0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Vận dụng hệ thống chứng từ

HTKH BCTT (1)

HTKH BCTT (1)

TỔ CHỨC VẬN DỤNG HỆ THỐNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN _4.3.4.1._ _Hệ thống chứng từ kế toán sử dụng tại công ty _ Hệ thống chứng từ kế toán Công ty áp dụng theo danh mục chứng từ kế toán do Bộ Tài [r]
 • 50
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THÀNH PHẨM TIÊU THỤ THÀNH  PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY SỨ THANH TRÌ

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THÀNH PHẨM TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY SỨ THANH TRÌ

Lập chứng từ đầy đủ, kịp thời là khâu kế toánban đầu, là cơ sở pháp lý để tiến hành kế toánnhập, xuất , tồn kho thành phẩm. Đối với chứng từ nhập kho : Sản phẩm sau khi đã hoàn thành công đoạn cuối cùng của quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm, đợc bộ phận KCS kiểm tra và phân loại. Nếu sản phẩm đạt yêu cầu quy định sẽ đợc nhập kho thành phẩm. Căn cứ để lập phiếu nhập kho là Biên bản nhập kho thành phẩm, đợc lập cho mỗi lần nhập.
 • 39
NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN - BÀI 2 POTX

NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN - BÀI 2 POTX

o Đối với sổ kế toán ghi bằng máy vi tính, sau khi khóa sổ phải in ra giấy và đóng thành quyển riêng cho từng kỳ kế toán năm. 2.3.2. Các hình th ứ c k ế toán Hình thức sổ kế toán là cách thức tổ chức hệ thống sổ kế toán, bao gồm các loại sổ khác nhau về nội dung, về kết cấu, về phương pháp ghi chép và được liên kết với nhau trong một trình tự hạch toán nhất định. Theo quy định của Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định 15/2006/QĐ – BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Tài chính, có 5 hình thức kế toán như sau:
 • 24
KẾ TOÁN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP - BÀI 2: CHỨNG TỪ VÀ SỔ KẾ TOÁN DOC

KẾ TOÁN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP - BÀI 2: CHỨNG TỪ VÀ SỔ KẾ TOÁN DOC

Nội dung phương pháp chứng từ được thể hiện ở hai công việc sau: • "Sao chụp" nguyên trạng các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh thuộc đối tượng hạch toán kế toán phù hợp với đặc điểm và sự vận động của từng loại đối tượng đó. • Thông tin kịp thời về tình trạng và sự vận động của từng đối tượng hạch toán kế toán theo yêu cầu của công tác quản lý nghiệp vụ.
 • 24
HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN LCHH NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẠI ĐỨC

HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN LCHH NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẠI ĐỨC

Kế toỏn đó vận dụng TK 1562 để phản ỏnh cỏc khoản chi phớ mua hàng tuy nhiờn số chi phớ ghi trờn cỏc TK này nhiều khi khụng đỳng so với quy định của BTC, cỏc khoản chi phớ mua hàng như chi phớ mở L/C, chi phớ ngõn hàng, chi phớ vận chuyển bốc dỡ, xăng dầu, bến bói...kế toỏn cũng tiến hành phõn bổ nhưng chỉ phõn bổ một cỏch tương đối là chia đều cho cỏc mặt hàng chứ khụng phõn bổ đỳng theo chuẩn mực kế toỏn ban hành, hoặc nếu hàng nhập về bỏn hết trong kỳ kế toỏn ghi giảm luụn số chi phớ mua hàng thực tế của lụ hàng đú chứ khụng phõn bổ chi phớ.
 • 22
đặc điểm tổ chức hạch toán kế toán tại trung tâm kỹ thuật truyền hình cáp việt nam

đặc điểm tổ chức hạch toán kế toán tại trung tâm kỹ thuật truyền hình cáp việt nam

ký kết hợp đồng kinh tế kỹ thuật với các tổ chức tuyên truyền nước ngoài nhằm phục vụ phát triển hệ thống truyền hình MMDS. 1.2. Giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2003 Tháng 4/2000, Trung tâm chuyển đổi cơ chế hoạt động từ đơn vị sự nghiệp có thu chuyển thành doanh nghiệp nhà nước và lấy tên là Hãng truyền hình Cáp Việt Nam- viết tắt là VCTV ( Vietnam Cable Television).
 • 32
QUẢN TRỊ TẠI TRUNG TÂM KỸ THUẬT TRUYỀN HÌNH CÁP VIỆT NAM

QUẢN TRỊ TẠI TRUNG TÂM KỸ THUẬT TRUYỀN HÌNH CÁP VIỆT NAM

TÌNH HÌNH VẬN DỤNG CHẾ ĐỘ CHỨNG TỪ TẠI TRUNG TÂM KỸ THUẬT TRUYỀN _ _HÌNH CÁP VIỆT NAM_ TRANG 13 DANH MỤC CHỨNG TỪ KẾ TOÁN STT TÊN CHỨNG TỪ Số hiệu A _I_ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 _II_ 1 2 3 4[r]
 • 33
THỐNG KÊ NGUYÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẰNG HẠCH TOÁN PHẦN 8 PPTX

THỐNG KÊ NGUYÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẰNG HẠCH TOÁN PHẦN 8 PPTX

*TỔ CHỨC VẬN DỤNG HÊ THỐNG SỔ SÁCH KẾ TOÁN BAO GỒM: - Chứng từ ghi sổ - Báo cáo quỹ - Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ - Sổ chi tiết các tài khoản - Bảng cân đối phát sinh các tài khoản *TỔ CH[r]
 • 7
TẬP BÀI GIẢNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN

TẬP BÀI GIẢNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN

Chính chấp thuận băng văn bản. Việc cụ thể hoá hệ thống tài khoản kế toán chỉ tiết phải đảm bảo phản ánh, hệ thống hoá đầy đủ, cụ thể mọi nội dung đối tượng hạch toán, mọi nghiệp vụ kinh tế tài chính — phát sinh trong doanh nghiệp, phù hợp với những quy định thông nhất của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện của các cơ quan quản lý cấp trên, phù hợp với đặc điểm tính chất sản xuất kinh doanh, đáp ứng yêu câu quản lý kinh tế của doanh
 • 223
NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN  PHAN THỊ MINH LÝ   CHƯƠNG 2 PDF

NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN PHAN THỊ MINH LÝ CHƯƠNG 2 PDF

HIỂU ĐƯỢC KHÁI NIỆM, NỘI DUNG BẮT BUỘC CỦA CHỨNG TỪ _ _KẾ TOÁN, HỆ THỐNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN THEO CHẾ ĐỘ _ _CHỨNG TỪ KẾ TOÁN HIỆN HÀNH CỦA VIỆT NAM_ TRANG 2 BÀI ĐỌC _1.. STT HỌ VÀ TÊN Cấp b[r]
 • 29
BÁO CÁO  PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CÔNG TY TNHH QC&TM RỒNG VIỆT” PPTX

BÁO CÁO PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CÔNG TY TNHH QC&TM RỒNG VIỆT” PPTX

HỆ THỐNG SỔ KẾ TOÁN BAO GỒM MỘT SỐ LOẠI NHƯ SAU: – Các sổ tổng hợp – Nhật ký chứng từ – Bảng kê – Sổ chi tiết – Sổ cái Hệ thống chứng từ kế toán cũng được xây dựng phù hợp với công tác h[r]
 • 35
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN CHU TRÌNH TIỀN LƯƠNG VÀ NHÂN VIÊN TRONG KIỂM TOÁN TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN CHU TRÌNH TIỀN LƯƠNG VÀ NHÂN VIÊN TRONG KIỂM TOÁN TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1.2.2. Mục tiêu kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên Trong kiểm toán tài chính, ý kiến hay kết luận của kiểm toán viên không phải phục vụ cho bản thân người lập hay người xác minh mà phục vụ cho người quan tâm đến trung thực và hợp pháp của Báo cáo tài chính. Do đó kết luận này phải dựa trên những bằng chứng đầy đủ và có hiệu lực với chi phí kiểm toán ít nhất. Nên việc xác định hệ thống mục kiểm toán khoa học trên cơ sở mối quan hệ vốn có của đối tượng kiểm toán và khách thể kiểm toán sẽ giúp kiểm toán viên thực hiện đúng hướng và có hiệu quả hoạt động kiểm toán. Đặc điểm cơ bản trong triển khai chức năng chung của kiểm toán trong kiểm toán tài chính là thu thập bằng chứng (xác minh) để đưa ra kết luận (bày tỏ ý kiến) trình bày trên một báo cáo kiểm toán thích hợp. Đây chính là mục đích hay mục tiêu tổng quán trong kiểm toán tài chính. Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam số 200, Khoản 11 xác định:
 • 32
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN

Công ty có sổ TSCĐ theo dõi tình hình tăng giảm của TSCĐ toàn Công ty. Sổ này đợc lập theo từng loại TSCĐ. Khi vào sổ cần đối chiếu chứng từ gốc và nghiệp vụ kế toán phát sinh. Bảng tính và phân bổ khấu hao cũng đợc theo dõi theo từng xí nghiệp do xí nghiệp nộp lên và trong toàn Công ty. Thời gian sử dụng hoặc tỷ lệ khấu hao của từng TSCĐ theo qui định, các xí nghiệp và Công ty không có quyền tự ý thay đổi. Kế toán theo dõi tình hình tăng, giảm TSCĐ, khấu hao TSCĐ trên sổ ( thẻ) chi tiết TSCĐ và sổ ( thẻ) chi tiết TSCĐ theo đơn vị sử dụng. Trờng hợp Công ty cho thuê TSCĐ thì chỉ theo dõi khấu hao TSCĐ trên sổ chi tiết. Trờng hợp Công ty đi thuê TSCĐ thì không theo dõi trên sổ chi tiết TSCĐ.
 • 27
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY DỆT MINH KHAI

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY DỆT MINH KHAI

Bảng kê: Gồm có 10 bảng kê được đánh sốtừ bảng kê số 1 đến bảng kê số11 (không có bảng kê số7). Bảng kê được sử dụng trong trường hợp khi các chỉ tiêu hạch toán chi tiết của một số tài khoản không thể kết hợp phản ánh trực tiếp trên NKCT được.Khi sử dụng bảng kê thì số liệu của chứng từ gốc trước hết được ghi vào bảng kê, cuối tháng số liệu tổng cộng tại các bảng kê sẽ được chuyển vào các NKCT có liên quan. Số liệu của bảng kê không sử dụng để ghi sổ Cái.
 • 21
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Trường Thành

Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Trường Thành

KẾT LUẬN Trải qua quá trình thực tập tại Công ty TNHH Trường Thành. Em đã được tiếp xúc thực tế với các công việc kế toán dựa trên nền tảng kiến thức lý thuyết em đã được học tại trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân. Do thời gian thực tập có hạn, em không thể tìm hiểu chi tiết về tất cả các phần hành kế toán tại Công ty. Lựa chọn đề tài về kế toán bán hàng em đã có cái nhìn rõ ràng hơn về hoạt động kế toán nói chung và hoạt động kế toán bán hàng nói riêng - một phần hành kế toán rất được chú trọng tại Công ty TNHH Trường Thành. Em đã được tiếp xúc với các phần mềm kế toán, các nghiệp vụ bán hàng, hệ thống chứng từ sổ sách: sổ chi tiết, sổ tổng hợp, sổ nhật ký chung; sổ Cái… và quy trình luân chuyển chứng từ liên quan tới hoạt động bán hàng.
 • 87
THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI XÍ NGHIỆP XÂY LẮP II

THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI XÍ NGHIỆP XÂY LẮP II

Cộng 71.760.000 Cộng thành tiền (bằng chữ): Một trăm hai hai triệu bảy trăm sáu mươi nghìn đồng. Thủ trưởng đơn vị KT trưởng Phụ trách cung tiêu Người nhận Thủ kho Đối với vật tư do xí nghiệp mua giao thẳng tới công trình các đội thì chứng từ có liên quan đến nghiệp vụ này là các hoá đơn bán hàng, các chứng từ phản ánh chi phí thu mua, vận chuyển,... Căn cứ vào chứng từ trên bộ phận cung ứng vật tư lập ra phiếu vật tư để nhập vào công trình. Phiếu này được lập thành 2 liên, liên 1 giữ lại bộ phận sử dụng để ghi sổ còn liên 2 bộ phận cung tiêu kèm với chứng từ gửi lên cho kế toán xí nghiệp, kế toán đội tập hợp các phiếu này để cuối tháng lập bảng kê do xí nghiệp mua và giao thẳng tới công trình.
 • 42
THỰC TRẠNG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ LIÊN NGÂN HÀNG CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

THỰC TRẠNG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ LIÊN NGÂN HÀNG CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

trọng lớn trong tổng phương tiện thanh toán (72%). Điều đó phản ánh phần nào tính ưu việt thanh toán điện tử của NHCT. Qua biểu trên nhận thấy việc triển khai chương trình thanh toán điện tử của NHCTVN không chỉ nâng cao uy tín đối với khách hàng mà còn nâng cao vị thế của NHCTVN, đặc biệt trong lĩnh vực thanh toán. Đồng thời là tiền đề cho việc mở rộng mạng lưới thanh toán ra ngoài hệ thống dẫn đường cho các Ngân hàng thương mại mở tài khoản lẫn nhau để thực hiện thanh toán thu chi hộ. Việc mở rộng thanh toán song phương với các ngân hàng khác của NHCT mang ý nghĩa lớn ở đây đó là tạo được nguồn vốn lớn trong thanh toán góp phần nâng cao hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của NHCT.
 • 30
Bài giảng Thanh toán quốc tế: Bài 6 - TS. Hoàng Thị Lan Hương

Bài giảng Thanh toán quốc tế: Bài 6 - TS. Hoàng Thị Lan Hương

Bài giảng Thanh toán quốc tế - Bài 6: L/C và UCP 600 tìm hiểu ý nghĩa của từng loại L/C để áp dụng trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ; vận dụng các quy tắc của UCP 600 vào phương thức tín dụng chứng từ, hạn chế rủi ro.
 • 38
Hệ thống chứng từ kế toán theo Thông tư 133

Hệ thống chứng từ kế toán theo Thông 133

Theo điều 10 Thông tư 133/2016/TT-BTC quy định: Các chứng từ kế toán đều thuộc loại hướng dẫn (không bắt buộc), doanh nghiệp được tự thiết kế mẫu chứng từ kế toán phù hợp với đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý của đơn vị nhưng phải đảm bảo các nội dung chủ yếu và phải đảm bảo cung cấp những thông tin theo quy định của Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn Luật Kế toán.
 • 4
Hoàn thiện tổ chức hệ thống chứng từ kế toán

Hoàn thiện tổ chức hệ thống chứng từ kế toán

Hiện nay, kế toán thuế đang chi phối hoạt động kế toán của doanh nghiệp. Vì mục đích thuế nên nội dung của các chứng từ kế toán đã bị biến hoá để hợp lý hoá thuế, tính chính xác và trung thực của chứng từ bị vi phạm. Việc sử dụng hoá đơn trong quan hệ mua, bán hàng hoá và dịch vụ cha đ- ợc xã hội hoá, việc thực hiện chế độ chứng từ cha đồng bộ giữa cơ quan sử dụng kinh phí, đơn vị sản xuất kinh doanh và cá nhân ngời tiêu dùng dẫn đến tình trạng hoạch toán kế toán thiếu cơ sở pháp lý vững chắc, tạo điều kiện cho một số doanh nghiệp lợi dụng sơ hở để trốn thuế, lừa đảo… trong kinh doanh. Các nguyên tắc cơ bản của kế toán bị bỏ qua, dẫn đến số liệu kế toán ở nhiều doanh nghiệp không đầy đủ, thiếu chính xác và không trung thực. Đặc biệt, là những chứng từ trong khâu mua bán vật t và cung ứng dịch vụ; hiện t- ợng nâng giá hàng mua, hạ giá hàng bán thanh toán tiền ngoàI hoá đơn xảy ra khá nhiều ở các doanh nghiệp làm ăn thiếu trung thực, nhằm mục đích trốn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp. Từ đó, dẫn đến mọi số liệu, thông tin ghi chép trên các tài khoản, sổ kế toán và báo cáo kế toán không trung thực do chứng từ kế toán không hợp pháp hợp lý; thông tin kế toán cung cấp sai sự thật gây nên hậu quả trực tiếp cho doanh nghiệp, các nhà đầu t và ảnh hởng đến việc hoạch định chính sách quản lý Nhà nớc.
 • 30
HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VỚI VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI NHÀ MÁY IN QUÂN ĐỘI

HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VỚI VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI NHÀ MÁY IN QUÂN ĐỘI

+ Đối với nguyên vật liệu nhập kho: Nguyên vật liệu nhập kho của Nhà máy tất cả đều là mua ngoài và đối với một số đơn đặt hàng thì nguyên vật liệu do khách hàng mang đến. Khi có nguyên vật liệu nhập kho, căn cứ vào hóa đơn bán hàng (Hóa đơn giá trị gia tăng) của nhà cung cấp, Nhà máy lập “Biên bản kiểm nghiệm (vật tư, sản phẩm, hàng hóa)”. Biên bản kiểm nghiệm do phòng vật tư lập và là chứng từ chứng minh nghiệp vụ giao nhận nguyên vật liệu giữa nhà cung cấp và Nhà máy về số lượng, chất lượng, quy cách và chủng loại nguyên vật liệu trước khi nhập kho. Tuy nhiên, chứng từ này chỉ được lập trong trường hợp nguyên vật liệu được nhập kho với một số lượng lớn. Một chứng từ khác không thể thiếu khi tiến hành nhập kho nguyên vật liệu là “Phiếu nhập kho”. Phiếu nhập kho cũng do phòng vật tư lập và là chứng từ phản ánh lượng hàng thực nhập qua kho trước khi xuất dùng hoặc xuất bán, là căn cứ để ghi “Thẻ kho”, thanh toán tiền hàng, xác định trách nhiệm với người có liên quan và ghi sổ kế toán. Phiếu nhập kho được lập thành 3 liên, đặt giấy than viết một lần, trong đó liên 1 lưu tại phòng vật tư, liên 2 giao cho người nhập nguyên vật liệu và liên 3 chuyển cho thủ kho dùng để ghi Thẻ kho, sau đó chuyển cho kế toán để ghi sổ.
 • 89
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH POTX

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH POTX

1.3. LUẬT KẾ TOÁN VÀ CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM. 1.3.1. Sự ra đời và phát triển của Kế toán Việt Nam và Luật kế toán Việt Nam. Hệ thống kế toán tài chính Việt Nam đã phát triển qua ba giai đoạn chính: Trước những năm 1990: Đây là giai đoạn mà nền kinh tế của nước ta là nền kinh tế bao cấp, các thành phần kinh tế chỉ có quốc doanh, tập thể và cá thể mà giữ thành phần chủ đạo là thành phần kinh tế quốc doanh và không có các hoạt động thương mại buôn bán tự do trên thị trường. Do đặc điểm này mà hoạt động nghề nghiệp của các kế toán viên chủ yếu tuân thủ theo nội quy, quy định của Bộ Tài chính – cơ quan cao nhất chịu trách nhiệm quản lý tài sản XHCN.
 • 8
HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

+ Hoàn thiện tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán: xây dựng quy trình đầu tư, mua sắm, sửa chữa lớn tài sản chi tiết sự phối hợp giữa các Ban, đơn vị thuộc Cổng [r]
 • 10
HOÀN THIỆN TÔ CHỨC CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU THUỘC BỘ TÀI CHÍNH

HOÀN THIỆN TÔ CHỨC CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU THUỘC BỘ TÀI CHÍNH

Tố chức vận dụng hệ thống chứng từ, tài khoản kế toán, các báo cáo kế toán theo quy định của Chế độ kế toán và hạch toán nhằm cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin về tình h[r]
 • 104
TỔ CHỨC VẬN DỤNG HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN TỔ CHỨC HỆ THỐNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

TỔ CHỨC VẬN DỤNG HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN TỔ CHỨC HỆ THỐNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

Dịch chứng từ kế toán ra tiếng việt  Những chứng từ phát sinh nhiều lần, có nội dung giống nhau thì bản đầu phải dịch toàn bộ, từ bản thứ hai trở đi chỉ dịch những nội dung chủ yếu như: Tên chứng từ, tên đơn vị và cá nhân lập, tên đơn vị và cá nhân
 • 49
TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG ĐÔ LONG

TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG ĐÔ LONG

TỔ CHỨC VẬN DỤNG HỆ THỐNG CHỨNG TỪ KẾ TOỎN Hiện nay Cụng ty cổ phần điẹn tử viễn thụng Đụ Long ỏp dụng hỡnh thức kế toỏn Nhật ký chứng từ, hệ thống sổ sỏch bao gồm: - Cỏc sổ Nhật ký chứn[r]
 • 31
Bài giảng Chương 1: Tổ chức công việc kế toán trong doanh nghiệp

Bài giảng Chương 1: Tổ chức công việc kế toán trong doanh nghiệp

1.4. TỔ CHỨC VẬN DỤNG HỆ THỐNG SỔ KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN Theo hướng dẫn của Chế độ kế toán hiện hành thì doanh nghiệp có thể tổ chức hệ thống sổ kế toán theo 1 trong 5 hình thức kế toán như sau:
 • 14
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH TM&DV HÀNG KHÔNG SAPA

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH TM&DV HÀNG KHÔNG SAPA

Thanh toán tiền hàng cho VN Ariline  Phương thức tiêu thụ công trình xây dựng và dịch vụ nổ mìn: Trong quá trình xây dựng hay (dịch vụ), kế toán công trình tập hợp các chi phí liên quan trực tiếp tới công trình,(chi phí dịch vụ) sau đó chuyển hóa đơn chứng từ về phòng kế toán để kết chuyển xác định giá thành công trình hoàn thành bàn giao cho chủ đầu tư
 • 41
GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HƯNG PHÁT AUSTDOOR NGHỆ AN

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HƯNG PHÁT AUSTDOOR NGHỆ AN

Năm 2005, ngoài hệ thống các sản phẩm cửa cuốn của Úc, Công ty đã tiếp tục đầu tư thêm dây chuyền sản xuất cửa nhựa cao cấp uPVC với lõi thép gia cường, góp phần đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường. Năm 2007, Công ty tiếp tục hướng tới nghiên cứu các sản phẩm cửa cuốn phục vụ cho lĩnh vực công nghiệp cao: cửa cuốn chống cháy, cửa cuốn siêu tốc… Đồng thời kiện toàn phát triển hệ thống kinh doanh trên toàn quốc
 • 23
THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG ANH ĐỨC

THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG ANH ĐỨC

Khi xây lắp các công trình, nhà thầu căn cứ vào hồ sơ thiết kế kỹ thuật và hồ sơ dự toán đã thẩm định để thi công. Đối với Công ty xây lắp, khi có nghiệp vụ kinh tế phát sinh, phòng kế toán Công ty mở sổ theo dõi chi tiết cho từng công trình, hạng mục công trình. Kế toán đội định kỳ một tháng tập hợp chứng từ( hoá đơn giá trị gia tăng, phiếu xuất kho, phiếu nhập kho…) gửi lên phòng kế toán doanh nghiệp. Kế toán doanh nghiệp căn cứ vào tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ vào sổ theo dõi chi tiết của từng công trình, hạng mục công trình phản ánh lên tài khoản 621 – Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
 • 39
THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI AN THÁI

THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI AN THÁI

- Căn cứ vào các số liệu mà kế toán nguyên vật liệu, tiền lương - cung cấp để tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Ngoài ra còn căn cứ vào các chứng từ do kế toán phần hành cung cấp để ghi chép vào sổ sách kế toán, kiểm tra các sổ một cách chi tiết sau đó lên bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại, chứng từ ghi sổ, ghi vào sổ cách lập bảng cân đối số phát sinh và báo cáo tài chính.
 • 41
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP

- Tổ chức hệ thống tài khoản, hệ thống sổ chi tiết, sổ tổng hợp để phản ánh công nợ phải thu, công nợ phải trả. Đây là đòi hỏi cơ bản của bất kỳ hệ thống kế toán nào để đảm bảo theo dõi được các nghiệp vụ một cách đầy đủ và chính xác. - Để đảm bảo theo dõi các khoản công nợ hợp lý, kế toán cần phải xây dựng nguyên tắc, quy trình kế toán chi tiết, kế toán tổng hợp các nghiệp vụ thanh toán với người mua và người bán… cho từng lần phát sinh giao dịch cả về đối tượng, thời hạn và số tiền trong kỳ kế toán nhất định. Nhờ đó đôn đốc thanh toán nợ và thu hồi các khoản nợ kịpthời, tránh tình trạng chiếm dụng vốn.
 • 48
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP KINH DOANH THƯƠNG MẠI

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP KINH DOANH THƯƠNG MẠI

ngời lập séc hoặc cho ngời đợc ghi chú dựa trên séc, séc thanh toán bao gồm séc chuyển khoản, séc bảo chi, séc định mức, séc chuyển tiền. + Thanh toán bằng ủy nhiệm thu : theo hình thức này doanh nghiệp sau khi bán thì lập uỷ nhiệm thu gửi cho ngân hàng nhờ ngân hàng thu hộ số tiền. Ngân hàng bên mua khi nhận đợc chứng từ và sự đồng ý của bên mua và trích tiền từ tài khoản bên mua trả cho bên bán thông qua ngân hàng phục vụ bên bán, hình thức này áp dụng cho các doanh nghiệp tín nhiệm lẫn nhau và thờng xuyên giao dịch với nhau.
 • 30
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện chứng từ kế toán tại Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và Công nghiệp - Vinacomin

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện chứng từ kế toán tại Công ty cổ phần vấn đầu mỏ và Công nghiệp - Vinacomin

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là hệ thống hóa những lí luận về bản chất, vai trò, nguyên tắc, nội dung tổ chức chứng từ kế toán để chỉ ra những bất cập của hệ thống chứng từ kế toán tại Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và Công nghiệp – Vinacomin (Vimcc). Từ đó, tác giả đưa ra phương hướng hoàn thiện chứng từ kế toán tại Vimcc.
 • 14
HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN 2 potx

HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN 2 potx

• S ử dụng trường ngày l ập chứng từ: Thơng tin này cho phép s ửa hay khơng sửa trường ngày l ập chứng từ. B ình thường ngày l ập chứng từ được chương trình t ự động gán bằng ng ày h ạch tốn. • L ọc theo người s ử dụng: Vi ệc lọc c h ứng t ừ theo người s ử dụng chỉ thực sự cầ n thi ết trong trường h ợp ph ịng k ế tốn lớn, cĩ nhiều kế tốn vi ên cùng s ử dụng một
 • 79
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN CHU TRÌNH TIỀN LƯƠNG VÀ NHÂN VIÊN TRONG KIỂM TOÁN TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN CHU TRÌNH TIỀN LƯƠNG VÀ NHÂN VIÊN TRONG KIỂM TOÁN TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tiếp cận hệ thống sổ sách: Nhằm kiểm soát đối với những khoản chi không đúng chỗ và những chi phí nhân công không được thông qua, Ban giám đốc cần phải đưa ra các chính sách hạn chế việc tiếp cận hệ thống sổ sách, các báo cáo về nhân sự và các sổ sách kế toán liên quan tới tiền lương, chỉ cho những người có trách mhiệm được quyền nắm giữ những sổ sách liên quan tới phần việc của mình. Nhưng đồng thời những người này phải có trách nhiệm trình duyệt lên Ban Giám đốc và cơ quan cấp trên về tình hình lương trong doanh nghiệp. Tất cả các sổ sách của đơn vị cần phải lưu tại phòng kế toán.
 • 32
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

* Tài khoản sử dụng: Hệ thống tài khoản kế toán là danh mục hệ thống hoá các tài khoản mà kế toán sử dụng trong nghiệp vụ bán hàng. Từ các chứng từ ban đầu vận dụng tài khoản sẽ giúp phân loại các chứng từ để ghi vào tài khoản liên quan, tài khoản sẽ phản ánh một cách liên tục, thờng xuyên về tình hình và sự biến động của từng đối lợng liên quan đến nghiệp vụ bán nh: Doanh thu; phải thu của khách hàng; giá vốn; Sau đây là kế cấu một số tài khoản mà kế toán bán hàng sử dụng:
 • 23
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

* Tài khoản sử dụng: Hệ thống tài khoản kế toán là danh mục hệ thống hoá các tài khoản mà kế toán sử dụng trong nghiệp vụ bán hàng. Từ các chứng từ ban đầu vận dụng tài khoản sẽ giúp phân loại các chứng từ để ghi vào tài khoản liên quan, tài khoản sẽ phản ánh một cách liên tục, thường xuyên về tình hình và sự biến động của từng đối lượng liên quan đến nghiệp vụ bán như: Doanh thu; phải thu của khách hàng; giá vốn; Sau đây là kế cấu một số tài khoản mà kế toán bán hàng sử dụng:
 • 27

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật