0
 1. Trang chủ >
 2. Kỹ thuật >
 3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

Tổ chức quản lý viễn thông trong VNPT

Quản lý nhân viên kỹ thuật tại viễn thông Nghệ An

Quản nhân viên kỹ thuật tại viễn thông Nghệ An

- Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Viễn thông Nghệ An giai đoạn 2014-2016. 2.2. Tình hình nhân viên kỹ thuật tại Viễn thông Nghệ An Tại nội dung này, luận văn đã phân tích thực trạng đội ngũ NVKT của VNPT Nghệ An trong giai đoạn 2014-2016 theo các tiêu chí phân loại: theo trình độ chuyên môn; theo thâm niên công tác; theo độ tuổi.
 • 13
Quản lý việc tổ chức trong quản lý giáo dục

Quản việc tổ chức trong quản giáo dục

Tài liệu trình bày khái niệm quản lý, tổ chức và chức năng tổ chức, vị trí của việc tổ chức và vai trò của việc tổ chức và quản lý tổ chức, đổi mới công tác tổ chức trong quản lý giáo dục, liên hệ thực tiễn quản lý tổ chức trong quản lý giáo dục tại nơi công tác.
 • 9
HỆ THỐNG VIỄN THÔNG - P

HỆ THỐNG VIỄN THÔNG - P

TRANG 7 GIỚI THIỆU CHUNG CÁC TỔ CHỨC TIÊU CHUẨN • Liên minh viễn thông Quốc tế ITU • Viện tiêu chuẩn viễn thông châu Âu ETSI • Viện kỹ thuật điện và điện tử IEEE • Tổ chức đặc trách kỹ t[r]
 • 49
Thuyết minh dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy phạm quản lý, bảo trì công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, cột treo cáp và mạng cáp ngoại vi viễn thông

Thuyết minh dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy phạm quản lý, bảo trì công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, cột treo cáp và mạng cáp ngoại vi viễn thông

lý, khai thác, bảo dưỡng, giám sát, đo kiểm tra các thành phần và phụ kiện có liênquan tới mạng ngoại vi viễn thông (như cáp sợi quang, cáp sợi đồng, hầm cáp, ...).Các tài liệu tiêu chuẩn này có ý nghĩa rất quan trọng giúp cho các nhà nghiên cứu,quản lý mạng viễn thông tham khảo để phục vụ cho công tác quản lý, bảo dưỡngmạng ngoại vi viễn thông. Đồng thời, các tài liệu tiêu chuẩn này cũng được nhómnghiên cứu tham khảo trong việc quy định đối với một số nội dung kỹ thuật chuyênmôn trong quá trình xây dựng dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Quy phạm quảnlý, bảo trì hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm, cột treo cáp và mạng cáp ngoại vi viễnthông”. Cụ thể các tham khảo đối với các nội dung quy định trong dự thảo quy chuẩnđược tổng hợp trong “Bảng đối chiếu nội dung QCVN và tài liệu tham khảo” trongMục 5 của tài liệu thuyết minh này.2.2. Tình hình đối tượng tiêu chuẩn hóa trong nước nướcĐể đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nướctrong giai đoạn hiện nay và trong tương lai, Bộ Bưu chính Viễn thông (nay là Bộthông tin và truyền thông) đã phối hợp với Cục Tiêu chuẩn hóa Viễn thông của Liênminh Viễn thông quốc tế (ITU) tổ chức Hội thảo về Mạng ngoại vi cho truy nhập nộihạt và Cuộc họp Nhóm Nghiên cứu số 6 của ITU. Việc tổ chức Hội thảo và Cuộc họpnhóm Nghiên cứu số 6 cho phép Việt Nam tham khảo và học hỏi kinh nghiệm củanhiều nước về quy hoạch, áp dụng công nghệ, triển khai và xây dựng mạng ngoại vi,chính sách quản lý mạng ngoại vi trong môi trường cạnh tranh và cung cấp đa dịchvụ, đồng thời hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác nghiên cứu xây dựng vàban hành các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm liên quan đến mạng ngoại vi ở ViệtNam. Việc phối hợp với ITU tổ chức sự kiện này tại Việt Nam đã tạo điều kiện thúcđẩy mối quan hệ hợp tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật và phát triển đào tạo tronglĩnh vực viễn thông giữa Việt Nam với các nước thành viên của ITU, đồng thời đâycũng là hoạt động góp phần nâng cao uy tín và vị thế của ngành thông tin truyềnthông Việt Nam trên con đường hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế.Trong những năm gần đây, sự phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông đã góp phầnthúc đẩy các dịch vụ viễn thông phát triển vượt bậc, đưa Việt Nam trở thành mộtquốc gia có tốc độ phát triển viễn thông nhanh trong khu vực và trên thế giới. Tuynhiên, việc phát triển và quản lý hạ tầng viễn thông, đặc biệt là hạ tầng kỹ thuật viễnthông thụ động (nhà, trạm máy; cống, bể cáp; cột ăng ten; cột dây thông tin) vẫn cònnhiều hạn chế như: nhận thức chưa thống nhất; cơ chế, chính sách, quy hoạch, tiêuchuẩn, quy chuẩn kỹ thuật còn thiếu và chưa đồng bộ; một số quy định quản lý chưacụ thể và sử dụng chưa hiệu quả; công tác thực thi pháp luật còn nhiều bất cập.Ở trong nước hiện nay mới chỉ có một số văn bản quy định liên quan đến quảnlý, bảo trì công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, cột treo cáp và mạng cáp ngoại vi viễnthông như sau: Luật Viễn thông số 412009QH12 ngày 23112009 của Quốc hội Khóa 12.
 • 33
TIỂU LUẬN: TRIẾT LÝ VỀ QUẢN LÝ NHÂN SỰ TẠI TRUNG TÂM VIỄN THÔNG

TIỂU LUẬN: TRIẾT VỀ QUẢN NHÂN SỰ TẠI TRUNG TÂM VIỄN THÔNG

Tiểu luận: Triết lý về quản lý nhân sự tại Trung Tâm Viễn Thông
 • 25
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỆ THỐNG IBS  NỘI DUNG CHƯƠNG 4 POT

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỆ THỐNG IBS NỘI DUNG CHƯƠNG 4 POT

Bảng 4.1: Đo mức tín hiệu thu tại toà Ruby 1 Mức thu đo được tại các vị trí như: hành lang, cầu thang bộ là tương đối tốt tuy vậy vẫn xảy ra rớt cuộc gọi, đối với các khu vực như: cầu thang máy, trong các phòng kín mức thu tương đối yếu vào khoảng –95dBm. Từ kết quả trên,có thề thấy mức thu trong hầu hết diện tích của toà nhà là đảm bảo yêu cầu dịch vụ.
 • 18
GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN LỰC LAO ĐỘNG Ở VIỄN THÔNG AN GIANG ĐẾN NĂM 2020

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN LỰC LAO ĐỘNG Ở VIỄN THÔNG AN GIANG ĐẾN NĂM 2020

1.2 Chủ trương chính sách của Đảng về nâng cao chất lượng nguồn lực lao động ở nước ta hiện nay Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI chủ trương: - N âng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới toàn diện và phát triển nhanh giáo dục và đào tạo. Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là một đột phá chiến lược, là yếu tố quyết định đẩy mạnh phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và là lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất, bảo đảm cho phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững. Ðặc biệt coi trọng phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi, đội ngũ chuyên gia, quản trị doanh nghiệp giỏi, lao động lành nghề và cán bộ khoa học, công nghệ đầu đàn. Ðào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đa dạng, đa tầng của công nghệ và trình độ phát triển của các lĩnh vực, ngành nghề. Thực hiện liên kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp, cơ sở sử dụng lao động, cơ sở đào tạo và Nhà nước để phát triển nguồn nhân lực theo nhu cầu xã hội. Thực hiện các chương trình, đề án đào tạo nhân lực chất lượng cao đối với các ngành, lĩnh vực chủ yếu, mũi nhọn. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, phát huy nhân tài; đào tạo nhân lực cho phát triển kinh tế tri thức. [4,130]
 • 28
TỔ CHỨC MẠNG VIỄN THÔNG

TỔ CHỨC MẠNG VIỄN THÔNG

CẤU HÌNH MVT _MẠNG HỔN HỢP_.[r]
 • 34
QUẢN LÝ MẠNG TRONG MẠNG VIỄN THÔNG

QUẢN MẠNG TRONG MẠNG VIỄN THÔNG

Cây Internet có ba cây con liên quan đến quản lý, đó là: quản lý,thử nghiệm và riêng. Các cây con này được sử dụng để ghi lại các MIB khác nhau theo chuẩn Internet (MIB-II), các chuẩn MIB đang được xem xét (RMON) và MIB thuộc sản phẩm từ nhiều nhà chế tạo thiết bị khác nhau (như hình 2.16 ):Tốt nhất là ta nên xem xét cấu trúc của cây như một phương tiện để thực hiện hai mục đích. Thứ nhất, nó cho ta một đặc điểm nhận dạng duy nhất của các thông tin bị quản lý. Ví dụ hình 2-16 chỉ ra một đường 1.3.6.1.2.1.1.1 dẫn tới tế bào sysDesc chứa các thông tin mô tả về hệ thống. Thứ hai, nó cho phép nhóm các thông tin liên quan tới một cây con. Ví dụ tại hình 2-16, tất cả mọi thông tin bị quản lý gắn dưới hệ thống Internet được ghi dưới cây con 1.3.6.1.2.1.1. hãy nhớ rằng cấu trúc thư mục của thông tin bị quản lý là tĩnh. Vị trí của thông tin trên cây MIB được xác định tại thời điểm người ta thiết kế MIB.
 • 23
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG VIỄN THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ: QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG VIỄN THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng quản lý Nhà nước về hoạt động viễn thông tại Đà Nẵng từ năm 2011 – 2016 và qua đó đề xuất một số khuyến nghị giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý Nhà nước về hoạt động viễn thông tại thành phố đến năm 2020.
 • 26
QCVN 35:2019/BTTTT

QCVN 35:2019/BTTTT

Quy chuẩn này quy định mức giới hạn các chỉ tiêu chất lượng đối với dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất theo phương thức quay số trực tiếp. Quy chuẩn này áp dụng đối với Cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất (sau đây gọi tắt DNCCDV) để thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ này theo quy định của Nhà nước và của Bộ Thông tin và Truyền thông. Quy chuẩn này cũng là cơ sở để người sử dụng giám sát chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất của các doanh nghiệp.
 • 7
THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC CỦA TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

THỰC TRẠNG VỀ QUẢN CHIẾN LƯỢC CỦA TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

Thực trạng về quản lý chiến lược của tổng công ty bưu chính viễn thông Việt Nam
 • 51
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN FDI TRONG LĨNH VỰC BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM - PHẠM THỊ THANH THUỶ

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN VÀ SỬ DỤNG VỐN FDI TRONG LĨNH VỰC BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM - PHẠM THỊ THANH THUỶ

Tiểu luận "Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn FDI trong lĩnh vực Bưu chính viễn thông Việt Nam - Phạm Thị Thanh Thuỷ".
 • 76
2425_NGHIEN CUU QUAN LY KHAI THAC TRAM PHAT SONG TU XA

2425_NGHIEN CUU QUAN LY KHAI THAC TRAM PHAT SONG TU XA

Việc ứng dụng các thiết bị sử dụng công nghệ hiện đại để quản lý, vận hành và điều khiển từ xa đã được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như: Viễn thông, ngân hàng và ngành nghề khá[r]
 • 5
KIỂM ĐỊNH ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH VIỄN THÔNG POTX

KIỂM ĐỊNH ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH VIỄN THÔNG POTX

Địa chỉ: To à nhà C ục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và truy ền thông Yên Hòa - C ầu Giấy – Hà N ội b. TRUNG TÂM KI ỂM ĐỊNH V À CH ỨNG NHẬN 2 Địa chỉ: Số 27 Nguyễn Bỉnh Khi êm - Qu ận 1 – Thành ph ố
 • 6
HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM VIỄN THÔNG QUỐC TẾ KHU VỰC I

HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM VIỄN THÔNG QUỐC TẾ KHU VỰC I

Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của trung tâm viễn thông quốc tế khu vực I.
 • 58
CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẤU THẦU TẠI VIỄN THÔNG LẠNG SƠN-THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẤU THẦU TẠI VIỄN THÔNG LẠNG SƠN-THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Công tác tổ chức đấu thầu tại Viễn Thông Lạng Sơn-Thực trạng và giải pháp .doc
 • 117
HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM VIỄN THÔNG QUỐC TẾ KHU VỰC I

HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM VIỄN THÔNG QUỐC TẾ KHU VỰC I

Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của trung tâm viễn thông quốc tế khu vực I
 • 66
HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM VIỄN THÔNG QUỐC TẾ KHU VỰC I.

HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM VIỄN THÔNG QUỐC TẾ KHU VỰC I.

Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của trung tâm viễn thông quốc tế khu vực I.
 • 62
CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ TẠI TRUNG TÂM VIỄN THÔNG ĐIỆN LỰC ĐIỆN BIÊN

CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN TẠI TRUNG TÂM VIỄN THÔNG ĐIỆN LỰC ĐIỆN BIÊN

Luận Văn: Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý tại Trung tâm Viễn Thông Điện lực Điện Biên
 • 72
THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC CỦA TỔNG CTY BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VN

THỰC TRẠNG VỀ QUẢN CHIẾN LƯỢC CỦA TỔNG CTY BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VN

Luận văn : Thực trạng về quản lý chiến lược của tổng Cty bưu chính viễn thông VN
 • 51
Phân tích vai trò của tổ chức xã hội trong quản lý hành chính nhà nước

Phân tích vai trò của tổ chức xã hội trong quản hành chính nhà nước

Phân tích vai trò của tổ chức xã hội trong quản lý hành chính nhà nước.Phân tích vai trò của tổ chức xã hội trong quản lý hành chính nhà nước.Phân tích vai trò của tổ chức xã hội trong quản lý hành chính nhà nước.Phân tích vai trò của tổ chức xã hội trong quản lý hành chính nhà nước.Phân tích vai trò của tổ chức xã hội trong quản lý hành chính nhà nước.Phân tích vai trò của tổ chức xã hội trong quản lý hành chính nhà nước.
 • 1
CÔNG BỐ SỰ PHÙ HỢP ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH VIỄN THÔNG PPT

CÔNG BỐ SỰ PHÙ HỢP ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH VIỄN THÔNG PPT

K ết quả tự đánh giá k èm theo k ết quả đo kiểm công tr ình vi ễn thông (đối với công trình vi ễn thông thuộc danh mục công tr ình vi ễn thông bắt buộc công b ộ sự ph ù h ợp) theo mẫu do Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin v à Truy ền thông ban h ành kèm theo Quy ết định số 83/2009/QĐ -QLCL ngày 29/05/2009
 • 5
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI BƯU ĐIỆN TRUNG TÂM 7

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI BƯU ĐIỆN TRUNG TÂM 7

2.3.2. Lực lượng bán hàng. Toàn trung tâm có 165 lao động trong đó quản lý là 39 người chiếm 23%; lao động nam giới là 33 người chiếm tỷ lệ 20%, lao động nữ giới là 132 người chiếm tỷ lệ 80%. Tất cả họ đều là lực lượng bán hàng của trung tâm. Họ chỉ khác nhau ở vị trí làm việc và cách thức bán hàng mà thôi. “giao dịch viên” và “bưu tá” là những người bán hàng trực tiếp. Họ tiếp xúc trực tiếp với khách hàng. Những người làm hành chính tại các phòng ban và lái xe là những người bán hàng gián tiếp. Họ không tiếp xúc trực tiếp với khách hàng nhưng họ ở sau những người bán hàng trực tiếp để hỗ trợ và giúp hoàn thành sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng. Những người quản lý thực hiện bán hàng cấp quản trị. Họ mang đến các bản hợp đồng có giá trị lớn cho trung tâm nhờ việc tiếp thị bán hàng khi gặp gỡ với giám đốc ( phó giám đốc) công ty phía khách hàng. Về trình độ của lao động trung tâm 7, tại thời điểm năm 2010 thì trình độ đại học là 44 người chiếm 26.7%, cao đẳng là 21 người chiếm 12.7%, trung cấp là 26 người chiếm 15.8%, Sơ cấp là 74 người chiếm 44.8%, không có lao động chưa qua đào tạo và lao động trình độ trên đại học. Số lượng lao động ở trình độ sơ cấp còn nhiều. Để đảm bảo chất lượng cung cấp dịch vụ Trung tâm đã tiến hành tạo điều kiện cho các nhân viên học tiếp lên và cho nhân viên tham gia các lớp đào tạo nâng cao nghiệp vụ do BĐTPHN tổ chức. Tuy nhiên cần thường xuyên nâng cao tinh thần trách nhiệm và sự sáng tạo cho nhân viên để không còn hiện tượng nói không trong bán hàng.
 • 47
Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý thư viện trực tuyến tại trường bưu chính viễn thông lào (tt)

Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý thư viện trực tuyến tại trường bưu chính viễn thông lào (tt)

Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý thư viện trực tuyến tại trường bưu chính viễn thông lào (tt)Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý thư viện trực tuyến tại trường bưu chính viễn thông lào (tt)Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý thư viện trực tuyến tại trường bưu chính viễn thông lào (tt)Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý thư viện trực tuyến tại trường bưu chính viễn thông lào (tt)Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý thư viện trực tuyến tại trường bưu chính viễn thông lào (tt)Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý thư viện trực tuyến tại trường bưu chính viễn thông lào (tt)Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý thư viện trực tuyến tại trường bưu chính viễn thông lào (tt)Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý thư viện trực tuyến tại trường bưu chính viễn thông lào (tt)Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý thư viện trực tuyến tại trường bưu chính viễn thông lào (tt)Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý thư viện trực tuyến tại trường bưu chính viễn thông lào (tt)Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý thư viện trực tuyến tại trường bưu chính viễn thông lào (tt)Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý thư viện trực tuyến tại trường bưu chính viễn thông lào (tt)Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý thư viện trực tuyến tại trường bưu chính viễn thông lào (tt)Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý thư viện trực tuyến tại trường bưu chính viễn thông lào (tt)Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý thư viện trực tuyến tại trường bưu chính viễn thông lào (tt)Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý thư viện trực tuyến tại trường bưu chính viễn thông lào (tt)Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý thư viện trực tuyến tại trường bưu chính viễn thông lào (tt)
 • 26
Công tác văn thư lưu trữ tại Ban quản lý chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích: Thực trạng và giải pháp

Công tác văn thư lưu trữ tại Ban quản chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích: Thực trạng và giải pháp

MỤC LỤCA. PHẦN MỞ ĐẦU1LỜI CẢM ƠN4CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH51.1 Lịch sử hình thành, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích51.2 Tình hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức cảu bộ phân văn thư, lưu trữ của cơ quan, tổ chức8CHƯƠNG 2: VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC VĂN THƯ – LƯU TRỮ TRONG BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH92.1 Hoạt động quản lý92.1.1 Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ của Ban quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích92.2 Hoạt động nghiệp vụ102.2.1 Đối với công tác văn thư102.2.1.1 Soạn thảo văn bản102.2.1.2 Quản lý văn bản đến112.2.1.3 Quản lý văn bản đi172.2.1.4. Lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ vào Lưu trữ cơ quan212.2.1.5 . Quản lý và sử dụng con dấu .222.2.2.Đối với công tác Lưu trữ232.2.2.1. Thu thập hồ sơ , tài liệu vào Lưu trữ Ban232.2.2.2.Xác định giá trị tài liệu242.2.2.3. Chỉnh lý tài liệu252.2.2.4 .Kho lưu trữ và các trang thiết bị bảo quản tài liệu Lưu trữ252.2.2.5 Công tác tổ chức khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ25Chương 3: Báo cáo kết quả thực tập tại Ban quản lý chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích và đề xuất, khuyến nghị273.1 Báo cáo tóm tắt những công việc đã làm trong thời gian thực tập và kết quả đạt được273.2 Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác văn thư lưu trữ của Ban quản lý chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích273.3 Một số khuyến nghị28PHẦN KẾT LUẬN30PHỤ LỤC
 • 43
Các cam kết tự do hoá dịch vụ Viễn thông của Việt Nam với các tổ chức kinh tế quốc tế và trong hiệp định thương mại Việt Mỹ

Các cam kết tự do hoá dịch vụ Viễn thông của Việt Nam với các tổ chức kinh tế quốc tế và trong hiệp định thương mại Việt Mỹ

Các cam kết tự do hoá dịch vụ Viễn thông của Việt Nam với các tổ chức kinh tế quốc tế và trong hiệp định thương mại Việt MỹCác cam kết tự do hoá dịch vụ Viễn thông của Việt Nam với các tổ chức kinh tế quốc tế và trong hiệp định thương mại Việt MỹCác cam kết tự do hoá dịch vụ Viễn thông của Việt Nam với các tổ chức kinh tế quốc tế và trong hiệp định thương mại Việt MỹCác cam kết tự do hoá dịch vụ Viễn thông của Việt Nam với các tổ chức kinh tế quốc tế và trong hiệp định thương mại Việt MỹCác cam kết tự do hoá dịch vụ Viễn thông của Việt Nam với các tổ chức kinh tế quốc tế và trong hiệp định thương mại Việt MỹCác cam kết tự do hoá dịch vụ Viễn thông của Việt Nam với các tổ chức kinh tế quốc tế và trong hiệp định thương mại Việt MỹCác cam kết tự do hoá dịch vụ Viễn thông của Việt Nam với các tổ chức kinh tế quốc tế và trong hiệp định thương mại Việt MỹCác cam kết tự do hoá dịch vụ Viễn thông của Việt Nam với các tổ chức kinh tế quốc tế và trong hiệp định thương mại Việt MỹCác cam kết tự do hoá dịch vụ Viễn thông của Việt Nam với các tổ chức kinh tế quốc tế và trong hiệp định thương mại Việt MỹCác cam kết tự do hoá dịch vụ Viễn thông của Việt Nam với các tổ chức kinh tế quốc tế và trong hiệp định thương mại Việt MỹCác cam kết tự do hoá dịch vụ Viễn thông của Việt Nam với các tổ chức kinh tế quốc tế và trong hiệp định thương mại Việt MỹCác cam kết tự do hoá dịch vụ Viễn thông của Việt Nam với các tổ chức kinh tế quốc tế và trong hiệp định thương mại Việt MỹCác cam kết tự do hoá dịch vụ Viễn thông của Việt Nam với các tổ chức kinh tế quốc tế và trong hiệp định thương mại Việt Mỹ
 • 126
ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CANH TRANH CỦA VIỄN THÔNG VIỆT NAM KHI GIA NHẬP TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI WTO

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CANH TRANH CỦA VIỄN THÔNG VIỆT NAM KHI GIA NHẬP TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI WTO

- Ưu tiên chính sách giá cước thấp nhằm phát triển thuê bao, tận dụng tính kinh tế theo quy mô: cước di động bình quân của Việt Nam hiện nay là 1.200-1.500 đồng mỗi phút. Mức này được coi là thấp so với bình quân trong khu vực và thế giới, đồng thời các doanh nghiệp viễn thông liên tiếp tung ra các chương trình khuyến mãi tặng 100% giá trị thẻ nạp khiến cước dịch vụ này về thực chất đang giảm khoảng 50%, Mức cước này đã tiệm cận đến giá thành.
 • 11
HÒAN THIỆN TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ Ở TRUNG TÂM VIỄN THÔNG KHU VỰC 1

HÒAN THIỆN TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN Ở TRUNG TÂM VIỄN THÔNG KHU VỰC 1

Luận văn :Hòan thiện tổ chức bộ máy quản lý ở trung tâm Viễn thông khu vực 1
 • 57
HOÀN THIỆN TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ Ở TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỄN THÔNG KHU VỰC 1

HOÀN THIỆN TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN Ở TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỄN THÔNG KHU VỰC 1

Luận văn :Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý ở Trung tâm dịch vụ viễn thông khu vực 1
 • 96
MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ Ở DOANH NGHIỆP VIỄN THÔNG VĨNH PHÚC

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN Ở DOANH NGHIỆP VIỄN THÔNG VĨNH PHÚC

Một số giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý ở Doanh nghiệp Viễn thông Vĩnh Phúc
 • 72
HOÀN THIỆN TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ Ở TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỄN THÔNG KHU VỰC 1

HOÀN THIỆN TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN Ở TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỄN THÔNG KHU VỰC 1

Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý ở Trung tâm dịch vụ viễn thông khu vực 1
 • 96
Ngành viễn thông Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Ngành viễn thông Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Ngành viễn thông Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tếNgành viễn thông Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tếNgành viễn thông Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tếNgành viễn thông Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tếNgành viễn thông Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tếNgành viễn thông Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tếNgành viễn thông Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tếNgành viễn thông Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tếNgành viễn thông Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tếNgành viễn thông Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tếNgành viễn thông Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tếNgành viễn thông Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tếNgành viễn thông Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tếNgành viễn thông Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tếNgành viễn thông Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tếNgành viễn thông Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tếNgành viễn thông Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tếNgành viễn thông Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tếNgành viễn thông Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
 • 137
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CP THIẾT KẾ VIỄN THÔNG TIN HỌC ĐÀ NẴNG

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CP THIẾT KẾ VIỄN THÔNG TIN HỌC ĐÀ NẴNG

Đề tài này ñã lần lượt ñưa ra các khái niệm và vai trò của kế toán trách nhiệm. Là một phần của kế toán quản trị, kế toán trách nhiệm ñóng vai trò cung cấp thông tin cho các nhà quản trị trong việc tổ chức và ñiều hành công ty, ñồng thời giúp cho nhà quản trị kiểm soát quản lý, ñánh giá và ñiều chỉnh nhằm hướng ñến mục tiêu chung của doanh nghiệp.
 • 26
TRẦN-MẠNH-TUẤN-PHÓ-CỤC-TRƯỞNG-CỤC-VIỄN-THÔNG

TRẦN-MẠNH-TUẤN-PHÓ-CỤC-TRƯỞNG-CỤC-VIỄN-THÔNG

Quy định này đã khắc phục những bất cập trong công tác quản lý và sử dụng các loại mã, số viễn thông, như: sử dụng kho số viễn thông chưa hiệu quả, chưa có tiêu chí để đánh giá hiệu suất[r]
 • 18
TÌM HIỂU VỀ MULTICAST VÀ ỨNG DỤNG TRONG DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH TẠI FPT TELECOM

TÌM HIỂU VỀ MULTICAST VÀ ỨNG DỤNG TRONG DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH TẠI FPT TELECOM

Theo tổ chức Liên Hiệp Viễn Thông Quốc Tế ITU thì IPTV là dịch vụ đa phương tiện bao gồm truyền hình, video, audio, văn bản, đồ họa và dữ liệu qua một mạng IP và được quản lý để cung cấp[r]
 • 47
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ DI ĐỘNG NỘI VÙNG TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ DI ĐỘNG NỘI VÙNG TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Bưu điện Hải Phòng. a) Đặc điểm công nghệ kỹ thuật. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Bưu chính Viễn thông luôn phải đảm bảo sao cho quá trình này diễn ra liên tục ở các khâu. Nếu một khâu không hoạt động thì sản phẩm sẽ không có giá trị sử dụng. Do đó chỉ tiêu chất lượng sản phẩm Bưu chính Viễn thông là vô cùng quan trọng, chỉ khi chất lượng truyền đưa thông tin cao thì mới có chất lượng sản phẩm cao. Vì thế việc đầu tư phát triển phải được thực hiện tập trung đồng bộ các quy trình công nghệ và định mức kỹ thuật, các chính sách kỹ thuật phát triển phải được thực hiện thống nhất trên toàn quốc và phù hợp với phương tiện truyền thông của các nước trên thế giới. Đây là điểm khác biệt giữa Bưu chính Viễn thông với các ngành sản xuất khác, vì trong xí nghiệp công nghiệp từng xí nghiệp riêng biệt có thể có mức độ ứng dụng kỹ thuật mới khác nhau, trong ngành Bưu chính Viễn thông vấn đề này phải có quy định nghiêm ngặt nếu không thông tin sẽ không thông suốt.
 • 27

Xem thêm

Từ khóa: bien phap quan ly va nang cao hieu qua sư dụng von của doanh nghiepđề tài lý luận tuần hoàn và chu chuyển của tư bản ý nghĩa của việc nghiên cứu lý luận đó trong việc quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp filescẩm nang quản lý hiệu quảkỹ năng lãnh đạo và quản lý hiệu quảkỹ năng lãnh đạo quản lý hiệu quảchức năng quản lý nền kinh tế của nhà nướckỹ năng quản lý hiệu quả công việccẩm nang quản lý hiệu quả ebooksách các kỹ năng quản lý hiệu quảcác kỹ năng quản lý hiệu quảcẩm nang quản lý hiệu quả kỹ năng thuyết trìnhsách cẩm nang quản lý hiệu quảquản lý hiệu suất làm việc của nhân viênbiện pháp quản lý tổ chuyên môn của hiệu trưởng trường thpt thị xã chí linh tỉnh hải dươngcẩm nang quản lý hiệu quả quản lý sự thay đổiBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam