0
 1. Trang chủ >
 2. Kỹ thuật >
 3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

Tổ chức lớp truyền tải

NGHIÊN CỨU MẠNG NGN CỦA VNPT VÀ CÁC DỊCH VỤ TRONG NGN CHƯƠNG 4 POTX

NGHIÊN CỨU MẠNG NGN CỦA VNPT VÀ CÁC DỊCH VỤ TRONG NGN CHƯƠNG 4 POTX

Các b ộ tập trung ATM+IP cũng được kết nối với các nút chuy ển mạch nội vùng b ằng các tuyến truyền dẫn tối thiểu 155 Mb/s. Ngo ài ra các b ộ tập trung n ày được kết nối tới các bộ truy nhập ở lớp truy nhập bằng các tuyến n*E1. nhiệm vụ c ủa các bộ tập trung n ày là t ập hợp các luồng E1 th ành lu ồng ATM và chúng được đặt tại các điểm truyền dẫn nội tỉnh hiện nay. Số lượng các bộ tập chung phụ thuộc
 • 19
SKKN Kinh nghiệm tổ chức trò chơi học tập để dạy học vần ở lớp 1

SKKN Kinh nghiệm tổ chức trò chơi học tập để dạy học vần ở lớp 1

SKKN Kinh nghiệm tổ chức trò chơi học tập để dạy học vần ở lớp 1SKKN Kinh nghiệm tổ chức trò chơi học tập để dạy học vần ở lớp 1SKKN Kinh nghiệm tổ chức trò chơi học tập để dạy học vần ở lớp 1SKKN Kinh nghiệm tổ chức trò chơi học tập để dạy học vần ở lớp 1SKKN Kinh nghiệm tổ chức trò chơi học tập để dạy học vần ở lớp 1SKKN Kinh nghiệm tổ chức trò chơi học tập để dạy học vần ở lớp 1SKKN Kinh nghiệm tổ chức trò chơi học tập để dạy học vần ở lớp 1SKKN Kinh nghiệm tổ chức trò chơi học tập để dạy học vần ở lớp 1SKKN Kinh nghiệm tổ chức trò chơi học tập để dạy học vần ở lớp 1SKKN Kinh nghiệm tổ chức trò chơi học tập để dạy học vần ở lớp 1SKKN Kinh nghiệm tổ chức trò chơi học tập để dạy học vần ở lớp 1SKKN Kinh nghiệm tổ chức trò chơi học tập để dạy học vần ở lớp 1SKKN Kinh nghiệm tổ chức trò chơi học tập để dạy học vần ở lớp 1
 • 12
LUẬN VĂN THẠC SỸ HỆ THỐNG ĐIỆN CÔNG NGHỆ TRUYỀN TẢI ĐIỆN CAO ÁP MỘT CHIỀU HVDC

LUẬN VĂN THẠC SỸ HỆ THỐNG ĐIỆN CÔNG NGHỆ TRUYỀN TẢI ĐIỆN CAO ÁP MỘT CHIỀU HVDC

ph ản kháng hoặc điều chỉnh đặc tính điều khiển của bộ biến đổi. Khi truyền tải điện m ộ t chi ều qua m ột khoảng cách lớn , s ự giả m thi ểu tổn thất công suất tr ên đường dây s ẽ dẫn đến sự vận h ành t ại một cấp điện áp một chiều không thay đổi v à s ự linh ho ạt vận h ành c ủa bộ biến đổi bị hạn chế . Đối với các li ên k ết một chiều “Back to
 • 121
Lớp MAC của wimax di động (Tiểu luận môn các mạng thông tin vô tuyến)

Lớp MAC của wimax di động (Tiểu luận môn các mạng thông tin vô tuyến)

Các tiêu chuẩn Wimax IEEE 802.162009 và IEEE 802.16m được xây dựng cho các dịch vụ băng rộng: thoại, số liệu, videoCung cấp giao diện giữa các lớp truyền tải cao hơn và lớp vật líQuản lí các tài nguyên vô tuyến của giao diện vô tuyến. Kiểm soát việc truy cập và truyền tải dữ liệu của máy tính trên mạngĐảm bảo QoS cao để hỗ trợ các ứng dụng khác nhau bao gồm các ứng dụng đòi hỏi trễ nhỏ nhưng cho phép dung sai lỗi như truyền hình, thoại và các ứng dụng đòi hỏi tỉ lệ lỗi thấp nhưng cho phép trễ lớn như truyền số liệu
 • 31
 ÔN TẬP LẦN 5 MÔN LÝ 6,7,8,9.

 ÔN TẬP LẦN 5 MÔN LÝ 6,7,8,9.

Câu 14: Trên một đường dây truyền tải điện có công suất truyền tải không đổi, nếu tăng tiết diện dây dẫn lên gấp đôi, đồng thời cũng tăng hiệu điện thế truyền tải điện năng lên gấp đôi [r]
 • 7
ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN TẢI

ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN TẢI

Ở trên là 1 mô hình đường dây gồm đầy đủ các thành phần cơ bản. Z là tổng trở kháng Z = (R+jX) per unit Y là tổng dẫn nạp Y = (G+jB) per unit L là độ dài mạch.Một mạch truyềnỞ trên là 1 mô hình đường dây gồm đầy đủ các thành phần cơ bản. Z là tổng trở kháng Z = (R+jX) per unit Y là tổng dẫn nạp Y = (G+jB) per unit L là độ dài mạch.Một mạch truyền
 • 12
TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG

TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG

Câu 14. Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa, ở cuối nguồn khơng dùng máy hạ thế. Cần phải tăng điện áp của nguồn lên bao nhiêu lần để giảm cơng suất hao phí trên đường dây 100 lần nhưng vẫn đảm bảo cơng suất nơi tiêu thụ nhận được là khơng đổi. Biết điện áp tức thời u cùng pha với dịng điện tức thời i và ban đầu độ giảm điện áp trên đường dây bằng 10% điện áp của tải tiêu thụ :
 • 15
BÁO HIỆU SỐ 7 TRONG MẠNG NGN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

BÁO HIỆU SỐ 7 TRONG MẠNG NGN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Kiến trúc giao thức cho truyền tải hướng kết nối...73 TRANG 8 DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU TRANG 9 CÁC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT Thuật ngữ Tiếng Anh Tiếng Việt AAL _ATM Adaptation Layer_ Lớp t[r]
 • 82
GIÁO ÁN CHƯƠNG TRÌNH MỚI: LỚP LÁ ĐỀ TÀI: HÃY BẢO VỆ TÔI DOCX

GIÁO ÁN CHƯƠNG TRÌNH MỚI: LỚP LÁ ĐỀ TÀI: HÃY BẢO VỆ TÔI DOCX

Sau khi trẻ hoàn thành, trò chuyện với trẻ về ý nghĩa bức tranh mà trẻ vừa tạo ra. 3. Hoạt động 3: Bảo vệ môi trường. Các nhóm trưng bày bức tranh lớn với các thông điệp về bảo vệ môi trường ở ngoài hành lang và cửa lớp, mỗi nhóm là một chủ đề khác nhau về bảo vệ thiên nhiên, môi trường nhằm truyền tải thông tin đến với mọi người.
 • 3
Nghị định Số 169/2003/NĐ-CP của Chính phủ về an toàn điện

Nghị định Số 169/2003/NĐ-CP của Chính phủ về an toàn điện

Nghị định này quy định về an toàn điện trong sản xuất, truyền tải, phân phối và sử dụng điện nhằm đảm bảo an toàn đối với con người, các trang thiết bị và công trình điện. Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động điện lực, sử dụng điện, chế tạo thiết bị điện và các tổ chức, cá nhân liên quan khác trên lãnh thổ Việt Nam...
 • 12
SKKN Tổ chức trò chơi trong môn Luyện từ và câu lớp 2

SKKN Tổ chức trò chơi trong môn Luyện từ và câu lớp 2

SKKN Tổ chức trò chơi trong môn Luyện từ và câu lớp 2SKKN Tổ chức trò chơi trong môn Luyện từ và câu lớp 2SKKN Tổ chức trò chơi trong môn Luyện từ và câu lớp 2SKKN Tổ chức trò chơi trong môn Luyện từ và câu lớp 2SKKN Tổ chức trò chơi trong môn Luyện từ và câu lớp 2SKKN Tổ chức trò chơi trong môn Luyện từ và câu lớp 2SKKN Tổ chức trò chơi trong môn Luyện từ và câu lớp 2SKKN Tổ chức trò chơi trong môn Luyện từ và câu lớp 2SKKN Tổ chức trò chơi trong môn Luyện từ và câu lớp 2SKKN Tổ chức trò chơi trong môn Luyện từ và câu lớp 2SKKN Tổ chức trò chơi trong môn Luyện từ và câu lớp 2SKKN Tổ chức trò chơi trong môn Luyện từ và câu lớp 2SKKN Tổ chức trò chơi trong môn Luyện từ và câu lớp 2
 • 25
Tổ chức trò chơi trong dạy luyện từ và câu lớp 2

Tổ chức trò chơi trong dạy luyện từ và câu lớp 2

Tổ chức trò chơi trong dạy luyện từ và câu lớp 2 Tổ chức trò chơi trong dạy luyện từ và câu lớp 2 Tổ chức trò chơi trong dạy luyện từ và câu lớp 2 Tổ chức trò chơi trong dạy luyện từ và câu lớp 2 Tổ chức trò chơi trong dạy luyện từ và câu lớp 2 Tổ chức trò chơi trong dạy luyện từ và câu lớp 2 Tổ chức trò chơi trong dạy luyện từ và câu lớp 2 Tổ chức trò chơi trong dạy luyện từ và câu lớp 2
 • 14
SKKN TỔ CHỨC TRÒ CHƠI TOÁN HỌC TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN LỚP 3

SKKN TỔ CHỨC TRÒ CHƠI TOÁN HỌC TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN LỚP 3

TỔ CHỨC TRÒ CHƠI TOÁN HỌC TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN LỚP 3TỔ CHỨC TRÒ CHƠI TOÁN HỌC TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN LỚP 3TỔ CHỨC TRÒ CHƠI TOÁN HỌC TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN LỚP 3TỔ CHỨC TRÒ CHƠI TOÁN HỌC TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN LỚP 3TỔ CHỨC TRÒ CHƠI TOÁN HỌC TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN LỚP 3TỔ CHỨC TRÒ CHƠI TOÁN HỌC TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN LỚP 3TỔ CHỨC TRÒ CHƠI TOÁN HỌC TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN LỚP 3TỔ CHỨC TRÒ CHƠI TOÁN HỌC TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN LỚP 3TỔ CHỨC TRÒ CHƠI TOÁN HỌC TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN LỚP 3TỔ CHỨC TRÒ CHƠI TOÁN HỌC TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN LỚP 3TỔ CHỨC TRÒ CHƠI TOÁN HỌC TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN LỚP 3TỔ CHỨC TRÒ CHƠI TOÁN HỌC TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN LỚP 3
 • 29
TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG. MÁY BIẾN ÁP

TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG. MÁY BIẾN ÁP

 Mạng điện xoay chiều sử dụng trong gia đình Mạng điện xoay chiều sử dụng trong gia đình thường dùng ở điện áp 220V, tại sao đường dây thường dùng ở điện áp 220V, tại sao đường dây truyền tải điện Bắc Nam cĩ điện áp 500kV?
 • 25
VLY9

VLY9

LÀM NHƯ TRANG 4 • TIẾT 40TIẾT 40:: TRUYỀN TẢI TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG ĐI XA TRANG 5 ĐỂ ĐƯA ĐIỆN TỪ NHÀ MÁY ĐIỆN ĐẾN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP LỚN TA DÙNG ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN TẢI TRANG 6 I / SỰ HAO P[r]
 • 20
Vật lý 12 Truyền tải điện năng đi xa. Máy biến áp.

Vật lý 12 Truyền tải điện năng đi xa. Máy biến áp.

truyền tải, hiệu điện ỏp được tăng lờn 10 lần cũn đường kớnh tiết diện của dõy tăng lờn hai lần? A. 100. B. 200. C. 400. D. 50. Cõu 21 :Ta cần truyền một cụng suất điện 10 6 (W) đến nơi tiờu thụ bằng đường dõy 1 pha, điện ỏp hiệu dụng 10(kV). Mạch điện cú hệ số cụng suất cos  = 0,85. Muốn cho cụng suất hao phớ trờn đường dõy khụng quỏ 5% cụng suất truyền thỡ điện trở của đường dõy phải cú giỏ trị
 • 7
máy Biến áp

máy Biến áp

1) Cơng dụng máy biến áp:-  Trong truyền tải điện năng: Dùng máy tăng áp cao để truyền tải trên đường dây cao thế, rồi giảm điện áp đến mạng phân phối…giúp giảm tiết diện và trọng lượng dây, hạ gá thành truyền tải điện năng.
 • 64
Môi trường truyền dẫn mạng

Môi trường truyền dẫn mạng

vào Đầu ra • Cáp quang có cấu tạo gồm dây dẫn trung tâm là sợi thủy tinh hoặc nhựa đã được tinh chế nhằm cho phép truyền đi tối đa các tín hiệu ánh sáng. • Sợi quang được tráng một lớp nhằm phản chiếu các tín hiệu.
 • 31
TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ: MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ KHÂU TRUYỀN TẢI ĐIỆN Ở VIỆT NAM

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ: MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ KHÂU TRUYỀN TẢI ĐIỆN Ở VIỆT NAM

Luận án nghiên cứu những vấn đề cơ bản, kinh nghiệm của các nước về mô hình tổ chức và cơ chế quản lý truyền tải điện. Luận án xem xét, đánh giá hoạt động quản lý thông qua mô hình tổ chức và cơ chế quản lý truyền tải điện; phân tích các yêu cầu và nhân tố ảnh hưởng, tìm ra các hạn chế và nguyên nhân của hạn chế làm cho quản lý truyền tải điện còn kém hiệu quả, chưa theo kịp với yêu cầu đổi mới của ngành điện Việt Nam. Luận án đề xuất các quan điểm và giải pháp nhằm hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế quản lý.
 • 14
TẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2016 MÔN VẬT LÝ TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ, HÀ TĨNH - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÍ CÓ ĐÁP ÁN

TẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2016 MÔN VẬT LÝ TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ, HÀ TĨNH - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÍ CÓ ĐÁP ÁN

Câu 43: Điện năng được truyền tải trên đường dây một pha có điện trở không đổi với công suất truyền đi là P và điện áp truyền tải là U thì hiệu suất truyền tải điện năng là 80%.. N[r]
 • 6
BÀI GIẢNG VOIP VÀ SS7

BÀI GIẢNG VOIP VÀ SS7

TRANG 11 SCCP  PHẦN TÍN HIỆU ĐIỀU KHIỂN KẾT NỐI  ĐƯỢC SỬ DỤNG NHƯ LÀ LỚP TRUYỀN TẢI CHO CÁC DỊCH VỤ DỰA TRÊN TCAP  Điện thoại miễn phí 800/888, thẻ điện thoại, chuyển vùng không dây [r]
 • 44
MÔN HỌC TÍN CHỈ: MẠNG THÔNG TIN QUANG POTX

MÔN HỌC TÍN CHỈ: MẠNG THÔNG TIN QUANG POTX

5.4. MẠNG TRUYỀN TẢI QUANG THẾ HỆ SAU (tiếp) + Thông tin trong gói đ i ề u khi ể n v ề chi ề u dài và th ờ i gian bù/tr ễ (offset) c ủ a burst đượ c s ử d ụ ng để b ổ sung vào thông tin chuy ể n ti ế p l ấ y ra t ừ LIB. Đặ c bi ệ t, s ử d ụ ng th ờ i gian tr ễ để xác đị nh chuy ể n đổ i t ừ b ướ c sóng vào trên m ộ t s ợ i quang t ớ i b ướ c sóng ra trên m ộ t s ợ i quang khác. Để chuy ể n ti ế p các burst liên ti ế p c ủ a cùng m ộ t k ế t n ố i (LSP) trên các b ướ c sóng khác nhau t ạ i m ộ t s ợ i quang, nhãn ch ỉ
 • 101
CHU DE 1-HE THONG TO CHUC TIN DUNG VN-LIGA GROUP

CHU DE 1-HE THONG TO CHUC TIN DUNG VN-LIGA GROUP

Là bài tham khảo, thông qua đây, phần nào truyền tải nội dung sơ lược thông tin về các Tổ chức tín dụng của VN
 • 83
BÁO CÁO TỐT NGHIỆP TÌM HIỂU VÀ VIẾT PHẦN MỀM NHÚNG CHO NÚT MẠNG KHÔNG DÂY DẠNG AD-HOC

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP TÌM HIỂU VÀ VIẾT PHẦN MỀM NHÚNG CHO NÚT MẠNG KHÔNG DÂY DẠNG AD-HOC

Một số yếu tố ảnh hưởng tới tiêu thụ năng lượng như: Kiến trúc giao thức mạng, Giao thức chọn đường, Hoạt động truyền nhận không dây,… Lớp truyền tải Lớp vật lý Lớp ứng dụng Lớp liên kết[r]
 • 22
Đề thi khảo sát GV- Nghĩa Đàn

Đề thi khảo sát GV- Nghĩa Đàn

Câu 1(2 điểm): Để dạy học cho học sinh lớp 9, phần: Tính chất hoá học của Sắt, anh (chị) hãy nêu các đơn vị kiến thức cần truyền tải để vừa phù hợp với đối tượng học sinh đại trà và học sinh khá giỏi . Cách truyền tải các đơn vị kiến thức đó.
 • 3
Các kênh trên giao diện vô tuyến LTE,các trạng thái của LTE UE ( Tiểu luận thông tin di động 2020 PTIT)

Các kênh trên giao diện vô tuyến LTE,các trạng thái của LTE UE ( Tiểu luận thông tin di động 2020 PTIT)

GIAO DIỆN VÔ TUYẾN LTE: CÁC KÊNH TRÊN GIAO DIỆN VÔ TUYẾNCÁC TRẠNG THÁI CỦA LTE UE Tiểu luận thông tin di động mới nhất Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thôngCác kênh truyền tải lớp vật lý cung cấp truyền thông tin tới lớp MAC và các lớp cao hơn Đặc trưng bởi lượng dữ liệu và đặc tính dữ liệu được truyền bởi lớp vật lý. So với UMTS, trong LTE không có kênh truyền tải chuyên dụng, các kênh vận chuyển có thể có 2 loại tùy theo hướng sử dụng: kênh vận chuyển đường xuống và đường lên
 • 22
BÀI GIẢNG MẠNG NGN  CHƯƠNG 8 POTX

BÀI GIẢNG MẠNG NGN CHƯƠNG 8 POTX

1. Giải pháp xây dựng NGN trên cơ sở mạng hiện tại 1.1 Nội dung của giải pháp: Cơ sở hạ tầng của mạng hiện tại được tổ chức lại và phát triển dần dần lên. Nâng cấp các thiết bị chuyển mạch hiện có (công nghệ TDM) để hỗ trợ các dịch vụ mới chất lượng cao như video, số liệu. Đồng thời có thể bổ sung có hạn chế một số chuyển mạch đa dịch vụ (chuyển mạch mềm) tại một số nút mạng chính, đặc biệt là trung tâm điều khiển và ứng dụng của các vùng lưu lượng.
 • 16
BÀI GIẢNG NEXT GENERATION NETWORK  CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH PART 2 PPTX

BÀI GIẢNG NEXT GENERATION NETWORK CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH PART 2 PPTX

− Bảo vệ tối đa nguồn vốn đã đầu tư trên mạng hiện tại. 1.3 Nhược điểm − Việc nâng cấp các chuyển mạch hiện có từ TDM sang IP/ATM chỉ là bước đệm mà không thay đổi được về cơ bản công nghệ chuyển mạch phục vụ cho các dịch vụ mới. Điều này có nghĩa là không giải quyết được vấn đề cơ bản là khả năng tạo dịch vụ mới cũng như nguyên tắc tổ chức mạng thế hệ mới. Và nó sẽ làm phát sinh nhiều vấn đề chuyển tiếp và làm tăng chi phí về sau.
 • 6
LA01 015 MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ KHÂU TRUYỀN TẢI ĐIỆN Ở VIỆT NAM

LA01 015 MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ KHÂU TRUYỀN TẢI ĐIỆN Ở VIỆT NAM

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ TRUYỀN TẢI đIỆN ...132 KẾT LUẬN CHƯƠNG III ...145 KẾT LUẬN...147 DANH MỤC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ ...150 DANHMỤCTÀILIỆUTHAMK[r]
 • 168
Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Đề xuất một số giải pháp nhằm đảm bảo chất lượng điện năng truyền tải trên lưới điện của Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1)

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Đề xuất một số giải pháp nhằm đảm bảo chất lượng điện năng truyền tải trên lưới điện của Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1)

Luận văn nghiên cứu cơ sở lý thuyết về chất lượng và đảm bảo chất lượng điện truyền tải, phân tích thực trạng chất lượng và đảm bảo chất lượng điện truyền tải tại Công ty Truyền tải điện 1 (giai đoạn 2009 đến 2011); đề xuất một số giải pháp nhằm đảm bảo chất lượng điện truyền tải tại Công ty Truyền tải điện 1.
 • 2
Kế hoạch tổ chức lớp nhận thức lớp 3

Kế hoạch tổ chức lớp nhận thức lớp 3

Kế hoạch tổ chức lớp nhận thức lớp 3Kế hoạch tổ chức lớp nhận thức lớp 3Kế hoạch tổ chức lớp nhận thức lớp 3Kế hoạch tổ chức lớp nhận thức lớp 3Kế hoạch tổ chức lớp nhận thức lớp 3Kế hoạch tổ chức lớp nhận thức lớp 3
 • 2
CÔNG TÁC LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN

CÔNG TÁC LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN

CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1: P1: Phòng hành chớnh P2: Phòng kế hoạch P3: Phong tổ chức P4 : Phòng kỹ thuật P5: Phòng tài chớnh kế toán P6: Phòng vật tư P7[r]
 • 53
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN I

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN I

KẾT LUẬN Qua nghiờn cứu cụng tỏc hạch toỏn vật liệu ở Cụng ty Truyền tải điện I tụi thấy: Khụng chỉ riờng với Cụng ty Truyền tải điện I mà đối với cỏc doanh nghiệp kinh doanh sản xuất núi chung việc tổ chức hợp lý, khoa học, chớnh xỏc khõu hạch toỏn vật liệu là hết sức cần thiết. Thụng qua cụng tỏc hạch toỏn vật liệu giỳp cho đơn vị sản xuất kinh doanh bảo quản tốt vật tư, ngăn ngừa cỏc hiện tượng tiờu hao, lóng phớ, mất mỏt làm thiệt hại đến tài sản của doanh nghiệp đồng thời gúp phần giảm chi phớ sản xuất, hạ giỏ thành sản phẩm, tăng tốc độ chu chuyển của vốn.
 • 24
Đề thi thử môn Vật Lý THPT Quốc Gia 2020 lần 1 Liên trường THPT Nghệ An

Đề thi thử môn Vật Lý THPT Quốc Gia 2020 lần 1 Liên trường THPT Nghệ An

A. 5 N. B. 10 N. C. 20 N. D. 15 N. Câu 29: Điện năng được truyền đi xa bằng đường dây tải 1 pha, độ giảm điện áp trên đường dây tải điện bằng 4% lần điện áp nơi truyền tải. Coi cường độ dòng điện trong mạch luôn cùng pha với điện áp, công suất truyền tải không đổi. Để hiệu suất truyền tải là 99% cần phải tăng điện áp nơi truyền tải lên
 • 4
Máy Điện Không Đồng Bộ

Máy Điện Không Đồng Bộ

Theo quan điểm năng lượng thì trong tất cả các thiết bị điện đều xảy ra quá trình chuyển động năng lượng điện từ. Quá trình đó được thể hiện qua các hiện tượng: biến đổi,tích phóng năng lượng và truyền tải năng lượng. Máy điện là thiết bị điện thực hiện chức năng biến đổi và truyền tải năng lượng điện từ. Hiện tượng biến đổi và truyền tải năng
 • 32

Xem thêm

Từ khóa: bien phap quan ly va nang cao hieu qua sư dụng von của doanh nghiepđề tài lý luận tuần hoàn và chu chuyển của tư bản ý nghĩa của việc nghiên cứu lý luận đó trong việc quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp filescẩm nang quản lý hiệu quảkỹ năng lãnh đạo và quản lý hiệu quảkỹ năng lãnh đạo quản lý hiệu quảchức năng quản lý nền kinh tế của nhà nướckỹ năng quản lý hiệu quả công việccẩm nang quản lý hiệu quả ebooksách các kỹ năng quản lý hiệu quảcác kỹ năng quản lý hiệu quảcẩm nang quản lý hiệu quả kỹ năng thuyết trìnhsách cẩm nang quản lý hiệu quảquản lý hiệu suất làm việc của nhân viênbiện pháp quản lý tổ chuyên môn của hiệu trưởng trường thpt thị xã chí linh tỉnh hải dươngcẩm nang quản lý hiệu quả quản lý sự thay đổiNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP