0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Tìm hiểu về khách hàng

Những phương pháp tìm hiểu khách hàng, nhận biết khách hàng

Những phương pháp tìm hiểu khách hàng, nhận biết khách hàng

Tài liệu tóm lược về những phương pháp tìm hiểu khách hàng, nhận biết khách hàng, phân loại khách hàng, ...
 • 43
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NHTM

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NHTM

1.1.4.1. Thiết lập hồ sơ tín dụng . Hồ sơ tín dụng là văn bản biểu hiện quan hệ giữa ngân hàng và khách hàng vay vốn. Để có được quyết định chính xác việc cấp tín dụng hay không, ngân hàng phải phân tích hàng loạt các thông tin có liên quan, và nguồn cơ sở đầu tiên được lấy từ hồ sơ đề nghị cấp tín dụng. Về mặt kinh tế, mặc dù quan hệ tín dụng chưa được hình thành, nhưng đây là giai đoạn chuẩn bị những điều kiện cần thiết để quan hệ tín dụng được thiết lập lành mạnh.Về mặt thủ tục hành chính, đây là giai đoạn hình thành đầy đủ các loại giấy tờ, văn bản chứng tỏ khách hàng thực sự có nhu cầu về vốn tín dụng và chứng minh được tính pháp nhân của khách hàng cũng như tính tự nguyện xin cấp tín dụng của khách hàng. Bao gồm các thông tin căn bản về khách hàng: về lịch sử tài chính, tình hình tài chính hịên tại của khách hàng, mục đích vay vốn, phương án kinh doanh, thoả thuận giữa ngân hàng và khách hàng về việc vay vốn và trả nợ.
 • 30
ĐỂ TIẾNG ĐỒN XẤU KHÔNG CÒN LAN XA PDF

ĐỂ TIẾNG ĐỒN XẤU KHÔNG CÒN LAN XA PDF

De tieng don xau khogn con lan xa Trong kinh doanh, những lời quảng cáo truyền miệng tích cực sẽ giúp doanh nghiệp có thêm khách hàng mới. Nhưng nếu chỉ cần gây ra một sai lầm lớn khiến khách hàng không hài lòng, doanh nghiệp sẽ làm cho các nỗ lực xây dựng uy tín của mình trong nhiều năm trở thành đổ sông, đổ biển. Lý do là các khách hàng bất mãn sẽ kể lại những trải nghiệm không hay của họ cho những người xung quanh nhiều hơn gấp mười lần so với những khách hàng thỏa mãn. Micheue Nichols - một diễn giả kiêm chuyên gia đào tạo và tư vấn về bán hàng đã đưa ra những lời khuyên dưới dây giúp các doanh nghiệp tránh những lời đồn đại tiêu cực tư khách hàng.
 • 2
CHIẾC VÉ DẪN DẾN THÀNH CÔNG CỦA BẠN DOCX

CHIẾC DẪN DẾN THÀNH CÔNG CỦA BẠN DOCX

Peter Drucker đã từng nói “Mục đích của kinh doanh là tạo ra khách hàng”. Theo lời của Drucker thì tầm quan trọng của việc giữ khách hàng và tăng cường mối quan hệ giữa khách hàng và bạn. Cuối cùng, nghiên cứu của Frederick Reichhold và Earl Sasser từ trường Kinh tế Harvard (Harvard Business School) đã chỉ ra rằng phần lớn khách hàng chỉ thu được lợi nhuận từ năm thứ hai khi họ hợp tác với bạn. Điều đó hoàn toàn đúng. Khi bắt đầu với khách hàng mới, có rất nhiều chi phí bạn phải đầu tư như chi phí cho việc quảng cáo, marketing, chi phí cho việc tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, chi phí để họ tìm hiểu về cách thức làm việc hiệu quả nhất với bạn.
 • 3
NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO ISO LÀ GÌ?

NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO ISO LÀ GÌ?

Nguyên tắc quản lý chất lượng theo ISO được đưa ra nhằm giữ khách hàng và làm khách hàng thỏa mãn thì sản phẩm (dịch vụ) mà tổ chức bạn cung cấp phải đáp ứng yêu cầu của khách hàng dựa trên các mục tiêu hướng về khách hàng, tính lãnh đạo, sự tham gia của mọi thành viên, tiếp cận theo quá trình, cải tiến liên tục,... Để tìm hiểu chi tiết về các nguyên tắc này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu.
 • 3
Nguyên tắc quản lý chất lượng theo ISO là gì?

Nguyên tắc quản lý chất lượng theo ISO là gì?

Nguyên tắc quản lý chất lượng theo ISO được đưa ra nhằm giữ khách hàng và làm khách hàng thỏa mãn thì sản phẩm (dịch vụ) mà tổ chức bạn cung cấp phải đáp ứng yêu cầu của khách hàng dựa trên các mục tiêu hướng về khách hàng, tính lãnh đạo, sự tham gia của mọi thành viên, tiếp cận theo quá trình, cải tiến liên tục,... Để tìm hiểu chi tiết về các nguyên tắc này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu.
 • 3
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Nghiên cứu yếu tố đảm bảo chất lượng dịch vụ khách hàng tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Nghiên cứu yếu tố đảm bảo chất lượng dịch vụ khách hàng tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam

Mục đích nghiên cứu của đề tài là tìm hiểu khách hàng quan niệm thế nào về chất lượng dịch vụ, nghiên cứu yếu tố đảm bảo chất lượng dịch vụ khách hàng, tìm ra giải pháp hoàn thiện các yếu tố đó để nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
 • 10
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ mạng Mobifone trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ mạng Mobifone trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

Mục tiêu nghiên cứu: Tìm hiểu nhu cầu và mong muốn của khách hàng về dịch vụ di động qua đó xác định các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng; khảo sát đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đối với sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ thông tin di động Mobifone trên địa bàn Buôn Ma Thuột. Mời các bạn tham khảo!
 • 26
KỸ NĂNG KINH DOANH GOOGLE ADWORDS

KỸ NĂNG KINH DOANH GOOGLE ADWORDS

GIẢI THÍCH NHỮNG MỐI QUAN NGẠI CỦA KHÁCH HÀNG TRANG 4 BƯỚC 1 | TÌM HIỂU VỀ KHÁCH HÀNG KHẢO SÁT SƠ BỘ LẮNG NGHE TRANG 5 KHÁI NIỆM VỀ ADWORDS KHẢO SÁT SƠ BỘ ĐỐI TÁC Công Ty THỊ TRƯỜNG CƠ H[r]
 • 27
TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ NGHIÊN CỨU MARKETING TRONG CTY XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI - 2 POT

TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ NGHIÊN CỨU MARKETING TRONG CTY XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI - 2 POT

Doanh nghi ệ p nh ấ n m ạ ng t ầ m quan tr ọ ng c ủ a vi ệ c b ắ t đầ u l ậ p k ế ho ạ ch marketing và chi ế n l ượ c theo quan đ i ể m t ừ ngoài vào trong. Nh ữ ng ng ườ i qu ả n tr ị doanh nghi ệ p c ầ n ph ả i theo dõi nh ữ ng l ự c l ượ ng t ươ ng đố i l ớ n trong môi tr ườ ng marketing ,n ế u mu ố n s ả n ph ẩ m và th ự c ti ễ n marketing c ủ a mình luôn theo k ị p v ớ i th ờ i cu ộ c. Đ i ề u đ ó có ngh ĩ a là nhà quan tr ị có th ể n ắ m đượ c nh ữ ng mong mu ố n luôn thay đổ i c ủ a khách hàng , nh ữ ng sáng ki ế n m ớ i c ủ a đố i th ủ c ạ nh tranh , và kênh phân ph ố i luôn thay đổ i … ? Vì v ậ y nhà qu ả n tr ị doanh nghi ệ p ph ả i coi tr ọ ng vi ệ c qu ả n tr ị h ệ thông thông tin.
 • 9
LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CỦA HỆ THỐNG SIÊU THỊ CO.OP MART GIAI ĐOẠN 2012 - 2015

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CỦA HỆ THỐNG SIÊU THỊ CO.OP MART GIAI ĐOẠN 2012 - 2015

* Tình hình nghiên cứu trong nước Viết về chất lượng dịch vụ khách hàng và sự thỏa mãn của khách hàng đến nay theo như tác giả tìm hiểu thì có khá nhiều đề tài như: T TTTÊÊÊÊNNNN ĐỀĐỀĐỀ [r]
 • 75
THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

- Từ đó, kiểm toán viên kiến nghị đơn vị áp dụng dúng mức thuế suất và kê khai hạch toán bổ sung số thuế TNDN còn thiếu. Quá trình kiểm tra chi tiết được thực hiện tương tự đối với các khoản mục khác. Sau đó, nhóm kiểm toán cùng nhau bàn bạc, thống nhất lập ra danh mục các bút toán cần điều chỉnh từ những sai phạm phát hiện trong kiểm tra chi tiết. Bảng này được gửi cho khách hàng để làm cơ sở sửa chữa sai phạm. Kiểm toán viên tiến hành tập hợp ý kiến của đơn vị xem đơn vị chấp nhận đIều chỉnh phần nào và đề nghị đơn vị giải trình về sai phạm, nếu khách hàng chấp nhận điều chỉnh theo, kiểm toán viên đưa ra ý kiến kiểm toán về báo cáo tài chính đã được sửa chữa. Còn nếu khách hàng không chấp nhận điều chỉnh, kiểm toán viên phải căn cứ vào mức độ trọng yếu của sai phạm trên báo cáo tài chính, từ đó đưa ra ý kiến chấp nhận hay bác bỏ hoặc từ chối đưa ra ý kiến.
 • 42
TÌM HIỂU HÀNH VI VÀ THỊ HIẾU CỦA KHÁCH HÀNG Ở LONG XUYÊN VỀ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

TÌM HIỂU HÀNH VI VÀ THỊ HIẾU CỦA KHÁCH HÀNG Ở LONG XUYÊN VỀ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

MỤC LỤCChương 1.GIỚI THIỆU 11.1.Cơ sở hình thành đề tài 11.2.Mục tiêu nghiên cứu 11.3.Phạm vi nghiên cứu 11.4.Ý nghĩa nghiên cứu 1
 • 55
HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TIỀN LƯƠNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH IMMANUEL THỰC HIỆN

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TIỀN LƯƠNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH IMMANUEL THỰC HIỆN

Phòng kiểm toán và tư vấn tài chính: Phòng này trực tiếp thực hiện dịch vụ kiểm toán. Phòng được chia thành cỏc nhúm kiểm toán, đứng đầu cỏc nhúm là các chủ nhiệm kiểm toán hoạt động dưới sự điều hành của trưởng phòng. Nhiệm vụ của phòng là cung cấp các dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm, kiểm toán tuân thủ, kiểm toán hoạt động.. cho các khách hàng là các Tập đoàn, các Tổng Công ty Nhà nước, Doanh nghiệp tư nhân. Phòng Kiểm toán doanh nghiệp chịu sự điều hành trực tiếp của Ban Giám đốc. Đối với hoạt động tư vấn tài chính, phòng cung cấp cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp chất lượng cao bao gồm: tư vấn thuế, tư vấn xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ, lập sổ sách và báo cáo tài chính, tư vấn về hợp nhất và mua lại doanh nghiệp, tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp, tư vấn đâu tư, đào tạo nghiệp vụ liên quan đến tài chính kế toán..
 • 108
TIỂU LUẬN DIGITAL MARKETING: KẾ HOẠCH MARCOM – DIGITAL MARKETING CHO AEON MALL BÌNH TÂN - QUÝ 04/2021

TIỂU LUẬN DIGITAL MARKETING: KẾ HOẠCH MARCOM – DIGITAL MARKETING CHO AEON MALL BÌNH TÂN - QUÝ 04/2021

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là tìm hiểu thông tin về doanh nghiệp AEON MALL Bình Tân, về các phân khúc khách hàng cũng như đối thủ hiện tại của doanh nghiệp, để từ đó có được cái nhìn tổng quan về điểm mạnh, điểm yếu cũng như định vị của doanh nghiệp.
 • 50
Quy trình thiết lập kênh phân phối

Quy trình thiết lập kênh phân phối

Quy trình thiết lập kênh phân phối được thiết lập với mục đích nhằm tìm kiếm và thiết lập kênh phân phối mới, xây dựng chính sách khách hàng và quản trị thông tin Khách hàng. Để tìm hiểu rõ hơn về quy trình này, mời các bạn cùng tham khảo tài liệu dưới đây.
 • 8
NHỮNG KỸ NĂNG ĐƯA RA CÂU HỎI CÓ HIỆU QUẢ PDF

NHỮNG KỸ NĂNG ĐƯA RA CÂU HỎI CÓ HIỆU QUẢ PDF

V ấn đề mang t ình tr ưng cầu Nh ững vấn đề mang tính trưng cầu nhằm để khách h àng bi ết phương án giải quyết sơ bộ của vấn đề. Những vấn đề như'' Ông xem...'' gọi l à v ấn đề mang tính trưng c ầu. Sau khi bạn nói với khách hàng m ột phương án giải quyết sơ bộ, phải để khách hàng đưa ra quyết định để thể hiện khách hàng là ‘'Thượng đế''. Ví dụ, nếu
 • 4
Hướng dẫn quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng trên Facebook: Phần 2

Hướng dẫn quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng trên Facebook: Phần 2

Hướng dẫn quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng trên Facebook: Phần 2 sẽ tiếp tục trình bày về nội dung quảng cáo, mẫu tìm kiếm khách hàng tiềm năng, thu thập khách hàng tiềm năng, đánh giá kết quả, thử nghiệm và lặp lại. Mời các bạn tham khảo tài liệu để tìm hiểu rõ hơn về nội dung.
 • 8
NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG VỀ SẢN PHẨM DỊCH VỤ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH SA ĐÉC

NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG VỀ SẢN PHẨM DỊCH VỤ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH SA ĐÉC

Cùng với sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ trong môi trường kinh doanh, việc tìm hiểu về nhu cầu khách hàng, các nhân tố tác động đến sự hài lòng khách hàng càng trở nên cần t[r]
 • 10
Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ mạng Mobifone trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ mạng Mobifone trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ mạng Mobifone trên địa bàn thành phố Buôn Ma ThuộtMục tiêu nghiên cứu: Tìm hiểu nhu cầu và mong muốn của khách hàng về dịch vụ di động qua đó xác định các Mục tiêu nghiên cứu: Tìm hiểu nhu cầu và mong muốn của khách hàng về dịch vụ di động qua đó xác định các Mục tiêu nghiên cứu: Tìm hiểu nhu cầu và mong muốn của khách hàng về dịch vụ di động qua đó xác định các
 • 26
NHÃN HIỆU VÀ VAI TRÒ CỦA NHÃN HIỆU

NHÃN HIỆU VÀ VAI TRÒ CỦA NHÃN HIỆU

Để bài viết đi đúng hướng và khai thác được chiều sâu của vấn đề,người thực hiện đưa ra một số kết quả giả định như sau: Doanh nghiệp nhận thức được nhãn hiệu là quan trọng đông thời đầu tư để xây dựng nó .Doanh nghiệp rót ra được nhưng bài học và khắc phục những yếu điểm trong định hướng chiến lược và quá trình thực thi .Để có một sự nhận thức đúng đắn ,khái quát nhất về nhãn hiệu ngươì thực hiện sẽ nghiên cứu về cơ sở lý luận ,đặc biệt và vai trò của nhãn hiệu trong hoạt động kinh doanh .Đề tài cũng sẽ chú trọng tương đối đến giá trị của nhãn hiệu vì đây là yếu tố vô cùng quan trọng ảnh hươngr đến chất lượng xây dựng nhãn hiệu .
 • 28
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN CPA Hà Nội

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN CPA Hà Nội

* Tìm hiểu về hoạt động kinh doanh của khách hàng Quá trình thu thập thông tin của khách hàng bằng các phương pháp phỏng vấn, quan sát, kiểm tra tài liệu về đặc điểm lịch sử, về sự thành lập các quyết định, vốn pháp định của công ty khách hàng. Các KTV kiểm tra giấy phép kinh doanh, các Hợp đồng, các cam kết quản trị, các Biên bản họp cổ đông, Hội đồng quản trị, điều lệ thông tin và các quy chế tại công ty khách hàng. Từ đó, các KTV có thể tìm hiểu về các quy trình mang tính pháp lý tại khách hàng, tìm hiểu được về hoạt động kinh doanh các lĩnh vực ngành nghề mà đơn vị tham gia được quy định trong luật hay giới hạn các văn bản pháp lý... KTV xác định được cơ sở có thể là tiêu chuẩn trong tiến hành đánh giá xem xét khía cạnh tuẩn thủ. Như vậy giúp KTV:
 • 41
NGHIÊN CỨU THÁI ĐỘ CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI QUÁN CÀ PHÊ MEMORY

NGHIÊN CỨU THÁI ĐỘ CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI QUÁN CÀ PHÊ MEMORY

Thái độ của khách hàng đối với quán cà phê Memory sẽ được nghiên cứu cụ thể như sau: - Về nhận thức: tìm hiểu nhận thức của khách hàng về giá trị dinh dưỡng của thức uống, phong cách phụ[r]
 • 31
GIÁO TRÌNH KIỂM TOÁN - CHƯƠNG 3 POT

GIÁO TRÌNH KIỂM TOÁN - CHƯƠNG 3 POT

TÌM HIỂU KHÁCH HÀNG TÌM HIỂU KHÁCH HÀNG  Để thực hiện kiểm toán BCTC, KTV phải có hiểu biết cần thiết, đầy đủ về tình hình kinh doanh nhằm đánh giá và phân tích được các sự kiện, nghiệp vụ và thực tiễn hoạt động của đơn vị được kiểm toán mà theo KTV thì có ảnh hưởng trọng yếu đến BCTC, đến việc kiểm tra của KTV hoặc đến báo cáo kiểm toán”
 • 27
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI VIỄN THÔNG HẢI DƯƠNG

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI VIỄN THÔNG HẢI DƯƠNG

- Đối tƣợng nghiên cứu: Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng; Mức độ thoả mãn của khách hàng về dịch vụ mà VTHD cung cấp; Tìm hiểu[r]
 • 130
QUY TRÌNH MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

QUY TRÌNH MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

- Cần phải tập kèm chế cảm xúc, tập tính nhạy cảm để có thể tiên đoán những gì đối tác của bạn sẽ làm. Một trong những kỹ năng quan trọng nhất là nghệ thuật lắng nghe. Tìm hiểu thực lực của đối tác cần thương lượng bao gồm lịch sử hình thành của công ty, ảnh hưởng xã hội, tình hình tài chính, mức độ trang bị kỹ thuật, các loại phẩm chất, chất lượng, số lượng của sản phẩm. Phán đoán nhu cầu và ý định của đối tác: họ muốn hợp tác với ta có ý đồ gì? Mục đích của họ hợp tác là gì? Nguyện vọng hợp tác có chân thành không? Mức độ bức thiết của sự hợp tác này của họ như thế nào? Họ có lựa chọn nhiều bạn hàng hợp tác nào nữa hay không?…
 • 25
Quản trị Quan hệ khách hàng tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Quản trị Quan hệ khách hàng tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Quản trị Quan hệ khách hàng tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quận Sơn Trà, Đà NẵngMục tiêu nghiên cứu: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về quản trị quan hệ khách hàng. Tìm hiểu về Mục tiêu nghiên cứu: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về quản trị quan hệ khách hàng. Tìm hiểu về Mục tiêu nghiên cứu: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về quản trị quan hệ khách hàng. Tìm hiểu về
 • 26
BÁO CÁO TỔNG HỢP CPA HANOI

BÁO CÁO TỔNG HỢP CPA HANOI

Trong giai đoạn này các Kiểm toán viên phải thực hiện các công việc cụ thể như sau: * _TÌM HIỂU VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA KHÁCH HÀNG_ Quá trình thu thập thông tin của khách hàng bằng c[r]
 • 41
TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG DOCX

TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG DOCX

Nhận thức được điều đó, công ty của bạn đang triển khai hoạt động hỗ trợ, tư vấn khách hàng trước và sau khi mua sản phẩm cho khách hàng. Bạn được giao phụ trách trung tâm hỗ trợ khách hàng để thực hiện chiến lược này. Thế nào là một trung tâm hỗ trợ khách hàng? Làm sao để điều hành một trung tâm hỗ trợ khách hàng hiệu quả?...là những điều bạn đang băn khoăn. Trước tiên tìm hiểu những vấn đề sau có thể có ích cho bạn:
 • 4
Tìm hiểu về hệ thống quản trị quan hệ khách hàng CRM

Tìm hiểu về hệ thống quản trị quan hệ khách hàng CRM

Ngày nay, những lời chào mời khách hàng từ các nhà cung cấp dịch vụ hay cung cấp sản phẩm ngày càng trở nên chân thành và thật lòng hơn bao giờ hết, bởi lợi thế cạnh tranh của các tổ chức, doanh nghiệp dựa trên một sản phẩm mới hoặc dịch vụ thường có khoảng thời gian tồn tại rất ngắn, các tổ chức, doanh nghiệp ngày càng nhận ra rằng sức mạnh cạnh tranh lâu dài nhất, lợi thế cạnh tranh mang tính chiến lược chính là mối quan hệ của tổ chức với khách hàng, đặc biệt là khách hàng thân thiết. Đối với doanh nghiệp, việc phát triển và quản trị mối quan hệ với khách hàng, đồng thời cung cấp những dịch vụ tốt nhất sẽ giúp doanh nghiệp gia tăng các cơ hội bán hàng và có thêm nhiều khách hàng trung thành. Bên cạnh đó, hiểu rõ thông tin về khách hàng cũng giúp doanh nghiệp gia tăng lợi nhuận vì có thể cắt giảm một phần không nhỏ chi phí, thời gian trong khâu marketing hay bán hàng.Một số nhà kinh doanh lâu năm đã nói rằng cơ sở của lợi thế cạnh tranh hiện nay đã chuyển từ những người bán hầu hết các sản phẩm, dịch vụ sang những người “sở hữu” những nhóm khách hàng thân thiết và các mối quan hệ khách hàng là những sản phẩm quý giá nhất của một doanh nghiệp.Do đó, mỗi doanh nghiệp đều cần có một hệ thống thông tin quản trị quan hệ khách hàng – CRM (Customer Relationship Manegement). Việc triển khai CRM sẽ hỗ trợ doanh nghiệp từ khâu tìm kiếm khách hàng, chăm sóc khách hàng cho đến có được khách hàng trung thành. Để thành công, doanh nghiệp cần chú ý lựa chọn công nghệ phù hợp, huấn luyện đào tạo nhân viên, tổ chức môi trường làm việc trong doanh nghiệp, và quan trọng là nhấn mạnh vai trò trung tâm của khách hàng, xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng.Nhận thấy tính cấp thiết và quan trọng hệ thống thông tin quan hệ khách hàng – CRM, nhóm xin được đưa ra đề tài : “Tìm hiểu về hệ thống quản trị quan hệ khách hàng CRM”. Bài thảo luận chú trọng nghiên cứu về mặt cơ sở lý thuyết và áp dụng thực tiễn vào một doanh nghiệp tại Việt Nam.PHẦN II: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HỆ THỐNG QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CRM2.1.Khái niệm về CRMCRM là viết tắt của từ Customer Relationship Management Quản trị quan hệ khách hàng. Đó là chiến lược của các công ty trong việc phát triển quan hệ gắn bó với khách hàng qua nghiên cứu, tìm hiểu kỹ lưỡng nhu cầu và thói quen của khách hàng, tiếp cận và giao tiếp với khách hàng một cách có hệ thống và hiệu quả, quản lý các thông tin của khách hàng như thông tin về tài khoản, nhu cầu, liên lạc… nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn.Theo lý thuyết marketing thì quản trị quan hệ khách hàng (CRM) là triết lý kinh doanh lấy khách hàng làm trung tâm, trong đó lấy cơ chế hợp tác với khách hàng bao trùm toàn bộ quy trình hoạt đọng kinh doanh của doanh nghiệp. Trong trường hợp này, CRM được xác định là một hệ thống những quy trình hỗ trợ mối quan hệ khách hàng trong suốt vòng đời kinh doanh, nhằm đạt được mục tiêu chính là thu hút khách hàng mới và phát triển khách hàng sẵn có.Dựa vào khái niệm này thì hệ thống CRM bao gồm 4 yếu tố : Cấu trúc tổ chức lấy khách hàng làm trung tâm; Các quy trình kinh doanh; Các nguyên tắc trong dịch bụ hỗ trợ khách hàng; Phần mềm hỗ trợ.Theo lý thuyết về quản trị chiến lược kinh doanh thì CRM là một chiến lược kinh doanh được thiết kế để nâng cao lợi nhuận, doanh thu và sự hài lòng của khách hàng. Dựa trên khái niệm này thì CRM gồm : Phần mềm hỗ trợ’; Các dịch vụ hỗ trợ khách hàng; Các phương thức kinh doanh nhằm gia tăng lợi nhuận, doanh thu.Tóm lại, hệ thống quản trị quan hệ khách hàng bao gồm các mô đun phần mềm với các công cụ cho phép tổ chức và các nhân viên tạo ra dịch vụ nhanh chóng, thuận tiện và tin cậy cho khách hàng. Siebel Systems, Oracle, PeopleSoft, SAP G và Epiohany là những nhà cung cấp giải pháp phần mềm quản trị quan hệ khách hàng hàng đầu hiện nay trên thế giới.2.2. Đặc điểm , chức năng, mục đích của hệ thống CRMa. Đặc điểm của quản lý quan hệ khách hàng CRM•CRM là một phương pháp vì đó là một cách thức tìm kiếm, tổ chức và xử lý các mối quan hệ khách hàng. Cũng có thể nói CRM là một chiến lược, bởi vì CRM nó bao gồm cả một kế hoạch rõ ràng và chi tiết. Quả thực, chiến lược CRM có thể được coi là chiến lược căn bản cho mọi chiến lược khác của tổ chức. Bất kỳ chiến lược nào của tổ chức không đáp ứng cho việc tạo ra, duy trì và mở rộng mối quan hệ với khách hàng mục tiêu của tổ chức đều được xem là không nhằm đáp ứng cho tổ chức đó.•Thứ hai, CRM là một phương pháp toàn diện là bởi CRM không phải dành cho riêng hoạt động kinh doanh và marketing hay cũng không phải được chịu trách nhiệm chính bởi bộ phận chăm sóc khách hàng trong tổ chức hoặc phòng IT. Từng phòng ban tương ứng với từng chức năng riêng trong công ty đều có liên quan đến chiến lược CRM. Nói cách khác CRM là một chiến lược hay phương pháp được đưa ra và thực hiện có liên quan đến tất cả các phòng ban, bộ phận của công ty. Trong trường hợp CRM không có liên quan đến một phòng ban nào đó, lấy ví dụ như phòng IT, thì chất lượng quan hệ khách hàng sẽ bị giảm. Hay cũng như thế, khi bất kỳ một bộ phận nào trong tổ chức đứng ngoài kế hoạch CRM thì tổ chức đó sẽ gặp phải rủi ro lớn trong quá trình thực hiện quản lý mối quan hệ khách hàng của mình.•Thứ ba, chúng ta nói tới cụm từ tạo ra, duy trì và mở rộng. Điều này có nghĩa CRM có liên quan đến toàn bộ chu kỳ và hành vi mua hàng của một khách hàng (trước – đang – và sau khi mua hàng), cũng như gắn kết chặt chẽ với quy trình kinh doanh của tổ chức (marketing – kinh doanh – và chăm sóc sau bán hàng). Khi bạn thực hiện một chiến lược CRM bạn phải có được và phân tích dữ liệu về khách hàng mục tiêu của mình và hành vi mua hàng của họ. Từ nguồn thông tin chất lượng này bạn có thể hiểu và dự đoán được hành vi mua hàng của khách hàng tốt hơn.b. Chức năng, mục đích của quản lý quan hệ khách hàng CRM•Đối với khách hàng CRM cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng khi sẵn sàng chăm sóc khách hàng với những dịch vụ tốt nhất được đưa ra dựa trên sở thích cũng như mong muốn của khách hàng. Góp phần thúc đẩy mối quan hệ lâu dài giữa khách hàng và doanh nghiệp, giúp khách hàng hiểu rõ hơn về doanh nghiệp. Khách hàng cũ của bạn cảm thấy những gì liên quan đến yêu cầu và mục đích của họ được bạn quan tâm một cách nghiêm túc như: Ngày sinh, Sở thích, Nhu cầu…•Đối với doanh nghiệp Doanh nghiệp có thể lưu trữ thông tin về khách hàng của họ, những thông tin này luôn là những thông tin cần thiết để một doanh nghiệp có thể tiến hành phân tích và từ đó tìm ra cơ hội kinh doanh với khách hàng. CRM giúp doanh nghiệp giữ khách và lòng trung thành của khách hàng được nâng cao. CRM giúp doanh nghiệp quản lý khách hàng, lắng nghe ý kiến khách hàng, dễ dàng quản lý tình hình kinh doanh và phát triển của doanh nghiệp trong quá khứ, hiện tại và dự đoán tương lai. Giúp doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, thương hiệu nhanh chóng, dễ dàng và tiết kiệm chi phí. CRM là công cụ hỗ trợ giúp doanh nghiệp quản lý nhân viên
 • 29
TÌM HIỂU VÀ GIẢI QUYẾT THAN PHIỀN TỪ KHÁCH HÀNG PDF

TÌM HIỂU VÀ GIẢI QUYẾT THAN PHIỀN TỪ KHÁCH HÀNG PDF

nơi khác mà không nói ra những ngược điểm của sản phẩm hay dịch vụ. - Khách hàng quá bận rộn: Những khách hàng này cho rằng việc họ phàn nàn chỉ làm cho họ mất thời gian và công sức. Lối thoát cho họ của họ là tìm một nhà cung cấp khác.
 • 6
DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG TẠI SIÊU THỊ BIG C THĂNG LONG

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG TẠI SIÊU THỊ BIG C THĂNG LONG

MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU Mục đích nghiên cứu của luận văn là tìm hiểu để nghiên cứu về dịch vụ khách hàng và đƣa ra đề xuất để nâng cao dịch vụ khách hàng cũng nhƣ tính cạnh tranh[r]
 • 97
Sách hướng dẫn về quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng trên Facebook: Phần 2

Sách hướng dẫn về quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng trên Facebook: Phần 2

Sách hướng dẫn về quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng trên Facebook Phần 2 trình bày về nội dung quảng cáo, mẫu tìm kiếm khách hàng tiềm năng, thu thập khách hàng tiềm năng, đánh giá kết quả, thử nghiệm và lặp lại. Mời các bạn tham khảo sách để tìm hiểu rõ hơn về nội dung.
 • 8
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM THÁI SƠN

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM THÁI SƠN

- Ngoài các thông tin trên GYCBH, KTV đánh giá rủi ro trên cơ sở tiếp xúc trực tiếp Chủ xe, tìm hiểu thêm về công ty bảo hiểm từng tham gia, tình hình tổn thất năm trước đó, đặc biệt trong loại hình bảo hiểm vật chất xe, bảo hiểm TNDSHH. Khi Chủ xe yêu cầu bảo hiểm theo những ĐKBS hoặc trong một số trường hợp đặc biệt, KTV cần phải chú ý hơn đến việc đánh giá rủi ro trước khi chấp nhận bảo hiểm. Các Đơn vị nên thường xuyên truy cập website của Cục đăng kiểm Việt Nam (www.vr.org.vn) để xác định những xe quá niên hạn cũng như thông tin về kiểm định xe cơ giới nhằm phục vụ việc khai thác bảo hiểm.
 • 36
CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM CÀ PHÊ HÒA TAN G7 HÃNG CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN

CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM CÀ PHÊ HÒA TAN G7 HÃNG CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN

Theo Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Trung Nguyên, ông Đặng Lê Nguyên Vũ: Trung Nguyên chọn thương hiệu G7 vì đó là một tên ngắn gọn dễ đọc, dễ nhớ không những với khách hàng trong nước mà cả với khách hàng nước ngoài. G7 là chữ viết tắt cho “Group of Industrial Contries” gồm 7 quốc gia phát triển trên thế giới: Mỹ, Anh, Pháp, Nhật, Canada, Đức, Ý. Chính vì vậy, G7 còn là những thị trường mục tiêu định hướng cho sản phẩm cà phê hòa tan của Trung Nguyên vươn tới Logo G7 thể hiện tính quốc tế của cái tên, đủ tạo sự chú ý để vươn ra thế giới. Ngay trên logo của sản phẩm đã có chữ “coffee” để khẳng định là sản phẩm cà phê. Và G7 luôn đi đôi với sự bảo trợ của Trung Nguyên với hàng chữ “made in Vietnam” để khẳng định sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam.
 • 48
TÌM HIỂU VỀ QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG (CRM  CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT)

TÌM HIỂU VỀ QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG (CRM CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT)

Chức năng từng đơn vị thành viên_ _2.1.5.1 Hội Đồng Thành Viên_ Vì là cơ quan quản lý trong công ty nên Hội đồng thành viên có các chức năng, nhiệm vụ để thực hiện các quyền và nghĩa vụ [r]
 • 39

Xem thêm

Từ khóa: hoàn thiện kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán bctc do công ty tnhh kiểm toán và tư vấn tài chính ifcacagroup thực hiệnchuyên đề kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh deloitte việt nam thực hiệnhoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh immanuel thực hiệnchuyên đề hoàn thiện chu trình kiểm toán bán hàng và thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán thực hiệnkiểm toán chu trình tiền lương và nhân viênchuyên đề hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán tư vấn xây dựng việt nam thực hiệnđề án hoàn thiện kiểm toán các khoản vay và lãi vay trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán aasc thực hiệnchuyên đề hoàn thiện quy trình kiểm toán tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh kiểm toán tư vấn thủ đô cacc thực hiệnchuyên đề hoàn thiện nội dung và thủ tục soát xét trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn kế toánkiểm toán việt nam thực hiệnchuyên đề hoàn thiện kiểm toán tài sản cố định trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và kiểm toán cachuyên đề hoàn thiện kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán asc thực hiện40 hoàn thiện chương trình kiểm toán các khoản vay trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán aaschoàn thiện kiểm toán tài sản cố định trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và kiểm toán caa chi nhánh hà nội thực hiệnhoàn thiện kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán asc thực hiệnhoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh kiểm toán và tư vấn nexia acpa thực hiệnNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ