0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Khoa học kỹ thuật trong cơ lý hóa kiểm nghiệm

QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP TẠI CỤC THUẾ TỈNH TUYÊN QUANG

QUẢN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP TẠI CỤC THUẾ TỈNH TUYÊN QUANG

Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN VĂN - Luận văn đã góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về quản TRANG 15 lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp trong lĩnh vực nôn[r]
 • 137
ĐẶC TÍNH CƠ LÝ HÓA NHIỆT CỦA ĐIỆN MÔI POT

ĐẶC TÍNH HÓA NHIỆT CỦA ĐIỆN MÔI POT

2.3 Độ cứng: lớp bề mặt của vật liệu chống lại biến dạng gây bỡi lực nén truyền từ vật có kích thước nhỏ 2.4 Độ nhớt : là hệ số ma sát bên trong của chất lỏng Một lượng thể tích V của chất lỏng có độ nhớt η chảy trong thời gian τ dưới tác dụng của áp lực P qua ống mao dẫn dài l bán kính r theo định luật passen
 • 4
KHOA ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG PPTX

KHOA ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG PPTX

o Tham gia quản lý sinh viên, hướng dẫn sinh viên; học tập và rèn luyện để trở thành người cán bộ kỹ thuật có năng lực, chuyên môn giỏi, có đạo đức nghề nghiệp tốt; có khả năng tham gia tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
 • 3
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 9 TIẾT 14 PPTX

GIÁO ÁN LỊCH SỬ 9 TIẾT 14 PPTX

- Thông qua những kiến thức trong bài, HS cần xác định rõ ý chí vươn lên không ngừng, cố gắng phấn đấu không mệt mỏi để tiếp thu những thành tựu khoa học- kỹ thuật mới, sự phát triển trí tuệ không có giới hạn của con người sẽ phục vụ cuộc sống đòi hỏi
 • 7
GDCD HK2 2009 2010

GDCD HK2 2009 2010

Câu 6: Ai có quyền đóng góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp Việt Nam ? A. Đại biểu Quốc hội B. Đại biểu hội đồng nhân dân C. Cán bộ công chức nhà nước D. Mọi công dân Việt Nam Câu 7: Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là ra sức học tập văn hóa, khoa học kỹ thuật, ..............tư tưởng chính trị, có lối sống lành mạnh có ý thức rèn luyện các kỹ năng, phát triển năng lực, rèn luyện sức khỏe.
 • 8
TÁC ĐỘNG CỦA ĐẦU TƯ ĐẾN CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ Ở VIỆT NAM

TÁC ĐỘNG CỦA ĐẦU TƯ ĐẾN CHUYỂN DỊCH CẤU KINH TẾ Ở VIỆT NAM

Đặc biệt, đầu tư tác động giúp đẩy nhanh công nghiệp hóa và hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, đưa nhanh tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất góp phần tăng năng suất lao động và[r]
 • 30
KỸ THUẬT BÀO CHẾ VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM NGHIỆM THUỐC TIÊM

KỸ THUẬT BÀO CHẾ VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM NGHIỆM THUỐC TIÊM

Kỹ thuật bào chế và phương pháp kiểm nghiệm thuốc tiêm
 • 57
KHBM SỬ 8

KHBM SỬ 8

 Kế hoạch bộ môn Lịch Sử 8 * CNTB hai cuộc ctranh TG : GĐ: 1918-1923 GĐ: 1924-1929 -trình bày những nét nổi bật nước Nhật trong năm 1929-1939 ? -Tác động khủng hoảng kinh tế 1929-1933 đối với Nhật Bản ?
 • 26
Hoàn thiện bộ máy kinh doanh công ty cổ phần tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin

Hoàn thiện bộ máy kinh doanh công ty cổ phần tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin

Nhìn lại chặng đƣờng đổi mới của nƣớc ta suốt từ năm 1986, cho dù chúng ta gặp không ít những khó khăn nhƣng đã đạt đƣợc những thành tựu kinh tế đáng kể. Nền kinh tế đã từng bƣớc khắc phục đƣợc tình trạng suy thoái, lạm phát đƣợc đẩy lùi và kiềm chế ở mức một con số, đời sống của nhân dân đƣợc cải thiện. Có đƣợc kết quả đó, trƣớc hết là do đƣờng lối đúng đắn của Đảng, sự lỗ lực của mọi thành phần kinh tế, sự cố gắng vƣơn lên không ngừng của các doanh nghiệp. Đặc biệt trong điều kiện hội nhập, nếu mỗi doanh nghiệp không biết tự hoàn thiện và tự đổi mới mình để đạt mục tiêu hiệu quả thì doanh nghiệp đó không thể tồn tại.
 • 17
PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC

2. Qua đánh giá thực trạng công tác phát triển nguồn nhân l ực của công ty đ ã b ộc lộ một số hạn chế, khuyến khuyết không ph ù h ợp. Tuy số lượng lao động của toàn công ty tăng dần qua cá c năm (2009 - 2011), phù h ợp điều kiện mở rộng sản xuất – kinh doanh c ủa công ty, nhưng một số vấn đề liên quan công tác đảm bảo số lượng ngu ồn nhân lực cần điều chỉnh, như trong việc lập kế hoạch nguồn nhân l ực, phân tích công việc, quy tr ình tuy ển dụng; công tác đào tạo và phát tri ển nguồn nhân lực có quan tâm nhưng chưa hiệu quả, số lượng được đ ào t ạo thực tế thấp, chưa có chính sách thu hút người ngoài và gi ữ chân người b ên trong công ty, vi ệc tuyển dụng lao động ch ủ yếu là lao động phổ thông, chất lượng đầu v ào th ấp, nhằm đáp ứng các y êu c ầu đơn đặt h àng nên còn l ệ thuộc thị trường lao động và mùa v ụ sản xuất; một số chính sách khuyến khích đối với người lao động cần hoạn thiện th êm.
 • 26
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11893:2017

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11893:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11893:2017 quy định phương pháp thử các chỉ tiêu cơ, lý, hóa trong phòng thí nghiệm và ngoài hiện trường của dung dịch bentonite sử dụng trong lĩnh vực xây dựng công trình theo tiêu chuẩn TCVN 9395:2012. Mời các bạn cùng tham khảo.
 • 12
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11893:2017

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11893:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11893:2017 quy định phương pháp thử các chỉ tiêu cơ, lý, hóa trong phòng thí nghiệm và ngoài hiện trường của dung dịch bentonite sử dụng trong lĩnh vực xây dựng công trình theo tiêu chuẩn TCVN 9395:2012. Mời các bạn cùng tham khảo.
 • 12
XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP HÓA VÔ CƠ BẬC ĐẠI HỌC CÁC NGUYÊN TỐ PHI KIM NHÓM V A, IV A VÀ III A

XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP HÓA BẬC ĐẠI HỌC CÁC NGUYÊN TỐ PHI KIM NHÓM V A, IV A VÀ III A

LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Chúng ta đang bước vào giai đoạn quyết định của thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học – kỹ thuật, vì vậy trong xu thế toàn c[r]
 • 85
Tiểu luận công nghệ hóa đại cương: Kỹ thuật sản xuất Axit Nitric

Tiểu luận công nghệ hóa đại cương: Kỹ thuật sản xuất Axit Nitric

Tiểu luận công nghệ hóa đại cương Kỹ thuật sản xuất Axit Nitric được thực hiện với các nội dung: Tính chất hóa lý và ứng dụng chính, cơ sở hóa lý sản xuất Axit Nitric, phương pháp sản xuất Axit Nitric, phương hướng phát triển. Để nắm rõ nội dung kiến thức đề tài mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.
 • 21
Pháp luật về vi phạm hành chính trong hành nghề luật sư ở Việt Nam hiện nay

Pháp luật về vi phạm hành chính trong hành nghề luật sư ở Việt Nam hiện nay

- Ý nghĩa lý luận: Luận văn hệ thống hóa cơ sở lý luận pháp luật vi phạm hành chính trong hành nghề luật sư ở Việt Nam; đưa ra các phân tích, đánh giá đối với thực trạ[r]
 • 15
Hệ Thống Cơ Điện Tử IUH - Cuối kì

Hệ Thống Điện Tử IUH - Cuối kì

Ôn Thi Các Môn Trong Chuyên Ngành Cơ Điện Tử . Kỹ Thuật Lập Trình Plc. Kỹ Thuật Điều Khiển Scada Tự Động Hóa Quá Trình Sản Xuất Hệ Thống Cơ Điện Tử Hệ Thống Truyền Động Điện Kỹ Thuật Điều Khiển Tự Động Điện Tử Công Suất Kỹ Thuật Điều Khiển Vi Xử Lý Quản Lý Bảo Trì Công Nghiệp Đây Là Hệ Thống Bài Tập + Đề Cương Ôn Thi Các Môn
 • 20
TÍNH CHẤT CƠ LÝ HÓA

TÍNH CHẤT HÓA

TRANG 4 December 30, 2015 SVTH:Tran Hoang Thai 4 CHƯƠNG 1: NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN KHÁI NIỆM VÀ YÊU CẦU CỦA LỚP MẠ  Mạ điện là dùng phương pháp điện phân để kết t[r]
 • 36
KIỂM NGHIỆM THUỐC BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA LÝ

KIỂM NGHIỆM THUỐC BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA

TRÌNH BÀY ĐƯỢC CẤU TRÚC, CÁCH HIỆU CHUẨN MÁY QUANG PHỔ TỬ NGOẠI – KHẢ KIẾN.. TRÌNH BÀY ĐƯỢC CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ TỬ NGOẠI KHẢ KIẾN.[r]
 • 119
Đề Kiểm tra Kiểm nghiệm thuốc ĐH kỹ thuật Y dược Đà Nẵng

Đề Kiểm tra Kiểm nghiệm thuốc ĐH kỹ thuật Y dược Đà Nẵng

Đề Kiểm tra Kiểm nghiệm thuốc ĐH kỹ thuật Y dược Đà NẵngĐề Kiểm tra Kiểm nghiệm thuốc ĐH kỹ thuật Y dược Đà NẵngĐề Kiểm tra Kiểm nghiệm thuốc ĐH kỹ thuật Y dược Đà NẵngĐề Kiểm tra Kiểm nghiệm thuốc ĐH kỹ thuật Y dược Đà NẵngĐề Kiểm tra Kiểm nghiệm thuốc ĐH kỹ thuật Y dược Đà Nẵng
 • 4
Bài tập có đáp án môn truyền động điện

Bài tập đáp án môn truyền động điện

Ôn Thi Các Môn Trong Chuyên Ngành Cơ Điện Tử .Kỹ Thuật Lập Trình Plc. Kỹ Thuật Điều Khiển ScadaTự Động Hóa Quá Trình Sản XuấtHệ Thống Cơ Điện TửHệ Thống Truyền Động ĐiệnKỹ Thuật Điều Khiển Tự ĐộngĐiện Tử Công SuấtKỹ Thuật Điều Khiển Vi Xử LýQuản Lý Bảo Trì Công NghiệpĐây Là Hệ Thống Bài Tập + Đề Cương Ôn Thi Các Môn
 • 12
Đề cương tự động hóa quá trình sản xuất

Đề cương tự động hóa quá trình sản xuất

Ôn Thi Các Môn Trong Chuyên Ngành Cơ Điện Tử .Kỹ Thuật Lập Trình Plc. Kỹ Thuật Điều Khiển ScadaTự Động Hóa Quá Trình Sản XuấtHệ Thống Cơ Điện TửHệ Thống Truyền Động ĐiệnKỹ Thuật Điều Khiển Tự ĐộngĐiện Tử Công SuấtKỹ Thuật Điều Khiển Vi Xử LýQuản Lý Bảo Trì Công NghiệpĐây Là Hệ Thống Bài Tập + Đề Cương Ôn Thi Các Môn
 • 5
DƯỢC LIỆU CHỨA SAPONIN - 1 PPT

DƯỢC LIỆU CHỨA SAPONIN - 1 PPT

• Saponin có tác dụng long đờm, chữa ho: viễn chí, cát cánh, cam thảo, thiên môn, mạch môn … • Saponin có mặt trong các vị thuốc bổ như nhân sâm, tam thất … • Saponin có tác dụng chống viêm, kháng khuẩn, kháng nấm, ức chế virus • Saponin có tác dụng diệt các loài thân mềm (nhuyễn thể)
 • 36
MÔN KIỂM NGHIỆM THUỐC

MÔN KIỂM NGHIỆM THUỐC

môn kiểm nghiệm thuốc giới thiệu về kiểm nghiệm thuốc, dược chất, hóa mỹ phẩm, liên quan công tác kiểm nghiệm độc chất, kết hợp hóa học, hóa vô cơ hữu cơ, đại cương...môn kiểm nghiệm thuốc giới thiệu về kiểm nghiệm thuốc, dược chất, hóa mỹ phẩm, liên quan công tác kiểm nghiệm độc chất, kết hợp hóa học, hóa vô cơ hữu cơ, đại cương...môn kiểm nghiệm thuốc giới thiệu về kiểm nghiệm thuốc, dược chất, hóa mỹ phẩm, liên quan công tác kiểm nghiệm độc chất, kết hợp hóa học, hóa vô cơ hữu cơ, đại cương...
 • 201
Báo cáo mạch đếm sản phẩm hiển thị led 7 đoạn sử dụng 89S52

Báo cáo mạch đếm sản phẩm hiển thị led 7 đoạn sử dụng 89S52

Ngày nay cùng với sự phát triển của các ngành khoa học kỹ thuật, kỹ thuật điện tử mà trong đó là kỹ thuật số đóng vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực khoa học kỹ thuật, quản lí, công nghiệp tự động hóa, cung cấp thông tin. Do đó chúng ta phải nắm bắt và vận dụng nó một cách có hiệu quả nhằm góp phần vào sự phát triển nền khoa học kỹ thuật thế giới nói chung và trong sự phát triển kỹ thuật điện tử nói riêng.Xuất phát từ những bài học thực tập trên lớp và tham quan các doanh nghiệp sản xuất, chúng em đã được thấy nhiều khâu được tự động hóa trong quá trình sản xuất. Một trong những khâu đơn giản trong dây chuyền sản xuất tự động hóa đó là số lượng sản phẩm làm ra được đếm một cách tự động.
 • 29
Giáo trình Thí nghiệm viên cơ lý xi măng

Giáo trình Thí nghiệm viên xi măng

Giáo trình Thí nghiệm viên cơ lý xi măngGiáo trình Thí nghiệm viên cơ lý xi măngGiáo trình Thí nghiệm viên cơ lý xi măngGiáo trình Thí nghiệm viên cơ lý xi măngGiáo trình Thí nghiệm viên cơ lý xi măngGiáo trình Thí nghiệm viên cơ lý xi măngGiáo trình Thí nghiệm viên cơ lý xi măngGiáo trình Thí nghiệm viên cơ lý xi măngGiáo trình Thí nghiệm viên cơ lý xi măngGiáo trình Thí nghiệm viên cơ lý xi măngGiáo trình Thí nghiệm viên cơ lý xi măng
 • 131
Chính sách thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp nhỏ và vừa ( nghiên cứu tại Nghệ An)

Chính sách thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp nhỏ và vừa ( nghiên cứu tại Nghệ An)

“ Hệ thống hóa cơ sở lý luận về ĐMST, chính sách thúc đẩy ĐMST trong các doanh nghiệp.Đánh giá về thực trạng ĐMST trong doanh nghiệp trong đó chủ yếu là doanh nghiệp v[r]
 • 20
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ LÝ THEO THỜI GIAN CỦA BÊ TÔNG ĐẦM LĂN ĐẾN TIẾN ĐỘ THI CÔNG ĐẬP BÊ TÔNG TRỌNG LỰC Ở VIỆT NAM (TT)

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ CHỈ TIÊU THEO THỜI GIAN CỦA BÊ TÔNG ĐẦM LĂN ĐẾN TIẾN ĐỘ THI CÔNG ĐẬP BÊ TÔNG TRỌNG LỰC Ở VIỆT NAM (TT)

Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN Đã chứng tỏ được ảnh hưởng của các chỉ tiêu cơ lí theo thời gian đến diễn biến nhiệt và ứng suất nhiệt trong đập bê tông trọng lực đầm lăn.Đã kiểm nghiệm ti[r]
 • 27
MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐỘ ẨM VÀ CÁC CHỈ TIÊU CƠ LÝ CỦA ĐẤT PHONG HÓA

MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐỘ ẨM VÀ CÁC CHỈ TIÊU CỦA ĐẤT PHONG HÓA

Bài viết trình bày bản chất cơ lý hóa của các mối quan hệ của độ ẩm trong đất phong hóa, lý thuyết xác suất thống kê trong các mối quan hệ của độ ẩm, những vấn đề thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý của đất để thiết lập mối quan hệ.
 • 7
Bài tập môn quản lý bảo trì công nghiệp  có đáp án

Bài tập môn quản bảo trì công nghiệp đáp án

Ôn Thi Các Môn Trong Chuyên Ngành Cơ Điện Tử .Kỹ Thuật Lập Trình Plc. Kỹ Thuật Điều Khiển ScadaTự Động Hóa Quá Trình Sản XuấtHệ Thống Cơ Điện TửHệ Thống Truyền Động ĐiệnKỹ Thuật Điều Khiển Tự ĐộngĐiện Tử Công SuấtKỹ Thuật Điều Khiển Vi Xử LýQuản Lý Bảo Trì Công NghiệpĐây Là Hệ Thống Bài Tập + Đề Cương Ôn Thi Các Môn
 • 15
PHƯƠNG PHÁP NGOẠI SUY xác ĐỊNH CHÍNH xác HẰNG số MẠNG PHƯƠNG ĐÔNG

PHƯƠNG PHÁP NGOẠI SUY xác ĐỊNH CHÍNH xác HẰNG số MẠNG PHƯƠNG ĐÔNG

Ứng dụng trong ngành Khoa học Vật liệu (Hóa Vật liệu):Phương pháp ngoại suy xác định chính xác giá trị hằng số mạng từ giản đồ nhiễu xạ tia X Nguyễn Phương Đông, PTN Nhiệt động học Hóa keo Bộ môn Hóa lý, Khoa Hóa học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • 7
Liên thông thạc sỹ cơ điện tử Bách Khoa Hà Nội

Liên thông thạc sỹ điện tử Bách Khoa Hà Nội

Liên thông thạc sỹ đại học bách khoa hà nội, Thạc sỹ đại họ bách khoa hà nội, Viện đào tạo liên tục đại học bách khoa hà nội1.1.Mục tiêu chungĐào tạo thạc sỹ chuyên ngành Cơ điện tử có phẩm chất đạo đức và đạo đức nghề nghiệptốt, có trình độ chuyên môn cao, kiến thức khoa học cơ bản và kỹ thuật cơ sở vững chắc, kỹnăng thực hành giỏi. Thạc sỹ Cơ điện tử có phương pháp tư duy tổng hợp và hệ thống, khảnăng tiếp cận, tổ chức và giải quyết tốt những vấn đề khoa học và kỹ thuật liên ngành Cơ khítự động hóa, Điện, Điện tử, Công nghệ thông tin; có khả năng và phương pháp nghiên cứukhoa học độc lập, sáng tạo, khả năng thích ứng cao với môi trường kinh tế xã hội toàn cầuhóa và hội nhập quốc tế; có khả năng tự đào tạo và tham gia các chương trình đào tạo trongnước và quốc tế để đạt trình độ cao hơn.1.2.Mục tiêu cụ thểa. Theo định hướng ứng dụngKết thúc khóa đào tạo, học viên chuyên ngành Cơ điện tử theo định hướng ứng dụng cókhả năng: Cập nhật các kiến thức chuyên sâu, nắm bắt các kiến thức công nghệ mới thuộc liênngành Cơ khí Tự động hoá, Điện, Điện tử, Công nghệ thông tin. Vận dụng được các kiến thức, công nghệ mới và áp dụng trong các lĩnh vực sản xuấtCơ khí Tự động hóa, Cơ Điện tử. Sử dụng các kỹ thuật, kỹ năng và công cụ hiện đại, tích hợp của đa ngành trong CơĐiện tử để thiết kế các hệ thống cơ điện tử, thiết kế , robot cũng như thiết kếcác quá trình công nghệ sản xuất tích hợp, linh hoạt. Làm việc trong một tập thể đa ngành, đáp ứng đòi hỏi của các đề án công nghiệp vớisự tham gia của chuyên gia đến từ nhiều ngành khác nhau. Độc lập tự chủ trong việc tiếp cận, tổ chức thực hiện và giải quyết các vấn đề kỹ thuậtđa ngành, đa lĩnh vực cơ điện tử. Trao đổi, giao tiếp chuyên môn có hiệu quả. Hiểu biết về các giá trị đạo đức và nghề nghiệp, có phẩm chất đạo đức và đạo đứcnghề nghiệp tốt.b. Theo định hướng nghiên cứu
 • 7
ngôn ngữ biểu tượng tại các ngôi chùa ở thừa thiên huế

ngôn ngữ biểu tượng tại các ngôi chùa ở thừa thiên huế

Với việc kế thừa những thành quả của các tác giả đi trước trong cùng vấn đề nghiên cứu và trên cơ sở các lý thuyết của dân tộc học/nhân học, văn hóa học, tôn giáo học [r]
 • 2
PHÂN TÍCH CƠ LÝ HÓA THỰC PHẨM POTX

PHÂN TÍCH HÓA THỰC PHẨM POTX

c. Cách tiến hành.  Cần 10 đến 20g mẫu cho vào bình nóng dung tích 250ml thêm 20ml dung dịch kali hydroxit 20% trong rượu etylic. Đậy bình bằng nút bất có gắn ống làm lạnh và đun hồi lưu trên nồi cách thủy ở nhiệt đọ 85-90 o C trong 2 giờ để xà phòng hóa. Dung dịch đã xà phòng hóa được pha loãng bằng 20ml nước cất rồi chuyển vào phễu chiết. thêm vào phễu chiết 50ml ete etylic và lắc kĩ ( để tránh huyền phù cần chiết dịch lúc nguội và lắc mạnh ) chiết phần không xà phòng hóa ra, tiếp tục lắc và chiết lấy lớp trên vào phễu chiết thứ 2. Rửa dịch chiết bằng nước cất trong 3-4 lần mỗi lần 20ml nước cất cho đến khi nước rửa có phản ứng trung tính ( thử bằng giấy quỳ). Làm khô nước chiết đã rửa bằng
 • 29
BÊ TÔNG CAO SU – VẬT LIỆU MỚI CHO KẾT CẤU XÂY DỰNG ĐẶC BIỆT

BÊ TÔNG CAO SU – VẬT LIỆU MỚI CHO KẾT CẤU XÂY DỰNG ĐẶC BIỆT

Trong bài viết này tác giả đề cập đến vật liệu xây dựng mới – bê tông cao su. Tỉ lệ cốt liệu, phương pháp chế tạo, các tính chất cơ–lý, hóa và lĩnh vực sử dụng của bê tông cao su được trình bày cụ thể.
 • 4
BÀI TẬP XÁC ĐỊNH CÁC ĐẠI LƯỢNG CỦA SÓNG CƠ VAATJ LÝ 12

BÀI TẬP XÁC ĐỊNH CÁC ĐẠI LƯỢNG CỦA SÓNG VAATJ LÝ 12

BÀI TẬP XÁC ĐỊNH CÁC ĐẠI LƯỢNG CỦA SÓNG CƠ VAATJ LÝ 12BÀI TẬP XÁC ĐỊNH CÁC ĐẠI LƯỢNG CỦA SÓNG CƠ VAATJ LÝ 12BÀI TẬP XÁC ĐỊNH CÁC ĐẠI LƯỢNG CỦA SÓNG CƠ VAATJ LÝ 12BÀI TẬP XÁC ĐỊNH CÁC ĐẠI LƯỢNG CỦA SÓNG CƠ VAATJ LÝ 12BÀI TẬP XÁC ĐỊNH CÁC ĐẠI LƯỢNG CỦA SÓNG CƠ VAATJ LÝ 12BÀI TẬP XÁC ĐỊNH CÁC ĐẠI LƯỢNG CỦA SÓNG CƠ VAATJ LÝ 12BÀI TẬP XÁC ĐỊNH CÁC ĐẠI LƯỢNG CỦA SÓNG CƠ VAATJ LÝ 12BÀI TẬP XÁC ĐỊNH CÁC ĐẠI LƯỢNG CỦA SÓNG CƠ VAATJ LÝ 12BÀI TẬP XÁC ĐỊNH CÁC ĐẠI LƯỢNG CỦA SÓNG CƠ VAATJ LÝ 12
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)