0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Nhiệm vụ của kế toán doanh nghiệp

158 KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH CÁN THÉP TAM ĐIỆP

158 KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH CÁN THÉP TAM ĐIỆP

1.1.4- NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT Để đáp ứng đợc yêu cầu quản lý, kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau [r]
 • 49
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ THUẾ VÀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN THUẾ TRONG DOANH NGHIỆP.

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ THUẾ VÀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN THUẾ TRONG DOANH NGHIỆP.

 Tổng hợp và xử lý nhanh thông tin về tình hình công nợ. Bên cạnh đó, việc đảm bảo nộp thuế đầy đủ, đúng hạn cũng là một yêu cầu quan trọng đối với đơn vị. Cuối mỗi quý, doanh nghiệp phải lập báo cáo phản ánh tình hình thanh toán với Nhà nớc, tập trung là các khoản thuế mà doanh nghiệp phải nộp Nhà nớc nh thuế GTGT, thuế xuất khẩu, nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp... Báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nớc phải cung cấp một lợng thông tin tơng đối đầy đủ về tình hình thực hiện các khoản thanh toán của doanh nghiệp với Nhà nớc. Nội dung của báo cáo này phải chi tiết các khoản thuế mà doanh nghiệp phải nộp trong kỳ, tình hình phát sinh và những biến động của các khoản thuế phải nộp trong kỳ, số còn phải nộp cuối kỳ. Có nh vậy doanh nghiệp mới xác định rõ số thuế còn nợ ngân sách mà doanh nghiệp có trách nhiệm phải nộp.
 • 38
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH HỒNG HƯNG HÀ-SỐ 46A-PHỐ HÀNG KHOAI-HOÀN KIẾM-HÀ NỘI

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH HỒNG HƯNG HÀ-SỐ 46A-PHỐ HÀNG KHOAI-HOÀN KIẾM-HÀ NỘI

Qua thời gian thực tập tại c ông ty TNHH Hồng Hng Hà đợc tìm hiểu về tổ chức quản lý lao động công tác kế toán tiền lơng và các khoản trích theo l- ơng, với kiến thức đợc học tập tại trờng cùng với sự hớng dẫn tận tình của cô giáo Nguyễn Quỳnh Nh và sự chỉ bảo hết lòng của các anh chị ở phòng tài vụ công ty đã giúp em hoàn thành báo cáo thực tập của mình. Song do thời gian có hạn và kinh nghiệm thực tế cha nhiều nên báo cáo thực tập không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Em rất mong nhận đợc sự chỉ bảo đóng góp và động viên của thầy cô giáo cùng các anh chị ở phòng tài vụ Công ty TNHH Hồng H- ng Hà để báo cáo đợc hoàn thiện hơn.
 • 32
CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HẢI LONG

CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HẢI LONG

Ý NGHĨA, NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT _ _QUẢ TIÊU THỤ._ Để quản lý một cách tốt nhất đối với hoạt động sản xuất của Doanh nghiệp, không phân biệt Doanh nghiệp[r]
 • 108
Hoàn thiên hạch toán chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp tại Công ty Xây dựng số 1.DOC

Hoàn thiên hạch toán chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp tại Công ty Xây dựng số 1.DOC

Ý NGHĨA VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ NGUYÊN, VẬT LIỆU TRỰC TIẾP XÂY LẮP TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG: Công tác kế toán chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp xây lắp trong doanh n[r]
 • 25
LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM

mình sao cho có hiệu quả tốt nhất. Trước yêu cầu đó, muốn thu được nhiều lợi nhuận buộc các đơn vị sản xuất và kinh doanh phải đua nhau tối ưu hoá đầu vào, cải tiến kĩ thuật, áp dụng công nghệ mới vào sản xuất để nâng cao năng suất lao động nhằm hạ giá thành sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ xuống nhưng không vượt ra khỏi khuôn khổ của pháp luật. Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh là một yêu cầu tất yếu, doanh nghiệp nếu không thích ứng được với quy luật cạnh tranh thì sẽ bị loại bỏ và dẫn đến phá sản.
 • 24
kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty tnhh hoá chất và dịch vụ môi trường

kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty tnhh hoá chất và dịch vụ môi trường

- Thủ quỹ : Thực hiện thu chi tiền mặt trên cơ sở chứng từ đầy đủ hợp pháp và hợp lệ, vào sổ quỹ tiền mặt đầy đủ, kịp thời. Chịu trách nhiệm về số tiền mặt tại quỹ, thực hiện bảo quản tiền theo quy định. - Thủ kho : Theo dõi tình hình nhập xuất tồn của từng loại hàng hoá, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về số vật tư trong kho nếu để xảy ra thiếu hụt do mất mát. Phối hợp cùng phòng kinh doanh lên kế hoạch nhập hang.Theo dõi tình hình biến động hang hoá trong doanh nghiệp và gửi kế toán trưởng duyệt
 • 36
TẠI CÔNG TY TNHH HỒNG HƯNG HÀ SỐ 46A PHỐ HÀNG KHOAI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

TẠI CÔNG TY TNHH HỒNG HƯNG HÀ SỐ 46A PHỐ HÀNG KHOAI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN TIỀN L ƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO L ƠNG : Để phục vụ điều hành và quản lý lao động tiền lơng trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, kế toán phải thực hiện những nh[r]
 • 38
CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP XÂY LẮP 9

CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP XÂY LẮP 9

Quá trình tổ chức thi công xây dựng chịu ảnh hởng bởi những yếu tố và đặc điểm của các công trình chi phối.Vì vậy nó nẩy sinh ra nhiều các nghiệp vụ phát sinh kế toán khác nhau. Để thực hiện việc hạch toán các nghiệp phát sinh đó thì công tác kế toán phải đợc tiến hành một cách phù hợp với việc tổ chức quản lý thi công, công trình. Do vị trí của mỗi công trình thi công ở những nơi xa nên công tác quản lý kế toán của xí nghiệp phải nắm bắt và cung cấp thông tin một cách kịp thời. Hàng ngày kế toán đội phải tập hợp các chứng từ, hóa đơn và các tài liệu ghi chép thống kê ban đầu, các báo cáo nhập xuất, tồn nguyên vật liệu tập hợp cho đồng chí kế toán theo dõi về xuất nhập tồn vật liệu của phòng kế toán xí nghiệp để xử lý và tổ chức hạch toán ghi chép theo chế độ. Đồng thời phòng kế toán phải nắm bắt đợc thờng xuyên, kịp thời về các số liệu kế toán của từng đội thi công, công trình để từ đó đề ra các biện pháp sát thực trong quá trình quản lý. Từ đó đẩy hiệu quả sản xuất kinh doanh cuả từng đội cũng nh trong phạm vi toàn xí nghiệp.
 • 56
KẾ TOÁN TĂNG, GIẢM VÀ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG CÔNG TY

KẾ TOÁN TĂNG, GIẢM VÀ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG CÔNG TY

III. Nội dung công tác kế toán tăng giảm và trích khấu hao TSCĐ trong doanh nghiệp TSCĐ là bộ phận chủ yếu trong cơ sở vật chất kỹ thuật của doanh nghiệp để thực hiện các nhiệm vụ của sản xuất kinh doanh khác nhau, để đợc xem là TSCĐ thì bản thân phải thực hiện một số chức năng nhất định đối với quá trình hoạt động của doanh nghiệp có gí trị lớn đạt đến mức quy định, nếu tồ tại dới hình thức vật chất cụ thể thì hình thái này sẽ giữ nguyên trong suốt quá trình sử dụng, có thời gian sử dụng dài nên phơng thức luân chuyển là chuyển dẫn giá trị của mình vào chi phí của các đối tợng sử dụng trong nhiều chu kỳ sản xuất
 • 29
KẾ TOÁN TĂNG GIẢM VÀ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

KẾ TOÁN TĂNG GIẢM VÀ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

TSCĐ là bộ phận chủ yếu trong cơ sở vật chất kỹ thuật của doanh nghiệp để thực hiện các nhiệm vụ của sản xuất kinh doanh khác nhau, để được xem là TSCĐ thì bản thân phải thực hiện một số chức năng nhất định đối với quá trình hoạt động của doanh nghiệp có gí trị lớn đạt đến mức quy định, nếu tồ tại dưới hình thức vật chất cụ thể thì hình thái này sẽ giữ nguyên trong suốt quá trình sử dụng, có thời gian sử dụng dài nên phương thức luân chuyển là chuyển dẫn giá trị của mình vào chi phí của các đối tượng sử dụng trong nhiều chu kỳ sản xuất
 • 31
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH HỒNG HƯNG HÀ

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH HỒNG HƯNG HÀ

NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN TIỀN L ƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO L ƠNG : Để phục vụ điều hành và quản lý lao động tiền lơng trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, kế toán phải thực hiện những nh[r]
 • 30
LUẬN VĂN KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DNTN XĂNG DẦU MƯỜI HIỆP

LUẬN VĂN KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DNTN XĂNG DẦU MƯỜI HIỆP

Do tính đặc thù của mặt hàng lương thực nên việc tính toán hạch toán chắc chắn không tránh khỏi những sai sót, chênh lệch,. Vì vậy phòng kế toán được trang bị đầy đủ về cơ sở về vật chất như trang bị máy móc vi tính cho mỗi nhân viên, áp dụng phần mềm về việc ghi chép, xử lý số liệu. Điều này làm giảm bớt gánh nặng trong quá trình ghi chép, lưu trữ các chứng từ, số liệu cho bộ phận kế toán của Doanh nghiệp.
 • 46
Nhiệm vụ kế toán quản trị tại doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập WTO

Nhiệm vụ kế toán quản trị tại doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập WTO

Những thông tin do kế toán quản trị cung cấp có vai trò hết sức quan trọng trong việc quản lý điều hành và kiểm soát hoạt động kinh tế tài chính trong các doanh nghiệp. Thông tin do kế toán quản trị cung cấp là mối quan tâm hàng đầu đối với nhà quản lý, là cơ sở để nhà quản lý đưa ra các quyết định đúng đắn. Trở thành thành viên chính thức của WTO, Việt Nam thực sự hội nhập vào thị trường quốc tế. Vì vậy nhiệm vụ của kế toán nói chung và kế toán quản trị nói riêng đã không ngừng đổi mới công tác đào tạo và quản lý, trong đó có công tác quản lý tài chính. Để chủ động chi tiêu trong nguồn tài chính hiện có, bài viết nêu các phương pháp mới cần triệt để kiểm soát các khoản chi chưa thật sự cần thiết và tăng các nguồn thu từ các hoạt động của đơn vị, đưa ra những thông tin quan trọng cho các nhà quản lý trong việc hoạch định, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá và ra quyết định.
 • 6
THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG SẢN

THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG SẢN

VAI TRÒ ,NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI Từ những yêu cầu chung của quá trình quản lý kinh tế, khi tố chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng được khoa h[r]
 • 54
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH HỒNG HƯNG HÀ-SỐ 46A-PHỐ HÀNG KHOAI-HOÀN KIẾM-HÀ NỘI

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH HỒNG HƯNG HÀ-SỐ 46A-PHỐ HÀNG KHOAI-HOÀN KIẾM-HÀ NỘI

NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN TIỀN L ƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO L ƠNG : Để phục vụ điều hành và quản lý lao động tiền lơng trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, kế toán phải thực hiện những nh[r]
 • 32
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRICH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH HỒNG HƯNG HÀ - SỐ 46A- PHỐ HÀNG KHOAI-HOÀN KIẾM -HÀ NỘI

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRICH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH HỒNG HƯNG HÀ - SỐ 46A- PHỐ HÀNG KHOAI-HOÀN KIẾM -HÀ NỘI

NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN TIỀN L ƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO L ƠNG : Để phục vụ điều hành và quản lý lao động tiền lơng trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, kế toán phải thực hiện những nh[r]
 • 30
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH NHẲM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI PHÍ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH BẨY LOAN

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH NHẲM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI PHÍ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH BẨY LOAN

Bên cạnh đó,doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh là những thong tin không chỉ quan trọng với chính doanh nghiệp mà còn quan trọng với các nhà đầu tư, nhà cung cấp, các cơ quan tài chính và với Nhà Nước….Các thông tin này được đội ngũ kê toán trong công ty tập hợp và phản ánh dưới dạng các con số và chỉ tiêu kinh tế tài chính. Nhà quản trị doanh nghiệp muốn có số liệu về doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh đáng tin cậy thì cần tổ chức tốt đội ngũ nhân viên và một quy trình kế toán phù hợp với đơn vị mình nhưng cũng cần tối thiểu hóa chi phi và có hiệu quả cao. Đây không phải nhiệm vụ dễ dàng, nhất là khi nền kinh tế đang ngày càng phức tạp và gặp nhiều khó khăn.
 • 134
CHUYEN DE MUA NVL VÀ THANH TOÁN TIỀN HÀNG

CHUYEN DE MUA NVL VÀ THANH TOÁN TIỀN HÀNG

NHIỆM VỤ KẾ TOÁN._ Xuất phát từ vị trí yêu cầu quản lý của các vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất cũng nh vị trí của kế toán trong quản lý kinh tế, quản lý doanh nghiệp, kế toán thu mu[r]
 • 56
KẾ TOÁN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở SƠN AN

KẾ TOÁN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở SƠN AN

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA TỪNG BỘ PHẬN._ _- Kế toán trưởng: Tổ chức công tác kế toán, thống kê toàn doanh nghiệp tham mưu cho _ _giám đốc doanh nghiệp về mặt tài chính, lập kế hoạch tài [r]
 • 44
BÁO CÁO TỔNG HỢP CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG

BÁO CÁO TỔNG HỢP CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG

II-KHÁI QUÁT VỀ _CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ _ _VÀ CHẾ ĐỘ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY_ 1- CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG KẾ TOÁN Đối với bất cứ doanh nghiệp nào cũng cần [r]
 • 21
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CTY CP VẬT TƯ TỔNG HỢP XUÂN TRƯỜNG - 1 PDF

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CTY CP VẬT TƯ TỔNG HỢP XUÂN TRƯỜNG - 1 PDF

Sau một thời gian ngắn thực tập ở Công ty cổ phần vật tư tổng hợp Xuân Trường, được sự quan tâm giúp đỡ của các cán bộ Phòng Kế toán tại Công ty và những kiến thức đã được học ở trường em nhận thức được vai trò quan trọng của công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng đối với sự hoạt động và phát triển của doanh nghiệp. Vì vậy em đã chọn đề tài:
 • 10
LUẬN VĂN HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP XUÂN TRƯỜNG

LUẬN VĂN HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP XUÂN TRƯỜNG

NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Trong các doanh nghiệp thương mại hiện nay, kế toán nói chung và kế toán bán hàng nói riêng đã giúp cho doanh nghiệp và cơ quan[r]
 • 74
TÌNH HÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY IN CÔNG ĐOÀN.doc

TÌNH HÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY IN CÔNG ĐOÀN.doc

NHIỆM VỤ CỦA NHÂN VIÊN KẾ TOÁN ◊_KẾ TOÁN TRỞNG_ là ngời giúp việc cho giám đốc, phụ trách chỉ đạo trực tiếp toàn bộ công tác kế toán thống kê tài chính ở doanh nghiệp, có nhiệm vụ cung c[r]
 • 22
ĐÁNH GIÁ VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯONG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

ĐÁNH GIÁ VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯONG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG._ Để làm tốt công tác quản lý kinh doanh của doanh nghiệp thì nhiệm vụ của công tác kế toán tiền lương phải tổ chức tốt các nhiệm vụ sau: +Thực hiện tốt q[r]
 • 29
ĐÁNH GIÁ VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯONG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

ĐÁNH GIÁ VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯONG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG._ Để làm tốt công tác quản lý kinh doanh của doanh nghiệp thì nhiệm vụ của công tác kế toán tiền lương phải tổ chức tốt các nhiệm vụ sau: +Thực hiện tốt q[r]
 • 29
Đánh giá về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lưong trong các doanh nghiệp ở nước ta hiện nay.DOC

Đánh giá về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lưong trong các doanh nghiệp ở nước ta hiện nay.DOC

NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG._ Để làm tốt công tác quản lý kinh doanh của doanh nghiệp thì nhiệm vụ của công tác kế toán tiền lương phải tổ chức tốt các nhiệm vụ sau: +Thực hiện tốt q[r]
 • 29
KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CỦA CÔNG TY CP XI MĂNG LẠNG SƠN.

KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CỦA CÔNG TY CP XI MĂNG LẠNG SƠN.

NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU_ Để đáp ứng yêu cầu quản lý kế toán trong doanh nghiệp, kế toán NVL cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: •Tổ chức chứng từ, tài khoản kế toán, sổ kế t[r]
 • 71
17 BÁO CÁO TỔNG HỢP VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP & TÌNH HÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN & CÔNG TÁC PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA DOANH NGHIỆP Z79

17 BÁO CÁO TỔNG HỢP VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP & TÌNH HÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN & CÔNG TÁC PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA DOANH NGHIỆP Z79

Tổ chức bộ máy kế toán của Doanh nghiệp được thể hiện trong sơ đồ: _BH 2_: MÔ HÌNH TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN * Nhiệm vụ của từng bộ phận kế toán: Kế toán trưởng: Có chức năng giám đốc, chỉ [r]
 • 27
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUYẾT THÀNH

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUYẾT THÀNH

Nhiệm vụ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương_ Để thực hiện chức năng của kế toán trong việc điều hành quản lý hoạt động của doanh nghiệp, kế toán tiền lương và các khoản trí[r]
 • 66
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Do nguyên vật liệu thuộc loại tài sản lưu động, giá trị VL thuộc vốn lưu động dự trữ của doanh nghiệp, NVL thường chiếm một tỷ trọng rất lớn trong chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở các doanh nghiệp, cho nên việc quản lý quá trình thu mua, vận chuyển, bảo quản dự trữ và sử dụng NVL trực tiếp tác động đến những chỉ tiêu quan trọng nhất của doanh nghiệp như chỉ tiêu sản lượng, chất lượng sản phẩm, chỉ tiêu giá thành, chỉ tiêu lợi nhuận, doanh lợi... Để sản xuất ra một loại sản phẩm phải sử dụng rất nhiều loại vật liệu khác nhau, mỗi loại vật tư lại được mua từ nhiều nguồn cung cấp khác nhau. Vì vậy, để đảm bảo cho quá trình sản xuất diễn ra liên tục, không bị gián đoạn thì việc cung cấp vật liệu phải
 • 27
VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC ( T3 ) (NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU) PPS

VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC ( T3 ) (NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU) PPS

a. Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý: b. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban: Ban giám đốc: G m giám đ c va 2 phó giám đ c, giám đ c c ng ty la do ồ ố ì ố ố ô ì h üi đ ng qua n trị c ra, có trách nhi ûm qua n lý hoạt đ üng ô ồ í ử ê í ô sa n xu t cu a c ng ty va chịu trách nhi ûm v hoạt đ üng sa n í ấ í ô ì ê ề ô í xu t kinh doanh va đ i s ng cu a c ng ty. ấ ì ờ ố í ô Để có th i gian t ûp ờ â trung va o nh îng v n đ l nï, giám đ c c ng ty giao quy n chỉ ì ư ấ ề ơ ố ô ề huy sa n xu t, kỹ thu ût cho nh îng phó giám đ c. Phó giám đ í ấ â ư ố ố có trách nhi ûm giúp đ î cho giám đ c va chỉ huy đ n các ph n ê ơ ố ì ế â
 • 6
KHÓA LUẬN KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH HIỆP THÀNH

KHÓA LUẬN KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH HIỆP THÀNH

Nhiệm vụcủa kế toán doanh thu và xác định kết quảkinh doanh_ Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp có các nhiệm vụ như sau: - Phản ảnh kịp thời, chính xác t[r]
 • 91
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HỮU NGHỊ

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HỮU NGHỊ

b) Đặc điểm hệ thống kho tàng Nếu như khâu thu mua ảnh hưởng đến số lượng sản phẩm được sản xuất ra, nguồn cung cấp vật tư ảnh hưởng đến giá thành, lợi nhuận thì nhân tố kho tàng cũng tác động đến chất lượng của sản phẩm được sản xuất ra. Chính vì vậy, tổ chức hệ thống kho tàng để bảo quản vật tư là điều kiện cần thiết và không thể thiếu được ở bất kỳ doanh nghiệp nào. Ở Công ty Hữu Nghị có 2 kho phục vụ trực tiếp cho sản xuất là:
 • 43
Nhiệm vụ của kế toán xây dựng

Nhiệm vụ của kế toán xây dựng

Trong bài viết ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn 1 chủ đề đó là Nhiệm vụ của kế toán trong doanh nghiệp xây dựng Chủ đề này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp xây dựng cũng như nắm rõ về công việc kế toán của mình trong doanh nghiệp.
 • 5
HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & XD NHỊ LONG PDS

HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & XD NHỊ LONG PDS

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả sản xuất kinh doanh có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. vì vậy quản lý tốt việc tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh cần thực hiện những nhiệm vụ sau: - Ghi chép và phản ánh chính xác kịp thời tinh hình tiêu thụ của doanh nghiệp cả về số lượng và giá trị theo từng mặt hàng, nhóm hàng phản ánh kiểm tra và kiểm soát quá trình thu hồi tiền, tình hình công nợ và thanh toán công nợ phải thu ở người mua.
 • 77
Báo cáo thực tập công tác kế toán và phân tích kinh tế

Báo cáo thực tập công tác kế toán và phân tích kinh tế

Tổ chức công tác kế toán là việc tổ chức thực hiện các chuẩn mực và chế độ kế toán để phản ánh tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức thực hiện chế độ kiểm tra kế toán, chế độ bảo quản lưu giữ tài liệu kế toán, cung cấp thông tin tài liệu kế toán và các nhiệm vụ khác của kế toán. Từ đó, tiến hành tổ chức phân tích kinh tế, cung cấp thông tin. Như vậy nếu một doanh nghiệp tổ chức tốt công tác kế toán, doanh nghiệp đó có thể dễ dàng quản lý và đáp ứng các yêu cầu thông tin phục vụ cho việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả. Nó quyết định đến sự tồn tại, phát triển hay suy thoái của doanh nghiệp. Chính vì vậy, để cho công tác kế toán được thực hiện đầy đủ chức năng của nó thì doanh nghiệp cần phải quản lý và tạo điều kiện cho công tác kế toán hoạt động có hiệu quả và phát triển phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp mình.
 • 38

Xem thêm

Từ khóa: những kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty cổ phấn bê tông và xây dựng thái nguyênthực trạng kế toán nguyên vật liệu tại công ty và vấn đề quản lý nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu ở công ty cp tư vấn môi trường amp xây dựng vecthực trạng kế toán nguyên vật liệu ở công ty cổ phần in phú thọhoàn thiện kế toán nguyên vật liệu ở công ty cao su sao vàngtổ chức kế toán nguyên vật liệu ở công ty cổ phần xây lắp thương mại nguyên hàhạch toán kế toán nguyên vật liệu ở công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại và phát triển tdiluận văn công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty nạo vét và xây dựng đường thủy i pdfthực trạng kế toán nguyên vật liệu tại công ty và vấn đề quản lý nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu ở công ty tnhh xdtm và dv thanh túnhững đặc điểm về sản xuất ảnh hưởng tới công tác kế toán nguyên vật liệu ở công tykế toán chi tiết nguyên vật liệu ở công ty tnhh sản xuất và thương mại phúc tiếnthực trạng kế toán nguyên vật liệu ở công ty cơ khí 30 4tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty cơ khí 30 4phần thứ iii một số nhận xét về công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty cơ khí 30 4 và một số ý kiến đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán vật liệu ở công tythực trạng tổ chức kế toán nguyên vật liệu ở công tythực tế công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty đồng thápNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ