0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Hạch toán các khoản thanh toán với khách hàng

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HÀ ĐÔNG

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HÀ ĐÔNG

Thứ tám, công ty cần có các chính sách chiết khấu thanh toán với khách hàng để kích thích tiêu thụ. Việc làm này tuy làm tăng chi phí cho công ty nhưng lại giúp công ty thu hồi vốn nhanh, tăng tốc độ vòng quay của vốn. Tỷ lệ chiết khấu thanh toán hiệu quả khi nó được dặt trong mối quan hệ với lãi suất tiền gửi và lãi suất tiền vay tại thị trường liên Ngân hàng. Theo đó, tỷ lệ chiết khấu thanh toán của công ty phải lớn hơn lãi suất tiền gửi và nhỏ hơn lãi suất tiền vay Ngân hàng của công ty. Quá trình hạch toán các khoản chiết khấu thanh toán diễn ra như sau: Khi phát sinh các giao dịch nhận tiền hàng ứng trước hoặc khách hàng thanh toán trước tiền hàng, công ty tiến hành trả các khoản chiết khấu thanh toán cho khách hàng bằng tiền mặt, tiền gửi Ngân hàng hoặc trừ vào các khoản phải thu của khách hàng, kế toán tiến hành cập nhật các chứng từ có liên quan (như phiếu chi hoặc Giấy báo Nợ của Ngân hàng) vào phần mềm kế toán và hạch toán theo bút toán:
 • 25
BÀI TẬP TỔNG HỢP NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

BÀI TẬP TỔNG HỢP NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

1. Tiền lương phải thanh toán cho CBCNV trực tiếp sản xuất SP là 8.000.000đ, quản lý phân xưởng 1.000.000đ, bộ phận bán hàng 4.000.000đ, bộ phận QLDN là 2.000.000đ 2. Trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo tỷ lệ quy định để tính vào các đối tượng chi phí có liên quan kể cả phần trừ BHXH,BHYT của CBCNV
 • 20
HẠCH TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN VỚI NGƯỜI BÁN, KHÁCH HÀNG VÀ NHÀ NƯỚC VỚI VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á

HẠCH TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN VỚI NGƯỜI BÁN, KHÁCH HÀNG VÀ NHÀ NƯỚC VỚI VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á

Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán với người bán, khách hàng và Nhà nước với việc tăng cường quản lý tài chính tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Đông Á.doc
 • 120
LUẬN VĂN: VẬN DỤNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM SỐ 15 HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG VÀO VIỆC HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2 - TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI PPT

LUẬN VĂN: VẬN DỤNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM SỐ 15 HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG VÀO VIỆC HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2 - TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI PPT

Việc quy định rõ thời hạn, phương thức thanh toán và trách nhiệm giữa các bên là một trong những điều khoản hết sức quan trọng của HĐXD. Đây chính là cơ sở để đảm bảo cho HĐXD được thực hiện theo đúng tiến độ kế hoạch đã đề ra và là căn cứ để đưa ra hình thức khen thưởng và xử phạt với mỗi bên khi vi phạm hợp đồng. Nó cũng là căn cứ hết sức quan trọng để kế toán có thể thực hiện các ước tính về doanh thu từng kỳ của HĐXD. ở Công ty hiện nay phần phương thức thanh toán trong hợp đồng chỉ nói chung chung là bằng tiền mặt hay chuyển khoản mà không nói rõ thời gian và thủ tục thanh toán. Điều này rất dễ gây ra những tranh chấp, và chậm thanh toán của các chủ đầu tư, gây thiệt hại cho Công ty.
 • 100
Xây dựng chính sách chiết khấu thanh toán và thực hiện kế toán chiết khấu thanh toán trong doanh nghiệp

Xây dựng chính sách chiết khấu thanh toán và thực hiện kế toán chiết khấu thanh toán trong doanh nghiệp

Chiết khấu thanh toán là một loại chiết khấu mà nhiều doanh nghiệp dùng để tác động đến khách hàng nhằm khuyến khích khách hàng thanh toán tiền hàng sớm trước thời hạn quy ước trong hợp đồng. Bài viết đưa ra những căn cứ xây dựng chính sách chiết khấu, xác định mức chiết khấu làm cơ sở phản ánh hạch toán kế toán chiết khấu thanh toán trong doanh nghiệp.
 • 6
THỰC TRẠNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI CHI NHÁNH NGÂN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VĨNH PHÚC

THỰC TRẠNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI CHI NHÁNH NGÂN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VĨNH PHÚC

nhất là do thủ tục thanh toán nó khá đơn giản, thuận tiện, người mua chỉ cần viết uỷ nhiệm chi tới Ngân hàng mình mở tài khoản, nếu như trên tài khoản của người mua còn đủ số dư để thanh toán thì Ngân hàng sẽ tự làm thủ tục thanh toán cho người bán, người bán không cần thiết phải đến Ngân hàng làm thủ tục thanh toán như các hình thức khác, như vậy thanh toán bằng hình thức này sẽ thuận thiện cho cả hai bên. Hơn nưa do việc thanh toán liên hàng qua mạng vi tính và thanh toán bù trừ trên địa bàn Vĩnh Phúc rất nhanh gọn nên hình thức thanh toán uỷ nhiệm chi trở nên thuận tiện và kịp thời hơn. Chỉ trong vòng từ 1-2 ngày thậm chí vài giờ kể từ khi người mua gởi uỷ nhiệm chi, người bán đã nhận được tiền hàng và cũng có thể không nhận được tiền hàng vì còn phụ thuộc vào bên mua có lập uỷ nhiệm chi để thanh toán hay không. Do vậy hình thức thanh toán này chỉ được áp dụng với các đơn vị có quan hệ thường xuyên và có uy tín với nhau.
 • 23
Kế toán khoản phải thu khách hàng, phải trả người bán

Kế toán khoản phải thu khách hàng, phải trả người bán

Các tài khoản chủ yếu công ty sử dụng * Tài khoản 131’’ phải thu khách hàng ‘’ TRANG 11 Kết cấu: TK 131 ‘’ phải thu khách hàng ‘’ - Các khoản phải thu từ khách - Khách hàng thanh toán nợ[r]
 • 48
HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI THU TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC THỰC HIỆN

HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI THU TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC THỰC HIỆN

Đối với các khoản phải thu, KTV cần tìm hiểu về: Bộ máy kế toán của đơn vị khách hàng đối với khoản phải thu; Nợ phải thu cần được hạch toán chi tiết cho từng đối tượng phải thu, theo từ[r]
 • 79
43 KẾ TOÁN THANH TOÁN

43 KẾ TOÁN THANH TOÁN

Tiền tạm ứng được quản lý, chi tiêu, thanh toán hoàn ứng theo chế độ quy định, trên cơ sở nguyên tắc chung như sau: Chỉ được cấp chi tạm ứng trê cơ sở lệnh chi của thủ trưởng, kế toán trưởng trong đơn vị. Chỉ được cấp chi tạm ứng cho cán bộ, viên chức thuộc danh sách lương của đơn vị để đảm bảo khả năng hoàn ứng khi đến hạn.
 • 42
54 HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG XUÂN HÙNG

54 HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG XUÂN HÙNG

HẠCH TOÁN CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI KHÁCH HÀNG: Căn cứ vào các chứng từ kế toán sau: + Hoá đơn bán hàng + Phiếu thu, phiếu chi + Giấy báo có, báo nợ của ngân hàng + Bảng thanh toán bù trừ [r]
 • 46
HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN VỚI KHÁCH HÀNG VÀ NHÀ CUNG CẤP TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU INTIMEX

HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN VỚI KHÁCH HÀNG VÀ NHÀ CUNG CẤP TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU INTIMEX

Tài liệu tham khảo kinh tế thương mại Hoàn thiện hạch toán các nghiệp vụ thanh toán với khách hàng và nhà cung cấp tại Công ty Xuất nhập khẩu Intimex
 • 85
LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

IV. HẠCH TOÁN TỔNG HỢP THÀNH PHẨM 1. Phương pháp kê khai thường xuyên 1.1. Nội dung phương pháp Đây là phương pháp tổng hợp hàng tồn kho, phản ánh một cách thường xuyên, liên tục tình hình biến động nhập, xuất, tồn NVL, CCDC, thành phẩm, hàng hóa. Theo phương pháp này hàng tồn kho sử dụng cho phương pháp kê khai thường xuyên, phản ánh cả nhập, xuất, tồn. Phương pháp này thường áp dụng ở những doanh nghiệp sản xuất sản phẩm với chủng loại không nhiều.
 • 49
LÝ LUẬN CHUNG VỀ THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

LÝ LUẬN CHUNG VỀ THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

Tổ chức hạch toán chi tiết thành phẩm được thực hiện ở hai nơi: Phòng kế toán và kho. Việc hạch toán ở phòng kế toán được thực hiện trên sổ sách kế toán ghi chép bằng thước đo hiện vật và thước đo giá trị. Bằng việc hạch toán đồng thời ở hai nơi, phòng kế toán có thể phát hiện kịp thời các trường hợp ghi chép sai các nghiệp vụ tăng, giảm thành phẩm và các nguyên nhân khác làm cho tình hình tồn kho thực tế không khớp với số liệu ghi chép trên sổ sách kế toán.
 • 35
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ  XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ NÔNG SẢN

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ NÔNG SẢN

+ Liên 2 : Giao cho khách hàng + Liên 3: sử dụng để hạch toán. Tổng Công Ty Rau quả Nông Sản hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên và tính trị giá vốn hàng bán theo phương pháp bình quân gia quyền. Phương pháp này được cài đặt sẵn trên máy vi tính, khi Tổng Công Ty nhập hàng về thì nhập số lượng và đơn giá nhập vào máy. Khi xuất hàng bán Tổng Công Ty chỉ nhập số lượng hàng bán mà không nhập đơn giá xuất. Cuối kỳ sau khi tập hợp toàn bộ lượng hàng nhập, xuất tồn trong kỳ máy sẽ tự tính ra giá vốn của hàng xuất kho trong kỳ. Giá vốn hàng xuất kho của các loại hàng hoá của tổng công ty chỉ được tính trên cơ sở giá mua thực tế của hàng hoá mua vào, còn chi phí mua hàng được tập hợp vào chi phí bán hàng – Trị giá mua thực tế là giá mua của hàng hoá trên hóa đơn mua hàng chưa có thuế GTGT ( Đối với hàng nhập khẩu, trị giá mua là giá CIF ghi trên hợp đồng nhập khẩu).Trên cơ sở đó, máy tính
 • 28
TIỂU LUẬN KẾ TOÁN CÁC KHẢN PHẢI TRẢ KHÁC

TIỂU LUẬN KẾ TOÁN CÁC KHẢN PHẢI TRẢ KHÁC

- Giỏ trị tài sản phỏt hiện thừa cũn chờ giải quyết. - Doanh thu chưa thực hiện ở thời điểm cuối kỳ kế toỏn. - Chờnh lệch tỷ giỏ hối đoỏi phỏt sinh và đỏnh giỏ lại cỏc khoản mục tiền tệ cú gốc ngoại tệ (lói tỷ giỏ) của hoạt động đầu tư XDCB (giai đoạn trước hoạt động) khi hoàn thành đầu tư chưa xử lý tại thời điểm cuối năm tài chớnh. - Số chờnh lệch giỏ bỏn cao hơn giỏ trị hợp lý hoặc giỏ trị cũn lại của TSCĐ bỏn và thuờ lại chưa kết chuyển.
 • 31
HẠCH TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN VỚI NGƯỜI BÁN, KHÁCH HÀNG VÀ NHÀ NƯỚC VỚI VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á

HẠCH TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN VỚI NGƯỜI BÁN, KHÁCH HÀNG VÀ NHÀ NƯỚC VỚI VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á

Tài liệu tham khảo tài chính ngân hàng Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán với người bán, khách hàng và nhà nước với việc tăng cường quản lý tài chính tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển công
 • 121
QUYẾT ĐỊNH SỐ 822/QĐ-BTC PPTX

QUYẾT ĐỊNH SỐ 822/QĐ-BTC PPTX

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khoản thu, chi ngân sách nhà nước trong Mục lục ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định này chưa có, các cơ quan, đơn vị áp dụng theo chế độ quy định chung.
 • 10
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG VÀ KẾ TOÁN TẠM ỨNG TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG HÀ

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG VÀ KẾ TOÁN TẠM ỨNG TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG HÀ

Do công ty TNHH Hoàng Hà áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chung nên kế toán công ty sử dụng sổ chi tiết thanh toán với ngời mua đợc mở theo dõi cho từng khách hàng. Mỗi khách hàng đợc theo dõi trên một tờ, một trang sổ riêng. Cụ thể sổ theo dõi thanh toán với ngời mua đợc lập ở công ty trong tháng 02 nh sau:
 • 45
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH

Theo phương thức này, định kỳ doanh nghiệp sẽ gửi hàng cho khách hàng theo những thỏa thuận trong hợp đồng. Khách hàng có thể là đơn vị nhận bán hàng đại lý hoặc là những khách hàng mua thường xuyên theo hợp đồng kinh tế. Khi xuất kho hàng hóa giao cho khách hàng thì số hàng hóa đó vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp, bởi vì chưa thỏa mãn 5 điều kiện ghi nhận doanh thu. Đến khi khách hàng thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán kế toán ghi nhận doanh thu do doanh nghiệp đã chuyển các lợi ích gắn với quyền sở hữu hàng hóa cho khách hàng
 • 29
HCM_APPLICATION_FOR_OPENING_ACCOUNT_CORPORATE

HCM_APPLICATION_FOR_OPENING_ACCOUNT_CORPORATE

Tất cả các khoản tiền được thanh toán bằng tiền mặt cho Khách hàng hoặc được nộp vào Tài khoản cho dù các khoản tiền này phải trả bởi Ngân hàng a sẽ được Ngân hàng xử lý với tư cách là đ[r]
 • 9
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CÔNG NGHỆ SONG LINH

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CÔNG NGHỆ SONG LINH

Qua nghiên cứu lý thuyết và tìm hiểu thực tế tại Công ty Công nghệ Song Linh em thấy công tác hạch toán lao động tiền lương ở công ty được thực hiện khoa học theo đúng chế độ. Mặc dù còn một số tồn tại nhất định cần giải quyết nhưng nhìn chung công tác hạch toán lao động tièn lương ở công ty đang dần được hoàn thiện và trở thành đòn bẩy có tác dụng kích thích người lao động làm việc hiệu quả hơn.
 • 44
TĂNG CHẤT LƯỢNG THANH TÓAN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI VIETINBANK KHU VỰC 2 HAI BÀ TRƯNG HÀ NỘI - 2 PPSX

TĂNG CHẤT LƯỢNG THANH TÓAN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI VIETINBANK KHU VỰC 2 HAI BÀ TRƯNG HÀ NỘI - 2 PPSX

Việc áp dụng rộng rãi công nghệ tin học trong thanh toán ở tất cả các cấp của ngân hàng được thể hiện thông qua một số Quyết định: Quyết định 1557/2001/QĐ- NHNN ngày 14/12/2001 của Thống đốc NHNN ban hành quy chế thanh toán bù trừ điện tử liên ngân hàng; Quyết định số 212/2002/QĐ- NHNN ngày 20/03/2002 của Thống đốc NHNN ban hành quy trình nghiệp vụ thanh toán bù trừ điện tử liên ngân hàng; Quyết định số 44/2002/QĐ- TTg ngày 21/03/2002 của Thủ tướng chính phủ về việc sử dụng chứng từ điện tử làm chứng từ kế toán đẻ hạch toánthanh toán vốn của các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán; Quyết định số 309//2002/QĐ- NHNN ngày 09/04/2002 của Thống đốc NHNN ban hành quy chế thanh toán điện tử liên ngân hàng. Kể từ khi hệ thống NHNN áp dụng công nghệ tin học vào thanh toán đã làm giảm thời gian thanh toán và hạn chế được nhiều sai sót nhầm lẫn, đã tạo niềm tin với khách hàng trong nước và khách hàng nước ngoài. Khách hàng có quyền lựa chọn ngân hàng phục vụ mình, một khách hàng có thể mở tài khoản ở nhiều ngân hàng khác nhau, và có thể lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp.
 • 9
CHUONG IV HACH TOAN TIEN LUONG PPT

CHUONG IV HACH TOAN TIEN LUONG PPT

lương trả cho người lao động trong thời gian thực tế làm việc; trong thời gian ngừng việc, nghỉ phép hoặc đi học; việc; trong thời gian ngừng việc, nghỉ phép hoặc đi học; các loại tiền thưởng trong sản xuất, các khoản phụ cấp thư
 • 32
LUẬN VĂN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VU KỸ THUẬT ĐÔNG NAM Á

LUẬN VĂN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VU KỸ THUẬT ĐÔNG NAM Á

- Bên có: Các khoản tiền lương tiền thưởng v các khoà ản phải trả cho CNV TRANG 11 Sơ đồ 2.1: Hạch toán các khoản phải trả CNV Hàng tháng căn cứ vào bảng thanh toán tiền lương thanh toán[r]
 • 51
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐÔNG NAM Á

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐÔNG NAM Á

- Bên có: Các khoản tiền l−ơng tiền th−ởng và các khoản phải trả cho CNV TRANG 11 Sơ đồ 2.1: Hạch toán các khoản phải trả CNV Hàng tháng căn cứ vào bảng thanh toán tiền l−ơng thanh toán [r]
 • 50
CÔNG TÁC HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀO CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN

CÔNG TÁC HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀO CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN

Công tác hạch toán vốn bằng tiền vào các khoản thanh toán tại công ty cổ phần
 • 76
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CTY CP TM DV KỸ THUẬT ĐÔNG NAM Á

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CTY CP TM DV KỸ THUẬT ĐÔNG NAM Á

- Bên có: Các khoản tiền lương tiền thưởng và các khoản phải trả cho CNV TRANG 10 Sơ đồ 2.1: Hạch toán các khoản phải trả CNV Hàng tháng căn cứ vào bảng thanh toán tiền lương thanh toán [r]
 • 50
MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HÀ ĐÔNG

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HÀ ĐÔNG

 TK 63223: Giá vốn hàng bán khăn tắm xuất khẩu  TK 63224 : Gía vốn hàng bán khăn thảm xuất khẩu  TK 63225: Giá vốn hàng bán áo choàng tắm xuất khẩu Thứ ba, về thời điểm ghi nhận doanh thu của công ty đã vi phạm nguyên tắc thực hiện trong ghi nhận doanh thu, công ty có thể khắc phục tình trạng này bằng cách: đối với các đơn hàng có giá trị lớn hàng ngày cho Tổng công ty dệt may Hà Nội, công ty cần tiến hành xuất hóa đơn ngay tại ngày giao hàng để xác định doanh thu nhằm đảm bảo tính khách quan khi xác định doanh thu, tính xác thực của tài sản, chi phí và sự phù hợp của doanh thu và chi phí trong quá trình hạch toán doanh thu tiêu thụ thành phẩm.
 • 23
TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH - VAS 04 PPS

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH - VAS 04 PPS

 Nguyên giá TSCĐ vô hình mua dưới hình thức trao đổi với một TSCĐ vô hình tương tự, hoặc có thể hình thành do được bán để đổi lấy quyền sở hữu một tài sản tương tự (tài sản tương tự là tài sản có công dụng tương tự, trong cùng lĩnh vực kinh doanh và có giá trị tương đương). Trong cả hai trường hợp không có bất kỳ khoản lãi hay lỗ nào được ghi nhận trong quá trình trao đổi. Nguyên giá TSCĐ vô hình nhận về được tính bằng giá trị còn lại của TSCĐ vô hình đem trao đổi.
 • 61
ĐỂ BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ POTX

ĐỂ BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ POTX

Thúc d ục các khách h àng t ốt nhất thanh toán. Giải thích cho họ tình hình tài chính và, n ếu cần thiết, cung cấp các khoản chiết kh ấu thanh toán cho họ. Công ty cũng cần đốc thúc những khách hàng ch ậm thanh toán, những khách hàng đ ã nh ận được hoá đơn nhưng chưa thanh toán sau hơn 90 ngày. Đề nghị chiết khấu
 • 13
KẾ TOÁN THANH TOÁN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU-PHẢI TRẢ CHO KHÁCH HÀNG TẠI CTY XNK ĐÀ NẴNG

KẾ TOÁN THANH TOÁNCÁC KHOẢN PHẢI THU-PHẢI TRẢ CHO KHÁCH HÀNG TẠI CTY XNK ĐÀ NẴNG

Kế toán thanh toán và các khoản phải thu-phải trả cho khách hàng tại cty xnk đà nẵng.doc
 • 63
KẾ TOÁN THANH TOÁN VỀ CÁC KHOẢN PHẢI THU VÀ PHẢI TRẢ CHO KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU ĐÀ NẴNG

KẾ TOÁN THANH TOÁN VỀ CÁC KHOẢN PHẢI THU VÀ PHẢI TRẢ CHO KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU ĐÀ NẴNG

Kế toán thanh toán về các khoản phải thu và phải trả cho khách hàng tại công ty Xuất Nhập Khẩu Đà Nẵng
 • 64
MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỀ HẠCH TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THÔNG TIN TÍN NHIỆM VÀ XẾP HẠNG DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỀ HẠCH TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THÔNG TIN TÍN NHIỆM VÀ XẾP HẠNG DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Các nhân viên độc lập tiến hành quá trình thu thập thông tin, tổng hợp, phân tích..và cuối cùng là cho ra sản phẩm: báo cáo tín nhiệm. Tất cả các chi phí phát sinh được kế toán ghi nhận ngay, đến khi hoàn thành cung cấp dịch vụ cho khách hàng thì cũng là lúc chi phí được tập hợp. Ngay sau khi công ty cung cấp dịch vụ cho khách hàng (báo cáo tín nhiệm được gửi đến tay khách hàng), khách hàng sẽ cam kết thanh toán cho công ty. Có nghĩa là vào thời điểm đó công ty hoàn toàn có thể ghi nhận doanh thu và ghi Nợ TK phải thu của khách hàng. Tuy nhiên, trong thực tế công ty lại chỉ ghi nhận doanh thu khi mà khách hàng đã thực sự thanh toán tiền( thời điểm mà công ty nhận được giấy báo có của ngân hàng). Trong khi hai thời điểm đó cách xa nhau trung bình là 2-3 tháng.
 • 24
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY THAN MẠO KHÊ

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY THAN MẠO KHÊ

Để hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương kế toán sử dụng tài khoản sau: Tài khoản 334: Phải trả công nhân viên Dùng để phản ánh các khoản thanh toán với công nhân vi[r]
 • 36
KẾ TOÁN THANH TOÁN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU-PHẢI TRẢ CHO KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY XNK ĐÀ NẴNG

KẾ TOÁN THANH TOÁNCÁC KHOẢN PHẢI THU-PHẢI TRẢ CHO KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY XNK ĐÀ NẴNG

KẾ TOÁN THANH TOÁN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU-PHẢI TRẢ CHO KHÁCH HÀNG TẠI Công ty XNK ĐÀ NẴNG
 • 51
KẾ TOÁN THANH TOÁN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU-PHẢI TRẢ CHO KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY XNK ĐÀ NẴNG

KẾ TOÁN THANH TOÁNCÁC KHOẢN PHẢI THU-PHẢI TRẢ CHO KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY XNK ĐÀ NẴNG

KẾ TOÁN THANH TOÁN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU-PHẢI TRẢ CHO KHÁCH HÀNG TẠI Công ty XNK ĐÀ NẴNG
 • 51
ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KÊ TOÁN TIỀN LƯƯNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CTGT 422

ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KÊ TOÁN TIỀN LƯƯNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CTGT 422

Để hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương, kế toán sử dụng các tài khoản sau: - TK 334: “Phải trả công nhân viên”, dùng để phản ánh các khoản thanh toán với công nhân viên củ[r]
 • 49
CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CP DX VÀ SX NHÔM

CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CP DX VÀ SX NHÔM

CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CP DX VÀ SX NHÔM
 • 133
HỆ THỐNG CHUYỂN TIỀN ĐIỆN TỬ GIỮA CHI NHÁNH VỚI ĐIỂM GIAO DỊCH TRONG NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM DOC

HỆ THỐNG CHUYỂN TIỀN ĐIỆN TỬ GIỮA CHI NHÁNH VỚI ĐIỂM GIAO DỊCH TRONG NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM DOC

b Tại điểm giao dịch  _Lệnh thanh toán của khách hàng_ - _Đối với Lệnh thanh toán Có_ Nợ: TK tiền gửi khách hàng hoặc TK thích hợp _ _Có: TK thanh toán khác – tiểu khoản hội sở CN - _Đố[r]
 • 39
TIỂU LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC: QUY TRÌNH KIỂM SOÁT TẠI KHO BẠC

TIỂU LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC: QUY TRÌNH KIỂM SOÁT TẠI KHO BẠC

3 Kế toán thanh toán hạch toán chi NSNN và trả hồ sơ cho cán bộ kiểm soát chi đối với những hồ sơ cần trả khách hàng để trả lại cho khách hàng; đồng thời, làm thủ tục thanh toán bằng chu[r]
 • 22

Xem thêm

Từ khóa: tìm hiểu kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toánluận văn tốt nghiệp kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toán trong ngan hangluận văn tốt nghiệp kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toán trong cong ty tai chinhtốt nghiệp kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền và các khoản phải thu pdfkế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toánthực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toán tại công ty quản lý bến xe hà tâynhận xét cụ thể về công tác kế toán quot vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toán quot tại công ty quản lý bến xe hà tâyke toan von bang tien va cac khoan phai thubáo cáo kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thuchuyên đề kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thubài tập kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thubáo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thuthực trạng kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty tnhh xd đồng tâm docchuyên đề kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu của công ty xăng dầuke toan von bang tien va cac khoan phai thu phai traNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật