC HÀNH LÝ

............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. b. Lực căng bề mặt là gì ? Nêu phương pháp dùng lực kế đo lực căng bề mặt và xác định hệ số căng bề mặt. Viết cơng thức thực nghiệm xác định hệ số căng bề mặt theo phương pháp này. .............................................................................................................................................................
 • 25
BÁO CÁC THỰC HÀNH VẬT LÍ 10

BÁO CÁC THỰC HÀNH VẬT LÍ 10

BÁO CÁO THỰC HÀNH BÀI 10.2 : ĐO HỆ SỐ MA SÁT TRƯỢT Họ và tên :…………………………………………, ngày :………………….. 1. Trả lời câu hỏi : Lực ma sát xuất hiện khi nào ? Các loại lực ma sát, cơng thức tính lực ma sát, hệ số ma sát trượt? Trình bày ngắn gọn phương pháp các định hệ số ma sát trượt bằng mặt phẳng nghiêng ? .............................................................................................................................................................
 • 25
MẪU BÁO CÁO THỰC TẬP KHOA HỌC THÍ NGHIỆM VẬT LÝ

MẪU BÁO CÁO THỰC TẬP KHOA HỌC THÍ NGHIỆM VẬT LÝ

BÁO CÁO THỰC HÀNH BÀI 10.2 : ĐO HỆ SỐ MA SÁT TRƯỢT Họ và tên :…………………………………………, ngày :………………….. 1. Trả lời câu hỏi : Lực ma sát xuất hiện khi nào ? Các loại lực ma sát, cơng thức tính lực ma sát, hệ số ma sát trượt? Trình bày ngắn gọn phương pháp các định hệ số ma sát trượt bằng mặt phẳng nghiêng ? .............................................................................................................................................................
 • 25
THỰC NGHIỆM VỀ THỦY PHÂN PROTEIN

THỰC NGHIỆM VỀ THỦY PHÂN PROTEIN

Thực nghiệm về thủy phân Protein
 • 56
Bài giảng Quy hoạch thực nghiệm – Chương 1: Khái niệm quy hoạch thực nghiệm

Bài giảng Quy hoạch thực nghiệm – Chương 1: Khái niệm quy hoạch thực nghiệm

Bài giảng “Quy hoạch thực nghiệm – Chương 1: Khái niệm quy hoạch thực nghiệm” cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung về qui hoạch thực nghiệm, nguyên tắc cơ bản của qui hoạch thực nghiệm, các bước thực hiện qui hoạch, các phương pháp nghiên cứu, ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.
 • 48
XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ MẶT NGƯỜI TRONG ẢNH SỐ DỰA TRÊN KỸ THUẬT NHẬN BIẾT MÀU DA

XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ MẶT NGƯỜI TRONG ẢNH SỐ DỰA TRÊN KỸ THUẬT NHẬN BIẾT MÀU DA

Chương 1: Bài toán xác định mặt người trong ảnh số. Giới thiệu tổng quan về bài toán xác định mặt người trong ảnh, các ứng dụng và những khó khăn của bài toán. Chương 2: Các kỹ thuật xác định mặt người trong ảnh số. Phân tích các kỹ thuật xác định mặt người trong ảnh số.Chương 3: Thuật toán xác định mặt người trong ảnh số dựa trên kỹ thuật nhận biết màu da. Tập chung phân tích kỹ thuật phát hiện vị trí mặt người dựa trên đặc trưng màu da. Từ đó đề xuất thuật toán xác định mặt người trong ảnh số dựa trên kỹ thuật nhận biết màu da và thực nghiệm.
 • 30
Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của mưa lên mái dốc đất đắp không bão hòa

Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của mưa lên mái dốc đất đắp không bão hòa

Bài viết Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của mưa lên mái dốc đất đắp không bão hòa trình bày các nội dung về kết quả nghiên cứu thực nghiệm về ảnh hưởng của lên mái dốc đất đắp không bão hòa.
 • 10
BÀI GIẢNG TÂM LÍ ĐẠI CƯƠNG DÙNG CHO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, HỆ CHÍNH QUY, NGÀNH KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ, CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ, CÔNG NGHỆ KĨ THUẬT ĐIỆN TỬ, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÀI GIẢNG TÂM LÍ ĐẠI CƯƠNG DÙNG CHO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, HỆ CHÍNH QUY, NGÀNH KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ, CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ, CÔNG NGHỆ KĨ THUẬT ĐIỆN TỬ, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thực nghiệm điều tra: nhằm dựng nên một bức tranh về thực trạng hiện tượng tâm lí được nghiên cứu ở một thời điểm cụ thể Thực nghiệm hình thành: còn gọi là thực nghiệm giáo dục với mục đ[r]
 • 91

Xem thêm

Từ khóa: ứng dụng xây dựng tòa soạn báo điện tửxây dựng tòa soạn báo điện tửxây dựng thương hiệu điện tửnguyên tắc xây dựng bài giảng điện tửxây dựng bài giảng điện tửthành lập tòa soạn điện tửđịnh hướng và giải pháp xây dựng thư viện điện tử trong điều kiện tin học hóa các hoạt động của ktnnxây dựng thư viện điện tửxây dựng giáo án điện tửxây dựng chính quyền điện tửgiải pháp xây dựng thư viện điện tửmẫu kế hoạch xây dựng bài giảng điện tửcách xây dựng bài giảng điện tửhướng dẫn xây dựng bài giảng điện tửcông cụ xây dựng bài giảng điện tửBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ