0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Hạch toán các khoản tạm ứng

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG VÀ KẾ TOÁN TẠM ỨNG TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG HÀ

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG VÀ KẾ TOÁN TẠM ỨNG TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG HÀ

2.1.1. N ợ phải thu của khách hàng và phân loại các khoản nợ phải thu của khách hàng ở công ty TNHH Hoàng Hà. * Nợ phải thu của khách hàng : là khoản tiền mà doanh nghiệp phải đòi ngời mua do ngời mua mua chịu các loại vật t hàng hoá tại công ty. Đây là một loại tài sản lu động nằm trong khâu thanh toán, khoản nợ phải thu này càng lớn thể hiện vốn của doanh nghiệp bị chiếm dụng nhiều, công ty cần có biện pháp thu hồi nợ.
 • 45
HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương
 • 78
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG

Lao động thuê ngoài tại địa phương ở các đội được tổ chức thành các tổ lao động. Các tổ trưởng tổ lao động nhận khoán chịu trách nhiệm quản lí hướng dẫn, theo dõi tình hình lao động thuê ngoài và ghi vào Bảng chấm công của tổ lao động. Khi công việc nhận khoán hoàn thành, đội trưởng cùng các nhân viên kĩ thuật xem xét, đối chiếu khối lượng, chất lượng công việc mà tổ đã thực hiện, lập Biên bản nghiệm thu và bàn giao khối lượng công việc hoàn thành (Mẫu Biên bản nghiệm thu và bàn giao khối lượng công việc hoàn thành, Phụ lục số 3). Đồng thời, các tổ trưởng tổ lao động nhận khoán sẽ lập bảng tổng hợp ngày công lao động, từ đó lập bảng chia tiền công của tổ lao động, đội trưởng sẽ tạm ứng tiền của Xí nghiệp để thanh toán lương cho nhân công thuê ngoài. Khi có đầy đủ chứng từ thì toàn bộ các chứng từ này sẽ được gửi về phòng kế toán của Xí nghiệp xem xét, Giám đốc Xí nghiệp ký duyệt để tiến hành thanh toán tạm ứng cho đội trưởng. Sau đó, đội trưởng sẽ lập Biên bản thanh lý hợp đồng để kết thúc hợp đồng thuê lao động.
 • 46
Cách sử dụng phần mềm kế toán misa dành cho HCSN

Cách sử dụng phần mềm kế toán misa dành cho HCSN

Bài 1: Tạo DL kế toánBài 2: Khai báo thông tin ban đầuBài 3: Dự toánBài 4: Quy trình hạch toán chi hoạt độngBài 5: Quy trình hạch toán chuyển khoản lươngBài 6: Quy trình hạch toán BHBài 7: Quy trình hạch toán 2% ốm đau, thai sảnBài 8: Quy trình hạch toán nguồn học phí, thu khácBài 9 Tạm ứng và thanh toán tạm ứngBài 10: Kế toán TSCĐBài 11: Kết chuyển cuối năm, tạo dữ liệu năm làm việc mới
 • 13
FILE - 40691

FILE - 40691

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có tên nêu trên chịu trách nhiệm phân bổ và sử dụng khoản kinh phí được tạm ứng đúng mục đích; đồng thời chủ động sử dụng dự phòng ngân sách địa phương [r]
 • 2
HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương.
 • 75
HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương.
 • 56
Chánh án tòa án nhân dân tỉnh a quyết định trích 50 phần trăm tiền án phí để tạm ứng dưỡng liêm cho cán bộ tòa án

Chánh án tòa án nhân dân tỉnh a quyết định trích 50 phần trăm tiền án phí để tạm ứng dưỡng liêm cho cán bộ tòa án

Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh A quyết định trích 50% tiền án phí để tạm ứng dưỡng liêm cho cán bộ tòa án.ĐÚNG. Điều 18 Pháp lệnh số 382001PLUBTVQH10 ngày 2882001 quy định: “Phí thu được từ các dịch vụ không do Nhà nước đầu tư hoặc do Nhà nước đầu tư nhưng đã chuyển giao cho tổ chức, cá nhân thực hiện theo nguyên tắc hạch toán là khoản thu không thuộc ngân sách nhà nước. Tổ chức, cá nhân thu phí có quyền quản lý, sử dụng số tiền phí thu được theo quy định của pháp luật”.
 • 1
QUY TRÌNH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ CÁC CHỨNG TỪ VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN

QUY TRÌNH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ CÁC CHỨNG TỪ VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN

Người bán sẽ được bảo đảm thanh toán nếu xuất trình tại ngân hàng bộ chứng từ phù hợp với quy định đề ra.Phương thức thanh toán bằng L/C cũng có thể được hiểu là một khoản tạm ứng mà ngâ[r]
 • 59
TT-BTC - HOATIEU.VN

TT-BTC - HOATIEU.VN

Các khoản tạm ứng ngân quỹ nhà nước của ngân sách trung ương và ngân sách cấp tỉnh được phê duyệt trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành nhưng thực hiện rút vốn sau ngày Thông tư n[r]
 • 3
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO

Rủi ro kiểm toán liên quan đến lương và các khoản trích theo lương gồm ba loại: + Rủi ro tiềm tàng: là khả năng tồn tại các sai phạm trọng yếu trong bản thân các nghiệp vụ liên quan đến lương và các khoản trích theo lương. Rủi ro tiềm tàng đối với các khoản mục này liên quan đến bản chất kinh doanh của khách hang, nếu khách hàng có số lượng lao động lớn, các hạch toán lương khác nhau và số lượng nhân viên được phân bố ở nhiều vùng miền sẽ ẩn chứa những rủi ro liên quan đến tiền lương. Bên cạnh đó, tính liêm chính của Ban Giám đốc, kết quả của các lần kiểm toán trước hay các ước tính kế toán cũng chứa đựng những rủi ro tiềm tàng liên quan đến khoản mục.
 • 29
PS 16 PYC DANH CHO HDBH NHAN LKC

PS 16 PYC DANH CHO HDBH NHAN LKC

C. Bên mua bảo hiểm có thể yêu cầu thanh toán bằng các hình thức sau: 1. Nộp phí cho Hồ sơ Yêu cầu Bảo hiểm mới, nộp phí bảo hiểm, hoàn trả tạm ứngkhoản giảm thu nhập đầu tư cho (các) hợp đồng cùng Bên mua bảo hiểm. 2. Chuyển tiền vào tài khoản của chính Bên mua bảo hiểm tại Ngân hàng ở Việt Nam. 3. a) Nộp phí cho Hồ sơ Yêu cầu Bảo hiểm mới có cùng hoặc khác Bên mua bảo hiểm.
 • 5
HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG (2)

HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG (2)

Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương (2).
 • 75
HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

Hoàn thiện hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương .doc
 • 62
THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI

THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI

các khoản chi phí lương, chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ theo đúng chế độ kế toán hiện hành. -Kế toán vật tư: Cập nhật chi tiết lượng hàng hoá, dụng cụ xuất ra cho các văn phòng và lượng hàng hoá mua vào của Công Ty. Dựa vào các chứng từ xuất nhập vật tư cuối tháng tính ra số tiền phát sinh và lập báo cáo.
 • 37
THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN

THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN

Đối với công nhân làm khoán theo sản phẩm thì hệ số này chỉ áp dụng khi họ làm vượt mức kế hoạch được giao. Nếu vượt 10% định mức thì hệ số này là1,24 vượt 15% hệ số là 1,78 vượt 20% hệ số là 2,46 Tiền lương của cán bộ công nhân viên sẽ được công ty thanh toán làm 2 lần vào ngày 15 công ty sẽ tạm ứng lần 1 và ngày 30 công ty sẽ thanh toán nốt số tiền còn lại sau khi đã trừ đi những khoản phải khấu trừ vào lương.
 • 37
BÀI GIẢNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP: CHƯƠNG 3 THS. NGUYỄN QUỐC NHẤT (DÀNH CHO KHỐI KHÔNG CHUYÊN)

BÀI GIẢNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP: CHƯƠNG 3 THS. NGUYỄN QUỐC NHẤT (DÀNH CHO KHỐI KHÔNG CHUYÊN)

Bài giảng giúp sinh viên hiểu được khái niệm, nguyên tắc và phương pháp hạch toán về các khoản ứng trước, phương pháp trình bày thông tin về các khoản ứng trước trong báo cáo tài chính; giúp sinh viên có khả năng tự nghiên cứu tài liệu và thu thập chứng từ, hạch toán vào sổ kế toán cũng như trình bày các khoản ứng trước trên BCTC.
 • 5
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

Hoàn thiện công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương
 • 74
HẠCH TOÁN TIỀN LƯONG & CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

HẠCH TOÁN TIỀN LƯONG & CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

Luận Văn: Hạch toán tiền lưong & các khoản trích theo lương
 • 75
THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY

THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY

Thực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty
 • 69
HẠCH TOÁN TIỀN LƯONG & CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

HẠCH TOÁN TIỀN LƯONG & CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

Hạch toán tiền lưong & các khoản trích theo lương.
 • 75
KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU VÀ TẠM ỨNG TẠI CÔNG TY TNHH TM & DV CÔNG BẰNG

KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU VÀ TẠM ỨNG TẠI CÔNG TY TNHH TM & DV CÔNG BẰNG

TRONG TƯƠNG LAI CÔNG TY MỞ RỘNG HƠN NỮA QUY MÔ KINH DOANH, VÀ LINHXC VỰC HOẠT ĐỘNG QUY MÔ CÔNG TY QUY MÔ CÔNG TY VỚI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH LÀ VẬT LIỆU CÁCH ÂM VÀ VẬT LIỆU BẢO ÔN, CÁCH NH[r]
 • 26
TÀI LIỆU KẾ TOÁN TIỀN VÀ NỢ PHẢI THU PDF

TÀI LIỆU KẾ TOÁN TIỀN VÀ NỢ PHẢI THU PDF

 Đối chiếu với sổ phụ ngân hàng, xử lý các chênh lệch và trình bày BCTC theo số dư trên TK ở ngân hàng.  Xem xét những trường hợp tiền đang chuyển.  Trình bày riêng bất cứ khoản tiền nào bị giới hạn về sử dụng. Xem xét các khoản đầu tư ngắn hạn đủ tiêu chuẩn là tương đương tiền để trình bày trên BCTC.
 • 28
BỘ TÀI CHÍNHCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC

BỘ TÀI CHÍNHCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC

Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại thực hiện bổ sung thu nhập cho cán bộ công chức ngoài khoản thu nhập tăng thêm đã được tạm ứng theo chế độ chung đối với các đơn vị thu[r]
 • 6
Quản lý kinh tế bằng hạch toán phần 2 pdf

Quản lý kinh tế bằng hạch toán phần 2 pdf

Việc hạch toán các khoản trích theo lương được thể hiện bằng sơđồđối ứng tài khoán sau: SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN BHXH, BHYT, KPCĐ Khấu trừ các khoản vào TL của CNV Trích BHXH, BHYT, KPCĐ tính vào[r]
 • 8
KẾ TÓAN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CTY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TRƯỜNG PHƯỚC -2 DOC

KẾ TÓAN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CTY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TRƯỜNG PHƯỚC -2 DOC

1.3. Phương pháp hạch toán. TK sử dụng: TK334-“ Phải trả CNV” TK này dung để phản ánh tình hình thanh toán giữa doanh nghiệp với CNV về tiền lương, tiền thưởng, trợ cấp BHXH và các khoản phải trả khác thuộc về thu nhập CNV.
 • 10
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP “HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ & XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ NEW” PPT

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP “HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ & XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ NEW” PPT

III.2.1. Hoàn thiện hạch toán ban đầu: Các chứng từ sử dụng trong kế toán kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận chủ yếu là các chứng từ tự lập và các chứng từ kế thừa từ các nghiệp vụ kinh tế trước. Hiện nay ở công ty,các chứng từ tự lập tương đối đơn giản và gọn nhẹ do lợi nhuận của công ty thấp, việc phân phối diễn ra đơn giản. Tuy nhiên hiện nay việc luân chuyển chứng từ giữa các cửa hàng và công ty còn chậm. Để khắc phục các cán bộ kế toán trên công ty cần phải thường xuyên đôn đốc kế toán các cửa hàng gửi hoá đơn chứng từ đúng thời hạn đảm bảo cung cấp số liệu kịp thời cho việc hạch toán tổng hợp và hạch toán chi tiết.
 • 65
BỘ TÀI CHÍNHCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC

BỘ TÀI CHÍNHCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC

Kho bạc Nhà nước báo cáo Bộ Tài chính và thông báo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân tỉnh về khoản tạm ứng sử dụng không đúng mục đích và số vốn tạm ứng chưa rút vốn còn lại bị hủy bỏ ([r]
 • 11
BÀI GIẢNG KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP - CHƯƠNG 5: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁN

BÀI GIẢNG KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP - CHƯƠNG 5: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁN

Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp - Chương 5: Kế toán các khoản thanh toán trình bày các nội dung chính sau: Kế toán các khoản phải thu, kế toán các khoản tạm ứng, kế toán các khoản cho vay, kế toán các khoản phải trả, kế toán các khoản phải trả công nhân viên,...
 • 18
KHÓA LUẬN KẾ TOÁN CÔNG NỢ VÀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CÔNG NỢ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SỐ 1 THỪA THIÊN HUẾ

KHÓA LUẬN KẾ TOÁN CÔNG NỢ VÀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CÔNG NỢ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SỐ 1 THỪA THIÊN HUẾ

3.ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu của đề tài là tìm hiểu và đánh giá nội dung, phương pháp, đặc điểm và quy trình kế toán các khoản Phải thu khách hàng, khoản Tạm ứng, khoản Ph[r]
 • 118
GIÁO TRÌNH LUẬT KINH TẾ BÀI 6

GIÁO TRÌNH LUẬT KINH TẾ BÀI 6

Trong trường hợp chủ thể nộp đơn không phải là doanh nghiệp mắc nợ và chủ thể này đã nộp tạm ứng phí phá sản thì khoản tạm ứng được trả cho người đã nộp o Thứ hai, thanh toán các khoản n[r]
 • 28
QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC

- Khi đến hạn hoàn trả tạm ứng mà khoản tạm ứng chưa được hoàn trả đầy đủ, Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh có công văn gửi Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo về việc khoản tạm ứng đã quá hạn hoà[r]
 • 11
MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ

(Ký, họ tên) * Đối với chi phí sử dụng máy thi công: Như đã trình bày ở trên, Công ty nên sử dụng tài khoản 623 để hạch toán các chi phí về sử dụng máy thi công. Điều này là phù hợp với chế độ kế toán hiện hành và đảm bảo phản ánh đúng bản chất của nghiệp vụ kinh tế phát sinh, giúp các cấp quản lý có được sự so sánh tương quan giữa các khoản mục chi phí, thấy được sự biến động của từng khoản mục qua các kỳ sản xuất kinh doanh, từ đó tìm ra biện pháp thích hợp nhằm quản lý tốt hơn chi phí sản xuất. Đồng thời, tài khoản 623 cần được chi tiết thành các tài khoản cấp 2 để theo dõi từng đối tượng chi phí cụ thể, phục vụ tốt hơn cho việc ra các quyết định quản trị, cụ thể như sau:
 • 22
MẪU BẢO LÃNH TIỀN TẠM ỨNG PPT

MẪU BẢO LÃNH TIỀN TẠM ỨNG PPT

Chúng tôi, ____ [Ghi tên c ủa n gân hàng] có trụ sở đăng ký tại ___ [Ghi địa chỉ c ủa ngân h àng (2) ] (sau đây gọi là “ngân hàng”), theo yêu cầu của chủ đầu tư, đồng ý vô điều kiện, không hủy ngang và không yêu cầu nhà thầu phải xem xét trước, thanh toán cho chủ đầu tư khi chủ đầu tư có yêu cầu với một khoản tiền không vượt quá ___ [Ghi rõ giá tr ị bằng số, bằng chữ và đồng tiền tạm ứng].
 • 2
HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ TIÊU THỤ TẠI CTY CƠ KHÍ Ô TÔ  2 POTX

HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ TIÊU THỤ TẠI CTY CƠ KHÍ Ô TÔ 2 POTX

- Khi hoàn thành hoặc kết thúc công việc được giao, người nhận tạm ứng phải quyết toán toàn bộ, phải dứt điểm khoản đã tạm ứng trên bảng thanh toán tạm ứng. Khoản tạm ứng sử dụng không hết phải nộp lại quỹ hoặc trừ vào lương của người tạm ứng. - Kế toán mở sổ chi tiết cho từng đối tượng nhận tạm ứng và ghi chép đầy đủ tình hình nhận và thanh toán tạm ứng theo từng lần tạm ứng.
 • 7
Chương 4. KẾ TOÁN THANH TOÁN

Chương 4. KẾ TOÁN THANH TOÁN

- Giá trị tài sản chưa xác định được nguyên nhân chờ giải quyết. - Các khoản phải trả khác như: phạt bồi thường vật chất. 4.5.2. Nhiệm vụ kế toán các khoản phải trả Mọi khoản nợ phải trả của đơn vị đều phải được kế toán ghi chi tiết theo từng đối tượng, từng nghiệp vụ thanh toán. Số nợ phải trả của đơn vị trên tài khoản tổng hợp phải bằng tổng số nợ phải trả trên tài khoản chi tiết của các chủ nợ.
 • 42
PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH HƯNG PHÚ

PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH HƯNG PHÚ

1.1.5.1 Phõn tớch tớnh tự chủ về tài chớnh của doanh nghiệp: Nguồn vốn của doanh nghiệp về cơ bản bao gồm 2 bộ phận lớn: nguồn vốn vay nợ và nguồn vốn chủ sở hữu, tớnh chất của 2 nguồn vốn này là hoàn toàn khỏc nhau về trỏch nhiệm phỏp lý của doanh nghiệp. Đối với nguồn vốn vay nợ (cũn gọi là nợ phải trả), doanh nghiệp phải cam kết thanh toỏn với cỏc chủ nợ số nợ gốc và cỏc khoản chi phớ sử dụng vốn (nếu cú) theo thời hạn đó quy định. Khi doanh nghiệp bị giải thể, phải thanh lý tài sản thỡ cỏc chủ nợ cú quyền ưu tiờn nhận cỏc khoản thanh toỏn từ tài sản thanh lý. Ngược lại doanh nghiệp khụng phải thanh toỏn đối với người gúp vốn với tư cỏch là chủ sở hữu . vốn chủ sở hữu thể hiện phần tài trợ của người của người chủ sở hữu đối với toàn bộ tài sản của doanh nghiệp. Vỡ vậy xột trờn khớa cạnh tự chủ về tài chớnh, nguồn vốn này thể hiện năng lực vốn cú của người chủ sở hữu trong tài trợ hoạt động kinh doanh. Tớnh tự chủ về tài chớnh thể hiện qua cỏc chỉ tiờu sau:
 • 45
57 KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN, CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ NGẮN HẠN, TẠM ỨNG, TRẢ TRƯỚC, PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY QUẢN LÝ BẾN XE HÀ TÂY

57 KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN, CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ NGẮN HẠN, TẠM ỨNG, TRẢ TRƯỚC, PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY QUẢN LÝ BẾN XE HÀ TÂY

57 Kế toán vốn bằng tiền, các khoản đầu tư ngắn hạn, tạm ứng, trả trước, phải thu của khách hàng tại Công ty quản lý bến xe Hà Tây
 • 65
11 KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN, CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ NGẮN HẠN, TẠM ỨNG, TRẢ TRƯỚC, PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY QUẢN LÝ BẾN XE HÀ TÂY

11 KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN, CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ NGẮN HẠN, TẠM ỨNG, TRẢ TRƯỚC, PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY QUẢN LÝ BẾN XE HÀ TÂY

11 Kế toán vốn bằng tiền, các khoản đầu tư ngắn hạn, tạm ứng, trả trước, phải thu của khách hàng tại Công ty quản lý bến xe Hà Tây
 • 65

Xem thêm

Từ khóa: tìm hiểu kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toánluận văn tốt nghiệp kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toán trong ngan hangluận văn tốt nghiệp kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toán trong cong ty tai chinhtốt nghiệp kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền và các khoản phải thu pdfkế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toánthực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toán tại công ty quản lý bến xe hà tâynhận xét cụ thể về công tác kế toán quot vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toán quot tại công ty quản lý bến xe hà tâyke toan von bang tien va cac khoan phai thubáo cáo kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thuchuyên đề kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thubài tập kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thubáo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thuthực trạng kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty tnhh xd đồng tâm docchuyên đề kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu của công ty xăng dầuke toan von bang tien va cac khoan phai thu phai traBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ