0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Thực hiện mã hoá TSCĐ

TRẠM DI ĐỘNG MS TRONG CẤU TRÚC CỦA HỆ THỐNG GMS

TRẠM DI ĐỘNG MS TRONG CẤU TRÚC CỦA HỆ THỐNG GMS

Về cơ bản, cấu trúc các khối chức năng trên lộ trình truyền tín hiệu thoại theo cấu trúc của máy phát và máy thu vô tuyến điện, nhưng cấu trúc của máy cầm tay GSM rất phức tạp và ở mức trình độ công nghệ cao như công nghệ chế tạo vi mạch khuếch đại siêu cao tần tạp âm nhỏ, công nghệ vi xử lý với tốc độ rất cao. Mặt khác việc xử lý tín hiệu phải đồng bộ một cách chính xác dưới sự điều khiển của trạm gốc BTS để 8 thuê bao cùng sử dụng 1 kênh cao tần. Trong các máy MS hiện nay các khối chức năng chính được đặt gọn trong các vi mạch có độ tích hợp cao VLSI, thích hợp với ghép kênh theo thời gian TDMA của GSM. Chẳng hạn như khối phát và khối thu có thể tích hợp trong một vi mạch RF, việc phát và thu trong một máy MS thực hiện trong các "khe thời gian" khác nhau nên giữa thu và phát không xuyên nhiễu lẫn nhau. Ta chỉ dùng một vi mạch để tổng hợp tạo ra tần số VCO cho thu và cho phát. Sự tổng hợp tần số diễn ra rất nhanh dưới sự điều khiển của trạm gốc BTS.
 • 7
MÃ HOÁ BURROWS WHEELER

HOÁ BURROWS WHEELER

Bước 3: Trích xâu từ các ký tự cuối ở mỗi dòng, thông báo xâu này và cho biết từ gốc là từ thứ mấy trong ma trận nhận được ở bước 2. Ta có (NNBAAA,4) Yêu cầu: Hãy viết chương trình mã hoá và giải mã.
 • 7
Sáng kiến giảng dạy bài thơ:

Sáng kiến giảng dạy bài thơ: "Đoàn thuyền đánh cá” của Huy Cận

Mỗi gen cấu trúc gồm 3 vùng trình tự Nuclêôtit: vùng điều hoà, vùng mã hoá, vùng kết thúc vùng mã hoá : A.Mang thông tin mã hoá các axit amin B.Mang tín hiệu kết thúc phiên mã C.Mang tín[r]
 • 12
GIÁO TRÌNH SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG LỚP 12 DOC

GIÁO TRÌNH SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG LỚP 12 DOC

- N ng đ khí CO ồ ộ 2 trong b u khí quy n đang tăng gây thêm nhi u thiên tai trên trái đ t. ầ ể ề ấ 2. Chu trình nit ơ - TV h p th nit d ấ ụ ơ ướ ạ i d ng mu i amơn (NH ố 4 + ) và nitrat (NO3 - ) . - Các mu i trên đ ồ ượ c hình thành trong t nhiên b ng con đ ự ằ ườ ng v t lí, hĩa h c và sinh ậ ọ
 • 113
BÀI GIẢNG THÔNG TIN DỮ LIỆU VÀ MẠNG MÁY TÍNH CHƯƠNG 2 PPT

BÀI GIẢNG THÔNG TIN DỮ LIỆU VÀ MẠNG MÁY TÍNH CHƯƠNG 2 PPT

+ Kiểu mã hóa này không có mức zero trong chu kỳ bit nên được gọi là mã không trở về zero (NRZ) o Mã hóa Manchester vi sai (diffirent Manchester) + Tương tự như mã hoá Manchester, tuy nhiên, còn có sự thay đổi mức tín hiệu tại vị trí bắt đầu của chu kỳ bit và chỉ xảy ra nếu bit kế tiếp là bit 0. kiểu mã hoá này có ưu điểm là tạo ra 2 phiên bản ngược dấu với nhau tuỳ thuộc vào mức khởi động giả sử ban đầu (cao hay thấp).
 • 27
Thực trạng và xu hướng phát triển tiền mã hoá tại Việt Nam - Một số khuyến nghị chính sách

Thực trạng và xu hướng phát triển tiền hoá tại Việt Nam - Một số khuyến nghị chính sách

Điề ẽ ần nào giúp nhà đầu tư thậ ọng hơn trước khi đưa ra quyết định đầ tư vào tiề ế ạch, phương án đầu tư an toàn, tránh các hành vi giao ị ỹ ể làm cho nhà đầu tư và phương án đầu tư tiền mã hoá tăng nguy cơ ức độ phơi nhiễ ớ ủ ấ ố
 • 19
MÃ DI TRUYỀN - ĐẶC ĐIỂM CỦA MÃ DI TRUYỀN DOC

DI TRUYỀN - ĐẶC ĐIỂM CỦA DI TRUYỀN DOC

- Mã di truyền có tính thoái hoá có nghĩa là mỗi axit amin được mã hoá bới một số bộ ba khác loại trừ mentionin, triptophan chỉ được mã hoá bởi một bộ ba. Các bộ ba mã hoá cho cùng một axit amin chỉ khác nhau ở nuclêôtit thứ 3. Điều này có nghĩa giúp cho gen bảo đảm được thông tin di truyền và xác nhận trong bộ ba, 2 nuclêôtit đầu là quan trọng còn nuclêôtit thứ ba có thể linh hoạt. Sự linh hoạt này có thể không gây hậu quả gì. Nhưng cũng có thể gây nên sự lắp ráp nhầm các axit amin trong chuỗi polipeptit.
 • 3
GIẢI PHÁP AN TOÀN THÔNG TIN CHO CƠ SỞ DỮ LIỆU PHẦN 6 DOCX

GIẢI PHÁP AN TOÀN THÔNG TIN CHO CƠ SỞ DỮ LIỆU PHẦN 6 DOCX

Xây dựng Socket an to μ n Chúng tôi phát triển một giao diện tại tầng giao vận cho truyền thông TCP/IP đ−ợc gọi là Secure Socket để phục vụ cho mục tiêu nén và mã hoá dữ liệu truyền qua Internet và các mạng PSTN. Secure Socket đ−ợc cài đặt tại các trạm, Server và FireWall để đảm bảo an toàn và truyền thông tốc độ cao giữa trạm và các máy chủ.
 • 11
KTSINHHOC3

KTSINHHOC3

Cõu 25: Một gen không phân mảnh có 1566 cặp nuclêôtít chuỗi pôlipéptít đợc mã hoá bởi gen này có số axit amin là. A. 520 B. 720 C. 522 D. 560 Cõu 26: Trong quá trình nhân đôi ADN enzim ADN-polimezara di chuyển: A. ngẫu nhiên
 • 4
Bài giảng An toàn bảo mật hệ thống thông tin: Chương 4 - GV. Nguyễn Minh Thành - Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng

Bài giảng An toàn bảo mật hệ thống thông tin: Chương 4 - GV. Nguyễn Minh Thành - Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng

hệ mã này thành tiêu chuẩn mã hoá dữ liệu (Data Encryption Standard) và miễn phí.  DES là hệ mã hoá đối xứng dùng khoá bí mật[r]
 • 10
GEN, MÃ DI TRUYỀN

GEN, DI TRUYỀN

B Nếu 2 nuclêôtit cùng loại hay khác loại xác định một axit amin thì có 4 2 = 16 tổ hợp, chưa đủ để mã hoá cho 20 loại axit amin. D Nếu 1 nuclêôtit cùng loại hay khác loại xác định một axit amin thì có 4 1 = 4 tổ hợp, chưa đủ để mã hoá cho 20 loại axit amin. Câu 34 Gen mang thông tin mã hoá cho các sản phẩm tạo nên thành phần cấu trúc hay chức năng của tế bào được gọi là A gen bất hoạt. C gen cấu trúc.
 • 2
KẾT QUẢ THỰC HIỆN Đ TÀI SKKN NĂM HỌC 2010  2011

KẾT QUẢ THỰC HIỆN Đ TÀI SKKN NĂM HỌC 2010 2011

GDAN Nguyễn Thị Thanh Thảo chínhHành MN Sơn Ca B KXL 91 Một số kinh nghiệm trong cơng tác quản lý trường mầm non Quản lý Nguyễn Thị Sen Tổ Văn phịng MN Thuận Lợi A B 92 Một số biện pháp [r]
 • 27
Bài tập mã hoá và giải mã tổng hợp trong An toàn và bảo mật thông tin: Caesar, Affine, Vigenere, HILL, RSA, ElGamal

Bài tập hoá và giải tổng hợp trong An toàn và bảo mật thông tin: Caesar, Affine, Vigenere, HILL, RSA, ElGamal

Bài tập mã hoá và giải mã An toàn bảo mật thông tin: CÁC PHƯƠNG PHÁP MÃ HOÁ CỔ ĐIỂN: Mã hóa dịch vòng Caesar, Mã hóa Affine, Hệ mã hóa Vigenere, Phương pháp mã hóa HILL, Hệ mã hóa dòng (Stream Cipher), Mã hóa OneTime Pad (OTP)HỆ MÃ HOÁ KHOÁ CÔNG KHAI: RSA, Hệ mật mã ElGamal
 • 22
TÀI LIỆU ĐỀ TÀI XỬ LÝ SỐ LIỆU TRUYỀN DOC

TÀI LIỆU ĐỀ TÀI XỬ LÝ SỐ LIỆU TRUYỀN DOC

Việc mã hoá độ dài loạt cần đến các biễu diễn riêng biệt cho tập tin và cho bản đã được mã hoá của nó, vì vậy nó không thể dùng cho mọi tập tin, điều này có thể hoàn toàn bất lợi, ví dụ, phương pháp nén tập tin kí tự đã được đề nghị ở trên sẽ không dùng được đối với các chuỗi kí tự có chứa số. Nếu những kí tự khác được sử dụng để mã hoá các số đếm, thì nó sẽ không làm việc với các chuỗi chứa các kí tự đó. Giả sử ta phải mã hoá bất kì kí tự nào từ một bảng chữ cái cố định bằng cách chỉ dùng các kí tự từ bảng chữ cái đó. Ðể minh hoạ, giả sử ta phải mã hoá bất kì một chuỗi nào từ một chữ cái đó, ta sẽ giả định rằng ta chỉ có 26 chữ cái trong bảng chữ cái (và cả khoảng trống) để làm việc.
 • 28
TẢI GIẢI BÀI TẬP SGK SINH HỌC LỚP 12: ÔN TẬP CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ - GIẢI BÀI TẬP MÔN SINH HỌC LỚP 12

TẢI GIẢI BÀI TẬP SGK SINH HỌC LỚP 12: ÔN TẬP CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ - GIẢI BÀI TẬP MÔN SINH HỌC LỚP 12

U bằng G’ ở cỏđon thứ nhất XAU —> XAG’, nên chịu ảnh hưởng tới 1 axit amin mà nó mã hoá (nghĩa là côđon mã hoá His thành côđon mã hoá Glu), còn ở (d) là đột biến thêm 1 nuclêôtit vào [r]
 • 7
AN NINH TRONG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ

AN NINH TRONG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ

Ví điện tử Giờ vấn đề là phải lu giữ ví điện tử ở đâu. Để đạt đợc sự bảo mật hoàn hảo, ví điện tử phải đợc tải xuống máy tính cá nhân của ngời mua. Do tính liên vận hành của ví điện tử của ngời chủ sở hữu thẻ với phần mềm của bất cứ ngời kinh doanh nào là điều cơ bản, một liên hiệp (consortium) các công ty (Visa, MasterCard, JCB, và American Express) đã thành lập một công ty đợc gọi là SETCo (Secure Electronic Transaction LLC 1999). Công ty này thực hiện các thử nghiệm liên vận hành và phát hành một Nhãn hiệu SET (SET Mark) nh một sự xác nhận về tính liên vận hành. IBM, Netscape, Microsoft, VeriSign, Tandem, và MetaLand cung cấp các ví số có khả năng liên vận hành nh vậy
 • 25
Điện Tử - Kỹ Thuật Số Professional Books part 19 pptx

Điện Tử - Kỹ Thuật Số Professional Books part 19 pptx

Trong thực tế hệ thống số cần sử dụng rất nhiều loại mã khác nhau như mã hex,nạp cho vi điều khiển, mã ASCII mã hoá từ bàn phím máy tính dạng in kí tự rồi đến các mã phức tạp khác dùng cho truyền số liệu trên mạng máy tính, dùng trong viễn thông, quân sự. Tất cả chúng đều tuân theo quy trình chuyển đổi bởi 1 bộ mã hoá tương đương.
 • 6
bài giảng nguyên lý truyền thông

bài giảng nguyên lý truyền thông

2.2.4 LƯỢNG TỬ HÓA  Hạn chế của hệ thống truyền tin qua khoảng cách xa là sự tích lũy nhiễu, khiến cho sự suy giảm chất lượng tín hiệu gia tăng theo khoảng cách. Có thể giảm bớt ảnh hưởng này bằng cách thực hiện
 • 115
KHỔ MẪU MARC 21 CHO DỮ LIỆU THƯ MỤC TẬP 1 PART 7 PPS

KHỔ MẪU MARC 21 CHO DỮ LIỆU THƯ MỤC TẬP 1 PART 7 PPS

Tr − ờng con $b chứa mã n − ớc hoặc thẩm quyền pháp lý đi cùng với sáng chế. Nguồn của mã này là Mã MARC danh mục các n−ớc đ − ợc duy trì bởi Th − viện Quốc hội Hoa Kỳ. Khi có một thuộc tính không phải là n − ớc đi cùng với sáng chế, thì mã này đ − ợc nhập vào tr − ờng $f (bên lập t − liệu). N − ớc mà ở đó sáng chế đ − ợc xuất bản hoặc sản xuất đ − ợc thể hiện d − ới dạng mã hoá trong tr − ờng 008 (Các phần tử dữ liệu có độ dài cố định) , các vị trí 15-17 (Mã n − ớc). Không phải mã n − ớc luôn ở trong tr − ờng 013$b. Nếu số sáng chế đã đ − ợc sử dụng ở từ hai n − ớc trở lên, tr − ờng 013 lặp cho mỗi n − ớc.
 • 46
HƯỚNG DẪN MÃ HÓA HÌNH ẢNH PHẦN 9 PPT

HƯỚNG DẪN HÓA HÌNH ẢNH PHẦN 9 PPT

Phép mã hoá lai trong thực tế ít dùng cho mã hoá ảnh với một khung hình, có thể là vì phương pháp này không làm giảm sự kết hợp trong các dữ liệu nhiều bằng bộ mã hoá biến đổi 2-D, và kh[r]
 • 9
Tách dòng vàđồng biểu hiện gen mã hóa hai loạikháng nguyên vỏGP5ecto (vùng ngoại bào) và M của virus gây hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn

Tách dòng vàđồng biểu hiện gen hóa hai loạikháng nguyên vỏGP5ecto (vùng ngoại bào) và M của virus gây hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn

Để tiếp cận những khả năng này, chúng tôi đã nghiên cứu thiết kế vector chuyển gen tái tổ hợp mang hai gen mã hoá protein GP5ecto (vùng ngoại bào) và M của chủng virus PRRS (VN07196) đ[r]
 • 9
LUẬN VĂN - MÃ HÓA THÔNG TIN - CHƯƠNG 2 PPS

LUẬN VĂN - HÓA THÔNG TIN - CHƯƠNG 2 PPS

c ủa chúng ta chỉ tồn tại cỡ 10 10 năm. Như vậy với 10 25 năm có thể là đủ dài. Trước khi bạn gửi đi phát minh hệ mã hoá với 8 Kbyte độ dài khoá, bạn nên nh ớ rằng một nửa khác cũng không kém phần quan trọng đó là thuật toán ph ải an toàn ng h ĩa là không có cách nào bẻ gãy trừ khi tìm được khoá thích
 • 23
Ứng dụng của tiền mã hóa trong nền kinh tế và gợi ý chính sách cho Việt Nam

Ứng dụng của tiền hóa trong nền kinh tế và gợi ý chính sách cho Việt Nam

tham gia giao dịch trong các đợt ICOs. Bên cạnh việc sử dụng tiền mã hoá đầu tư trực tiếp vào các doanh nghiệp thông qua hoạt động tài trợ vốn doanh nghiệp qua các kênh huy động vốn từ ICOs, người sở hữu tiền mã hoá còn thực hiện đầu tư tiền mã hoá thông qua việc mua đi, bán lại tiền mã hoá. Hành vi đầu cơ tiền mã hoá theo đó cũng được hình thành, gây ảnh hưởng không nhỏ tới biến động giá của tiền mã hoá trên thị trường, gây lũng đoạn thị trường, và làm cho việc ứng dụng tiền mã hoá chệch đi khỏi mục đích ban đầu là ứng dụng chính trong thanh toán, chuyển tiền… Thực tế diễn biến giá Bitcoin- tiền mã hoá đầu tiên và phổ biến nhất hiện nay- kể từ đầu năm 2017 tới nay đã cho thấy diễn biến giá không kiểm soát của Bitcoin nói riêng và tiền mã hoá nói chung (theo dữ liệu giá cung cấp bởi https://coinmarketcap.com/, riêng trong năm 2017, giá Bitcoin tăng từ 900 USD lên gần 19.500 USD/bitcoin, tăng hơn 21 lần). Dòng tiền của các nhà đầu cơ quốc tế vào Bitcoin cũng dễ dàng bị ảnh hưởng bởi các thông tin kinh tế, chính trị toàn cầu, đặc biệt khi quy mô tài sản của người đầu tư/ đầu cơ Bitcoin còn được phân bổ vào các danh mục chứng khoán toàn cầu, chịu ảnh hưởng nặng nền từ chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, sự kiện Brexit, và gần đây nhất là đại dịch Covid-19. Thống kê cho thấy, thị trường tiền mã hoá đã bị ảnh hưởng nặng nề vào tháng 3- thời điểm đại dịch lan rộng trên toàn cầu- khi có những tiền mã hoá bị mất 50% giá trị trong 1 ngày giao dịch (theo dữ liệu giá Bitcoin từ https:// coinmarketcap.com/, ngày 12/3/2020, giá đóng cửa Bitcoin giảm còn 4.970 USD từ mức giá 7.911 USD đóng cửa vào ngày 11/3/2020).
 • 13
QUÁ TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP CHẾ BIẾN MÁY SAY NÔNG SẢN TRONG DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP P6 PPSX

QUÁ TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP CHẾ BIẾN MÁY SAY NÔNG SẢN TRONG DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP P6 PPSX

• VEE đ − ợc dùng để điều khiển độ t − ơng phản của màn hình. • RS (Register Select) - chọn thanh ghi. Có 2 thanh ghi rất quan trọng bên trong LCD. Chân RS đ − ợc dùng để chọn các thanh ghi này. Nếu RS = 0 thì thanh ghi mã lệnh đ − ợc chọn, cho phép ng − ời dùng gửi mã lệnh chẳng hạn nh − xoá màn hình, đ − a con trỏ về đầu dòng. Nếu RS =1 thì thanh ghi dữ liệu đ − ợc chọn và cho phép ng − ời dùng gửi dữ liệu cần hiển thị lên LCD.
 • 10
QUÁ TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP CHẾ BIẾN NÔNG SẢN BẰNG PHƯƠNG PHÁP VẬN DỤNG KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀO QUY TRÌNH SAY NÔNG SẢN P6 PPT

QUÁ TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP CHẾ BIẾN NÔNG SẢN BẰNG PHƯƠNG PHÁP VẬN DỤNG KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀO QUY TRÌNH SAY NÔNG SẢN P6 PPT

Để vi xử lý nhận tín hiệu từ các phím này cần có bộ mã hoá để chuyển tín hiệu của phím thành tín hiệu số đ−a vào bộ vi xử lý.. * EI: Enable Input: Cho phép vào.[r]
 • 10
ĐẢM BẢO, KIỂM CHỨNG VÀ BẢO TRÌ PHẦN MỀM

ĐẢM BẢO, KIỂM CHỨNG VÀ BẢO TRÌ PHẦN MỀM

• Dùng được các máy tính tốt để thực hiện việc bảo trì. Các yếu tố được đưa ra ở trên đã phản ánh những đặc điểm về phần cứng cũng như chương trình nguồn được dùng trong việc phát triển phần mềm. Những yếu tố khác chỉ ra sự cần thiết để có được phương pháp chuẩn, chương trình nguồn chuẩn. Có thể, yếu tố quan trọng nhất tác động tới khả năng bảo trì là kế hoạch cho khả năng bảo trì. Nếu coi phần mềm như là một hệ thống các thành phần sẽ phải chịu những thay đổi không tránh được, thì cơ hội tạo những phần mềm có khả năng bảo trì sẽ tăng thực sự.
 • 28
BÀI GIẢNG KIẾN TRÚC MÁY TÍNH: CHƯƠNG 3 - VŨ THỊ LƯU

BÀI GIẢNG KIẾN TRÚC MÁY TÍNH: CHƯƠNG 3 - VŨ THỊ LƯU

NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ MÃ HOÁ DỮ LIỆU - Mọi dữ liệu đưa vào máy tính đều được mã hoá thành số nhị phân - Các loại dữ liệu TRANG 19 MÃ HOÁ DỮ LIỆU NHÂN TẠO - Dữ liệu số nguyên: mã hoá theo m[r]
 • 91
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH SAY NÔNG SẢN PART6 PPS

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH SAY NÔNG SẢN PART6 PPS

IC đo nhiệt độ là một mạch tích hợp nhận tín hiệu nhiệt độ chuyển thành tín hiệu điện d − ới dạng dòng điện hay điện áp. Dựa vào đặc tính rất nhạy của các bán dẫn với nhiệt độ, tạo ra điện áp hoặc dòng điện, tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối. Đo tín hiệu điện ta biết đ − ợc giá trị của nhiệt độ cần đo. Sự tác động của nhiệt độ tạo ra điện tích tự do và các lỗ trống trong chất bán dẫn. Bằng sự phá vỡ các phân tử, bức xạ các electron thành dạng tự do di chuyển qua vùng cấu trúc mạng tinh thể tạo sự xuất hiện các lỗ trống. Làm cho tỉ lệ điện tử tự do và lỗ trống tăng lên theo qui luật hàm mũ với nhiệt độ. ở đây để đo nhiệt độ khí sấy chúng tôi chọn đầu đo LM35.
 • 10
BÀI GIẢNG KIẾN TRÚC MÁY TÍNH_PHẦN 8 PPSX

BÀI GIẢNG KIẾN TRÚC MÁY TÍNH_PHẦN 8 PPSX

MÁY TÍNH C挨 B違N TT Hình sau cho th y m ch mã hoá là ngõ vào đ ch n bus.[r]
 • 27
GIỚI THIỆU MRI VN PHẦN 3 POTX

GIỚI THIỆU MRI VN PHẦN 3 POTX

Đây thực chất là các quá trình biến đổi toán học và được thực hiện bởi các máy tính chuyên dụng có tốc độ cao. Vai trò chủ yếu của chúng là tính toán xử lý các dữ liệu đã được lưu sẵn trong bộ nhớ thu được sau bộ tách sóng pha cầu phương. Trên thực tế có một vài phương pháp tạo ảnh khác nhau, nhưng phương pháp thông dụng và được sử dụng nhiều nhất trong các thiết bị tạo ảnh MRI hiện này là phương pháp biến đổi Fourier 2 chiều (2-D FFT).
 • 10
THIẾT KẾ BỘ PLL SỐ CHO ĐỒNG BỘ ĐỒNG HỒ TRONG MÁY THU TÍN HIỆU SỐ

THIẾT KẾ BỘ PLL SỐ CHO ĐỒNG BỘ ĐỒNG HỒ TRONG MÁY THU TÍN HIỆU SỐ

1.2.2.1 Lọc hạn băng Như chúng ta đã biết là tín hiệu tiếng nói có phổ trải rộng gần như vô hạn, tuy nhiên qua các nghiên cứu thì phổ tiếng nói chỉ tập trung phần lớn trong dải tần từ 0.3 ÷ 3.4 KHz, và do đó nếu chúng ta cắt bỏ các thành phần tần số ngoài dải này thì cũng không gây méo quá lớn tức là quá trình thoại không bị ảnh hưởng nhiều. Để thực hiện lọc thì chúng ta sử dụng mạch lọc thông thấp, tuy nhiên do thực tế là chúng ta không chế tạo được mạch lọc thông thấp lý tưởng với độ dốc rất lớn cho nên, theo khuyến nghị của CCITT, chúng ta chọn tần số cắt của mạch lọc là 4KHz. Với tần số cắt này thì việc chế tạo mạch lọc dễ dàng hơn, và méo thụ cảm là không lớn.
 • 73
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN CÁCH ĐƯA KỸ THUẬT ĐIỀU CHỈNH ĐỘ ẨM VÀO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP PHẦN 6 PPTX

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN CÁCH ĐƯA KỸ THUẬT ĐIỀU CHỈNH ĐỘ ẨM VÀO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP PHẦN 6 PPTX

Hình 3.9 - Bảng các mã lệnh của LCD. 3.1.5. Khối phím và mã hoá. Với hệ thống điều khiển nhiệt độ này, ta cần đặt nhiệt độ cần thiết của buồng sấy để so sánh với nhiệt độ thực tế của phòng để từ đó đ − a ra quyết định điều khiển. Vì vậy cần phải có các phím để tăng giảm thông số đặt vào để đặt đ − ợc nhiệt độ cần. ở đây tôi sử dụng 4 phím: một phím để tăng nhiệt độ đặt, một phím để giảm nhiệt độ đặt, một phím xác nhận lựa chọn và một phím dự trữ. Để vi xử lý nhận tín hiệu từ các phím này cần có bộ mã hoá để chuyển tín hiệu của phím thành tín hiệu số đ − a vào bộ vi xử lý. Bộ mã hoá ở đây tôi sử dụng IC74148.
 • 10
08 09 DE & HDC THI CHON HSG QUOC GIA NGAY 1

08 09 DE & HDC THI CHON HSG QUOC GIA NGAY 1

- Trong phần thành dày của nhánh lên của quai Henle, NaCl đợc bơm ra dịch gian bào (tuy ở đây nớc không đợc thấm ra). Mất muối, dịch lọc loãng dần. (0,25 đ) Kết quả là gây nên nồng độ nớc cực đại ở phần quai, phần lớn nằm trong phần tuỷ thận gây rút nớc ở phần ống góp, làm nớc tiểu đợc cô đặc. (0,25 đ)
 • 17
DE CHON HSG QUOC GIA MON SINH 2010

DE CHON HSG QUOC GIA MON SINH 2010

- Những năm 1960 – 1980, gen được coi là đơn vị cấu trúc trong phân tử ADN mang thông tin di truyền cho một tính trạng riêng và mã hóa một prôtêin. (0,50 đ) - Hiện nay, gen được coi là vùng trình tự ADN mã hóa hoặc cho một phân tử prôtêin, hoặc cho một phân tử ARN mà bản thân chúng một cách độc lập hay kết hợp với những phân tử khác có một chức năng sinh học riêng. Ngoài vùng mã hóa, gen còn cần các vùng trình tự điều hoà
 • 21
TÌM HIỂU THÊM VỀ SSL

TÌM HIỂU THÊM VỀ SSL

PHẦN I: Tổng quát Trong hơn mười năm, giao thức SSL đã được sử dụng rộng rãi nhằm vào mục đích đảm bảo an toàn cho các giao dịch web qua internet. Bạn có thể tưởng tượng mỗi ngày có hàng triệu, hàng tỉ đô la giao dịch trên mạng dùng SSL. Tuy nhiên, sự thật giản dị là chúng ta đã dùng SSL một cách không thực sự cần thiết. Các thông tin được gửi qua giao thức này vẫn đảm bảo an toàn. Cách mã hoá yếu, không kiểm chứng được các certificate (chứng chỉ) của web servers (trên máy chủ), những lỗ hổng an ninh, cùng nhiều kiểu tấn công khác có thể cho phép những kẻ xâm nhập truy cập thông tin nhạy cảm, bất chấp sự thật rằng nó đang được gửi qua SSL.
 • 48
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG VẬN DỤNG QUY TRÌNH CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG NÔNG SẢN BẰNG KỸ THUẬT ĐIỀU CHỈNH NHIỆT P6 POTX

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG VẬN DỤNG QUY TRÌNH CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG NÔNG SẢN BẰNG KỸ THUẬT ĐIỀU CHỈNH NHIỆT P6 POTX

• VEE đ − ợc dùng để điều khiển độ t − ơng phản của màn hình. • RS (Register Select) - chọn thanh ghi. Có 2 thanh ghi rất quan trọng bên trong LCD. Chân RS đ − ợc dùng để chọn các thanh ghi này. Nếu RS = 0 thì thanh ghi mã lệnh đ − ợc chọn, cho phép ng − ời dùng gửi mã lệnh chẳng hạn nh − xoá màn hình, đ − a con trỏ về đầu dòng. Nếu RS =1 thì thanh ghi dữ liệu đ − ợc chọn và cho phép ng − ời dùng gửi dữ liệu cần hiển thị lên LCD.
 • 10
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH SẤY ĐỂ BẢO QUẢN THỰC PHẨM LƯƠNG THỰC TRÁNH HƯ HỎNG PHẦN 6 PPS

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH SẤY ĐỂ BẢO QUẢN THỰC PHẨM LƯƠNG THỰC TRÁNH HƯ HỎNG PHẦN 6 PPS

IC đo nhiệt độ là một mạch tích hợp nhận tín hiệu nhiệt độ chuyển thành tín hiệu điện d − ới dạng dòng điện hay điện áp. Dựa vào đặc tính rất nhạy của các bán dẫn với nhiệt độ, tạo ra điện áp hoặc dòng điện, tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối. Đo tín hiệu điện ta biết đ − ợc giá trị của nhiệt độ cần đo. Sự tác động của nhiệt độ tạo ra điện tích tự do và các lỗ trống trong chất bán dẫn. Bằng sự phá vỡ các phân tử, bức xạ các electron thành dạng tự do di chuyển qua vùng cấu trúc mạng tinh thể tạo sự xuất hiện các lỗ trống. Làm cho tỉ lệ điện tử tự do và lỗ trống tăng lên theo qui luật hàm mũ với nhiệt độ. ở đây để đo nhiệt độ khí sấy chúng tôi chọn đầu đo LM35.
 • 10
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SX XNK BAO BÌ THĂNG LONG

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SX XNK BAO BÌ THĂNG LONG

Trong phần mềm kế toán Fast mà công ty đang sử dụng hiện nay nguyên vật liệu được mã hoá như sau: Các loại hạt được mã hoá thành: VHA Chi tiết các loại hạt như sau: VHA010: Hạt HDPE, VHA[r]
 • 30

Xem thêm

Từ khóa: hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty tnhh việt trƣờnghoàn thiện tổ chức kế toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty cổ phần sông đà 9tổ chức công tác hạch toán vật liệu và công cụ dụng cụ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty dệt 8 3phần i cơ sở lý luận về tổ chức hạch toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố địnhphần iii phương hướng hoàn thiện tổ chức hạch toán vật liệu và nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu tại công ty dệt may hà nộiphương hướng hoàn thiện tiền lương với việc nâng cao hiệu quả sử dụng người lao độngthực trạng hạch toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty xây dựng lũng lôphương hướng hoàn thiện tổ chức hạch toán vật liệu và nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu tại công ty dệt may hà nộiphương hướng hoàn thiện tổ chức hạch toán vật liệu và nâng cao hiệu quả sử dụng nguyấn vật liệu tại cễng ty dệt may hà nộiđẩy mạnh vai trò của bộ phận tài chính kế toán của công ty đối với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốncơ sở lý luận về kế toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại các doanh nghiệp xây lắpphân tích tình hình tài chính với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại tổng công ty lắp máy việt namvốn lưu động và ý nghĩa của quản lý vật liệu với việc nang cao hiệu quả sử dụng vốn lưu độngnguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong dnxlphân tích tình hình cung cấp dự trữ và sử dụng nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu độngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ