0
 1. Trang chủ >
 2. Kỹ thuật >
 3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

Quỹ đạo nghiệm có 2 nhánh

8 NHOM LENH VE QUY DAO NGHIEM

8 NHOM LENH VE QUY DAO NGHIEM

Nhóm lệnh về về quỹ đạo nghiệm trong matlabNhóm lệnh về về quỹ đạo nghiệm trong matlabNhóm lệnh về về quỹ đạo nghiệm trong matlabNhóm lệnh về về quỹ đạo nghiệm trong matlabNhóm lệnh về về quỹ đạo nghiệm trong matlabNhóm lệnh về về quỹ đạo nghiệm trong matlabNhóm lệnh về về quỹ đạo nghiệm trong matlab
 • 22
KỸ THUẬT TRỒNG DƯA HẤU VỚI MÀNG PHỦ NÔNG NGHIỆP POTX

KỸ THUẬT TRỒNG DƯA HẤU VỚI MÀNG PHỦ NÔNG NGHIỆP POTX

- Gi ống đắ t thì s ắ t ra mi ế ng, n ế u tr ồ ng gi ống dưa chỉ 20- 30 ngàn đồ ng/sào thì ch ỉ có th ể thu đượ c 400-500 ngàn, tr ồng dưa lai F1 phả i chi phí t ố n kém c ả gi ống và đầu tư màng nhưng mứ c thu 1,5-3 tri ệ u là hi ệ n th ự c 2. Th ờ i v ụ :
 • 5
VẬT LIỆU TỪ PHẦN 2 PPTX

VẬT LIỆU TỪ PHẦN 2 PPTX

2 ĐỘ TỪ HOÁ CỦA CHẤT NGHỊCH TỪ Một electron chuyển động trên quỹ đạo cũng giống như một con quay. Khi chịu tác động của moment lực từ phía từ trường ngoài thì quỹ đạo của electron cũng có chuyển động tuế sai, tức là quay chung quanh phương của từ trường ngoài. Chính chuyển động tuế sai này đã tạo thêm một moment từ ngược chiều với từ trường ngoài, tạo ra hiệu ứng nghịch từ. Sau đây chúng ta hãy xem xét điều đó một cách cụ thể hơn.
 • 6
BÁO CÁO THÍ NGHIỆM ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG 2 PDF

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG 2 PDF

Bài thí nghiệm số 2 2.a. Khảo sát quỹ đạo pha của một hệ thống tuyến tính bậc 2 có dao động Dựa vào đồ thị ta thấy hệ ở trạng thái ổn định. 2.b. Khảo sát quỹ đạo pha của một hệ thống tuyến tính bậc 2 không ổn định
 • 7
BÁO CÁO THÍ NGHIỆM LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG 2 DOC

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG 2 DOC

Bài thí nghiệm số 2 2.a. Khảo sát quỹ đạo pha của một hệ thống tuyến tính bậc 2 có dao động Dựa vào đồ thị ta thấy hệ ở trạng thái ổn định. 2.b. Khảo sát quỹ đạo pha của một hệ thống tuyến tính bậc 2 không ổn định
 • 7
TRẮC NGHIỆM CƠ BẢN CHƯƠNG 2 SÓNG CƠ SÓNG ÂM

TRẮC NGHIỆM BẢN CHƯƠNG 2 SÓNG SÓNG ÂM

Câu 12. Khi truyền âm từ không khí vào trong nước, kết luận nào không đúng? A. Tần số âm không thay đổi B. Vận tốc âm tăng. C. Vận tốc âm giảm. D. Bước sóng thay đổi. Câu 13. Một con lắc lò xo gồm vật nặng m = 100g và lò xo có độ cứng k = 100N/m. Đưa vật lệch khỏi vị trí cân bằng một đoạn x 0 = 2cm rồi truyền cho vật vận tốc ban đầu v 0 = 20.π cm/s theo chiều dương trục toạ độ (lấy π 2 = 10). Phương trình dao động của con lắc là
 • 37
CHUYEN DỌNG CƠ

CHUYEN DỌNG

TRANG 9 2 CHẤT ĐIỂM – QUỸ ĐẠO CỦA CHẤT 2 CHẤT ĐIỂM – QUỸ ĐẠO CỦA CHẤT ĐIỂM ĐIỂM TRANG 10 2 CHẤT ĐIỂM 2 CHẤT ĐIỂM TRANG 11 3 3 XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ CỦA MỘT CHẤT ĐIỂMXÁC ĐỊNH VỊ TRÍ CỦA MỘT CHẤ[r]
 • 25
10NC T01 CHUYỂN ĐỘNG CƠ

10NC T01 CHUYỂN ĐỘNG

TRANG 9 2 CHẤT ĐIỂM – QUỸ ĐẠO CỦA CHẤT 2 CHẤT ĐIỂM – QUỸ ĐẠO CỦA CHẤT ĐIỂM ĐIỂM TRANG 10 2 CHẤT ĐIỂM 2 CHẤT ĐIỂM TRANG 11 3 3 XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ CỦA MỘT CHẤT ĐIỂMXÁC ĐỊNH VỊ TRÍ CỦA MỘT CHẤ[r]
 • 25
BÀI CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC

BÀI CHUYỂN ĐỘNG HỌC

TRANG 9 2 CHẤT ĐIỂM – QUỸ ĐẠO CỦA CHẤT 2 CHẤT ĐIỂM – QUỸ ĐẠO CỦA CHẤT ĐIỂM ĐIỂM TRANG 10 2 CHẤT ĐIỂM 2 CHẤT ĐIỂM TRANG 11 3 3 XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ CỦA MỘT CHẤT ĐIỂMXÁC ĐỊNH VỊ TRÍ CỦA MỘT CHẤ[r]
 • 25
Bài Chuyển động cơ

Bài Chuyển động

TRANG 9 2 CHẤT ĐIỂM – QUỸ ĐẠO CỦA CHẤT 2 CHẤT ĐIỂM – QUỸ ĐẠO CỦA CHẤT ĐIỂM ĐIỂM TRANG 10 2 CHẤT ĐIỂM 2 CHẤT ĐIỂM TRANG 11 3 3 XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ CỦA MỘT CHẤT ĐIỂMXÁC ĐỊNH VỊ TRÍ CỦA MỘT CHẤ[r]
 • 25
Kĩ thuật liên hợp 2 nghiệm hữu tỉ

Kĩ thuật liên hợp 2 nghiệm hữu tỉ

Kĩ thuật liên hợp 2 nghiệm hữu tỉ Kĩ thuật liên hợp 2 nghiệm hữu tỉ Kĩ thuật liên hợp 2 nghiệm hữu tỉ Kĩ thuật liên hợp 2 nghiệm hữu tỉ Kĩ thuật liên hợp 2 nghiệm hữu tỉ Kĩ thuật liên hợp 2 nghiệm hữu tỉ Kĩ thuật liên hợp 2 nghiệm hữu tỉ Kĩ thuật liên hợp 2 nghiệm hữu tỉ Kĩ thuật liên hợp 2 nghiệm hữu tỉ Kĩ thuật liên hợp 2 nghiệm hữu tỉ Kĩ thuật liên hợp 2 nghiệm hữu tỉ Kĩ thuật liên hợp 2 nghiệm hữu tỉ Kĩ thuật liên hợp 2 nghiệm hữu tỉ Kĩ thuật liên hợp 2 nghiệm hữu tỉ Kĩ thuật liên hợp 2 nghiệm hữu tỉ Kĩ thuật liên hợp 2 nghiệm hữu tỉ
 • 11
LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC PHƯƠNG PHÁP GIẢI TÍCH TRONG LÝ THUYẾT RẼ NHÁNH

LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC PHƯƠNG PHÁP GIẢI TÍCH TRONG LÝ THUYẾT RẼ NHÁNH

Chương 2. "Phương pháp giải tích trong lý thuyết rẽ nhánh" trình bày các khái niệm cơ bản về phép chiếu trong không gian Banach và lược đồ Liapunov - Schmidt (xem [4]) để chuyển phương trình toán tử về hệ phương trình gồm hai phần: phần dễ giải thường nằm trong không gian vô hạn chiều và phần khó giải nằm trong không gian hữu hạn chiều. Nhờ lược đồ này, ta nghiên cứu sự rẽ nhánh của phương trình phụ thuộc tham số.
 • 60
GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG 8 PDF

GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG 8 PDF

Sau đây là 11 qui tắc vẽ quỹ đạo nghiệm số của hệ thống có phương trình đặc tính có dạng (4.12): Qui tắc 1: Số nhánh của quỹ đạo nghiệm số = bậc của phương trình đặc tính = số cực của G 0 (s) = n.
 • 19
CHƯƠNG 3: CÂY QUYẾT ĐỊNH PDF

CHƯƠNG 3: CÂY QUYẾT ĐỊNH PDF

CÓ 2 LOẠI NHÁNH: - NHÁNH PHƯƠNG ÁN - NHÁNH BIẾN CỐ CÓ 2 LOẠI NÚT - NÚT QUYẾT ĐỊNH: NƠI XEM XÉT CÁC PHƯƠNG ÁN - NÚT BIẾN CỐ: NƠI CÁC BIẾN CỐ SẼ DIỄN RA 1 NÚT QUYẾT NÚT QUYẾT ĐỊNH ĐỊNH NÚT[r]
 • 20
NGÀY SỐ PI 3 14159

NGÀY SỐ PI 3 14159

• 26 tháng 4: vào ngày này thì trái đất đã di chuyển được 2 radians trong quỹ đạo của nó (25 tháng 4 trong năm nhuận); theo đó nếu lấy chiều dài quỹ đạo chia cho quãng đường trái đất đã di chuyển, chúng ta sẽ thu được số Pi gần đúng. • 22 tháng 7: 22/7 - nó là một phân số có giá trị
 • 25
KHẢO SÁT ỨNG DỤNG MATLAB TRONG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG CHƯƠNG 29 PDF

KHẢO SÁT ỨNG DỤNG MATLAB TRONG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG CHƯƠNG 29 PDF

Lệnh sgrid tạo l-ới cho quỹ đạo nghiệm và biểu đồ cực-zero liên tục trong mặt phẳng s. Đ-ờng l-ới vẽ là các đ-ờng hằng số tỉ số tắt dần (  ) và tần số tự nhiên (  n ). Đ-ờng tỉ số tắt dần đ-ợc vẽ từ 0 tới 1 theo từng nấc là 0.1.
 • 9
Phương trình và hệ phương trình TN(Da Tron)_phương trình_2

Phương trình và hệ phương trình TN(Da Tron)_phương trình_2

Luôn có nghiệm kép. Luôn có nghiệm. Luôn vô nghiệm. Luôn có 2 nghiệm phân biệt. Có 4 nghiệm phân biệt. Có hai nghiệm phân biệt.. Luôn có nghiệm. Luôn có 2 nghiệm phân biệt. Luôn vô nghiệ[r]
 • 14
TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 BÀI 1 LŨY THỪA

TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 BÀI 1 LŨY THỪA

Trắc nghiệm toán Chương 2 bài 1 Lũy thừaTrắc nghiệm toán Chương 2 bài 1 Lũy thừaTrắc nghiệm toán Chương 2 bài 1 Lũy thừaTrắc nghiệm toán Chương 2 bài 1 Lũy thừaTrắc nghiệm toán Chương 2 bài 1 Lũy thừaTrắc nghiệm toán Chương 2 bài 1 Lũy thừaTrắc nghiệm toán Chương 2 bài 1 Lũy thừaTrắc nghiệm toán Chương 2 bài 1 Lũy thừaTrắc nghiệm toán Chương 2 bài 1 Lũy thừaTrắc nghiệm toán Chương 2 bài 1 Lũy thừaTrắc nghiệm toán Chương 2 bài 1 Lũy thừaTrắc nghiệm toán Chương 2 bài 1 Lũy thừaTrắc nghiệm toán Chương 2 bài 1 Lũy thừaTrắc nghiệm toán Chương 2 bài 1 Lũy thừaTrắc nghiệm toán Chương 2 bài 1 Lũy thừaTrắc nghiệm toán Chương 2 bài 1 Lũy thừa
 • 28
Một số định lý về sự phân nhánh nghiệm của phương trình phi tuyến

Một số định lý về sự phân nhánh nghiệm của phương trình phi tuyến

( 0 i 0 ) 1 d f ., ,O , = , ở đây O i là một lân cận độc lập của a i . Do đĩ, theo định lý hàm ẩn tồn cục, với mỗi i , tồn tại một tập liên thơng C i + gồm các nghiệm của f z,λ ( ) = 0 là khơng bị chặn theo phương λ . Ta kết luận rằng: mỗi 0 của p z ( ) phải nối với a i nào đĩ.
 • 40
BIẾN PHỨC ĐỊNH LÝ VÀ ÁP DỤNG P8

BIẾN PHỨC ĐỊNH LÝ VÀ ÁP DỤNG P8

2 + iy k. Cho đến nay, giả thiết Riemann vẫn là bài toán mở, chưa giải quyết được. Bằng máy tính điện tử, người ta đã tìm được vài triệu nghiệm của hàm Zeta và chúng đều có dạng như ở giả thiết Riemann. Tuy nhiên đối với Toán học điều đó chưa phải là chứng minh!
 • 50
Cách phân loại thuốc thử hữu cơ phần 2 docx

Cách phân loại thuốc thử hữu phần 2 docx

A và B đề u đư a ra m ộ t đ i ệ n t ử để t ạ o thành qu ỹ đạ o phân t ử thì s ẽ d ẫ n t ớ i s ự chuy ể n đ i ệ n tích t ừ nguyên t ử A đế n nguyên t ử B b ở i vì giá tr ị n ă ng l ượ ng c ủ a σ 1 g ầ n v ớ i giá tr ị n ă ng l ượ ng c ủ a qu ỹ đạ o nguyên t ử B h ơ n là c ủ a A. Nh ư ng đạ i l ượ ng a và c còn đượ c r ấ t đ áng chú ý trong m ộ t m ố i quan h ệ khác, chúng ph ụ thu ộ c vào m ứ c độ xen ph ủ nh ữ ng qu ỹ đạ o nguyên t ử c ủ a A và B và là m ứ c độ c ộ ng hóa tr ị c ủ a liên k ế t. Trên hình 2.18: a < c và nh ư v ậ y có ngh ĩ a là m ứ c độ xen ph ủ nh ữ ng qu ỹ đạ o c ủ a các nguyên t ử A và B trong không gian không l ớ n trong tr ườ ng h ợ p 1s, còn trong tr ườ ng h ợ p c ủ a nh ữ ng qu ỹ đạ o 2s thì l ớ n h ơ n vì chúng tr ả i dài ra xa h ạ t nhân h ơ n. Giá tr ị n ă ng l ượ ng thoát ra khi t ạ o thành liên k ế t A–B ph ụ thu ộ c vào s ố đ i ệ n t ử và n ă ng l ượ ng đ i ệ n t ử c ủ a các nguyên t ố A và B tham gia vào s ự t ạ o thành phân t ử . B ả ng 2.2 minh h ọ a nh ữ ng đ i ề u trình bày trên.
 • 29
MỘT SỐ ĐỊNH LÝ VỀ SỰ PHÂN NHÁNH NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH PHI TUYẾN

MỘT SỐ ĐỊNH LÝ VỀ SỰ PHÂN NHÁNH NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH PHI TUYẾN

HỒ CHÍ MINH PHAN HỮU HỚN MỘT SỐ ĐỊNH LÝ VỀ SỰ PHÂN NHÁNH NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH PHI TUYẾN LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Thành phố Hồ Chí Minh – 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRANG 2 PHAN HỮU [r]
 • 40
bài tập trực tuyến khối 9 các môn từ 16022021 đến 27022021 thcs chu văn an

bài tập trực tuyến khối 9 các môn từ 16022021 đến 27022021 thcs chu văn an

Sau đó đến một thời điểm thích hợp, động cơ bắt đầu hoạt động đưa con tàu bay theo quỹ đạo là một nhánh parabol lên Mặt Trăng (trong hệ tọa độ Oxy như trên hình, x và y tính hàng nghìn[r]
 • 1
khối 9 tuần 25 từ 1105 đến 1605 thcs phan đăng lưu

khối 9 tuần 25 từ 1105 đến 1605 thcs phan đăng lưu

Sau đó đến một thời điểm thích hợp, động cơ bắt đầu hoạt động đưa con tàu bay theo quỹ đạo là một nhánh parabol lên Mặt Trăng (trong hệ tọa độ Oxy như trên hình, x và y tính hàng nghìn k[r]
 • 4
Chiến lược tìm kiếm xâu lặp

Chiến lược tìm kiếm xâu lặp

Tuy nhiên, trong trường hợp không gian trạng thái vô hạn, thì có thể không tìm ra nghiệm, lý do là ta luôn đi xuống theo độ sâu, nếu ta đi theo một nhánh vô hạn mà nghiệm không nằm trong[r]
 • 6
ÔN TẬP VỀ PHƯƠNG TRINH BẬC HAI MỘT ẨN (TT)

ÔN TẬP VỀ PHƯƠNG TRINH BẬC HAI MỘT ẨN (TT)

Sau đó đến một thời điểm thích hợp, động cơ bắt đầu hoạt động đưa con tàu bay theo quỹ đạo là một nhánh parabol lên Mặt Trăng trong hệ tọa độ _Oxy_ như trên hình, _x_ và _y_ tính hàng ng[r]
 • 2
GIÁO TRÌNH MATLAB V5 1 P18 PPTX

GIÁO TRÌNH MATLAB V5 1 P18 PPTX

Lệnh zgrid tạo lưới quỹ đạo cho nghiệm hoặc biểu đồ cực-zero trong mặt phẳng z. Các đường hằng số tỉ lệ tắt dần ( ζ ) và tần số tự nhiên chuẩn hóa sẽ được vẽ. ζ được thay đổi từ 0 tới 1 theo từng nấc thay đổi là 0.1 và tần số tự nhiên được vẽ từ 0 tới π với từng nấc thay đổi là π / ω .
 • 15
CHƯƠNG 6  MATLAB VÀ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG  PPS

CHƯƠNG 6  MATLAB VÀ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG  PPS

           y2            0            0             y3            0            0  Continuous‐time model.    2. Điểm  cực và điểm zero của hàm truyền:  Để  bi ế n  đổ i   h ệ  th ố ng   cho   b ở i   hàm   truy ề n   thành   h ệ  cho   b ở i  đ i ể m   c ự c,  đ i ể m   zero   và   h ệ  s ố  khu ế ch  đạ i   dùng   hàm   tf2zp .   Ta   c ũ ng   có   th ể  dùng   hàm  pole(sys) để  tìm  đ i ể m   c ự c   c ủ a   h ệ  th ố ng   sys   và   dung   hàm  zero(sys) để  tìm  đ i ể m   không   c ủ a   h ệ  th ố ng   sys   Ví dụ:   Cho   hàm   truy ề n:     50 s 87 s 45 s 9 s s 30 s 11 s ) s ( H 4 3 2 2 3 + + + + + + =   Ta cần tìm các điểm cực p, điểm zero z và hệ số khuếch đại k của nó. Ta dùng  các lệnh MATLAB sau(lưu trong  ct6_2.m ):  ts = [1 11 30 0];  ms = [1 9 45 87 50];  [z,p,k] = tf2zp(ts,ms)  z =       0 
 • 21
KHẢO SÁT ỨNG DỤNG MATLAB TRONG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG  PHẦN 8 PPS

KHẢO SÁT ỨNG DỤNG MATLAB TRONG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG PHẦN 8 PPS

Lệnh rlocus tìm quỹ đạo nghiệm Evans của hệ SISO. Quỹ đạo nghiệm được dùng để nghiên cứu ảnh hưởng của việc thay đổi độ lợi hồi tiếp lên vị trí cực của hệ thống, cung cấp các thông tin về đáp ứng thời gian và đáp ứng tần số. Đối với đối tượng điều khiển có hàm truyền G(s) và khâu bổ chính hồi tiếp k*f(s), hàm truyền vòng kín là :
 • 18
KHẢO SÁT ỨNG DỤNG MATLAB TRONG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

KHẢO SÁT ỨNG DỤNG MATLAB TRONG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

zgrid‘new’ xóa màn hình đồ họa trước khi vẽ lưới và thiết lập trạng thái hold on để quỹ đạo nghiệm hoặc biểu đồ cực-zero được vẽ lên lưới sử dụng các lệnh : zgrid'new' rlocusnum,den hoặc[r]
 • 21
CÁC QUỸ ĐẠO VỆ TINH

CÁC QUỸ ĐẠO VỆ TINH

TRANG 1 CHƯƠNG 2 CÁC QUỸ ĐẠO VỆ TINH TRANG 2 MỘT SỐ THUẬT NGỮ TRANG 3 MỘT SỐ THUẬT NGỮ Góc nghiêng Quỹ đạo vệ tinh Cận điểm Mặt phẳng quỹ đạo vệ tinh Mặt phẳng xích đạo Nút xuống TRANG 4[r]
 • 33
CÁC QUỸ ĐẠO VỆ TINH

CÁC QUỸ ĐẠO VỆ TINH

TRANG 1 CHƯƠNG 2 CÁC QUỸ ĐẠO VỆ TINH TRANG 2 MỘT SỐ THUẬT NGỮ TRANG 3 MỘT SỐ THUẬT NGỮ Góc nghiêng Quỹ đạo vệ tinh Cận điểm Mặt phẳng quỹ đạo vệ tinh Mặt phẳng xích đạo Nút xuống TRANG 4[r]
 • 33
CÁC QUỸ ĐẠO VỆ TINH

CÁC QUỸ ĐẠO VỆ TINH

TRANG 1 CHƯƠNG 2 CÁC QUỸ ĐẠO VỆ TINH TRANG 2 MỘT SỐ THUẬT NGỮ TRANG 3 MỘT SỐ THUẬT NGỮ Góc nghiêng Quỹ đạo vệ tinh Cận điểm Mặt phẳng quỹ đạo vệ tinh Mặt phẳng xích đạo Nút xuống TRANG 4[r]
 • 33

Hình chiếu của một chất điểm chuyển động tròn đều (khối lượng m) trên một trục trùng với một đường kính quỹ đạo tròn là một dao động điều hòa có độ dài quỹ đạo là 2A, tần số f và tốc độ [r]
 • 4

Hình chiếu của một chất điểm chuyển động tròn đều (khối lượng m) trên một trục trùng với một đường kính quỹ đạo tròn là một dao động điều hòa có độ dài quỹ đạo là 2A, tần số f và tốc độ [r]
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: khảo sát quỹ đạo phaphương pháp quỹ đạo nghiệm sốnhóm lệnh về quỹ đạo nghiệmbài tập quỹ đạo nghiệm sốý nghĩa quỹ đạo nghiệm sốcách vẽ quỹ đạo nghiệm số bằng matlabcách vẽ quỹ đạo nghiệm sốvẽ quỹ đạo nghiệm số bằng matlabvẽ quỹ đạo nghiệm sốphương pháp quỹ đạo nghiệm3 7 quỹ đạo nghiệm sốkhảo sát tính chất nghiệm dựa vào quỹ đạo pha vẽ đồ thịnhóm lệnh về quỹ đạo trắc nghiệmbài giảng tập đọc nội quy đảo khỉtập đọc nội quy đảo khỉchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ