0
 1. Trang chủ >
 2. Kỹ thuật >
 3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

Giới thiệu công cụ mô phỏng mạng NS

NGHIÊN CỨU CÁC MÔI TRƯỜNG CÔNG CỤ MÔ PHỎNG GIAO THỨC MẠNG THẾ HỆ MỚI

NGHIÊN CỨU CÁC MÔI TRƯỜNG CÔNG CỤ PHỎNG GIAO THỨC MẠNG THẾ HỆ MỚI

Các topo mạng gồm các bộ định tuyến, các liên kết và kênh truyền, có thể đƣợc tạo ra bằng cách liệt kê các nút mạng và các đƣờng nối các nút trong một tập tin topo hoặc sử dụng một vài bộ tạo nút mạng đƣợc xây dựng cho NS-2. (Tiers và GT-ITM) Để thu thập dữ liệu đầu ra hay dữ liệu vết trong một chƣơng trình mô phỏng, NS-2 sử dụng hai loại thông tin vết. Loại thứ nhất là các bản ghi của mỗi gói tin khi nó tới, đi, hoặc bị loại khỏi đƣờng truyền, hàng đợi; Loại thứ 2 là thông tin giám sát – chính là các bản ghi thông số của các chỉ số quan trọng nhƣ số gói tin và byte tới, đi… Chƣơng trình NAM là một Tcl/Tk dựa trên công cụ hoạt ảnh động, có thể sử dụng để theo dõi các tập tin ghi sự kiện trong quá trình xử lý, phân tích và thực hiện lại quá trình mô phỏng (thậm chí NAM có thể sử dụng với mọi chƣơng trình mô phỏng miễn là có các định dạng dữ liệu phù hợp).
 • 82
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Nghiên cứu và đánh giá hiệu suất các giao thức định tuyến trong mạng MANET

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Nghiên cứu và đánh giá hiệu suất các giao thức định tuyến trong mạng MANET

Luận văn tìm hiểu các hình thức tấn công trong mạng Manet. Sử dụng công cụ mô phỏng NS-2 để tiến hành cài đặt mô phỏng các kịch bản tấn công lỗ đen. Nghiên cứu đưa ra đề xuất cải tiến giao thức AODV chống tấn công lỗ đen dựa trên cơ chế phát hiện từ đó loại bỏ gói tin điều khiển được gửi từ node độc hại và duy trì nhiều hơn một đường đi từ node nguồn tới node đích . Qua các kết quả mô phỏng, tiến hành xử lý các số liệu, phân tích đánh giá được mức độ ảnh hưởng tới hiệu năng mạng khi bị tấn công.
 • 21
MỘT TIẾP CẬN THIẾT KẾ CÔNG CỤ PHẦN MỀM ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG MẠNG LIÊN KẾT KÍCH THƯỚC LỚN

MỘT TIẾP CẬN THIẾT KẾ CÔNG CỤ PHẦN MỀM ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG MẠNG LIÊN KẾT KÍCH THƯỚC LỚN

Bài viết này giới thiệu một cách tiếp cận riêng biệt để thiết kế công cụ phần mềm chuyên dụng cho đánh giá hiệu năng mạng liên kết kích thước lớn, nhờ đề xuất cơ chế mô phỏng giản lược nhưng vẫn đảm bảo đánh giá được những đặc tính chính của các tô-pô và thuật toán định tuyến mới.
 • 12
15 THỦ THUẬT VỚI FIREFOX PDF

15 THỦ THUẬT VỚI FIREFOX PDF

Có rất nhiều trang web trước đó không xây dựng các công cụ tìm kiếm. Đó không phải là vấn đề lớn bởi bạn vẫn có thể xây dựng cho riêng mình một công cụ tìm kiếm. Trước tiên hãy cài đặt add-on OpenSearchFox . Sau đó, trên trang tìm kiếm hãy kích phải chuột tại ô tìm kiếm và chọn plug-in Add
 • 3
thiết kế mô phỏng báo hiệu số 7 trong mạng GSM.DOC

thiết kế phỏng báo hiệu số 7 trong mạng GSM.DOC

đủ dung lợng dẫn tới tắc nghẽn trong mạngmạng hoạt động một cách vô ích vẫn không nối đợc các thuê bao với nhau. 3.3 . Vấn đề đồng bộ mạng: Trong hình sau, chúng ta thấy hai tổng đài. Một tổng đài hoạt động với tốc độ của nó. Trung gian giữa chúng đợc đặt một bộ đệm mềm dẻo (Elastic buffer). Chúng ta viết vào trong bộ đệm với tốc độ của tổng đài 1 (f 1 ) và đọc ra với tốc độ của tổng đài 2 (f 2 ). Nếu f 1 và f 2 khác nhau với tần số không đổi thì chúng ta sẽ không huỷ bỏ đợc sự tràn bộ đệm, sự gọi trợt trong khoảng thông thờng. Nếu f 2 >f 1 ta sẽ đọc nhanh hơn viết và các thông tin giống nhau bị lặp lại. Nếu f 1 >f 2 , thì ta viết nhanh hơn đọc, và nh thế thông tin sẽ bị mất mát.
 • 53
nghiên cứu về công nghệ mạng MANET - mạng tuỳ biến di động, vàmô phỏng các giao thức tầng MAC - S-MAC và T-MAC của mạng MANET.

nghiên cứu về công nghệ mạng MANET - mạng tuỳ biến di động, vàmô phỏng các giao thức tầng MAC - S-MAC và T-MAC của mạng MANET.

nghiên cứu về ,công nghệ mạng MANET,mạng tuỳ biến di động,mô phỏng các giao thức, tầng MAC - S-MAC ,T-MAC của mạng MANET.
 • 33
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin: Nghiên cứu và ứng dụng lý thuyết hàng đợi trong bài toán mô phỏng hoạt động một siêu thị

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin: Nghiên cứu và ứng dụng lý thuyết hàng đợi trong bài toán phỏng hoạt động một siêu thị

nội dung Luận văn trình bày cơ sở lý thuyết về hệ thống hàng đợi: Đưa ra cơ sở lý thuyết về hệ thống hàng đợi, bao gồm: cácyếu tố của hệ thống phục vụ (dòng vào, dòng ra, hàng chờ, kênh phục vụ), các quá trình markov và trạng thái của hệ thống. Ngoài cách tiếp cận bằng lý thuyết hàng đợi, luận văn tập trung nghiên cứu hiện trạng một số công cụ mô phỏng các bài toán hàng đợi: Giới thiệu ngôn ngữ, công cụ mô phỏng GPSS World và sử dụng để giải quyết bài toán hàng đợi thực tế.
 • 24
CÁC GIẢI PHÁP CHO MẠNG RIÊNG ẢO KIỂU SITETO-SITE DÙNG GIAO THỨC MPLS

CÁC GIẢI PHÁP CHO MẠNG RIÊNG ẢO KIỂU SITETO-SITE DÙNG GIAO THỨC MPLS

5.3.2 TRƢỜNG HỢP 2: THỰC HIỆN QOS TRONG MẠNG LÕI MPLS VPN _5.3.2.1 _ _Cấu hình mô phỏng _ Thực hiện cấu hình mô phỏng tương tự như trường hợp 1 tuy nhiên để phục vụ mục đích mô phỏng, [r]
 • 25
VẤN ĐỀ NĂNG LƯỢNG TRONG MẠNG WIRELESS SENSON VÀ ĐÁNH GIÁ BẰNG MÔ PHỎNG

VẤN ĐỀ NĂNG LƯỢNG TRONG MẠNG WIRELESS SENSON VÀ ĐÁNH GIÁ BẰNG PHỎNG

VẤN ĐỀ NĂNG LƯỢNG TRONG MẠNG WIRELESS SENSON VÀ ĐÁNH GIÁ BẰNG MÔ PHỎNG
 • 80
Lượng giá năng lực chuyên nghiệp cho phẫu thuật viên

Lượng giá năng lực chuyên nghiệp cho phẫu thuật viên

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm tổng quan các tài liệu mô tả thực trạng sử dụng các công cụ để lượng giá tính chuyên nghiệp của các phẫu thuật viên hiện có. Kết quả cho thấy các công cụ lượng giá cơ bản bao gồm: lượng giá tư duy phản biện; công cụ quan sát trực tiếp; công cụ xếp hạng, công cụ khảo sát, hệ thống báo cáo sự cố; hồ sơ năng lực; và mô phỏng (bao gồm kiểm tra lâm sàng có cấu trúc, người bệnh chuẩn hóa và mô phỏng dựa trên mannequin).
 • 10
XÂY DỰNG GIẢI PHÁP AN NINH TRONG MẠNG AD-HOC ĐA TRẠM

XÂY DỰNG GIẢI PHÁP AN NINH TRONG MẠNG AD-HOC ĐA TRẠM

Chương 1. Mạng ad hoc và các vấn đề an ninh trong mạng ad hoc: Tổng quan về mạng ad hoc, sự thiếu an ninh và các mối đe dọa trong mạng ad hoc, đồng thời chỉ ra giải pháp an ninh trong mạng ad hoc thông qua quản lý khóa. Chương 2. Quản lý khóa trong mạng ad hoc dựa vào giao thức thỏa thuận khóa: Trình bày các giao thức thỏa thuận khóa trong mạng ad hoc và đánh giá các giao thức. Chương 3. Xây dựng chương trình mô phỏng giao thức thỏa thuận khóa CliquesI: Xây dựng chương trình mô phỏng giao thức thỏa thuận khóa Cliques I-II và chạy thử các kịch bản mô phỏng để chứng minh tính đúng đắn của thuật toán .
 • 21
Tóm tắt Luận văn Tiến sĩ: Giải pháp mạng trên chip tái cấu hình dùng cho các hệ thống phức hợp

Tóm tắt Luận văn Tiến sĩ: Giải pháp mạng trên chip tái cấu hình dùng cho các hệ thống phức hợp

Trong luận án này, tác giả cũng phát triển phương pháp mô hình hóa, mô phỏng đa lớp sử dụng các ngôn ngữ mô tả phần cứng khác nhau (C++, SystemC, VHDL) để xây dựng nền tảng đánh giá hoạt động truyền thông mạng trên chip. Nền tảng đề xuất cho phép mô phỏng và đánh giá nhanh hiệu năng truyền thông mạng trên chip với các kịch bản đánh giá đa dạng cho cả mạng trên chip và mạng trên chip tái cấu hình.
 • 34
MÔ PHỎNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ của kỹ THUẬT NETWORK CODING TRONG MẠNG vô TUYẾN (có code)

PHỎNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ của kỹ THUẬT NETWORK CODING TRONG MẠNG vô TUYẾN (có code)

MÔ PHỎNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ của kỹ THUẬT NETWORK CODING TRONG MẠNG vô TUYẾN (có code)
 • 49
HUONG DAN CROCODILE CHEMISTRY ThS. Nguy n Văn Tr c Phó trư ng phòng GD & ðT huy n pdf

HUONG DAN CROCODILE CHEMISTRY ThS. Nguy n Văn Tr c Phó trư ng phòng GD & ðT huy n pdf

Email: nguyen3691@gmail.com Trong thập niên cuối thế kỷ 20 và những năm ựầu thế kỷ 21, với sự tiến bộ vượt bậc của kỹ thuật máy tắnh, nhiều phần mềm ứng dụng hỗ trợ cho việc nghiên cứu, tắnh toán, mô phỏng trong nhiều lĩnh vực khoa học kỹ thuật trong ựó có bộ môn hoá học. Hiện nay phần mềm hoá học có nhiều và rất ựa dạng ựược viết với mục ựắch khác nhau, từ những phần mềm hoá lượng tử cao cấp 40-50 MB ựến các phần mềm ựơn giản như chuẩn ựộ chỉ vài trăm KB . Tất cả các phần mềm này ựều là của nước ngoài và du nhập vào Việt Nam bằng nhiều con ựường. Chắnh vì vậy mà việc nghiên cứu, ứng dụng chúng trong giảng dạy, học tập còn gặp nhiều trở ngại và hạn chế.
 • 19
MÔ PHỎNG ỨNG DỤNG THYRISTOR TRONG ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU

PHỎNG ỨNG DỤNG THYRISTOR TRONG ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU

Nghiên cứu này mô phỏng ứng dụng của thyristor trong điều khiển động cơ điện xoay chiều bằng công cụ simulink trong ngôn ngữ lập trình matlab. Simulink trong ngôn ngữ lập trình matlab là công cụ rất mạnh dùng để mô phỏng các phần tử công suất, mạch điện ứng dụng và được sử dụng nhiều trong các trung tâm nghiên cứu.
 • 8
LEACH protocol in matlab for wireless sensor network

LEACH protocol in matlab for wireless sensor network

Thuật toán mô phỏng giao thức định tuyến tối ưu năng lượng cho mạng cảm biến không dây trong Matlab.LEACH protocol, matlab, wireless sensor network. Giao thức phân cụm (clustering) tối ưu năng lượng trong mạng định tuyến là giao thức quan trọng và tối ưu trong bảo toàn năng lượng, kéo dài thời gian sống của mạng. Mô phỏng và so sánh các giao HEED, LEACH là rất quan trọng, trong nghiên cứu về mạng cảm biến không dây.
 • 14
Ứng dụng mô hình MUSIC mô phỏng hệ thống tiêu thoát nước mưa: Trường hợp nghiên cứu ở khu đô thị Mỹ Đình, Hà Nội

Ứng dụng hình MUSIC phỏng hệ thống tiêu thoát nước mưa: Trường hợp nghiên cứu ở khu đô thị Mỹ Đình, Hà Nội

Bài viết này sẽ trình bày giới thiệu về mô hình MUSIC được phát triển bởi trung tâm eWater - Úc và ứng dụng mô hình để mô phỏng hệ thống tiêu thoát nước mưa khu đô thị Mỹ Đình. Kết quả nghiên cứu mở ra một hướng lựa chọn công cụ mới giúp những nhà nghiên cứu, nhà quản lý tìm kiếm công cụ phù hợp để giải quyết các bài toán tài nguyên nước đô thị một cách hiệu quả và bền vững.
 • 9
PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG HỆ THỐNG SỬ DỤNG MẠNG STOCHASTIC PETRI PDF

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG HỆ THỐNG SỬ DỤNG MẠNG STOCHASTIC PETRI PDF

Mô hình mạng Petri được Carl Adam Petri đề xuất vào năm 1962, trải qua hơn 40 năm phát triển, từ một mạng Petri đơn giản ban đầu, những người quan tâm nghiên cứu đã cho ra đời một loạt các loại mạng Petri mức cao (Coloured Petri Net, Predicate Petri Net, Stochastic Petri Net...) có thể mô phỏng cũng như phân tích hiệu năng cho các hệ thống từ đơn giản đến phức tạp. Trong đó, mạng Stochastic Petri (SPN) [1,4] do khả năng quy tương đương về chuỗi Markov đã tạo ra một ưu thế vượt trội trong đánh giá hiệu năng định lượng và trở thành một hướng nghiên cứu nhiều hứa hẹn. PN nói chung và SPN nói riêng là những vấn đề
 • 10
Tìm hiểu và xây dựng công cụ phát hiện tấn công mạng dựa trên công nghệ SIEM (LV thạc sĩ)

Tìm hiểu và xây dựng công cụ phát hiện tấn công mạng dựa trên công nghệ SIEM (LV thạc sĩ)

Tìm hiểu và xây dựng công cụ phát hiện tấn công mạng dựa trên công nghệ SIEM (LV thạc sĩ)Tìm hiểu và xây dựng công cụ phát hiện tấn công mạng dựa trên công nghệ SIEM (LV thạc sĩ)Tìm hiểu và xây dựng công cụ phát hiện tấn công mạng dựa trên công nghệ SIEM (LV thạc sĩ)Tìm hiểu và xây dựng công cụ phát hiện tấn công mạng dựa trên công nghệ SIEM (LV thạc sĩ)Tìm hiểu và xây dựng công cụ phát hiện tấn công mạng dựa trên công nghệ SIEM (LV thạc sĩ)Tìm hiểu và xây dựng công cụ phát hiện tấn công mạng dựa trên công nghệ SIEM (LV thạc sĩ)Tìm hiểu và xây dựng công cụ phát hiện tấn công mạng dựa trên công nghệ SIEM (LV thạc sĩ)Tìm hiểu và xây dựng công cụ phát hiện tấn công mạng dựa trên công nghệ SIEM (LV thạc sĩ)Tìm hiểu và xây dựng công cụ phát hiện tấn công mạng dựa trên công nghệ SIEM (LV thạc sĩ)Tìm hiểu và xây dựng công cụ phát hiện tấn công mạng dựa trên công nghệ SIEM (LV thạc sĩ)Tìm hiểu và xây dựng công cụ phát hiện tấn công mạng dựa trên công nghệ SIEM (LV thạc sĩ)Tìm hiểu và xây dựng công cụ phát hiện tấn công mạng dựa trên công nghệ SIEM (LV thạc sĩ)Tìm hiểu và xây dựng công cụ phát hiện tấn công mạng dựa trên công nghệ SIEM (LV thạc sĩ)Tìm hiểu và xây dựng công cụ phát hiện tấn công mạng dựa trên công nghệ SIEM (LV thạc sĩ)Tìm hiểu và xây dựng công cụ phát hiện tấn công mạng dựa trên công nghệ SIEM (LV thạc sĩ)
 • 74
ENGINE THỂ HIỆN TRỰC QUAN ĐỒ HỌA CHO HỆ MÔ PHỎNG WISSIM TRONG MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY

ENGINE THỂ HIỆN TRỰC QUAN ĐỒ HỌA CHO HỆ PHỎNG WISSIM TRONG MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY

Vậy mô phỏng mạng chính là biểu diễn quá trình hoạt động và giao tiếp giữa các thiết bị trong một mạng, thông qua các công cụ mà không cần phải cài đặt trực tiếp, ta vẫn có thể hình dung[r]
 • 60
HỆ ĐIỀU HÀNH CONTIKI VÀ ỨNG DỤNG MÔ PHỎNG COOJA pptx

HỆ ĐIỀU HÀNH CONTIKI VÀ ỨNG DỤNG PHỎNG COOJA pptx

Hệ Điều Hành Contiki và ứng dụng mô phỏng Cooja Các ứng dụng để test các chức năng của sky: - blink.c : một chương trình đơn giản điều khiển LED trên node - sky-collect.c : Thu thập dữ liệu của sensor và giá trị thông tin năng lượng tới sink - test-button.c : bật tắt các led khi bấm nút.
 • 25
Bài tập lớn mạng máy tính lập trình mô phỏng mô hình mạng token bus

Bài tập lớn mạng máy tính lập trình phỏng hình mạng token bus

Bài tập lớn mạng máy tính lập trình mô phỏng mô hình mạng token bus Bài tập lớn mạng máy tính lập trình mô phỏng mô hình mạng token bus Bài tập lớn mạng máy tính lập trình mô phỏng mô hình mạng token bus Bài tập lớn mạng máy tính lập trình mô phỏng mô hình mạng token bus Bài tập lớn mạng máy tính lập trình mô phỏng mô hình mạng token bus Bài tập lớn mạng máy tính lập trình mô phỏng mô hình mạng token bus Bài tập lớn mạng máy tính lập trình mô phỏng mô hình mạng token bus Bài tập lớn mạng máy tính lập trình mô phỏng mô hình mạng token bus Bài tập lớn mạng máy tính lập trình mô phỏng mô hình mạng token bus Bài tập lớn mạng máy tính lập trình mô phỏng mô hình mạng token bus
 • 17
Mô phỏng thuật toán lập lịch trong tính toán lưới

phỏng thuật toán lập lịch trong tính toán lưới

Tóm t ắ t - Các Cluster, Grid và P2P nỗi bật lên như các mô hình phổ biến cho tính toán song song và phân tán. Chúng có khả năng kết hợp các tài nguyên phân tán để giải quyết các vấn đề trên diện rộng trong khoa học, kỹ thuật và tài chính. Trong các môi trường tính toán Grid và P2P, các tài nguyên thường phân tán về mặt địa lý trong các miền điều hành, quản trị và sở hữu của các tổ chức khác nhau với các chiến lược khác nhau được kết nối bằng W AN hay Internet. Quản lý các tài nguyên và lập lịch các ứng dụng trong các hệ phân tán trên diện rộng là một nhiệm vụ phức tạp. Cần phải cải tiến một cách hiệu quả các bộ môi giới tài nguyên và các thuật toán lập lịch. Bài báo giới thiệu thuật toán lập lịch mang tính kinh tế trong tính toán lưới sử dụng công cụ mô phỏng Grid dựa vào sự kiện rời rạc Java, gọi là GridSim. Một công cụ mô hình hoá và mô phỏng tài nguyên Grid, các user, các mô hình ứng dụng.
 • 6
Bài tập lớn mạng máy tính mô phỏng hoạt động của mô hình mạng slotted ALOHA

Bài tập lớn mạng máy tính phỏng hoạt động của hình mạng slotted ALOHA

Bài tập lớn mạng máy tính mô phỏng hoạt động của mô hình mạng slotted ALOHA Bài tập lớn mạng máy tính mô phỏng hoạt động của mô hình mạng slotted ALOHA Bài tập lớn mạng máy tính mô phỏng hoạt động của mô hình mạng slotted ALOHA Bài tập lớn mạng máy tính mô phỏng hoạt động của mô hình mạng slotted ALOHA Bài tập lớn mạng máy tính mô phỏng hoạt động của mô hình mạng slotted ALOHA Bài tập lớn mạng máy tính mô phỏng hoạt động của mô hình mạng slotted ALOHA Bài tập lớn mạng máy tính mô phỏng hoạt động của mô hình mạng slotted ALOHA
 • 18
MULTISIM 6.20 VÀ ỨNG DỤNG VÀO MÔ PHỎNG MẠCH ĐIỆN

MULTISIM 6.20 VÀ ỨNG DỤNG VÀO PHỎNG MẠCH ĐIỆN

MultiSim 6.20 và ứng dụng vào mô phỏng mạch điện. Giới thiệu tổng quan cho sinh viên về phần mềm MultiSim và hướng dẫn cho sinh viên vẽ các mạch điện ứng để mô phỏng và cách sử dụng các công cụ hổ trợ Instruments của MultiSim.
 • 33
Bài tập lớn mạng máy tính mô phỏng hoạt động của giao thức CSMA

Bài tập lớn mạng máy tính phỏng hoạt động của giao thức CSMA

Bài tập lớn mạng máy tính mô phỏng hoạt động của giao thức CSMA Bài tập lớn mạng máy tính mô phỏng hoạt động của giao thức CSMA Bài tập lớn mạng máy tính mô phỏng hoạt động của giao thức CSMA Bài tập lớn mạng máy tính mô phỏng hoạt động của giao thức CSMA Bài tập lớn mạng máy tính mô phỏng hoạt động của giao thức CSMA Bài tập lớn mạng máy tính mô phỏng hoạt động của giao thức CSMA Bài tập lớn mạng máy tính mô phỏng hoạt động của giao thức CSMA Bài tập lớn mạng máy tính mô phỏng hoạt động của giao thức CSMA
 • 50
Xây dựng và mô phỏng mạng IOT trong ứng dụng trường học thông minh (tt)

Xây dựng và phỏng mạng IOT trong ứng dụng trường học thông minh (tt)

Xây dựng và mô phỏng mạng IOT trong ứng dụng trường học thông minhXây dựng và mô phỏng mạng IOT trong ứng dụng trường học thông minhXây dựng và mô phỏng mạng IOT trong ứng dụng trường học thông minhXây dựng và mô phỏng mạng IOT trong ứng dụng trường học thông minhXây dựng và mô phỏng mạng IOT trong ứng dụng trường học thông minhXây dựng và mô phỏng mạng IOT trong ứng dụng trường học thông minhXây dựng và mô phỏng mạng IOT trong ứng dụng trường học thông minhXây dựng và mô phỏng mạng IOT trong ứng dụng trường học thông minhXây dựng và mô phỏng mạng IOT trong ứng dụng trường học thông minhXây dựng và mô phỏng mạng IOT trong ứng dụng trường học thông minhXây dựng và mô phỏng mạng IOT trong ứng dụng trường học thông minh
 • 26
MÔ PHỎNG MẠNG RIÊNG ảo VPN (có hướng dẫn cấu hình)

PHỎNG MẠNG RIÊNG ảo VPN (có hướng dẫn cấu hình)

MÔ PHỎNG MẠNG RIÊNG ảo VPN (có hướng dẫn cấu hình) MÔ PHỎNG MẠNG RIÊNG ảo VPN (có hướng dẫn cấu hình) MÔ PHỎNG MẠNG RIÊNG ảo VPN (có hướng dẫn cấu hình) MÔ PHỎNG MẠNG RIÊNG ảo VPN (có hướng dẫn cấu hình)
 • 35
Bài tập lớn mạng máy tính lập trình mô phỏng hoạt động của giao thức RTP

Bài tập lớn mạng máy tính lập trình phỏng hoạt động của giao thức RTP

Bài tập lớn mạng máy tính lập trình mô phỏng hoạt động của giao thức RTP Bài tập lớn mạng máy tính lập trình mô phỏng hoạt động của giao thức RTP Bài tập lớn mạng máy tính lập trình mô phỏng hoạt động của giao thức RTP Bài tập lớn mạng máy tính lập trình mô phỏng hoạt động của giao thức RTP Bài tập lớn mạng máy tính lập trình mô phỏng hoạt động của giao thức RTP Bài tập lớn mạng máy tính lập trình mô phỏng hoạt động của giao thức RTP
 • 26
Tìm hiểu về phần mềm mô phỏng mạng GNS3 và thực hiện mô phỏng định tuyến tĩnh sử dụng GNS3 (LV tốt nghiệp)

Tìm hiểu về phần mềm phỏng mạng GNS3 và thực hiện phỏng định tuyến tĩnh sử dụng GNS3 (LV tốt nghiệp)

Tìm hiểu về phần mềm mô phỏng mạng GNS3 và thực hiện mô phỏng định tuyến tĩnh sử dụng GNS3 (LV tốt nghiệp)Tìm hiểu về phần mềm mô phỏng mạng GNS3 và thực hiện mô phỏng định tuyến tĩnh sử dụng GNS3 (LV tốt nghiệp)Tìm hiểu về phần mềm mô phỏng mạng GNS3 và thực hiện mô phỏng định tuyến tĩnh sử dụng GNS3 (LV tốt nghiệp)Tìm hiểu về phần mềm mô phỏng mạng GNS3 và thực hiện mô phỏng định tuyến tĩnh sử dụng GNS3 (LV tốt nghiệp)Tìm hiểu về phần mềm mô phỏng mạng GNS3 và thực hiện mô phỏng định tuyến tĩnh sử dụng GNS3 (LV tốt nghiệp)Tìm hiểu về phần mềm mô phỏng mạng GNS3 và thực hiện mô phỏng định tuyến tĩnh sử dụng GNS3 (LV tốt nghiệp)Tìm hiểu về phần mềm mô phỏng mạng GNS3 và thực hiện mô phỏng định tuyến tĩnh sử dụng GNS3 (LV tốt nghiệp)Tìm hiểu về phần mềm mô phỏng mạng GNS3 và thực hiện mô phỏng định tuyến tĩnh sử dụng GNS3 (LV tốt nghiệp)Tìm hiểu về phần mềm mô phỏng mạng GNS3 và thực hiện mô phỏng định tuyến tĩnh sử dụng GNS3 (LV tốt nghiệp)Tìm hiểu về phần mềm mô phỏng mạng GNS3 và thực hiện mô phỏng định tuyến tĩnh sử dụng GNS3 (LV tốt nghiệp)Tìm hiểu về phần mềm mô phỏng mạng GNS3 và thực hiện mô phỏng định tuyến tĩnh sử dụng GNS3 (LV tốt nghiệp)Tìm hiểu về phần mềm mô phỏng mạng GNS3 và thực hiện mô phỏng định tuyến tĩnh sử dụng GNS3 (LV tốt nghiệp)
 • 53
TÌM HIỂU VỀ HỆTHỐNG PHÁT HIỆN VÀ PHÒNG CHỐNG XÂM NHẬPIDSIPS

TÌM HIỂU VỀ HỆTHỐNG PHÁT HIỆN VÀ PHÒNG CHỐNG XÂM NHẬPIDSIPS

Hệ thống phát hiện và phòng chống xâm nhập idsips mô phỏng trên phần mềm snort. Các công cụ phổ biến phát hiện và phòng chống xâm nhập trong an toàn thông tin. Tổng quan về phát hiện và phòng chống xâm nhập mạng.
 • 38
CÁC CÔNG CỤ BẢO MẬT WI FI MIỄN PHÍ DOCX

CÁC CÔNG CỤ BẢO MẬT WI FI MIỄN PHÍ DOCX

Wi-Fi Inspector cũng là công cụ tuyệt vời trong việc khắc phục sự cố kết nối. Ngoài ra, công cụ này cũng giúp đánh giá tốc độ kết nối và chất lượng dịch vụ của các điểm truy cập nội bộ. Wi-Fi Inspector có thể sử dụng trong quản lý môi trường sóng vô tuyến nội bộ.
 • 11
GIỚI THIỆU VỀ LABVIEW THIẾT KẾ KIỂM SOÁT HỆ THỐNG NHẬN DẠNG VÀ CÔNG CỤ MÔ PHỎNG POT

GIỚI THIỆU VỀ LABVIEW THIẾT KẾ KIỂM SOÁT HỆ THỐNG NHẬN DẠNG VÀ CÔNG CỤ PHỎNG POT

Comparing process simulation and measurements 3 CONTROL SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN 3.1 Analysis of control system using Control Design Toolkit 3.2 Comparing simulated control system and [r]
 • 22
Nghiêu cứu kỹ thuật chuyển đổi Dual stack 6VPE từ IPv4 sang IPv6 và mô phỏng cấu hình chuyển đổi trên môi trường mạng IP MPLS (tt)

Nghiêu cứu kỹ thuật chuyển đổi Dual stack 6VPE từ IPv4 sang IPv6 và phỏng cấu hình chuyển đổi trên môi trường mạng IP MPLS (tt)

Nghiêu cứu kỹ thuật chuyển đổi Dual stack 6VPE từ IPv4 sang IPv6 và mô phỏng cấu hình chuyển đổi trên môi trường mạng IP MPLSNghiêu cứu kỹ thuật chuyển đổi Dual stack 6VPE từ IPv4 sang IPv6 và mô phỏng cấu hình chuyển đổi trên môi trường mạng IP MPLSNghiêu cứu kỹ thuật chuyển đổi Dual stack 6VPE từ IPv4 sang IPv6 và mô phỏng cấu hình chuyển đổi trên môi trường mạng IP MPLSNghiêu cứu kỹ thuật chuyển đổi Dual stack 6VPE từ IPv4 sang IPv6 và mô phỏng cấu hình chuyển đổi trên môi trường mạng IP MPLSNghiêu cứu kỹ thuật chuyển đổi Dual stack 6VPE từ IPv4 sang IPv6 và mô phỏng cấu hình chuyển đổi trên môi trường mạng IP MPLSNghiêu cứu kỹ thuật chuyển đổi Dual stack 6VPE từ IPv4 sang IPv6 và mô phỏng cấu hình chuyển đổi trên môi trường mạng IP MPLSNghiêu cứu kỹ thuật chuyển đổi Dual stack 6VPE từ IPv4 sang IPv6 và mô phỏng cấu hình chuyển đổi trên môi trường mạng IP MPLSNghiêu cứu kỹ thuật chuyển đổi Dual stack 6VPE từ IPv4 sang IPv6 và mô phỏng cấu hình chuyển đổi trên môi trường mạng IP MPLSNghiêu cứu kỹ thuật chuyển đổi Dual stack 6VPE từ IPv4 sang IPv6 và mô phỏng cấu hình chuyển đổi trên môi trường mạng IP MPLS
 • 25
Tìm hiểu và thực hiện mô phỏng mạng Manet

Tìm hiểu và thực hiện phỏng mạng Manet

Tìm hiểu và thực hiện, mô phỏng mạng Manet
 • 24
Bài tập lớn mạng máy tính xây DỰNG CHƯƠNG TRÌNH mô PHỎNG THUẬT TOÁN tìm ĐƯỜNG đi NGẮN NHẤT

Bài tập lớn mạng máy tính xây DỰNG CHƯƠNG TRÌNH PHỎNG THUẬT TOÁN tìm ĐƯỜNG đi NGẮN NHẤT

Bài tập lớn mạng máy tính xây DỰNG CHƯƠNG TRÌNH mô PHỎNG THUẬT TOÁN tìm ĐƯỜNG đi NGẮN NHẤT Bài tập lớn mạng máy tính xây DỰNG CHƯƠNG TRÌNH mô PHỎNG THUẬT TOÁN tìm ĐƯỜNG đi NGẮN NHẤT Bài tập lớn mạng máy tính xây DỰNG CHƯƠNG TRÌNH mô PHỎNG THUẬT TOÁN tìm ĐƯỜNG đi NGẮN NHẤT
 • 26
Mô phỏng mạng CNN trên FPGA

phỏng mạng CNN trên FPGA

Mô phỏng mạng CNN trên FPGA
 • 17
Mô phỏng robot PUMA560 sử dụng Robotics Toolbox

phỏng robot PUMA560 sử dụng Robotics Toolbox

Công cụ Robotics Toolbox tỏ ra chiếm ưu thế khi mô hình hóa robot. Bài báo tiến hành mô phỏng điển hình robot PUMA560 sử dụng công cụ này. Bài báo nghiên cứu xây dựng mô phỏng mô hình, tính toán phân tích động học, động lực học của robot PUMA560. Các kết quả mô phỏng đạt được của bài báo có thể góp phần trong công tác đào tạo nhân lực ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: xây dựng chương trình mô phỏng số trong dạy học thực hành trang bị điện nghành điện tự động hóaxây dựng chương trình mô phỏng theo quỹ đạo đã được số hóaxây dựng chương trình mô phỏngxây dựng tiến trình dạy học một số kiến thức chương động lực học chất điểm dưới sự hỗ trợ của website dạy họcsử dụng control drawing mô phỏng một số thiết bị quá trìnhây dựng chương trình mô phỏng trong bài mạch điện điều khiển dịch cự lò hồ quangứng dụng vrml viết chương trình mô phỏng khu chợ đêm đồng xuânxây dựng phương trình mô phỏngxây dựng chương trình phân tích và độ an toàn bảo mặt web môn an ninh mạng2 xây dựng chương trình tính toán thiết kế truyền động cơ khíii mô phỏng một số chương trình promela bằng công cự erigonemột số nội dung cần lưu ý khi xây dựng chương trình đào tạo hệ cao đẳng công nghệ cơ khí đáp ứng yêu cầu thị trường lao độngmột số giải pháp xây dựng chương trình quản trị rủi ro lãi suất hiệu quả tại các nhtmmột số giải pháp cụ thể để thực hiện các tiêu chí xây dựng chương trình ntm tại xã nhữ khêxây dựng chương trình quản lý bệnh nhân tại bệnh viện nhi đức hải phòngNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinBT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam