0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Thực hiện thủ tục kiểm tra chi tiết

THỰC HIỆN THỦ TỤC KIỂM TRA CHI TIẾT TẠI AASC

THỰC HIỆN THỦ TỤC KIỂM TRA CHI TIẾT TẠI AASC

Sau khi ớc lợng mức trọng yếu ban đầu và phân bổ mức trọng yếu cho các khoản mục, KTV sẽ lựa chọn phơng pháp chọn mẫu các khoản mục để kiểm tra chi tiết. Quá trình chọn mẫu hay là các khoản mục trọng yếu phụ thuộc nhiều và khả năng xét đoán nghề nghiệp của KTV. Dựa trên tổng thể đã đợc lựa chọn ở trên, KTV xem lớt các chứng từ sổ sách, tập trung vào những khoản mục, nghiệp vụ có quy mô lớn bất thờng nh những nghiệp vụ thiếu chứng từ sổ sách, vi phạm các yếu tố của chứng từ hay những quan hệ đối ứng lạ thông th … ờng những khoản mục, nghiệp vụ trên có nhiều khả năng xảy ra sai phạm cần thiết phải tiến hành kiểm tra chi tiết để xác định nguyên nhân sai phạm. Để lựa chọn các khoản mục có quy mô lớn, KTV thực hiện quá trình rà soát nhanh (xem qua) tổng thể đợc lựa chọn và chọn ra những khoản mục có số tiền lớn mà KTV cho rằng nếu các khoản mục này chứa đựng các sai phạm thì sẽ ảnh hởng trọng yếu đến tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phơng pháp chọn mẫu này đợc sử dụng khi tiến hành kiểm toán tại hai khách hàng A và B.
 • 47
THỰC TẾ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ BÊ TÔNG THỊNH LIỆT

THỰC TẾ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ BÊ TÔNG THỊNH LIỆT

Số tiền viết bằng chữ: Bảy mươi chín triệu, chín trăm tám mươi nghìn, bốn trăn tám mươi đồng Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên) Toàn bộ số nguyên vật liệu mua về được tiến hành kiểm tra quy cách mẫu mã, phẩm chất từng loại. Nếu đạt, ban kiểm nhận ( thủ kho) lập biên bản giao nhận (biểu số 7) và cho nhập kho toàn bộ số nguyên vật liệu, đồng thờicán bộ phòng kinh doanh sẽ lập phiếu nhập kho (biểu số 8) căn cứ vào số lượng nguyên vật liệu thực nhập. Sau đó thủ kho tiến hành ghi thẻ kho cho nguyên vật liệu đó.
 • 27
BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC:

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: "CẦN NHẬN THỨC VỀ KẾ TOÁN CHI TIẾT HÀNG TỒN KHO PHÙ HỢP HƠN" POTX

- Thứ hai là đáp ứng yêu cầu quản lý chặt chẽ HTK: HTK cũng như mọi tài sản khác của doanh nghiệp cần phải được quản lý chặt chẽ cả về giá trị và hiện vật. Để quản lý được chặt chẽ, các tài sản của doanh nghiệp đều phải gắn với trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân cụ thể (đối với HTK là các thủ kho). Đồng thời, phải có hệ thống kiểm soát nội bộ bảo đảm cho quá trình quản lý này. Trong đó, kế toán chi tiết HTK là một yếu tố quan trọng không thể thiếu được. Chính kế toán chi tiết HTK đã ràng buộc trách nhiệm của người thủ kho theo từng loại, từng danh điểm nguyên vật liệu, vật tư, hàng hóa cụ thể qua việc đối chiếu số liệu của kế toán với thủ kho.
 • 3
GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI ( FDI) TỪ SINGAPORE VÀO VIỆT NAM

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI ( FDI) TỪ SINGAPORE VÀO VIỆT NAM

Một số công cụ thường dùng bao gồm: • Qui định về qui trình và thủ tục thẩm tra xét duyệt và cấp giấy phép đầu tư • Xây dựng và thực hiện qui hoạch tổng thể và chi tiết của toàn quốc gia[r]
 • 42
THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH TẠI CHI NHÁNH MIỀN TRUNG THUỘC TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THÀNH AN

THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH TẠI CHI NHÁNH MIỀN TRUNG THUỘC TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THÀNH AN

Đối với công trình nhỏ do đặc điểm thời gian ngăn hạn, ít chịu sự biến động của thị trường. Tuy nhiên, nếu không dự toán phù hợp dễ dẫn đến việc dư thưa nguyên vật liệu. Tính toán kỹ số lần cung cấp phù hợp với yêu cầu sao cho đúng tiến độ yêu cầu Đối với các công trình lớn thì thời gian thực hiện kéo dài, khi đó chịu nhiều sự rủi ro từ phía thị trường là cao. Vì thế khi tính toán kế hoạch cần tính toán đến những biến động này. Công trình nào khi thi công đều được dự toán một cách cẩn thận để tính toán tiến độ thực hiện, các công việc củ đều có bản định mức sử dụng vật tư tại hiện trường để cán bộ kỹ thuật ghi phiếu cấp phát cho các tổ sản xuât và theo dõi việc thực hiện của họ. Các công trường đều rất quan tâm đến việc tiết kiệm vật tư, tránh lãng phí. Do hoạt động của công ty còn nhỏ nhân lực chưa lớn nên việc lập kế hoạch vật tư chủ yếu cho phong kế hoạch thực hiện nên cũng tồn tại nhiều thiếu sót.
 • 32
Văn bản hướng dẫn luật hải quan 2014

Văn bản hướng dẫn luật hải quan 2014

Văn bản hướng dẫn Luật hải quan 2014Mình thấy văn bản pháp luật thương mại trong đó còn có Luật hải quan nữa, nhưng bên trên không nêu nên mình bổ sung danh sách các văn bản hướng dẫn Luật hải quan 2014:1. Thông tư 2032014TTBTC hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan2. Công văn 19046BTCTCHQ hướng dẫn thực hiện các quy định của Luật hải quan 20143. Nghị định 012015NĐCP quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới4. Nghị định 122018NĐCP về sửa đổi Nghị định 012015NĐCP quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới5. Nghị định 082015NĐCP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan6. Thông tư 142015TTBTC Hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu7. Thông tư 392015TTBTC quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu8. Thông tư 382015TTBTC Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu9. Thông tư 422015TTBTC quy định về thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh10. Thông tư 722015TTBTC về chế độ ưu tiên trong thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu của doanh nghiệp11. Thông tư 652017TTBTC Danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu Việt Nam12. Thông tư 1202015TTBTC Quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng Tờ khai hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh13. Thông tư 522017TTBTC sửa đổi Thông tư 1202015TTBTC quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng Tờ khai Hải quan dùng cho người xuất, nhập cảnh14. Thông tư 1432015TTBTC về quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại15. Thông tư liên tịch 1782015TTLTBTCBNNPTNTBTNMTBYT hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia16. Thông tư liên tịch 892016TTLTBTCBCT hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia17. Thông tư 2742016TTBTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh18. Thông tư 122015TTBTC quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình từ, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan19. Nghị định 452016NĐCP sửa đổi Nghị định 1272013NĐCP quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan20. Thông tư 1552016TTBTC hướng dẫn Nghị định 1272013NĐCP quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan và Nghị định 452016NĐCP sửa đổi Nghị định 1272013NĐCP21. Nghị định 592018NĐCP sửa đổi Nghị định 082015NĐCP hướng dẫn Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan
 • 1
THỰC TẾ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ BÊ TÔNG THỊNH LIỆT

THỰC TẾ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ BÊ TÔNG THỊNH LIỆT

Số tiền viết bằng chữ: Bảy mươi chín triệu, chín trăm tám mươi nghìn, bốn trăn tám mươi đồng Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên) Toàn bộ số nguyên vật liệu mua về được tiến hành kiểm tra quy cách mẫu mã, phẩm chất từng loại. Nếu đạt, ban kiểm nhận ( thủ kho) lập biên bản giao nhận (biểu số 7) và cho nhập kho toàn bộ số nguyên vật liệu, đồng thờicán bộ phòng kinh doanh sẽ lập phiếu nhập kho (biểu số 8) căn cứ vào số lượng nguyên vật liệu thực nhập. Sau đó thủ kho tiến hành ghi thẻ kho cho nguyên vật liệu đó.
 • 27
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ THÉP ĐINH LÊ

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ THÉP ĐINH LÊ

* Trường hợp nhập kho vật liệu từ nguồn gia công chế biến: Khi vật liệu được giao đến, cán bộ kiểm tra chất lượng sản phẩm căn cứ vào phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ để kiểm tra về số lượng, chất lượng quy cách vật liệu. Sau đó thủ kho sẽ làm thủ tục nhập kho, cán bộ phòng quản lý sản xuất viết phiếu nhập kho căn cứ vào số lượng thực nhập. Phiếu nhập kho trong trường hợp này có mẫu tương tự như trong trường hợp nhập kho NVL do mua ngoài nhưng ghi định khoản là:
 • 30
CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ THỦ TỤC KIỂM TRA CHI TIẾT TRONG KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG – THANH TOÁN

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ THỦ TỤC KIỂM TRA CHI TIẾT TRONG KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG – THANH TOÁN

b) Thực hiện các biện pháp kiểm tra chi tiết đối với số d hàng tồn kho. Kiểm tra thực tế (kiểm kê vật chất) hàng tồn kho là biện pháp kỹ thuật đợc sử dụng phổ biến để thu thập bằng chứng kiểm toán về sự tồn tại và tình trạng của hàng tồn kho. Đây đợc xem là bằng chứng kiểm toán có độ tin cậy cao nhất do chúng đợc KTV trực tiếp lập và thu thập. KTV có thể thực hiện quan sát thủ tục kiểm kê của khách hàng và trực tiếp tham gia kiểm kê chọn mẫu và đối chiếu với hồ sơ kho. Trong quá trình kiểm kê hàng tồn kho, kiểm toán viên phải kiểm tra tính chính xác và đầy đủ của hồ sơ kiểm kê bằng cách đối chiếu các khoản mục chọn ra từ hồ sơ này với hàng tồn kho thực tế và đối chiếu những khoản mục lựa chọn trực tiếp từ kho hàng và hồ sơ, lấy một bản sao của sổ kho để kiểm tra và so sánh sau này, ghi chú nhũng chi tiết biến động hàng tồn kho ngay tại thời điểm tr- ớc, trong và sau ngày kiểm kê để sau này có thể kiểm tra việc hạch toán đối với những biến động này. Kiểm toán viên cần xét tới những nguyên nhân dẫn đến chênh lệch đáng kể giữa kết quả kiểm kê thực tế và sổ kho và những thủ tục khách hàng thực hiện để điều chỉnh chênh lệch.
 • 29
KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG

KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG

Lưu ý: - Vé điện tử được in ra như một tờ giấy A4 bình thường. - Đa số các hãng không yêu cầu hành khách phải xuất trình vé điện tử khi làm thủ tục tại sân bay. Khách chỉ cần đọc code đặt chỗ hoặc nếu không nhớ code thì đọc tên đầy đủ là nhân viên làm thủ tục có thể làm thủ tục cho khách.
 • 8
NHẬN XÉT VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY AISC CHI NHÁNH HÀ NỘI THỰC HIỆN

NHẬN XÉT VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY AISC CHI NHÁNH HÀ NỘI THỰC HIỆN

Khác với kiểm toán tại nhà máy XYZ, do Công tyABC là khách hàng kiểm toán năm đầu tiên, nên công tác kiểm toán báo cáo tài chính nói chung và kiểm toán hàng tồn kho nói riêng, được các kiểm toán viên thực hiện chi tiết hơn và mất nhiều thời gian, chi phí và công sức hơn. Kiểm toán viên phải tìm hiểu từ những thông tin ban đầu về khách hàng, việc đánh giá rủi ro khi chấp nhận cung cấp dịch vụ, rủi ro trong quá trình kiểm toán cũng được kiểm toán viên và Công ty chú trọng hơn. Đối với khoản mục hàng tồn kho, kiểm toán viên phải thu thập các thông tin về hệ thống kế toán, kiểm soát nội bộ hàng tồn kho, …Song tính thận trọng nghề nghiệp, cùng với việc nhận định về hệ thống kiểm soát nội bộ đối với hàng tồn kho chỉ nhằm mục đích hỗ trợ cho các thủ tục chi tiết chứ không nhằm mục đích giảm bớt các thủ tục kiểm toán chi tiết của kiểm toán viên.
 • 30
NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY AISC CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI THỰC HIỆN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN

NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY AISC CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI THỰC HIỆN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN

Đặc điểm sản xuất kinh doanh, đặc điểm hàng tồn kho của hai khách hàng cũng ảnh hưởng đến quá trình thực hiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho với mỗi khách hàng. Đặc điểm thành phẩm của Nhà máy XYZ là có thể tái chế. Trường hợp thành phẩm sản xuất ra không bán được, Nhà máy lại đem tái chế để ra sản phẩm khác. Như vậy, hàng thành phẩm không bao giờ để tồn kho lâu, không cần theo dõi hàng chậm luân chuyển hư hỏng. Do đó, kiểm toán viên chủ yếu thực hiện một số thủ tục phân tích để kiểm tra, đánh giá số vòng quay hàng tồn kho,…để kiểm tra. Đối với Công ty ABC, do có một số mặt hàng tồn lâu, không bán được, một số mặt hàng đã được lập dự phòng từ trước nhưng sang năm 2008 đã được bán gần hết, do đó kiểm toán viên phải thực hiện viêc tính toán, phân tích kỹ và chi tiết hơn khi thực hiện thủ tục lập dự phòng hàng tồn kho.
 • 30
MẪU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ X/UBND CẤP HUYỆN/UBND CẤP XÃ TỈNH ĐIỆN BIÊN DOC

MẪU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ X/UBND CẤP HUYỆN/UBND CẤP XÃ TỈNH ĐIỆN BIÊN DOC

THỦ TỤC B - Trình tự thực hiện: - Cách thức thực hiện: - Thành phần hồ sơ: - Số lượng hồ sơ: - Thời hạn giải quyết: - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan thực hiện thủ tục [r]
 • 4
HỒ sơ cấp GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH

HỒ sơ cấp GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH

Thời hạn giải quyết: trong phạm vi 24 giờ sau khi kiểm tra hàng. Trong trường hợp phải kéo dài quá 24 giờ, cơ quan kiểm dịch thực vật phải báo cho bạn biết (khoản 2 Điều 8 Nghị định 022007).Sau khi hoàn tất các thủ tục, bạn thực hiện thủ tục thông quan để nhập khẩu. Hồ sơ hải quan tham khảo Thông tư 1282013TTBTC của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
 • 2
TÌM HIỂU VIỆC ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA CHI TIẾT TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN VIỆT NAM THỰC HIỆN

TÌM HIỂU VIỆC ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA CHI TIẾT TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN VIỆT NAM THỰC HIỆN

Tìm hiểu việc áp dụng phương pháp kiểm tra chi tiết trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Kiểm toán Việt Nam thực hiện
 • 80
764_QD-BTC-2021

764_QD-BTC-2021

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 1 Thủ tục không thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu Hải quan Chi cục Hải quan 2 Thủ tục kiểm tra, xác nhận khả năng đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải q[r]
 • 6
QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC - CHƯƠNG 4 - TUYỂN DỤNG POT

QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC - CHƯƠNG 4 - TUYỂN DỤNG POT

 Assessment Center – cho phép đánh giá các ƯV một cách tích hợp và tổng thể. Đây thường là giai đoạn cuối cùng của quá trình xét tuyển. Chúng ta đánh giá một vài ƯV về hiểu biết và kỹ năng cần thiết để thực hiện CV trước hội đồng.
 • 45
THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY DA VÀ MAY MẶC XUẤT KHẨU (LEGAMEX)

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY DA VÀ MAY MẶC XUẤT KHẨU (LEGAMEX)

Khi hợp đồng thực hiện xong phải tiến hành các thủ tục thanh lý để làm cơ sở thanh toán giữa các bên;  Đôn đốc, kiểm tra giám sát trong suốt quá trình triển khai kế hoạch, phát hiện kịp[r]
 • 68
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN THUỶ NỘI ĐỊA LẦN ĐẦU ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN CHƯA KHAI THÁC PDF

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN THUỶ NỘI ĐỊA LẦN ĐẦU ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN CHƯA KHAI THÁC PDF

+ Hợp đồng cho thuê tài chính, đối với trường hợp tổ chức cho thuê tài chính đề nghị được đăng ký phương tiện tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của bên thuê. - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: + Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 8/6/2005 Của Bộ Tài chính V/v Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa.
 • 3
ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN THỬ NGHIỆM CHI TIẾT TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN MỸ CHI NHÁNH MIỀN TÂY

ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN THỬ NGHIỆM CHI TIẾT TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN MỸ CHI NHÁNH MIỀN TÂY

Nh ằm mục đích kiểm tra số dư đầu kỳ, số phát sinh tăng, số phát sinh gi ảm, số dư cuối kỳ của t ài kho ản tiền có được ghi chép chính xác, đầy đủ không. KTV ti ến h ành l ập bảng tổng hợp tiền mặt chi tiết theo từng tháng v à b ảng tổng hợp tiền gửi Ngân hàng vào cu ối niên độ chi tiết theo Ngân hàng, tài kho ản, nguy ên t ệ,…Kiểm tra việc cộng dọc, cộng ngang và đối chiếu số
 • 93
38 Hoàn thiện thủ tục kiểm tra chi tiết trong kiểm toán chu trình bán hàng - thanh toán tại Công ty Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán & kiểm toán (AASC)

38 Hoàn thiện thủ tục kiểm tra chi tiết trong kiểm toán chu trình bán hàng - thanh toán tại Công ty Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán & kiểm toán (AASC)

chi tiết 3 3 3 3 3 Bảng số 1 cho thấy ứng với mỗi thủ tục kiểm toán, kiểm toán viên có cách thức thu thập bằng chứng phù hợp. Ví dụ, khi thực hiện các thử nghiệm kiểm soát để đánh giá về tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán viên chủ yếu vận dụng kỹ thuật quan sát, thẩm vấn cùng những tài liệu chứng minh và chú ý vào tính chính xác kỹ thuật; khi thực hiện kiểm tra chi tiết, phơng pháp thu thập bằng chứng nh kiểm kê vật chất, xác nhận, tài liệu chứng minh, thẩm vấn và tính chính xác kỹ thuật lại đợc chú trọng hơn. Mặc dù kiểm tra chi tiết đ- ợc vận dụng linh hoạt tùy thuộc vào kết quả của hai thủ tục trớc đó những đây là cách thức kiểm tra mà KTV có thể thu thập đợc nhiều bằng chứng hơn cả. Hơn nữa, các bằng chứng có độ tin cậy cao thu thập từ việc kiểm kê vật chất và lấy xác nhận chỉ có thể có đợc trong kiểm tra chi tiết. Chính tính điều này đã nhấn mạnh thêm vai trò của kiểm tra chi tiết trong một cuộc kiểm toán.
 • 89
HOÀN THIỆN THỦ TỤC KIỂM TRA CHI TIẾT TRONG KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG - THANH TOÁN TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN & KIỂM TOÁN (AASC)

HOÀN THIỆN THỦ TỤC KIỂM TRA CHI TIẾT TRONG KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG - THANH TOÁN TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN & KIỂM TOÁN (AASC)

Hoàn thiện thủ tục kiểm tra chi tiết trong kiểm toán chu trình bán hàng - thanh toán tại Công ty Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán & kiểm toán (AASC)
 • 89
HOÀN THIỆN THỦ TỤC KIỂM TRA CHI TIẾT TRONG KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG - THANH TOÁN TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN - AASC

HOÀN THIỆN THỦ TỤC KIỂM TRA CHI TIẾT TRONG KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG - THANH TOÁN TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN - AASC

Hoàn thiện thủ tục kiểm tra chi tiết trong kiểm toán chu trình bán hàng - thanh toán tại Công ty Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán - AASC.
 • 89
BÀI TIỂU LUẬN KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ CHI PHÍ KHẤU HAO

BÀI TIỂU LUẬN KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ CHI PHÍ KHẤU HAO

THỦ TỤC KIỂM TRA CHI TIẾT Dựa vào việc đánh giá rủi ro kiểm toán mà KTV dựa trên sự phán đoán của mình để quyết định sử dụng nhiều hay ít các thử nghiệm chi tiết.Sau đây là những thử ngh[r]
 • 43
Bài học kinh nghiệm và phương hướng hoàn thiện kiểm toán các khoản dự phòng tại Công ty AASC

Bài học kinh nghiệm và phương hướng hoàn thiện kiểm toán các khoản dự phòng tại Công ty AASC

Cũng giống như thủ tục kiểm tra đối với dự phòng giảm giá chứng khoán, các thủ tục như vậy cũng chỉ có thể kiểm tra được số dư của cuối kỳ, chưa thực sự chính xác. Nó vẫn có thể bỏ sót nghiệp vụ trích lập dự phòng và chưa thể biết các loại hàng tồn kho doanh nghiệp đã lập có thực sự thuộc quyền quản lý của doanh nghiệp hay không. Thực tế khi kiểm toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho tại Công ty ABC cho thấy số liệu trên Bảng kê về các khoản dự phòng được Công ty ABC trích lập đều được kiểm toán viên chấp nhận là đã phù hợp, chỉ trừ những loại hàng tồn kho côngn ty đã trích lập mà thiếu chứng từ gốc thì kiểm toán viên mới loại khỏi giá trị dự phòng. kiểm toán viên chủ yếu chỉ kiểm tra tính cộng dồn ghi sổ, chưa kiểm tra được tính hiện hữu phát sinh, chưa có các thủ tục kiểm toán để tìm kiếm thêm các koại hàng tồn kho theo quy định cần phải trích lập. Mặt khác, khi kiểm tra giá trị thị trường, do tính đặc thù của mặt hàng Công ty ABC kinh doanh, kiểm toán viên vẫn chưa thể kiểm tra được hết giá của hàng tồn kho trên thị trường vào thời điểm cuối năm, chỉ trừ một số mặt hàng phổ biến kiểm toán viên mới có được nhận xét, Như vậy rõ ràng chấp nhận với kết quả kiểm toán đưa ra trong còn chứa đựng nhiều sai sót sẽ tạo ra rủi ro lớn cho Công ty kiểm toán. Hơn thế nữa, các thủ tục kiểm toán khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho tại Công ty AASC mới chỉ được thiết kế theo quy định hướng dẫn tại Thông tư 107. Việc ra đời của Chuẩn mực kế toán về hàng tồn kho cũng đã có những thay đổi trong việc nhìn nhận khoản dự phòng này.
 • 48
THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN DOANH THU TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ TƯ VẤN KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN

THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN DOANH THU TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ TƯ VẤN KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN

Báo cáo kiểm toán phát hành là sản phẩm cuối cùng của cuộc kiểm toán. 2.4 Một số đánh giá về kiểm toán doanh thu tại Công ty Với kinh nghiệm được đúc kết qua hơn 17 năm hoạt động, và đội ngũ nhân viên, chuyên gia có trình độ chuyên môn cao, AASC đã xây dựng được quy trình kiểm toán BCTC nói chung và kiểm toán doanh thu nói riêng, phù hợp với các chế độ và các chuẩn mực kế toán, kiểm toán của Việt Nam và của quốc tế, đáp ứng các nhu cầu của khách hàng. Việc kiểm toán doanh thu do AASC thực hiện tuy vẫn tuân theo quy trình kiểm toán chung, nhưng được vận dụng một cách linh hoạt, phù hợp với từng loại khách hàng khác nhau và với từng điều kiện cụ thể, do đó, luôn đạt chất lượng và hiệu quả cao.
 • 39
314 THỰC HIỆN THỦ TỤC KIỂM TRA CHI TIẾT TRONG KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG - THANH TOÁN TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH VÀ KIỂM TOÁN (AASC)

314 THỰC HIỆN THỦ TỤC KIỂM TRA CHI TIẾT TRONG KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG - THANH TOÁN TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH VÀ KIỂM TOÁN (AASC)

314 Thực hiện thủ tục kiểm tra chi tiết trong kiểm toán chu trình mua hàng - thanh toán tại Công ty dịch vụ tư vấn tài chính và kiểm toán (AASC)
 • 99
THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN DO CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN MỸ (AA HÀ NỘI) THỰC HIỆN

THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN DO CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN MỸ (AA HÀ NỘI) THỰC HIỆN

Trên cơ sở đó, KTV khoanh vùng trọng tâm kiểm toán và đi vào kiểm tra chi tiết _1.3.2.2.THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC KIỂM TRA CHI TIẾT ĐỐI VỚI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ _ _NGƯỜI BÁN_ Các thủ tục kiểm t[r]
 • 71
59 HOÀN THIỆN THỦ TỤC KIỂM TRA CHI TIẾT TRONG KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG - THANH TOÁN TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN & KIỂM TOÁN (AASC)

59 HOÀN THIỆN THỦ TỤC KIỂM TRA CHI TIẾT TRONG KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG - THANH TOÁN TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN & KIỂM TOÁN (AASC)

59 Hoàn thiện thủ tục kiểm tra chi tiết trong kiểm toán chu trình bán hàng - thanh toán tại Công ty Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán & kiểm toán (AASC)
 • 89
THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÔNG QUAN HẠT NHỰA NHẬP KHẨU TẠI CTY CP CÔNG NGHỆ PHẨM ĐÀ NẴNG  3 PDF

THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÔNG QUAN HẠT NHỰA NHẬP KHẨU TẠI CTY CP CÔNG NGHỆ PHẨM ĐÀ NẴNG 3 PDF

(3) Trường hợp DN mới hoạt động xuất NK trong thời gian ngắn, chưa đủ thời gian để xem xét quá trình chấp hành pháp luật theo quy định tại điểm 1 nhưng mặt hàng NK thuộc đối tượng quy định tại điểm 2 trên đây thì HQ thực hiện kiểm tra thực tế hàng hoá một số lần đầu NK, nếu DN chấp hành tốt pháp luật HQ thì các lần sau đó HQ thực hiện việc kiểm tra đột xuất bằng hình thức kiểm tra xác suất theo quy định.
 • 12
TẢI GIẢI BÀI TẬP TIN HỌC 11: BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH 7 - BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH 7

TẢI GIẢI BÀI TẬP TIN HỌC 11: BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH 7 - BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH 7

a) Tìm hiểu việc xây dựng các hàm và thủ tục thực hiện tính độ dài các cạnh, chu vi, diện tích, kiểm tra các tính chất đều, cân, vuông của tam giác được trình bày dưới đây. Giả thiết tam[r]
 • 6
QD- THE LE CHUONG TRINH AIRPAY

QD- THE LE CHUONG TRINH AIRPAY

NỘI DUNG CHI TIẾT THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI: 8.1 ĐIỀU KIỆN, CÁCH THỨC, THỦ TỤC CỤ THỂ KHÁCH HÀNG PHẢI THỰC HIỆN ĐỂ ĐƯỢC THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI: - Khách hàngliên kết ví điệ[r]
 • 7
CẦN NHẬN THỨC VỀ KẾTOÁN CHI TIẾT HÀNG TỒN KHO PHÙ HỢP HƠN

CẦN NHẬN THỨC VỀ KẾTOÁN CHI TIẾT HÀNG TỒN KHO PHÙ HỢP HƠN

Như trên đã nêu, kế toán chi tiết HTK ngoài mục đích bảo đảm thông tin theo yêu cầu điều hành quá trình sản xuất kinh doanh, còn có mục đích là thực hiện thủ tục kiểm soát đặc biệt đối[r]
 • 3
THÃ LÇ CTKM QUET VNPAY-QR TRÚNG XE TRÚNG NHA GD2

THÃ LÇ CTKM QUET VNPAY-QR TRÚNG XE TRÚNG NHA GD2

NỘI DUNG CHI TIẾT THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI: 8.1 ĐIỀU KIỆN, CÁCH THỨC, THỦ TỤC CỤ THỂ KHÁCH HÀNG PHẢI THỰC HIỆN ĐỂ ĐƯỢC THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI: - Trong thời gian khuyến mã[r]
 • 8
KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020

KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020

2. Yêu câu - Lãnh đạo Nhà trường, các bộ phận, đoàn thê và tố trưởng chuyên môn phải nêu cao tinh thân trách nhiệm, tích cực. chủ động và sáng tạo trong việc triên khai thực hiện công tác cải cách hành chính của nhà trường. Xác định rò nhiệm vụ, trách nhiệm của người đứng đâu trong quá trình triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính.
 • 0
xét đề nghị của kiểm toán trưởng ktnn chuyên ngành v vụ trưởng vụ pháp chế và vụ trưởng vụ

xét đề nghị của kiểm toán trưởng ktnn chuyên ngành v vụ trưởng vụ pháp chế và vụ trưởng vụ

a) Thực hiện kiểm tra việc chấp hành các quy định về cấp phát, thanh toán: Chọn mẫu kiểm tra hồ sơ giải ngân một số khoản để đánh giá việc tuân thủ các thủ tục giải ngân, thanh toán the[r]
 • 18
KH-KT-GIAM-SAT-TRUONG-HOC-DOT-II-202005.10.2020_08H29P09_SIGNED

KH-KT-GIAM-SAT-TRUONG-HOC-DOT-II-202005.10.2020_08H29P09_SIGNED

NỘI DUNG KIỂM TRA Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm: - Các thủ tục hành chính: các giấy tờ, sổ sách liên quan đến bếp ăn tập thể, việc nhập thực phẩ[r]
 • 3
GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XẾP DỠ, ĐÓNG GÓI VÀ GIAO NHẬN HÀNG XÁ TẠI CẢNG SÀI GÒN (2)

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XẾP DỠ, ĐÓNG GÓI VÀ GIAO NHẬN HÀNG XÁ TẠI CẢNG SÀI GÒN (2)

1.2.2.3 NHIỆM VỤ CỦA HẢI QUAN + Tiến hành thủ tục hải quan, thực hiện việc kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan đối với tàu biển và hàng hoá xuất nhập khẩu + Ðảm bảo thực hiện các quy [r]
 • 72
THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH THỰC VẬT NHẬP KHẨU MÃ SỐ HỒ SƠ 020608 POT

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH THỰC VẬT NHẬP KHẨU MÃ SỐ HỒ SƠ 020608 POT

+ Quy ết định số 16/2004/QĐ-BNN-BVTV ngày 20/4/2004 của Bộ Nông nghiệp & PTNT ban hành quy định về các thủ tục kiểm tra vật thể và lập hồ sơ kiểm dịch thực vật. Có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. + Thông tư số 110/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc BVTV. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 12 năm 2003.
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: hoàn thiện kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán bctc do công ty tnhh kiểm toán và tư vấn tài chính ifcacagroup thực hiệnchuyên đề kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh deloitte việt nam thực hiệnhoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh immanuel thực hiệnchuyên đề hoàn thiện chu trình kiểm toán bán hàng và thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán thực hiệnkiểm toán chu trình tiền lương và nhân viênchuyên đề hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán tư vấn xây dựng việt nam thực hiệnđề án hoàn thiện kiểm toán các khoản vay và lãi vay trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán aasc thực hiệnchuyên đề hoàn thiện quy trình kiểm toán tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh kiểm toán tư vấn thủ đô cacc thực hiệnchuyên đề hoàn thiện nội dung và thủ tục soát xét trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn kế toánkiểm toán việt nam thực hiệnchuyên đề hoàn thiện kiểm toán tài sản cố định trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và kiểm toán cachuyên đề hoàn thiện kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán asc thực hiện40 hoàn thiện chương trình kiểm toán các khoản vay trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán aaschoàn thiện kiểm toán tài sản cố định trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và kiểm toán caa chi nhánh hà nội thực hiệnhoàn thiện kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán asc thực hiệnhoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh kiểm toán và tư vấn nexia acpa thực hiệnNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ