0
 1. Trang chủ >
 2. Kỹ thuật >
 3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

Xây dựng chơng trình mô phỏng

ĐỀ CƯƠNG THỰC HÀNH VI ĐIỀU KHIỂN

ĐỀ CƯƠNG THỰC HÀNH VI ĐIỀU KHIỂN

Bài 1: Giới thiệu và cách sử dụng phần mềm ride Bài tập với các nhóm lệnh cơ bản I. Kiến thức cần thiết Vi điều khiển chỉ xử lý chơng trình dới dạng file Hex. Vì vậy cần phải có phần mềm biên dịch chơng trình sang mã Hex. Hiện nay, có rất nhiều phần mềm có thể lập trìnhmô phỏng: keil C, prog studio, reads 51, ride. Với u điểm sử dụng dễ dàng, mô phỏng trực quan nên phần mềm ride đợc lựa chọn giới thiệu trong giáo trình này.
 • 24
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ QUA BIÊN GIỚI TỈNH ĐIỆN BIÊN CỦA SỞ THƯƠNG MẠI DU LỊCH ĐIỆN BIÊN

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ QUA BIÊN GIỚI TỈNH ĐIỆN BIÊN CỦA SỞ THƯƠNG MẠI DU LỊCH ĐIỆN BIÊN

- Xúc tiến thơng mại: + Xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch, kế hoạch, chơng trình, dự án, đề án, cơ chế chính sách về xúc tiến thơng mại, xây dựng và phát triển thơng hiệu h[r]
 • 48
XUẤT KHẨU HÀNG HÓA QUA BIÊN GIỚI TỈNH ĐIỆN BIÊN

XUẤT KHẨU HÀNG HÓA QUA BIÊN GIỚI TỈNH ĐIỆN BIÊN

- Xúc tiến thơng mại: + Xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch, kế hoạch, chơng trình, dự án, đề án, cơ chế chính sách về xúc tiến thơng mại, xây dựng và phát triển thơng hiệu h[r]
 • 48
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ QUA BIÊN GIỚI TỈNH ĐIỆN BIÊN CỦA SỞ THƯƠNG MẠI DU LỊCH ĐIỆN BIÊN

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ QUA BIÊN GIỚI TỈNH ĐIỆN BIÊN CỦA SỞ THƯƠNG MẠI DU LỊCH ĐIỆN BIÊN

- Xúc tiến thơng mại: + Xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch, kế hoạch, chơng trình, dự án, đề án, cơ chế chính sách về xúc tiến thơng mại, xây dựng và phát triển thơng hiệu h[r]
 • 48
34 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ TỈNH ĐIỆN BIÊN CỦA SỞ THƠNG MẠI DU LỊCH ĐIỆN BIÊN

34 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ TỈNH ĐIỆN BIÊN CỦA SỞ THƠNG MẠI DU LỊCH ĐIỆN BIÊN

- Xúc tiến thơng mại: + Xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch, kế hoạch, chơng trình, dự án, đề án, cơ chế chính sách về xúc tiến thơng mại, xây dựng và phát triển thơng hiệu h[r]
 • 48
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ QUA BIÊN GIỚI TỈNH ĐIỆN BIÊN CỦA SỞ THƯƠNG MẠI DU LỊCH ĐIỆN BIÊN

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ QUA BIÊN GIỚI TỈNH ĐIỆN BIÊN CỦA SỞ THƯƠNG MẠI DU LỊCH ĐIỆN BIÊN

- Xúc tiến thơng mại: + Xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch, kế hoạch, chơng trình, dự án, đề án, cơ chế chính sách về xúc tiến thơng mại, xây dựng và phát triển thơng hiệu h[r]
 • 48
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ QUA BIÊN GIỚI TỈNH ĐIỆN BIÊN CỦA SỞ THƯƠNG MẠI DU LỊCH ĐIỆN BIÊN

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ QUA BIÊN GIỚI TỈNH ĐIỆN BIÊN CỦA SỞ THƯƠNG MẠI DU LỊCH ĐIỆN BIÊN

- Xúc tiến thơng mại: + Xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch, kế hoạch, chơng trình, dự án, đề án, cơ chế chính sách về xúc tiến thơng mại, xây dựng và phát triển thơng hiệu h[r]
 • 48
34 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ TỈNH ĐIỆN BIÊN CỦA SỞ THƠNG MẠI DU LỊCH ĐIỆN BIÊN

34 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ TỈNH ĐIỆN BIÊN CỦA SỞ THƠNG MẠI DU LỊCH ĐIỆN BIÊN

- Xúc tiến thơng mại: + Xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch, kế hoạch, chơng trình, dự án, đề án, cơ chế chính sách về xúc tiến thơng mại, xây dựng và phát triển thơng hiệu h[r]
 • 48
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ QUA BIÊN GIỚI TỈNH ĐIỆN BIÊN

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ QUA BIÊN GIỚI TỈNH ĐIỆN BIÊN

- Xúc tiến thơng mại: + Xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch, kế hoạch, chơng trình, dự án, đề án, cơ chế chính sách về xúc tiến thơng mại, xây dựng và phát triển thơng hiệu h[r]
 • 48
TM115 POTX

TM115 POTX

doanh nghiệp, doanh nghiệp cần lựa chọn sản xuất và xuất khẩu những mặt hàng có nhiều lợi thế nhất để có thể cạnh tranh trên thị trờng một cách cao nhất. Doanh nghiệp cần phải xây dựng thơng hiệu hàng hoá của mình. Đặc điểm của nền kinh tế hiện nay nh đã nói ở trên là quá trình hội nhập các nền kinh tế trên thế giới thành một thể thống nhất. Tổ chức thơng mại thế giới hiện nay bao gồm phần lớn các nớc trên thế gới, các nớc đang chuyển đổi cũng đang ráo riết chuẩn bị đàm phán gia nhập tổ chức này. Trong khu vực Việt Nam là thành viên của ASEAN vì thế đang trong quá trình hội nhập AFTA với tiến trình này đầu t của các nớc ASEAN vào Việt Nam và đầu t của Việt Nam sang các nớc này sẽ ngày càng tăng. Để kinh doanh có hiệu quả hàng hoá cần có một thơng hiệu riêng để hàng hoá của doanh nghiệp có thể phân biệt với hàng hoá của các doanh nghiệp khác ở các nớc khác nhau và thơng hiệu cần đợc đăng ký quyền sở hữu. Trớc mắt các doanh nghiệp cần rà soát lại kế hoạch xuất khẩu trong vài ba năm tới. Những mặt hàng nào cha có nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu cha đăng ký bảo hộ nên tiến hành đăng ký, đối với các sản phẩm nông nghiệp các doanh nghiệp cần phối hợp với nhau để xây dựng thơng hiệu và xuất xứ cho nhứngản phẩm đó. Về lâu dài các doanh nghiệp cần chuẩn bị các điều kiện cần thiết để quản lý thơng hiệu của mình. Phải bố trí nhân lực có hiểu biết để phụ trách về sở hữu trí tuệ và xây dựng chiến lợc kinh doanh chung của doanh nghiệp. Trong đó, cần đặc biệt lu ý đến vấn đề thông tin sở hữu trí tuệ gắn hàng với mặt hàng xuất khẩu.
 • 48
XK HH QUA BIÊN GIỚI TỈNH ĐIỆN BIÊN

XK HH QUA BIÊN GIỚI TỈNH ĐIỆN BIÊN

- Xúc tiến thơng mại: + Xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch, kế hoạch, chơng trình, dự án, đề án, cơ chế chính sách về xúc tiến thơng mại, xây dựng và phát triển thơng hiệu h[r]
 • 48
34 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ TỈNH ĐIỆN BIÊN CỦA SỞ THƠNG MẠI DU LỊCH ĐIỆN BIÊN

34 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ TỈNH ĐIỆN BIÊN CỦA SỞ THƠNG MẠI DU LỊCH ĐIỆN BIÊN

- Xúc tiến thơng mại: + Xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch, kế hoạch, chơng trình, dự án, đề án, cơ chế chính sách về xúc tiến thơng mại, xây dựng và phát triển thơng hiệu h[r]
 • 48
34 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ TỈNH ĐIỆN BIÊN CỦA SỞ THƠNG MẠI DU LỊCH ĐIỆN BIÊN

34 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ TỈNH ĐIỆN BIÊN CỦA SỞ THƠNG MẠI DU LỊCH ĐIỆN BIÊN

- Xúc tiến thơng mại: + Xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch, kế hoạch, chơng trình, dự án, đề án, cơ chế chính sách về xúc tiến thơng mại, xây dựng và phát triển thơng hiệu h[r]
 • 48
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ QUA BIÊN GIỚI TỈNH ĐIỆN BIÊN CỦA SỞ THƯƠNG MẠI DU LỊCH ĐIỆN BIÊN

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ QUA BIÊN GIỚI TỈNH ĐIỆN BIÊN CỦA SỞ THƯƠNG MẠI DU LỊCH ĐIỆN BIÊN

- Xúc tiến thơng mại: + Xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch, kế hoạch, chơng trình, dự án, đề án, cơ chế chính sách về xúc tiến thơng mại, xây dựng và phát triển thơng hiệu h[r]
 • 48
Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng hoá qua biên giới tỉnh điện biên của sở thương mại du lịch điện biên

Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng hoá qua biên giới tỉnh điện biên của sở thương mại du lịch điện biên

- Xúc tiến thơng mại: + Xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch, kế hoạch, chơng trình, dự án, đề án, cơ chế chính sách về xúc tiến thơng mại, xây dựng và phát triển thơng hiệu h[r]
 • 48
CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

Chơng trình nghiên cứu thị trờng ý tởng đợc chấp nhận về 1 loại sản phẩm mới Chơng trình nghiên sản phẩm Chơng trình thiết kế bao bì Chơng trình nghiên tuyển thêm nhân viên bán hàng Chơn[r]
 • 21
 LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN VÀ THIẾT KẾ CHƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN

LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN VÀ THIẾT KẾ CHƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN

CHUẨN BỊ LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN _ Trách nhiệm kiểm toán viên lúc này là phải đánh giá xem quy mô ban đầu của cuộc kiểm toán, để từ đấy đề ra đợc một kế hoạch chiến lợc cho mình: “Kế hoạc[r]
 • 30
ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA TIỂU HỌC VỤ BẢN DOC

ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA TIỂU HỌC VỤ BẢN DOC

- Nên thay trò chơi đua ngựa bằng trò chơi khác cho phù hợp. Chơng trình thể dục lớp 4 thể hiện phù hợp với đặc điểm phát triển tâm sinh lý của học sinh (9 - 10 tuổi) bớc đầu đã có sự phân tích tổng hợp các kiến thức từ lớp 1 - 3 nhng ở mức độ cao hơn các lớp dới các bài tập rèn luyện t thế và kỹ năng vận động cơ bản, các trò chơi, bài tập thể dục phát triển chung đều có sự hoàn thiện tạo cho học sinh những kỹ năng cơ bản nhằm rèn luyện sự khéo léo, cách di chuyển hợp lý, rèn luyện thần kinh, khả năng thăng bằng và định hớng trong không gian. Tạo tinh thần đoàn kết hợp tác với bạn trong khi chơi đảm bảo mục tiêu nâng cao sức khoẻ đồng thời tạo thói quen tập luyện thể dục thể thao hằng ngày. Biết vận dụng những điều đã học vào thực tế cuộc sống hằng ngày khi cần thiết.
 • 33
TIẾT 137 CHƠNG TRÌNH ĐỊA PHƠNG PHẦN TIẾNG VIỆT

TIẾT 137 CHƠNG TRÌNH ĐỊA PHƠNG PHẦN TIẾNG VIỆT

Tiết 137: Chơng trình địa phơng (Phần Tiếng Việt) A- Mục tiêu bài học: - Biết nhận ra sự khác nhau về từ ngữ xng hô ở các địa phơng. - Có ý thức tự điều chỉnh cách xng hô của địa phơng theo cách xng hô của ngôn ngữ toàn dân trong những hoàn cảnh giao tiếp có tích chất nghi thức.
 • 3
HDNGLL LOP 6

HDNGLL LOP 6

V- TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG NỘI DUNG DỤNG CỤ, TÀI LIỆU DẪN CHƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NGỜI DẪN CHƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HĐ1: Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu Chơng trình - Điệp -K[r]
 • 131
GIAO AN TIN HOC 11 HKII

GIAO AN TIN HOC 11 HKII

- Yêu cầu học sinh tìm hiểu CT nhập vào toạ độ 3 đỉnh một tam giác và sử dụng các hàm, thủ tục đợc xây dựng sẵn để khảo sát các tính chất của tam giác? - Vấn đáp học sinh một số kiến thức có liên quan đến , chu vi, diện tích, các tính chất đều, cân, vuông, của tam giác?
 • 25
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BÀI TẬP THÍ NGHIỆM VẬT LÍ VÀO DẠY HỌC PHẦN CƠ HỌC LỚP 10 THPT

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BÀI TẬP THÍ NGHIỆM VẬT LÍ VÀO DẠY HỌC PHẦN CƠ HỌC LỚP 10 THPT

Để lựa chọn xây dựng hệ thống bài tập thí nghiệm phù hợp với nội dung chơng trình của sách giáo khoa và trình độ nhận thức của học sinh, chúng tôi nghiên cứu ch-ơng trình sách giáo khoa [r]
 • 83
BÀI 6 TIN 10

BÀI 6 TIN 10

Chiếu chơng trình đã đợc viết lên bảng để học sinh theo dõi.  Chơng trình đợc viết không phải lúc nào cũng đảm bảo là hoàn toàn là đúng đắn. Do đó phải thử chơng trình với bộ INPUT đặc trng để phá hiện sai sót.
 • 4
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ

Từ kết quả 5 năm thực hiện chơng trình 135, có thể đánh giá tổng quát: Về kinh tế, các xã ĐBKK có bớc phát triển mạnh, rút ngắn khoảng cách về trình độ phát triển giữa các vùng, miền trong cả nớc, góp phần thực hiện thành công công tác XĐGN, công bằng xã hội chơng trình 135 đợc đánh giá là đầu t đúng mục tiêu, đúng đối tợng, hợp lòng dân, ít tiêu cực nhấtm, ít thất thoát nhất, về cơ bản không có khiếu kiện. Quá trình thực hiện chơng trình đã xuất hiện nhiều cách làm hay, nhiều mô hình tốt, đợc đúc kết để nhân rộng ra các địa phơng khác; đồng thời cũng rút ra đợc nhiều bài học về sự phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành Trung ơng và địa phơng trong việc hớng dẫn và tổ chức chỉ đạo, giám sát thực hiện chơng trình cũng nh việc huy động nguòn lực và lồng ghép các chơng trình, dự án để phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn; tăng cờng cán bộ về giúp các xã nghèo; động viên sự tham gia của ngời dân trong việc thực hiện dân chủ cơ sở để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hởng lợi. Chơng trình đã hội tụ đợc tình cảm và tiếp nhận sự giúp đỡ đầy trách nhiệm của nhân dân cả nớc, thu hút đợc sự quan tâm chỉ đạo và gắn đợc trách nhiệm của các cấp, các ngành từ Trung ơng đến địa phơng; gắn kết trách nhiệm, nghĩa vụ, tình cảm của nhân dân địa phơng với các công trình đợc Nhà nớc đầu t, gây đợc không khí phấn khởi, vun đắp niềm tin của đồng bào các dân tộc vào đờng lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nớc, tăng cờng tình đoàn kết giữa các dân tộc.
 • 86
MÔ PHỎNG KÊNH TRUYỀN DẪN AWGN SỬ DỤNG ĐIỀU CHẾ MQAM BẰNG MATLAB PDF

PHỎNG KÊNH TRUYỀN DẪN AWGN SỬ DỤNG ĐIỀU CHẾ MQAM BẰNG MATLAB PDF

Mục đích của chơng trình MQAM Version 1.0 là mô phỏng kênh truyền dẫn sử dụng điều chế MQAM (Quadrature Amplitude Modulation ) dới sự tác động của tạp âm AWGN (Addivitive White Gaussian Noise) phục vụ cho các bài thí nghiệm. Do đó, chúng tôi đã mô phỏng một kênh truyền dẫn có chức năng tơng tự nh một kênh truyền dẫn Viba số thực và đồng thời mô tả một cách chi tiết các thành phần của kênh truyền. Chơng trình giúp ngời sử dụng có thể hình dung, so sánh, thử nghiệm các thông số quan trọng trên đờng truyền nh mật độ phổ công suất tạp âm, năng lợng truyền mỗi bit tại máy phát, xác suất lỗi ký hiệu, tỷ số lỗi,... đối với phơng thức điều chế này và so sánh sự u việt của nó so với các phơng thức điều chế khác. Do những điều kiện hạn chế nên tại đây ta chỉ xem xét đến đờng truyền đối với điều chế 4-QAM và 16-QAM mà thôi.
 • 4
XÂY DỰNG ỨNG DỤNG TRUYỀN TỆP

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG TRUYỀN TỆP

Do đó tham số thứ ba xác định chính xác giao thức nào đợc sử dụng cho socket. Tuy vậy trong rất nhiều ứng dụng tham số này không đợc sử dụng. Lời gọi bind() Khi mới đợc tạo ra, socket không đợc gắn với bất cứ địa chỉ nào. Nói riêng với TCP/IP là nó cha đợc gán với số hiệu port của tiến trình gửi, số hiệu port của tiến trình nhận cũng nh địa chỉ IP. Nhiều ch- ơng trình không quan tâm đến số hiệu port và địa chỉ của nó, và dành cho phần mềm giao thức tự gán. Tuy nhiên các chơng trình khác vẫn cần biết đến địa chỉ của mình. Lệnh bind gán thiết lập một địa chỉ local cho socket và đăng ký nó với hệ thống.
 • 36
BAO CAO DOI

BAO CAO DOI

Bám sát chủ đề năm học và chơng trình công tác Đội của hội đồng đội Huyện năm học 2007 – 2008. Liên đội đã chủ động xây dựng chơng trình công tác , triển khai sâu rộng tới các chi đội .Tập chung vào 5 chơng trình chính của Đội và những nội dung củng cố nâng cao chất lợng của liên, chi đội , tích cực đầu t ,chăm lo cho cho đội ngũ chỉ huy
 • 4
QUẢN LÝ DẠY VÀ HỌC NGHỀ TRƯỜNG TRUNG HỌC NGHỀ

QUẢN LÝ DẠY VÀ HỌC NGHỀ TRƯỜNG TRUNG HỌC NGHỀ

CHỨC NĂNG QUẢN LÍ CHƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VỚI CÁC CÔNG VIỆC SAU:_ - Nhận chơng trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy từng học kì - Quản lí danh sách trờng, lớp, tổ, ban - Xây dựng, cập nhật bảng[r]
 • 30
QUẢN LÝ DẠY VÀ HỌC NGHỀ TRƯỜNG TRUNG HỌC NGHỀ (2)

QUẢN LÝ DẠY VÀ HỌC NGHỀ TRƯỜNG TRUNG HỌC NGHỀ (2)

CHỨC NĂNG QUẢN LÍ CHƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VỚI CÁC CÔNG VIỆC SAU:_ - Nhận chơng trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy từng học kì - Quản lí danh sách trờng, lớp, tổ, ban - Xây dựng, cập nhật bảng[r]
 • 30
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KINH TẾ NÔNG NGHIỆP PPS

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KINH TẾ NÔNG NGHIỆP PPS

Chơng trình đào tạo ngành kinh tế nông nghiệp Chơng trình đào tạo ngành Kinh tế nông nghiệp của trờng Đại học Nông lâm Thái nguyên đợc xây dựng trên cơ sở chơng trình khung của Bộ GD&ĐT ban hành theo quyết định số 23/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/07/2004 của Bộ trởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và văn bản hớng dẫn của Bộ về xây dựng khung chơng trình đào tạo bậc đại học cho ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh, với 141 tín chỉ.
 • 5
CÔNG TÁC ĐỘI - KÌ 1

CÔNG TÁC ĐỘI - KÌ 1

I. Chơng trình 1: tiếp bớc cha anh Hoạt động 1 : Giáo dục truyền thống Thông qua các hình thức tham quan các di tích lịch sử, thi tìm hiểu về di tích lịch sử, sinh hoạt dới cờ…để giáo dục cho học sinh trong Liên đội về truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, của thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, của địa phơng, của Đoàn, của Đội. Với mục đích thông qua các hoạt động tập thể, các em hiểu sâu sắc về truyền thống lịch sử của đất nớc, xây dựng cho học sinh lòng yêu quê hơng, đất nớc, con ngời. Hiểu sâu sắc mục đích trên, liên đội đã tổ chức, tạo điều kiện cho các em tham gia sôi nổi vào các hoạt động cụ thể nh:
 • 15
CHUYỂN ĐỀ DẠY TOÁN BUỔI 2 CHO HS TIỂU HỌC

CHUYỂN ĐỀ DẠY TOÁN BUỔI 2 CHO HS TIỂU HỌC

Mục tiêu phải cụ thể để làm cơ sở xây dựng hệ thống bài tập phù hợp . 2. Hệ thống bài tập: Hệ thống bài tập đa ra phải phù hợp với quy luật phát triển t duy từ dễ đến khó , từ trực quan đến trừu tợng, từ cụ thể đến tổng quát .Các bài tập cần lựa chọn mang tính điển hình cho một dạng toán , điển hình cho một phơng pháp giải …. Số lợng bài và mức độ phải phù hợp đối tợng học sinh.
 • 8
Chương III Oracle webserver và xây dựng chương trình CGI truy cập CSDL oracle

Chương III Oracle webserver và xây dựng chương trình CGI truy cập CSDL oracle

để mã hoá thông tin, còn khóa kia đợc gọi là khoá riêng (Private key) sử dụng để giải mã thông tin. Cả hai khóa đều là các số tự do liên hệ chính xác với nhau. Nếu muốn nhận thông tin đã đợc mã hoá sử dụng khoá cộng cộng thì đầu tiên là phải chạy chơng trình sinh ra bởi một trong hai khoá, sau đó phải công bố khoá công cộng trong một cơ sở dữ liệu hay một th mục, và chứa khoá riêng trong một vùng an toàn trên máy tính. Nhng nó có một nhợc điểm là sự mã hóa của khoá công cộng phụ thuộc hoàn toàn vào độ bí mật của khoá riêng.
 • 22
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TRAPHCO

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TRAPHCO

Chơng trình thiết kế bao bì Chơng trình nghiên tuyển thêm nhân viên bán hàng Chơng trình quảng cáo và khuyến mãi Chơng trình thực hiện quảng cáo Thơng mại hoá sản phẩm Chơng trình huấn l[r]
 • 21
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TRAPHCO

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TRAPHCO

Chơng trình thiết kế bao bì Chơng trình nghiên tuyển thêm nhân viên bán hàng Chơng trình quảng cáo và khuyến mãi Chơng trình thực hiện quảng cáo Thơng mại hoá sản phẩm Chơng trình huấn l[r]
 • 21
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TRAPHCO

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TRAPHCO

Chơng trình thiết kế bao bì Chơng trình nghiên tuyển thêm nhân viên bán hàng Chơng trình quảng cáo và khuyến mãi Chơng trình thực hiện quảng cáo Thơng mại hoá sản phẩm Chơng trình huấn l[r]
 • 21
CHIẾN LƯỢC SP TẠI TRAPHACO

CHIẾN LƯỢC SP TẠI TRAPHACO

Chơng trình thiết kế bao bì Chơng trình nghiên tuyển thêm nhân viên bán hàng Chơng trình quảng cáo và khuyến mãi Chơng trình thực hiện quảng cáo Thơng mại hoá sản phẩm Chơng trình huấn l[r]
 • 21
SKKN TIN 9

SKKN TIN 9

Sau một thời gian suy nghĩ, nghiên cứu chơng trình sách giáo khoa tin học 9 ( Quyển 4) và thực tế giảng dạy tôi nhận thấy phơng pháp học theo đề tài áp dụng với học sinh lớp 9 rất phù hợp với chơng trình, mục tiêu giáo dục và tâm lí lứa tuổi học sinh giai đoạn này. Học theo đề tài nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và tinh thần làm việc tập thể của học sinh. Đây là những hành trang mà xã hội hiện đại đòi hỏi.
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: xây dựng chương trình mô phỏng số trong dạy học thực hành trang bị điện nghành điện tự động hóaxây dựng chương trình mô phỏng theo quỹ đạo đã được số hóaxây dựng chương trình mô phỏngxây dựng tiến trình dạy học một số kiến thức chương động lực học chất điểm dưới sự hỗ trợ của website dạy họcsử dụng control drawing mô phỏng một số thiết bị quá trìnhây dựng chương trình mô phỏng trong bài mạch điện điều khiển dịch cự lò hồ quangứng dụng vrml viết chương trình mô phỏng khu chợ đêm đồng xuânxây dựng phương trình mô phỏngxây dựng chương trình phân tích và độ an toàn bảo mặt web môn an ninh mạng2 xây dựng chương trình tính toán thiết kế truyền động cơ khíii mô phỏng một số chương trình promela bằng công cự erigonemột số nội dung cần lưu ý khi xây dựng chương trình đào tạo hệ cao đẳng công nghệ cơ khí đáp ứng yêu cầu thị trường lao độngmột số giải pháp xây dựng chương trình quản trị rủi ro lãi suất hiệu quả tại các nhtmmột số giải pháp cụ thể để thực hiện các tiêu chí xây dựng chương trình ntm tại xã nhữ khêxây dựng chương trình quản lý bệnh nhân tại bệnh viện nhi đức hải phòngNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP