0
 1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Công nghệ thông tin >

lý tiến trình ngầm

TÒA SOẠN ĐIỆN TỬ PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG

TÒA SOẠN ĐIỆN TỬ PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG

WEBSITE INTERNET INTERNET TRANG 8 WEBSITE NỘI BỘ Người dùng INTERNET Hệ thống tác nghiệp khác - Cấp quyền truy cập - Cấu hình hệ thống - Sao lưu - Q/lý tiến trình ngầm - Đồng bộ CSDL - B[r]
 • 50
NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH THI CÔNG CÔNG TRÌNH NGẦM ĐẾN CÁC CÔNG TRÌNH BỀ MẶT BẰNG CÁCH SỬ DỤNG PHẦN MỀM PHASE2 QUA THÔNG SỐ CHIỀU SÂU CỦA CÔNG TRÌNH NGẦM

NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH THI CÔNG CÔNG TRÌNH NGẦM ĐẾN CÁC CÔNG TRÌNH BỀ MẶT BẰNG CÁCH SỬ DỤNG PHẦN MỀM PHASE2 QUA THÔNG SỐ CHIỀU SÂU CỦA CÔNG TRÌNH NGẦM

LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Quá trình thi công công trình là một trong những nguyên nhân chính gây ra biến dạng đất đá giữa đường hầm với bề mặt đất, đặc biệt là các đường hầm nằm nông với các đặc điểm như: Công trình có chiều dày tầng đất phủ nhỏ, điều này sẽ làm tăng khả năng ảnh hưởng của việc thi công công trình ngầm tới các công trình bề mặt, công trình ngầm thi công chủ yếu trong vùng đất đá mềm yếu có nguy cơ mất ổn định cao, trong khối đất mềm có tồn tại nhiều các vật thể ngoại lai, trong nhiều trường hợp, những vật thể này có thể là nguyên nhân dẫn tới các sự cố trong quá trình thi công công trình ngầm, trên bề mặt, tồn tại các công trình xây dựng, hạ tầng kỹ thuật nhạy cảm với quá trình thi công công trình ngầm.Do đó gây lún bề mặt đất và làm ảnh hưởng đến sự ổn định của các công trình trên bề mặt, tác động của lún khi thi công các công trình ngầm nằm nông hoặc trong đất đá mềm yếu rất nguy hiểm tới các công trình lân cận như: các tòa nhà, cơ sở hạ tầng và công trình công cộng.Việc nghiên cứu, đánh giá và dự báo trước các ảnh hưởng, tác động của quá trình thi công công trình ngầm tới các công trình trên bề mặt nếu làm được, sẽ giúp cho các công tác thiết kế kỹ thuật, thiết kế thi công các công trình ngầm nằm gần mặt đất được chính xác, giảm thiểu các sự cố, rủi ro khi thi công công trình ngầm và đặc biệt sẽ làm giảm đi các ảnh hưởng của quá trình thi công này tới các công trình bề mặt. Đề tài cứu sự ảnh hưởng của quá trình thi công công trình ngầm đến các công trình bề mặt bằng cách sử dụng phần mềm Phase2 qua thông số chiều sâu của công trình ngầm. Tuy nhiên, các kết quả nghiên cứu này vẫn chưa xét được đến các yếu tố khác ảnh hưởng đến độ biến dạng trên bề mặt khi thi công công trình ngầm như yếu tố đường kính công trình ngầm, tính chất cơ lý đất đá thay đổi theo chiều sâu của công trình ngầm, ảnh hưởng của nước ngầm....Điều này cần được khắc phục để có thể đưa ra được chính xác mối ảnh hưởng của quá trình thi công công trình ngầm đến sự biến dạng bề mặt, từ đó làm ảnh hưởng đến các công trình trên bề mặt.Hiện nay, với sự trợ giúp của các phương tiện máy tính với tốc độ xử lý số liệu nhanh mà nhóm các phương pháp số đã và đã chứng minh được sự nhanh chóng và tiện dụng của mình trong các phân tích số. Phase 2 là một phần mềm được xây dựng trên cơ sở phần tử hữu hạn có rất nhiều lợi ích trong quá trình phân tích, tính toán ổn định công trình ngầm.2. Mục đích của đề tàiMục đích của đề tài là nghiên cứu, đánh giá và dự báo trước các ảnh hưởng, tác động của quá trình thi công công trình ngầm tới các công trình trên bề mặt nếu làm được, sẽ giúp cho các công tác thiết kế kỹ thuật, thiết kế thi công các công trình ngầm nằm gần mặt đất được chính xác, giảm thiểu các sự cố, rủi ro khi thi công công trình ngầm và đặc biệt sẽ làm giảm đi các ảnh hưởng của quá trình thi công này tới các công trình bề mặt.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Sử dụng phương pháp số, cụ thể bằng chương trình phase2 kết hợp phân tích tham số, nghĩa là tính với sự biến đổi của một hay nhiều tham số (hay các yếu tố ảnh hưởng) trong miền biến thiên nhất định để rút ra được quy luật ảnh hưởng. Do hạn chế về thời gian, và khuôn khổ của đồ án tốt nghiệp nên trong bài chỉ chú ý đến được một số các yếu tố ảnh hưởng (các tham số) sau:Tham số kích thước công trình ngầm;Tham số độ sâu đặt công trình ngầm;Và một số tham số cơ học của đất đá;
 • 85
BAO HIEM 29 PPTX

BAO HIEM 29 PPTX

Tuy vậy hoả hoạn ở đây loại trừ: - Nổ ro ảnh hởng của hoạ hoạn - Động đất ngầm - Tài sản bị phá huỷ hay h hỏng do + Do bị lên men hoặc toả nhiệt +Quá trình sử lý bằng nhiệt Việc loại trừ[r]
 • 36
THỰC TRẠNG BẢO HIỂM HỎA HOẠN TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM BẢO VIỆT

THỰC TRẠNG BẢO HIỂM HỎA HOẠN TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM BẢO VIỆT

Hiệp hội bảo hiểm hoả hoạn lần đầu tiên ra đời trên thế giới là ở Đức năm 1591 mang tên Feuer Casse. Một thời gian ngắn sau đó xuất hiên thêm vài Công ty nữa nhng không để lại dấu ấn gì lớn cho tới giữa thế kỷ 17. Năm 1666 đẫ xẩy ra một vụ Hoả hoạn khủng khiếp ở Lôn Đôn. Vụ Hoả hoạn kéo dài năm ngày. Thiêu huỷ gần nh toàn bộ thành phố đã kích thích sự ra đời của bảo hiểm hoả hoạn. Một nhà vật ngời Anh tên là NICHOLAS BARBEN chuyển nghạch sang lĩnh vực xây dựng trong thời gian xây dựng lại thành phố đã đồng thời cũng bắt đầu bảo hiểm hoả hoạn cho các ngôi nhà mới xây dựng. Ban đâu ông điều khiển Công ty theo kiểu Công ty t nhât nhng sau đó năm 1680 ông đổi thành Công ty cổ phần mang tên là “ The Fire Office “. Một số Công ty khác cũng theo đó ra đời trong đó có Hand in Hand năm 1696 và Sun Fire Office năm 1710.
 • 41
LUẬN VĂN: “BẢO HIỂM HOẢ HOẠN THỰC TRẠNG- GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI TỔNG CÔNG TY BẢO VIỆT “ PPT

LUẬN VĂN: “BẢO HIỂM HOẢ HOẠN THỰC TRẠNG- GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI TỔNG CÔNG TY BẢO VIỆT “ PPT

hi ểm. Bồi thờng chính xác, nhanh chóng là ph ơng pháp tốt nhất để tạo ra sự tín nhiệm của khách hàng vào công ty. Quán tri ệt quan điểm đó, Bảo Việt đ ã đề ra những biện pháp về qu ản cũng nh vi ệc tiến h ành công tác này sao cho có hiê ụ quả nhất. V ề biện pháp quản lý, quỹ chi bồi th ờng chiếm tỷ lệ phần trăm đáng kể trong tổng số phí thu đợc. Hiện nay, biểu phí bảo hiểm Hoả hoạn gồm các th ành ph ần nh sau :
 • 31
BÀI GIẢNG NỀN MÓNG - CHƯƠNG 2: CÁC CƠ SỞ THIẾT KẾ NỀN MÓNG

BÀI GIẢNG NỀN MÓNG - CHƯƠNG 2: CÁC CƠ SỞ THIẾT KẾ NỀN MÓNG

CÁC TÀI LI U C N CĨ Đ THI T K NMỆ Ầ Ể Ế Ế Địa chất công trình, Địa chất thuỷ văn Mặt cắt địa chất, các chỉ tiêu cơ lý của các lớp đất Độ sâu MNN, tính chất của nước ngầm Lịch sử khu vực [r]
 • 48
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6663-11:2011

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6663-11:2011

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6663-11:2011 đưa ra các hướng dẫn về lấy mẫu nước ngầm. Tiêu chuẩn cung cấp cho người sử dụng các xem xét cần thiết khi lập kế hoạch và tiến hành lấy mẫu nước ngầm để khảo sát chất lượng nước ngầm được cung cấp, phát hiện và đánh giá nhiễm bẩn nước ngầm và trợ giúp cho công tác quản lý nguồn nước ngầm, bảo vệ và khôi phục nguồn nước ngầm.
 • 28
Thiết kế quy hoạch, cấu tạo công trình ngầm – Một số yêu cầu, khó khăn, điều kiện và quy trình thiết kế cơ bản

Thiết kế quy hoạch, cấu tạo công trình ngầm – Một số yêu cầu, khó khăn, điều kiện và quy trình thiết kế cơ bản

Thiết kế quy hoạch, cấu tạo công trình ngầm, không gian ngầm (lòng đất-lòng nước) là một bộ môn khoa học tổng hợp, đa ngành về tổ chức, bố trí, sắp đặt, ràng buộc, liên kết các công trình ngầm, hệ thống công trình ngầm trong không gian ngầm; mối liên hệ giữa chúng với các công trình bán ngầm, công trình lộ thiên, không gian mặt đất-mặt nước, không gian trên mặt đất-mặt nước của đô thị.
 • 8
nghiên cứu quy trình thiết kế, thi công công trình ngầm theo NATM, áp dụng trong xây dựng công trình ngầm trong nước và công trình ngầm quân sự

nghiên cứu quy trình thiết kế, thi công công trình ngầm theo NATM, áp dụng trong xây dựng công trình ngầm trong nước và công trình ngầm quân sự

nghiên cứu quy trình, thiết kế thi công, công trình ngầm theo NATM, áp dụng trong xây dựng, công trình ngầm trong nước, và công trình ngầm quân sự
 • 23
SỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊ

SỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊ

SỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊ,SỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊSỰ CỐ KĨ THUẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO ĐÔ THỊ
 • 55
Thuyết minh dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Quy phạm quản lý, bảo trì công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, cột treo cáp và mạng cáp ngoại vi viễn thông

Thuyết minh dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Quy phạm quản lý, bảo trì công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, cột treo cáp và mạng cáp ngoại vi viễn thông

Đề tài với mục tiêu hỗ trợ, phục vụ công tác quả lý nhà nước về mạng ngoại vi viễn thông, việc nghiên cứu xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Quy phạm quản lý, bảo trì công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, cột treo cáp và mạng cáp ngoại vi viễn thông” rất cần thiết để áp dụng chung cho các đơn vị, doanh nghiệp cung cấp hạ tầng kỹ thuật viễn thông.
 • 33
bài tập lớn môn nguyên lý hệ điều hành

bài tập lớn môn nguyên hệ điều hành

quản lý tiến trình trong hệ đều hành windown ,tìm hiểu quản lý tiến trình trong hệ diều hành windown,hệ điều hành, HĐH, bài tập lớn HĐH uản lý tiến trình trong hệ đều hành windown ,tìm hiểu quản lý tiến trình trong hệ diều hành windown,hệ điều hành, HĐH, bài tập lớn HĐH uản lý tiến trình trong hệ đều hành windown ,tìm hiểu quản lý tiến trình trong hệ diều hành windown,hệ điều hành, HĐH, bài tập lớn HĐH uản lý tiến trình trong hệ đều hành windown ,tìm hiểu quản lý tiến trình trong hệ diều hành windown,hệ điều hành, HĐH, bài tập lớn HĐH uản lý tiến trình trong hệ đều hành windown ,tìm hiểu quản lý tiến trình trong hệ diều hành windown,hệ điều hành, HĐH, bài tập lớn HĐH
 • 22
BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ 1 CÔNG TRÌNH THU NƯỚC

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ 1 CÔNG TRÌNH THU NƯỚC

Nước ngầm mạch nông:Đây là loại nước ngầm nằm trong tầng đất trên mặt và thường là không áp. Lưu lượng, nhiệt độ và các tính chất khác của nó chịu ảnh hưởng nhiều của môi trường bên ngoài. Mực nước nằm ở độ sâu nhỏ so với mặt đất và thay đổi phụ thuộc vào sự thay đổi của thời tiết. Độ dao động mực nước giữa các mùa khá lớn và có thể chịu ảnh hưởng của sông, suối, bão, lũ. Trữ lượng nước ngầm mạch nông thường nhỏ. Loại nước ngầm này có thể sử dụng vào mục đích cấp nước.Nước ngầm ở độ sâu trung bình:Loại nước ngầm này nằm ở độ sâu không lớn so với mặt đất, thường là nước ngầm không áp, đôi khi có áp cục bộ. Tính chất của loại nước ngầm này tương tự nước ngầm mạch nông nhưng chất lượng tốt hơn, thường được sử dụng để cấp nước.
 • 40
ĐỀ án CHUNG cư AN PHÚ 10 TẦNG

ĐỀ án CHUNG cư AN PHÚ 10 TẦNG

Một trong những ý tưởng táo bạo của đồ án là hạ ngầm 2 tầng làm việc xuống dưới mặt đất, đưa sân vườn và ánh sáng tự nhiên xuống dưới lòng đất để giảm chiều cao công trình xây mới, khai thác tốt hơn không gian ngầm. Đồng thời, sắp xếp bố cục khối mái hình bậc thang thoải với sân vườn trên mái trải rộng ra phía sau đường Lý Tự Trọng, theo trình tự cao dần tạo khoảng không gian thoáng rộng phía sau cho công trình bảo tồn và tạo điểm tựa vững vàng cho tòa nhà bảo tồn trên đường Lê Thánh Tôn.
 • 20
NGHIÊN CỨU ĐỘNG HỌC NƯỚC NGẦM BẰNG KỸ THUẬT THỦY VĂN ĐỒNG VỊ PHỤC VỤ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC KHU VỰC ĐỒNG BẰNG NAM BỘ

NGHIÊN CỨU ĐỘNG HỌC NƯỚC NGẦM BẰNG KỸ THUẬT THỦY VĂN ĐỒNG VỊ PHỤC VỤ QUẢN TÀI NGUYÊN NƯỚC KHU VỰC ĐỒNG BẰNG NAM BỘ

Động học nước ngầm là thông số quan trọng trong quản lý bền vững tầng nước ngầm trong đó khả năng được bổ cấp hiện đại, hướng và tốc độ dịch chuyển của nước ngầm là các thông tin đầu tiên cần thiết để hoạch định khai thác và bảo vệ nguồn nước.
 • 8
QUI ƯỚC NGẦM TRONG THIẾT KẾ WEB - THIẾT KẾ WEB CHUẨN PPSX

QUI ƯỚC NGẦM TRONG THIẾT KẾ WEB - THIẾT KẾ WEB CHUẨN PPSX

Qui ước ngầm trong thiết kế web - thiết kế web chuẩn Quy ước ngầm thiết kế web l àm cho thi ết kế đơn giản hơn, tạo n ên s ự thông dụng cho người dùng trang web. Quy ước ngầm lập web tạo n ên thi ết kế web chuẩn, tập trung điều chi tiết hơn cần thiết hơn khi tạo web. Thi ết kế web hiệu quả l à bi ết đánh giá đúng chức năng của những quy ước tạo web hiện h ành t ồn tại qua thời
 • 3
THỬ TÌM GIẢI PHÁP THỦY LỢI CHO ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG  PHẦN 9 ĐỀ NGHỊ VÀI BIỆN PHÁP PPTX

THỬ TÌM GIẢI PHÁP THỦY LỢI CHO ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG PHẦN 9 ĐỀ NGHỊ VÀI BIỆN PHÁP PPTX

3 nguy cơ lớn: (i) nước ngầm sẽ cạn kiệt, (ii) đồng bằng sẽ bị lún sụp và hậu quả nước biển dâng cao sẽ trầm trọng thêm, và (iii) nước mặn sẽ xâm nhập vào túi nước ngầm. Trong ĐBCLVN có 5 loại túi nước ngầm chính phân theo tuổi địa chất từ thời Holocene đến Upper Myocene (32), đa số và quan trọng là túi nước ngầm bị nhốt (confined aquifers) ở độ sâu bên dưới lớp sét ít thấm nước. Loại túi nước ngầm thời Upper-Middle Pleistocene, là loại giếng ở tầng cát thô đến nhuyển tập trung ở vùng Bắc và Nam của đồng bằng. Bên dưới là túi nước ngầm trong lớp sạn đến cát của thời Lower Pleistocene, cung cấp nước có phẩm chất cao và cho nhiều nước. Dân chúng trong ĐBCLVN hiện khai thác nước ngầm từ túi thời Pleistocene. Trong ĐBCLVN nước ngầm trong túi được đầy (một phần nhỏ) lại trong mùa mưa lụt do nước thấm qua đất từ các nguồn nước mưa, sông, rạch, ao, hồ.
 • 33
Bài giảng thiết kế đường 1 P18 pdf

Bài giảng thiết kế đường 1 P18 pdf

10.8.1 Nước ngầm và các công thức tính toán cơ bản : 10.8.1.1 Nước ngầm : - Nước ngầm là phần nước nằm dưới đất và dưới tác dụng của trọng lực chảy theo dốc của các lớp đất - đá không thấm nước.
 • 7
BẢO HIỂM HỎA HOẠN THỰC TRẠNG -GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI TỔNG CÔNG TY BẢO VIỆT

BẢO HIỂM HỎA HOẠN THỰC TRẠNG -GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI TỔNG CÔNG TY BẢO VIỆT

Tuy vậy hoả hoạn ở đây loại trừ: - Nổ ro ảnh hởng của hoạ hoạn - Động đất ngầm - Tài sản bị phá huỷ hay h hỏng do + Do bị lên men hoặc toả nhiệt +Quá trình sử lý bằng nhiệt Việc loại trừ[r]
 • 41
BẢO HIỂM HỎA HOẠN THỰC TRẠNG -GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI TỔNG CÔNG TY BẢO VIỆT

BẢO HIỂM HỎA HOẠN THỰC TRẠNG -GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI TỔNG CÔNG TY BẢO VIỆT

Tuy vậy hoả hoạn ở đây loại trừ: - Nổ ro ảnh hởng của hoạ hoạn - Động đất ngầm - Tài sản bị phá huỷ hay h hỏng do + Do bị lên men hoặc toả nhiệt +Quá trình sử lý bằng nhiệt Việc loại trừ[r]
 • 41
B O HI M H A HO N TH C TR NG GI I PH P I V I T NG C NG TY B O VI T

B O HI M H A HO N TH C TR NG GI I PH P I V I T NG C NG TY B O VI T

Tuy vậy hoả hoạn ở đây loại trừ: - Nổ ro ảnh hởng của hoạ hoạn - Động đất ngầm - Tài sản bị phá huỷ hay h hỏng do + Do bị lên men hoặc toả nhiệt +Quá trình sử lý bằng nhiệt Việc loại trừ[r]
 • 41
BẢO HIỂM HOẢ HOẠN THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI TỔNG CÔNG TY BẢO VIỆT

BẢO HIỂM HOẢ HOẠN THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI TỔNG CÔNG TY BẢO VIỆT

Tuy vậy hoả hoạn ở đây loại trừ: - Nổ ro ảnh hưởng của hoạ hoạn - Động đất ngầm - Tài sản bị phá huỷ hay hư hỏng do + Do bị lên men hoặc toả nhiệt +Quá trình sử lý bằng nhiệt Việc loại t[r]
 • 43
ĐỒ ÁN NỀN MÓNG

ĐỒ ÁN NỀN MÓNG

CÁC CHỈ TIÊU CƠ LÝ CỦA CÁC LỚP ĐẤT: Các chỉ tiêu cơ lý của các lớp đất được xát định theo số liệu đề bài: hồ sơ địa chất 2mực nước ngầm ở độ sâu 3m.[r]
 • 50
Vạn Lý Trường Thành – Niềm kiêu hãnh của đất nước tỷ dân

Vạn Trường Thành – Niềm kiêu hãnh của đất nước tỷ dân

Tài liệu trình bày tổng quan về Vạn Lý Trường Thành; các tên gọi khác của Vạn Lý Trường Thành; tiến trình xây dựng Vạn Lý Trường Thành; giới thiệu một số cửa quan nổi tiếng dọc Vạn Lý Trường Thành; thực trạng ngày nay của công trình vạn dặm...
 • 8
CHƯƠNG 4: QUANG LÝ TIẾN TRÌNH PDF

CHƯƠNG 4: QUANG TIẾN TRÌNH PDF

Dispatcher - Nhiệm vụ Nhiệm vụ của Dispatcher : Chuyển đổi ngữ cảnh Xét ví dụ Tiến trình A đang dùng CPU 1 chút thì bị HĐH thu hồi CPU HĐH cấp CPU cho B dùng 1 chút, HĐH thu hồi lại CPU. HĐH cấp CPU trở lại cho A.
 • 58
NÂNG CAO NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM HỎA HOẠN TẠI CTY BẢO VIỆT - 2 POTX

NÂNG CAO NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM HỎA HOẠN TẠI CTY BẢO VIỆT - 2 POTX

đã ban hành Quy tắc bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệt áp dụng trên cả nước. Nghiệp vụ này ngày càng khẳng định được vị trí quan trọng của nó đặc biệt là sau khi Hội đồng bộ trưởng ra quyết định số 332/ HĐBT ngày 23. 10 1991 về việc bảo toàn, phát triển vốn kinh doanh đối với doanh nghiệp nhà nước. Bên cạnh đó, thông tư số 82/TC/CN hướng dẫn cụ thể việc thực hiện quyết định trên của HĐBT : "... Để tránh các trường hợp không bảo toàn được vốn do nguyên nhân khách quan như thiên tai, rủi ro trong quá trình sản xuất kinh doanh... tránh các trường hợp phải xử giảm vốn và đưa lỗ vào doanh nghiệp, các doanh nghiệp cần phải mua bảo hiểm tài sản để tạo nguồn bù đắp cho các thiệt hại đó tại các công ty bảo hiểm Việt nam. Khoản chi về bảo hiểm được hạch vào giá thành hoặc chi phí lưu thông của doanh nghiệp. Nhà nước sẽ không cho ghi giảm vốn trong trường hợp tài sản bị tổn thất vì những rủi ro mà công ty bảo hiểm trong nước triển khai loại hình bảo hiểm tương ứng...".
 • 9
BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI NHÀ MÁY SẢN XUẤTNƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI WACHI CỦA CÔNG TYTNHH SX TM DV HUỲNH GIA PHÁT

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI NHÀ MÁY SẢN XUẤTNƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI WACHI CỦA CÔNG TYTNHH SX TM DV HUỲNH GIA PHÁT

Qua xét nghiệm sơ bộ nguồn nước ngầm về mặt lý hóa và vi sinh có thể nhận thấy nguồn nước này đều đạt được chuẩn nước dùng cho ăn uống và sinh hoạt – theo quyết định 1329/BYT/02, riêng c[r]
 • 46
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP “BẢO HIỂM HOẢ HOẠN THỰC TRẠNG- GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI TỔNG CÔNG TY BẢO VIỆT

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP “BẢO HIỂM HOẢ HOẠN THỰC TRẠNG- GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI TỔNG CÔNG TY BẢO VIỆT"

tham gia b ả o hi ể m t ạ i B ả o Vi ệ t mà ở các Công ty khác không có. Ch ỉ có cách thông qua m ặ t m ạ nh nh ư v ậ y, B ả o Vi ệ t m ớ i có th ể duy trì và c ủ ng c ố đượ c các m ố i quan h ệ c ũ , xây d ự ng m ố i quan h ệ c ũ t ố t đẹ p. Thu hút khách hàng qua thành ph ầ n trung gian c ũ ng là đ i ề u quan tâm, B ả o Vi ệ t c ầ n đẩ y m ạ nh và m ở r ộ ng h ơ n n ữ a đố i v ớ i các nghành qu ả n ch ủ quan và nghành liên quan nh ư T ổ ng c ụ c đầ u t ư và phát tri ể n, các ngân hàng th ươ ng m ạ i, l ự c l ượ ng c ả nh sát PCCC, các Công ty d ị nh v ụ t ư v ấ n v ề đầ u t ư , các doanh nghi ệ p nhà n ướ c, t ư nhân l ớ n... để thông qua nh ữ ng đố i t ượ ng này B ả o Vi ệ t gi ớ i thi ệ u s ả n ph ẩ m b ả o hi ể m ho ả ho ạ n v ớ i khách hàng. Ngoài ra c ầ n quan h ệ ch ặ t ch ẽ h ơ n v ớ i các Công ty b ả o hi ể m đị a ph ươ ng. Đ ây là nh ữ ng ti ề m n ă ng to l ớ n mà B ả o Vi ệ t c ầ n khai thác.
 • 43
TÀI LIỆU TỔNG HỢP NHỮNG CHÍNH SÁCH BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG CỦA NHÀ NƯỚC TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ PHẦN 1 DOCX

TÀI LIỆU TỔNG HỢP NHỮNG CHÍNH SÁCH BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG CỦA NHÀ NƯỚC TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ PHẦN 1 DOCX

c ải tiến, ỏp dụng v à tri ển khai cỏc loại h ỡnh b ảo hiểm mới đang trở thành m ột trong những chiến lược quan trọng m à cỏc cụng ty b ảo hiểm s ử dụng để cạnh tranh tr ờn th ị trường. Đố i v ới những cỏn bộ bảo hiểm cũng như những ai đang nghi ờn c ứu, học tập tr ờn l ĩnh vực n ày, nghi ệp vụ Bảo hiểm Ho ả hoạn đ ó khụng cũn xa l ạ. Tuy nhi ờn, làm th ế nào để hiểu thấu đỏo, tường tận cơ sở
 • 10
PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG NITRIT VÀ NITRAT CÁC NGUỒN NƯỚC MẶT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG NITRIT VÀ NITRAT CÁC NGUỒN NƯỚC MẶT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

Trần Thị Lý (2010), Xác định nitrat, nitrit trong một số mẫu nước mặt và nước ngầm xung quanh khu vực nhà máy phân đạm Bắc Giang bằng phương pháp trắc quang và phương pháp phân tích dòn[r]
 • 6
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI THỰC TRẠNG HIỆN NAY CỦA NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM HỎA HOẠN  POT

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI THỰC TRẠNG HIỆN NAY CỦA NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM HỎA HOẠN POT

Tuy vậy hoả hoạn ở đây loại trừ: - Nổ ro ảnh hưởng của hoạ hoạn - Động đất ngầm - Tài sản bị phá huỷ hay hư hỏng do + Do bị lên men hoặc toả nhiệt +Quá trình sử lý bằng nhiệt Việc loại t[r]
 • 40
CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ NHỮNG RỦI RO PHẦN 2 POTX

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ NHỮNG RỦI RO PHẦN 2 POTX

cú th ể thực hiện đựơc cụng tỏc qu ản rủi ro. Đối với người khai thỏc bảo hi ểm việc đỏnh giỏ rủi ro sẽ giỳp họ quyết định cú nhận bảo hiểm hay khụng, m ức phớ bao nhi ờu. Tài li ệu về định giỏ rủi ro coi như bỏo cỏo của h ọ trong hồ sơ về khỏch h àng, nú c ũng l à tài li ệu để bỏo cỏo cho cỏc nhà nh ận bảo hiểm v à c ũng là cơ sở đối chiếu khi giải quyết bồi thường.
 • 6
BẢO HIỂM HOẢ HOẠN THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI TỔNG CÔNG TY BẢO VIỆT DOCX

BẢO HIỂM HOẢ HOẠN THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI TỔNG CÔNG TY BẢO VIỆT DOCX

Hiệp hội bảo hiểm hoả hoạn lần đầu tiên ra đời trên thế giới là ở Đức năm 1591 mang tên Feuer Casse. Một thời gian ngắn sau đó xuất hiên thêm vài Công ty nữa nhưng không để lại dấu ấn gì lớn cho tới giữa thế kỷ 17. Năm 1666 đẫ xẩy ra một vụ Hoả hoạn khủng khiếp ở Lôn Đôn. Vụ Hoả hoạn kéo dài năm ngày. Thiêu huỷ gần như toàn bộ thành phố đã kích thích sự ra đời của bảo hiểm hoả hoạn. Một nhà vật người Anh tên là NICHOLAS BARBEN chuyển nghạch sang lĩnh vực xây dựng trong thời gian xây dựng lại thành phố đã đồng thời cũng bắt đầu bảo hiểm hoả hoạn cho các ngôi nhà mới xây dựng. Ban đâu ông điều khiển Công ty theo kiểu Công ty tư nhât nhưng sau đó năm 1680 ông đổi thành Công ty cổ phần mang tên là “ The Fire Office “. Một số Công ty khác cũng theo đó ra đời trong đó có Hand in Hand năm 1696 và Sun Fire Office năm 1710.
 • 44
Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về các chính sách của nhà nước trong việc bảo vệ nhà dân khỏi hỏa hoạn phần 2 pps

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về các chính sách của nhà nước trong việc bảo vệ nhà dân khỏi hỏa hoạn phần 2 pps

cú th ể thực hiện đựơc cụng tỏc qu ản rủi ro. Đối với người khai thỏc bảo hi ểm việc đỏnh giỏ rủi ro sẽ giỳp họ quyết định cú nhận bảo hiểm hay khụng, m ức phớ bao nhi ờu. Tài li ệu về định giỏ rủi ro coi như bỏo cỏo của h ọ trong hồ sơ về khỏch h àng, nú c ũng l à tài li ệu để bỏo cỏo cho cỏc nhà nh ận bảo hiểm v à c ũng là cơ sở đối chiếu khi giải quyết bồi thường.
 • 6
BẢO HIỂM HOẢ HOẠN THỰC TRẠNG- GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI TỔNG CÔNG TY BẢO VIỆT

BẢO HIỂM HOẢ HOẠN THỰC TRẠNG- GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI TỔNG CÔNG TY BẢO VIỆT

I. Vài nét về lịnh sử bảo hiểm hoả hoạn Hiệp hội bảo hiểm hoả hoạn lần đầu tiên ra đời trên thế giới là ở Đức năm 1591 mang tên Feuer Casse. Một thời gian ngắn sau đó xuất hiên thêm vài Công ty nữa nhng không để lại dấu ấn gì lớn cho tới giữa thế kỷ 17. Năm 1666 đẫ xẩy ra một vụ Hoả hoạn khủng khiếp ở Lôn Đôn. Vụ Hoả hoạn kéo dài năm ngày. Thiêu huỷ gần nh toàn bộ thành phố đã kích thích sự ra đời của bảo hiểm hoả hoạn. Một nhà vật ngời Anh tên là NICHOLAS BARBEN chuyển nghạch sang lĩnh vực xây dựng trong thời gian xây dựng lại thành phố đã đồng thời cũng bắt đầu bảo hiểm hoả hoạn cho các ngôi nhà mới xây dựng. Ban đâu ông điều khiển Công ty theo kiểu Công ty t nhât nh- ng sau đó năm 1680 ông đổi thành Công ty cổ phần mang tên là “ The Fire Office “. Một số Công ty khác cũng theo đó ra đời trong đó có Hand in Hand năm 1696 và Sun Fire Office năm 1710.
 • 41
BẢO HIỂM HOẢ “HOẠN THỰC TRẠNG- GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI TỔNG CÔNG TY BẢO VIỆT

BẢO HIỂM HOẢ “HOẠN THỰC TRẠNG- GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI TỔNG CÔNG TY BẢO VIỆT

Hiệp hội bảo hiểm hoả hoạn lần đầu tiên ra đời trên thế giới là ở Đức năm 1591 mang tên Feuer Casse. Một thời gian ngắn sau đó xuất hiên thêm vài Công ty nữa nhng không để lại dấu ấn gì lớn cho tới giữa thế kỷ 17. Năm 1666 đẫ xẩy ra một vụ Hoả hoạn khủng khiếp ở Lôn Đôn. Vụ Hoả hoạn kéo dài năm ngày. Thiêu huỷ gần nh toàn bộ thành phố đã kích thích sự ra đời của bảo hiểm hoả hoạn. Một nhà vật ngời Anh tên là NICHOLAS BARBEN chuyển nghạch sang lĩnh vực xây dựng trong thời gian xây dựng lại thành phố đã đồng thời cũng bắt đầu bảo hiểm hoả hoạn cho các ngôi nhà mới xây dựng. Ban đâu ông điều khiển Công ty theo kiểu Công ty t nhât nh- ng sau đó năm 1680 ông đổi thành Công ty cổ phần mang tên là “ The Fire Office “. Một số Công ty khác cũng theo đó ra đời trong đó có Hand in Hand năm 1696 và Sun Fire Office năm 1710.
 • 41
TIẾN TRÌNH VÀ MÔ HÌNH TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

TIẾN TRÌNH VÀ MÔ HÌNH TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

- LẬP KẾ HOẠCH: ƯỚC LƯỢNG CÔNG VIỆC, LẬP LỊCH BIỂU, PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC TRANG 5 PHẦN MỀM ĐƯỢC XÂY DỰNG NHẰM THỎA MÃN ĐẶC TẢ CỦA NÓ: - THIẾT KẾ DESIGN: DỊCH CÁC YÊU CẦU THÀNH BẢN THIẾT K[r]
 • 35

Xem thêm

Từ khóa: ứng dụng xây dựng tòa soạn báo điện tửxây dựng tòa soạn báo điện tửxây dựng thương hiệu điện tửnguyên tắc xây dựng bài giảng điện tửxây dựng bài giảng điện tửthành lập tòa soạn điện tửđịnh hướng và giải pháp xây dựng thư viện điện tử trong điều kiện tin học hóa các hoạt động của ktnnxây dựng thư viện điện tửxây dựng giáo án điện tửxây dựng chính quyền điện tửgiải pháp xây dựng thư viện điện tửmẫu kế hoạch xây dựng bài giảng điện tửcách xây dựng bài giảng điện tửhướng dẫn xây dựng bài giảng điện tửcông cụ xây dựng bài giảng điện tửBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Một số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ