0
 1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Công nghệ thông tin >

Mô hình kênh phađinh rời rạc

Bài giảng Lý thuyết thông tin: Chương 3.1 - ThS. Huỳnh Văn Kha

Bài giảng Lý thuyết thông tin: Chương 3.1 - ThS. Huỳnh Văn Kha

Chương 3 cung cấp cho người học những hiểu biết về kênh rời rạc không phụ thuộc thời gian. Trong chương này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kênh và dung lượng kênh với các nội dung cụ thể như: Kênh truyền thông, kênh rời rạc không phụ thuộc thời gian, ma trận kênh, dung lượng kênh,... Mời các bạn cùng tham khảo.
 • 14
ĐỀ TÀI: MÂU THUẪN TRONG KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIA PHÚ PPT

ĐỀ TÀI: MÂU THUẪN TRONG KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIA PHÚ PPT

Có hai loại kênh phân phối: Kênh phân phối trực tiếp : là kênh phân phối sản phẩm trực tiếp từ công ty đến tay người tiêu dùng. Loại kênh này thường được sử dụng cho các loại hàng hóa có tính thương phẩm (hàng cồng kềnh, dễ vỡ, dễ hư hỏng, khó chuyển giao…) hoặc được sử dụng ở thị trường nhỏ mà nơi đó người sản xuất độc quyền bán cho người tiêu dùng. Ưu điểm của kênh này là đẩy nhanh tốc độ lưu thông hàng hóa, tiết kiệm chi phí lưu kho, vận chuyển, bảo đảm sự giao tiếp chặt chẽ của nhà sản xuất trong lĩnh vực phân phối đảm bảo tính chủ đạo của nhà sản xuất trong kênh phân phối 5 . Nhưng kênh này lại có những hạn chế như trình độ chuyên môn hóa thấp, tổ chức và quản lý kênh phân phối phức tạp, vốn và nhân lực phân tán, tốc độ chu chuyển vốn chậm.
 • 25
Lược đồ sai phân khác thường mô phỏng số mô hình siêu quần thể: Sử dụng định lý ổn định Lyapunov

Lược đồ sai phân khác thường phỏng số hình siêu quần thể: Sử dụng định lý ổn định Lyapunov

Từ khóa — Lược đồ sai phân khác thường, mô hình siêu quần thể, định lý ổn định Lyapunov, mô phỏng số. I. GIỚI THIỆU Các nghiên cứu về các hệ thống sinh học, hóa học, vật lý, cơ học,… đã được phát triển trong nhiều năm qua [2, 4]. Các hệ thống này thường được mô tả bởi các phương trình vi phân đạo hàm riêng cũng như các phương trình vi phân thường. Nghiệm của các phương trình này có các tính chất đặc biệt như tính chất dương (chẳng hạn, số lượng quần thể trong các mô hình sinh học, nồng độ các chất trong phản ứng sinh hóa, kích thước, năng lượng,…), tính chất đơn điệu, tính chất tuần hoàn, tính chất ổn định và một số tính chất bất biến khác… Bên cạnh đó các phương trình mô tả các hệ thống này thường rất phức tạp, không có hi vọng giải đúng. Chính vì vậy việc nghiên cứu các phương pháp giải gần đúng và mô phỏng số phương trình vi phân là một trong những vấn đề quan trọng của toán học nói chung và toán học tính toán nói riêng. Do nhu cầu của thực tiễn và sự phát triển của lý thuyết toán học các nhà toán học đã tìm ra rất nhiều phương pháp giải gần đúng phương trình vi phân.
 • 10
Bài tâp lớn môn Cấu trúc rời rạc

Bài tâp lớn môn Cấu trúc rời rạc

Bài tâp lớn môn Cấu trúc rời rạcBài tâp lớn môn Cấu trúc rời rạcBài tâp lớn môn Cấu trúc rời rạcBài tâp lớn môn Cấu trúc rời rạcBài tâp lớn môn Cấu trúc rời rạcBài tâp lớn môn Cấu trúc rời rạcBài tâp lớn môn Cấu trúc rời rạcBài tâp lớn môn Cấu trúc rời rạcBài tâp lớn môn Cấu trúc rời rạcBài tâp lớn môn Cấu trúc rời rạcBài tâp lớn môn Cấu trúc rời rạcBài tâp lớn môn Cấu trúc rời rạcBài tâp lớn môn Cấu trúc rời rạcBài tâp lớn môn Cấu trúc rời rạcBài tâp lớn môn Cấu trúc rời rạcBài tâp lớn môn Cấu trúc rời rạcBài tâp lớn môn Cấu trúc rời rạcBài tâp lớn môn Cấu trúc rời rạcBài tâp lớn môn Cấu trúc rời rạcBài tâp lớn môn Cấu trúc rời rạcBài tâp lớn môn Cấu trúc rời rạcBài tâp lớn môn Cấu trúc rời rạc
 • 2
Đề cương ôn thi môn toán rời rạc

Đề cương ôn thi môn toán rời rạc

Đề cương ôn thi môn toán rời rạc Đề cương ôn thi môn toán rời rạc Đề cương ôn thi môn toán rời rạc Đề cương ôn thi môn toán rời rạc Đề cương ôn thi môn toán rời rạc Đề cương ôn thi môn toán rời rạc Đề cương ôn thi môn toán rời rạc Đề cương ôn thi môn toán rời rạc Đề cương ôn thi môn toán rời rạc Đề cương ôn thi môn toán rời rạc Đề cương ôn thi môn toán rời rạc Đề cương ôn thi môn toán rời rạc Đề cương ôn thi môn toán rời rạc Đề cương ôn thi môn toán rời rạc Đề cương ôn thi môn toán rời rạc Đề cương ôn thi môn toán rời rạc Đề cương ôn thi môn toán rời rạc Đề cương ôn thi môn toán rời rạc Đề cương ôn thi môn toán rời rạc Đề cương ôn thi môn toán rời rạc Đề cương ôn thi môn toán rời rạc Đề cương ôn thi môn toán rời rạc Đề cương ôn thi môn toán rời rạc Đề cương ôn thi môn toán rời rạc Đề cương ôn thi môn toán rời rạc Đề cương ôn thi môn toán rời rạc Đề cương ôn thi môn toán rời rạc Đề cương ôn thi môn toán rời rạc Đề cương ôn thi môn toán rời rạc Đề cương ôn thi môn toán rời rạc v
 • 16
Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 1 – ĐH Thương mại

Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 1 – ĐH Thương mại

Chương 1 - Tổng quan về quản trị kênh phân phối. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Đối tượng, nội dung và phương pháp; khái niệm, vai trò và chức năng kênh phân phối; mục tiêu và mô hình quản trị kênh phân phối. Mời các bạn cùng tham khảo.
 • 16
Mô phỏng thuật toán lập lịch trong tính toán lưới

phỏng thuật toán lập lịch trong tính toán lưới

Khi đư a ra m ộ t gi ả i pháp trong th ự c t ế , ng ườ i phát tri ể n h ệ th ố ng ph ả i c ă n c ứ vào tình hình c ụ th ể c ủ a l ướ i c ũ ng nh ư các yêu c ầ u t ố i ư u đặ t ra mà quy ế t đị nh h ướ ng ti ế p c ậ n c ụ th ể cho công vi ệ c cài đặ t. Vi ệ c l ự a ch ọ n chính xác đ óng vai trò r ấ t quan tr ọ ng, vì nó s ẽ ả nh h ưở ng đế n hi ệ u n ă ng, tính t ố i ư u c ũ ng nh ư tính kinh t ế c ủ a h ệ th ố ng l ướ i sau này. Trên ph ươ ng di ệ n nghiên c ứ u, các nhà nghiên c ứ u có th ể d ự a vào các yêu c ầ u trong th ự c t ế để t ừ đ ó đặ t ra các mô hình bài toán cho cách ti ế p c ậ n c ủ a mình. M ỗ i cách ti ế p c ậ n đề u có ư u đ i ể m riêng và nh ữ ng đ i ể m m ạ nh này c ũ ng đ ã đượ c ch ứ ng t ỏ qua các thí nghi ệ m c ủ a h ọ trên môi tr ườ ng mô ph ỏ ng. Các h ướ ng ti ế p c ậ n tiêu bi ể u hi ệ n đ ang đượ c nhi ề u ng ườ i quan tâm nh ư sau:
 • 6
BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT TÍN HIỆU: CHƯƠNG 4 - VÕ THỊ THU SƯƠNG

BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT TÍN HIỆU: CHƯƠNG 4 - VÕ THỊ THU SƯƠNG

Bài giảng Lý thuyết tín hiệu - Chương 4: Tín hiệu điều chế cung cấp cho người học các kiến thức: Một số khái niệm cơ bản, các hệ thống điều chế liên tục, rời rạc tín hiệu, điều chế xung, phân kênh theo tần số và thời gian. Mời các bạn cùng tham khảo.
 • 44
Quản trị kênh bán qua hệ thống đại lý vé máy bay của Vietnam Airlines tại thị trường Miền Bắc

Quản trị kênh bán qua hệ thống đại lý vé máy bay của Vietnam Airlines tại thị trường Miền Bắc

Chương 1 cũng đưa ra mô hình kênh phân phối đầy đủ trong lĩnh vực hàng không, từ kênh phân phối chung liên hệ với kênh phân phối hiện nay của VNA để có thể so sánh giữa [r]
 • 5
QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM ĐIỆN GIA DỤNG HONEY’S CỦA CÔNG TY ĐIỆN QUANG TẠI KHU VỰC MIỀN TRUNG TT

QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM ĐIỆN GIA DỤNG HONEY’S CỦA CÔNG TY ĐIỆN QUANG TẠI KHU VỰC MIỀN TRUNG TT

Có thể thấy rằng, Honey’s tuy còn non trẻ nhưng sau một thời gian ngăn xây dựng hệ thống cũng đã chiếm tỷ trọng lớn về mức độ hiện diện sản phẩm tại thị trường Miền Trung. Đây là kết quả của sự nổ lực, cố gắng của các cán bộ, nhân viên công ty. Trên cơ sở đó, ta có thể đưa ra một số nhận định chung về kênh phân phối hiện nay của Honey’s:
 • 24
Bài giảng Quản lý xây dựng: Chương 7 - TS. Nguyễn Duy Long

Bài giảng Quản lý xây dựng: Chương 7 - TS. Nguyễn Duy Long

Chương 7 - Mô phỏng sự kiện rời rạc (Discrete event simulation). Chương này gồm có những nội dung chính sau đây: Các cách nghiên cứu hệ thống, các thành phần mô phỏng cơ bản trong Ezstrobe, mô hình hóa qui trình thi công.
 • 8
Phân tích mô hình SCOR của Apple Inc

Phân tích hình SCOR của Apple Inc

Phân tích mô hình SCOR của Apple Inc gồm có kênh phân phối như: Quản lý đơn hàng, quản lý vận chuyển, kênh phân phối và thu hồi. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết tài liệu.
 • 5
TIM HÀM TRUYỀN CHO BÀI TOÁN TRAO ĐỔI NHIỆT DOC

TIM HÀM TRUYỀN CHO BÀI TOÁN TRAO ĐỔI NHIỆT DOC

Thầy bảo ,vì mô hình này rất phức tạp , cần phải có mô hình thực tế , và từ đó mô hình hóa thực nghiệm để tìm ra hàm truyền .Để đơn giản hóa bài toán . sẽ coi hàm truyền của bình trao đổi nhiệt này là khâu bậc nhất , có trễ ( do mất 1 nhiệt lượng ban đầu do các thiệt bị bên trong bình , coi như lượng nhiệt đó là 1 hằng số vì bình là lý tưởng, ko bị tỏa
 • 8
Bài giảng Bảo mật thông tin - Bài 4: Mã hóa công khai RSA

Bài giảng Bảo mật thông tin - Bài 4: Mã hóa công khai RSA

Nội dung của bài giảng trình bày về lý thuyết số, mã hóa công khai và RSA, định lý Fermat, phép logarit rời rạc, đặc điểm mật mã khóa công khai, ứng dụng mật mã khóa công khai và mô hình đảm bảo bí mật, mô hình ứng dụng xác thực, các điều kiện cần thiết và tính an toàn của trao đổi khóa.
 • 31
Thực hiện hệ thống OFDM sử dụng phương pháp mô hình hóa LDPC trên kênh truyền rayleigh

Thực hiện hệ thống OFDM sử dụng phương pháp hình hóa LDPC trên kênh truyền rayleigh

Thực hiện hệ thống OFDM sử dụng phương pháp mô hình hóa LDPC trên kênh truyền rayleigh
 • 28
CÁC KHÁI NIỆM CĂN BẢN VỀ MẠNG MÁY TÍNH DOC

CÁC KHÁI NIỆM CĂN BẢN VỀ MẠNG MÁY TÍNH DOC

• Đi ề u c ố t lõi c ủ a đ ị nh lý căn b ả n là nó kh ẳ ng đ ị nh: Không c ầ n ph ả i gi ả m đ ị nh l ượ ng sinh v ề 0 mà ch ỉ c ầ n gi ả m v ề m ộ t đ ạ i l ượ ng g ọ i là dung l ượ ng kênh.
 • 9
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KÊNH PHÂN PHỐI TẠI DOANH NGHIỆP BÁNH CAO CẤP BẢO NGỌC - 8 DOC

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KÊNH PHÂN PHỐI TẠI DOANH NGHIỆP BÁNH CAO CẤP BẢO NGỌC - 8 DOC

c ủa m ình. Thông qua vi ệc t ìm hi ểu thị trường v à nghiên c ứu hệ thống k ênh phân ph ối hi ện nay của doanh nghiệp em nhận thấy mô h ình kênh phân ph ối tốt nhất m à doanh nghi ệp n ên áp d ụng để có thể đư a s ản phẩm đến với người ti êu dùng nhanh nh ất với ch ất lượng cao, chi phí thấp v à đảm bảo cho doanh nghiệp ph ân ph ối sản phẩm tốt nh ất, đạt hiệu quả kinh tế cao nhất đó là mô hình kênh phân ph ối kết hợp của 3 loại kênh phân ph ối sau:
 • 10
Ứng dụng giải pháp mã hoá thích ứng động để tăng dung lượng truyền dữ liệu trong hệ thống di động số băng rộng

Ứng dụng giải pháp mã hoá thích ứng động để tăng dung lượng truyền dữ liệu trong hệ thống di động số băng rộng

Bài viết này trình bày nguyên lí mã hóa thích nghi của kênh truyền vô tuyến số và xây dựng mô hình mô phỏng để tính tốc độ truyền dữ liệu trung bình và hiệu quả sử dụng băng thông kênh truyền.
 • 10
Bài giảng Lý thuyết thông tin: Dung lượng kênh - Phạm Văn Sự

Bài giảng Lý thuyết thông tin: Dung lượng kênh - Phạm Văn Sự

Bài giảng Lý thuyết thông tin: Dung lượng kênh cung cấp cho người học các kiến thức: Dung lượng kênh rời rạc,định lý mã hóa thứ 2 của Shannon cho nguồn rời rạc, đặc trưng của kênh Gausse nhiễu cộng, kênh có băng tần hạng chế,... Mời các bạn cùng tham khảo.
 • 7
MÔ HÌNH THỜI GIAN RỜI RẠC NHIỀU CHU KỲ TRONG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

HÌNH THỜI GIAN RỜI RẠC NHIỀU CHU KỲ TRONG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

TRANG 1 ĐINH NHẬT MINH MÔ HÌNH THỜI GIAN RỜI RẠC NHIỀU CHU KỲ TRONG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC TRANG 2 ĐINH NHẬT MINH MÔ HÌNH THỜI GIAN RỜI RẠC NHIỀU CHU KỲ TRONG T[r]
 • 82
ĐÁP ÁN MÔN THI LÝ THUYẾT THÔNG TIN PPT

ĐÁP ÁN MÔN THI LÝ THUYẾT THÔNG TIN PPT

Nhận xét: L − ợng thông tin tổn hao trên kênh bằng 0 Câu 7: (2 điểm) Entropy có điều kiện H A B ( ) : định nghĩa và nêu các tính chất - Định nghĩa: Entropy có điều kiện về 1 tr − ờng tin A khi đã rõ tr − ờng tin B đ − ợc xác định theo công thức sau:
 • 18
Đánh giá chất lượng mã LDPC sử dụng thuật toán BPA-EHR cho kênh phađinh đa đường

Đánh giá chất lượng mã LDPC sử dụng thuật toán BPA-EHR cho kênh phađinh đa đường

Bài báo trình bày phương pháp giải mã LDPC sử dụng thuật toán BPA-EHR (Là thuật toán BPA-EH được cải tiến bằng cách thay thế một số hàng của ma trận kiểm tra tương đương khi thực hiện giải mã). Phương pháp này cho phép giảm bớt số phép tính khi giải mã.
 • 8
KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH KÊNH TRUYỀN HF BẰNG MATLAB (CÓ CODE)

KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ HÌNH KÊNH TRUYỀN HF BẰNG MATLAB (CÓ CODE)

KHẢO sát và ĐÁNH GIÁ mô HÌNH KÊNH TRUYỀN HF bằng matlab (có code) KHẢO sát và ĐÁNH GIÁ mô HÌNH KÊNH TRUYỀN HF bằng matlab (có code) KHẢO sát và ĐÁNH GIÁ mô HÌNH KÊNH TRUYỀN HF bằng matlab (có code) KHẢO sát và ĐÁNH GIÁ mô HÌNH KÊNH TRUYỀN HF bằng matlab (có code) KHẢO sát và ĐÁNH GIÁ mô HÌNH KÊNH TRUYỀN HF bằng matlab (có code) KHẢO sát và ĐÁNH GIÁ mô HÌNH KÊNH TRUYỀN HF bằng matlab (có code) KHẢO sát và ĐÁNH GIÁ mô HÌNH KÊNH TRUYỀN HF bằng matlab (có code) KHẢO sát và ĐÁNH GIÁ mô HÌNH KÊNH TRUYỀN HF bằng matlab (có code)
 • 12
GIÁO TRÌNH ĐO LƯỜNG VÀ ĐIỀU KHIỂN XA – CHƯƠNG 1 POT

GIÁO TRÌNH ĐO LƯỜNG VÀ ĐIỀU KHIỂN XA – CHƯƠNG 1 POT

Bây gi ờ ta tính sai s ố c ủ a 1 h ệ th ố ng đ o xa phân kênh theo th ờ i gian, trong h ệ th ố ng này có s ự r ờ i r ạ c hoá tín hi ệ u. τ là kho ả ng th ờ i gian tr ễ c ủ a tín hi ệ u x i khi truy ề n qua kênh T Kênh 1
 • 12
NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG ỨNG XỬ BÊ TÔNG XỈ THÉP BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ RỜI RẠC

NGHIÊN CỨU PHỎNG ỨNG XỬ BÊ TÔNG XỈ THÉP BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ RỜI RẠC

1.4.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI - Xây dựng mô hình ứng xử của bê tông xỉ thép bằng phương pháp phần tử rời rạc - Số hóa mô hình rời rạc bằng ngôn ngữ C++, đưa mô hình vào trong chươn[r]
 • 44
FADING KÊNH BĂNG RỘNG

FADING KÊNH BĂNG RỘNG

3.3 Fading trong kênh băng rộng3.3.1 ĐỘ TRỄ CÔNG SUẤT3.3.2 BĂNG THÔNG KẾT HỢP3.3.3 Doppler Power Spectrum( phổ Doppler)3.3.4 Chuyển đổi hàm tự tương quan và tán xạ3.4 Mô hình thời gian rời rạc
 • 14
Bài toán điều khiển đảm bảo gái trị cho lớp hệ 2D rời rạc trong mô hình Roessr (Luận văn thạc sĩ)

Bài toán điều khiển đảm bảo gái trị cho lớp hệ 2D rời rạc trong hình Roessr (Luận văn thạc sĩ)

Bài toán điều khiển đảm bảo gái trị cho lớp hệ 2D rời rạc trong mô hình RoessrBài toán điều khiển đảm bảo gái trị cho lớp hệ 2D rời rạc trong mô hình RoessrBài toán điều khiển đảm bảo gái trị cho lớp hệ 2D rời rạc trong mô hình RoessrBài toán điều khiển đảm bảo gái trị cho lớp hệ 2D rời rạc trong mô hình RoessrBài toán điều khiển đảm bảo gái trị cho lớp hệ 2D rời rạc trong mô hình RoessrBài toán điều khiển đảm bảo gái trị cho lớp hệ 2D rời rạc trong mô hình RoessrBài toán điều khiển đảm bảo gái trị cho lớp hệ 2D rời rạc trong mô hình RoessrBài toán điều khiển đảm bảo gái trị cho lớp hệ 2D rời rạc trong mô hình RoessrBài toán điều khiển đảm bảo gái trị cho lớp hệ 2D rời rạc trong mô hình RoessrBài toán điều khiển đảm bảo gái trị cho lớp hệ 2D rời rạc trong mô hình Roessr
 • 40
Truyền tin và tín hiệu - Chương 2 pdf

Truyền tin và tín hiệu - Chương 2 pdf

Về nguyên tắc nếu kênh được biết chính xác luôn có thể làm ISI nhỏ tùy ý tại thời điểm lấy mẫu bằng cách dùng một cặp bộ lọc phát và thu thích hợp hay điều khiển dạng xung như mô tả ở các phẩn trước. Trên thực tế hiếm khi ta biết trước chính xác đặc tính của kênh và có những yếu tố làm sai lệch kênh không tránh khỏi dẫn đến một lượng ISI nhất định hạn chế tốc độ dữ liệu. Để bù lại những méo này ta có thể áp dụng bổ sung một bộ cân bằng (đặt sau bộ lấy mẫu, thực chất nó là một kiểu lọc số). Thích hợp cho thiết kế bộ cân bằng này là bộ lọc đường trễ (hình 2.24 ). Để đối xứng số nut của bộ lọc chọn là 2N+1
 • 33
Bài giảng Lý thuyết thông tin: Chương 3.2 - ThS. Huỳnh Văn Kha

Bài giảng Lý thuyết thông tin: Chương 3.2 - ThS. Huỳnh Văn Kha

Tiếp tục với kênh rời rạc không phụ thuộc thời gian, trong chương này chúng ta sẽ tập trung tìm hiểu các phương án giải mã tối ưu và định lý căn bản của lý thuyết thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.
 • 15
Phương pháp xây dựng kênh phân phối siêu thị điện máy

Phương pháp xây dựng kênh phân phối siêu thị điện máy

Xây dựng mô hình kế hoạch kinh doanh kênh siêu thị điện máy, thiết kế mô hình hoạt động của kênh siêu thị điện máy và các của hàng điện máy cho các sản phẩm Bình nước nóng và máy lọc nước của Tân Á. Kế hoạch này mô tả diễn giải, thiết lập mô hình kênh phân phối tại các chuỗi siêu thị điện máy tại HN và các hệ thống cửa hàng tại các tỉnh
 • 11
CÔNG NGHỆ BÁO HIỆU PCM PPTX

CÔNG NGHỆ BÁO HIỆU PCM PPTX

liên t ục th ành các tín hi ệu rời rạc của trường thời gian gọi l à PAM. Vi ệc mã hoá là quá trình l ượng tử hoá các giá trị mẫu n ày thành các giá tr ị rời r ạc của trường biên độ và sau đó biến đổi chúng th ành mã nh ị phân hay các mã ghép kênh.
 • 3
KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN SỐ

KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN SỐ

MÔ HÌNH HỆ KHÔNG LIÊN TUC (Hệ thời gian rời rạc-discrete time system) Tín hiệu rời rạc Khi hệ thống điều khiển có sự tham gia của máy tính thì tín hiệu được máy tính xử lý là tín hiệu số, kết quả của chuyển đổi tín hiệu liên tục u(t) thành tín hiệu rời rạc u * (t) bởi chuyển đổi ADC thông qua khóa lấy mẫu chu kỳ T s và lượng tử hóa.
 • 32
KÊNH RỜI RẠC KHÔNG NHỚ, LƯỢNG TIN TƯƠNG HỖ

KÊNH RỜI RẠC KHÔNG NHỚ, LƯỢNG TIN TƯƠNG HỖ

Entropy đ i ề u ki ệ n và l ượ ng tin t ươ ng h ỗ „ Xét bài toán truy ề n tin sau Cho bi ế t c ấ u trúc th ố ng kê c ủ a ngu ồ n X và ma tr ậ n kênh. Hãy xác đị nh kí hi ệ u x k nào đ ã đượ c phát phát đ i khi nh ậ n đượ c ở đầ u nh ậ n m ộ t kí hi ệ u y j nào đ ó?
 • 30
TÌM HIỂU mô HÌNH CHUYỂN TIẾP TRONG hệ THỐNG SONG CÔNG dưới sự ẢNH HƯỞNG của TRẠNG THÁI THÔNG TIN KÊNH

TÌM HIỂU HÌNH CHUYỂN TIẾP TRONG hệ THỐNG SONG CÔNG dưới sự ẢNH HƯỞNG của TRẠNG THÁI THÔNG TIN KÊNH

TÌM HIỂU mô HÌNH CHUYỂN TIẾP TRONG hệ THỐNG SONG CÔNG dưới sự ẢNH HƯỞNG của TRẠNG THÁI THÔNG TIN KÊNH TÌM HIỂU mô HÌNH CHUYỂN TIẾP TRONG hệ THỐNG SONG CÔNG dưới sự ẢNH HƯỞNG của TRẠNG THÁI THÔNG TIN KÊNH TÌM HIỂU mô HÌNH CHUYỂN TIẾP TRONG hệ THỐNG SONG CÔNG dưới sự ẢNH HƯỞNG của TRẠNG THÁI THÔNG TIN KÊNH TÌM HIỂU mô HÌNH CHUYỂN TIẾP TRONG hệ THỐNG SONG CÔNG dưới sự ẢNH HƯỞNG của TRẠNG THÁI THÔNG TIN KÊNH
 • 15
NLTT- KI-11 PPS

NLTT- KI-11 PPS

+ Nguồn tin có thể là liên tục hay rời rạc TRANG 9 + Kênh truyền: Môi tr ờng truyền lan thông tin -Xuất hiện tạp nhiễu -Truyền bằng kênh hữu tuyến, vô tuyến + Nhận tin: Nơi khôi phục lại[r]
 • 33
CHẾ TẠO VÀ ĐIỀU KHIỂN MÔ HÌNH RỬA XE Ô TÔ TỰ ĐỘNG

CHẾ TẠO VÀ ĐIỀU KHIỂN HÌNH RỬA XE Ô TÔ TỰ ĐỘNG

Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của nền khoa học kỹ thuật, các thiết bị máy móc hiện đại ngày được phát minh và sản xuất nhằm phục vụ cho lợi ích con người. Nó là nền tảng quan trọng để phát triển các nghành khoa học kỹ thuật trong đó sự phát triển vợt trội ngành công nghiệp ô tô trên thế giới và sự khởi đầu trong nước. Đi đôi với việc chế tạo ra những chiếc xe mới các nhà sản xuất còn nghiên cứu chế tạo ra các mô hình bảo dưởng chăm sóc những xe. Trong đó có mô hình rửa xe ô tô tự động đang được các nước phát triển sử dụng rất nhiều. Đối với nước ta mô hình này vẫn còn khá mới mẻ, các mô hình trong nước đại đa số là mô hình rửa xe thủ công hoặc bán tự động. Suất phát từ thực tiễn đó, khi tiến hành thực hiện đồ án này với sự tìm hiểu trên các kênh thông tin và một số mô hình thật, em đã thành công với việc thiết kế điều khiển mô hình rửa xe ô tô tự động. Trong mô hình có các module điều khiển động cơ STEPPER DC và động cơ DC module cảm biến và module điều khiển trung tâm. Trong nội dung đồ án em sẽ trình bày chi tiết về các module này.
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: ứng dụng thuật toán laucvfứng dụng thuật toán bfucvfứng dụng thuật toán svmứng dụng của toán học trong đời sốngứng dụng của toán học vào đời sốngứng dụng thuật toán lamportNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP