0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Nhiệm vụ của kế toán nguyên liệu vật liệu

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HỮU NGHỊ

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HỮU NGHỊ

d) Quy chế bảo vệ và chế độ trách nhiệm vật chất Nói đến công tác quản lý vật tư thì không thể nói đến vai trò của thủ kho. Bởi thủ kho ngoài nhiệm vụ quản lý và bảo quản tốt nguyên vật liệu có không kho, còn phải cập nhật sổ sách hàng ngày, theo dõi số hiện có và tình hình nhập xuất nguyên vật liệu ở trong kho về mặt số lượng, hàng ngày ghi chép vào thẻ kho (mẫu 06VT), khi hết báo cho phòng kế hoạch, vật tư đi mua. Trường hợp thủ kho ghi thiếu so với kiểm kê thì phải bổ sung thẻ kho, còn trong trường hợp thủ kho không đảm bảo số lượng vật liệu khi kiểm kê mà có thể bị mất hoặc thất lạc, thì phải chịu bồi thường vật chất tuỳ thuộc mức độ.
 • 43
CÁCH CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ KIỂM TRA HÀNG PHẦN 5 PPTX

CÁCH CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ KIỂM TRA HÀNG PHẦN 5 PPTX

dụng ngay cho hoạt động sản xuất, kinh doanh thì trị giá nguyên liệu, vật liệu sẽ không bao gồm thuế GTGT. Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, nếu mua nguyên liệu, vật liệu sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp và doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, thì trị giá nguyên liệu, vật liệu sử dụng cho sản xuất, kinh doanh sẽ bao gồm cả thuế GTGT của khối lượng nguyên liệu, vật liệu mua vào sử dụng ngay không qua kho.
 • 10
 HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU

Phần I : Cơ sở lý luận về hách toán nguyên, vật liệu trong các doanh nghiệp 6I. Khái niệm, đặc điểm, phân loại và tính giá vật liệu 61.Khái niệm, đặc điểm, phân loại và tính giá vật liệu. 62.Ph
 • 67
 HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU

Lời nói đầu 4Phần I : Cơ sở lý luận về hách toán nguyên, vật liệu trong các doanh nghiệp 6I. Khái niệm, đặc điểm, phân loại và tính giá vật liệu 61.Khái niệm, đặc điểm, phân loại và tính giá v
 • 67
100 KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT THEO HƯỚNG VẬN DỤNG HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN

100 KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT THEO HƯỚNG VẬN DỤNG HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN

100 Kế toán nguyên liệu vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất theo hướng vận dụng hệ thống chuẩn mực Kế toán
 • 65
KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU,VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY BIA VIỆT HÀ (2008)

KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU,VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY BIA VIỆT HÀ (2008)

Kế toán nguyên liệu,vật liệu tại Công ty bia việt hà (2008)
 • 64
KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU VÀ CCDC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VIỆT NAM

KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU VÀ CCDC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VIỆT NAM

Kế toán nguyên liệu vật liệu và CCDC tại công ty cổ phần bao bì Việt Nam
 • 90
THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ

THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ

Thực tế công tác kế toán nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ.doc
 • 71
KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY NHỰA Y TẾ

KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY NHỰA Y TẾ

Kế toán nguyên liệu, vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty Nhựa y tế
 • 79
NGHIÊN CỨU VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

NGHIÊN CỨU VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

Nghiên cứu , công tác kế toán nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ, các doanh nghiệp
 • 78
CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP X-18

CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP X-18

Công tác kế toán Nguyên liệu vật liệu tại Xí nghiệp X-18
 • 66
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH QUY TRÌNH KẾ TOÁN KẾT QUẢ BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ P5 PPTX

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH QUY TRÌNH KẾ TOÁN KẾT QUẢ BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ P5 PPTX

3. Cuối kỳ kế toán, thực hiện kết chuyển (Nếu nguyên liệu, vật liệu đã được tập hợp riêng biệt cho đối tượng sử dụng), hoặc tiến hành tính phân bổ và kết chuyển chi phí nguyên liệu, vật liệu (Nếu không tập hợp riêng biệt cho từng đối tượng sử dụng) vào Tài khoản 154 phục vụ cho việc tính giá thành thực tế của sản phẩm, dịch vụ trong kỳ kế toán. Khi tiến hành phân bổ trị giá nguyên liệu, vật liệu vào giá thành sản xuất, doanh nghiệp phải sử dụng các tiêu thức phân bổ hợp lý như tỷ lệ theo định mức sử dụng,. . .
 • 10
TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU TẠI XƯỞNG IN NXB VĂN HOÁ DÂN TỘC

TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU TẠI XƯỞNG IN NXB VĂN HOÁ DÂN TỘC

Tổ chức kế toán nguyên liệu, vật liệu tại xưởng In NXB văn hoá dân tộc
 • 69
KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ CÔNG TY CẦU 1 THĂNG LONG

KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ CÔNG TY CẦU 1 THĂNG LONG

Kế toán Nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ Công ty Cầu 1 Thăng Long
 • 81
KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ TẠI NHÀ XUẤT BẢN THỐNG KÊ HÀ NỘI.

KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ TẠI NHÀ XUẤT BẢN THỐNG HÀ NỘI.

Kế toán nguyên liệu, vật liệu và công cụ, dụng cụ tại Nhà xuất bản Thống kê Hà nội.
 • 81
KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU ẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM CỬU LONG

KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU ẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM CỬU LONG

Kế toán nguyên liệu vật liệu ại công ty cổ phần văn phòng phẩm Cửu Long
 • 70
TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BA LAN

TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BA LAN

Tổ chức kế toán nguyên liệu vật liệu ,công ty cổ phần Ba Lan
 • 64
KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VPP CỬU LONG

KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VPP CỬU LONG

Kế toán nguyên liệu vật liệu tại công ty cổ phần VPP Cửu Long
 • 73
176 KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG

176 KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG

176 Kế toán nguyên liệu vật liệu vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty Thương Mại Xây Dựng Bạch Đằng
 • 152
KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU

KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU

Kế toán nguyên liệu vật liệu
 • 70
KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU

KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU

Kế toán nguyên liệu vật liệu
 • 70
KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU

KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU

Kế toán nguyên liệu vật liệu
 • 70
KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU

KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU

Kế toán nguyên liệu vật liệu
 • 71
KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU

KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU

Kế toán nguyên liệu vật liệu
 • 69
KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU

KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU

Lời nói đầuSản xuất ra của cải vật chất là cơ sở tồn tại và phát triển của xã hội loài người. Quá trình sản xuất chính là hoạt động tự giác và có ý thức của con người nhằm biến các v
 • 70
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU

Hoàn thiện kế toán nguyên liệu vật liệu
 • 67
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU

Hoàn thiện kế toán nguyên liệu vật liệu
 • 67
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU

Hoàn thiện kế toán nguyên liệu vật liệu
 • 66
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU

Hoàn thiện kế toán nguyên liệu vật liệu
 • 66
KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU TẠI ĐIỆN LỰC TÂY HỒ

KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU TẠI ĐIỆN LỰC TÂY HỒ

Kế toán nguyên liệu, vật liệu tại Điện lực Tây Hồ
 • 81
KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ

KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ

Kế toán nguyên liệu, vật liệu và công cụ dụng cụ
 • 63
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU TẠI XN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU TẠI XN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Tổ chức công tác kế toán nguyên liệu, vật liệu tại XN sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng
 • 103
KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG

KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG

Kế toán nguyên liệu vật liệu vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty Thương Mại Xây Dựng Bạch Đằng
 • 137
KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG

KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG

Kế toán nguyên liệu vật liệu vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty Thương Mại Xây Dựng Bạch Đằng
 • 152
KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG

KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG

Kế toán nguyên liệu vật liệu vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty Thương Mại Xây Dựng Bạch Đằng
 • 100
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU

Báo cáo thực tập tốt nghiệp, kế toán nguyên liệu vật liệu
 • 65
140 KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG

140 KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG

140 Kế toán nguyên liệu vật liệu vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty Thương Mại Xây Dựng Bạch Đằng
 • 137
CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VPP CỬU LONG

CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VPP CỬU LONG

Công tác kế toán nguyên liệu vật liệu tại công ty cổ phần VPP Cửu Long.doc
 • 72

Xem thêm

Từ khóa: hướng hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh sản xuất và thương mại phúc tiếnnhững thành công và những vấn đề cần hoàn thiện trong công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh sản xuất và thương mại phúc tiếnhoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh sản xuất và thương mại thái hòamột số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh sản xuất và thương mại thái hoàtình hình thực tế công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh sản xuất và thương mại phúc tiếnthực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh sản xuất và thương mại phúc tiếnthực tế công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh sản xuất và thương mại thái hoànhững vấn đề tiếp tục hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu của công ty tnhh sản xuất và thương mại phúc tiếntổ chức kế toán nguyên vật liệu ở công ty cổ phần xây lắp thương mại nguyên hàkế toán chi tiết nguyên vật liệu ở công ty tnhh sản xuất và thương mại phúc tiếnmột số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty tnhh sản xuất và thương mại minh anhhoàn thiện tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại công ty tnhh thƣơng mại phúc lợithực trạng tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại công tymột số biện pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh hợp thànhhoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh hải longNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ