0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Lập biểu chính về chi phí lương nhân viên leadsheet

KẾ TOÁN CHI TIẾT KẾ TOÁN TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ HÀ NỘI

KẾ TOÁN CHI TIẾT KẾ TOÁN TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ HÀ NỘI

Công ty TNHH nhà nước một thành viên Cơ khí Hà Nội chuyên sản xuất máy móc, phụ tùng cho các nghành thuộc Bộ công nghệp. Với đặc thù của ngành cơ khí nên chi phí nguyên vật liệu của Công ty thường chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí sản xuất (từ 60% - 70%). Đặc biệt, sản phẩm máy công cụ có cấu tạo phức tạp, do nhiều bộ phận chi tiết hợp thành nên vật liệu để sản xuất mặt hàng này rất đa dạng và phong phú, bao gồm hàng nghìn loại vật liệu khác nhau như: sắt, thép, đồng, nhôm, tôn…Việc phân chia nguyên vật liệu chính, nguyên vật liệu phụ rất phức tạp và chỉ mang tính chất tương đối bởi có loại vật liệu sử dụng ở xưởng này là nguyên vật liệu chính nhưng ở xưởng khác lại là nguyên vật liệu phụ. Tuy nhiên, căn cứ vào vai trò, tác dụng của từng loại nguyên vật liệu trong sản xuất, vật liệu của Công ty được phân loại như sau:
 • 34
Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần CH hà nội

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần CH hà nội

Kế toán chi phí bán hàng (công ty không sử dụng TK 641)Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp Nội dungChi phí quản lí doanh nghiệp tại công ty bao gồm các khoản:Lương, các khoản trích theo lương và phụ cấp phải trả cho Ban Giám Đốc, lương nhân viên phòng Hành Chính và phòng Kế toán Tài vụ của công ty.Chi phí dịch vụ mua ngoài: Điện, nước sinh hoạt, điện thoại sử dụng ở bộ phận QL Chi phí công cụ, dụng vụ, văn phòng phẩm và chi phí khấu hao TSCĐCác khoản chi phí khác như: Tiếp khách, xăng xe công tác,…
 • 50
KẾ TOÁN CHI PHÍ XÂY LẮP CÔNG TRÌNH BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI NGUYÊN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VINACONEX

KẾ TOÁN CHI PHÍ XÂY LẮP CÔNG TRÌNH BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI NGUYÊN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VINACONEX

điều kiện cho quá trình vào sổ, tổng cộng số liệu lên các báo cáo kế toán được tiến hành nhanh gọn hơn, đảm bảo tính kịp thời. 4.3.2 Giải pháp 2:Hoàn thiện công tác luân chuyển chứng từ : Nhằm đảm bảo việc cung cấp thông tin kịp thời cho các đối tượng sử dụng, hạn chế những sai sót trong quá trình tổng hợp, xử lý thông tin kế toán và nhằm đảm bảo chứng từ cho việc tính thuế hàng tháng. Kế toán cần phải có biện pháp đôn đốc việc luân chuyển chứng từ từ kế toán đội. Đối với công trình bệnh viện đa khoa Thái Nguyên nói riêng và các công trình xây dựng khác của công ty trong bán kính 100km so với nội thành Hà Nội nói chung thì công ty nên quy định khoảng 10 ngày sẽ phải tập hợp chứng từ gửi về phòng kế toán. Và yêu cầu các nhân viên kế toán đội phải tập hợp và phân loại chứng từ trước ghi gửi về phòng kế toán. Nếu kế toán đội không thực hiện đúng theo yêu cầu thì có thể không thanh toán các khoản tạm ứng.
 • 61
KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THÁI HẠ

KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THÁI HẠ

- Chi phí sản xuất chung: Dùng để phản ánh chi phí sản xuất của đội, công trường xây dựng gồm: Lương nhân viên quản lý đội xây dựng, khoản trích bảo hiểm xã hội BHXH, bảo hiểm y tế BHYT,[r]
 • 38
PHƯƠNG PHÁP HẠCH TÓAN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CTY DƯỢC ĐÀ NẴNG  5 DOC

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TÓAN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CTY DƯỢC ĐÀ NẴNG 5 DOC

ở cụng ty việc tớnh giỏ thànhsản phẩm được ỏp dụng phương phỏp trực tiếp dựa trờn cơ sở phương phỏp đó tập hợp. Trong kỳ kế toỏn tiến hành tớnh giỏ thành của từng loại sản phẩm và sau đú lập bảng tớnh giỏ thành như sổ sau: phần III Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện cụng tỏc hạch toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm tại cụng ty dược đà nẵng
 • 7
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

Cụ thể ở đây là các nghiệp vụ phát sinh trong quá trình xây lắp nên có các chứng từ như: Phiếu xuất kho, bảng chấm công, hợp đồng lao động, các hoá đơn giá trị giá tăng, hoá đơn bán lẻ….  Tài khoản sử dụng trong kế toán là hình thức biểu hiện của phương pháp tài khoản kế toán dùng để phản ánh kiểm tra một cách thường xuyên liên tục, có hệ thống về tình hình hiện có và sự biến động của từng đối tượng kế toán cụ thể. Tài khoản kế toán được mở chi tiết theo đối tượng kế toán, hay nói cách khác mỗi đối tượng kế toán cụ thể có nội dung kinh tế riêng, có yêu cầu quản lí riêng sẽ mở một tài khoản riêng để phản ánh và kiểm tra đối tượng đó.
 • 38
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BÚT SƠN

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BÚT SƠN

Những khoản trợ cấp trong cỏc trường hợp ốm đau thai sản của nữ cụng nhõn viờn, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp… được tớnh toỏn trờn cơ sở mức lương được phõn phối ở vũng 1 và theo quy định của Nghị định 26/CP. Vũng 2: Trả lương theo chức danh cụng việc, quỹ lương phõn phối vũng 2 là phần cũn lại của quỹ lương sản phẩm thực hiện được trong thỏng, sau khi trừ đi quỹ lương đó chi trả ở vũng 1, trừ số phải trớch vào quỹ dự phũng (gọi tắt là Fdpct) khụng qỳa 10% tổng quỹ lương và số phải trớch vào quỹ khen thưởng cũng khụng quỏ 10%. Việc trả lương vũng 2 được căn cứ vào mức độ phức tạp, yờu cầu trỏch nhiệm, mức độ hoàn thành cụng việc được giao và số ngày cụng thực tế của người lao động, khụng phụ thuộc vào hệ số lương được xếp theo Nghị định 26/CP.
 • 46
BÀI TẬP TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

BÀI TẬP TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Qua thẩm định hồ sơ vay vốn, ngân hàng xác định được các số liệu sau - Giá trị vật tư hàng hoá cần mua vào trong quý là 800 triệu đồng - Chi phí trả lương nhân viên: 560 triệu - Chi phí [r]
 • 27
ĐỀ TÀI: “TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ- ĐIỆN THUỶ LỢI ” DOC

ĐỀ TÀI: “TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ- ĐIỆN THUỶ LỢI ” DOC

Hạch toán kế toán là một công cụ quan trọng trong hệ thống quản lý kinh tế tài chính, giữ vai trò tích cực trong việc điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh doanh. Là một khâu của hạch toán kế toán, công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp giữ vai trò hết sức quan trọng. Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là các chỉ tiêu chất lượng tổng hợp phản ánh trình độ quản lý, sử dụng tài sản, vật tư, lao động, cũng như trình độ tổ chức sản xuất, quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp, là thước đo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc kế toán chi phí sản xuất kinh doanh không chỉ dừng lại ở chỗ tính đúng, tính đủ mà còn phải tính đến việc cung cấp thông tin cho công tác quản trị doanh nghiệp. Mặt khác, việc quản lý chi phí và giá thành một cách hợp lý còn có tác dụng tiết kiệm các nguồn lực cho doanh nghiệp, giúp hạ giá thành sản phẩm tạo điều kiện để cho doanh nghiệp tích luỹ, góp phần cải thiện đời sống công nhân viên. Chính vì vậy, để phát huy tốt chức năng của mình, việc tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cần phải được cải tiến và hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý ngày càng cao của doanh nghiệp.
 • 95
TÀI LIỆU LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: “LỢI NHUẬN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TĂNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG” DOC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: “LỢI NHUẬN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TĂNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG” DOC

2. M ộ t s ố h ạ n ch ế và nguyên nhân : Th ứ nh ấ t: v ề chi phí mua đầ u vào, trong khi ti ế n hành ho ạ t độ ng kinh doanh, cung c ấ p d ị ch v ụ , Công ty v ẫ n ch ư a tìm đượ c các đố i tác t ố t nh ấ t, nh ữ ng s ả n ph ầ m h ợ p lý nh ấ t v ớ i nhu c ầ u nói chung c ủ a khách hàng nên giá bán c ủ a Công ty v ẫ n còn cao h ơ n so v ớ i đố i th ủ c ạ nh tranh, do hi ệ n t ạ i Công ty TNHH Thành Công đ ang cung c ấ p nh ữ ng s ả n ph ẩ m có ch ấ t l ượ ng cao c ủ a G7 đ ang ph ả i c ạ nh tranh v ớ i nh ữ ng m ặ t hàng trong n ướ c và hàng c ủ a Trung Qu ố c, Đ ài Loan…gây khó kh ă n cho độ i ng ũ bán hàng, độ i ng ũ d ự án và độ i ng ũ làm d ị ch v ụ k ỹ thu ậ t… Chính vì v ậ y mà Công ty TNHH Thành Công ch ư a th ể đạ t đượ c k ế t qu ả cao.
 • 36
TIỂU LUẬN ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY GIẦY THỤY KHUÊ PPT

TIỂU LUẬN ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY GIẦY THỤY KHUÊ PPT

kết luận Mấy năm gần đây, nền kinh tế của nước ta có nhiều chuyển biến do có sự chuyển đổi cơ chế quản lý từ tập trung sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Trước đòi hỏi phải đổi mới về quan niệm, cách nghĩ, cách làm, vấn đề đặt ra đối với các doanh nghiệp là ’ Tồn tại hay không tồn tại? Theo quy luật chung của tự nhiên, những gì phải đến khắc đến. Hàng loạt doanh nghiệp đẵ bắt đầu không trụ vững được trong thời cuộc mới, ngược lại một số doanh nghiệp đã bắt đầu vươn lên, ngày càng khẳng định được vị trí của mình. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải quan tâm tới mọi yếu tố có thể ảnh hưởng tới sản phẩm của mình. Đồng thời tạo được lòng tin đối với khách hàng và thế đứng trên thị trường. Để đạt được điều đó đòi hỏi các nhà quản lý phải có một nghệ thuật kinh doanh linh hoạt ,phải biết tận dụng tối đa mọi lợi thế cũng như hạn chế hết mức nhược điểm của doanh nghiệp mình .
 • 30
QUẢN TRỊ NHÂN SỰ VÀ TIỀN LƯƠNG

QUẢN TRỊ NHÂN SỰ VÀ TIỀN LƯƠNG

Quản trị nhân sự và tiền lương Ngày nay, tất cả các nhà máy lớn đều nhận thức được tính quan trọng của việc xây dựng hệ thống quản lý hiệu quả nhân sự, vì các cán bộ có trình độ chuyên môn cao, có sáng tạo và trung thực có khả năng nâng cao hiệu quả công việc của nhà máy. Quản lý dữ liệu về hàng trăm và hàng nghìn cán bộ, đưa ra các phương pháp về tuyển chọn và đào tạo nhân sự, đánh giá trình độ nghiệp vụ sản xuất và thành phần quản lý, cần sử dụng sản phẩm phần mềm để lập kế hoạch hiệu quả và thực hiện
 • 6
TÀI LIỆU THAM KHẢO VỀ THỦ TỤC BẢO TRÌ THIẾT BỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO VỀ THỦ TỤC BẢO TRÌ THIẾT BỊ

e> Dự trù vật tư: Khi đã lập kế hoạch bảo dưỡng hay sửa chữa, nhân viên bảo trì kiểm tra xác định nguyên nhân dẫn đến hư hỏng của thiết bị, lập bảng đề nghị dự trù vật tư để cung cấp các phụ kiện của loại thiết bị cần sửa chữa với thời gian cần cung cấp, song song có sự giám sát và kiểm tra của trưởng bộ phận nơi sử dụng TBMM.
 • 8
LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XÂY LẮP

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XÂY LẮP

Để h ạ ch toán, k ế toán s ử d ụ ng t i kho à ả n 627 " Chi phí s ả n xu ấ t chung". K ế t c ấ u v n à ộ i dung ph ả n ánh nh ư sau: Bên N ợ : Các chi phí s ả n xu ấ t chung trong k ỳ , bao g ồ m: L ươ ng nhân viên qu ả n lý độ i xây d ự ng, ti ề n ă n gi ữ a ca c ủ a nhân viên qu ả n lý độ i xây d ự ng , c ủ a công nhân xây l ắ p, kho ả n trích BHXH,BHYT,KPC Đ đượ c tính theo t ỷ l ệ (%) quy đị nh hi ệ n h nh trên ti à ề n l ươ ng ph ả i tr ả cho công nhân tr ự c ti ế p, nhân viên s ử d ụ ng máy thi công v nhân viên qu à ả n lý độ i, kh ấ u hao TSC Đ s ử d ụ ng chung cho ho ạ t độ ng c ủ a độ i v các chi phí khác liên quan à đế n ho ạ t độ ng c ủ a độ i ( chi phí không có thu ế GTGT đầ u v o n à ế u đượ c kh ấ u tr ừ )
 • 38
TỔ CHỨC KẾ TÓAN SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH CHI PHÍ TẠI CTY IN QUẢNG BÌNH  6 DOCX

TỔ CHỨC KẾ TÓAN SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH CHI PHÍ TẠI CTY IN QUẢNG BÌNH 6 DOCX

Tương tự phòng kế hoạch lập phiếu sản xuất (Kiêm phiếu thanh toán) cho các phân xưởng sản xuất còn lại có liên quan đến việc hoàn thành lệnh sản xuất số AP: 127. Sau đó, phòng kế hoạch tập hợp thành bảng tổng hợp lương trước khi giao cho phân xưởng sản xuất, bảng tổng hợp lương này cũng được lập thành 2 liên, 1 liên lưu lại phòng kế hoạch và liên còn lại thì giao cho bộ phận phân xưởng để theo dõi và tiến hành sản xuất vì bảng tổng hợp theo lương này được in kèm cùng lệnh sản xuất trên một trang giấy.
 • 13
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LÁP VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG 7

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LÁP VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG 7

Công ty cổ phần xây lắp vật tư và xây dung 7 sử dụng rất nhiều lực lượng lao động thuê ngoài. Đối với lực lượng này, công ty giao cho tổ trưởng tổ xây dựng công trình và tổ trưởng các tổ sản xuất theo dõi trả lương theo hợp đồng thuê khoán ngoài. Mức khoán dựa trên cơ sở định mức khoán của từng phần công việc. Tổng số lơng phải trả cho nhân công thuê ngoài đợc hạch toán vào bên có TK 334 (chi tiết - phải trả lao động thuê ngoài). Còn tiền lơng phải trả cho lực lượng công nhân trong biên chế của công ty được hạch toán vào bên có TK 334 (chi tiết - phải trả cho công nhân viên).
 • 42
đồ án công nghệ vận tải (logistics vận tải đa phương thức)

đồ án công nghệ vận tải (logistics vận tải đa phương thức)

lập biểu đồ luồng xe chạy, các lý thuyết về đặc điểm và tổ chức quá trình vận tải đa phương thức: bộ, biển, hàng không, sắtTổng quan quá trình vận tải, Lập biểu luồng phương tiện, Xác định tổng chi phí của phương án, Xác định các chỉ tiêu vận dụng phương tiện, Xây dựng và lựa chọn phương án vận tải, Đặc điểm vận tải
 • 42
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

hạch toán nôI bộ cũng như yêu cầu khoán trong nông nghiệp. Từ đặc điểm này muốn sản xuất phát triển có hiệu quả, vấn đề tổ chức sản xuất phải gắn lion với tổ chức quản lí cho phù hợp với điều kiện cụ thể của doanh nghiệp. Khoán sản phẩm đến hộ gia đình trong nông nghiệp là một trong những chính sách có ý nghĩa và tác dụng to lớn đến việc phát triển sản xuất nông nghiệp nói chung và các doanh nghiệp nhà nước sản xuất nông nghiệp nói riêng. khoán sản phẩm đã làm cho việc tổ chức sản xuất và quản lí ở doanh nghiệp có những thay đổi quan trọng ảnh hưởng đến quá trình phát sinh và hình thành các loại chi phí khác nhau, đồn thời cũng tạo ra các mối quan hệ đặc thù giữa doanh nghiệp với người nhận khoán và các tổ, đội sản xuất trong việc thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ cũng như đảm bảo quyền lợi cho nhau gắn liền với hợp đồng khoán đã được xác định.
 • 32
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CP CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG AIRSERCO

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CP CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG AIRSERCO

− Trụ sở chính: Số 1 ngõ 196, phố Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội. − Điện thoại: 04.8271352. Fax: 04.8272426 − Website: www.airserco.vn Email: info@airserco.vn • Ngày 19/9/2004, theo quyết định số 1507/QĐ/TCCB- LĐ của Bộ Giao Thông vận tải cho phộp thành lập công ty cung ứng dịch vụ Hàng không Việt Nam không trực thuộc cục trên cơ sở là tiền thân là cục phục vụ - tổng hàng Không dõn dụng Việt Nam. Ngày 1/1/2007, công ty chính thức chuyển thành cụng ty cổ phần hoá lấy tên là: Công ty cổ phần cung ứng dịch vụ Hàng Không.
 • 21
CHIẾN LƯỢC HỌC TẬP CHO HS KHỐI 12

CHIẾN LƯỢC HỌC TẬP CHO HS KHỐI 12

Nhiều học sinh lớp 12 mang một nỗi ngán ngẩm lớn khi đối mặt với chương trình học cuối cấp. Không riêng những học sinh “chơi bời” hơi nhiều ở những năm trước, những học sinh khá giỏi cũng không thoát khỏi tâm trạng lo lắng về việc học và thi. Những bậc phụ huynh lại cắt đứt ngay những thú vui thường ngày của con cái như xem TV, internet, thể thao với mục đích duy nhất: tập trung học hành chuẩn bị cho thi cử.
 • 2
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LIÊN HỢP

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LIÊN HỢP

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 1.1.1.Khái niệm và những lý luận chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương _"Tiền lương là biểu hiệ[r]
 • 47
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT

Lương: Là doanh nghiệp sản xuất nên lao động chủ yếu tại Công ty là công nhân, thợ nghề tham gia sản xuất trực tiếp. Vào thời điểm mặt hàng quạt điện bán chạy trong năm, Công ty phải thuê thêm lao động thời vụ để tăng sản lượng. Tại Công ty, lương của công nhân sản xuất trực tiếp được xác định theo sản lượng. Cụ thể, cơ sở tính là số lượng các nguyên công hoàn thành đúng quy cách, phẩm chất và đơn giá tiền lương của mỗi nguyên công. Đơn giá nguyên công đã được xây dựng từ trước.
 • 42
QUYẾT ĐỊNH SỐ 1207/QĐ-BNN-XD PDF

QUYẾT ĐỊNH SỐ 1207/QĐ-BNN-XD PDF

Căn cứ thư không phản đối của Ngân hàng thế giới ngày 27/4/2011 về kế hoạch mua sắm cho giai đoạn kéo dài dự án Phát triển ngành Lâm nghiệp; Căn cứ các Quyết định số 2707/QĐ-BNN-XD ngày 18/9/2006, số 2763/QĐ-BNN-XD ngày 26/9/2006, số 1413/QĐ-BNN-XD ngày 21/5/2007, số 3827/QĐ-BNN-XD ngày 03/12/2008, số 648/QĐ-BNN-XD ngày 12/3/2009, số 702/QĐ-BNN-XD ngày 22/3/2010, số 2613/QĐ-BNN-XD ngày 01/10/2010 và số 3128/QĐ-BNN-XD ngày 22/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu dự án Phát triển ngành Lâm nghiệp;
 • 26
ĐỀ TÀI QUẢN LÝ NHÂN SỰ TIỀN LƯƠNG

ĐỀ TÀI QUẢN LÝ NHÂN SỰ TIỀN LƯƠNG

- Thay đổi số liệu chấm công - Tính lương tạm ứng - Tính lương tạm ứng và lương mỗi nữa tháng cho nhân viên công ty phát lương mỗi nữa tháng 1 lần - Lập phiếu lương tổng quát cho các nhâ[r]
 • 36
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP

Do sản phẩm xây lắp được sản xuất theo từng đơn đặt hàng, thời gian sản xuất kéo dài, nên kỳ tính giá thành được chọn là thời điểm mà công trình, hạng mục công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. Hàng tháng, kế toán tiến hành tập hợp chi phí sản xuất theo đối tượng tính giá thành (đơn đặt hàng). Khi nhận được biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng mới sử dụng số liệu chi phí sản xuất đã tập hợp theo từng đối tượng từ khi bắt đầu thi công đến khi hoàn thành để tính giá thành và giá thành đơn vị. Như vậy, kỳ tính giá thành có thể sẽ không phù hợp với kỳ lập báo cáo kế toán mà phù hợp với chu kỳ sản xuất sản phẩm. Do đó, việc phản ánh và giám sát kiểm tra của kế toán đối với tình hình thực hiện kế hoạch chỉ thực sự phát huy đầy đủ tác dụng khi chu kỳ sản xuất sản phẩm đã kết thúc.
 • 30
KIỂM TOÁN CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN – TƯ VẤN ĐẤT VIỆT THỰC HIỆN

KIỂM TOÁN CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN – TƯ VẤN ĐẤT VIỆT THỰC HIỆN

Tài khoản này dùng để phản ánh các chi phí quản lý chung của doanh nghiệp gồm chi phí về lương nhân viên quản lý doanh nghiệp tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp,… bảo hiểm xã hội, [r]
 • 92
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG

3.4. Kế toán chi phí sản xuất chung của hoạt động xây dựng * Nội dung Chi phí sản xuất chung của hoạt động xây dựng là những chi phí có liên quan đến việc tổ chức, phục vụ và quản lý thi công của các đội xây lắp ở các công trường xây dựng. Chi phí sản xuất chung là chi phí tổng hợp bao gồm nhiều khoản chi phí khác nhau thường có mối quan hệ gián tiếp đối với các đối tượng tập hợp chi phí như: lương nhân viên quản lý đội xây dựng, tiền ăn giữa ca của nhân viên quản lý đội xây dựng, của công nhân xây dựng, khoản trích BHXH, BHYT, kinh phí công đoàn được tính theo tỷ lệ quy định trên tiền lương phải trả của công nhân trực tiếp xây lắp, nhân viên sử dụng máy thi công và nhân viên quản lý đội (thuộc biên chế của doanh nghiệp), khấu hao TSCĐ dùng chung cho hoạt động của đội.
 • 29
Khảo sát hệ thống chấm công và tính lương cho nhân viên

Khảo sát hệ thống chấm công và tính lương cho nhân viên

I.Mô tả hệ thống.1.Nhiệm vụ cơ bản.Hệ thống quản lý chấm công và trả lương cho nhân viên gồm các giai đoạn chính là:+Quản lý nhân sự :Khi có người tham gia ứng tuyển, nhân viên trong bộ phận quản lý nhân sự sẽ tiếp nhận hồ sơ của người ứng tuyển và tiến hành phòng vaans đối với người ứng tuyển.Khi người ứng tuyển đạt yêu cầu thì nhân viên của bộ phận quản ký nhân sự sẽ tiến hành lưu trũ lại thông tin người ứng tuyển đạt và tiến hành lập hồ sơ nhân viên cho người ứng tuyển đó.+Quản lý chấm công: khi mà nhân viên mới vào công ty sẽ được nhân viên của bộ phận quản lý chấm công sắp xếp cho lịch làm việc. Nhân viên tiến hành đi làm việc và cuối ngày sẽ được nhân viên của bộ phận quản lý chấm công tổng kết và lập thành bảng chấm công và từ đó bảng chấm công đó sẽ được gửi cho nhân viên bên bộ phận kế toán để nhân viên bên bộ phận kế toán tính lương.+Quản lý lương: Nhân viên bộ phận kế toán tiến hành tính lương cho nhân viên sau khi nhân được bảng chấm công nhân viên.+Thực hiện các chức năng báo cáo thông kê.Nhân viên bộ phận nhân sự tiến hành lập danh sách nhân viên và bào cáo lại cho ban lãnh đạoNhân viên bộ phận kế toán tiến hành thống kê các khoản chi tiêu và báo cáo lại cho ban lãnh đạo.2,Cơ cấu tổ chứcGồm 3 bộ phận chính là:+Bộ phậ quản lý nhân sự : Thực hiện các chức năng quản lý nhân sự
 • 20
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP KINH DOANH XÂY LẮP

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP KINH DOANH XÂY LẮP

Trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo tiến độ kế hoạch, khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được ước tính một cách đáng tin cậy, thì doanh thu và chi phí liên quan đến hợp đồng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành do nhà thầu tự xác định vào ngày lập báo cáo tài chính mà không phụ thuộc vào hóa đơn thanh toán theo tiến độ kế hoạch đã lập hay chưa và số tiền ghi trên hóa đơn là bao nhiêu.
 • 35
ĐỀ TÀI “HOÀN THIỆN NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CHI PHÍ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH NINH THANH” DOC

ĐỀ TÀI “HOÀN THIỆN NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CHI PHÍ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH NINH THANH” DOC

Phân tích chi phí kinh doanh sẽ cung cấp những thông tin một cách chính xác kịp thời và toàn diện về tình hình chi phí của doanh nghiệp cho nhà quản lý và các đối tượng quan tâm biết được. Từ đó nhà quản lý doanh nghiệp sẽ đề ra các chính sách, biện pháp hữu hiệu để góp phần sử dụng hợp lý chi phí kinh doanh đối với đơn vị mình. Trong giai đoạn hiện nay, nhu cầu thông tin ngày càng cao hàng ngày hàng giờ cần được cập nhật mới nhất thì thông tin phân tích do kế toán cung cấp cũng rất cần thiết. Thông qua phân tích kế toán sẽ thực hiện việc kiểm tra kiểm soát tình hình biến động của chi phí kinh doanh đảm bảo doanh nghiệp hoạt động đúng hướng. Với ý nghĩa khoa học quản lý kinh doanh nói chung và quản lý chi phí kinh doanh nói riêng vừa là chìa khoá tin cậy để đảm bảo tài sản tiền vốn của doanh nghiệp được sử dụng hợp lý thì thông tin phân tích càng trở nên quan trọng.
 • 96
LUÂN VĂN  HOÀN THIỆN NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CHI PHÍ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH NINH THANH DOCX

LUÂN VĂN HOÀN THIỆN NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CHI PHÍ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH NINH THANH DOCX

LỜI MỞ ĐẦU Hiện nay, nước ta đang phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế nhiều thành phần rất đa dạng phức tạp các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển đòi hỏi kinh doanh phải có lãi. Muốn vậy, yêu cầu nhà lãnh đạo các doanh nghiệp phải nắm rõ và đầy đủ các thông tin để ra quyết định kinh doanh đúng đắn đạt hiệu quả cao nhất. Ngoài thông tin về kế toán thì thông tin phân tích cũng rất quan trọng đối với công tác quản lý kinh tế. Trong điều kiện hội nhập nền kinh tế thế giới muốn bắt nhịp với xu thế phát triển của thế giới, các doanh nghiệp phải luôn gồng mình vươn lên, phải kinh doanh hiệu quả. Do đó thông tin nhà quản trị nắm bắt được phải đầy đủ chính xác và kịp thời. Để đáp ứng yêu cầu quản lý kinh doanh ngày càng phức tạp, các doanh nghiệp phải thường xuyên tiến hành phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đánh giá đúng đắn mọi hoạt động kinh tế trong trạng thái thực của chúng. Trên cơ sở đó có những biện pháp hữu hiệu và lựa chọn đưa ra quyết định tối ưu cho quản lý kinh doanh.
 • 102
Tổ chức bộ máy kế toán và đánh giá chung về tình hình Công ty may Thăng Long.

Tổ chức bộ máy kế toán và đánh giá chung về tình hình Công ty may Thăng Long.

Mặc dù một loại vải đợc dùng để gia công nhiều mã hàng khác nhau và mỗi mã hàng lại đợc sản xuất từ nhiều loại vải khác nhau kích cỡ khác nhau nhng sản phẩm sản xuất ra phải đáp ứng yêu cầu của khách hàng và lại phải tiết kiệm đợc nhiều loại vật liệu nhất. Bởi vậy công ty đã áp dụng phơng pháp hạch toán bàn cắt trên ( phiếu theo dõi bàn cắt ) nhằm phản ánh chính xác số lợng từng loại vải tiêu hao thực tế cho mỗi mã hàng liên quan. Căn cứ vào phiếu xuất kho và định mức kỹ thuật tiêu hao do phòng kỹ thuật cung cấp, nhân viên hạch toán ở xí nghiệp tính toán và lập ( phiếu theo dõi bàn cắt ) ghi rõ số lợng từng loại vải tiêu hao thực tế của mỗi mã hàng, số lợng thừa hoặc thiếu so với hạch toán bàn cắt. Cuối tháng từ các phiếu theo dõi đó nhân viên hạch toán lập các báo cáo nhập xuất tồn nhiên liệu, báo cáo chế biến, báo cáo hàng hoá.
 • 37
ĐỀ TÀI:

ĐỀ TÀI: "HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY KỸ THUẬT XÂY DỰNG PHƯƠNG BẮC" PDF

* Sự cần thiết phải hoàn thiện Trong xu thế đất nước ta hiện nay với nền kinh tế ngày càng phát triển mạnh mẽ, đặc biệt nước ta đã trở thành một trong những thành viên của tổ chức thương mại thế giới (WTO), các thế lực cạnh tranh ngày càng trở nên mạnh mẽ và găy gắt. Có nhiều cơ hội thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển song cũng đặt ra không ít những khó khăn thách thức buộc các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển phải nỗ lực, cố gắng hết mình. Nhất là đối với các doanh nghiệp sản xuất xây lắp vì hiện nay cùng với xu thế phát triển thì thị hiếu của khách hàng cũng dần thay đổi, sản phẩm không những phải đáp ứng được cả chất lượng, mẫu mã,…mà còn phải đáp ứng được yêu cầu về giá cả- giá cả vừa phải phù hợp với đại đa số nhu cầu khách hàng, vừa phải mang tính cạnh tranh cao.
 • 118
ĐỀ TÀI “LỢI NHUẬN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TĂNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG”

ĐỀ TÀI “LỢI NHUẬN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TĂNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG”

Công ty còn bị hạn chế do có sự cạnh tranh từ các đơn vị khác, ảnh hưởng đến công tác tiêu thụ sản phẩm. Vì vậy, Công ty cần phải tiến hành thăm dò thị trường, tìm hiểu nhu cầu thường xuyên hơn. Công ty phải tổ chức tốt công tác tạo nguồn hàng nhập để từ đó có nguồn tốt và ổn định. Điều đó có nghĩa là Công ty cần phải thực hiện những hoạt động nghiên cứu và xác định nhu cầu khách hàng về khối lượng, cơ cấu mặt hàng, quy cách, cỡ loại, giá cả mà khách hàng có thể chấp nhận để đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời, đồng bộ cho các nhu cầu của khách hàng. Chỉ có nắm chắc được các vấn đề trên, việc nhập và tạo nguồn mới tránh được sai lầm và khắc phục được hiện tượng hàng ứ đọng, chậm tiêu thụ, giá cao không bán được hàng hoá.
 • 36
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

theo dự toán theo dự toán 1.4.6 Sổ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp Doanh nghiệp xây lắp cũng được áp dụng một trong bốn hình thức sổ là: Nhật ký chung, Chứng từ ghi sổ, Nhật ký sổ cái, Nhật ký chứng từ. Mỗi hình thức sổ kế toán đều có đặc điểm khác biệt về loại sổ sử dụng, kết cấu nội dung, hình thức và quy trình ghi sổ. Do vậy, doanh nghiệp cần xây dựng hệ thống sổ đáp ứng được yêu cầu hạch toán, cung cấp thông tin có chất lượng và tiết kiệm lao động kế toán, tăng cường tính từ kiểm soát của hệ thống ghi sổ kế toán. Phần này chỉ tìm hiểu chi tiết hình thức Chứng từ ghi sổ, hỗ trợ cho phần 2 của khoá luận.
 • 30
ĐỀ TÀI

ĐỀ TÀI " TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG 379 DOCX

Chuyên đề tôt nghiệp Nhận thức được vấn đề trên nên ngay từ đầu bước vào sản xuất kinh doanh vói sự cố gắng nỗ lực của ban lãnh đạo và đội ngũ cán bộ công nhân viên toàn công ty, sự quan tâm của tổng công ty , công ty đã và đang từng nước khẳng định mình trong nền kinh tế thị trường song song với việc xây dựng nhièu công trình có tầm quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. lĩnh vực hoạt động chủ yếu của công ty là hoạt động xây lắp với mục tiêu đảm bảo chất lượng, ký thuật, tiến độ thi công đồng thời tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm,nâng cao lợi nhuận, góp phần tạo công ăn việc làm cải thiện mức sống cho cán bộ công nhân viên. Để thực hiện điều này, bên cạnh những quy định, quy chế của Nhà nước, của tổng công ty, công ty đã thực hiện nhiều biện pháp tổng hợp trong đó việc quản lý chi phí, hạ giá thành là biện pháp quan trọng nhất là do điều kiện đặc thù của ngành xây dựng, giá bán sản phẩm thường được xác định trước vì vậy mà việc tiêsố tiền kiệm chi phí có ý nghĩa quyết định đến việc nâng cao lợi nhuận.
 • 81
ĐỀ TÀI: HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT PPTX

ĐỀ TÀI: HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT PPTX

Tuy nhiên, do em đang là một sinh viê chuyên ngành kế toán việc tìm hiểu qua sách báo, các phương tiện thông tin đại chúng và học hỏi qua thầy cô và các bạn… còn nhiều hạn chế về lý thuyết và thực tiễn trong quá trình nghiên cứu và viết đề án. Nên không thể tránh được những thiếu sót. Vì vậy em rất mong sự thông cảm và góp ý kiến của thầy cô giáo và các bạn cho đề án được hoàn thiện một cách tốt hơn.
 • 21
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH EXIMBANK 20082012

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH EXIMBANK 20082012

Chi phí ngoài lãi bao gồm phần lớn là lương và phụ cấp cho nhân viên, các khoản chi về tài sản, khấu hao tài sản cố định và chi cho hoạt động quản lý doanh nghiệp liên quan đến hợp đồng [r]
 • 30
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍSẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TYCỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM CỬU LONG

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍSẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TYCỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM CỬU LONG

• Cụ thể cách tính lương nhân công trực tiếp ở Công ty như sau: Tiền lương của nhân công trực tiếp được tính toán trên cơ sở đơn giá tiền l- ương cho một đơn vị sản phẩm và số lượng sản phẩm thực tế hoàn thành. Để tổng hợp kết quả lao động, tại mỗi phân xưởng, bộ phận sản xuất, nhân viên thống kê phân xưởng phải mở sổ tổng hợp kết quả lao động. Trên cơ sở phiếu giao nhận sản phẩm do các tổ gửi đến hàng ngày, nhân viên thống kê phân xưởng ghi kết quả lao động của từng người, từng bộ phận vào sổ và cộng sổ, lập báo cáo kết quả lao động gửi cho kế toán lao động tiền lương. Cuối tháng, căn cứ vào báo cáo kết quả lao động của từng phân xưởng, kế toán lao động tiền lương lập Bảng thanh toán lương cho từng phân xưởng; Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội cho toàn công ty.
 • 35
BÀI GIẢNG KẾ TOÁN CHI PHÍ  CHƯƠNG 2 PHÂN LOẠI CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

BÀI GIẢNG KẾ TOÁN CHI PHÍ CHƯƠNG 2 PHÂN LOẠI CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

TRANG 8 CHI PHÍ SẢN XUẤT  Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp + SUGAR + FLOUR = TRANG 9 CHI PHÍ SẢN XUẤT  CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP Là tiền lương chính, lương phụ, các khoản trính TRAN[r]
 • 31

Xem thêm

Từ khóa: hoàn thiện kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán bctc do công ty tnhh kiểm toán và tư vấn tài chính ifcacagroup thực hiệnchuyên đề kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh deloitte việt nam thực hiệnhoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh immanuel thực hiệnchuyên đề hoàn thiện chu trình kiểm toán bán hàng và thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán thực hiệnkiểm toán chu trình tiền lương và nhân viênchuyên đề hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán tư vấn xây dựng việt nam thực hiệnđề án hoàn thiện kiểm toán các khoản vay và lãi vay trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán aasc thực hiệnchuyên đề hoàn thiện quy trình kiểm toán tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh kiểm toán tư vấn thủ đô cacc thực hiệnchuyên đề hoàn thiện nội dung và thủ tục soát xét trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn kế toánkiểm toán việt nam thực hiệnchuyên đề hoàn thiện kiểm toán tài sản cố định trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và kiểm toán cachuyên đề hoàn thiện kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán asc thực hiện40 hoàn thiện chương trình kiểm toán các khoản vay trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán aaschoàn thiện kiểm toán tài sản cố định trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và kiểm toán caa chi nhánh hà nội thực hiệnhoàn thiện kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán asc thực hiệnhoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh kiểm toán và tư vấn nexia acpa thực hiệnchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ