0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Đặc điểm yêu cầu quản lí Nguyên vật liệu

LUẬN VĂN: HOÀN THIỆN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI TRUNG TÂM CHẾ BẢN , IN CÔNG TY THIẾT BỊ GIÁO DỤC 1 PPTX

LUẬN VĂN: HOÀN THIỆN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI TRUNG TÂM CHẾ BẢN , IN CÔNG TY THIẾT BỊ GIÁO DỤC 1 PPTX

Xuất phát từ đặc điểm, yêu cầu quản lý nguyên vật liệu, từ vai trò của kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất cần được thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: TRANG 6 * Tổ chức [r]
 • 60
LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU

Hàng tồn kho nói chung cũng như nguyên vật liệu nói riêng là những tài sản lưu động thường có biến động giá theo thời gian. Nếu giá thị trường của một khoản tồn kho ở cuối kỳ kế toán thấp hơn so với giá gốc của nó, điều này đòi hỏi chúng ta phải ghi giảm giá trị hàng tồn kho xuống thấp hơn. Thực chất của việc ghi giảm giá hàng tồn kho này là lập ra một khoản dự phòng nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp khi giả thiết trên thực sự xảy ra. Trong hệ thống kế toán mới ở Việt Nam cũng đã đề cập đến trường hợp này, song việc lập chi phí phòng giảm giá hàng tồn kho đến nay vẫn còn hết sức hạn chế trong các doanh nghiệp, Hơn nữa, bản thân các nghiệp vụ dự phòng vẫn còn chưa được hoàn thiện, chẳng hạn: Về phương pháp hạch toán, nội dung hạch toán...
 • 46
LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN

a, Ph ơng pháp tính giá nguyên vật liệu nhập kho: Giá thực tế của vật liệu nhập vào đợc xác định theo từng nguồn nhập: Với vật liệu mua ngoài: Giá thực tế gồm giá mua ghi trên hoá đơn ngời bán cộng với thuế nhập khẩu (nếu có) và các chi phí mua thực tế (chi phí vận chuyển, bốc dỡ, chi phí nhân viên thu mua, chi phí của bộ phận thu mua độc lập, chi phí thuê kho bãi, tiền phạt lu kho...) trừ khoản giảm giá hàng mua đợc hởng. Nếu chi phí mua có liên quan đến nhiều loại vật liệu thì phải phân bổ cho từng thứ theo tiêu thức nhất định: Trọng lợng, giá trị...
 • 42
KE HOACH NGHE NGHIEP NHO

KE HOACH NGHE NGHIEP NHO

Yêu cầu: - Trẻ biết được công việc, một số đặc điểm nổi bật, những dụng cụ và nguyên vật liệu, sản phẩm của nghề xây dựng.. II.Chuẩn bi: - Một số hình ảnh về công trình xây dựng [r]
 • 41
TÀI LIỆU LUẬN VĂN: ĐẶC ĐIỂM, PHÂN LOẠI, YÊU CẦU QUẢN LÍ VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI TỔ CHỨC HỢP LÝ QUÁ TRÌNH HẠCH TOÁN VẬT LIỆU DOC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN: ĐẶC ĐIỂM, PHÂN LOẠI, YÊU CẦU QUẢN VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI TỔ CHỨC HỢP LÝ QUÁ TRÌNH HẠCH TOÁN VẬT LIỆU DOC

Tổ chức hạch toán vật liệu hợp lí. Để đảm bảo thuận tiện cho công tác quản lí và hạch toán về số lượng và giá trị đối với từng thứ vật liệu, trên cơ sở phân loại vật liệu doanh nghiệp phải xây dựng "sổ danh điểm vật liệu, xác định thống nhất tên gọi của từng thứ vật liệu, ký mã hiệu, số hiệu của mỗi thứ vật liệu, đơn vị tính và giá hạch toán của vật liệu. Đối với từng thứ vật liệu phải xây dựng định mức dự trũ, xác định rõ giới hạn dự trũ tối thiểu, tối đa để có căn cứ phòng ngừa các trường hợp thiếu vật tư phục vụ sản xuất hoặc dự trữ vật tư quá nhiều gây ứ đọng vốn. Cùng với việc xây dựng định mức dự trũ, việc xây dựng định mức tiêu hao vật liệu là điều quan trọng để tổ chức quản lý vật liệu, không những phải có đầy đủ cho từng chi tiết, từng bộ sản phẩm mà còn không ngừng được cải tiến và hoàn thiện để đạt tới các định mức tiên tiến.
 • 30
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI TỔ CHỨC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI TỔ CHỨC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

IV-/ SO SÁNH HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG HỆ THỐNG KẾ TOÁN QUỐC TẾ VỚI HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG KẾ TOÁN VIỆT NAM. Kế toán là hệ thống thông tin và kiểm tra tình hình tài sản của doanh nghiệp thông qua hệ thống phương pháp riêng trên cơ sở ứng dụng thước đo giá trị trong nền kinh tế thị trường hiện nay, việc xây dựng hệ thống kế toán doanh nghiệp cho phù hợp với điều kiện thực tế của đất nước đang là mối quan tâm hàng đầu của Nhà nước. Trong đó, hạch toán kế toán vật liệu chính xác theo phương pháp khoa học là khâu quan trọng trong công tác kế toán của doanh nghiệp sản xuất.
 • 49
CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

II. Hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu. Để hạch toán vật liệu nói riêng và các loại hàng tồn kho khác nói chung, kế toán có thể áp dụng phơng pháp kê khai thờng xuyên hoặc phơng pháp kiểm kê định kỳ. Việc sử dụng phơng pháp nào là tuỳ thuộc vào đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp, của yêu cầu quản lý vằ vào trình độ của cán bộ kế toán cũng nh vào quy định của chế độ kế toán hiện hành.
 • 21
Phân tích khái niệm, đặc điểm của cơ quan hành chính nhà nước và chứng minh rằng cơ quan hành chính nhà nước là chủ thể quản lí hành chính nhà nước quan trọng nhất

Phân tích khái niệm, đặc điểm của cơ quan hành chính nhà nước và chứng minh rằng cơ quan hành chính nhà nước là chủ thể quản hành chính nhà nước quan trọng nhất

Phân tích khái niệm, đặc điểm của cơ quan hành chính nhà nước và chứng minh rằng cơ quan hành chính nhà nước là chủ thể quản lí hành chính nhà nước quan trọng nhất Phân tích khái niệm, đặc điểm của cơ quan hành chính nhà nước và chứng minh rằng cơ quan hành chính nhà nước là chủ thể quản lí hành chính nhà nước quan trọng nhất Phân tích khái niệm, đặc điểm của cơ quan hành chính nhà nước và chứng minh rằng cơ quan hành chính nhà nước là chủ thể quản lí hành chính nhà nước quan trọng nhất Phân tích khái niệm, đặc điểm của cơ quan hành chính nhà nước và chứng minh rằng cơ quan hành chính nhà nước là chủ thể quản lí hành chính nhà nước quan trọng nhất
 • 10
203 CHUYEN DE TOT NGHIEP KT NVL TẠI CTY XD VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN WWW EBOOKVCU COM 203VIP

203 CHUYEN DE TOT NGHIEP KT NVL TẠI CTY XD VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN WWW EBOOKVCU COM 203VIP

tổ chức kế toán vật t ở công ty xây dựng và phát triển nông thôn 3.1.Đặc điểm vật t cuả công ty . Công ty xây dựng và phát triển nông thôn là một đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng nên vật liệu ở công ty có những đặc thù riêng. Để thực hiện xâylắp những công trình lớn cần thiết phải sử dụng một khối lợng lớn về vật liệu với những chủng loại khác nhau, quy cách phong phú đa dạng. Chẳng hạn có những vật liệu là sản phẩm của ngành công nghiệp nh xi măng, sắt, thép,... có những sản phẩm của ngành lâm nghiệp nh tre, nứa, gỗ làm xà gồ, cốt pha,... có những sản phẩm của ngành khai thác nh cát, đá,sỏi,... những vật liệu này có thể qua chế biến hoặc cha qua chế biến tuỳ theo yêu cầu của từng công trình. Cũng có loại sử dụng với khối lợng lớn nh xi măng, sắt, thép,... có loại chỉ cần một khối lợng nhỏ nh vôi, ve,đinh,...
 • 37
HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU

HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU

Nguyên vật liệu là những đối tượng lao động thể hiện dưới dạng vật hoá. Vật liệu chỉ tham gia vào một chu kì sản xuất-kinh doanh nhất định và toàn bộ giá trị vật liệu được chuyển hết một lần vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kì. Công ty cơ khí Quang Trung là một doanh nghiệp mang tính chất sản xuất cho nên nhu cầu về nguyên vật liệu công cụ dụng cụ rất lớn. Do vậy việc quản lý chặt chẽ, tiết kiệm vật liệu là một yêu cầu cần thiết trong công tác quản lý nhằm giảm chi phí và hạ giá thành sản phẩm. Sản phẩm của công ty sản xuất ra rất đa dạng, nhiều chủng loại cho nên nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ cung cấp cho quá trình sản xuất cũng rất phong phú và đa dạng. Do vật liệu có nhiều loại tàI khoản khác nhau và thường xuyên bị biến động nên khi hạch toán ở công ty phảI tiến hành phân loại.
 • 30
Kế toán Nguyên vật liệu tại công ty Dệt may Hà Nội

Kế toán Nguyên vật liệu tại công ty Dệt may Hà Nội

Phòng căn cứ vào tình hình thực hiện sản xuất và dự trữ để lập kế hoạch thu mua nguyên vật liệu và trực tiếp với bên bán vật t khi nhận đợc hoá đơn kiểm phiếu xuất kho của bên bán hoặc giấy báo nhập hàng của bên bán gửi lên phòng kế hoạch thị trờng sẽ kiểm tra đối chiếu với các bản hợp đồng. Khi hàng đợc chuyển đến Công ty, cán bộ tiếp liệu phòng kế hoạch thị trờng sẽ kết hợp với thủ kho tiến hành đánh giá kiểm tra về mặt số lợng, chất lợng quy cách vật t rồi lập biên bản kiểm nghiệm vật t. Nếu vật t đạt yêu cầu thì tiến hành nhập kho theo số thực nhập. Trên cơ sở hóa đơn, giấy báo nhận hàng và biên bản kiểm nghiệm phòng kế hoạch thị trờng lập phiếu nhập kho. Đối với vật liệu nhập khẩu phòng cũng lập biên bản kiểm nghiệm. Trong trờng hợp kiểm nhận phát hiện vật liệu thiếu hoặc thừa, không đúng quy cách mẫu mã nh ghi trên phiếu nhập kho thủ kho phải cùng ngời giao hàng lập biên bản và báo ngay cho phòng kinh doanh biết.
 • 78
BÁO CÁO CƠ SỞ NGÀNH KINH TẾ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI LỘC XUÂN

BÁO CÁO CƠ SỞ NGÀNH KINH TẾ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI LỘC XUÂN

1.2_ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÍ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LỘC XUÂN_ 1.2.1 _SƠ ĐỒ KHỐI VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÍ_ _SƠ ĐỒ 1.2.1_: _Tổ chức bộ máy quản lí của công ty cổ phần Lộc Xuân_ GIÁM Đ[r]
 • 54
Chủ thể quản lí và đối tượng quản lí có quyền được ra yêu cầu phát sinh quan hệ pháp luật hành chính

Chủ thể quản và đối tượng quản có quyền được ra yêu cầu phát sinh quan hệ pháp luật hành chính

Chủ thể quản lí và đối tượng quản lí có quyền được ra yêu cầu phát sinh quan hệ pháp luật hành chínhSaiVì quan hệ pháp luật hc có thể phát sinh theo yêu cầu hợp pháp của chủ thể quản lí hay đối tượng quản lí hcnn. Ở đây khẳng định trên nói rằng có quyền là không đúng. Vì ví dụ như: Việc cá nhân tổ chức khiếu nại nhưng không phát sinh trách nhiệm tiếp nhận thì không làm phát sinh quan hệ pháp luật hành chính. Khác hoàn toàn so với chữ “quyền” được hiểu là họ muốn là có thể phát sinh quan hệ pl hành chính.(Bĩnh tĩnh nhé câu này tớ trả lời theo ý kiến tớ chiếm 80% đấy nên sai thì kệ không chịu trách nhiệm =)) Do tớ đọc được cái đoạn giáo trình ghi y như trên ấy nhưng họ không nói rõ việc không tiếp nhận đó có làm phát sinh quan hệ pl hành chính không? Tớ không rõ chính xác lắm nhưng theo quan điểm tớ là thế. Còn hình như cmt của các bạn kia là đúng thì phải.)
 • 1
LÍ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

Yêu cầu phải mở chi tiết đồng thời tại kho và tại phòng kế toán. - Tại kho:Thủ kho dùng thẻ kho để phản ánh tình hình nhập xuất tồn nguyên vật liệu,thẻ kho được mở chi tiết cho từng danh điểm vật tư. Hàng ngày, căn cứ vào chứng từ nhập xuất thủ kho ghi số lượng thực nhập xuất. Cuối mỗi ngày, tính ra số lượng tồn trên thẻ kho. Mỗi chứng từ ghi một dòng vào thẻ kho. Thủ kho phải thường xuyên đối chiếu với sổ chi tiết vật liệu để đảm bảo luôn trùng khớp đúng. Cuối tháng, thủ kho phải tính tổng cộng số nhập, xuất và tồn kho cuối kì theo từng danh điểm vật tư.
 • 30
(Khóa luận tốt nghiệp) Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng và phát triển của cây Lim xanh Erythrophleum fordii oliver tại ban quản lí rừng đặc dụng ATK huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

(Khóa luận tốt nghiệp) Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng và phát triển của cây Lim xanh Erythrophleum fordii oliver tại ban quản rừng đặc dụng ATK huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng và phát triển của cây Lim xanh Erythrophleum fordii oliver tại ban quản lí rừng đặc dụng ATK huyện Định Hóa tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đặc điểm sinh trưởng và phát triển của cây Lim xanh Erythrophleum fordii oliver tại ban quản lí rừng đặc dụng ATK huyện Định Hóa tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đặc điểm sinh trưởng và phát triển của cây Lim xanh Erythrophleum fordii oliver tại ban quản lí rừng đặc dụng ATK huyện Định Hóa tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đặc điểm sinh trưởng và phát triển của cây Lim xanh Erythrophleum fordii oliver tại ban quản lí rừng đặc dụng ATK huyện Định Hóa tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đặc điểm sinh trưởng và phát triển của cây Lim xanh Erythrophleum fordii oliver tại ban quản lí rừng đặc dụng ATK huyện Định Hóa tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đặc điểm sinh trưởng và phát triển của cây Lim xanh Erythrophleum fordii oliver tại ban quản lí rừng đặc dụng ATK huyện Định Hóa tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đặc điểm sinh trưởng và phát triển của cây Lim xanh Erythrophleum fordii oliver tại ban quản lí rừng đặc dụng ATK huyện Định Hóa tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đặc điểm sinh trưởng và phát triển của cây Lim xanh Erythrophleum fordii oliver tại ban quản lí rừng đặc dụng ATK huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên
 • 50
Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng và phát triển của cây Lim xanh Erythrophleum fordii oliver tại ban quản lí rừng đặc dụng ATK huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng và phát triển của cây Lim xanh Erythrophleum fordii oliver tại ban quản rừng đặc dụng ATK huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng và phát triển của cây Lim xanh Erythrophleum fordii oliver tại ban quản lí rừng đặc dụng ATK huyện Định Hóa tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đặc điểm sinh trưởng và phát triển của cây Lim xanh Erythrophleum fordii oliver tại ban quản lí rừng đặc dụng ATK huyện Định Hóa tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đặc điểm sinh trưởng và phát triển của cây Lim xanh Erythrophleum fordii oliver tại ban quản lí rừng đặc dụng ATK huyện Định Hóa tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đặc điểm sinh trưởng và phát triển của cây Lim xanh Erythrophleum fordii oliver tại ban quản lí rừng đặc dụng ATK huyện Định Hóa tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đặc điểm sinh trưởng và phát triển của cây Lim xanh Erythrophleum fordii oliver tại ban quản lí rừng đặc dụng ATK huyện Định Hóa tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đặc điểm sinh trưởng và phát triển của cây Lim xanh Erythrophleum fordii oliver tại ban quản lí rừng đặc dụng ATK huyện Định Hóa tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đặc điểm sinh trưởng và phát triển của cây Lim xanh Erythrophleum fordii oliver tại ban quản lí rừng đặc dụng ATK huyện Định Hóa tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đặc điểm sinh trưởng và phát triển của cây Lim xanh Erythrophleum fordii oliver tại ban quản lí rừng đặc dụng ATK huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên
 • 50
CÂU HỎI ÔN TẬP HỆ THỐNG THÔNG TIN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

CÂU HỎI ÔN TẬP HỆ THỐNG THÔNG TIN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

 Quản lí hậu cẩn: quản lí kho, quản lí giao nhận, quản lí nhà cung ứng  Quản lí bán hàng: quản lí yêu cầu đặt hàng dự báo lập kế hoawch bán hàng ERP là một hệ thống tích hợp các quy tr[r]
 • 30
TỔ CHỨC HẠCH TOÁN VẬT TƯ Ở CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỔ CHỨC HẠCH TOÁN VẬT TƯ Ở CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

_3.3.2 VỚI VẬT LIỆU XUẤT KHO._ Do đặc điểm hạch toán vật liệu ở công ty xây dựng đang áp dụng nghĩa là công ty thực hiện chính sách để cho các đội tự mua nguyên vật liệu theo yêu cầu phá[r]
 • 37
MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN HÌNH THỨC TIỀN LƯƠNG TIỀN THƯỞNG TẠI XÍ NGHIỆP 5 CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ SỬA CHỮA NHÀ CỬA

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN HÌNH THỨC TIỀN LƯƠNG TIỀN THƯỞNG TẠI XÍ NGHIỆP 5 CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ SỬA CHỮA NHÀ CỬA

Căn cứ vào điều kiện sản xuất kinh doanh yêu cầu và quản lí của công ty , công ty đã sử dụng phơng pháp ghi thẻ song song để hạch toán nguyên vật liệu theo phơng pháp này thì thủ kho tiế[r]
 • 39
LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU

LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU

1.3.2 Nguyên tắc và các bước tiến hành kế toán nguyên vật liệu trong điều kiện ứng dụng kế toán máy. + Tổ chức mã hoá các đối tượng quản lý: Mã hoá là cách thức để thực hiện việc phân loại, gắn ký hiệu, xếp lớp các đối tựợng cần quản lý. Nhờ đó sẽ cho phép nhận diện, tìm kiếm một cách nhanh chóng, không cần nhầm lẫn các đối tượng trong quá trình xử lý thông tin tự động, mặt khác cho phép tăng tốc độ xử lý thông tin, tăng độ chính xác, giảm thời gian nhập liệu và tiết kiệm bộ nhớ. Nguyên tắc chung của việc mã hoá các đối tượng là phải đầy đủ, đồng bộ, có hệ thống, đảm bảo tính thống nhất, nhất quán và phù hợp với chế độ kế toán hiện hành, phần mềm kế toán.
 • 27
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU.

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU.

Tuỳ thuộc vào đặc điểm, yêu cầu quản lý của doanh nghiệp mà hệ số giá nguyên vật liệu có thể tính riêng cho từng thứ, từng nhóm hoặc cho cả loại nguyên vật liệu. *)Trong điều kiện áp dụng máy vi tính hiện nay: Đối với các nghiệp vụ xuất nguyên vật liệu thì chơng trình phải tự động tính đợc giá vốn xuất kho. Theo quy định, giá vốn của nguyên vật liệu xuất kho có thể tính đợc bằng một trong các phơng pháp trên. Khi xuất kho nguyên vật liệu cần thiết phải lựa chọn các chứng từ phù hợp, các chứng từ này đã đặt sẵn giá trị là ghi TK Có 152, kế toán ghi Nợ TK liên quan và nhập số chứng từ phiếu xuất, tên nguyên vật liệu, số lợng, tên kho, chơng trình sẽ thông báo số lợng tồn kho ở mỗi kho có đủ xuất hay không và tính ra giá vốn để điền vào bút toán. Tuy nhiên, chơng trình cũng có thể cha tính ngay đợc mà phải tính lại giá vốn. Khi xuất nguyên vật liệu cho sản xuất còn cần phải chỉ ra tên đối t-
 • 26
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

II. Phân loại nguyên vật liệu Để tiến hành sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp sản xuất phải sử dụng nhiều loại nguyên liệu khác nhau với khối lượng lớn. Mà mỗi loại nguyên vật liệu có nội dung kinh tế, chức năng trong sản xuất, tình năng lý hoá khác nhau, bởi vậy, để quản lý tốt cần phải tiến hành phân loại. Phân loại nguyên vật liệu là sắp xếp các vật liệu cùng loại với nhau theo một đặc trưng nhất định nào đó thành từng nhóm để thuận lợi cho việc quản lý và hạch toán. Phân loại nguyên vật liệu có thể dựa trên những tiêu thức sau:
 • 40
BÁO CÁO QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG

BÁO CÁO QUẢNNGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG

B THỦ TỤC XUẤT KHO NGUYÊN VẬT LIỆU: Nguyên vật liệu sau khi mua về đựoc dùng cho các công trình hoặc quản lí các công trình, khi có hợp đồng trúng thầu công trình nào đó ban lãnh đạo của[r]
 • 26
LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

- Ghi chép, tính toán phản ánh chính xác, trung thực, kịp thời số lượng và giá trị của nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ nhập, xuất kho, kiểm tra tình hình chấp hành các định mức tiêu hao nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ. - Phân bổ hợp lý chính xác giá trị nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ sử dụng vào các đối tượng tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh.
 • 24
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TÂY - HÀ NỘI

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TÂY - HÀ NỘI

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT. 31.1. Khái niệm, đặc điểm, vị trí và yêu cầu quản lý nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất kinh
 • 112
KẾ TOÁN NVL TẠI CTY CP SƠN TÂY - T. HÀ TÂY

KẾ TOÁN NVL TẠI CTY CP SƠN TÂY - T. HÀ TÂY

Chương I: Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất.31.1.Khái niệm, đặc điểm, vị trí và yêu cầu quản lý nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất kinh
 • 112
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XI MĂNG VICEM HẢI PHÒNG

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XI MĂNG VICEM HẢI PHÒNG

Kế toán là một công cụ quản lý kinh tế, vì thế để đáp ứng một cách khoa học, hợp lý xuất phát từ đặc điểm của nguyên vật liệu, yêu cầu quản lý nguyên vật liệu, chức năng của kế toán nguy[r]
 • 119
KẾ TOỎN THÀNH PHẨM BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BỎN HÀNG TẠI CỤNG TY CỔ PHẦN SX TM THIỜN LONG

KẾ TOỎN THÀNH PHẨM BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BỎN HÀNG TẠI CỤNG TY CỔ PHẦN SX TM THIỜN LONG

Do đặc điểm hạch toán vật liệu ở công ty xây dựng đang áp dụng nghĩa là công ty thực hiện chính sách để cho các đội tự mua nguyên vật liệu theo yêu cầu phát sinh trong quá trình thi công[r]
 • 37
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH

- Khâu bảo quản, dự trữ: Doanh nghiệp phải tổ chức hệ thống kho tàng, bến bãi đầy đủ, hợp lý. Tuỳ thuộc vào tính chất lý hóa của từng loại nguyên vật liệu mà có phương pháp bảo quản khoa học, hạn chế mất mát, hư hỏng làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và góp phần tiết kiệm chi phí sản xuất cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải dựa vào nhu cầu thị trường, khả năng sản xuất của mình để tính toán, xây dựng các định mức tiêu dùng nguyên vật liệu tối đa, tối thiểu cho từng loại, thứ nguyên vật liệu để dự trữ sao cho vẫn đảm bảo quá trình sản xuất được liên tục, tăng vòng quay của vốn.
 • 94
102 Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Xây Dựng và phát triển Nông thôn

102 Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Xây Dựng và phát triển Nông thôn

Do đặc điểm hạch toán vật liệu ở công ty xây dựng đang áp dụng nghĩa là công ty thực hiện chính sách để cho các đội tự mua nguyên vật liệu theo yêu cầu phát sinh trong quá trình thi công[r]
 • 36
92 KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

92 KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Do đặc điểm hạch toán vật liệu ở công ty xây dựng đang áp dụng nghĩa là công ty thực hiện chính sách để cho các đội tự mua nguyên vật liệu theo yêu cầu phát sinh trong quá trình thi công[r]
 • 37
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CUNG ỨNG DỰ TRỮ VÀ SỬ DỤNG VẬT TƯ VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO TÌNH HÌNH CUNG ỨNG DỰ TRỮ VÀ SỬ DỤNG VẬT TƯ TẠI CTY CAO SU SAO VÀNG

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CUNG ỨNG DỰ TRỮ VÀ SỬ DỤNG VẬT TƯ VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO TÌNH HÌNH CUNG ỨNG DỰ TRỮ VÀ SỬ DỤNG VẬT TƯ TẠI CTY CAO SU SAO VÀNG

Do đặc điểm hạch toán vật liệu ở công ty xây dựng đang áp dụng nghĩa là công ty thực hiện chính sách để cho các đội tự mua nguyên vật liệu theo yêu cầu phát sinh trong quá trình thi công[r]
 • 37
TỔ CHỨC HẠCH TOÁN VẬT TƯ Ở CTY XÂY DỰNG VÀ PTNT

TỔ CHỨC HẠCH TOÁN VẬT TƯ Ở CTY XÂY DỰNG VÀ PTNT

Do đặc điểm hạch toán vật liệu ở công ty xây dựng đang áp dụng nghĩa là công ty thực hiện chính sách để cho các đội tự mua nguyên vật liệu theo yêu cầu phát sinh trong quá trình thi công[r]
 • 37
 TỔ CHỨC HẠCH TOÁN VẬT TƯ Ở CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỔ CHỨC HẠCH TOÁN VẬT TƯ Ở CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Do đặc điểm hạch toán vật liệu ở công ty xây dựng đang áp dụng nghĩa là công ty thực hiện chính sách để cho các đội tự mua nguyên vật liệu theo yêu cầu phát sinh trong quá trình thi công[r]
 • 37
KT NVL TẠI CTY XD VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

KT NVL TẠI CTY XD VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Do đặc điểm hạch toán vật liệu ở công ty xây dựng đang áp dụng nghĩa là công ty thực hiện chính sách để cho các đội tự mua nguyên vật liệu theo yêu cầu phát sinh trong quá trình thi công[r]
 • 37
KT NVL TẠI CTY XD VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

KT NVL TẠI CTY XD VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Do đặc điểm hạch toán vật liệu ở công ty xây dựng đang áp dụng nghĩa là công ty thực hiện chính sách để cho các đội tự mua nguyên vật liệu theo yêu cầu phát sinh trong quá trình thi công[r]
 • 37
TỔ CHỨC HẠCH TOÁN VẬT TƯ Ở CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỔ CHỨC HẠCH TOÁN VẬT TƯ Ở CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Công ty xây dựng và phát triển nông thôn là một đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng nên vật liệu ở công ty có những đặc thù riêng. Để thực hiện xâylắp những công trình lớn cần thiết phải sử dụng một khối lợng lớn về vật liệu với những chủng loại khác nhau, quy cách phong phú đa dạng. Chẳng hạn có những vật liệu là sản phẩm của ngành công nghiệp nh xi măng, sắt, thép,... có những sản phẩm của ngành lâm nghiệp nh tre, nứa, gỗ làm xà gồ, cốt pha,... có những sản phẩm của ngành khai thác nh cát, đá,sỏi,... những vật liệu này có thể qua chế biến hoặc cha qua chế biến tuỳ theo yêu cầu của từng công trình. Cũng có loại sử dụng với khối lợng lớn nh xi măng, sắt, thép,... có loại chỉ cần một khối lợng nhỏ nh vôi, ve,đinh,...
 • 36

Xem thêm

Từ khóa: những kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty cổ phấn bê tông và xây dựng thái nguyênthực trạng kế toán nguyên vật liệu tại công ty và vấn đề quản lý nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu ở công ty cp tư vấn môi trường amp xây dựng vecthực trạng kế toán nguyên vật liệu ở công ty cổ phần in phú thọhoàn thiện kế toán nguyên vật liệu ở công ty cao su sao vàngtổ chức kế toán nguyên vật liệu ở công ty cổ phần xây lắp thương mại nguyên hàhạch toán kế toán nguyên vật liệu ở công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại và phát triển tdiluận văn công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty nạo vét và xây dựng đường thủy i pdfthực trạng kế toán nguyên vật liệu tại công ty và vấn đề quản lý nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu ở công ty tnhh xdtm và dv thanh túnhững đặc điểm về sản xuất ảnh hưởng tới công tác kế toán nguyên vật liệu ở công tykế toán chi tiết nguyên vật liệu ở công ty tnhh sản xuất và thương mại phúc tiếnthực trạng kế toán nguyên vật liệu ở công ty cơ khí 30 4tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty cơ khí 30 4phần thứ iii một số nhận xét về công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty cơ khí 30 4 và một số ý kiến đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán vật liệu ở công tythực trạng tổ chức kế toán nguyên vật liệu ở công tythực tế công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty đồng thápNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ