0
 1. Trang chủ >
 2. Kỹ thuật >
 3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

Chất lợng truyền dẫn

CHẤT LỢNG SẢN PHẨM

CHẤT LỢNG SẢN PHẨM

Khái niệm quản lý chất l ợng sản phẩm hiện đại _ Cũng nh các khái niệm về chất lợng sản phẩm, hiện nay có rất nhiều quan niệm khác nhau về quản lý quản trị chất lợng, nhng tuy vậy những [r]
 • 28
CÁC DẠNG BÀI TẬP HÓA VÔ CƠ

CÁC DẠNG BÀI TẬP HÓA VÔ CƠ

Câu5 : Cho hỗn hợp A gồm MgO và Al 2 O 3 . Chia A thành 2 phần hoàn toàn đều nhau, mỗi phần có khối lợng 19,88gam. Cho phần 1 tác dụng với 200ml dung dịch HCl, đun nóng và khuấy đều. Sau khi hết kết thúc phản ứng, làm bay hơi cẩn thận hỗn hợp, thu đợc 47,38 gam chất rắn khan. Cho phần 2 tác dụng với 400ml dung dịch HCl đã dùng ở thí nghiệm trên, đun nóng khuấy đều và sau khi kết thúc phản ứng cũng lại làm bay hơi hỗn hợp nh trên và cuối cùng thu đợc 50,68 gam chất rắn khan.
 • 25
QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG  THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ÁP DỤNG MỘT CÁCH HỢP LÍ VÀ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TRONG CÁC DNCN VIỆT NAM

QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ÁP DỤNG MỘT CÁCH HỢP LÍ VÀ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TRONG CÁC DNCN VIỆT NAM

+ Việc nâng cao chất lợng sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam đa phần đợc thông qua việc chú trọng đến đổi mới công nghệ. Các doanh nghiệp đã xác định trong hệ thống nâng cao chất lợng sản phẩm sau khi nắm bắt đợc nhu cầu thị trờng thì đổi mới công nghệ ở nớc ta còn thua kém nhiều so với thế giới nên để chất lợng đợc nâng cao cùng mặt bằng với chất lợng một số nớc trong khu vực và trên thế giới chúng ta phải đổi mới công nghệ. Đi song song với đổi mới công nghệ là các giải pháp quan trọng khác liên quan trực tiếp đến đảm bảo chất lợng sản phẩm nh nghiên cứu thiết kế sản phẩm phù hợp với thị trờng, nâng cao thông số kỹ thuật tăng giá trị sử dụng, đáp ứng tốt yêu cầu sử dụng vì sự tiện lợi an toàn, thẩm mỹ xác định nâng cao trách nhiệm là nhiệm vụ của mọi ngời do đó phân công công việc cụ thể phù hợp với khả năng để phát huy tối đa năng lực của ngời lao động.
 • 47
Những bài tập hóa học có nhiều phương pháp giải

Những bài tập hóa học có nhiều phương pháp giải

muối A thực tế muối B m < m < m Bài tập minh họa Bài 1. Hòa tan 1,02 gam Al2O3 vào 300 ml dung dịch H2SO4 0,2M ta thu đợc dung dịch A. Rót tiếp vào A 200ml dung dịch NaOH thì thu đợc một kết tủa, đem nung đến khối lợng không đổi thì đợc 0,51 gam chất rắn. Coi thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể. Nồng độ mol của dung dịch NaOH ban đầu là
 • 111
LY THUYET VA BAI TAP HOA HOC 9

LY THUYET VA BAI TAP HOA HOC 9

Câu5 : Cho hỗn hợp A gồm MgO và Al 2 O 3 . Chia A thành 2 phần hoàn toàn đều nhau, mỗi phần có khối lợng 19,88gam. Cho phần 1 tác dụng với 200ml dung dịch HCl, đun nóng và khuấy đều. Sau khi hết kết thúc phản ứng, làm bay hơi cẩn thận hỗn hợp, thu đợc 47,38 gam chất rắn khan. Cho phần 2 tác dụng với 400ml dung dịch HCl đã dùng ở thí nghiệm trên, đun nóng khuấy đều và sau khi kết thúc phản ứng cũng lại làm bay hơi hỗn hợp nh trên và cuối cùng thu đợc 50,68 gam chất rắn khan.
 • 25
Phân tích chất lưọng sản phẩm trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

Phân tích chất lưọng sản phẩm trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

Vào những năm của thâp kỷ 70, sự cạnh tranh đã tăng lên đột ngột làm các doanh nghiệp phải nhìn nhận lại và thay đổi về quản lý chất lợng. Để thoả mãn khách hàng các doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở khâu sản xuất mà đã quan tâm đến chất lợng sản phẩm ngay cả sau khi sản phẩm đã bán ra thị trờng. Quản lý chất lợng đã mở rộng ra tới tất cả các lĩnh vực từ sản xuất đến tiêu dùng trong toàn bộ đời sống của sản phẩm . Những thay đổi trong cách nhìn và phơng pháp quản lý chất lợng trong hàng loạt các doanh nghiệp lớn trên thế giới, đặc biệt ở Nhật, Mỹ và các nớc Tây Âu phát triển đã tạo ra một cuộc cách mạng về chất lợng sản phẩm trên thế giới. Ngời ta đẫ biết đến quản lý chất lợng theo ph- ơng pháp hiện đại đó là quản lý chất lợng toàn diện TQM (Total Quality Management). Theo nh quan điểm của phơng tây: Quản lý chất lợng toàn diện là một hệ thống có hiệu quả thống nhất của các bộ phận khác nhau chịu trách nhiệm triển khai, duy trì mức chất lợng đạt đợc, nâng cao mức chất lợng để sử dụng và sản xuất sản phẩm ở mức kinh tế nhất thoả mãn hoàn toàn nhu cầu của ngời tiêu dùng với vai trò kiểm tra quan trọng của các chuyên gia. Theo nh quan điểm của Nhật Bản : quản lý chất lợng toàn diện là một hoạt động tập thể đòi hỏi sự nỗ lực của các nhóm công nhân, các cá nhân với sự tham gia của các hãng, các công ty và việc quản lý mang tính chất toàn diện.
 • 28
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG  THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ÁP DỤNG MỘT CÁCH HỢP LÝ VÀ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LỢNG TRONG CÁC DNCN VIỆT NAM

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ÁP DỤNG MỘT CÁCH HỢP LÝ VÀ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LỢNG TRONG CÁC DNCN VIỆT NAM

Phần kết Có thể nói trong nền kinh tế thị trờng hiện nay việc nâng cao chất lợng và hạ giá thành sản phẩm là biện pháp quyết định đến chủ trơng đa dạng hoá sản phẩm, đa dạng hoá thị trờng của mọi ngành kinh tế nói chung và ngành công nghiệp Việt Nam nói riêng. Bên cạnh đó yếu tố quyết định để đảm bảo sự hoà nhập là đảm bảo sự phù hợp yêu cầu của các yếu tố, của các phơng thức hoạt động và hệ thống luật pháp giữa sản xuất và kinh doanh trong nớc với phơng thức tổ chức hoạt động và luật pháp trong thơng mại và các nớc hoặc tổ chức quốc tế chất lợng hàng hoá Việt Nam phụ thuộc vào các doanh nghiệp. Bên cạnh vai trò nhà nớc đối với chất lợng và quản trị chất lợng các doanh nghiệp cần có những nhận thức đúng đắn về chất lợng, cần trao đổi và cung cấp thông tin bày tỏ quan điểm không chỉ trên phạm vi quốc gia mà còn trên phạm vi quốc tế. Để phát huy thành công đạt đợc đồng thời khắc phục đợc những vấn đề tồn tại trong QLCL các doanh nghiệp cần nắm bắt đợc xu hớng phát triển của chất lợng và QLCL của nớc ngoài và trên thế giới trên cơ sở đó xác định chính sách chất lợng cũng nh chiến lợc kinh doanh phù hợp. Có nh vậy hàng hoá Việt Nam mới có sức cạnh tranh về chất lợng trên thơng trờng quốc tế Việt Nam mới thu ngắn đợc khoảng cách so với thế giới. Nh vậy bài viết tôi đã trình bày một số vấn đề cơ bản về QTCL trong các DNCNVN.
 • 47
 CHẤT LỢNG THỰC PHẨM

CHẤT LỢNG THỰC PHẨM

TRANG 14 Thành lập nhóm công tác HACCP Mô tả sản phẩm Xác định mục đích sử dụng Xác định dây chuyền sản xuất Nguyên tắc 1:Tiến hành phân tích mối nguy hại Thẩm định thực tế dây chuyền sả[r]
 • 31
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG  THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ÁP DỤNG MỘT CÁCH HỢP LÝ VÀ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TRONG CÁC DNCN VIỆT NAM DOC

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ÁP DỤNG MỘT CÁCH HỢP LÝ VÀ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TRONG CÁC DNCN VIỆT NAM DOC

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MỘT HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LỢNG Có thể biểu diễn quá trình hình thành của hệ thống quản lý chất lợng nh sau: Kiểm tra Điều khiển kiểm soát chất lượn[r]
 • 47
QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG- THỨC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM ÁP DỤNG 1 CÁCH HỢP LÍ VÀ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TRONG CÁC DNNN VIỆT NAM

QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG- THỨC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM ÁP DỤNG 1 CÁCH HỢP LÍ VÀ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TRONG CÁC DNNN VIỆT NAM

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MỘT HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LỢNG Có thể biểu diễn quá trình hình thành của hệ thống quản lý chất lợng nh sau: Kiểm tra Điều khiển kiểm soát chất lượn[r]
 • 47
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG  THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ÁP DỤNG MỘT CÁCH HỢP LÝ VÀ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TRONG CÁC DNCN VIỆT NAM

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ÁP DỤNG MỘT CÁCH HỢP LÝ VÀ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TRONG CÁC DNCN VIỆT NAM

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MỘT HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LỢNG Có thể biểu diễn quá trình hình thành của hệ thống quản lý chất lợng nh sau: Kiểm tra Điều khiển kiểm soát chất lượn[r]
 • 47
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG  THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ÁP DỤNG MỘT CÁCH HỢP LÝ VÀ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TRONG CÁC DNCN VIỆT NAM

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ÁP DỤNG MỘT CÁCH HỢP LÝ VÀ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TRONG CÁC DNCN VIỆT NAM

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MỘT HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LỢNG Có thể biểu diễn quá trình hình thành của hệ thống quản lý chất lợng nh sau: Kiểm tra Điều khiển kiểm soát chất lượn[r]
 • 47
HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TRONG CÁC DNCN VIỆT NAM

HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TRONG CÁC DNCN VIỆT NAM

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MỘT HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LỢNG Có thể biểu diễn quá trình hình thành của hệ thống quản lý chất lợng nh sau: Kiểm tra Điều khiển kiểm soát chất lượn[r]
 • 47
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG  THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ÁP DỤNG MỘT CÁCH HỢP LÝ VÀ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TRONG CÁC DNCN VIỆT NAM

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ÁP DỤNG MỘT CÁCH HỢP LÝ VÀ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TRONG CÁC DNCN VIỆT NAM

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MỘT HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LỢNG Có thể biểu diễn quá trình hình thành của hệ thống quản lý chất lợng nh sau: Kiểm tra Điều khiển kiểm soát chất lượn[r]
 • 47
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG  THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ÁP DỤNG MỘT CÁCH HỢP LÝ VÀ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TRONG CÁC DNCN VIỆT NAM

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ÁP DỤNG MỘT CÁCH HỢP LÝ VÀ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TRONG CÁC DNCN VIỆT NAM

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MỘT HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LỢNG Có thể biểu diễn quá trình hình thành của hệ thống quản lý chất lợng nh sau: Kiểm tra Điều khiển kiểm soát chất lượn[r]
 • 47
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG  THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ÁP DỤNG MỘT CÁCH HỢP LÝ VÀ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TRONG CÁC DNCN VIỆT NAM

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ÁP DỤNG MỘT CÁCH HỢP LÝ VÀ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TRONG CÁC DNCN VIỆT NAM

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MỘT HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LỢNG Có thể biểu diễn quá trình hình thành của hệ thống quản lý chất lợng nh sau: Kiểm tra Điều khiển kiểm soát chất lượn[r]
 • 47
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG  THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ÁP DỤNG HỢP LÝ HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG DOC

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ÁP DỤNG HỢP LÝ HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG DOC

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MỘT HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LỢNG Có thể biểu diễn quá trình hình thành của hệ thống quản lý chất lợng nh sau: Kiểm tra Điều khiển kiểm soát chất lượn[r]
 • 47
QL CHẤT LƯỢNG

QL CHẤT LƯỢNG

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MỘT HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LỢNG Có thể biểu diễn quá trình hình thành của hệ thống quản lý chất lợng nh sau: Kiểm tra Điều khiển kiểm soát chất lượn[r]
 • 47
QL CHẤT LƯỢNG

QL CHẤT LƯỢNG

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MỘT HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LỢNG Có thể biểu diễn quá trình hình thành của hệ thống quản lý chất lợng nh sau: Kiểm tra Điều khiển kiểm soát chất lượn[r]
 • 47
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG  THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ÁP DỤNG MỘT CÁCH HỢP LÝ VÀ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TRONG CÁC DNCN VIỆT NAM

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ÁP DỤNG MỘT CÁCH HỢP LÝ VÀ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TRONG CÁC DNCN VIỆT NAM

* Ishikawa: Là chuyên gia nổi tiếng về chất lợng của Nhật Bản và thế giới. Với quan điểm "Chất lợng bắt đầu bằng đào tạo và cũng kết thúc bằng đào tạo". Ông luôn chú trọng đến giáo dục đào tạo khi tiến hành quản lý chất lợng. Ông đã đa ra sơ đồ nhân quả (sơ đồ xơng cá) dùng trong quản lý chất lợng nó đã trở thành 1 trong 7 công cụ thống kê truyền thống. Đồng thời với quan điểm để tăng cờng cải tiến chất lợng, phải hoạt động theo tổ đội và tuân thủ các nguyên tắc tự nguyện tự phát triển mọi ngời đều tham gia công việc của nhóm có quan hệ hỗ trợ giúp đỡ nhau tiến bộ trong bầu không khí cởi mở và tiềm năng sáng tạo thì ông đã góp phần lớn trong việc truyền bá hình thành các nhóm chất lợng (QC: Quanlity cycle).
 • 47
TỔNG ĐÀI ĐIỆN TỬ  NGUYỄN DUY NHẬT VIỄN DOCX

TỔNG ĐÀI ĐIỆN TỬ NGUYỄN DUY NHẬT VIỄN DOCX

Nó cũng có thể thực hiện truyền dẫn chất l−ợng cao bằng cách kiểm tra xem có lỗi không trong khi truyền dẫn gói giữa các hệ thống chuyển mạch và giữa thuê bao với mạng.. KINH TẾ : Hệ thố[r]
 • 138
TỔNG ĐÀI ĐIỆN TỬ VÀ MẠNG VIỄN THÔNG  THS NGUYỄN DUY NHẬT VIỄN

TỔNG ĐÀI ĐIỆN TỬ VÀ MẠNG VIỄN THÔNG THS NGUYỄN DUY NHẬT VIỄN

Nó cũng có thể thực hiện truyền dẫn chất l−ợng cao bằng cách kiểm tra xem có lỗi không trong khi truyền dẫn gói giữa các hệ thống chuyển mạch và giữa thuê bao với mạng.. KINH TẾ : Hệ thố[r]
 • 138
chi phí chất lượng và quản lý chi phí chất lượng tại công ty vetco

chi phí chất lượng và quản lý chi phí chất lượng tại công ty vetco

triển khai COQ trong công ty cung cấp các số liệu về các khoản h hỏng phản ánh chất lợng kém của sản phẩm, quá trình cho cán bộ công nhân viên đặc biệt là ban lãnh đạo nhận thấy vai trò của việc làm đúng ngay từ đầu và hiệu quả mà chơng trình chất lợng mang lại (ớc đoán tiết kiệm chi phí đợc 27000$/năm). Qua đó đạt đợc các mục tiêu mà công ty đề ra khi triển khai chơng trình: làm cho các chỉ tiêu tài chính trở nên rõ ràng hơn, làm rõ những chi phí không phù hợp, để mọi ngời trong công ty chú ý đến vấn đề chất lợng, cam kết thực hiện các chơng trình chất lợng, tạo văn hoá chất l- ợng trong công ty,góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh và uy tín cuả công ty.
 • 32
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ISO 9000_2000

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ISO 9000_2000

Sổ tay chất lượng Trong số các phơng thức quản lý chất lợng hiện hành phổ biến trên thế giới thì hệ thống quản lý chất lợng theo ISO 9000 rất phù hợp và cần thiết đối với doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, cản trở lớn nhất trong việc áp dụng ISO 9000 là nhận thức, quan niệm của nhiều nhà lãnh đạo, họ cho rằng “muốn nâng cao chất l- ợng, hạ giá thành sản phẩm phải đầu t chiều sâu, đổi mới công nghệ”. Sở dĩ nh vậy là vì chúng ta cha hiểu đợc vai trò của quản trị, còn chờ đợi quá nhiều ở đổi mới công nghệ, coi đó là cứu cánh số 1 về chất lợng. Trong khi đó bộ tiêu chuẩn ISO 9000 là các tiêu chuẩn về quản trị chứ không phải là tiêu chuẩn kỹ thuật hay công nghệ áp dụng trong sản xuất. Nói đến quản trị là nói đến con ngời. Có hai cách quản trị con ngời hoặc là lãnh đạo dắt tay họ từng bớc một, kìm cặp chặt chẽ từng phút, từng giờ. Hoặc là huấn luyện để họ hiểu biết công việc kỹ càng hơn, uỷ quyền cho họ để họ tự quản lý lấy công việc của mình. ISO 9000 chọn cách quản trị thứ 2. Mặt khác, ISO 9000 có thể áp dụng vào từng công việc nhỏ nh: cách nhận và trả lời điện thoại, cách viết một công văn, cách tổ chức một cuộc hội thảo, cách ứng xử với một khách hàng khó tính… Có thể nói rằng, ISO 9000 có thể áp dụng vào bất cứ loại hình doanh nghiệp nào, dù lớn hay nhỏ, dù thiết bị kỹ thuật cao hay thấp, dù ít hay nhiều vốn, chỉ với một điều kiện duy nhất tối quan trọng là lãnh đạo, trớc hết phải nhận thức đợc lợi ích và sự cần thiết của việc áp dụng ISO 9000 và tiếp theo là mọi thành viên trong doanh nghiệp phải đồng tâm hiệp lực để xây dựng tổ chức phát triển bền vững và lành mạnh, góp phần vào công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc.
 • 26
NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY ĐIỆN THOẠI HÀ NỘI

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY ĐIỆN THOẠI HÀ NỘI

Những đặc điểm này cũng gây ra những khó khăn nhất định cho quản lý nhân sự từ việc lựa chọn đào tạo bồi dỡng chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên, đến những hoạt động đoàn thể. Dây máy cáp: Đây là lực lợng sản xuất đông nhất trong các bộ phận của Công ty. Các tổ dây máy cáp là lực lợng sản xuất làm việc rải khắp địa bàn của Công ty quản lý. Trực tiếp làm nhiệm vụ duy trì bảo dỡng đờng cáp điện thoại đ- ờng dây thuê bao tới từng thuê bao. Công nhân D - M - C phải làm việc trực tiếp ngoài trời để đảm bảo thông tin liên lạc đựơc thông suốt. Do vậy khó khăn của họ cũng rất lớn, phụ thuộc vào thời tiết và địa bàn làm việc. thờng xuyên phải di chuyển trên đờng và làm việc theo đòi hỏi của công việc từng ngày.
 • 37
HOOA 8

HOOA 8

- Viết sơ đồ phản ứng gồm công thức hoá học của các chất tham gia và sản phẩm. - Tìm hệ số đặt đằng trớc mỗi chất sao cho số nguyên tử của mỗi nguyên tố ở 2 vế bằng nhau ( Không đợc chữa chỉ số ). 3) Tính theo công thức hoá học:
 • 10
Quá trình hình thành và phát triển của công ty Thăng Long

Quá trình hình thành và phát triển của công ty Thăng Long

TRANG 5 _- PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LỢNG: GIÁM SÁT CHẤT LỢNG SẢN PHẨM SẢN XUẤT RA ĐẢM BẢO_ sản phẩm bán ra đạt tiêu chuẩn chất lợng, nghiên cứu nâng cao chất lợng sản phẩm - Phòng công nghệ và[r]
 • 30
THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM HIỆN NAY

THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM HIỆN NAY

Nhận thức mới về chất lợng dịch vụ cho thấy chất lợng dịch vụ là chất lợng của con ngời, để cung cấp đợc chất lợng dịch vụ tốt thì cơ bản chất lợng con ngời phải tốt, vì vậy phải đào tạo[r]
 • 31
THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM HIỆN NAY

THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM HIỆN NAY

Nhận thức mới về chất lợng dịch vụ cho thấy chất lợng dịch vụ là chất lợng của con ngời, để cung cấp đợc chất lợng dịch vụ tốt thì cơ bản chất lợng con ngời phải tốt, vì vậy phải đào tạo[r]
 • 31
 CHẤT LỢNG THỰC PHẨM

CHẤT LỢNG THỰC PHẨM

TRANG 14 Thành lập nhóm công tác HACCP Mô tả sản phẩm Xác định mục đích sử dụng Xác định dây chuyền sản xuất Nguyên tắc 1:Tiến hành phân tích mối nguy hại Thẩm định thực tế dây chuyền sả[r]
 • 31
THỰC TRẠNG VÀ PHƠNG HỚNG NÂNG CAO CHẤT LỢNG ĐẠI LÝ BẢOHIỂM NHÂN THỌ

THỰC TRẠNG VÀ PHƠNG HỚNG NÂNG CAO CHẤT LỢNG ĐẠI LÝ BẢOHIỂM NHÂN THỌ

Thực tế bảo hiểm Mỹ AIA có mô hình tổ chức quản lý đại lý theo khu vực địa lý,Công ty có văn phòng đại diện ở rất nhiều tỉnh thành khác nhau nh Long Xuyên, Nha Trang, Huế… Trong khi đó t[r]
 • 37
MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY LÊ TRỰC

MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY LÊ TRỰC

Giáo trình “ Quản lý chất lợng trong các tổ chức ” – NXB giáo dục 2002. Đây là quan niệm hiện đại nhất đợc nhiều nớc chấp nhận và sử dụng khá phổ biến hiện nay. Chất lợng sản phẩm là tập trung những thuộc tính làm cho sản phẩm có khả năng thoả mãn những nhu cầu nhất định phù hợp với công dụng của nó. Tập hợp các thuộc tính ở đây không phải chỉ là phép cộng đơn thuần mà còn là sự tơng tác hỗ trợ lẫn nhau. Chất lợng không thể đợc quyết định bởi công nhân sản xuất hay tổ trởng phân xởng, phòng quản lý chất lợng mà phải đợc quyết định bởi nhà quản lý cao cấp - những ngời thiết lập hệ thống làm việc của công ty nhng cũng là trách nhiệm của mọi ngời trong công ty. Do đó, chất lợng không phải là tự nhiên sinh ra mà cần phải đợc quản lý. Rõ ràng, chất lợng phải liên quan đến mọi ngời trong quy trình và phải đợc hiểu trong toàn bộ tổ chức. Trên thực tế, điều then chốt đối với chất lợng trớc hết là phải xác định rõ khách hàng của mọi ngời trong tổ chức nghĩa là không chỉ vận dụng chữ “Khách hàng” đối với những ngời bên ngoài thực sự mua hoặc sử dụng sản phẩm cuối cùng mà cần mở rộng và bao gồm bất cứ ai mà một cá nhân cung ứng một chi tiết sản phẩm. Để thoả mãn yêu cầu khắt khe của khách hàng, chất lợng phải đợc xem nh một chiến lợc kinh doanh cơ bản. Chiến lợc này có thành công hay không phụ thuộc vào sự thoả mãn hiện hữu hoặc tiềm ẩn của khách hàng bên trong lẫn bên ngoài. Cái giá để có chất lợng là phải liên tục xem xét các yêu cầu để thoả mãn và khả năng đáp ứng của doanh nghiệp nh: trình độ khoa học công nghệ, tài năng của nhân viên, trình độ quản lý của lãnh đạo. Điều này sẽ dẫn đến triết lý về “ Cải tiến liên tục ”. Nếu đảm bảo đợc các yêu cầu đều đợc đáp ứng ở mọi giai đoạn, mọi thời gian thì sẽ thu đợc những lợi ích thực sự to lớn về mặt tăng sức cạnh tranh và tỉ trọng chiếm lĩnh thị trờng, giảm bớt tổn phí, tăng năng suất, tăng khối lợng giao hàng, loại bỏ đợc lãng phí.
 • 35
DOI MOI KTDG BD GV THCS

DOI MOI KTDG BD GV THCS

Về nguyên tắc, đánh giá chất lợng giáo dục phổ thông phải là một sự đánh giá toàn diện. 1.2. Chất lợng giáo dục nhìn từ một số phơng diện Chất lợng giáo dục phổ thông thể hiện ở mỗi học sinh nh đã trình bày ở trên là kết quả tổng hợp của giáo dục nhà trờng, giáo dục gia đình, giáo dục xã hội, mặc dầu có thể một “thành phần” của chất lợng lại đợc quyết định (một cách tơng đối) bởi một hoặc một nhóm yếu tố. Chẳng hạn chất lợng đạo đức đạt đợc ở một "mức độ"nào đó thì không thể cho rằng đấy chỉ là kết quả của giáo dục nhà trờng; ở đây vai trò của gia đình và các tổ chức xã hội có ý nghĩa rất quan trọng. Tuy nhiên chất lợng học tập thì nhà trờng lại có trách nhiệm chủ yếu trong việc hình thành và phát triển. Cuối cùng khi nói đến chất lợng giáo dục thì trớc hết phải nói tới chất lợng của số đông; tuy nhiên không vì vậy mà ít quan tâm đến chất lợng "mũi nhọn", gắn với nguồn nhân lực chất lợng cao, với nhân tài. Đây cũng là một nhiệm vụ của đánh giá trong giáo dục
 • 31
HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TTTP & XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TTTP TẠI C.TY TUYẾN THAN CỬA ÔNG

HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TTTP & XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TTTP TẠI C.TY TUYẾN THAN CỬA ÔNG

000 VNĐ_ _Điều 2: Chất lợng_ _Chất lợng theo mẫu khách nớc ngoài chấp nhận, mẫu kèm theo hợp đồng này và phòng giám định chất lợng sản _ _phẩm của 3 bên kiểm tra_ _Các bên kiểm tra gồm: [r]
 • 33
CHƯƠNG 13 QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

CHƯƠNG 13 QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

NỘI DUNG QUẢN LÝ CHẤT LỢNG Mô hình khái quát về hoạt động quản lý chất lợng CÁC CHÍNH SÁCH, BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CỦA NHÀ N-ỚC NGHIÊN CỨU THỊ TRỜNG THIẾT KẾ SẢN XUẤT - QUI ĐỊNH CHẤT LỢNG - Q[r]
 • 31
MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY LÊ TRỰC

MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY LÊ TRỰC

* Về trình độ tay nghề của công nhân. Lực lợng lao động trong công ty chủ yếu là nữ nên rất phù hợp với yêu cầu công việc đòi hỏi sự khéo léo và chịu khó làm việc. Trong những năm gần đây, công ty thờng xuyên tổ chức các cuộc thi thợ giỏi và luôn tạo điều kiện cho đội ngũ công nhân tham gia các khoá học đào tạo tay nghề ngắn và dài hạn do vậy trình độ tay nghề của công nhân trong công ty đợc nâng cao đáng kể. Mặt khác, ý thức trách nhiệm của từng công nhân với phần việc của họ cũng đợc nâng cao và đợc phân định rõ ràng, gắn liền với nó là chế độ thởng, phạt nghiêm minh về chất lợng. Để thởng, phạt đợc công bằng các cán bộ KCS sẽ đối chiếu danh sách để xác định ai sẽ đợc thởng hoặc phạt, mức độ thởng hoặc phạt là bao nhiêu sau đó sẽ tính vào tiền lơng hàng tháng của công nhân viên. Thông qua cơ chế này để nhắc nhở công nhân sản xuất tuân thủ các nguyên tắc trong công ty cũng nh các yêu cầu kỹ thuật, tập trung sản xuất để đảm bảo chất lợng sản phẩm làm ra. * Xây dựng hệ thống chỉ tiêu.
 • 151
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MỘT HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LỢNG Có thể biểu diễn quá trình hình thành của hệ thống quản lý chất lợng nh sau: Kiểm tra Điều khiển kiểm soát chất lượn[r]
 • 47

Xem thêm

Từ khóa: bien phap quan ly va nang cao hieu qua sư dụng von của doanh nghiepđề tài lý luận tuần hoàn và chu chuyển của tư bản ý nghĩa của việc nghiên cứu lý luận đó trong việc quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp filescẩm nang quản lý hiệu quảkỹ năng lãnh đạo và quản lý hiệu quảkỹ năng lãnh đạo quản lý hiệu quảchức năng quản lý nền kinh tế của nhà nướckỹ năng quản lý hiệu quả công việccẩm nang quản lý hiệu quả ebooksách các kỹ năng quản lý hiệu quảcác kỹ năng quản lý hiệu quảcẩm nang quản lý hiệu quả kỹ năng thuyết trìnhsách cẩm nang quản lý hiệu quảquản lý hiệu suất làm việc của nhân viênbiện pháp quản lý tổ chuyên môn của hiệu trưởng trường thpt thị xã chí linh tỉnh hải dươngcẩm nang quản lý hiệu quả quản lý sự thay đổiNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Chuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ