0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Phương thức thanh toán tình hình nhập xuất vật

LÝ  LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN  NGUYÊN  VẬT  LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.

Có TK 338 ( 3381, 3388 ): thừa chờ xử lý, phải trả khác. Có TK 721: Quyết định ghi tăng thu nhập bất thờng. 4.5. Hệ thống sổ kế toán dùng trong kế toán tổng hợp vật liệu: Để tiến hành ghi chép phản ánh thu nhập thông tin kế toán vật liệu trên sổ sách các quá trình nhập - xuất vật liệu, hiện nay các doanh nghiệp có thể áp dụng một trong bốn hình thức sổ kế toán, mà trong mỗi một hình thức có một hệ thống sổ sách riêng, trình tự kế toán riêng phù hợp với từng điều kiện cụ thể. Muốn vận dụng có hiệu quả, khi lựa chọn một trong bốn hình thứ này, doanh nghiệp cần phải dựa vào chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu quản lý, quy mô hoạt động của doanh nghiệp cũng nh trình độ của nhân viên kế toán để áp dụng sao cho phù hợp. Các hình thức tổ chức sổ kế toán gồm có:
 • 29
NGHIÊN CỨU VÀ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THU NHẬP CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH NHẰM GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ TÂY

NGHIÊN CỨU VÀ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THU NHẬP CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH NHẰM GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ TÂY

vay, thu nợ, thu lãi nhằm hạn chế mức thấp nhất rủi ro tín dụng và chống thất thu cho ngân hàng. Từng bước nâng cao chất lượng tín dụng đảm bảo kinh doanh của ngân hàng có hiệu quả kinh tế cao nhằm từng bước nâng cao hiệu quả kinh doanh, đòi hỏi ngân hàng phải tạo ra cơ chế nhằm gắn trách nhiệm của cán bộ với từng công việc tín dụng gắn với từng khoản cho vay, từng món thu nợ, sao cho mỗi cán bộ công nhân viên cần phỉ quan tâm tới hiệu quả công việc của mình, lấy hiệu quả công việc làm thước đo năng lực và phẩm chất của ngân hàng, triển khai thực hiện tốt cơ chế khoán tài chính của NHTƯ qui định. Cán bộ tín dụng phải thẩm định kiểm tra giám sát qui trình cho vay nhằm hướng dẫn khách hàng sử dụng vốn vay có hiệu quả nhất định, từ đó mới có điều kiện trả nợ ngân hàng cả gốc và lãi đúng kì hạn. Cán bộ kế toán phải theo dõi chặt chẽ qui trình cho vay, thanh toán chính xác, bảo quản hồ sơ vay vốn của khách hàng một cách khoa học nhằm cung cáp thông tin cho cán bộ tín dụng trong việc đôn đốc trả lãi cho ngân hang đúng hạn góp phần chống thất thu cho ngân hàng.
 • 108
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÔNG TY PHÁT HÀNH SÁCH

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÔNG TY PHÁT HÀNH SÁCH

2. Khi có yêu cầu bán sách từ các nhà xuất bản,bộ phận quản lý việc nhập sách sẽ kiểm tra chất lượng sách. Nếu chát lượng sách đảm bảo nhà xuất bản sẽ chuyển sách đến công ty, bộ phận này sẽ nhập một phiếu nhập sách.Trong phiếu nhập sẽ ghi rõ tên nhà xuất bản,dịa chỉ nhà xuất bản, điện thoại nhà xuất bản, người giao sách, ngày nhập, thông tin về sách nhập, đơn giá, số lượng xuất, lĩnh vực , thành tiền, tổng số tiền, các chữ kí của người viết phiếu, ngươi giao, thủ trưởng đơn vị.Ngoài ra trên phiếu còn ghi rõ phiếu xuất do công ty phát hành sách phát hành, ngày phát hành, số hiệu phiếu. một bản phiếu nhập sách giao cho nhà xuất bản, một bản lưu giữ lại và sau đó sách được chuyển vào kho.
 • 35
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN HÀNG HOÁ Ở DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN HÀNG HOÁ Ở DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

1.3. Kế toán chi tiết hàng hoá Hạch toán chi tiết hàng hoá là việc hạch toán kết hợp giữa thủ kho và phòng kế toán trên cùng cơ sở các chứng từ nhập, xuất kho nhằm đảm bảo theo dõi chặt chẽ số hiện có và tình hình biến động từng loại, nhóm, thứ hàng hoá về số lượng và giá trị. Các doanh nghiệp phải tổ chức hệ thống chứng từ, mở các sổ kế toán chi tiết và vận dụng phương pháp hạch toán chi tiết hàng hoá phù hợp để góp phần tăng cường quản lý hàng hoá.
 • 27
Thực trạng kế toán NVL tại Công ty Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ

Thực trạng kế toán NVL tại Công ty Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ

Sơ đồ 2.3: Hạch toán chi tiết NVL theo PP sổ đối chiếu luân chuyển Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu là việc kết hợp giữa Phòng kế toán và Kho nhằm theo dõi tình hình nhập, xuất, tồn của từng loại nguyên vật liệu. Để đáp ứng yêu cầu về quản lý sử dụng nguyên vật liệu mà chúng cần phải được theo dõi, phản ánh chặt chẽ tình hình nhập xuất tồn kho theo từng loại NVL về các chỉ tiêu số lượng, đơn giá, tổng giá trị.
 • 43
GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG THANH TOÁN HÀNG XUẤT THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG THANH TOÁN HÀNG XUẤT THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Giải pháp hạn chế rủi ro trong thanh toán hàng xuất theo phương thức tín dụng chứng từ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam.
 • 62
CÁC LUỒNG I-O

CÁC LUỒNG I-O

TRANG 8 • PHƯƠNG THỨC CỦA LỚP BYTEARRAYOUTPUTSTREAM : – RESET – SIZE TRANG 9 CÁC LỚP NHẬP/XUẤT TẬP TIN • Các lớp này trợ giúp trong Java để hổ trợ các thao tác nhập và xuất: – File – F[r]
 • 36
HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THANH TOÁN XUẤT NHẬP KHẨUTHEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ QUA NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM TỪ 1995-2000

HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THANH TOÁN XUẤT NHẬP KHẨUTHEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ QUA NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM TỪ 1995-2000

- Gần đây VCB đang phải giải quyết hậu quả nặng nề của những vụ án kinh tế lớn: Tăng Minh Phụng, EPCO Nguyên nhân tr … ớc hết là do năng lực quản lý điều hành của các doanh nghiệp t nhân nhng chủ yếu vẫn xuất phát từ nguyên nhân chủ quan từ phía ngân hàng. Con số thiệt hại của VCB trong hai vụ án lớn ớc tính lên tới 4.000 tỷ đồng lớn nhất từ trớc đến nay, trong số đó có cả các khoản bảo lãnh L/C nhập hàng trả chậm. Tổng số tiền mà EPCO cùng các công ty con đã vay bằng các hợp đồng tín dụng, bảo lãnh trả chậm là gần 700 tỷ đồng và trên 30 triệu USD. Đây là những biểu hiện của các vụ lừa đảo mang tính tập đoàn với quy mô lớn. Họ dùng những thủ đoạn đem tài sản của Nhà nớc đi thế chấp, lập công ty con để vay tiền cho công ty cha, khai khống giá trị tài sản, đem bán tài sản thế chấp. Nhng tất cả các thủ đoạn này sẽ không thành công nếu không co sự tiếp tay từ một số cán bộ ngân hang, vì lợi ích cá nhân. Trớc khi quyết định cho vay và bảo lãnh nhập hàng họ đánh giá không đúng giá trị của tài sản thế chấp, giám sát tài sản thế chấp không chặt chẽ để cho các công ty này lợi dụng.
 • 32
TĂNG THU TIẾT KIỆM CHI PHÍ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QỦA KINH DOANH TẠI BIDV HÀ TÂY - 1 POTX

TĂNG THU TIẾT KIỆM CHI PHÍ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QỦA KINH DOANH TẠI BIDV HÀ TÂY - 1 POTX

kinh doanh của mình họ đã huy động vốn bằng cách trả lãi cho người gửi tiền. Bên cạnh đó họ còn có làm các nghiệp vụ khác như thanh toán, vận chuyển tiền ... Tất cả những nghiệp vụ đó đã trở thành nghiệp vụ chuyên môn của họ. Trong bối cảnh nhiều ngân hàng phát hành nhiều loại giấy bạc khác nhau đã gây cản trở cho việc phát triển kinh tế, vì vậy Nhà nước ta đã can thiệp vào hoạt động ngân hàng bằng cách ban hành các đạo luật để hạn chế số lượng ngân hàng được phép phát hành. Từ đó ngân hàng được chia ra làm ngân hàng 2 cấp :
 • 15
BÁO CÁO THỰC TẬP TÍN DỤNG NGÂN HÀNG PPSX

BÁO CÁO THỰC TẬP TÍN DỤNG NGÂN HÀNG PPSX

Để đảm bảo thu nhập cho ngân hàng đều đặn giữa các tháng trong quý và các quý trong năm, NHĐT&PTHà Tây đã chủ động thoả thuận vơí khách hàng vay vốn trả lãi theo tháng. Việc thu lãi theo tháng sẽ giúp cho ngân hàng có thu nhập đều đặn, ổn định, đồng thời cũng tạo điều kiện cho cán bộ tín dụng bám sát đợc ngời vay, theo dõi đợc tình hình sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả hơn. Mặt khác cũng tạo tâm lý cho khách hàng sử dụng vốn vay của ngân hàng cũng quan tâm tới việc làm ăn hơn đế có thu nhập từ đó việc trả lãi, trả gốc cho ngân hàng cũng dễ dàng hơn, tránh tình trạng thả vốn cho khách hàng sử dụng vốn tuỳ ý và đến thời hạn cán bộ tín dụng mới đến đôn đốc. Tất nhiên việc gì cũng có tính hai mặt của nó làm nh vậy cán bộ tín dụng sẽ vất vả hơn, chi phí công tác phí cho cán bộ tín dụng sẽ cao hơn.Nhng xét về tổng thể thì việc bảo toàn vốn của NHTM là một vấn đề cực kì quan trọng, có ý nghĩa quyết định tới hiệu quả kinh doanh, uy tín của ngân hàng. Đây là vấn đề bức xúc có tính thời sự mà nhiều NHTM cha làm tốt đợc
 • 61
BÀI 11. VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT

BÀI 11. VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT

TRANG 1 TRANG 2 CÁC PHƯƠNG THỨC VẬN CHUYỂN QUA MÀNG CÁC PHƯƠNG THỨC VẬN CHUYỂN QUA MÀNG Vận chuyển thụ động Vận chuyển thụ động Vận chuyển chủ động Vận chuyển chủ động Nhập bào Xuất bào [r]
 • 13
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU - CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP.

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU - CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP.

Vật liệu, công cụ dụng cụ trong các doanh nghiệp sản xuất tăng do nhiều nguồn khác nhau: Tăng do mua ngoài, do tự chế hoặc thuê ngoài gia công, tăng do nhận vốn góp của các đơn vị cá nhân khác… Trong mọi trờng, doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ thủ tục kiểm nhận nhập kho lập các chứng từ theo đúng quy định. Trên cơ sở các chứng từ nhập, hoá đơn bán hàng và các chứng từ có liên quan khác, kế toán phải phản ánh kịp thời các nội dung cấu thành nên giá trị thực tế của vật liệu, công cụ dụng cụ nhập kho vào các tài khoản, sổ kế toán tổng hợp, đồng thời phản ánh tình hình thanh toán với ngời bán và các đối tợng khác một cách kịp thời. Cuối tháng tiến hành tổng hợp số liệu để kiểm tra và đối chiếu với số liệu kế toán chi tiết.
 • 23
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU - CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP.

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU - CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP.

1. Vị trí của vật liệu - công cụ, dụng cụ đối với quá trình xây lắp. Nguyên vật liệu là một bộ phận trọng yếu của t liệu sản xuất, nguyên vật liệu là đối tợng của lao động đã qua sự tác động của con ngời. Trong đó vật liệu là những nguyên liệu đã trải qua chế biến. Vật liệu đợc chia thành vật liệu chính, vật liệu phụ và nguyên liệu gọi tắt là nguyên vật liệu. Việc phân chia nguyên liệu thành vật liệu chính, vật liệu phụ không phải dựa vào đặc tính vật lý, hoá học hoặc khối lợng tiêu hao mà là sự tham gia của chúng vào cấu thành sản phẩm. Khác với vật liệu, công cụ dụng cụ là những t liệu lao động không có đủ tiêu chuẩn quy định về giá trị và thời gian sử dụng của tài sản cố định. Trong quá trình thi công xây dựng công trình, chi phí sản xuất cho ngành xây lắp gắn liền với việc sử dụng nguyên nhiên vật liệu, máy móc và thiết bị thi công và trong quá trình đó vật liệu là một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất, là cơ sở vật chất cấu thành lên sản phẩm công trình. Trong quá trình tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vật liệu bị tiêu hao toàn bộ và chuyển giá trị một lần vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ.
 • 27
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HTKT TẠI CÔNG TY MAY 19 5

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HTKT TẠI CÔNG TY MAY 19 5

Vật liệu nhập được tính theo giá gốc ( giá thực tế ). Vật liệu xuất kho đưa vào sản xuất thì đơn giá không bao gồm VAT. Công ty hạch toán NVL theo phương pháp kê khai thường xuyên và hạch toán chi tiết theo phương pháp thẻ song song. Đây là phương pháp mà cả thủ kho và kế toán cùng mở thẻ theo dõi :
 • 32
Dang xuat dang nhap

Dang xuat dang nhap

đăng xuất nhập phần mềm zoomđăng xuất nhập phần mềm zoomđăng xuất nhập phần mềm zoomđăng xuất nhập phần mềm zoomđăng xuất nhập phần mềm zoomđăng xuất nhập phần mềm zoomđăng xuất nhập phần mềm zoomđăng xuất nhập phần mềm zoomđăng xuất nhập phần mềm zoomđăng xuất nhập phần mềm zoomđăng xuất nhập phần mềm zoomđăng xuất nhập phần mềm zoomđăng xuất nhập phần mềm zoomđăng xuất nhập phần mềm zoomđăng xuất nhập phần mềm zoomđăng xuất nhập phần mềm zoomđăng xuất nhập phần mềm zoomđăng xuất nhập phần mềm zoomđăng xuất nhập phần mềm zoom
 • 6
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

Vật liệu, công cụ dụng cụ trong các doanh nghiệp sản xuất tăng do nhiều nguồn khác nhau: Tăng do mua ngoài, do tự chế hoặc thuê ngoài gia công, tăng do nhận vốn góp của các đơn vị cá nhân khác… Trong mọi trường, doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ thủ tục kiểm nhận nhập kho lập các chứng từ theo đúng quy định. Trên cơ sở các chứng từ nhập, hoá đơn bán hàng và các chứng từ có liên quan khác, kế toán phải phản ánh kịp thời các nội dung cấu thành nên giá trị thực tế của vật liệu, công cụ dụng cụ nhập kho vào các tài khoản, sổ kế toán tổng hợp, đồng thời phản ánh tình hình thanh toán với người bán và các đối tượng khác một cách kịp thời. Cuối tháng tiến hành tổng hợp số liệu để kiểm tra và đối chiếu với số liệu kế toán chi tiết.
 • 25
43 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG THÁI BÌNH

43 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG THÁI BÌNH

Sơ đồ hạch toán chi tiết vật liệu theo phơng pháp lập thẻ song song Hàng ngày căn cứ vào chứng từ nhập, xuất thủ kho ghi chép tình hình nhập xuất, tồn kho của từng danh điểm vật liệu, cô[r]
 • 47
THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY DNNVV TẠI NHCT HOÀN KIẾM

THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY DNNVV TẠI NHCT HOÀN KIẾM

Ngân hàng Công thơng Hoàn Kiếm là chi nhánh cấp 1 trực thuộc Ngân hàng Công thơng Việt Nam có trụ sở chính tại 37 Hàng Bồ - quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. Trớc tháng 3/1988, NHCT Hoàn Kiếm thuộc về NHCT thành phố Hà Nội. Là một quỹ tiết kiệm nằm ở số 10 Lê Lai, lúc bấy giờ nhiệm vụ chính mà NHCT Hoàn Kiếm thực hiện là vừa kinh doanh tiền tệ, tín dụng và thanh toán vừa đảm bảo nhu cầu vốn cho các đơn vị ngoài quốc doanh và các tập thể trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Theo chỉ thị số 218/CT ban hành ngày 13/07/1987 của HDBT, thực hiện điều lệ của NHCT Việt Nam, ngày 26/03/1988, quỹ tiết kiệm ở sô 10 Lê Lai chính thức tách ra khỏi NHCT Hà Nội và trở thành NHCT Hoàn Kiếm cho đến nay. Cùng với sự thay đổi đó, ngân hàng đã chuyển về 37 Hàng Bồ, và nơi đây trở thành trụ sở chính của Ngân hàng.
 • 27
ĐÁNH GIÁ DỊCH VỤ THANH TOÁN THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ ĐỐI VỚI L/C NHẬP TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

ĐÁNH GIÁ DỊCH VỤ THANH TOÁN THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ ĐỐI VỚI L/C NHẬP TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

Đánh giá dịch vụ thanh toán theo phương thức tín dụng chứng từ đối với L/C nhập tại ngân hàng Công Thương chi nhánh Đà Nẵng
 • 60
THỰC TẾ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY GIẦY THĂNG LONG

THỰC TẾ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤTTÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY GIẦY THĂNG LONG

ngoài ra đối với mỗi đơn hàng yêu cầu kiểu giầy khác nhau, có kiểu đơn giản tốn ít công thì đơn giá thấp. Có nghĩa tuỳ theo kiểu giầy khác nhau mà đơn giá khác nhau. Trong một tháng công ty có rất nhiều đơn hàng, có đơn hoàn thành. Trong trờng hợp này đơn hàng khác nhau chi phí nhân công trực tiếp khác nhau: Nếu đơn hàng hoàn thành trong tháng thì chi phí nhân công ( tiền lơng, BHXH, BHYT, KPCĐ) đợc tính tơng đơng 100% sản phẩm của đơn hàng đó, còn nếu đơn hàng còn đang dở dang thì chi phí nhân công trực tiếp tính cho đơn hàng đó trong tháng đợc tính cho sản phẩm hoàn thành nhng cha nhập kho
 • 47
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI

_- Kế toán vật tư hàng hoá_: Là người có trách nhiệm tổ chức kế toán vật tư hàng hoá, theo dõi nhập xuất đúng thủ tục chế độ quy định và lập bảng phân bổ về tình hình nhập xuất NVL theo [r]
 • 21
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH THẾ ANH

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤTTÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH THẾ ANH

d,- Chi phí thuê gia công: Công ty TNHH Thế Anh không chỉ nhận may gia công cho khách hàng mà đôi khi do yêu cầu sản xuất phức tạp của sản phẩm hoặc để tiết kiệm thời gian đảm bảo đúng tiến độ sản xuất, công ty còn có thể đi thuê đơn vị khác gia công một vài chi tiết hoặc cả sản phẩm hoàn chỉnh. Lúc này kế toán phải hạch toán tài khoản chi phí thuê gia công vào giá thành. Xét về bản chất ta có thể coi khoản này là một khoản chi phí dịch vụ mua ngoài thuộc chi phí sản xuất chung, nhưng do yêu cầu quản lý hạch toán cũng như do phương pháp tính giá thành nên doanh nghiệp áp dụng tập hợp chi phí này riêng và chi tiết cho từng mã hàng có chi phí thuê gia công, khi sản phẩm hoàn thành khoản chi phí này sẽ được tập hợp trực tiếp vào giá thành sản phẩm.
 • 37
Đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty Đồng Tháp” pptx

Đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty Đồng Tháp” pptx

vật tư sẽ viết phiếu xuất kho dựa trên nhiệm vụ kế hoạch sản xuất mà Công ty giao cho từng phân xưởng, để sản xuất từng loại máy với những chi tiết của nó. d) Quy chế bảo vệ và chế độ trách nhiệm vật chất. Nói đến công tác quản lý vật tư thì không thể nói đến vai trò của thủ kho. Bởi thủ kho ngoài nhiệm vụ quản lý và bảo quản tốt nguyên vật liệu có không kho, còn phải cập nhật sổ sách hàng ngày, theo dõi số hiện có và tình hình nhập xuất nguyên vật liệu ở trong kho về mặt số lượng, hàng ngày ghi chép vào thẻ kho (mẫu 06VT), khi hết báo cho phòng kế hoạch, vật tư đi mua. Trường hợp thủ kho ghi thiếu so với kiểm kê thì phải bổ sung thẻ kho, còn trong trường hợp thủ kho không đảm bảo số lượng vật liệu khi kiểm kê mà có thể bị mất hoặc thất lạc, thì phải chịu bồi thường vật chất tuỳ thuộc mức độ.
 • 75
BÁO CÁO THỰC TẬP MÔN HỌC KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

BÁO CÁO THỰC TẬP MÔN HỌC KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

- Vốn bằng tiền là 1 bộ phận của vốn sản xuất kinh doanh thuộc tài sản lưu động của doanh nghiệp, được hình thành chủ yếu trong quá trình bán hàng và trong các quan hệ thanh toán. - Vốn bằng tiền của công ty bao gồm tiền mặt tồn quỹ và tiền gửi ngõn hàng trong đó tiền mặt là vốn bằng tiền được thủ quỹ bảo quản trong két sắt an toàn tại công ty.
 • 24
Hệ thống thông tin quản lý kho hàng cho cửa hàng 87 Lý Nam Đế bằng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Visual Foxpro 7.0

Hệ thống thông tin quản lý kho hàng cho cửa hàng 87 Lý Nam Đế bằng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Visual Foxpro 7.0

TRANG 2 MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI Chương trình có thể quản lý một số lượng lớn các thông tin về hàng hóa tồn kho, các hóa đơn nhập xuất và tình hình thanh toán với khách hàng, giúp cho việc qu[r]
 • 41
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH THẾ ANH.

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤTTÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH THẾ ANH.

2.1.2. Đặc điểm mạng lới tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Thế Anh. Công ty TNHH Thế Anh có hình thức hoạt động là: sản xuất - kinh doanh - xuất nhập khẩu với các loại sản phẩm chủ yếu nh quần áo bò, quần áo sơ mi, bò dài, áo sơ mi cao cấp, áo jacket, áo khoác các loại, quần áo trẻ em , quần áo thể thao các loại... Đặc điểm chủ yếu là gia công các mặt hàng may mặc theo đơn đặt hàng nên quá trình sản xuất ở công ty thờng mang tính hàng loạt, số lợng sản phẩm lớn, chu kỳ sản xuất ngắn xen kẽ, sản phẩm phải qua nhiều giai đoạn công nghệ chế biến phức tạp kiểu liên tục theo một trình tự nhất định là từ cắt - may - là - đóng gói - đóng hòm - nhập kho.
 • 33
TIẾT KIỆM CHI PHÍ TẠI CÁC NGÂN HÀNG SO SÁNH CHÍNH SÁCH TIẾT KIỆM TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP PPS

TIẾT KIỆM CHI PHÍ TẠI CÁC NGÂN HÀNG SO SÁNH CHÍNH SÁCH TIẾT KIỆM TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP PPS

nh ững khoản chi n ày không th ể cắt giảm được v à nh ững khoản chi n ày lu ốn luôn tỷ l ệ thuận với kết quả hoạt động kinh doanh của ngân h àng. Để duy tr ì ho ạt động kinh doanh, ngân h àng còn ph ải chi phí các khoản chi phí khác nh ư : chi phí cho ho ạt động quản lý v à công v ụ, chi về t ài s ản, chi dự ph òng b ảo to àn ti ền gửi của khách h àng, chi phí b ất thường. Đâ y là các kho ản chi phí cần thiết, chi khoán, chi theo định mức dự toán của ngân h àng vì nh ững khoản chi n ày không th ể h ạch toán đối với từng c ã nhân do đó không th ể xác định bộ phận n ào ti ết kiệm, bộ ph ận n ào ch ư a ti ết kiệm.... Đồng thời tr ên th ực tế vẫn chư a có chính sách khuy ến khích l ợi ích vật chất đối với từng đơ n v ị cá nhân thực hiện tiết kiệm trong kinh doanh do đó ph ổ biến chính sách tiết kiệm tr ên th ực tế mọi người chư a th ực hiện được triệt để. Nh ìn chung kho ản mục các khoản chi phí n ày đều giảm so với cá c n ă m tr ước(được thể hiện cụ thể tr ên b ảng). Qua đâ y ta th ấy cần phải tính toán nh ững khoản chi phí n ày sao Cho h ợp lý để đảm bảo y êu c ầu kinh doanh của chi nhánh mà v ẫn tiết kiệm được chi phí quản lý nhằm tă ng l ợi nhuận v à có ý ngh ĩa quan tr ọng trong việc t ă ng thu nh ập thực tế cho ngân h àng.
 • 73
CÁC GIẢI PHÁP NGĂN NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI HỘI SỞ NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM

CÁC GIẢI PHÁP NGĂN NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI HỘI SỞ NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM

Rủi ro do khách hàng gây ra trong phương thức thanh toán này là thường thấy nhất tại Hội sở Techcombank. Nhất là những năm đầu mới đi vào hoạt động, người dân chưa có nhiều kiến thức đối với việc TTQT, thậm chí chuyên viên ngân hàng đôi khi không tránh khỏi các sai sót như: khi chỉ thị trong giấy đề nghị nhờ thu của khách hàng không đầy đủ, rõ ràng làm cho ngân hàng nhiều khi không biết phải làm gì khi có những việc xảy ra ngoài dự đoán thì đáng lẽ chuyên viên TTQT phải nhận ra ngay và hỏi lại khách hàng nói rõ lại các chỉ thị của mình. Nhưng chuyên viên đó đã không hỏi lại mà đã soạn và chuyển luôn thư nhờ thu sang ngân hàng nước ngoài, vì thế mà khi người bán không trả phí nhờ thu, ngân hàng đã không biết xử lý thế nào, có nên trừ vào tiền thu được từ người mua hay không, nếu có trừ vào số tiền đó sẽ gây cảm giác khó chịu cho khách hàng của ngân hàng mình. Hậu quả là có thể bị mất đi quan hệ với khách hàng đó, nếu là một khách hàng lớn, thì thiệt hại của ngân hàng là không nhỏ. Mặc dù đây không phải là một rủi ro gây tổn hại đến thu nhập của ngân hàng nhưng nếu gặp phải thì cũng gây phiền hà, mất thời gian cho ngân hàng. Nếu gặp trường hợp này thì chuyên viên TTQT tốt nhất nên hỏi lại khách hàng cho rõ ràng, tránh sự việc rắc rối xảy ra sau này. Thực sự trong hoạt động nhờ thu nói chung là gặp ít rủi ro nên Techcombank đã áp dụng và phát triển hình thức này ngay từ những ngày đầu mới hoạt động TTQT, tuy nhiên doanh số nhờ thu lại chiếm một tỷ lệ nhỏ so với tổng doanh số TTQT của ngân hàng.
 • 79
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH THẾ ANH

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤTTÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH THẾ ANH

- Đối với chi phí nguyên vật liệu phụ trực tiếp: Vật liệu phụ tuy không cấu thành nên thực thể chính của sản phẩm may nh- ng nó lại là vật liệu không thể thiếu đợc của sản phẩm hoặc làm tăng thêm giá trị của sản phẩm nh: cúc chỉ .... đối với các đơn đặt hàng gia công thông thờng bên đặt hàng sẽ cung cấp cho công ty cả phụ liệu, bao bì để hoàn thiện sản phẩm trong trờng hợp có sự thoả thuận của hai bên, về cơ bản công tác kế toán đối với chi phí vật liệu phụ cũng tơng tự nh nguyên vật liệu chính. Hàng tháng nhân viên hạch toán xí nghiệp căn cứ vào phiếu xuất vật liệu phụ để lập ( báo cáo phụ liệu ) chuyển lên phòng kế toán công ty, kế toán nguyên vật liệu chính và phân bổ chi phí phụ liệu bao bì cho các thành phẩm.
 • 32
NGÂN HÀNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP TĂNG THU ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH PPT

NGÂN HÀNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP TĂNG THU ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH PPT

Ngân hàng th ươ ng m ại được h ình thành và phát tri ển trong một quá tr ình lâu dài, tr ải qua nhiều h ình thái kinh t ế x ã h ội của x ã h ội lo ài ng ười. Mầm mống của ngân hàng được xu ất phát từ khi có sản xuất v à trao đổi h àng hoá. Th ời kỳ n ày m ỗi quốc gia, th ậm ch í m ỗi địa phươ ng s ử dụng một loại tiền ri êng. Khi s ản xuất, trao đổi hàng hoá ngày càng phát tri ển th ì vi ệc sử dụng nhiều loại tiền để trao đổi h àng hóa s ẽ gặp nhiều khó kh ă n, do đó có nhi ều thươ ng nhân đ ã đứng ra kinh doanh tiền tệ t ạo th ành m ột tổ chức chuy ên ngh ề kinh doanh tiền tệ. Nghiệp vụ lúc đầu của họ chỉ là đổi đồng tiền v ùng này l ấy đồng tiền v ùng kia và ng ược lại. Trong số đó có m ột s ố người l àm ngh ề kim ho àn vì h ọ có phươ ng ti ện lư u gi ữ an to àn các lo ại kim loại quý, các lo ại tiền đú c, ti ền nén bởi vậy các thươ ng gia th ường gửi tiền v ào đâ y để đảm bảo an to àn. Đâ y là hình th ức tiền gửi đầu ti ên, lúc đầu tiền gửi không thay đổi, ngh ĩa l à g ửi v ào đồng tiền n ào l ấy ra đồng tiến đó . Ng ười gửi tiền phải trả lệ phí cho ng ười giữ tiền, khi các thươ ng gia g ửi tiền họ được người nhận tiền cấp cho giấy biên nh ận. Giấy bi ên nh ận đó có th ể d ùng để thanh toán thuận tiện hơ n ti ền đú c và ti ền nén. Đâ y là hình th ức ngân phiếu đầu ti ên, và th ực tế họ đ ã dùng nh ững ngân phi ếu n ày để thanh toán. Do đó ti ền đú c r ất ít được rút ra, nó đ ã tr ở th ành kho ản tiền nhàn r ỗi, n ên nh ững người bảo quản tiền tệ d ùng nó cho vay để kiếm lời .
 • 73
LUẬN VĂN: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THU NHẬP - CHI PHÍ VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM TĂNG THU NHẬP, TIẾT KIỆM CHI PHÍ GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẢM BẢO KẾT QUẢ KINH DOANH CÓ LÃI TẠI NHĐT&PT HÀ TÂY PPT

LUẬN VĂN: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THU NHẬP - CHI PHÍ VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM TĂNG THU NHẬP, TIẾT KIỆM CHI PHÍ GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẢM BẢO KẾT QUẢ KINH DOANH CÓ LÃI TẠI NHĐT&PT HÀ TÂY PPT

bất kỳ lỳc nào và ngõn hàng cũng chỉ được sử dụng một phần số dư của cỏc tài khoản này để kinh doanh . * Tiền gửi cú kỳ hạn : Là loại tiền gửi cú sự thoả thuận về thời gian giữa người gửi tiền và ngõn hàng. Nú được hỡnh thành từ nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi và tạm thời chưa sử dụng đến của khỏch hàng, mục đớch tiền gửi của khỏch hàng là để đảm bảo an toàn vốn, trỏnh rủi ro, hưởng lói và để dự trữ. Do tớnh chất của nguồn vốn này là cú thời hạn quy định nờn tương đối ổn định và người gửi tiền được hưởng lói xuất tuỳ thuộc vào thời hạn và tớnh chất của mỗi khoản ký thỏc. Về nguyờn tắc thỡ thời hạn càng dài thỡ lói suất càng cao. Trả lói khoản vốn này là khoản chi phớ chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phớ của ngõn hàng thương mại. Khi nhu cầu tớn dụng của khỏch hàng vượt quỏ tổng số tiền gửi ngõn hàng huy động được thỡ ngõn hàng huy động thờm vốn bằng cỏc hỡnh thức như phỏt hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, trỏi phiếu và thời hạn tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng vốn.
 • 79
ĐỀ TÀI “MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ TĂNG THU TIẾT KIỆM CHI PHÍ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI NHĐT&PT HÀ TÂY’’ PPS

ĐỀ TÀI “MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ TĂNG THU TIẾT KIỆM CHI PHÍ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI NHĐT&PT HÀ TÂY’’ PPS

ngân hàng ngày càng có hiệu quả . Tuy nhiên cơ cấu thu nhập này vẫn chưa hợp lý và vẫn còn bất ổn do vậy ngân hàng cần phải không ngừng nâng cao về mọi mặt để cân đối tỷ trọng của các khoản thu. Mặt khác, hiện nay NHĐT&PTHà Tây đã mở rộng các khoản thu khác ngoài thu từ lãi cho vay còn có thu từ các dịch vụ thanh toán , thu từ kinh doanh ngoại tệ , thu từ các dịch vụ khác... điều này phù hợp với xu thế phát triển của ngân hàng là mở rộng dịch vụ ngân hàng nhằm huy động nguồn vốn nhàn rỗi từ mọi tầng lớp dân cư để tập trung và đầu tư lại cho nền kinh tế nhằm tăng trưởng và phát triển thông qua đó ngân hàng cũng thu được phí dịch vụ. Đây là khoản thu của không chỉ riêng NHĐT&PTmà của tất cả các NHTM khác nói chung .Thu từ hoạt động kinh doanh , trong đó chủ yếu là thu từ lãi cho vay chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong tổng thu nhập . Điều này chứng tỏ công tác tín dụng của NHĐT&PTHà Tây đang trên đà phát triển và ngày càng được mở rộng với quy mô lớn hơn .Điều này cũng ngày càng chứng tỏ được năng lực và vị thế của ngân hàng trong thương trường hiện nay. Thương trường cũng chính là chiến trường nhưng trên chiến trường này không có đạn bom , súng ống mà nó đòi hỏi phải có một khối óc kinh doanh, một cách bài chí nghệ thuật thì mới hòng thắng được trên chiến trường này. Đặc biệt trong thời kì hiện nay thì cạnh tranh ngày càng trở nên khốc liệt, nên để thắng được trong cạnh tranh thì cần đòi hỏi sự nỗ lực của toàn bộ cán bộ công nhân viên trong ngân hàng, đồng lòng nhất chí sẽ dành được thắng lợi cao.
 • 80
LUẬN VĂN: MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ TĂNG THU, TIẾT KIỆM CHI PHÍ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI NHĐT&PT HÀ TÂY POT

LUẬN VĂN: MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ TĂNG THU, TIẾT KIỆM CHI PHÍ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI NHĐT&PT HÀ TÂY POT

Để đảm bảo thu nhập cho ngân hàng đều đặn giữa các tháng trong quý và các quý trong năm, NHĐT&PTHà Tây đã chủ động thoả thuận vơí khách hàng vay vốn trả lãi theo tháng. Việc thu lãi theo tháng sẽ giúp cho ngân hàng có thu nhập đều đặn, ổn định, đồng thời cũng tạo điều kiện cho cán bộ tín dụng bám sát được người vay, theo dõi được tình hình sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả hơn. Mặt khác cũng tạo tâm lý cho khách hàng sử dụng vốn vay của ngân hàng cũng quan tâm tới việc làm ăn hơn đế có thu nhập từ đó việc trả lãi, trả gốc cho ngân hàng cũng dễ dàng hơn, tránh tình trạng thả vốn cho khách hàng sử dụng vốn tuỳ ý và đến thời hạn cán bộ tín dụng mới đến đôn đốc. Tất nhiên việc gì cũng có tính hai mặt của nó làm như vậy cán bộ tín dụng sẽ vất vả hơn, chi phí công tác phí cho cán bộ tín dụng sẽ cao hơn.Nhưng xét về tổng thể thì việc bảo toàn vốn của NHTM là một vấn đề cực kì quan trọng, có ý nghĩa quyết định tới hiệu quả kinh doanh, uy tín của ngân hàng. Đây là vấn đề bức xúc có tính thời sự mà nhiều NHTM chưa làm tốt được
 • 75
ĐỀ TÀI: NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TẠI NHÀ MAY SẢN XUẤT GIẦY DA XUẤT KHẨU HÀ NAM PPSX

ĐỀ TÀI: NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TẠI NHÀ MAY SẢN XUẤT GIẦY DA XUẤT KHẨU HÀ NAM PPSX

Ghi chú: quan hệ chỉ đạo  Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận - Kế toán trưởng chịu trách nhiệm cao nhất về hoạt động kế toán của công ty. Tổ chức điều hành bộ máy kế toán, kiểm tra và thực hiện ghi chép luân chuyển chứng từ. Ngoài ra kế toán trưởng còn hưóng dẫn chỉ đạo việc lưu giữ tài liệu sổ sách kế toán, lựa chọn cải tiến hinhf thức kế toán cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của công ty. Chức năng quan trọng nhát của kế toán trưởng là tham mưư cho ban giám đốc, giúp GĐ đưa ra những quyết định đúng đắn trong hoạt đông sản xuất kinh doanh của đơn vị.
 • 64
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ   CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Thông qua kiểm kê và đánh giá lại vật tư để ngăn ngừa những hiện tượng tiêu cực và xử lý kịp thời những vật tư thiếu hụt, kém phẩm chất. * Kiểm kê thường được kiểm kê định kỳ vào cuối kỳ hoặc cuối năm trước khi lập báo cáo tài chính; trong chia tách, sáp nhập, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động mua, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp; chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp; xảy ra hỏa hoạn, lũ lụt và các thiệt hại bất thường. Ngoài ra, việc kiểm nhận vật tư trước khi nhập kho cũng là một trường hợp kiểm kê. Trước khi tiến hành kiểm kê doanh nghiệp phải thành lập hội đồng hoặc ban kiểm kê, sau khi kiểm kê doanh nghiệp phải lập báo cáo tổng hợp kết quả kiểm kê, trường hợp có chênh lệch số liệu thực tế kiểm kê với số liệu ghi sổ kế toán( hoặc chứng từ) doanh nghiệp phảixác định nguyên nhân và phản ánh số chênh lệch và kết quả xử lý váo sổ kế toán theo từng trường hợp cụ thể.
 • 39
GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG THANH TOÁN HÀNG XUẤT THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ

GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG THANH TOÁN HÀNG XUẤT THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ

Giải pháp hạn chế rủi ro trong thanh toán hàng xuất theo phương thức tín dụng chứng từ
 • 46
270 GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG THANH TOÁN HÀNG XUẤT THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ

270 GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG THANH TOÁN HÀNG XUẤT THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ

270 Giải pháp hạn chế rủi ro trong thanh toán hàng xuất theo phương thức tín dụng chứng từ
 • 62
NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VÀ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI QUỐC DOANH

NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VÀ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI QUỐC DOANH

Dự trữ dưới hình thức tiền gửi thanh toán tại ngân hàng TW thì mức độ dự trữ cao hay thấp phụ thuộc vào nhu cầu thanh toán giữa các ngân hàng đặc biệt là trong thanh toán bù trừ. Đối với dự trữ bắt buộc: Đây là hình thức dự trữ theo quyết định của ngân hàng TW, làm công cụ chủ yếu để ngân hàng TW điều hành chính sách tiền tệ, các tài sản dự trữ trong nghiệp vụ này không đem lại một chút lợi nhuận nào cho ngân hàng song nó đáp ứng cho các nhu cầu rút tiền thoả mãn các nhu cầu vay tiền, đồng thời đảm bảo cho các hoạt động của ngân hàng, đảm bảo uy tín của ngân hàng .
 • 22

Xem thêm

Từ khóa: hướng hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh sản xuất và thương mại phúc tiếnnhững thành công và những vấn đề cần hoàn thiện trong công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh sản xuất và thương mại phúc tiếnhoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh sản xuất và thương mại thái hòamột số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh sản xuất và thương mại thái hoàtình hình thực tế công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh sản xuất và thương mại phúc tiếnthực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh sản xuất và thương mại phúc tiếnthực tế công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh sản xuất và thương mại thái hoànhững vấn đề tiếp tục hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu của công ty tnhh sản xuất và thương mại phúc tiếntổ chức kế toán nguyên vật liệu ở công ty cổ phần xây lắp thương mại nguyên hàkế toán chi tiết nguyên vật liệu ở công ty tnhh sản xuất và thương mại phúc tiếnmột số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty tnhh sản xuất và thương mại minh anhhoàn thiện tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại công ty tnhh thƣơng mại phúc lợithực trạng tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại công tymột số biện pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh hợp thànhhoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh hải longBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP