0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

chuyển hàng bán trả lại

TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐINH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG LÂM

TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐINH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG LÂM

LỜI NÓI ĐẦU Trong những năm gần đây nền kinh tế nước ta đã có bước phát triển mạnh mẽ.Trong điều kiện nền kinh tế thị trường phát triển sôi động, với sự đa dạng của các loại hình doanh nghiệp ngoài các Công ty Nhà nước, THHH, công ty cổ phần,… cạnh tranh diễn ra ngày càng mạnh mẽ và quyết liệt hơn. Đó vừa là động lực để thúc đẩy sự phát triển sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp vừa là thử thách rất lớn đòi hỏi các doanh nghiệp luôn phải vận động, luôn sáng tạo để lựa chọn hướng đi đúng đắn nhất cho riêng mình. Doanh nghiệp nếu không tự tìm cho mình một vị trí vững chắc để phát triển thì sẽ khó tồn tại, dần dần sẽ bị tụt hậu và tự đào thải ra khỏi môi trường kinh doanh. Vì vậy, tổ chức tốt công tác quản lý, hoạch định chiến lược kinh doanh nhằm đem lại lợi nhuận tối đa cho doanh nghiệp là vấn đề các nhà quản lý kinh tế rất quan tâm nhằm tạo vị thế và uy tín của mình trên thương trường. Quản lý kinh doanh sản xuất nói chung và kế toán nói riêng là công cụ rất đắc lực trong việc thu thập, xử lý và cung cấp những thông tin cần thiết cho mỗi doanh nghiệp. Kế toán doanh nghiệp sẽ vẽ ra bức tranh toàn cảnh về thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp về mọi mặt từ nguồn tài chính, sự vận động của tiền tệ, các hoạt động sản xuất, tiêu thụ hàng hoá,… từ đó các nhà quản lý có thể dựa vào những số liệu đó để nắm vững tình hình tài chính của công ty, những nhìn nhận đúng đắn thực chất, đầy đủ công tác điều hành, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh trong đơn vị mình để đưa ra những giải pháp, chiến lược kinh doanh mới theo xu hướng phát triển của thị trường cũng như của Công ty giúp cho Công ty ngày càng phát triển trong sản xuất kinh doanh.
 • 89
MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN LIÊN QUAN ĐẾN QUÁ TRÌNH TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ

MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN LIÊN QUAN ĐẾN QUÁ TRÌNH TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ

Nhiệm vụ của kế toán quá trình bán hàng là ghi chép, phản ánh đầy đủ, kịp thời khối lượng hàng hoá bán ra, tính toán đúng đắn trị giá vốn của hàng bán ra nhằm xác dịnh đúng kết quả kinh doanh thương mại, cung cấp thông tin kịp thời về tình hình bán hàng phục vụ cho lãnh đạo điều hành hoạt động kinh doanh thương mại, kiểm tra tiến độ thực hiện kế hoạch bán hàng, kế hoạch lợi nhuận bán hàng, kỷ luật thanh toán và quản lý chặt chẽ tiền bán hàng, kỷ luật thu nộp ngân sách về thuế.
 • 35
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TẠI CÔNG TY TNHH VIỆT HÀN

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TẠI CÔNG TY TNHH VIỆT HÀN

trên thế giới. Ban lãnh đạo Công ty đã nhận thức rõ các quy luật của nền kinh tế thị trờng và vận dụng sáng tạo vào thực tế, đem lại những thành công đáng khích lệ. Mặt khác, công ty đã nhận thức sâu sắc rằng để đạt đợc mục tiêu cuối cùng trong sản xuất kinh doanh là lợi nhuận thì trớc hết sản phẩm làm ra phải đợc chấp nhận và chấp nhận rộng rãi. Chính vì thế, Công ty đã rất chú trọng đến công tác quản lý, đặc biệt là trong công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả.
 • 107
BÁO CÁO TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI  DỊCH VỤ ABC DOC

BÁO CÁO TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ABC DOC

 M ục ti êu :Ki ểm tra v à ghi chép các nghi ệp vụ bán h àng qua các kênh bán hàng - đại lý và nhà phân ph ối. Qủa n lý và cung c ấp thông tin v à doanh thu bán hàng và doanh thu n ội bộ đồng thời theo d õi và ng ười qửan lý công nợ phải thu. Định k ì, ki ểm tra đối chiếu tình hình thanh toán c ủa khách h àng, theo rõi các kho ản hoa hồng cho đại lý. Ghi chép
 • 60
Hãy phân tích đánh giá các quy định trong BLDS 2015 về thời điểm chuyển quyền sở hữu đối với tài sản thông qua các hình thức mua bán trả chậm trả dần bán đấu giá bán với điều kiện chuộc lại mua với điều kiện dùng thử cho ví dụ

Hãy phân tích đánh giá các quy định trong BLDS 2015 về thời điểm chuyển quyền sở hữu đối với tài sản thông qua các hình thức mua bán trả chậm trả dần bán đấu giá bán với điều kiện chuộc lại mua với điều kiện dùng thử cho ví dụ

Hãy phân tích, đánh giá các quy định trong BLDS 2015 về thời điểm chuyển quyền sở hữu đối với tài sản thông qua các hình thức mua bán trả chậm, trả dần; bán đấu giá; bán với điều kiện chuộc lại; mua với điều kiện dùng thử. Cho ví dụ minh hoạ.Hãy phân tích, đánh giá các quy định trong BLDS 2015 về thời điểm chuyển quyền sở hữu đối với tài sản thông qua các hình thức mua bán trả chậm, trả dần; bán đấu giá; bán với điều kiện chuộc lại; mua với điều kiện dùng thử. Cho ví dụ minh hoạ.Hãy phân tích, đánh giá các quy định trong BLDS 2015 về thời điểm chuyển quyền sở hữu đối với tài sản thông qua các hình thức mua bán trả chậm, trả dần; bán đấu giá; bán với điều kiện chuộc lại; mua với điều kiện dùng thử. Cho ví dụ minh hoạ.
 • 1
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG

* Tài khoản sử dụng : Kế toán sử dụng tài khoản 641-Chi phí bán hàng và các tài khoản liên quan khác như: TK111, TK112, TK214,… * Quy trình ghi nhận : Hàng ngày các nghiệp vụ bán hàng phát sinh các chi phí, kế toán căn cứ vào chứng từ gốc phản ánh các chi phí bán hàng như: Phiếu chi, giấy báo nợ của ngân hàng, bảng chi lương và các khoản trích theo lương,…để ghi sổ chi tiết TK 641 đồng thời căn cứ vào chứng từ gốc đó để ghi bảng kê chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng do phòng kinh doanh chuyển sang, sau đó ghi bảng kê số 5, nhật ký chứng từ số 7, cuối kỳ ghi vào sổ cái TK 641 và kết chuyển toàn bộ sang TK 911 để xác định kết quả bán hàng mà không phân bổ chi phí bán hàng cho hàng hoá bán ra. Việc tổng hợp các chi phí bán hàng để ghi vào các sổ theo định khoản:
 • 29
HÃY CHO BIẾT QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI TỪ VIỆC ÁP DỤNG QUYẾT ĐỊNH 15 SANG THÔNG TƯ 200 TẠI ĐƠN VỊ MÀ ANH CHỊ THỰC TẬP. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN

HÃY CHO BIẾT QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI TỪ VIỆC ÁP DỤNG QUYẾT ĐỊNH 15 SANG THÔNG TƯ 200 TẠI ĐƠN VỊ MÀ ANH CHỊ THỰC TẬP. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN

BÁN HÀNG KHUYẾN MẠI TRẢ SAU MÀ VIỆC TRẢ THƯỞNG KHUYẾN MẠI BẰNG CÁC HÀNG MUA TỪ BÊN NGOÀI MÀ DN KHÔNG BÁN NÓ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THÔNG THƯỜNG − TT200 ghi nhận Tại thời điểm bán hàn[r]
 • 29
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH QUY TRÌNH KẾ TOÁN KẾT QUẢ BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ P3 PPTX

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH QUY TRÌNH KẾ TOÁN KẾT QUẢ BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ P3 PPTX

Tài khoản này chỉ phản ánh gí trị của số hàng đã bán bị trả lại (Tính theo đúng đơn giá bán ghi tên hoá đơn). Các chi phí khác phát sinh liên quan đến việc hàng bán bị trả lại mà doanh nghiệp phải chi đuợc phản ánh vào Tài khoản 641 “Chi phí bán hàng”.
 • 10
CÁCH CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ KIỂM TRA HÀNG PHẦN 3 PPT

CÁCH CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ KIỂM TRA HÀNG PHẦN 3 PPT

Tài khoản này chỉ phản ánh gí trị của số hàng đã bán bị trả lại (Tính theo đúng đơn giá bán ghi tên hoá đơn). Các chi phí khác phát sinh liên quan đến việc hàng bán bị trả lại mà doanh nghiệp phải chi đuợc phản ánh vào Tài khoản 641 “Chi phí bán hàng”.
 • 10
BÁN HÀNG, “NGHỀ” VÀ “NGHIỆP” PDF

BÁN HÀNG, “NGHỀ” VÀ “NGHIỆP” PDF

nghiệp tư nhân Việt Nam trước đây coi bán hàng là nghiệp vụ bình thường, chỉ bao gồm chào mời – bántrả tiền thì bây giờ còn phải lo lắng theo dõi số liệu tiêu thụ hàng ngày, hàng giờ và chăm sóc khách hàng hợp lý để bán được hàng nhiều hơn.
 • 4
LUẬN VĂN KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DNTN VẬT LIỆU XÂY DỰNG NGUYỄN THÀNH PHÁT

LUẬN VĂN KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DNTN VẬT LIỆU XÂY DỰNG NGUYỄN THÀNH PHÁT

đáp ứng đúng và đủ theo y êu c ầu khách h àng, không làm sai l ệch như hợp đồng đ ã kí. Th ực hiện đúng tiến độ, đúng chất lượng tạo uy tín cao cho doanh nghiệp. Mua bán v ật liệu xây dựng v à hàng trang trí n ội thất: đây l à ngành ngh ề chủ y ếu mang lại nhiều lợi nhuận cho doanh nghiệp n ên doanh nghi ệp rất chú trọng
 • 75
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CP QUAN HỆ QUỐC TẾ VÀ ĐẦU TƯ SẢN XUẤT

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CP QUAN HỆ QUỐC TẾ VÀ ĐẦU TƯ SẢN XUẤT

giảm giá hàng bán , hàng bán bị trả lại TGVHB: đối với doanh nghiệp sản xuất là giá thành sản phẩm của khối lượng sản tiêu thụ , của sản phẩm CFBHchi phí bán hàng và CFQLDN chi phí quản [r]
 • 36
 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUAN HỆ QUỐC TẾ VÀ ĐẦU TƯ SẢN XUẤT

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUAN HỆ QUỐC TẾ VÀ ĐẦU TƯ SẢN XUẤT

giảm giá hàng bán , hàng bán bị trả lại TGVHB: đối với doanh nghiệp sản xuất là giá thành sản phẩm của khối lượng sản tiêu thụ , của sản phẩm CFBHchi phí bán hàng và CFQLDN chi phí quản [r]
 • 37
BÀN VỀ HẠCH TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG

BÀN VỀ HẠCH TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG

* TK 512 “DOANH THU BÁN HÀNG NỘI BỘ ” TÀI KHOẢN NÀY CÓ KẾT CẤU NHƯ SAU: Bên Nợ: - Trị giá hàng bán trả lại theo giá tiêu thụ nội bộ, giảm giá hàng bán đã chấp nhận trên khối lượng sản ph[r]
 • 29
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM MINH NGUYÊN

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM MINH NGUYÊN

Khoản giảm trừ doanh thu bao gồm có: Giảm giá hàng bán, chiết khấu thương mại và hàng bán bị trả lại, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp. Các khoản này phát sinh trong quá trình bán hàng. Công ty không tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp và không kinh doanh mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt nên không có 2 khoản này. Vì vậy, đối với Công ty TNHH TM Minh Nguyên thì phần lớn không phát sinh các khoản này trong quá trình bán hàng. Với phương châm phục vụ hết khả năng doanh nghiệp có nên Công ty luôn tạo được sự tin tưởng từ phía khách hàng.
 • 36
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MOSFLY VIỆT NAM (MOSFLY)

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MOSFLY VIỆT NAM (MOSFLY)

1.1. Đặc điểm hoạt động bán hàng tại CN. Công ty TNHH Mosfly Việt Nam (MOSFLY) 1.1.1. Danh mục hàng bán của chi nhánh. Trải qua gần 8 năm hoạt động, chi nhánh đã phát huy được hiệu quả và ngày càng phát triển. Doanh thu ngày càng tăng một cách nhanh chóng. Chi nhánh đã ra quyết định kinh doanh đúng đắn một mặt do sự quản lý chỉ đạo của ban giám đốc, mặt khác do sự cố gắng của toàn thể phòng ban và người lao động nên kinh doanh rất tốt. Sản phẩm của chi nhánh ngày càng trở nên phong phú với nhiều mặt hàng mới tiêu diệt côn trùng cắn đốt,đặc biệt không gây hại đến sức khỏe của người tiêu dùng.
 • 58
TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU THIẾT BỊ CAMERA CỦA CÔNG TY TNHH TM DV GIA PHÁT

TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU THIẾT BỊ CAMERA CỦA CÔNG TY TNHH TM DV GIA PHÁT

Một số thông tin cần được cập nhật như: yêu cầu chụp ảnh container rỗng, yêu cầu chụp ảnh (quay video) đóng hàng, yêu cầu chụp ảnh Seal Container… Bước 4: Kiểm tra và xác nhận các chứng từ liên quan đến lô hàng Trước khi nhập khẩu, công ty sẽ tìm hiểu mặt hàng này bắt buộc phải có những chứng từ nào trong việc làm thủ tục nhập khẩu (nếu có). Sau đó yêu cầu phía đối tác tiến hành làm để được cấp các chứng từ, chứng nhận đó.
 • 40
48 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP XE MÁY QUẢNG SƠN THUỘC CÔNG TY XNK QUẢNG NINH

48 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP XE MÁY QUẢNG SƠN THUỘC CÔNG TY XNK QUẢNG NINH

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đợc xác định là số chênh lệch giữa doanh thu bán hàng sau khi trừ đi triết khấu bán hàng, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả nếu c[r]
 • 43
LUẬN VĂN  VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH PHỤ SHC VIỆT NAM POTX

LUẬN VĂN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH PHỤ SHC VIỆT NAM POTX

c. Phương pháp hạch toán 4.2. Kế toán phải trả cho người bán. a. Kế toán phải trả cho người bán cần tôn trọng một số quy định sau: (1) Nợ phải trả người bán, người cung cấp vật tư, hàng hoá, dịch vụ cho người nhận thầu xây lắp chính, phụ cần được hạch toán chi tiết cho từng đối tượng phải trả. Trong chi tiết từng đối tượng phải trả, tài khoản này phản ánh cả số tiền đã ứng trước cho người bán nhưng chưa nhận được sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ khối lượng xây lắp hoàn thành bàn giao.
 • 34
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY PHÁT TRIỂN PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH THÔNG TIN

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY PHÁT TRIỂN PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH THÔNG TIN

Hiện nay Tổng công ty EMICO thực hiện bán hàng theo hai phương pháp bán buôn và bán lẻ. Đối với mỗi nghiệp vụ bán hàng tại Tổng Công ty thì cơ sở cho mỗi nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá tại Tổng Công ty thường dựa vào các Hợp đồng Kinh tế đã ký kết hoặc đơn đặt hàng của khách hàng. Trong hợp đồng hoặc đơn đặt hàng phải ghi rõ những điểm chính sau: Tên đơn vị mua hàng, Số TK, chủng loại hàng hoá, số lượng, đơn giá, quy cách, phẩm chất của hàng hoá, thời gian, địa điểm giao hàng. Trong kinh Tổng công ty EMICO luôn củng cố, phát huy việc bán hàng theo hợp đồng và đơn đặt hàng. Vì theo hình thức này, hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty có cơ sở vững chắc về pháp luật, do đó Tổng Công ty có thể chủ động lập kế hoạch mua, bán hàng tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kinh doanh của Tổng Công ty cũng như của đối tác. Cuối tháng phòng kế toán hoàn tất hoá đơn bán hàng, lên doanh số bán hàng, lập báo cáo bán hàng.
 • 38
LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ      TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

+ Do người bán hàng vừa thu tiền vừa bán hàng nên trong những giờ cao điểm dễ gây nhầm lẫn, mất mát. - Phương thức bán lẻ thu tiền tập trung : Theo phương thức này, nghiệp vụ thu tiền của khách hàng và giao hàng trả khách là tách rời nhau. Mỗi quầy hoặc liên quầy bố trí nhân viên thu ngân làm nhiệm vụ thu tiền của khách, viết hoá đơn hoặc giao tích kê cho khách hàng để khách hàng ra nhận hàng ở quầy hàng do nhân viên bán hàng giao. Cuối ca, cuối ngày nhân viên thu ngân làm giấy nộp tiền bán hàng, nhân viên bán hàng căn cứ vào hoá đơn và tích kê giao hàng trả khách hoặc kiểm kê hàng còn lại cuối ca, cuối ngày để xác định lượng hàng đã trả khách hàng, lập báo cáo bán hàng trong ca, trong ngày. Báo cáo bán hàng được coi là căn cứ để hạch toán doanh thu và đối chiếu với số tiền đã nộp tiền trên giấy nộp tiền.
 • 25
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐÔ THI ĐÀ NẴNG

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐÔ THI ĐÀ NẴNG

CÁC KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ 1 Thu tiền bán hàng trực tiếp nộp ngay vào Ngân hàng 4 Tiền đang chuyển đã về tài chính của đơn vị 2 Thu nợ khách hàng nộp vào Ngân hàng 5 Tiền đang chuyển tới ngườ[r]
 • 42
CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH CHỐNG ĂN MÒN HOÀNG LONG

CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH CHỐNG ĂN MÒN HOÀNG LONG

- _HÀNG BÁN BỊ TRẢ LẠI: LÀ GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG HÀNG BÁN ĐÃ XÁC ĐỊNH LÀ TIÊU THỤ BỊ_ khách hàng trả lại và từ chối thanh toán do các nguyên nhân như: vi phạm hợp đồng kinh tế, hàng bị mất,[r]
 • 55
KẾ TOÁN BẰNG TIỀN

KẾ TOÁN BẰNG TIỀN

Tổng số thuế GTGT ghi trên hoá đơn GTGT mua hàng Thuế GTGT = hoá dịch vụ hoặc chứng từ nộp thuế GTGT của đầu vào hàng hoá nhập khẩu Trên cơ sở các bản kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ bán ra cuối tháng, căn cứ vào số thuế GTGT phải nộp trong tháng trên tờ kê khai thuế GTGT theo mẫu do bộ tài chính theo mẫu sau.
 • 20
Vốn bằng tiền tại công ty Cổ phần đầu tư và dịch phụ SHC Việt Nam.

Vốn bằng tiền tại công ty Cổ phần đầu tư và dịch phụ SHC Việt Nam.

Tiền đang chuyển gồm tiền Việt Nam và ngoại tệ đang ở trong các trường hợp sau: Thu tiền mặt hoặc séc nộp thẳng vào ngân hàng, chuyển tiền qua bưu điện trả đơn vị khác, thu tiền bán hàng[r]
 • 33
BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KQKD CTY THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THỊNH

BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KQKD CTY THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THỊNH

− Kế toán bán hàng theo phương thức trả chậm, trả góp: là phương thức bán hàng thu tiền nhiều lần, người mua thanh toán lần đầu ngay tại thời điểm mua. Số tiền còn lại người mua chấp nhận trả dần ở các kỳ tiếp theo và chịu một tỷ lệ lãi suất nhất định. DN chỉ hạch toán vào TK 511 - Doanh thu bán hàng, phần doanh thu bán hàng thông thường (bán hàng thu tiền một lần). Phần lãi trả chậm được coi như một khoản thu nhập hoạt động tài chính và hạch toán vào bên Có TK 515 - Thu nhập từ hoạt động tài chính. Theo phương thức bán này, về mặt kế toán khi giao hàng cho khách coi là đã bán nhưng thực chất thì DN mới chỉ mất quyền sở hữu về số hàng đó.
 • 84
ĐỀ TÀI

ĐỀ TÀI " HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THỦY SẢN ĐÀ NẴNG " PDF

Vốn bằng tiền mặt của Công ty là tài sản tồn tại dưới hìnht thừc giá trị trong quá trình sản xuất kinh doanh, nó được sử dụng để đáp ứng nhu cầu về thanh toán, mua sắm vật tư hàng hóa phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh. Đồng thòi nó là kết quả của việc mau bán sản phẩm hàng hóa hoặc thu hồi các khoản nợ của Công ty. Để điều hành lưu thông tiền tệ, tăng nguồn vốn để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, phát huy tác dụng kiểm soát đồng tiền, góp phần vào việc tiết kiệm chống lãng phí, tham ô, thúc đẩy đơn vị sản xuất kinh doanh nầng cao trình độ kinh tế chính phủ bzn hành nghị định và các qui định cụ thể về nguyên tắc quản lý tiền mặt. Theo qui định này chỉ để lại một số lượng tiền mặt nhất định gọi là tiền mặt tại quỹ được dùng chi vào các khoản như:
 • 43
BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THỦY SẢN ĐÀ NẴNG “ PPS

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THỦY SẢN ĐÀ NẴNG “ PPS

Ph ản ánh chính ác k ịp thời đầy đủ, t ình hình bi ến động v à tình hình s ử s ụng tiền mặt quản lý v à theo dõi ch ặt chẽ độ thu chi tiền mặt. Ph ản ánh chính xác kịp thư òi đầy đủ t ình hình bi ến động tiền gửi Ngân hàng , các lo ại tiền v àng, b ạc, đá quý, kim khí quý, tiền luân c huy ển v à giám sát ch ặt chẽ chế độ thanh toán không d ùng ti ền mặt qua Ngân h àng
 • 41
LUẬN VĂN HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THỦY SẢN ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ KHÁNH VY

LUẬN VĂN HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THỦY SẢN ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ KHÁNH VY

Vốn bằng tiền mặt của Công ty là tài sản tồn tại dưới hìnht thừc giá trị trong quá trình sản xuất kinh doanh, nó được sử dụng để đáp ứng nhu cầu về thanh toán, mua sắm vật tư hàng hóa phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh. Đồng thòi nó là kết quả của việc mau bán sản phẩm hàng hóa hoặc thu hồi các khoản nợ của Công ty. Để điều hành lưu thông tiền tệ, tăng nguồn vốn để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, phát huy tác dụng kiểm soát đồng tiền, góp phần vào việc tiết kiệm chống lãng phí, tham ô, thúc đẩy đơn vị sản xuất kinh doanh nầng cao trình độ kinh tế chính phủ bzn hành nghị định và các qui định cụ thể về nguyên tắc quản lý tiền mặt. Theo qui định này chỉ để lại một số lượng tiền mặt nhất định gọi là tiền mặt tại quỹ được dùng chi vào các khoản như:
 • 58
ĐỀ TÀI HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN

ĐỀ TÀI HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN

Vốn bằng tiền mặt của Công ty là tài sản tồn tại dưới hìnht thừc giá trị trong quá trình sản xuất kinh doanh, nó được sử dụng để đáp ứng nhu cầu về thanh toán, mua sắm vật tư hàng hóa phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh. Đồng thòi nó là kết quả của việc mau bán sản phẩm hàng hóa hoặc thu hồi các khoản nợ của Công ty. Để điều hành lưu thông tiền tệ, tăng nguồn vốn để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, phát huy tác dụng kiểm soát đồng tiền, góp phần vào việc tiết kiệm chống lãng phí, tham ô, thúc đẩy đơn vị sản xuất kinh doanh nầng cao trình độ kinh tế chính phủ bzn hành nghị định và các qui định cụ thể về nguyên tắc quản lý tiền mặt. Theo qui định này chỉ để lại một số lượng tiền mặt nhất định gọi là tiền mặt tại quỹ được dùng chi vào các khoản như:
 • 42
CÔNG TÁC HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THỦY SẢN ĐÀ NẴNG

CÔNG TÁC HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THỦY SẢN ĐÀ NẴNG

+ Gửi tiền vào Ngân hàng nhưng chưa nhận được giấy báo của Ngân hàng + Làm thủ tục chuyển tiền từ ngân hàng qua bưu điện để trả nợ nhưng chưa nhận được giấy báo + Thu tiền bán hàng nộp t[r]
 • 39
HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THỦY SẢN ĐÀ NẴNG

HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THỦY SẢN ĐÀ NẴNG

+ Gửi tiền vào Ngân hàng nhưng chưa nhận được giấy báo của Ngân hàng + Làm thủ tục chuyển tiền từ ngân hàng qua bưu điện để trả nợ nhưng chưa nhận được giấy báo + Thu tiền bán hàng nộp t[r]
 • 46
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

1.6. Kế toán giá vốn hàng bán 1.6.1. Các phương pháp xác định giá vốn hàng bán Để đảm bảo tuân thủ đúng đắn, đầy đủ các nguyên tắc trong kế toán hàng hoá và tính trị giá vốn của hàng bán ra, hàng tồn kho và hàng xuất kho cần phải được kế toán phản ánh và tính toán theo đúng trị giá vốn thực tế của chúng. Với hàng hoá nhập mua được tính căn cứ trên trị giá vốn từng lần nhập hàng. Nhưng với việc tính trị giá vốn hàng bán ra thì đòi hỏi phải sử dụng những phương pháp, cách thức nhất định thì mới đảm bảo việc tính giá được đúng đắn, hợp lý vì trị giá vốn hàng nhập kho có thể rất khác nhau đối với từng lần nhập khác nhau. Để tính toán được trị giá vốn hàng tiêu thụ ta sử dụng công thức:
 • 38
LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

1.1 Các phơng thức bán hàng Trong điều kiện nền kinh tế thị trờng hiện nay, việc lựa chọn áp dụng các ph- ơng thức bán hàng và các chính sách khuyến khích tiêu thu góp phần quan trọng vào việc thực hiện kế hoạch tiêu thụ hàng hoá, đồng thời giúp cho doanh nghiệp có cơ sở mở rộng, chiếm lĩnh thị trờng, Phơng thức bán hàngcó ảnh hởng trực tiếp đến việc sử dụng các tài khoản kế toán phản ánh tình hình xuất kho hàng hoá. Đồng thời nó có tính quyết định đối với việc xác định thời điểm bán hàng, hình thành doanh thu bán hàng và tiết kiệm chi phí bán hàng để tăng lợi nhuận.
 • 34
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH

1.2.1.2.2.3. Bán hàng trả chậm, trả góp có tính lãi trả chậm, trả góp. Theo phương thức này, khi giao hàng cho người mua thì số hàng đó được coi là tiêu thụ và doanh nghiệp không còn quyền sở hữu số hàng đó. Người mua sẽ thanh toán lần đầu ngay tại thời điểm mua. Số tiền còn lại người mua chấp nhận trả dần ở các kỳ tiếp theo và phải chịu một tỷ lệ lãi nhất định. Thông thường thì số tiền trả ở các kỳ sau phải bằng nhau bao gồm một phần tiền gốc và một phần lãi trả chậm
 • 29
KHÁI NIỆM THÀNH PHẨM BÁN HÀNG VÀ Ý NGHĨA CỦA CÔNG TÁC BÁN HÀNG

KHÁI NIỆM THÀNH PHẨM BÁN HÀNG VÀ Ý NGHĨA CỦA CÔNG TÁC BÁN HÀNG

Là số tiền tính trên tổng doanh thu trả cho khách hàng. Đây là khoản tiền dành cho khách hàng khi khách hàng thanh toán nhanh trớc thời hạn quy định. 3.2.2. Giảm giá hàng bán: Là số giảm giá cho ngời mua về số hàng đã tiêu thụ do những nguyên nhân chủ quan thuộc về ngời bán nh hàng kém phẩm chất, không đảm bảo số lợng, chất lợng, chủng loại, thời gian địa điểm giao hàng nh đã quy định.
 • 26
QUẢN LÝ BÁN CÁC LINH KIỆN MÁY TÍNH

QUẢN LÝ BÁN CÁC LINH KIỆN MÁY TÍNH

AM ỨT NGỮ CẢNH: XUẤT HÀNG MUA HÀNG BÁN HÀNG TRẢ HÀNG BÁN LK MUA LK KHÁCH HÀNG HỆ THỐNG BÁN LK MÁY TÍNH NHÀ CUNG CẤP LK XUẤT HÀNG TRANG 10 BM ỨT ĐỈNH CỦA HỆ THỐNG : BÁN HÀNG - ĐƠN HÀNG KH[r]
 • 30

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam