0
 1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Công nghệ thông tin >

Thiết kế chức năng

THIẾT kế CHIP có CHỨC NĂNG GIẢI mã 3 SANG 8 (có code và layout)

THIẾT kế CHIP có CHỨC NĂNG GIẢI mã 3 SANG 8 (có code và layout)

THIẾT kế CHIP có CHỨC NĂNG GIẢI mã 3 SANG 8 (có code và layout) ..........THIẾT kế CHIP có CHỨC NĂNG GIẢI mã 3 SANG 8 (có code và layout) ..........THIẾT kế CHIP có CHỨC NĂNG GIẢI mã 3 SANG 8 (có code và layout) ..........THIẾT kế CHIP có CHỨC NĂNG GIẢI mã 3 SANG 8 (có code và layout) ..........
 • 23
PHAT TRIEN HE THONG BAN HANG SIEU THI PDF

PHAT TRIEN HE THONG BAN HANG SIEU THI PDF

1.3. Phương pháp phát triển một hệ thống thông tin Thời đại ngày nay là một thời đại của khoa học, công nghệ, thông tin. Hệ thống thông tin đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống quản lý sản xuất xã hội. HTTT mới sử dụng cung cấp cho các thành viên của tổ chức những công cụ hỗ trợ quản lý một cách hữu hiệu nhất. Phát triển một HTTT bao gồm việc phân tích HTTT đang tồn tại, thiết kế một HTTT mới, thực hiện và tiến hành cài đặt HTTT mới.
 • 97
BÀI GIẢNG LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

BÀI GIẢNG LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

 Trừu tượng hoá đối tượng thành các lớp:  Nội dung: thiết kế ở mức vi mô, hay thiết kế kiến trúc bên trong của mỗi lớp đối tượng: THIẾT KẾ TỔNG QUAN • Mục đích, chức năng chung • Các y[r]
 • 34
PTTKHT PHẦN MỀM QUẢN LÝ CỬA HÀNG QUẦN ÁO

PTTKHT PHẦN MỀM QUẢN LÝ CỬA HÀNG QUẦN ÁO

CHƯƠNG I: KHẢO SÁT HỆ THỐNGMô tả hệ thốngMô hình tiến trình nghiệp vụCHƯƠNG II: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VỀ DỮ LIỆUSơ đồ phân rã chức năngSơ đồ luồng dữ liệuĐặc tả chức năng chi tiết CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VỀ DỮ LIỆUER mở rộngChuẩn hoá dữ liệuĐặc tả bảng dữ liệu trong mô hình quan hệCHƯƠNG IV: THIẾT KẾ HỆ THỐNGThiết kế tổng thểThiết kế giao diệnThiết kế kiểm soát
 • 35
Phân tích và thiết kế hệ thống bài toán quản lý điểm sinh viên

Phân tích và thiết kế hệ thống bài toán quản lý điểm sinh viên

MỤC LỤCI. PHÂN TÍCH21.1, UseCase21.1.1, Cán bộ phòng đàotạo21.1.2, Giảng viên31.1.3, Sinh viên31.2, Kịch bản.31.2.1, Sinhviên41.2.2, Cán bộ phòng đào tạo và giảng viên.51.3, Biểu đồ tuầntự71.3.1, Chức năng tra cứu điểm71.3.2, Chức năng cập nhật bảng điểm81.3.3 , Chức năng in bảngđiểm121.4, Biểu đồ trạngthái131.4.1, Chức năng tra cứu điểm của sinhviên131.4.2, Chức năng in bảng điểm của cán bộ phòng đàotạo15II, THIẾT KẾ172.1, Biểu đồlớp172.1.1, Biểu đồ phân tích172.1.2, Biểu đồ thiết kế172.2, Thiết kế bảng dữ liệu182.3.Thiết kế cơ sở dữ liệu21
 • 22
BÀI GIẢNG KIẾN TRÚC MÁY TÍNH (THS. NGUYỄN HẰNG PHƯƠNG) CHƯƠNG 1

BÀI GIẢNG KIẾN TRÚC MÁY TÍNH (THS. NGUYỄN HẰNG PHƯƠNG) CHƯƠNG 1

 Nhà thiết kế chỉ cần làm việc với từng cấp cụ thể của hệ thống  Mỗi cấp có cấu trúc và chức năng riêng  CẤU TRÚC CÁCH THỨC CÁC THÀNH PHẦN LIÊN QUAN ĐẾN NHAU  CHỨC NĂNG HOẠT ĐỘNG CỦA[r]
 • 24
BÀI GIẢNG MÔN KIẾN TRÚC MÁY TÍNH CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU

BÀI GIẢNG MÔN KIẾN TRÚC MÁY TÍNH CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU

 Nhà thiết kế chỉ cần làm việc với từng cấp cụ thể của hệ thống  Mỗi cấp có cấu trúc và chức năng riêng  CẤU TRÚC CÁCH THỨC CÁC THÀNH PHẦN LIÊN QUAN ĐẾN NHAU  CHỨC NĂNG HOẠT ĐỘNG CỦA[r]
 • 24
Bài giảng Kiến trúc máy tính (ThS. Nguyễn Hằng Phương)

Bài giảng Kiến trúc máy tính (ThS. Nguyễn Hằng Phương)

 Nhà thiết kế chỉ cần làm việc với từng cấp cụ thể của hệ thống  Mỗi cấp có cấu trúc và chức năng riêng  CẤU TRÚC CÁCH THỨC CÁC THÀNH PHẦN LIÊN QUAN ĐẾN NHAU  CHỨC NĂNG HOẠT ĐỘNG CỦA[r]
 • 552
Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương ôn tập 2 – ĐH CNTT

Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương ôn tập 2 – ĐH CNTT

Chương này ôn lại những kiến thức cơ bản của chương 5 và 6: Sự khác biệt giữa mạch tổ hợp và mạch tuần tự? Phương pháp thiết kế mạch tổ hợp; bộ ALU là gì? Ứng dụng bộ ALU trong máy tính; chức năng, ứng dụng và thiết kế của mạch mã hóa và giải mã trong các hệ thống máy tính; chức năng, ứng dụng và thiết kế của mạch chọn kênh và phân kênh trong các hệ thống máy tính.
 • 8
BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP PHẦN I TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP HIỆN ĐẠI

BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP PHẦN I TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP HIỆN ĐẠI

- Lợi ích trong các nhóm tự quản và việc trao quyền lực. - “Chức năng chéo”: thành viên của các bộ phận khác nhau làm việc cùng nhau theo nhóm có các bộ phận chéo nhau để hoàn thành dự án – một cách tiếp cận ngày nay được sử dụng ngày càng phổ biến. - Kiến thức và chuyên môn, chứ không phải quyền lực chính thức của nhà quản trị quyết định ai sẽ lãnh đạo . Quyền lực là một thứ chất lỏng và cần phải chảy tới người nào có khả năng tốt nhất giúp cho tổ chức đạt được những mục đích của nó.
 • 45
thuật toán vẽ đường thẳng bresenham

thuật toán vẽ đường thẳng bresenham

chương trình vẽ đường thẳng bằng cPhân tích dữ liệu đầu vào đầu ra, tương tác của người dùng Dữ liệu đầu vào+ Dữ liệu: khoảng dịch chuyển (kiểu dữ liệu: nguyên, thực), vận tốc 11000m Dữ liệu đầu ra: + Tương tác người dùng: Bàn phím, chuột,chuột trái. thiết kế giao diện + Khung cửa sổ: kích thước : màu nền : màu trắng Thiết kế chức năng + Các chức năng của chương trình : Chức năng chọn màu của đường thẳng Chức năng chọn màu nhạt dần cho đường thẳng Chức năng chọn vẽ nét liền nét đứt.
 • 7
PHÂN TÍCH HỆ THỐNG BÁN HÀNG TRONG SIÊU THỊ VINMART

PHÂN TÍCH HỆ THỐNG BÁN HÀNG TRONG SIÊU THỊ VINMART

ĐỒ ÁN MÔN HỌCPHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNGĐỀ TÀIPhân tích hệ thống bán hàng trong siêu thị VinmartCHƯƠNG 1 Khảo sát và xác định yêu cầu hệ thống1.1.1 Đặt vấn đề1.1.2 Mô tả bài toán1.1.3 Xác định yêu cầu hệ thốngCHƯƠNG 2 Phân tích hệ thống2.1 Lập bảng yêu cầu chức năng và vẽ biểu đồ phân cấp chức năng2.2 Xây dựng sơ đồ luồng dữ liệu (Mô hình hóa quy trình)2.1.1 Mức ngữ cảnh2.1.2 Mức đỉnh2.1.3 Mức dưới đỉnh2.2 Xây dựng sơ đồ quan hệ thực thể (Mô hình hóa dữ liệu)CHƯƠNG 3 Thiết kế hệ thống3.1 Kiến trúc hệ thống3.2 Thiết kế giao diện3.2.1 Thiết kế bố cục3.2.2 Thiết kế menu (theo yêu cầu chức năng)3.2.3 Thiết kế form (thêm mới bản ghi cho từng thực thể)
 • 44
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CỬA HÀNG BÁN SÁCH

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CỬA HÀNG BÁN SÁCH

DTVT-K56 Page 5 2. Xác định phạm vi của đề tài Với các yêu cầu như trên việc xây dựng hệ thống quản lí cửa hàng bán sách rất vất vả và nhiều công việc cần phải thiết kế mà vẫn phải bảo đảm các yêu cầu, mục tiêu của đề tài. Mô hình quản lí cửa hàng bán sách cũ như trên hệ thống giấy tờ, hồ sơ truyền thống không bảo đảm được các yêu cầu làm mất nhiều thời gian cho việc quản lí, bán sách, cũng như việc tra cứu sách của ngườu mua sách. Trên cơ sở đó nhóm em đẽ thiết kế một phần mềm để giúp công việc quản lí sách, bán sách, tra cứu thông tin sách nhanh, gọn, tiết kiệm thời gian và công sức.
 • 21
THIẾT kế CHIP có CHỨC NĂNG GHÉP KÊNH 16 SANG 1 (có code và layout)

THIẾT kế CHIP có CHỨC NĂNG GHÉP KÊNH 16 SANG 1 (có code và layout)

THIẾT kế CHIP có CHỨC NĂNG GHÉP KÊNH 16 SANG 1 (có code và layout) ....THIẾT kế CHIP có CHỨC NĂNG GHÉP KÊNH 16 SANG 1 (có code và layout) ....THIẾT kế CHIP có CHỨC NĂNG GHÉP KÊNH 16 SANG 1 (có code và layout) ....THIẾT kế CHIP có CHỨC NĂNG GHÉP KÊNH 16 SANG 1 (có code và layout) ....
 • 28
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ENTERPRISE ACHITECH PDF

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ENTERPRISE ACHITECH PDF

I. Giới thiệu chung 1. Giới thiệu Enterprise Architect Enterprise Architect là một môi trường giúp thiết kế và xây dựng phần mềm, mô hình hóa quy trình kinh doanh, phát triển hệ thống nhúng và thời gian thực. Với khả năng tích hợp quản lý các yêu cầu, Enterprise Architect giúp người dùng có thể truy vết ở mức độ cao những mô hình đặc tả phân tích, thiết kế, thực thi, kiểm thử, bảo trì sử dụng UML, SysML, BPMN và các mô hình chuẩn khác.
 • 14
Website giới thiệu và bán sản phẩm công ty TNHH QC anh tuấn

Website giới thiệu và bán sản phẩm công ty TNHH QC anh tuấn

CHỨC NĂNG THÊM, SỬA, XÓA : USE CASE THÊM, SỬA, XÓA MÔ TẢ USE CASE THÊM, SỬA, XÓA Mã Use Case : CN003 Tên Use Case: Chức năng thêm, sửa, xóa Thiết kế: Đào Văn Tuấn Ngày thiết kế: 24/11/20[r]
 • 38
BÀI GIẢNG CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM : THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH PART 1 PPS

BÀI GIẢNG CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM : THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH PART 1 PPS

• LÀ THIẾT KẾ CẤU HÌNH PHẦN CỨNG VÀ CẤU TRÚC PHẦN MỀM GỒM CẢ CHỨC NĂNG VÀ DỮ LIỆU ĐỂ CÓ ĐƯỢC HỆ THỐNG THỎA MÃN CÁC YÊU CẦU ĐỀ RA • CÓ THỂ XEM NHƯ THIẾT KẾ CẤU TRÚC TRANG 3 QUY TRÌNH THIẾ[r]
 • 6
ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY DAO CẮT GIẤY

ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY DAO CẮT GIẤY

kích th-ớc khoảng 105x35 mm 2 ta chọn miếng miếng kẹp của Êtô( phiến kẹp có khía nhám) có kích th-ớc B < 105 mm, h > 35 mm. 9.4. Vẽ đ-ờng bao của chi tiết tại nguyên công thiết kế đồ gá( theo tỉ lệ 1:1). Đ-ờng bao của chi tiết vẽ bằng nét chấm gạch. Việc thể hiện hai hoặc ba hình chiếu là tuỳ thuộc vào mức độ phức tạp của đồ gá. Hình chiếu thứ nhất của chi tiết phảI đ-ợc thể hiện đúng vị trí đang gia công trên máy. 9.5. Xác định ph-ơng, chiều và điểm đặt của lực cắt, lực kẹp.
 • 49
GIÁO TRÌNH PLC NÂNG CAO (NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆPCĐ)

GIÁO TRÌNH PLC NÂNG CAO (NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆPCĐ)

Về cơ bản chức năng của bộ điều khiển logic PLC cũng giống như chức năng của bộ điều khiển thiết kế trên cơ sở các rơle công tắc tơ hoặc trên cơ sở các khối điện tử đó là: + Thu thập các[r]
 • 170
Hệ thống Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) doc

Hệ thống Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) doc

5.3.3 Công nợ Phải trả và Công nợ Phải thu Các chức năng thông thường cần thiết cho công nợ phải trả và công nợ phải thu là kiểm tra các khoản phải thu/phải trả chưa có hoá đơn, đối chiếu hoá đơn (nghĩa là đối chiếu hoá đơn với biên bản nhận hàng/biên bản giao hàng), kiểm tra các hoá đơn đã thanh toán và chưa thanh toán, hạch toán tự động trên sổ cái và tích hợp giữa công nợ phải trả và công nợ phải thu cho khách hàng đồng thời là nhà cung cấp. Nhiều phần mềm nổi bật về các chức năng nhắc nhở người sử dụng về các khoản phải trả hoặc phải thu cần phải chú ý như các khoản đã vượt số ngày bán chịu cho phép hoặc đã gần hạn mức bán chịu cho phép. Một số phần mềm cho phép các điều khoản bán chịu cho các hàng hoá khách nhau trên cùng một hoá đơn trong khi các phần mềm khác không cho phép. Tương tự, các phần mềm khác nhau lập số lượng và chất lượng các báo cáo khác nhau như báo cảo tuổi nợ do người sử dụng tự thiết kế, sổ phụ của nhà cung cấp/khách hàng, liệt kê mua hàng và bán hàng, v.v.... Công ty nên yêu cầu cho ví dụ về các loại báo cáo có thể lập được khi đánh giá các phân hệ này.
 • 53
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA MỘT TỔ CHỨC TƯ VẤN THIẾT KẾ

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA MỘT TỔ CHỨC TƯ VẤN THIẾT KẾ

Luận văn : Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của một tổ chức tư vấn thiết kế
 • 62
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ KHÔNG GIAN CHỨC NĂNG

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ KHÔNG GIAN CHỨC NĂNG

Có nhiều quy trình để thiết kế một công trình. Tuy nhiên, trong hai phần mềm Architectural Desktop và Revit Architecture sử dụng 2 quy trình chủ yếu : 1. Thiết kế từ tổng quan đến chi tiết (outside – in) : L à phương pháp bắt đầu thiết kế từ khối dáng công trình rồi đến chức năng từng không gian trong các khối. Phương pháp này thường được áp dụng cho những thể lọai công trình có nhiều chức năng trong một tổ hợp khối trên một khu đất. Ví dụ quy trình thiết kế một nhà máy đóng tàu, có nhiều khối và chức năng khác nhau thì quy trình outside – in là thích hợp.
 • 32
BÀI THU HOẠCH MÔN HỌC CHỮ CƠ BẢN

BÀI THU HOẠCH MÔN HỌC CHỮ CƠ BẢN

Nhà thiết kế nội thất làm việc với khách hàng và các chuyên gia thiết kế khác để phát triển các giải pháp thiết kế được an toàn, chức năng, hấp dẫn, và đáp ứng nhu cầu của những người sử[r]
 • 33
Tiểu luận: Phân tích thiết kế hệ thống quản lý nhân sự và quản lý tiền lương

Tiểu luận: Phân tích thiết kế hệ thống quản lý nhân sự và quản lý tiền lương

Đề tài trình bày chi tiết các vấn đề liên quan đến hệ thống, xác định đầy đủ yêu cầu hệ thống và các biểu đồ UML trong quá trình phân tích thiết kế hệ thống. Trong pha thiết kế, sau pha xây dựng biểu đồ lớp thiết kế, hệ thống sẽ được thiết kế theo từng chức năng (các use case) trong đó mỗi chức năng được thiết kế gồm các thành phần: Giao diện của chức năng đó, lớp điều khiển và lớp thực thể.
 • 26
YENKA

YENKA

- CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA PHẦN MỀM LÀ GIÚP - CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA PHẦN MỀM LÀ GIÚP HỌC SINH THIẾT KẾ CÁC MÔ HÌNH HÌNH KHỐI HỌC SINH THIẾT KẾ CÁC MÔ HÌNH HÌNH KHỐI KIẾN TRÚC KHÔNG GIAN DỰA TRÊ[r]
 • 17
CẤU TRÚC THIẾT KẾ TINH THỂ VÀ CHỨC NĂNG

CẤU TRÚC THIẾT KẾ TINH THỂ VÀ CHỨC NĂNG

Selmi 2, I-40126, Bologna, Italy Lee Brammer, Department of Chemistry, University of Shef®eld, Shef®eld S37HF, UK Eric Burkholder, Department of Chemistry, Syracuse University, Syracuse,[r]
 • 418
THIẾT KẾ CHỨC NĂNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

THIẾT KẾ CHỨC NĂNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Chức năng chọn hàng • Khách hàng chọn mặt hàng mà mình cần mua cho vào giỏ hàng. Quá trình này có thể lặp lại nhiều lần. Trong quá trình này khách hàng có thể làm các công việc sau: - Thêm/xóa một mặt hàng mà mình muốn
 • 21
TÀI LIỆU ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN VÀ THUỶ LỰC CHƯƠNG 7 PDF

TÀI LIỆU ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN VÀ THUỶ LỰC CHƯƠNG 7 PDF

Bài 2: Thiết kế mạch thủy lực điều khiển máy dập khuôn kim loại (hình BT7.1), với yêu cầu kỹ thuật sau: Lúc đầu, đầu dập ở vị trí chờ (S1), khi đưa chi tiết cần dập vào ta ấn nút S3, đầu dập tịnh tiến đi xuống và dập chi tiết, khi S2 bị tác động thì đầu dập quay về. Trong quá trình gia công nếu xảy ra sự cố, ấn nút S4 đầu dập sẽ ở lại vị trí đó.
 • 24
GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ CAD CAM (NGÀNH CƠ KHÍ CHẾ TẠO)

GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ CAD CAM (NGÀNH CƠ KHÍ CHẾ TẠO)

CHỨC NĂNG CỦA CAD/CAM Khác với quy trình thiết kế truyền thống, CAD quản lý đối tượng thiết kế dưới dạng mô hình hình học số trong cơ sơ dữ liệu trung tâm, do vậy CAD có chức năng hỗ trợ[r]
 • 52
BÁO CÁO TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ BỆNH NHÂN TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỨC HẢI PHÒNG PDF

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ BỆNH NHÂN TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỨC HẢI PHÒNG PDF

Basic 6.0. Visual Basic .Net không phải là cách gọi né tránh của Visual Basic mà .Net biểu thị toàn bộ công nghệ và khái niệm hình thành hệ nền cho những nhà phát triển ứng dụng. .Net Framework vốn mang lại cho Visual Basic .Net thêm tính linh hoạt và sức mạnh. Microsoft mô tả .Net Framwork theo những cách khác nhau như là “một nền điện toán mới được thiết kế để đơn giản hóa việc phát triển ứng dụng trong môi trường được phân phối rộng rãi của internet” và như là “một nền XML Web Services sẽ cho phép các nhà phát triển tạo nên những chương trình vốn vượt quá những giới hạn thiết bị và khai thác đầy đủ khả năng kết nối của internet”, những sự mô tả như vậy cho ta một sự cảm nhận nào đó về những gì .Net có thể thực hiện. Điều đó rõ ràng là .Net thể hiện một sự dịch chuyển lớn trong cách mà nhiều trình ứng dụng phần mềm sẽ được thiết kế và được viết. Chính những sự cải tiến của ngôn ngữ đã làm cho Visual Basic .Net không còn bị coi là ngôn ngữ hạng hai. Visual Basic .Net cung cấp những tính năng mới như: Sự kế thừa, quá tải và ghi đè, hàm khởi dựng (Constructor) và hàm hủy dựng (Destructor), khai báo và thực thi các giao diện, xử lý ngoại lệ có cấu trúc, các không gian tên…
 • 63
HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ  CHƯƠNG 4 TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG PPSX

HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ CHƯƠNG 4 TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG PPSX

• Vị trí cài đặt, settings, versions và người sử dụng Thiết lập môi trường vận hành cho hệ thống để người sử dụng Thiết lập môi trường vận hành cho hệ thống để người sử dụng khai thác được các chức năng của hệ thống
 • 22
TIỂU LUẬN THIẾT KẾ LED TRÁI TIM DÙNG VI ĐIỀU KHIỂN

TIỂU LUẬN THIẾT KẾ LED TRÁI TIM DÙNG VI ĐIỀU KHIỂN

Port 0 có 2 chức năng: trong các thiết kế cỡ nhỏ không dùng bộ nhớ mở rộng nó có chức năng như các đường IO, đối với thiết kế lớn có bộ nhớ mở rộng nó được kết hợp giữa bus địa chỉ và bu[r]
 • 62
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG - QUẢN LÝ PHÒNG TRONG KHÁCH SẠN

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG - QUẢN LÝ PHÒNG TRONG KHÁCH SẠN

LỜI MỞ ĐẦU N hư các bạn đã biết xã hội ngày nay rất phát triển, và Dịch Vụ là một trong những lĩnh vực có tốc độ tăng truởng khá nhanh trong những năm gần đây ở Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Cùng với nó là hàng nghìn các nhà hàng, khách sạn, các công ty, tập đoàn du lịch được xây dựng và thành lập, đồng thời nhu cầu của con người cũng tăng lên. Công tác quản lý trong các nhà nghỉ hay khách sạn ngày càng trở nên khó khăn hơn. Nhưng điều đó lại chính là động lực thúc đẩy cho những người lập trình không ngừng khám phá, để từ đó thiết kế ra những phần mềm phù hợp phục vụ tốt hơn cho công việc và cho cuộc sống.
 • 29
XÂY DỰNG WEBSITE GIỚI THIỆU NƯỚC LÀO

XÂY DỰNG WEBSITE GIỚI THIỆU NƯỚC LÀO

Website giới thiệu n-ớc lào đ-ợc chia làm hai phần chức năng cơ bản: CHỨC NĂNG NG-ỜI QUẢN TRỊ- ADMINISTRATOR +Thiết kế và hiểu chỉnh giao diện +Thiết kế và hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu +Quản[r]
 • 40
NGHIÊN CỨU MẠCH ĐO ĐIỆN DUNG

NGHIÊN CỨU MẠCH ĐO ĐIỆN DUNG

LỜI MỞ ĐẦU……………………………………………………………….CHƯƠNG 1: MÔ TẢ ĐỀ TÀI……………………………………………….1.1.Yêu cầu chức năng…………………………………………………1.2.Yêu cầu phi chức năng…………………………………………….1.3.Kế hoạch thức hiện và phân công công việc……………………CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG............................................................2.1 Chức năng của các khối ………………………………………………….2.1.1 SƠ đồ cấu trúc hệ thống……………………………………….2.1.2 Chức năng khối A VĐK 16F877A…………………………2.1.3 Chức năng khối B LM35…………………………………2.1.4 Chức năng khối C LCD………………………………………..2.1.5Chức năng khối D Phím ngưỡng………………………………2.1.6Chức năng khối E Tạo dao động ………………………………2.1.7Chức năng khối F Nguồn………………………………….2.1.8 Khối tạo reset và các linh kiện còn lại……………………2.2 Thiết kế phần mềm hệ thống……………………………………………2.2.1 Lưu đồ thuật toán………………………………………………2.2.2Viết Code……………………………………………………….2.3 Thiết kế phần cứng hệ thống……………………………………………CHƯƠNG 3: THU HOẠCH…………………………………………………LỜI CẢM ƠN 
 • 17

Xem thêm

Từ khóa: ứng dụng xây dựng tòa soạn báo điện tửxây dựng tòa soạn báo điện tửxây dựng thương hiệu điện tửnguyên tắc xây dựng bài giảng điện tửxây dựng bài giảng điện tửthành lập tòa soạn điện tửđịnh hướng và giải pháp xây dựng thư viện điện tử trong điều kiện tin học hóa các hoạt động của ktnnxây dựng thư viện điện tửxây dựng giáo án điện tửxây dựng chính quyền điện tửgiải pháp xây dựng thư viện điện tửmẫu kế hoạch xây dựng bài giảng điện tửcách xây dựng bài giảng điện tửhướng dẫn xây dựng bài giảng điện tửcông cụ xây dựng bài giảng điện tửNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP