0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Kế toỏn chi phớ bằng tiền khỏc

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HÀ NỘI

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HÀ NỘI

2.1.1. Kế toỏn giỏ vốn hàng bỏn: Là doanh nghiệp kinh doanh cơ sở hạ tầng cỏc Khu cụng nghiệp, khu đụ thị Cụng ty đầu tư vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật cỏc Khu cụng nghiệp từ việc rà phỏ bom mỡn, xõy dựng hệ thống đường dõy điện ngầm, đường thụng tin liờn lạc, hệ thống cấp thoỏt nước, san nền … để sau đú bỏn lại cho cỏc khỏch hàng cú nhu cầu thuờ lại đất trong Khu cụng nghiệp hoặc Cụng ty đầu tư xõy dựng nhà xưởng tiờu chuẩn hoặc nhà xưởng theo yờu cầu của khỏch hàng để bỏn hoặc cho khỏch hàng cú nhu cầu thuờ lại.
 • 45
NHỮNG NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ , KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THỊÊN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CPTM VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP LONG ANH

NHỮNG NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ , KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THỊÊN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CPTM VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP LONG ANH

tớnh giỏ thành sản phẩm ở Cụng ty 1/ Kiến nghị 1: Về vấn đề nờn ỏp dụng phần mềm vào cụng tỏc kế toỏn: Hiện nay, nhu cầu sản xuất ngày càng cao, việc xử lý thụng tin cần nhanh gọn, chớnh xỏc để cung cấp kịp thời và để nhà quản lý theo dừi, tỡm số liệu cần thiết mà ở tại văn phũng làm việc cú thể nắm bắt được thỡ Cụng ty nờn sử dụng phần mền kế toỏn và xõy dựng mạng nội bộ để bất kỳ mỏy nào cũng cú thể nhập, xem, xử lý số liệu kế toỏn. Đồng thời Kế toỏn trưởng cú thể dễ dang kiểm tra, giỏm sỏt cụng việc của cỏc nhõn viờn trong phũng. Cỏc phũng ban cú mối liờn hệ chặt chẽ với nhau nờn cần thiết mở rộng mạng nội bộ.
 • 25
ĐỒ ÁN KINH TẾ XÂY DỰNG KHOA KINH TẾ XÂY DỰNG NUCE

ĐỒ ÁN KINH TẾ XÂY DỰNG KHOA KINH TẾ XÂY DỰNG NUCE

+ Ti:Thời gian sử dụng tối đa theo quy định của cụng cụ i + ti:Thời gian cụng cụ loại i tham gia vào quỏ trỡnh thi cụng.  Chi phớ trả lói tớn dụng: T L Căn cứ vàp hồ sơ mời thầu, phương ỏn tài chớnh thương mai, khả năng huy động vốn tự cú, dự kiến ỏp dụng cho gúi thầu sẽ dự trự được lượng vốn lưu động đi vay và chi phớ trả lói tớn dụng cho phần vốn vay. Vay vốn lưu động để thi cụng là loại vay ngắn hạn và hết thời hạn vay phải trả cả gốc lẫn lói:
 • 77
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CỄNG TU CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG PHÚC THÀNH

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CỄNG TU CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG PHÚC THÀNH

* Phũng quản trị nhõn sự: Tham mưu giỳp ban giỏm đốc trong việc tuyển dụng, đào tạo và quản lý những cụng nhõn viờn trong cụng ty. * Phũng kinh tế kỹ thuật: Cú trỏch nhiệm xõy dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh dài hạn và ngắn hạn cho từng năm kế hoạch, từng kỳ sản xuất, kinh doanh phự hợp cho từng phõn xưởng, tổ đội đụn đốc điều hành sản xuất kịp thời đỳng tiến độ đó ký với khỏch hàng lập bỏo cỏo đỏnh giỏ tỡnh hỡnh thực hiện kế hoạch đề ra. Triển khai thực hiện cỏc đơn đặt hàng của khỏch hàng về mặt kỹ thuật, giỳp việc cho ban giỏm đốc điều hành kỹ thuật tớnh toỏn và xỏc định mức tiờu hao nguyờn vật liệu và đồng thời kiểm tra sản xuất theo quy trỡnh sản xuất đề ra.
 • 27
ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HÀ NỘI

ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HÀ NỘI

Điều này là hoàn toàn hợp lý. Trong điều kiện hiện nay đa dạng hoỏ hỡnh thức sản xuất kinh doanh là điều cần thiết do vậy để tăng lợi nhuận, ngoài việc thi cụng cỏc cụng trỡnh mới thỡ cụng ty đó thực hiện nhiều hợp đồng cải tạo, nõng cấp cỏc cụng trỡnh, với cỏc hợp đồng này thỡ thời gian thi cụng ngắn hơn, giỏ trị khối lượng xõy lắp khụng lớn lờn rất thuận lợi cho việc thanh toỏn dứt điểm, trỏnh tỡnh trạng ứ đọng vốn. Với cỏc hợp đồng cải tạo, nõng cấp cụng ty ỏp dụng việc tớnh giỏ thành theo đơn đặt hàng. Như vậy CPSX và giỏ thành sản phẩm xõy lắp của cỏc đơn vị đặt hàng được quản lý một cỏch chặt chẽ, phương phỏp tớnh toỏn lại đơn giản, nhanh chúng, khi hoàn thành hợp đồng là cú thể tớnh toỏn xỏc định ngay được giỏ thành xõy lắp của cỏc đơn đặt hàng mà khụng phải đợi đến kỳ hạch toỏn.
 • 45
MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY 19

MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY 19

- Thứ ba: Về đối tượng kế toỏn tập hợp chi phớ sản xuất: Cụng ty thực hiện sản xuất chủ yếu theo đơn đặt hàng nhưng đối tượng tập hợp chi phớ sản xuất lại là toàn bộ sản phẩm tạo ra. Đối với một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chủ yếu dựa trờn cỏc đơn đặt hàng, hạch toỏn độc lập mà khụng biết tớnh hiệu quả của từng đơn đặt hàng là một thiếu sút khỏ lớn. Việc xỏc định đối tượng như vậy khụng đỏp ứng nhu cầu cung cấp thụng tin kịp thời của kế toỏn, khụng xỏc định chi phớ bỏ ra để sản xuất từng đơn đặt hàng, do đú khụng xỏc định được tớnh giỏ thành sản xuất và kết quả lỗ, lói đối với từng đơn đặt hàng, gõy khú khăn cho nhà quản trị trong việc ra quyết định sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng đến việc thực hiện mục tiờu tối đa hoỏ lợi nhuận.
 • 38
THỰC TRẠNG KẾ TOỎN TẬP HỢP CHI PHỚ SẢN XUẤT VÀ TỚNH GIỎ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHỎT TRIỂN HẠ TẦNG PHỲC THÀNH

THỰC TRẠNG KẾ TOỎN TẬP HỢP CHI PHỚ SẢN XUẤT VÀ TỚNH GIỎ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHỎT TRIỂN HẠ TẦNG PHỲC THÀNH

528 655 400 Ngửụứi laọp bieồu Keỏ Toaựn Trửụỷng Thuỷ trửụỷng ủụn vũ Khi kết thỳc cụng việc phải cú biờn bản thanh lý hợp đồng. Công ty xẽ thanh toán cho bên nhận khoán theo phương thức thoả thuận trong hợp đồng giao nhận làm khoán và biên thanh lý hợp đồng. Tổ trưởng các đội tiến hành chấm công và lập bảng lương theo từng người, sau đó gửi về đội kèm theo biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán. Nhân viên kế toán đội cuối tháng căn cứ vào bảng tính lương và các hợp đồng làm khoán để tổng hợp và lập bảng phân bổ tiền lương của các đội theo các tổ và cho từng hạng mục công trỡnh và gửi bỏo cỏo này cho phũng kế toỏn Cụng ty.
 • 28
Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp xây lắp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp xây lắp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

ư Hoàn thiện về lý luận kế toỏn quản trị ở Việt Nam. ư Hướng dẫn, định hướng kế toỏn quản trị đối với cỏc doanh nghiệp. ư Nhà nước cũng khụng nờn ràng buộc và can thiệp quỏ sõu vào nghiệp vụ kỹ thuật kế toỏn quản trị ở cỏc doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Nhà nước cần hỗ trợ tốt hơn cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong đào tạo nhõn lực, nghiờn cứu, triển khai, phỏt triển kế toỏn quản trị và về lõu dài Nhà nước cần tổ chức cỏc ngõn hàng tư liệu thụng tin kinh tế ư tài chớnh cú tớnh chất vĩ mụ để hỗ trợ tốt hơn trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toỏn quản trị ở doanh nghiệp.
 • 14
CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Muốn vậy cỏc doanh nghiệp cần phải tỡm cỏch tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, đồng thời làm giảm chi phớ, hạ giỏ thành sản phẩm, tăng lợi nhuõn và khụng ngừng tăng tớch luỹ cho doanh nghiệp cú như vậy mới đỏp ứng được yờu cầu ổn định và nõng cao đời sống cho cỏn bộ cụng nhõn viờn. Để làm được điều này thỡ trong quỏ trỡnh hạch toỏn cần phải quản lý chặt chẽ, hạch toỏn chớnh xỏc và đầy đủ chi phớ bỏ ra để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vấn đề này cú ý nghĩa vụ cựng quan trọng trong việc hạch toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm, giỳp cho bộ mỏy quản lý của đơn vị thường xuyờn nắm được tỡnh hỡnh thực hiện cỏc định mức hao phớ về lao động, nguyờn liệu và cỏc chi phớ khỏc của đơn vị, nắm được tỡnh hỡnh lóng phớ và tổn thất trong quỏ trỡnh chuẩn bị và tiến hành sản xuất cũng như tỡnh hỡnh thực hiện giỏ thành của đơn vị. Ngoài ra cũn giỳp cho bộ mỏy của đơn vị nắm được những mặt tốt, những mặt cũn tồn tại trong quỏ trỡnh hoạt động của đơn vị, trờn cơ sở đú đỏnh giỏ được hiệu quả kinh tế, khụng ngừng nõng cao chất lượng sản phẩm, hạ giỏ thành, tăng thờm thu nhập. Chớnh vỡ vậy, tổ chức tốt cụng tỏc tập hợp chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm cú ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc tăng cường và cải tiến cụng tỏc quản lý giỏ thành núi riờng và quản lý đơn vị núi chung.
 • 28
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN

Chi phớ nguyờn vật liệu là một trong những thành phần của chỉ tiờu giỏ thành sản phẩm. Đặc biệt chi phớ NVL luụn chiếm tỷ trọng lớn trong chỉ tiờu giỏ thành xi măng của Cụng ty. Với mục tiờu quan trọng là hạ giỏ thành, nõng cao lợi nhuận thỡ việc sử dụng hợp lý, tiết kiệm mà vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm dựa trờn cỏc định mức kỹ thuật đó được tớnh toỏn và dự toỏn chi phớ cú ý nghĩa quyết định trong việc thực hiện mục tiờu này. Trong suốt cỏc giai đoạn từ khõu thu mua, khai thỏc, bảo quản, quản lý, xuất kho để phục vụ cho sản xuất sản phẩm đều phải được đảm bảo chất lượng, tuõn thủ quy định chung và đạt hiệu quả kinh tế. Việc xuất dựng NVL cho sản xuất sản phẩm thường theo định mức do phũng kỹ thuật quản lý tớnh toỏn dựa trờn định mức của Tổng cụng ty xi măng giao xuống. Đồng thời dựa trờn kế hoạch khối lượng sản xuất trong kỳ. Quỏ trỡnh thu mua NVL dựa trờn kế hoạch sản xuất sản phẩm. Chớnh vỡ thế giỳp cho Cụng ty trỏnh được tỡnh trạng ứ đọng vốn do dự trữ quỏ nhiều và đặc biệt là trỏnh được sự lóng phớ trong quỏ trỡnh sản xuất.
 • 50
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VINACONEX 25

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VINACONEX 25

Việc lập dự toỏn cụng trỡnh xõy dựng được thực hiện như sau: - Đối với giỏ dự toỏn xõy lắp: bao gồm cỏc chi phớ trực tiếp, chi phớ chung và lợi nhuận định mức hoặc thuế • Chi phớ trực ti[r]
 • 96
MỘT SỐ Í KIẾN NHẬN XÉT VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1

MỘT SỐ Í KIẾN NHẬN XÉT VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1

Để hợp logic và thuận lợi cho việc theo dừi chi phớ mỏy thi cụng thỡ chi phớ mỏy thi cụng thuờ ngoài nờn được hạch toỏn vào tài khoản 6237 thay vỡ tài khoản 6277 như hiện nay. KẾT LUẬN Qua quỏ trỡnh đi sõu nghiờn cứu tỡm hiểu tỡnh hỡnh thực tế, em nhận thấy rằng hạch toỏn kế toỏn núi chung và hạch toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm núi riờng cú vai trũ rất quan trọng nhất là trong giai đoạn phỏt triển kinh tế hiện nay. Những thụng tin mà kế toỏn cung cấp đặc biệt là thụng tin về chi phớ sản xuất và giỏ thành sản phẩm giỳp doanh nghiệp cú cơ sở xỏc định kết quả kinh doanh cũng như đỏnh giỏ được khả năng và thực trạng sản xuất kinh doanh thực tế của doanh nghiệp, từ đú đề ra những biện phỏp quản lý kinh doanh thớch hợp. Ngoài ra những thụng tin này cũn là cơ sở để doanh nghiệp phõn tớch, đỏnh giỏ phục vụ cụng tỏc quản trị nội bộ doanh nghịờp nhằm mục tiờu tiết kiệm và nõng cao hiệu quả của chi phớ, hạ giỏ thành sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trờn thị trường. Do đú cải tiến và hoàn thiện cụng tỏc hạch toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm là một trong những yờu cầu khụng thể thiếu đối với sự phỏt triển lớn mạnh của doanh nghiệp
 • 21
CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA ĐỀ TÀI VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÔNG TY

CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA ĐỀ TÀI VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÔNG TY

2.1.2 Chi phớ nhõn cụng trực tiếp Là chi phớ thanh toỏn cho cụng nhõn trực tiếp vận hành dõy chuyền sản xuất, tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ phục vụ. Khả năng và kỹ năng của lao động trực tiếp sẽ ảnh hưởng đến số lượng và chất lượng của sản phẩm hay dịch vụ cung cấp. Bao gồm tiền lương, tiền cụng, cỏc khoản phụ cấp, cỏc khoản BHXH, BHYT và cỏc chi phớ kốm theo. Cũng như chi phớ nguyờn vật liệu trực tiếp chi phớ nhõn cụng trực tiếp cú thể xỏc định rừ ràng, cụ thể và tỏch biệt cho từng sản phẩm. vỡ vạy tronng quản lý chi phớ, chi phớ nhõn cụng trực tiếp được định mức theo từng loại sản phẩm hay dịch vụ cung cấp.
 • 22
Đề tài

Đề tài " Tổ chức công tác hạch toán nguyên vật liệu ở công ty Cổ phần may Hồ Gươm " ppt

1.1./. Những ưu điểm, của cụng tỏc kế toỏn vật liệu ở cụng ty Cổ phần may Hồ Gươm Đặc trưng cơ bản của nền kinh tế thị trường là quy luật cạnh tranh. Trong cạnh tranh nếu doanh nghiệp nào mạnh sẽ đứng vững được trong thương trường kinh doanh, nghĩa là hoạt động phải cú hiệu quả. Nờn mục tiờu hoạt động chớnh của cỏc doanh nghiệp là hướng tới việc tối đa hoỏ lợi nhuận. Vậy để hoạt động cú lợi nhuận buộc cỏc doanh nghiệp phải hạch toỏn được : làm sao doanh thu mang lại bự đắp được những chi phớ bỏ ra và đảm bảo cú lói. Doanh nghiệp phải hướng tới thị trường cần gỡ chứ khụng phải quan tõm đến những gỡ doanh nghiệp cú. Thực tế cho thấy cỏc doanh nghiệp rất quan tõm tới việc tỡm ra cỏc giải phỏp để đạt được mục tiờu tiờu này và cuối cựng hầu như tất cả cỏc doanh nghiệp đều tỡm ra một giải phỏp cơ bản đú là: trong sản xuất làm sao tiết kiệm được chi phớ sản xuất vỡ đõy là cơ sở hợp lý để hạ giỏ thành sản phẩm. Đối với cỏc doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất núi chung, chi phớ nguyờn vật liệu là chi phớ chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong giỏ thành sản phẩm. Cú những doanh nghiệp chi phớ nguyờn vật liệu chiếm từ 80%-90% trong giỏ thành sản phẩm, cũn cỏc chi phớ khỏc chiếm tỷ trọng khụng đỏng kể. Do đú, việc tăng cường quản lý vật liệu và hoàn thiện cụng tỏc kế toỏn vật liệu là một trong những vấn đề quan trọng gúp phần tiết kiệm chi phớ sản xuất và hạ giỏ thành sản phẩm.
 • 78
BÁO CÁO THU HOẠCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI SẢN BẰNG TIỀN CỦA CÔNG TY TTHH NGỌC KHÁNH

BÁO CÁO THU HOẠCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI SẢN BẰNG TIỀN CỦA CÔNG TY TTHH NGỌC KHÁNH

Với mục tiêu hoàn thiện bộ máy kế toán cũng nh nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.Trong quá trình hoạt động DN luôn luôn đổi mới ,cải tiến phơng pháp làm việc và tổ chức điều hành một cách hợp lý nhát .Trong điều kiện kinh tế nhiều thành phần nh hiện nay,các doanh nghiệp cạnh tranh ngày càng gay gắt trong hầu hết tất cả các ngành và ngành xây dựng cũng vậy.Đứng trớc hoàn cảnh đó,CBCNV toàn DN không ngừng nỗ lực phấn đấu nâng cao trình độ tay nghề để chất lợng công trình đợc dảm bảo phù hợp với nhu cầu thi trờng và chức năng nhiệm vụ củ doanh nghiệp .Kết quả đạt đợc là DN vẫn hoạt động kinh doanh có hiệu quả,hoàn thành kế hoạch cấp trên đã đề ra và dứng vững trên thị trờng xây dựng bằng chính nội lực của mình.
 • 37
KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HƯƠNG SEN

KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HƯƠNG SEN

Về cụng tỏc tập hợp chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm: Cụng ty đó tổ chức tập hợp khỏ đầy đủ cỏc khoản mục chi phớ như: Chi phớ nguyờn vật liệu trực tiếp, chi phớ nhõn cụng trực tiếp, chi phớ sản xuất chung. Cỏc khoản mục chi phớ này được tập hợp theo từng mó hàng là rất hợp lý và phự hợp với điều kiện cụ thể của Cụng ty. Ngoài ra Cụng ty cũn xõy dựng đuợc một định mức sẵn về chi phớ sản xuất đối với mỗi loại sản phẩm trước khi tiến hành sản xuất. Điều này sẽ giỳp cho cỏc nhà quản trị cú điều kiện để so sỏnh về chi phớ sản xuất thực tế với chi phớ sản xuất kế hoạch. Qua đú, nhà quản trị sẽ đỏnh giỏ được chớnh xỏc về tỡnh hỡnh thực hiện chi phớ sản xuất là tiết kiệm hay lóng phớ ở khõu nào để cú kế hoạch điều chỉnh nhằm làm hạ giỏ thành và tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm trờn thị trường.
 • 32
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOỎN QUẢN TRỊ CHI PHỚ SẢN XUẤT TẠI XÍ NGHIỆP TOA XE ĐÀ NẴNG

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOỎN QUẢN TRỊ CHI PHỚ SẢN XUẤT TẠI XÍ NGHIỆP TOA XE ĐÀ NẴNG

Xí nghiệp Toa xe ĐN được thành lập ngày 01 tháng 10 năm 1976 với tiền thân là phân xưởng toa xe của Cụng ty cơ xa ĐN do chế độ cũ để lại. Số lượng lao động ban đầu là hơn 70 cơng nhân trực tiếp sản xuất và cán bộ quản lý. Với nhiệm vụ của cơ sở trước đây là bảo dưỡng các toa xe chạy trong khu vực nên cơ sở vật chất kĩ thuật cũn rất nghốo nàn, chỉ cú 4 vị trớ sửa chữa, diện tớch mặt bằng là 500m 2 . Khi mới thành lập đơn vị lấy tên là Đoạn Toa xe Đà Nẵng thuộc ban quản lý Đường sắt 2- thuộc Tổng cục Đường Sắt. Xí nghiệp Toa xe ĐN thuộc XN liên hiệp Vận Tải Đường Sắt khu vực II nay trực thuộc Cụng Ty Vận Tải Hàng Hố Đường Sắt, trụ sở chớnh của XN đặt tại 236 Hải phũng, thành phố ĐN.
 • 30
Đề tài

Đề tài " Hạch toán và phân bổ chi phí sản xuất chung tại Công ty Công nghiệp hoá chất Đà Nẵng " pptx

CHUYÊN ĐỀ KIẾN TẬP GVHD: Huỳnh Phương Đông pháp truyền thống, chi phí gián tiếp được tập hợp vào các đối tượng chi phí dựa trên các tiêu chí có ít hoặc không có mối quan hệ nhân quả với mức độ hoạt động của bộ phận. Sự phân bổ chi phí như vậy có thể không chính xác và nhầm lẫn, vỡ một sản phẩm cú thể gỏnh chịu quỏ nhiều chi phớ trong khi cỏc sản phẩm khỏc được đánh giá thấp hơn chi phí thực tế. Một hệ thống ABC cải tiến ước tính chi phí gián tiếp bằng việc sử dụng các tiêu thức phức hợp để tập hợp chi phí của các hoạt động vào các sản phẩm có liên quan với nguồn tiêu dùng bởi các hoạt động này.
 • 46
PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT TỔ CHỨC ÁP DỤNG XÁC ĐỊNH CHI PHÍ TRONG MỘT DOANH NGHIỆP CỤ THỂ

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT TỔ CHỨC ÁP DỤNG XÁC ĐỊNH CHI PHÍ TRONG MỘT DOANH NGHIỆP CỤ THỂ

III. Đặc điểm tổ chức hệ thống sản xuất và quy trỡnh cụng nghệ sản xuất kinh doanh chớnh của cụng ty TTC : 1. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu : Cụng ty TTC là một đơn vị kinh tế tư nhõn cú con dấu riờng, hạch toỏn độc lập... cú nhiệm vụ sản xuất sản phẩm phục vụ cho yờu cầu phỏt triển của đời sống nhõn dõn, gúp phần nõng cao chất lượng cuộc sống người dõn.
 • 32
LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG

- Xỏc định đỳng đắn và bàn giao kịp thời khối lương xõy dựng hoàn thành. Định kỳ kiểm tra và đỏnh giỏ khối lượng sản phẩm dở dang theo nguyờn tắc nhất định. - Đỏnh giỏ đỳng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của từng cụng trỡnh, hạng mục cụng trỡnh, từng bộ phận thi cụng… trong từng thời kỳ nhất định. Lập bỏo cỏo kế toỏn về chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm. Cung cấp chớnh xỏc, nhanh chúng cỏc thụng tin hữu dụng về chi phớ sản xuất và giỏ thành phục vụ cho yờu cầu quản lý của lónh đạo doanh nghiệp.
 • 34
TỔ CHỨC KẾ TOỎN CHI PHỚ SẢN XUẤT VÀ TỚNH GIỎ THÀNH SẢN PHẨM

TỔ CHỨC KẾ TOỎN CHI PHỚ SẢN XUẤT VÀ TỚNH GIỎ THÀNH SẢN PHẨM

Tổ chức kế toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm
 • 62
ĐỀ TÀI  KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM  PPS

ĐỀ TÀI KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM PPS

3.2.2. Về hỡnh thức sổ kế toỏn. Hiện nay Cụng ty đang sử dụng hỡnh thức “Chứng từ ghi sổ” nhưng đến cuối thỏng kế toỏn mới lập chứng từ ghi sổ và nhập cỏc chứng từ ghi sổ vào mỏy nờn toàn bộ cụng việc bị dồn vào cuối thỏng. Tuy nhiờn, tồn tại này là do đặc điểm sản xuất của Cụng ty chi phối. Vỡ vậy, để hạn chế tồn tại này, Cụng ty nờn trang bị mỏy vi tớnh cho nhõn viờn kế toỏn tại phõn xưởng. Việc trang bị này là cú tớnh khả thi vỡ hầu hết cỏc nhõn viờn kế toỏn của Cụng ty đều đó biết sử dụng mỏy vi tớnh. Mặt khỏc, xu hướng trong những năm tới của Cụng ty là sẽ để cỏc phõn xưởng thực hiện hạch toỏn độc lập và chỉ trớch nộp lợi nhuận về Cụng ty theo một tỷ lệ nhất định. Hơn thế nữa, cụng việc kế toỏn được thực hiện trờn hệ thống mỏy vi tớnh ở cỏc phõn xưởng cú nối mạng với mỏy chủ sẽ cho phộp bộ phận kế toỏn tại phũng kế toỏn thu thập, xử lý, cung cấp thụng tin cho ban lónh đạo cụng ty một cỏch nhanh chúng giỳp lónh đạo ra cỏc quyết định kinh tế kịp thời.
 • 77
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO BIBICA HÀ NỘI

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO BIBICA HÀ NỘI

Nhà mỏy BiBiCa Hà Nội được xõy dựng trờn khu đất rộng 7920m 2 nằm trong khu cụng nghiệp Sài Đồng B –Gia Lõm- Hà Nội.Với nguồn vốn chủ sở hữu 16 tỷ đồng,cựng 240 lao động trong đú 169 lao động trực tiếp và 71 lao động giỏn tiếp.Nhà mỏy được xõy dựng với một hệ thống hoàn toàn mới và cụng nghệ sản xuất tiờn tiến hiện đại.Nhà mỏy cú 2 phõn xưởng SX chớnh đú là phõn xưởng bỏnh và phõn xưởng kẹo với 4 dõy chuyền sản xuất:dõy chuyền sản xuất bỏnh Biscuit,bỏnh kem,kẹo cứng,kẹo mềm.Một dõy chuyền kẹo bỏnh cú thể sản xuất ra nhiều loại mặt hàng khỏc nhau.Điều này tạo nờn sự đa dạng trong những loại sản phẩm là yếu tố thuận lợi đảm bảo việc đỏp ứng nhu cầu và tăng cường khả năng cạnh tranh trờn thị trường.
 • 106
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ ĐÔNG ANH

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ ĐÔNG ANH

Công ty cơ khí Đông Anh luôn coi tiết kiệm NVL là nhiệm vụ trung tâm của các bộ phận trong công ty. NVL đưa vào sản xuất đều được quản lý theo định mức lập bởi bộ phận phũng kỹ thuật lập. đối với mỗi sản phẩm đều cú bảng dự toỏn chi phớ và đưa xuống cỏc phõn xưởng, quản đốc phõn xưởng sẽ thực hiện phõn cụng, phõn phối NVL đến từng đối tượng lao động theo định mức đó lập sẵn. cuối thỏng cỏc
 • 26
KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG THANH HOÁ

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG THANH HOÁ

Việc luõn chuyển và tập hợp chứng từ là một trong việc được coi trọng. Vỡ trong lĩnh vực xõy lắp cỏc ch ứng từ thanh toỏn rất phức tạp, đặc biệt đang được nhà nước và xó hội quan tõm vỡ đõy là lĩnh vực nhậy cảm và thất thoỏt vật tư, tài sản, tiền vốn nhiều. Đơn vị tập trung việc xử lý và cho thanh toỏn chứng từ ban đầu rất chặt chẽ theo quy định của Bộ tài chớnh như : Việc mua bỏn vật tư hàng hoỏ phải cú hoỏ đơn GTGT, bảng kờ khai nhõn cụng, mua đất đỏ cỏt sỏi, làm lỏn trại, thuờ thiết bị thi cụng phải thực hiện cỏc việc lập chứng từ thanh toỏn theo đỳng quy định của phỏp luật. Cụng trỡnh đảm bảo chất lượng, mỹ thuật và tiến độ.
 • 70
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG

2.4. Phõn loại chi phớ sản xuất theo mối quan hệ với khối lượng sản phẩm sản xuất. Theo cỏch phõn loại này thỡ chi phớ sản xuất được chia thành cỏc loại chi phớ: Chi phớ bất biến (định phớ), chi phớ khả biến ( biến phớ) và chi phớ hỗn hợp. Túm lại mỗi cỏch phõn loại chi phớ cú ý nghĩa riờng phục vụ cho từng đối tượng quản lý và từng đối tượng cung cấp thụng tin cụ thể nhưng chỳng luụn bổ sung cho nhau nhằm quản lý cú hiệu quả nhất về toàn bộ chi phớ sản xuất phỏt sinh trong toàn doanh nghiệp, trong từng thời kỳ nhất định. Nhờ cú cỏc cỏch phõn loại chi phớkế toỏn cú thể kiểm tra và phõn tớch quỏ trỡnh phỏt sinh chi phớ và hỡnh thành giỏ thành sản phẩm nhằm nhận biết và phỏt huy mọi khả năng tiềm tàng để cú thể hạ giỏ thành sản phẩm.
 • 38
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP TẠI CÔNG TY CỔ PHẨN ĐÁ ỐP LÁT VÀ XÂY DỰNG HÀ TÂY

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP TẠI CÔNG TY CỔ PHẨN ĐÁ ỐP LÁT VÀ XÂY DỰNG HÀ TÂY

- Ngoài ra cũn sử dụng mụ̣t sụ́ cụng cụ dụng cụ như: dõy đai, thùng gụ̃, palet đóng đá xuṍt khõ̉u. a. Chứng từ và tài khoản sử dụng Cỏc chứng từ kế toỏn sử dụng trong kế toỏn chi phớ nguyờn vật liệu trực tiếp bao gồm: phiếu xuất kho đối với trường hợp nguyờn vật liệu từ trong kho sử dụng cho sản xuất sản phẩm, húa đơn GTGT đối với trường hợp nguyờn vật liệu mua về đưa vào sử dụng ngay cho sản xuất sỏn phẩm, bảng phõn bổ nguyờn vật liệu và cụng cụ dụng cụ, phiếu nhập kho, … Bảng phõn bụ̉ nguyờn vọ̃t liợ̀u và cụng cụ dụng cụ: dùng đờ̉ phản ánh giá trị nguyờn vọ̃t liợ̀u, cụng cụ dụng cụ xuṍt dùng trong tháng theo giá thực tờ́ phõn bụ̉ vọ̃t liợ̀u, cụng cụ dụng cụ xuṍt dùng trong tháng.
 • 46
ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CỔ PHẦN KHÁNH AN

ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CỔ PHẦN KHÁNH AN

LỜI MỞ ĐẦU Trong nền kinh tế thị trường, vấn đề hiệu quả sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp khụng những là thước đo phản ỏnh trỡnh độ tổ chức quản lý mà cũn là sự sống cũn quyết định tới sự tồn tại và phỏt triển của doanh nghiệp. Thực tế trong những năm vừa qua cho thấy bờn cạnh những doanh nghiệp hoạt động kộm hiệu quả, thu nhập khụng đủ bự đắp chi phớ và cú nguy cơ phỏ sản, giải thể thỡ cũng cú những doanh nghiệp đó vươn lờn từ chỗ yếu kộm trỡ trệ lạc hậu đó thay đổi hoàn toàn bộ mặt của doanh nghiệp phỏt triển đứng vững trờn thị trường.
 • 99
KẾ TOỎN TẬP HỢP CHI PHỚ SẢN XUẤT VÀ TỠNH GIỎ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CỤNG TY TNHH MINH TRỚ

KẾ TOỎN TẬP HỢP CHI PHỚ SẢN XUẤT VÀ TỠNH GIỎ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CỤNG TY TNHH MINH TRỚ

Kế toỏn tập hợp chi phớ sản xuất và tỡnh giỏ thành sản phẩm tại cụng ty TNHH Minh Trớ
 • 85
KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HƯƠNG SEN

KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HƯƠNG SEN

Trờn cơ sở chi phớ sản xuất đó được tập hợp theo cỏc đối tượng tập hợp chi phớ sản xuất kế toỏn phải vận dụng phương phỏp tớnh giỏ thành hợp lý, phự hợp với đặc điểm tổ chức sản xuất kin[r]
 • 31
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH TUỆ LINH

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH TUỆ LINH

TRANG 16 - Dự toỏn chi phớ nhiờn liệu trực tiếp - Dự toỏn chi phớ sản xuất chung - Dự toỏn giỏ thành dịch vụ vận tải hàng hoỏ - Dự toỏn chi phớ bỏn hàng - Dự toỏn chi phớ quản lý doanh n[r]
 • 20
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TRUNG SƠN

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TRUNG SƠN

(Ký, họ tờn) Kế toỏn trưởng (Ký, họ tờn) (Ký, họ tờn, đúng dấu) Giỏm Đốc 2.3.2.2. Kế toỏn chi phớ nhõn cụng trực tiếp Chi phớ nhõn cụng trực tiếp là chi phớ lớn thứ hai (sau chi phớ nguyờn vật liệu trực tiếp) trong tổng giỏ thành cụng trỡnh hoàn thành. Nú là khoản mục chi phớ trực tiếp ở cụng ty gắn liền với lợi ớch của người lao động. Do vậy việc hạch toỏn đỳng, đủ chi phớ nhõn cụng cú ý nghĩa quan trọng trong việc tớnh lương, trả lương chớnh xỏc kịp thời cho người lao động, từ đú cú tỏc dụng tớch cực gúp phần khớch lệ người lao động nõng cao năng suất lao động, nõng cao chất lượng cụng trỡnh. Hơn nữa doanh nghiệp chỳ trọng cụng tỏc kế toỏn chi phớ nhõn cụng trực tiếp khụng chỉ vỡ nú ảnh hưởng lớn đến độ chớnh xỏc của giỏ thành sản phẩm mà nú cũn ảnh hưởng lớn đến thu nhập của người lao động, đến việc tớnh lương và trả lương cho cụng nhõn viờn.
 • 39
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CHƯƠNG I NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CHƯƠNG I NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP

Để đỏp ứng yờu cầu trong cụng tỏc quản lý hoạt động kinh tế tài chớnh, cụng ty đó lựa chọn hỡnh thức kế toỏn “ Nhật ký chung” trong điều kiện cú sử dụng kế toỏn trờn mỏy. Đõy là hỡnh thức kế toỏn giản đơn, cỏc nghiệp vụ kinh tế phỏt sinh căn cứ vào chứng từ gốc để ghi vào sổ Nhật Ký Chung theo trỡnh tự thời gian và nội dung nghiệp vụ kinh tế. Phỏn ỏnh mối quan hệ khỏch quan giữa cỏc đối tượng kế toỏn (quan hệ đối ứng giữa cỏc tài khoản). Việc hạch toỏn cỏc nghiệp vụ vào sổ kế toỏn, lập cỏc bỏo cỏo kế toỏn đều được thực hiện trờn mỏy. Việc ứng dụng mỏy vi tớnh vào cụng tỏc kế toỏn vừa giảm bớt cụng việc ghi chộp đồng thời trỏnh được sự trựng lắp cỏc nghiệp vụ, tăng tốc độ xử lý thụng tin, lập cỏc Bỏo cỏo Tài chớnh nhanh chúng và cung cấp số liệu kịp thời cho yờu cầu quản lý.
 • 38
BÁO CÁO VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÌNH HÌNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY NHỰA HÀM RỒNG

BÁO CÁO VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÌNH HÌNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY NHỰA HÀM RỒNG

Chi phớ trực tiếp bao gồm: Tiền lương và BHXH của cụng nhõn sản xuất Nguyờn vật liệu chớnh, phụ dựng vào sản xuất Nhiờn liệu, động lực dựng vào sản xuất Chi phớ trực tiếp khỏc bằng tiền [r]
 • 24
TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH QUẾ VÕ - CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC HÀ BẮC.

TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH QUẾ VÕ - CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC HÀ BẮC.

Phũng tài chớnh kế toỏn Gồm 8 người trực tiếp làm cụng tỏc kế toỏn theo đỳng quy chế tài chớnh ban hành, thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho Giỏm đốc về cỏc chế độ chớnh sỏch của nhà nước để quyết định, điều hành sản xuất kinh doanh. Phũng tài chớnh kế toỏn cú nhiệm vụ hạch toỏn quỏ trỡnh kế toỏn và tiờu thụ thành phẩm, tập hợp cỏc chi phớ sản xuất tại Chi nhỏnh Quế Vừ - Cụng ty Cổ phần Lương thực Hà Bắc hàng thỏng, quý, năm. Phõn tớch hoạt động kinh tế tại Chi nhỏnh Quế Vừ - Cụng ty Cổ phần Lương thực Hà Bắc, giỳp Giỏm đốc thực hiờn cỏc chức năng điều hành sản xuất,cõn đối và sử lý tài sản chớnh tại Chi nhỏnh Quế Vừ - Cụng ty Cổ phần Lương thực Hà Bắc. Cuối kỳ kết chuyển lỗ lói, tổng hợp bỏo cỏo lờn Giỏm đốc.
 • 20
CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CP NHUỘM HÀ NỘI

CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CP NHUỘM HÀ NỘI

* Chi phớ khấu hao TSCĐ Để làm tăng khả năng cạnh tranh trờn thị trường, Cụng ty đó khụng ngừng phỏt triển tổ chức sản xuất thụng qua việc ỏp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, cỏc trang thiết bị mỏy múc, dõy chuyền sản xuất hiện đại...Trong quỏ trỡnh sử dụng, dưới tỏc động của mụi trường tự nhiờn, điều kiện làm việc cũng như tiến bộ kỹ thuật, TSCĐ bị hao mũn, vỡ vậy cỏc doanh nghiệp cần phải tiến hành trớch khấu hao. Việc tớnh khấu hao cú thể tiến hành theo nhiều phương phỏp khỏc nhau. Trờn thực tế, để tớnh khấu hao TSCĐ, Cụng ty cổ phần nhộm Hà Nội sử dụng phương phỏp khấu hao bỡnh quõn (phương phỏp khấu hao theo thời gian).
 • 36
TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

- Kế toỏn cỏc chi phớ liờn quan đến bất động sản đầu tư sau ghi nhận ban đầu: + Khi phỏt sinh chi phớ liờn quan đến BĐS đầu tư sau ghi nhận ban đầu, nếu xột thấy chi phớ đú khụng chắc ch[r]
 • 30
CÔNG TÁC HẠCH TOÁN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM

CÔNG TÁC HẠCH TOÁN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM

- Kế toỏn cỏc chi phớ liờn quan đến bất động sản đầu tư sau ghi nhận ban đầu: + Khi phỏt sinh chi phớ liờn quan đến BĐS đầu tư sau ghi nhận ban đầu, nếu xột thấy chi phớ đú khụng chắc ch[r]
 • 30
BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

Sơ đồ hạch toỏn : Xem Phụ lục 8b; Sổ Chi tiết TK 622: Phụ lục 15 _3.5.3 Kế toỏn chi phớ sản xuất chung cho sản xuất sản phẩm cụng nghiệp_ Chi phớ sản xuất chung đối với sản phẩm cụng ng[r]
 • 42
BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

Sơ đồ hạch toỏn : Xem Phụ lục 8b; Sổ Chi tiết TK 622: Phụ lục 15 _3.5.3 Kế toỏn chi phớ sản xuất chung cho sản xuất sản phẩm cụng nghiệp_ Chi phớ sản xuất chung đối với sản phẩm cụng ng[r]
 • 44

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXBT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP