0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Phân cấp quản lý doanh nghiệp

TS - Nguyễn T Xuân Lan: Phân cấp Q.lý khai thác Ctrình T. Nông: một số KN từ T.tiễn của tình T.Bình

TS - Nguyễn T Xuân Lan: Phân cấp Q.lý khai thác Ctrình T. Nông: một số KN từ T.tiễn của tình T.Bình

Tuy nhiên, do thời điểm đó chưa có chính sách cụ thể về phân cấp và chính sách tài chính cũng bất cập với cơ chế quản lý (những công trình thủy lợi do doanh nghiệp nhà nước quản lý thì đ[r]
 • 5
HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH CẤP XÃ NHẰM PHÁT TRIỂN KINH TẾ  XÃ HỘI NÔNG THÔN VIỆT NAM LẤY VÍ DỤ TỈNH NAM ĐỊNH

HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN NGÂN SÁCH CẤP XÃ NHẰM PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI NÔNG THÔN VIỆT NAM LẤY VÍ DỤ TỈNH NAM ĐỊNH

Từ khi dự án thí điểm phân tích ngân sách xã được triển khai tại Hà Tỉnh cho thấy, việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại địa phương đã được chính quyền quan tâm hơn, nhiều lớp tập huấn nâng cao kiến thức cho cán bộ và người dân tại các xã trong huyện đã được mở, nhờ vậy cán bộ đã hiểu biết rộng hơn về ngân sách, khả năng truyền đạt tới người dân dễ hiểu và tự tin hơn trước. Người dân cũng được tham gia các cuộc thảo luận tại thôn xóm do cán bộ Hội đồng nhân dân và trưởng thôn hướng dẫn, thông qua các nhóm tiết kiệm tín dụng, nhóm liên gia và các cuộc họp thôn. Nếu trước đây, các cuộc họp thường mất khá nhiều thời gian mà hiệu quả lại chưa cao do sự tham gia thiếu nhiệt tình của người dân mà một phần do người dân còn chưa hiểu rõ, hiểu đúng và ít quan tâm vấn đề ngân sách xã. Do không hiểu đúng và đủ về ngân sách cho nên người dân vẫn còn nhiều thắc mắc, chậm đóng nộp, thậm chí nghi ngờ về công tác quản lý và sử dụng nguồn ngân sách của cán bộ. Nhưng qua hơn một năm thực hiện dự án, đến nay, không khí các cuộc họp bàn phân tích ngân sách xã người dân nhiệt tình tham gia, đưa ra nhiều câu hỏi chất vấn cụ thể, liên quan mật thiết đời sống hàng ngày và được nghe ý kiến trả lời của cán bộ. Một số câu hỏi chưa được giải đáp trực tiếp tại cuộc họp thì sẽ được phản hồi sau một thời gian ngắn. Do được hiểu biết hơn về các quy định, sử dụng và quản lý ngân sách nên ý thức nộp ngân sách của người dân cũng được nâng cao, tự giác hơn trước. Ví dụ, vụ hè thu 2005, 100% số hộ nông dân xã ở các xã thực hiện thí điểm mô hình phân tích đã nộp ngân sách đầy đủ và đúng hạn, không còn tình trạng châu ỳ, nộp chậm và thất thu nữa. Nhất là trong xã không còn xảy ra tình trạng khiếu kiện liên quan ngân sách nhà nước như trước.
 • 91
PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VIỆC XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ QUỸ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY THOÁT NƯỚC HẢI PHÒNG TRONG NĂM QUA.

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VIỆC XÂY DỰNG VÀ QUẢN QUỸ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY THOÁT NƯỚC HẢI PHÒNG TRONG NĂM QUA.

dự án lớn nh:dự án 1B, dự án JiCa, dự án quản lý xử lý chất thải chất rắn- dự án cải tạo thoát nớc Đổng Quốc Bình Tất cả mục tiêu và nhiệm vụ trên đều nhằm mục đích phục vụ cộng đồng và tạo công ăn việc làm cho ngời lao động, dần dần từng bớc tăng thu nhập nâng cao đời sống cho tập thể cán bộ công nhân viên.
 • 23
76 KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG & CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TUẤN MINH HÀ NÔỊ

76 KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG & CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TUẤN MINH HÀ NÔỊ

Tỷ lệ trích kinh phí công đoàn, theo chế độ hiện nay là 2%.KPCĐ do doanh nghiệp trích lập cũng đợc phân cấp quản lý và chi tiêu theo chế độ Nhà nớc quy định một phần KPCĐ nộp cho công đo[r]
 • 50
KHÓA LUẬN HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

KHÓA LUẬN HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

- Khi luân chuyển sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong nội bộ doanh nghiệp, tùy theo đặc điểm hoạt động, phân cấp quản lý của từng đơn vị, doanh nghiệp c[r]
 • 118
Phân tích thực tiễn và đề xuất các giải pháp thực hiện phân cấp quản lý khai thác công trình thuỷ lợi vùng đồng bằng sông Hồng - TS. Trần Chí Trung

Phân tích thực tiễn và đề xuất các giải pháp thực hiện phân cấp quản khai thác công trình thuỷ lợi vùng đồng bằng sông Hồng - TS. Trần Chí Trung

Phân cấp quản lý khai thác công trình thuỷ lợi là một trong những yêu cầu cần thiết để nâng cao hiệu quả khai thác công trình thuỷ lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp, phát triển nông nghiệp và nông thôn. Bài viết Phân tích thực tiễn và đề xuất các giải pháp thực hiện phân cấp quản lý khai thác công trình thuỷ lợi vùng đồng bằng sông Hồng phân tích thực tiễn thực hiện phân cấp quản lý và đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả phân cấp quản lý đối với vùng Đồng bằng sông Hồng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để có thêm tài liệu học tập và nghiên cứu.
 • 8
 TỔ CHỨC HỆ THỐNG NSNN VÀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ NSNN CỦA VIỆT NAM

TỔ CHỨC HỆ THỐNG NSNN VÀ PHÂN CẤP QUẢN NSNN CỦA VIỆT NAM

của tư vấn giàu kinh nghiệm là Công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam. Với việc triển khai Đề án này, đo lường và định dạng các rủi ro tín dụng tại MB được thực hiện thống nhất, tập trung trong suốt quá trình cho vay và quản lý khoản vay từ Hội sở tới tất cả các điểm giao dịch. Từ đó giúp MB hoạch định chính sách tín dụng và chính sách quản trị rủi ro thích hợp, thực hiện phân loại nợ và trích lập dự phòng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Chương trình của MB được Ngân hàng Nhà nước đánh giá cao và MB tự hào là Ngân hàng Cổ phần đầu tiên quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế.
 • 32
PHÂN CẤP TRONG QUẢN LÝ GIÁO DỤC

PHÂN CẤP TRONG QUẢN GIÁO DỤC

VŨ NGỌC H I Ả VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM TRANG 2 N NỘI DUNG BÀI GIẢNGỘI DUNG BÀI GIẢNG _NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ NHÀ N ỚC_ _NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ NHÀ N ỚC_ _PCQLGD TR[r]
 • 47
QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ VÀ BỔ NHIỆM

QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN VÀ BỔ NHIỆM

Công chức, viên chức tham mưu công tác cán bộ và cá nhân được đề nghị bổ nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ, báo cáo Lãnh đạo Sở qua Văn phòng Sở để tổng hợp xem xét, hoàn chỉnh để trình Giám đốc Sở[r]
 • 9
CÁC NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC TRONG HỆ THỐNG KẾ TOÁN PPTX

CÁC NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC TRONG HỆ THỐNG KẾ TOÁN PPTX

tính nguyên t ắc. Việc phân cấp tổ chức công tác kế toán đồng th ời với chủ trương phân cấp quản lý, giao quyền nhiều hơn cùng v ới tăng cường trách nhiệm của các đơn vị sử dụng ngân sách theo xu hướng hiện nay mang lại hiệu quả cao trong công tác
 • 8
PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ THỰC TRẠNG PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM

PHÂN CẤP QUẢN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ THỰC TRẠNG PHÂN CẤP QUẢN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM

Về chi NSNN: chi NSNN diễn biến thất thờng trong những năm đầu thập niên 1990. Năm 1990, tổng chi NSNN đạt 20% GDP, năm 1991 giảm xuống còn 15%, sau đó lại đột ngột tăng lên tới gần 30% GDP vào năm 1993. Đây là hậu quả của cơ chế tập trung nhng phân tán. Trớc khi có luật NSNN, ngân sách của mỗi cấp chính quyền gồm hai phần: của chính bản thân cấp chính quyền đó và của cấp dới. Cách quản lý nh vậy về hình thức thì tập trung nhng trên thực tế lại rất phân tán. Trung ơng chỉ giao nhiệm vụ thu mà không giao nhiệm vụ chi cho các địa phơng. Hệ thống định mức tiêu chuẩn do trung ơng ban hành bị vi phạm dẫn đến tuỳ tiện trong quản lý ngân sách, gây thất thoát và lãng phí nguồn lực. Từ năm 1994, đặc biệt là sau năm 1995, tổng chi NSNN so với GDP liên tục giảm. Trong 5 năm, tỷ trọng chi NSNN đã giảm từ 29.4% GDP năm 1993 xuống 22.7% năm 1998. Các năm 1999, 2000, dù đã áp dụng các biện pháp kích cầu nhng chi so với GDP chỉ đạt 22.5%. Tuy nhiên, nếu xét cả thời kỳ 10 năm, tính theo giá hiện hành, quy mô tuyệt đối chi NSNN năm 2000 tăng gấp 8.5 lần so với năm 1991. Nếu loại trừ yếu tố lạm phát, quy mô tuyệt đối chi NSNN năm 2000 vẫn tăng 2.9 lần năm 1991. Thực tiễn cuộc sống đa dạng và phong phú hơn nhiều so với các quy định của luật pháp, luật NSNN cũng không phải là ngoại lệ. Trong quá trình thực thi luật, bên cạnh những thành tựu đạt đợc là những hạn chế, bất cập phát sinh, đặc biệt là khi luật đang ở giai đoạn còn phải tiếp tục xem xét và hoàn thiện, những bất cập cần phải đợc phát hiện và giải quyết kịp thời.
 • 26
PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ THỰC TRẠNG PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM

PHÂN CẤP QUẢN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ THỰC TRẠNG PHÂN CẤP QUẢN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM

cán bộ trung ương; chi cho bộ máy của Viện kiểm sát nhân dân; quản lý công tác định canh, định cư và xây dựng vùng kinh tế mới, đo đạc và quản lý ruộng đất…có năm được xác định là nhiệm vụ của trung ương, có năm lại là của địa phương). Luật đã khẳng định nguyên tắc: ngân sách cấp trên nắm giữ các nguồn thu chủ yếu và đảm nhận các nhiệm vụ chi quan trọng hơn cấp dưới, các nguồn thu của ngân sách cấp dưới không đủ đáp ứng nhu cầu chi thì được cấp bổ sung và không được sử dụng ngân sách cấp nàt để chi cho nhiệm vụ của ngân sách cấp khác. Do đó, xét về định tính, tuy cả ngân sách trung ương và ngân sách địa phương (tỉnh) đều có mười khoản thu 100% nhưng ngân sách trung ương nắm giữ các nguồn thu quan trọng và chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu thu của cả nước. Thực tiễn trong mấy năm gần đây, tỷ trọng của ngân sách trung ương chiếm khoảng 70% tỷ trọng chung của NSNN(năm 1999, quyết toán thu ngân sách trung ương là 58918 tỷ đồng và ngân sách địa phương thu là 19571 tỷ), chủ yếu là thu từ các xí nghiệp quốc doanh, các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (đặc biệt là lĩnh vực dầu khí) từ thuế xuất, nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu, thuế GTGT hàng nhập khẩu và thu từ viện trợ không hoàn lại. Từ chỗ tập trung các nguồn thu chủ yếu vào ngân sách trung ương nên các nhiệm vụ chi của nó cũng khá nặng nề (năm 1999, tổng chi ngân sách trung ương quyết toán là 52206 tỷ đồng và ngân sách địa phương là 38766 tỷ đồng) chủ yếu là chi đầu tư phát triển (xây dựng cơ bản, hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp nhà nước, các chương trình quốc gia), chi trả nợ, viện trợ, chi thường xuyên(quốc phòng, an ninh, lương hưu, bảo đảm xã hội…).
 • 29
TĂNG CƯỜNG PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH HUYỆN NAM ĐÀN, TỈNH NGHỆ AN

TĂNG CƯỜNG PHÂN CẤP QUẢN NGÂN SÁCH HUYỆN NAM ĐÀN, TỈNH NGHỆ AN

Luận văn : Tăng cường phân cấp quản lý ngân sách huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An
 • 75
NGHI DINH 185 - 2007 QUY DINH NHIEM VU QUYEN HAN CUA BO VHTTDL

NGHI DINH 185 - 2007 QUY DINH NHIEM VU QUYEN HAN CUA BO VHTTDL

gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; thực hiện phân công, phân cấp cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc; trình Chính phủ quyết định việc phân cấp nhiệm vụ quản lý nhà nước về các lĩnh v[r]
 • 8
KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG PHÚ XUÂN

KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG PHÚ XUÂN

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY PHÚ XUÂN 2.2.1.SỰ PHÂN CẤP QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY _A._ _PHÂN CẤP VỀ CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH_ _B._ _PHÂN CẤP VỀ QUẢN LÝ TÀI CHẮNH _ TỔ CHỨC B[r]
 • 26
Phân cấp quản lý ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)

Phân cấp quản ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)

Phân cấp quản lý ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Phân cấp quản lý ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Phân cấp quản lý ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Phân cấp quản lý ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Phân cấp quản lý ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Phân cấp quản lý ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Phân cấp quản lý ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Phân cấp quản lý ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Phân cấp quản lý ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Phân cấp quản lý ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Phân cấp quản lý ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Phân cấp quản lý ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Phân cấp quản lý ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)
 • 129
HỌC PHẦNPHÁP LUẬT KINH TẾ

HỌC PHẦNPHÁP LUẬT KINH TẾ

Khái niệm phân cấp quản lý ngân sách nhà nước và pháp luật về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước 2. Nội dung chủ yếu của pháp luật về phân cấp quản lý[r]
 • 43
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI

Phối hợp với các Sở, Ban, ngành của thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch sắp xếp, đổi mới phát triển doanh nghiệp nhà nước theo phân cấp của UBND thành phố; xây dựng cơ chế quản lý [r]
 • 36
Pháp luật về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước từ thực tiễn huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình (tt)

Pháp luật về phân cấp quản ngân sách nhà nước từ thực tiễn huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình (tt)

Pháp luật về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước từ thực tiễn huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình (LV thạc sĩ)Pháp luật về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước từ thực tiễn huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình (LV thạc sĩ)Pháp luật về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước từ thực tiễn huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình (LV thạc sĩ)Pháp luật về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước từ thực tiễn huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình (LV thạc sĩ)Pháp luật về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước từ thực tiễn huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình (LV thạc sĩ)Pháp luật về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước từ thực tiễn huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình (LV thạc sĩ)Pháp luật về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước từ thực tiễn huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình (LV thạc sĩ)Pháp luật về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước từ thực tiễn huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình (LV thạc sĩ)Pháp luật về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước từ thực tiễn huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình (LV thạc sĩ)Pháp luật về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước từ thực tiễn huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình (LV thạc sĩ)Pháp luật về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước từ thực tiễn huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình (LV thạc sĩ)Pháp luật về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước từ thực tiễn huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình (LV thạc sĩ)
 • 27
HOÀN THIỆN PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG Ở TỈNH HƯNG YÊN

HOÀN THIỆN PHÂN CẤP QUẢN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG Ở TỈNH HƯNG YÊN

TỪ ĐÓ, RÚT RA MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM PHÂN CẤP QUẢN _ _LÝ ĐỂ TỈNH HƯNG YÊN THAM KHẢO, NHƯ SAU: _ _MỘT LÀ, PHÂN CẤP QUẢN LÝ NSĐP PHẢI PHÙ HỢP VỚI PHÂN CẤP QUẢN LÝ KINH TẾ, XÃ _ _HỘI, Q[r]
 • 9
BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ 224

BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH MTV QUẢN VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ 224

Căn cứ vào quy mô, trình độ và tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty, tình hình phân cấp quản lý của doanh nghiệp, điều kiện trang bị kỹ thuật, tính toán ghi chép SƠ ĐỒ 02: _TỔ CHỨC BỘ[r]
 • 46
ĐĂNG KÝ THOẢ ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ CỦA DOANH NGHIỆP PPTX

ĐĂNG KÝ THOẢ ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ CỦA DOANH NGHIỆP PPTX

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có: Ban Quản lý các khu công nghiệp nếu doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp của tỉnh Cơ quan trực tiếp thực hiện[r]
 • 4
ĐĂNG KÝ NỘI QUY LAO ĐỘNG DOC

ĐĂNG KÝ NỘI QUY LAO ĐỘNG DOC

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có: Ban Quản lý các khu công nghiệp nếu doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp của tỉnh Cơ quan trực tiếp thực hiện[r]
 • 4
LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP

LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP

nghiệp nhằm thường xuyên nắm bắt chắc số lượng lao động hiện có của từng đơn vị. Hạch toán số lượng lao động là việc theo dõi kịp thời, chính xác tình hình tăng, giảm số lượng lao động theo từng loại lao động trên cơ sở đó làm căn cứ cho việc tính lương phải trả và các chế độ khác cho người lao động do phòng tổ choc lập. - Hạch toán thời gian lao động: là việc ghi chép kịp thời, chính xác thời gian lao động của từng người lao động trên cơ sở đó tính tiền lương phải trả cho chính xác. Hạch toán thời gian lao động phản ánh số ngày làm việc thực tế hoặc ngừng sản xuất, nghỉ việc của từng người lao động, từng bộ phận sản xuất, từng phòng ban trong doanh nghiệp. Bảng chấm công dùng để theo dõi thời gian làm việc của từng người trong tháng do các tổ đội, phòng ban là người trực tiếp ghi bảng chấm công căn cứ vào số lượng lao động có mặt, vắng mặt ở bộ phận mình phụ trách, cuối tháng dựa vào số lượng bảng chấm công để tính ra tổng số giờ làm việc, nghỉ việc để căn cứ tính lương, thưởng và tổng hợp thời gian lao động sử dụng trong doanh nghiệp ở mỗi bộ phận.
 • 31
Phân cấp quản lý khai thác công trình thuỷ lợi ở Việt Nam - TS. Trần Chí Trung

Phân cấp quản khai thác công trình thuỷ lợi ở Việt Nam - TS. Trần Chí Trung

Phân cấp quản lý khai thác công trình thuỷ lợi là một trong những yêu cầu đảm bảo cho các hệ thống công trình thuỷ lợi phát huy hiệu quả đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các ngành kinh tế khác. Trên cơ sở phân tích hệ thống tổ chức quản lý và thực tiễn phân cấp quản lý khai thác công trình thuỷ lợi, bài báo Phân cấp quản lý khai thác công trình thuỷ lợi ở Việt Nam đưa ra một số kiến nghị để thực hiện phân cấp quản lý khai thác nhằm nâng cao hiệu quả quản lý khai thác công trình thuỷ lợi ở nước ta.
 • 7
TÀI LIỆU THI BỒI DƯỠNG CHUYÊN VIÊN CHÍNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

TÀI LIỆU THI BỒI DƯỠNG CHUYÊN VIÊN CHÍNH PHÂN CẤP QUẢN NHÀ NƯỚC

Phân cấp quản lý nhà nướcKhái niệm quản lý nhà nước Mối quan hệ giữa trung ương và địa phươngÝ nghĩa, vai trò, mục tiêu, nguyên tắc, nội dung phân cấp quản lý nhà nước Hệ thống các nguyên tắc trong quản lý hành chính nhà nước
 • 23
Phân cấp quản lý kinh tế ở việt nam nhìn từ góc độ thể chế

Phân cấp quản kinh tế ở việt nam nhìn từ góc độ thể chế

Phân cấp quản lý kinh tế ở Việt Nam được khởi động từ Đổi mới (1986) và được tăng tốc từ cuối thập niên 1990. Đồng thời, phạm vi phân cấp cũng liên tục được mở rộng, cho đến giữa thập niên 2000 đã bao trùm sáu lĩnh vực chính là: quản lý quy hoạch, kế hoạch, đầu tư phát triển; ngân sách nhà nước; đất đai, tài nguyên; doanh nghiệp nhà nước; hoạt động sự nghiệp, dịch vụ công; và tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức. Chính phủ kỳ vọng rằng chính sách phân cấp sẽ giúp “phát huy mạnh mẽ tính năng động, sáng tạo, quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương các cấp trong quản lý, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn
 • 30
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU KHOÁNG SẢN

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU KHOÁNG SẢN

vụ và tại các chi nhánh, ban đại diện có chức năng giúp giám đốc về lĩnh vực Kế toán -Tài chính, theo dõi tình hình kinh doanh và thực hiện các chế độ chính sách về quản lý Kinh tế-Tài chính. Các chi nhánh ở Hồ Chí Minh và ban giao nhận ở Hải Phòng không có tổ chức kế toán riêng mà chỉ có nhân viên hạch toán ban đầu, định kỳ chuyển chứng từ ban đầu về phòng kế toán Công ty để ghi sổ. Phòng kế toán phải mở sổ chi tiết phù hợp với yêu cầu phân cấp quản lý trong nội bộ Doanh nghiệp.
 • 25
Kiến trúc lưu dữ liệu pot

Kiến trúc lưu dữ liệu pot

Các chuyên gia trong ngành cho biết doanh nhgiệp phải hướng đến một kiến trúc lưu trữ đơn giản để giảm tổng chi phí sở hữu (Total Cost of Ownership – TCO). Theo Steward Buchanan, chuyên viên phân tích của hãng nghiên cứu thị trường Gartner, cho dù chi phí lưu trữ thông tin mới giảm đến 34 % mỗi năm, chi phí để đáp ứng các yêu cầu về mức độ dịch vụ và mở rộng khả năng lưu trữ có thể vượt quá 60 %. Ông nói: “Các doanh nghiệp cần có nhiều quy định hơn về việc quản lý thiết bị lưu trữ.”
 • 11
Tóm tắt luận án Tiến sĩ Quản lý Hành chính công: Phân cấp quản lý nhân sự hành chính nhà nước ở Việt Nam

Tóm tắt luận án Tiến sĩ Quản Hành chính công: Phân cấp quản nhân sự hành chính nhà nước ở Việt Nam

Luận án với mục tiêu góp phần giải quyết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phân cấp quản lý nhân sự hành chính nhà nước; đề xuất các giải pháp tổng thể nhằm đẩy mạnh phân cấp quản lý nhân sự hành chính nhà nước; kiến nghị giải pháp cụ thể thông qua việc xây dựng mô hình phân cấp quản lý nhân sự hành chính nhà nước.
 • 27
QUẢN LÝ VÀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CÔNG TẠI VIỆT NAM

QUẢN PHÂN CẤP QUẢN ĐẦU TƯ CÔNG TẠI VIỆT NAM

Tuy nhiên, nguồn lực đầu tư _ _chủ yếu của các dự án đầu tư công vẫn phải là của nhà nước Trung ương hoặc địa _ _phương._ _ 2.2.NỘI DUNG ĐẦU TƯ CÔNG._ _ Nội dung đầu tư công được thực h[r]
 • 21

Xem thêm

Từ khóa: hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty tnhh việt trƣờnghoàn thiện tổ chức kế toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty cổ phần sông đà 9tổ chức công tác hạch toán vật liệu và công cụ dụng cụ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty dệt 8 3phần i cơ sở lý luận về tổ chức hạch toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố địnhphần iii phương hướng hoàn thiện tổ chức hạch toán vật liệu và nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu tại công ty dệt may hà nộiphương hướng hoàn thiện tiền lương với việc nâng cao hiệu quả sử dụng người lao độngthực trạng hạch toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty xây dựng lũng lôphương hướng hoàn thiện tổ chức hạch toán vật liệu và nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu tại công ty dệt may hà nộiphương hướng hoàn thiện tổ chức hạch toán vật liệu và nâng cao hiệu quả sử dụng nguyấn vật liệu tại cễng ty dệt may hà nộiđẩy mạnh vai trò của bộ phận tài chính kế toán của công ty đối với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốncơ sở lý luận về kế toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại các doanh nghiệp xây lắpphân tích tình hình tài chính với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại tổng công ty lắp máy việt namvốn lưu động và ý nghĩa của quản lý vật liệu với việc nang cao hiệu quả sử dụng vốn lưu độngnguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong dnxlphân tích tình hình cung cấp dự trữ và sử dụng nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu độngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ