0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Chi phớ nguyờn vật liệu trực tiếp

CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CP NHUỘM HÀ NỘI

CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CP NHUỘM HÀ NỘI

* Chi phớ khấu hao TSCĐ Để làm tăng khả năng cạnh tranh trờn thị trường, Cụng ty đó khụng ngừng phỏt triển tổ chức sản xuất thụng qua việc ỏp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, cỏc trang thiết bị mỏy múc, dõy chuyền sản xuất hiện đại...Trong quỏ trỡnh sử dụng, dưới tỏc động của mụi trường tự nhiờn, điều kiện làm việc cũng như tiến bộ kỹ thuật, TSCĐ bị hao mũn, vỡ vậy cỏc doanh nghiệp cần phải tiến hành trớch khấu hao. Việc tớnh khấu hao cú thể tiến hành theo nhiều phương phỏp khỏc nhau. Trờn thực tế, để tớnh khấu hao TSCĐ, Cụng ty cổ phần nhộm Hà Nội sử dụng phương phỏp khấu hao bỡnh quõn (phương phỏp khấu hao theo thời gian).
 • 36
ĐỀ TÀI  KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM  PPS

ĐỀ TÀI KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM PPS

3.4 Về ỏp dụng phần mềm kế toỏn vào cụng tỏc kế toỏn tại Cụng ty: Hiện nay, Cụng ty chưa sử dụng một phần mềm kế toỏn nào mà chỉ mới sử dụng cỏc cụng thức, cỏc lệnh sẵn cú trong Excel như Vlookup, Sort, Auto filter, Advanced filter, Consolidate, Pivot Table, Subtotal….để xử lý số liệu và lờn cỏc sổ kế toỏn chi tiết, cỏc sổ kế toỏn tổng hợp và cỏc bỏo cỏo tài chớnh. Cỏch làm này rất mất thời gian và khụng đồng bộ do đú Cụng ty nờn cài đặt một phần mềm kế toỏn riờng phự hợp với những đặc thự của mỡnh. Riờng đối với kế toỏn tập hợp chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm thỡ quy trỡnh kế toỏn trờn mỏy phải thoả món một số điều kiện sau:
 • 77
LUẬN VĂN “QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY ĐTXD VÀ PTKT HẠ TẦNG SƠN VŨ” PPT

LUẬN VĂN “QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY ĐTXD VÀ PTKT HẠ TẦNG SƠN VŨ” PPT

Thực tế năm vừa qua mặc dự phần lớn cỏc chi phớ trực tiếp trong quỏ trỡnh sản xuất kinh doanh của cụng ty đều hoàn toàn vượt chỉ tiờu kế hoạch đề ra thỡ khoản mục chi phớ sử dụng mỏy thi cụng lại tăng lờn so với kế hoạch ban đầu. Nguyờn nhõn là do cụng ty phải chi cho cỏc khoản đi thuờ mỏy thi cụng, việc tổ chức tận dụng tối đa những mỏy múc trang thiết bị sẵn cú của cụng ty là rất tốt, nhưng trong 1 khuụn khổ nào đú để cú thể cạnh tranh được với cỏc cụng ty cần cú sự đầu tư mới một số mỏy múc trang thiết bị, hợp lý. Về lõu dài đõy là một trong những biện phỏp tiết kiệm chi phớ sản xuất kinh doanh, cụ thể cụng ty sẽ giảm bớt chi phớ đi thuờ mỏy thi cụng khụng cần thiết, tăng cường tớnh linh động trong quỏ trỡnh thi cụng xõy dựng.
 • 39
KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG THANH HOÁ

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG THANH HOÁ

Ngoài ra TSCĐ của Cụng ty gồm một số thiết bị, dụng cụ phục vụ cho quản lý và nhà xưởng khỏc. Trong một thỏng mỏy thi cụng cú thể phục vụ hoạt động cho nhiều cụng trỡnh do vậy cụng ty giao mỏy cho cỏc tổ đội để tạo điều kiện chủ động cũng như nõng cao chất lượng quản lý. Đồng thời cỏc đội phải cú trỏch nhiệm bảo quản mỏy múc thụng qua cỏc chứng từ ban đầu là "qui định điều động xe (mỏy). Đến cuối thỏng phiếu này cựng cỏc giấy tờ cú liờn quan sẽ được chuyển về phũng kế toỏn làm căn cứ ghi sổ và phõn bổ cho từng đối tượng sử dụng. Chi phớ sử dụng mỏy thi cụng cú liờn quan đến cụng trỡnh nào thỡ hạch toỏn cho cụng trỡnh đú. Trường hợp phải thuờ mỏy thỡ đội trưởng đội thi cụng và đơn vị cho thuờ phải làm hợp đồng thuờ mỏy như sau:
 • 70
ĐỀ TÀI  QUẢN LÝ CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH  PPT

ĐỀ TÀI QUẢN LÝ CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH PPT

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG Vấ CễNG TÁC QUẢN Lí NGUYấN VẬT LIỆU TẠI CễNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH Cụng ty được đỏnh giỏ là một trong những doanh nghiệp cú tiềm năng phỏt triển lớn nhất Tỉnh. Với lợi thế và nguồn nguyờn vật liệu sẵn cú, một lực lượng cụng nhõn dồi dào và cỏc trang thiết bị hiện đại, Cụng ty đang ngày một lớn mạnh hơn về mọi mặt. Cựng với sự quan tõm giỳp đỡ của cỏc cấp chớnh quyền, cụng ty luụn chỳ trọng đầu tư phỏt triển sản xuất , tỡm kiếm mở rộng thị trượng tiờu thụ. Theo phương hướng và mục tiờu phỏt triển trong tương lai, bạn hàng cuả cụng ty khụng chỉ bú hẹp một nước Chõu ỏ mà sẽ vươn xa, kết nối quan hệ với cỏc bạn hàng ở Chõu lục khỏc trờn toàn thế giới.
 • 51
TÀI LIỆU QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG DOC

TÀI LIỆU QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG DOC

Đ ị nh ngh ĩ a ch ấ t l ượ ng ‡ Deming: ch ấ t l ượ ng là m ứ c độ d ự đ oỏn tr ướ c v ề tớnh đồ ng đề u và cú th ể tin c ậ y đượ c, t ạ i m ứ c chi phớ th ấ p và đượ c th ị tr ườ ng ch ấ p nh ậ n
 • 26
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ THÔNG TIN PHỤC VỤ KIỂM SOÁT CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ THÔNG TIN PHỤC VỤ KIỂM SOÁT CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

2. Nhiệm vụ của kế toỏn quản trị. Cỏc doanh nghiệp cần thiết phải tổ chức hệ thống kế toỏn quản trị, trước hết thiết lập dự toỏn ngõn sỏch, chi phớ, dự toỏn doanh thu và kết quả trong một kỳ hoạt động và sau đú phải theo dừi suốt quỏ trỡnh thu mua hàng hoỏ, nguyờn vật liệu. Qua giai đoạn sản xuất, hoàn thành việc tớnh toỏn chi phớ sản xuất, giỏ thành sản phẩm, cho đến khi tiờu thụ xong cỏc loại hàng hoỏ sản phẩm, xỏc định kết quả tiờu thụ sản phẩm hàng hoỏ, cỏc cụng trỡnh, dịch vụ theo từng loại hoạt động, từng đơn đặt hàng. Kế toỏn quản trị là phương tiện để ban giỏm đốc kiểm soỏt một cỏch cú hiệu
 • 28
KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HƯƠNG SEN

KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HƯƠNG SEN

tại nhà trường em xin mạnh dạn đưa ra một số đề xuất nhằm hoàn thiện cụng tỏc kế toỏn tại Cụng ty như sau: - Cỏc khoản chi phớ cần được hạch toỏn chi tiết hơn nữa về địa điểm phỏt sinh cũng như tiờu chuẩn phõn bổ. Vớ dụ như chi phớ sản xuất chung cần được tập hợp chi tiết cho từng phõn xưởng để tiện theo dừi và so sỏnh giữa cỏc phõn xưởng với nhau để dỏnh giỏ mức độ lóng phớ hay tiết kiện để cú kế hoạch giảm chi phớ, hạ giỏ thành sản phẩm. Tiờu chớ phõn bổ nờn lấy là chi phớ nguyờn vật liệu trực tỉếp, bởi vỡ đõy là chi phớ chiếm tỷ trọng lớn trong doanh nghiệp và nú phản ỏnh chớnh xỏc nhất về chi phớ sản xuất tại Cụng ty.
 • 32
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH TUỆ LINH

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH TUỆ LINH

TRANG 16 - Dự toỏn chi phớ nhiờn liệu trực tiếp - Dự toỏn chi phớ sản xuất chung - Dự toỏn giỏ thành dịch vụ vận tải hàng hoỏ - Dự toỏn chi phớ bỏn hàng - Dự toỏn chi phớ quản lý doanh n[r]
 • 20
Đề tài

Đề tài " Tổ chức công tác hạch toán nguyên vật liệu ở công ty Cổ phần may Hồ Gươm " ppt

1.1./. Những ưu điểm, của cụng tỏc kế toỏn vật liệu ở cụng ty Cổ phần may Hồ Gươm Đặc trưng cơ bản của nền kinh tế thị trường là quy luật cạnh tranh. Trong cạnh tranh nếu doanh nghiệp nào mạnh sẽ đứng vững được trong thương trường kinh doanh, nghĩa là hoạt động phải cú hiệu quả. Nờn mục tiờu hoạt động chớnh của cỏc doanh nghiệp là hướng tới việc tối đa hoỏ lợi nhuận. Vậy để hoạt động cú lợi nhuận buộc cỏc doanh nghiệp phải hạch toỏn được : làm sao doanh thu mang lại bự đắp được những chi phớ bỏ ra và đảm bảo cú lói. Doanh nghiệp phải hướng tới thị trường cần gỡ chứ khụng phải quan tõm đến những gỡ doanh nghiệp cú. Thực tế cho thấy cỏc doanh nghiệp rất quan tõm tới việc tỡm ra cỏc giải phỏp để đạt được mục tiờu tiờu này và cuối cựng hầu như tất cả cỏc doanh nghiệp đều tỡm ra một giải phỏp cơ bản đú là: trong sản xuất làm sao tiết kiệm được chi phớ sản xuất vỡ đõy là cơ sở hợp lý để hạ giỏ thành sản phẩm. Đối với cỏc doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất núi chung, chi phớ nguyờn vật liệu là chi phớ chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong giỏ thành sản phẩm. Cú những doanh nghiệp chi phớ nguyờn vật liệu chiếm từ 80%-90% trong giỏ thành sản phẩm, cũn cỏc chi phớ khỏc chiếm tỷ trọng khụng đỏng kể. Do đú, việc tăng cường quản lý vật liệu và hoàn thiện cụng tỏc kế toỏn vật liệu là một trong những vấn đề quan trọng gúp phần tiết kiệm chi phớ sản xuất và hạ giỏ thành sản phẩm.
 • 78
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VINACONEX 25

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VINACONEX 25

Việc lập dự toỏn cụng trỡnh xõy dựng được thực hiện như sau: - Đối với giỏ dự toỏn xõy lắp: bao gồm cỏc chi phớ trực tiếp, chi phớ chung và lợi nhuận định mức hoặc thuế • Chi phớ trực ti[r]
 • 96
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TRUNG SƠN

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TRUNG SƠN

2.2. Đối tượng kế toỏn tập hợp chi phớ sản xuất Cụng ty TNHH Thương mại và xõy dựng Trung Sơn là một cụng ty mới được thành lập và cú quy mụ vừa và nhỏ, địa bàn hoạt động chưa lớn nờn những cụng trỡnh cụng ty xõy dựng thường cú thời gian kộo dài. Căn cứ vào đặc điểm của sản phẩm và đặc điểm quy trỡnh cụng nghệ của cụng ty là liờn tục từ khi khởi cụng xõy dựng đến khi hoàn thành bàn giao, đối tượng kế toỏn chi phớ sản xuất của Cụng ty là từng cụng trỡnh hoặc hạng mục cụng trỡnh.
 • 39
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC VÀ XÂY DỰNG

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC VÀ XÂY DỰNG

- Vật liệu cung cấp tại kho bao gồm những vật liệu đặc chủng nh sắt, thép, xăng, dầu … Khi có nhu cầu sử dụng, đội trởng các đội hoặc chủ nhiệm công trình báo cáo với phòng kế toán để lập phiếu xuất kho. - Vật liệu mua ngoài: xuất phát từ đặc điểm của ngành xây dựng, phần lớn vật liệu là do mua ngoài. Để thực hiện, đội trởng hoặc chủ nhiệm lập “Đơn xin tạm ứng” trình Giám đốc công ty kèm theo bản dự trù vật t sử dụng. Sau khi xem xét thấy lí do xin tạm ứng là hợp lí, giám đốc kí duyệt. Đó là cơ sở để thủ quỹ xuất quỹ tiền mặt hoặc kế toán viết séc giao cho ngời xin tạm ứng. Các khoản tạm ứng này đợc theo dõi trên tài khoản 3311: Tạm ứng thi công công trình.
 • 25
THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SXTM THIÊN LONG

THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SXTM THIÊN LONG

2.1.2: Chức năng, nhiệm vụ của cụng ty: a. Chức năng: Công ty là một doanh nghiệp hạch toán độc lập, tự chủ về mặt tài chính và vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Cùng với sự nỗ trợ đắc lực của phòng kế toán, bộ phận quản lý đã trực tiếp chỉ đạo cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty. Theo nguyên tắc " Kinh doanh là đáp ứng đủ và đúng với nhu cầu của ngời tiêu dùng, luôn luôn lấy chữ tín làm đầu. Khách hàng là trung tâm và luôn phải tạo điều kiện thuận lọi nhất để thoả mãn nhu cầu của họ. Khách
 • 93
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOỎN QUẢN TRỊ CHI PHỚ SẢN XUẤT TẠI XÍ NGHIỆP TOA XE ĐÀ NẴNG

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOỎN QUẢN TRỊ CHI PHỚ SẢN XUẤT TẠI XÍ NGHIỆP TOA XE ĐÀ NẴNG

Xí nghiệp Toa xe ĐN được thành lập ngày 01 tháng 10 năm 1976 với tiền thân là phân xưởng toa xe của Cụng ty cơ xa ĐN do chế độ cũ để lại. Số lượng lao động ban đầu là hơn 70 cơng nhân trực tiếp sản xuất và cán bộ quản lý. Với nhiệm vụ của cơ sở trước đây là bảo dưỡng các toa xe chạy trong khu vực nên cơ sở vật chất kĩ thuật cũn rất nghốo nàn, chỉ cú 4 vị trớ sửa chữa, diện tớch mặt bằng là 500m 2 . Khi mới thành lập đơn vị lấy tên là Đoạn Toa xe Đà Nẵng thuộc ban quản lý Đường sắt 2- thuộc Tổng cục Đường Sắt. Xí nghiệp Toa xe ĐN thuộc XN liên hiệp Vận Tải Đường Sắt khu vực II nay trực thuộc Cụng Ty Vận Tải Hàng Hố Đường Sắt, trụ sở chớnh của XN đặt tại 236 Hải phũng, thành phố ĐN.
 • 30
KẾ TOÁN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP  BÀI 4 TÍNH GIÁ VÀ HẠCH TOÁN MỘT SỐ QUÁ TRÌNH KINH DOANH CHỦ YẾU POT

KẾ TOÁN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP BÀI 4 TÍNH GIÁ VÀ HẠCH TOÁN MỘT SỐ QUÁ TRÌNH KINH DOANH CHỦ YẾU POT

Nguyờn tắc khỏch quan Nguyờn t ắ c này b ổ sung cho nguyờn t ắ c giỏ g ố c, đ ũi h ỏ i tài s ả n ph ả i đượ c ghi chộp theo chi phớ th ự c t ế phỏt sinh ch ứ khụng ph ả i theo giỏ tr ị th ị tr ườ ng. Giỏ th ị tr ườ ng r ấ t khú ướ c tớnh vỡ th ườ ng xuyờn bi ế n độ ng nờn mang tớnh ch ủ quan. Nguyờn t ắ c này đ ũi h ỏ i khi tớnh giỏ, cỏc s ố li ệ u đượ c dựng để ghi chộp k ế toỏn ph ả i d ự a trờn nh ữ ng s ự ki ệ n cú tớnh ki ể m tra đượ c. Do chi phớ là y ế u t ố khỏch quan đượ c ng ườ i mua và ng ườ i bỏn trao đổ i v ớ i nhau trờn nguyờn t ắ c t ự nguy ệ n, cú hi ể u bi ế t và cú l ợ i cho c ả hai bờn.
 • 28
BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ TÁC NGHIỆP: CHƯƠNG 4

BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ TÁC NGHIỆP: CHƯƠNG 4

5.2.3. Phương phỏp bài toỏn vận tải Vớ dụ : Cụng ty A hiện cú 3 nhà mỏy sản xuất được đặt ở cỏc tỉnh Nha Trang, Bỡnh Định và Đà Nẵng. Để đạt được kế hoạch sản xuất 5 năm sắp đến, nhà mỏy ở Nha Trang cần 200 tấn nguyờn liệu thụ/năm, Bỡnh Định cần 300 tấn, và Đà Nẵng cần 400 tấn.
 • 33
Thực trạng dịch vụ Logistics của Chi nhánh Miền Bắc Công ty cổ phần Hàng Hải Sài Gòn

Thực trạng dịch vụ Logistics của Chi nhánh Miền Bắc Công ty cổ phần Hàng Hải Sài Gòn

Để giảm giỏ thành sản phẩm cũng như giỏ dịch vụ của mỡnh chi nhỏnh đó thực hiện kiểm soỏt chi phớ bằng việc xõy dung định mức chung như: quy định về tiờu hao nguyờn vật liệu, quy định về sử dụng và trang bị phương tiện phũng hộ … Chi nhỏnh cũng liờn tục thực hiện cỏc biện phỏp cải tiến trong quản lý,tiết kiệm tối đa cỏc chi phớ, tăng hiệu quả trong kinh doanh. Cỏc biện phỏp cải tiến của chi nhỏnh đó phỏt huy hiệu quả, thể hiện ở chi phớ bỏn hàng và chi phớ quản lý giảm dần qua cỏc năm. Tuy nhiờn so với cỏc đối thủ khỏc , nhất là đối thủ tư nhõn, chi phớ của Chi nhỏnh cũn ở mức cao. Trong kết cấu chi phớ của dịch vụ vận tải ,chi phớ thuờ phương tiện cũn chiếm một tỷ trọng lớn mà chi phớ này thường ngang bằng hoặc cao hơn cỏc đối thủ khỏc. Chi phi quản lý, chi phớ giao nhận hàng mặc dự giảm song vẫn cũn khỏ cao.Cỏc chủ phương tiện nhận thực hiện dịch vụ vận tải chỉ nghĩ đến lợi nhuận từ hoạt động cho thuờ phương tiện mà khụng tớnh đến lợi nhuận của toàn bộ chuỗi dịch vụ. Do đú, khả năng cạnh tranh về giỏ thành của chi nhỏnh khụng cao ngoại trừ cỏc tuyến cú ưu thế do hệ thống kho tại cảng được thuờ dài hạn. Hiện nay, phũng kinh tế và cỏc đơn vị liờn quan đó huy động liờn kết được với một số đội phương tiện phục vụ dài hạn cho chi nhỏnh và cú chất lượng dịch vụ khỏ, nhưng số phương tiện đú cũng chưa đỏp ứng được toàn bộ yờu cầu của khỏch hàng.
 • 37
BÀN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SỬ DỤNG MÁY THI CÔNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH XÂY LẮP Ở VIỆT NAM THEO CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HIỆN HÀNH

BÀN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SỬ DỤNG MÁY THI CÔNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH XÂY LẮP Ở VIỆT NAM THEO CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HIỆN HÀNH

Song điều đỏng đề cập đến đú là hệ thống này khụng phỏt huy tỏc dụng ở một số doanh nghiệp , bởi vỡ cú đơn vị chi tổ chức ra một số sổ sỏch chung cho cỏc cụng trỡnh , hạng mục cụng trỡnh mặc dự việc hạch toỏn chi tiết chi phớ cho từng cụng trỡnh là thực hiện được ,nờn dẫn đến việc tớnh kết quả cho từng hoạt động là khụng chớnh xỏc . Hoặc cú thể mở sổ chi tiết cho từng mỏy thi cụng từng hạng mục cụng trỡnh ,nhưng lại khụng mở cho từng thỏng theo qui định , mà lại mở sổ chi tiết mỏy thi cụng theo thời gian kết thỳc từng đoạn cụng việc của cụng trỡnh ...
 • 27
CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ( TÀI LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN HỌC CHỨNG CHỈ MÔI TRƯỜNG)

CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ( TÀI LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN HỌC CHỨNG CHỈ MÔI TRƯỜNG)

NHỮNG LỢI ỚCH CỦA SẢN XUẤT SẠCH HƠN - Tiết kiệm chi phớ thụng qua giảm tiờu thụ năng lượng và nguyờn liệu - Cải thiện hiệu quả hoạt động của cụng ty - Chất lượng và độ đồng đều của sản p[r]
 • 29
BÀI TẬP CÂU HỎI MÔN LÝ THUYẾT KẾ TOÁN

BÀI TẬP CÂU HỎI MÔN LÝ THUYẾT KẾ TOÁN

THEO NGUYỜN TẮC CƠ SỞ DỒN TỚCH, CỎC NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHỎT SINH CÚ ẢNH HƯỞNG _ đến tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, thu nhập và chi phớ của doanh nghiệp phải được ghi nhận tại thời [r]
 • 51
TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Qua bảng trờn ta thấy nguồn vốn kinh doanh của Cụng ty được tăng bổ sung trong năm 2008. Cụ thể: lượng vốn kinh doanh cuối năm 2008 so với cuối năm 2007 tăng thờm 22.557,16 triệu đồng tương ứng với tỷ lệ là 51,19%, trong đú lượng vốn cố định của Cụng ty cuối năm 2008 đó giảm đi so với cuối năm 2007 là 704.02 triệu đồng tương ứng với tỷ lệ giảm là 13,85% cũn lượng vốn lưu động của Cụng ty cuối năm 2008 đó tăng lờn 23.261,18 triệu đồng so với cuối năm 2007 tương ứng với 59,67%. Đối với Công ty CPTM Gia Trang là một doanh nghiệp hoạt động tự chủ, tự chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính trong phạm vi vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu, vốn tích luỹ và các nguồn vốn khác thì nhu cầu về vốn lu động là rất lớn vì Công ty phải luôn ứng tiền cho các nhà cung ứng để mua hàng, chi cho hoạt động quản lý của doanh nghiệp… hoạt động mua bán diễn ra liên tục trong từng ngày, từng giờ. Bên cạnh đó, vốn cố định của Công ty đó giảm xuống 13,85% so với cuối năm 2007 vì ta cú thể thấy ngành nghề kinh doanh của Công ty là mua bán thơng mại nên nhu cầu đầu t cho trang thiết bị là không lớn. Ngoài ra, vốn cố định giảm cũn là do khấu hao vỡ theo thời gian thỡ TSCĐ sẽ giảm giỏ trị sử dụng nếu khụng cú sự đầu tư. Tuy nhiờn, nú cũng cú ảnh hưởng khỏ nhiều đến hiệu quả kinh doanh của Cụng ty, vỡ vậy Cụng ty nờn xem xột và đưa ra những biện phỏp đầu tư, sử dụng vốn cho hợp lý. V ì vậy, để thấy được cụ thể một đồng vốn bỏ vào kinh doanh cú đem lại hiệu quả hay khụng ta sẽ phân tích tình hình sử dụng vốn kinh doanh th ụng qua bảng sau:
 • 34
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH           SẢN PHẨM Ở DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

1.3.3. Phương phỏp tớnh giỏ thành sản phẩm trong doanh nghiệp xõy lắp Cỏc phương phỏp tớnh giỏ thành đuợc ỏp dụng chủ yếu trong DNXL là: 1.3.3.1. Phương phỏp tớnh giỏ thành trực tiếp. Phương phỏp tớnh giỏ thành trực tiếp hay cũn gọi là phương phỏp tớnh giỏ thành giản đơn, ỏp dụng phương phỏp này giỏ thành cụng trỡnh, hạng mục cụng trỡnh hoàn thành bàn giao được xỏc định trờn cơ sở tổng cộng chi phớ sản xuất phỏt sinh từ khi khởi cụng đến khi hoàn thành bàn giao.Trường hợp nếu quy định thanh toỏn sản phẩm, khối lượng xõy dựng hoàn thành theo giai đoạn xõy dựng thỡ phải tớnh được giỏ thành khối lượng cụng tỏc xõy lắp hoàn thành bàn giao nhằm quản lý chặt chẽ chi phớ dự toỏn.
 • 33
CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA ĐỀ TÀI VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÔNG TY

CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA ĐỀ TÀI VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÔNG TY

II.6.1 Chi phớ nhõn cụng trực tiếp Chi phớ nhõn cụng trực tiếpchi phớ thanh toỏn trực tiếp cho cụng nhõn trực tiếp võn hành dõy chuyền sản xuất, tạo sản phẩm hoặc dịch vụ phục vụ Khả năng và kỹ năng của lao động trực tiếp sẽ ảnh hưởng trực tiộp đến số lượng và chất lượng sản phẩm. Bao gồm tiền lương, tiền cụng, cỏc khoản phụ cấp, cỏc khoản trớch BHYT, BHXH, và cỏc chi phớ kốm theo. Cũng giống như chi phớ NVL trực tiếp, chi phớ nhõn cụng trực tiếp cú thể xỏc định rừ ràng, cụ thể và tỏch biệt cho từng đơn vị sản phẩm nờn được tớnh thẳng vào từng đơn vị sản phẩm. Vỡ vậy trong quản lý chi phớ , chi phớ cụng nhõn trực tiếp được định mức theo từng loại sản phẩm.
 • 22
BÁO CÁO VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÌNH HÌNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY NHỰA HÀM RỒNG

BÁO CÁO VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÌNH HÌNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY NHỰA HÀM RỒNG

Chi phớ trực tiếp bao gồm: Tiền lương và BHXH của cụng nhõn sản xuất Nguyờn vật liệu chớnh, phụ dựng vào sản xuất Nhiờn liệu, động lực dựng vào sản xuất Chi phớ trực tiếp khỏc bằng tiền [r]
 • 24
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH HÀ NỘI

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH HÀ NỘI

- Căn cứ lập phiếu chi: Phiếu chi được lập dựa trờn cỏc chứng từ gốc như bảng thanh toỏn lương, húa đơn mua vật tư, tài sản, giấy đề nghị tạm ứng. - Phương phỏp lập phiếu chi: + Phiếu chi do kế toỏn lập: Trờn phiếu chi kế toỏn ghi đầy đủ cỏc yếu tố quy định của chứng từ , ngày thỏng phỏt sinh nghiệp vụ, quyển số và số hiệu của chứng từ, họ tờn , địa chỉ của người nhận tiền, Lý do chi, dũng “số tiền” Ghi cả bằng số và bằng chữ . Căn cứ vào nghiệp vụ kinh tế phỏt sinh kế toỏn tiến hành định khoản kế toỏn ngay trờn phiếu chi, phiếu chi phải được kế toỏn trưởng, thủ trưởng đơn vị ký duyệt trước khi xuất quỹ.
 • 37
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP TẠI CÔNG TY CỔ PHẨN ĐÁ ỐP LÁT VÀ XÂY DỰNG HÀ TÂY

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP TẠI CÔNG TY CỔ PHẨN ĐÁ ỐP LÁT VÀ XÂY DỰNG HÀ TÂY

Với nguồn nguyờn liệu đỏ tự nhiờn phong phỳ về số lượng và mầu sắc, nguồn nhõn lực và đội ngũ cụng nhõn kỹ thuật kinh nghiệm cú tay nghề cao, chi phớ nhõn cụng hợp lý, Cụng ty đó và đang đỏp ứng yờu cầu của Quý khỏch hàng với cỏc loại sản phẩm đỏ tự nhiờn cú chất lượng tuyệt hảo, thời gian giao hàng nhanh nhất, cỏc thủ tục xuất nhập khẩu theo thụng lệ Quốc tế với giỏ cả rất cạnh tranh cho tất cả cỏc mầu và kớch thước đỏ tự nhiờn. Nguyờn tắc của Cụng ty là “ Uy tớn, chõt lương tuyệt hảo, hợp tỏc phỏt triển hai bền đều cú lợi”. Đội ngũ nhõn lực giàu kinh nghiệm, chuyờn nghiệp trong việc sản xuất, chế biến, giỏm sỏt kiểm tra và quản lý chất lượng sản phẩm với phong cỏch dịch vụ khỏch hàng hoàn hảo.
 • 46
ĐỒ ÁN KINH TẾ XÂY DỰNG KHOA KINH TẾ XÂY DỰNG NUCE

ĐỒ ÁN KINH TẾ XÂY DỰNG KHOA KINH TẾ XÂY DỰNG NUCE

2. Thành phần, nội dung giỏ dự thầu xõy lắp Giỏ dự thầu do nhà thầu lập phải đủ trang trải tất cả cỏc khoản chi phớ để đảm bảo chất lượng và thời gian xõy dựng theo quy định của hợp đồng, đồng thời phải cú nguồn để nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và một phần lói ban đầu để đảm bảo cho doanh nghiệp phỏt triển bỡnh thường.
 • 77
LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP

LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP

Hạch toỏn cỏc chi phớ nguyờn vật liệu trực tiếp phải phản ỏnh lượng tiờu hao thực tế của từng loại nguyờn vật liệu cho từng mục đớch sử dụng khỏc nhau trong quỏ trỡnh kinh doanh. Trong cụng tỏc hạch toỏn chi phớ nguyờn vật liệu trực tiếp cần phải theo dúi và hạch toỏn trực tiếp chi phớ này vào đối tượng hạch toỏn chi phớ sản xuất kinh doanh và cỏc đối tượng tớnh giỏ thành sản phẩm dịch vụ, lao vụ. Trong trường hợp chi phớ nguyờn vật liệu xuất dựng cú liờn quan trực tiếp đến nhiều đối tượng tập hợp chi phớ và đối tượng tớnh giỏ thành, khi đú khụng thể theo dừi và hạch toỏn trực tiếp chi phớ này vào giỏ thành sản phẩm thỡ cần phải thực hiện phõn bổ những tiờu chuẩn phự hợp, cụng thức như sau:
 • 35
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ ĐÔNG ANH

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ ĐÔNG ANH

tiền lương phỏt sinh của cụng nhõn trực tiếp sản xuất. Bảo hiểm xã hội đợc trích lập cho trờng hợp công nhân viên tạm thời hay vĩnh viễn mất sức lao động nh: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động... BHYT đợc sử dụng để tài trợ cho việc phòng chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ của ngời lao động. KPCĐ chủ yếu để cho hoạt động của tổ chức ngời lao động, chăm sóc bảo vệ quyền lợi cho ngời lao động.
 • 26
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUÂT VÀ TÍNH GIÁ THÀNHSẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VINACONEX XUÂN MAI

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUÂT VÀ TÍNH GIÁ THÀNHSẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VINACONEX XUÂN MAI

TÀI KHOẢN SỬ DỤNG: TÀI KHOẢN 621 CHI PHỚ NGUYỜN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP: phản ỏnh chi phớ nguyờn liệu, vật liệu sử dụng trực tiếp cho hoạt động xõy lắp của doanh nghiệp xõy lắp Kết cấu: Bờn [r]
 • 126
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Ở CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ 7

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Ở CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ 7

Bước 4: Nghiệm thu cụng trỡnh hoàn thành Được thực hiện khi toàn bộ cụng trỡnh đó hoàn thành, cú thể bàn giao đưa vào sử dụng. Hàng năm, vào thời điểm cuối quý, đại diện ban kỹ thuật xõy dựng cựng cỏn bộ kỹ thuật theo dừi cụng trỡnh tiến hành kiểm kờ, xỏc định phần khối lượng xõy lắp đó hoàn thành trong kỳ, tổ chức bàn giao nghiệm thu với bờn A ( chủ đầu tư) để xỏc định khối lượng xõy lắp được bờn A chấp nhận nghiệm thu thanh toỏn. Với những cụng trỡnh được bàn giao thanh toỏn theo từng giai đoạn xõy lắp thỡ những giai đoạn xõy lắp dở dang chưa hoàn thành bàn giao được coi là sản phẩm dở dang, chi phớ sản xuất tập hợp trong kỳ cho những giai đoạn đú được tớnh là chi phớ dở dang. Với những cụng trỡnh khỏc,khối lượng xõy lắp đó làm nhưng chưa được bờn A nghiệm thu được coi như sản phẩm dở dang, phần chi phớ tương ứng Cụng ty căn cứ biờn bản nghiệm thu nội bộ xỏc định những khối lượng đó làm chưa được nghiệm thu nhõn với đơn giỏ của từng loại cụng việc ( chi phớ nguyờn vật liệu trực tiếp, chi phớ nhõn cụng trực tiếp, chi phớ mỏy thi cụng), vỡ cỏc cụng trỡnh cụng ty thi cụng thường đó được duyệt dự toỏn chi tiết. Cũn chi phớ sản xuất chung rất khú xỏc định chớnh xỏc vỡ là khoản phõn bổ cho cụng trỡnh theo chi phớ nhõn cụng trực tiếp nờn tớnh trong chi phớ sản phẩm dở dang cụng ty tạm tớnh một khoản sao cho hợp lý.
 • 45
THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHÀN MAY 19

THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHÀN MAY 19

+Đối tượng tớnh giỏ thành là từng loại sản phẩm hoàn thành ở giai đoạn cụng nghệ cuối cựng. +Kỳ tớnh giỏ thành là hàng thỏng. Với những đặc điểm trờn, em sẽ chọn 3 sản phẩm để tập hợp chi phớ và tớnh giỏ thành. Phõn xưởng cắt sẽ chịu trỏch nhiệm về việc nhận nguyờn vật liệu chớnh và tạo thành bỏn thành phẩm, cũn ở mỗi phõn xưởng may sẽ nhận nguyờn vật liệu phụ và bỏn thành phẩm để tạo thành sản phẩm hoàn chỉnh. *Sản phẩm ỏo jacket-(Mó HO-5745) gia cụng cho hóng S4-Fashion do phõn xưởng may III sản xuất. *Sản phẩm quần ỏo đụng len ngành viện kiểm sỏt do phõn xưởng may cao cấp sản xuất.
 • 41
Đề tài

Đề tài " Hạch toán và phân bổ chi phí sản xuất chung tại Công ty Công nghiệp hoá chất Đà Nẵng " pptx

Cụng ty Cụng nghiệp Hóa chất Đà Nẵng là một Công ty chuyên về lĩnh vực sản xuất nên những chi phí phát sinh phần lớn là những chi phí phát sinh và phục vụ cho các xí nghiệp sản xuất. Đây là những khoản chi phí phức tạp, số phát sinh thường lớn nên loại chi phí này rất khó kiểm soát trong việc ứng xử khi có biến động của khối lượng sản phẩm sản xuất. Do đó, để phục vụ tốt cho tổ chức hạch toán giá thành và lập dự toán chi phí nhằm xác định giá thành có căn cứ khoa học cũng như tạo ra được những điều kiện thuận lợi trong cung cấp tài chớnh theo nhu cầu sản xuất và việc kiểm tra tỡnh hỡnh chi phớ được dễ dàng, nhanh chóng thỡ việc phõn loại chi phớ theo yếu tố và theo khoản mục chi phớ là cần thiết. Ngoài cỏch phõn loại này, chi phớ cần phải được nhận diện theo nhiều cách khác nhau, trong đó, phải nói đến phân loại chi phí sản xuất theo cách ứng xử. Theo cách phân loại này, toàn bộ chi phí sản xuất chung được chia làm 2 loại là chi phí biến đổi và chi phí cố định.
 • 46
LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG

Phương phỏp phõn bổ giỏn tiếp: ỏp dụng trong trường hợp chi phớ nhõn cụng trực tiếp liờn quan đến nhiều đối tượng tập hợp chi phớ mà khụng hạch toỏn được cho từng đối tượng cụ thể như: tiền lương phụ, cỏc khoản phụ cấp hoặc tiền lương theo thời gian của cụng nhõn sản xuất thực hiện nhiều cụng tỏc khỏc nhau trong ngày… thỡ được tập hợp chung, sau đú lựa chọn tiờu chuẩn thớch hợp để tớnh toỏn phõn bổ cho cỏc đối tượng chịu chi phớ liờn quan. Tiờu thức phõn bổ chi phớ nhõn cụng cú thể là chi phớ nhõn cụng định mức, giờ cụng định mức, giờ cụng thực tế, khối lượng sản phẩm sản xuất…
 • 34
LÍ LUẬN VỀ CHI PHÍ KINH DOANH VÀ BIỆN PHÁP HẠ THẤP CHI PHÍ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP

LÍ LUẬN VỀ CHI PHÍ KINH DOANH VÀ BIỆN PHÁP HẠ THẤP CHI PHÍ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP

cõn đối nhập, xuất để giảm bớt hàng tồn kho khụng cần thiết và đỏp ứng nhu cầu tốt nhất được nhu cầu của thị trường, chỳ trọng đảm bảo chất lượng của hàng mua vào, tạo nguồn đảm bảo cơ cấu hợp lý, phự hợp với nhu cầu của người tiờu dựng. Muốn vậy doanh nghiệp phải cú mạng lưới thu mua, kho tàng hợp lý để cú thể mua được kịp thời đỳng số lượng, chất lượng, thời gian, mặt khỏc để khuyến khớch hoạt động tạo nguồn hàng và thu mua hàng húa được đỳng yờu cầu. Đảm bảo thuận tiện cho quỏ trỡnh vận động của hàng húa, thuận tiện cho việc đi lại mua bỏn của người tiờu dựng giảm bớt được chi phớ vận chuyển, bảo quản nhằm tăng doanh thu cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần ỏp dụng những biện phỏp kinh tế để khuyến khớch bộ phận thu mua bằng cỏc hỡnh thức như khoỏn theo doanh số mua hàng, bỏn nhanh cú thưởng, phõn cụng rừ trỏch nhiệm cho từng người. Luụn quy hoạch lại kho bói một cỏch khoa học. Nõng cao trỡnh độ cỏn bộ cụng nhõn viờn sao cho phự hợp với bộ mỏy để năng suất lao động cú hiệu quả.
 • 23
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY X49 BỘ QUỐC PHÒNG

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY X49 BỘ QUỐC PHÒNG

LỜI NểI ĐẦU Hạch toỏn kế toỏn là một bộ phận quan trọng trong hệ thống quản lý kinh tế tài chớnh, giữ vai trũ tớch cực trong việc điều hành và kiểm soỏt cỏc hoạt động kinh doanh. Là một khõu của hạch toỏn kế toỏn, hạch toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm trong cỏc doanh nghiệp cụng nghiệp giữ một vai trũ hết sức quan trọng. Giỏ thành là chỉ tiờu chất lượng tổng hợp phản ỏnh trỡnh độ quản lý, sử dụng vật tư, lao động, thiết bị, trỡnh độ tổ chức, cụng nghệ sản xuất sản phẩm, là cơ sở để đỏng giỏ hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Việc hạch toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm khụng chỉ dừng lại ở chỗ tớnh đỳng, tớnh đủ chi phớ trong giỏ thành mà cũn phải tớnh đến việc cung cấp thụng tin cho quản trị doanh nghiệp. Để cạnh tranh được với cỏc doanh nghiệp khỏc trong nền kinh tế thị trường, nhu cầu thụng tin là tất yếu, trờn cơ sở những thụng tin chớnh xỏc về chi phớ và giỏ thành, nhà quản trị cú thể đưa ra được những chiến lược hạ giỏ thành phự hợp.
 • 106
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM MAY GIA CÔNG TẠI CÔNG TY TNHH NGỌC ĐỈNH

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM MAY GIA CÔNG TẠI CÔNG TY TNHH NGỌC ĐỈNH

Trong ngành thời trang may mặc thỡ kiểu dỏng và chất lượng của sản phẩm là những tiờu chớ đầu tiờn để cho khỏch hàng ra quyết định chọn lựa. Vỡ vậy nếu sản phẩm thiếu một trong hai tiờu chớ trờn sẽ khú cú thể tiờu thụ. Hiện nay, vải vúc (nguyờn vật liệu chớnh) trong nước sản xuất chưa đỏp ứng được tiờu chuẩn của khỏch hàng nước ngoài. Vỡ vậy mà Cụng ty chỉ thực hiện may gia cụng cũn nguyờn vật liệu chớnh, một phần nguyờn vật liệu phụ và mẫu thiết kế là do khỏch hàng cung cấp theo đỳng số lượng, chủng loại, phẩm chất ghi trong hợp đồng. Chớnh vỡ vậy mà tỷ trọng khoản mục chi phớ nguyờn vật liệu trực tiếp chỉ chiếm khoảng từ 5%-10% tổng chi phớ sản xuất của hàng nhận gia cụng trong kỳ; chủ yếu là nguyờn vật liệu phụ.
 • 44
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG

2.4. Phõn loại chi phớ sản xuất theo mối quan hệ với khối lượng sản phẩm sản xuất. Theo cỏch phõn loại này thỡ chi phớ sản xuất được chia thành cỏc loại chi phớ: Chi phớ bất biến (định phớ), chi phớ khả biến ( biến phớ) và chi phớ hỗn hợp. Túm lại mỗi cỏch phõn loại chi phớ cú ý nghĩa riờng phục vụ cho từng đối tượng quản lý và từng đối tượng cung cấp thụng tin cụ thể nhưng chỳng luụn bổ sung cho nhau nhằm quản lý cú hiệu quả nhất về toàn bộ chi phớ sản xuất phỏt sinh trong toàn doanh nghiệp, trong từng thời kỳ nhất định. Nhờ cú cỏc cỏch phõn loại chi phớ mà kế toỏn cú thể kiểm tra và phõn tớch quỏ trỡnh phỏt sinh chi phớ và hỡnh thành giỏ thành sản phẩm nhằm nhận biết và phỏt huy mọi khả năng tiềm tàng để cú thể hạ giỏ thành sản phẩm.
 • 38
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: TÌM HIỂU KÌ KẾ TOÁN VÀ CÁCH ÁP DỤNG KẾ TOÁN VÀO KINH DOANH PHẦN 4 PPT

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: TÌM HIỂU KÌ KẾ TOÁN VÀ CÁCH ÁP DỤNG KẾ TOÁN VÀO KINH DOANH PHẦN 4 PPT

31- Chi phớ thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành Mó số 51 Năm nay Năm trước - Chi phớ thuế thu nhập doanh nghiệp tớnh trờn thu nhập chịu thuế năm hiện hành … … - Điều chỉnh chi phớ thuế [r]
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ